телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Бытовая техника -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Структура, основні поняття і закони екології

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Атмосфера спричиняє ряд складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід, діяльність природних вод, мерзлоти, льодовиків тощо). Для деяких організмів (бактерії, літаючі комахи, птахи та ін.) атмосфера є основним середовищем життя. Основними компонентами атмосфери є азот (78,084 %), кисень (20,946 %) і аргон (0,934 %), велике значення мають також малі домішки таких газів, як CO2, метан тощо. Крім того, атмосфера містить пари води, вміст яких коливається від 0,2 % в приполярних районах до 3% поблизу екватора. Такий хімічний склад атмосфера мала не завжди. Первісна атмосфера Землі була схожа з атмосферами деяких інших планет Сонячної системи, наприклад Венери, й складалася майже повністю з вуглекислого газу з домішками метану, аміаку тощо. Нинішній киснево-азотний склад атмосфери є результатом життєдіяльності живих організмів. Життя, що існує на Землі, за мільярди років кардинально змінило склад її атмосфери. Маса атмосфери колосальна — 5,15-1015 т (це приблизно одна мільйонна маси Землі). Проте атмосферне повітря можна вважати лише умовно невичерпним природним ресурсом. Справа в тому, що людині необхідне повітря певної якості, а під впливом її діяльності хімічний склад й фізичні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично не залишилося таких ділянок, де повітря зберігає свою первісну чистоту та якість, а в деяких промислових центрах стан атмосфери став уже просто загрозливим для здоров'я. Принаймні в, 60 містах США багато десятків мільйонів людей дихають повітрям, яке не відповідає сучасним нормам і є шкідливим для .здоров'я. На кожного жителя (чоловіка, жінку, дитину) щорічно випадає близько тонни небезпечних для здоров'я речовин. Атмосфера складається з таких шарів (знизу вгору): тропосфера (до висоти 18 км), стратосфера (до 50), мезосфера (до 80), термосфера (1000), екзосфера (1900), геокорона (умовно до 20000 км); далі атмосфера поступово переходить у міжпланетний космічний вакуум. Основна маса повітря (90 %) зосереджена в нижньому шарі — тропосфері. Тут же відбуваються найінтенсивніші теплові процеси, причому атмосфера нагрівається знизу, від поверхні океану та суші. Надзвичайно важливе екологічне значення для біосфери має ще озоносфера — шар стратосфери, збагачений триатомним киснем — озоном (О3). Цей шар міститься на висотах 20—50 км і захищає все живе на Землі від згубної дії жорстокого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Крім газів, у складі атмосфери ще є домішки так званого аерозолю, тобто дуже дрібних краплинок рідин і твердих частинок як природного, так і штучного походження. Серед них є сірчані (краплинки Н2S04), мінеральні (пил земної поверхні), вуглеводневі (сажа), морські (частинки морських солей) та ін. За даними ЮНЕСКО, на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, транспортом поглинається стільки кисню, скільки вистачило б для життя більше 45 млрд людей. Гідросфера, або водяна оболонка Землі,— це її моря й океани, крижані шапки приполярних районів, ріки, озера й підземні води. Запаси води на Землі величезні—1,46-109 км3, тобто 0,025% усієї маси Землі. Проте абсолютна більшість цієї колосальної маси — це гірко-солона морська вода, непридатна для пиття та технологічного використання. Прісна вода на планеті становить лише 2 % від її загальної кількості, причому 85 % її зосереджено в льодовикових щитах Гренландії й Антарктиди, айсбергах і гірських льодовиках.

Без цього біосфера взагалі не могла б існувати, тобто стійкість біосфери була з самого початку обумовлена її складністю. Вернадському належить відкриття й такого основного закону біосфери: «Кількість живої речовини є планетною константою з часів архейської ери, тобто за весь геологічний час». За цей час живий світ Землі морфологічно змінився невпізнанне, але ці зміни не вплинули ні на загальну кількість живої речовини, ні на її валовий склад. Список литературы Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., / Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 288 с. Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учебное пособие для вузов. -  2-е изд., стер. - СПб: Химия, 1998. - 352 с., ил.

Безперервно оновлюється жива природа — тварини, рослини, мікроорганізми. Утворення живої речовини та її розклад — це дві сторони єдиного процесу, що має назву — біологічного кругообігу хімічних елементів. Розрізняють великий (біосферний) кругообіг і малі кругообіги різних рівнів (наприклад, кругообіг речовин в океані, озері чи лісі). Кругообіг хімічних елементів на Землі відбувається переважно за безпосередньої участі живих організмів. Вперше це було доведено В.І. Вернадським у вигляді закону міграції хімічних елементів: «Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини (біогенна міграція), або в середовищі, геохімічні властивості якого (О2, СО2, Н2О і т. д.) зумовлені живою речовиною — як тією, що в наш час складає біосферу, так і тією, що діяла на Землі протягом всієї геологічної історії». З екологічної точки зору найважливішими є кругообіги таких речовин, як кисень, вуглекислий газ, вода, азот, сірка, фосфор, які є основними компонентами живої речовини. Жива речовина значно прискорила й змінила кругообіги в біосфері цих речовин. Основним рушієм кругообігу речовин у біосфері є енергія Сонця, деяку (незначну) роль відіграє також внутрішня енергія Землі. В процесі кругообігу жива речовина поглинає енергію, в процесі ж її розпаду ця енергія повертається в навколишнє середовище. Живий організм є відкритою системою, його не можна відокремити від навколишнього середовища. Щоб зберегтися й розвиватися, організм повинен мати вищий рівень організації, ніж навколишнє середовище. Це досягається зниженням рівня його ентропії. В екології ентропією системи називають кількість в системі зв'язаної енергії, яка не може бути використана для будь-якої роботи. Набуваючи вищого рівня організації у порівнянні з навколишнім середовищем, організм знижує рівень своєї ентропії за рахунок підвищення рівня ентропії середовища. Крім кругообігу хімічних елементів, у природі спостерігається й кругообіг енергії. Енергія Сонця, що засвоюється зеленими рослинами, частково консервується у вугіллі, торфі, нафті, а також витрачається на вивітрювання глибинних гірських порід, таких, як базальти, граніти тощо. В утворених внаслідок вивітрювання глинах запасається сонячна енергія, й, отже, знижується рівень ентропії. У подальшому за рахунок тектонічних опускань земної кори глини та інші пухкі осадкові породи потрапляють у глибокі зони Землі, де внаслідок високих тисків і температур із них вивільнюється запасена сонячна енергія, відбуваються процеси їх переплавлення й перетворення у вивержені породи, наприклад граніти, і цикл кругообігу енергії завершується. Зелені рослини засвоюють від 0,1 до 1 % сонячної енергії, що доходить до них. Рослиноїдні тварини споживають лише 10 % акумульованої рослинами енергії, решта її розсіюється у вигляді тепла. В свою чергу хижаки засвоюють теж лише 10 % енергії, накопиченої травоїдними тваринами, тобто всього близько 0,001 % сонячної енергії, що падає на Землю. Схематично це явище можна зобразити у вигляді так званої піраміди енергії. Крім кругообігу речовини та енергії, величезну роль в біосфері мають інформаційні зв'язки. Інформативні сигнали енергетичне дуже слабкі й самі не можуть викликати якоїсь відчутної реакції, але вони містять важливі відомості в закодованій формі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Мы наблюдаем здесь количественные изменения в комплексе линий, в углах между ними и т.п. Так что если и структура берется в отношении качества системы, то правильнее будет учитывать только ее количественную сторону. Но в таком случае это будет опять же количество. Наряду с переходом количества в качество происходит обратный переход качества в количество (в отмеченном выше значении "перехода"). Новое качество влияет на исчезновение одних и становление других "количеств". Переход качественных изменений в количественные в процессе развития выражается в том, что качество: 1) определяет характер и направление количественных изменений, 2) оказывает существенное влияние на скорость, темпы протекания количественных изменений и 3) определяет меру (или безмерное развитие) данного явления. Итак, основное содержание закона перехода количества в качество состоит в обусловленности качественных изменений количественными и в определяемости количества качеством. Пока не существует общепринятых исходных определений понятий "качество" и "количество", но имеется немало определений, которые могут претендовать на общезначимость

скачать реферат Екологія та охорона навколишнього середовища

Всі питання, які розглядаються у даних методичних вказівках, призначені для студентів денної та заочної форм навчання Модуль 1. Предмет та задачі соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін Тема № 1. Три етапи розвитку соціальної екології, її структура, система екологічних дисциплін1. Природничо-наукова картина світу. Теорії походження життя (не менш п'яти). Вчення В.І. Вернадського про біосферу. 2. Система органічного світу. Жива речовина як головна причина планетарного гомеостазу. 3. Космопланетарні та сонячно-земні зв'язки живої та космічної речовини. 4. Перехід біосфери в ноосферу через техносферу. Основні умови цього переходу. 5. Автотрофність людства, поняття про екологію людини, відмінності екології людини від соціальної екології, геліо- та космічна екологія. Питання для самоперевірки1 Концепції виникнення соціальної екології як науки. Система екологічних дисциплін. 2. Рівні організації живої матерії та типи речовини за В.І. Вернадським. 3. Біосфера, її межі. Біогеоценоз як одиниця біосфери.

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
 История Древнего Востока

Основа его - свободное крестьянство. Разбежавшиеся во время оно гуруши, которых никто и не пытался собирать, оказались объединенными в общины. Вы должны помнить, что община возрождаема. Может показаться, что это такой архаичный институт: вот мужики собрались и о чем-то толкуют, а потом все это разложилось, деньги появились, помещик или председатель колхоза, и все это ушло. Так вот, община существует тысячелетиями, и в некоторых обществах она возрождалась по четыре раза. Община обладает высочайшей приспособляемостью к смене государственных институтов, лозунгов, теорий и даже практик. Говорить о ее конце чрезвычайно трудно. Когда была сделана последняя попытка возродить общину в нашей стране? Когда создавались колхозы. Кое-где за их остатки держатся до сих пор. Законы Хаммурапи вам пересказаны. О них можно прочитать, у И. М. Дьяконова или в университетском учебнике под редакцией В. И. Кузищина. Там есть раздел, где основное о законах Хаммурапи сообщено. Что важно в социальной структуре того времени? Самое главное, что возникает во 2-м тысячелетии до Р. X., это новый тип государства, основанный на большем учете интересов основной части населения, в данном случае крестьян

скачать реферат Кримінальна відповідальність в Україні

Вступ Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України Ознаки закону про кримінальну відповідальність Основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства України Види, система і структура закону про кримінальну відповідальність Співвідношення норм міжнародного та кримінального права України Висновки Література Вступ Вибір даної теми роботи не випадковий. Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано переломним періодом розвитку України і деякими іншими негативними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдання боротьби з таким явищем. Необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім й її істотного скорочення. З цією метою вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші заходи. Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне законодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, необхідно правильно його застосовувати. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року на КК України, що набрав чинності з 1 вересня 2001 року, є знаменною віхою в становленні України як правової держави.

 Философия для аспирантов

Чисто рациональная теория развития идей, по словам Фейерабенда, сосредоточивает внимание главным образом на тщательном изучении "понятийных структур", включая логические законы и методологические требования, лежащие в их основе, но не занимается исследованием неидеальных сил, общественных движений, т.е. социокультурных детерминант развития науки. Односторонним считает философ социально-экономический анализ последних, так как этот анализ впадает в другую крайность - выявляя силы, воздействующие на наши традиции, забывает, оставляет в стороне понятийную структуру последних. Фейерабенд ратует за построение новой теории развития идей, которая была бы способна сделать понятными все детали этого развития. А для этого она должна быть свободной от указанных крайностей и исходить из того, что в развитии науки в одни периоды ведущую роль играет концептуальный фактор, в другие - социальный. Вот почему всегда необходимо держать в поле зрения оба этих фактора и их взаимодействие. После постпозитивизма развитие эволюционной эпистемологии пошло по двум основным направлениям

скачать реферат Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів НДР Донецького національного медичного університету ім. М. Горького й НДІ травматології та ортопедії «Вивчення закономірностей формування здоров'я дитячого й підліткового населення залежно від факторів ризику різної природи й розробка принципів і заходів щодо його охорони в умовах Донбасу» (№ держреєстрації 0195V00641) та «Клініко-епідеміологічні, соціально-психологічні закономірності формування основних видів травматизмуі обгрунтування організаційних методів, принципів функціонування травматологічної служби в умовах індустріального і урбанізовоного регіону» (№ держреєстрації 0105V8714), де дисертант був виконавцем розділу. Об'єкт дослідження: міські й сільські підлітки, що постійно проживають у Донецькій області у віці 15-17 років. Предмет дослідження: травматизм підлітків і фактори ризику, що його формують. Методи дослідження: клінічні, фізіологічні, біохімічні, соціологічні, психологічні, гігієнічні, валеологічні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів: Уперше встановлені загальні закономірності динаміки, рівня й структури травматизму на основі довгострокового суцільного вивчення: хвильовий характер, наявність сталих максимумів і мінімумів динаміки, поділ травматизму на 5 статистично вірогідних рівнів (низький, середній, вище за середній, високий, дуже високий), залежність динаміки, рівня й структури травматизму від екологічних і соціальних факторів, психологічної напруги в суспільстві, психо-типологічних особливостей і загального рівня здоров'я підлітків, стійкі рангові рівні в структурі й провідна роль у формуванні рівня травматизму побутових і вуличних травм.

скачать реферат Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

Принятие закона включает в себя четыре обязательные стадии: внесение законопроекта в законодательный орган; обсуждение законопроекта ; принятие закона ; его опубликование. Принятие закона в результате референдума также осуществляется в законодательном порядке, предусмотренном Законом о референдуме ; 4. законы не подлежат контролю или утверждению со стороны какого – либо другого органа государства. Они могут быть отменены или изменены только законодательной властью. Конституционный или другой аналогичный суд может признать закон, принятый парламентом, неконституционным, однако отменить его может только законодательный орган ; 5. Законы представляют собой ядро всей правовой системы государства, они обуславливают структуру всей совокупности нормативно – правовых актов, юридическую силу каждого из них, субординацию нормативно – правовых актов по отношению друг к другу. Ведущее и определяющее положение законов в системе нормативно – правовых актов государства выражает одно из основных требований законности – верховенство закона в регулировании общественных отношений.

скачать реферат Япония

В соответствии с принятыми и 50-60-е годы законами каждая отрасль инфраструктуры контролировалась конкретным центральным правительственным учреждением. В сферу государственного административного регулирования входили следующие важнейшие стороны деятельности компаний инфраструктуры: начало функционирования, обусловленное обязательным получением лицензии; объем и структура производства; установление границ изменения цен на услуги; масштабы и структура основного капитала и характер его использования, стандарты техники безопасности; выпуск акций и других ценных бумаг и т.д. Государственные органы обладали правом налагать запрет на принятые компаниями решения по этим аспектам деятельности, если они противоречили распоряжениям государственных органов. Кроме "приказных" методов большую роль в административном регулировании инфраструктуры играли также такие средства, как "неофициальные рекомендации" правительственных учреждений по направлениям развития производства, структуре инвестиций и другим аспектам деятельности частных компаний.

скачать реферат Общий обзор телесно-ориентированной психотерапии

Биоэнергетика берет свое начало в предложенной Райхом системе оргонотерапии, которой Лоуэн занимался в 1945–1953 гг., и непосредственно связана с ней. В 1953 г. он стал одним из основателей Института биоэнергетического анализа. На протяжении ряда лет Лоуэн руководил семинарами в Эсалене (Калифорния), читал лекции, вел группы и семинары в Америке и Европе. Он является автором нескольких книг, наиболее известные из них — “Физическая динамика структуры характера”, “Биоэнергетика” и др. Основное внимание в телесно-ориентированной технике Лоуэна уделяется исследованию функций тела в их отношении к психике. По мнению Лоуэна, личность и характер отражаются в физическом строении, неврозы проявляются в телесном облике — в строении тела и движениях. Предпосылкой биоэнергетического анализа является положение о том, что ощущения, которые испытывает человек от собственного тела и которые проявляются в движениях, служат ключом к пониманию эмоционального состояния. Движение рассматривается с точки зрения основных физических законов. Единая энергия, заключенная в теле, проявляется и в психических феноменах, и в движениях; эта энергия и есть биоэнергия.

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения)

Поэтому общая схема данного рассуждения приобретает форму логического закона. Наконец, логика помогает искусно доказывать и опровергать положения, формулировать и разрешать смысл задачи, видеть существо ошибок и уловок в споре, избегать софистических ухищрений. Во – вторых, логика это особая наука, которая изучает формы мышления с точки зрения их структуры, а также законы и правила получения выводного знания. При этом логика становится инструментарием познавательного действия. Определяя границы и сущность предмета логики, следует отметить её значение в рамках критического мышления и рациональной аргументации для принятия и разработки управленческих решений. Поскольку логику интересует форма построения мыслей, и она отвлекается от конкретного содержания, заключенного в них, данный раздел называется формальной логикой. Ее законы, формы и правила мышления рассматриваются в данном учебном пособии. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:1. Каково содержание понятия «язык»? В чем отличие естественного языка от искусственного? 2. Что такое имя предмета, его значение и смысл? 3. Какие существуют логические формы мышления? 4. Назовите основные этапы развития логики. 2. ЗАКОНЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ. 1. Понятие логического закона. 2. Содержание и формы логических законов.

скачать реферат Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

В связи с этим назрела и проблема пересмотра и повторной аттестации «привилегированных» профессий на предмет их соответствия вредным условиям труда. Если в результате выяснится, что условия труда изменились, то и действие закона на данное рабочее место прекратится. Так выглядит основной пакет законов пенсионной реформы. Что сулит нам их реализация – трудно спрогнозировать. ЗАКЛЮЧЕНИЕ К сожалению, реальная ситуация на современном этапе в России такова, что положение старшего поколения наших соотечественников и всех тех, кто кроме социальных выплат не имеет иного источника средств существования, поистине трагическое. Крайне низкий уровень пенсионного обеспечения для подавляющего большинства старых и нетрудоспособных граждан, не гарантирующий даже физиологического минимума, необходимого для выживания человека превратил наиболее социально уязвимые слои населения в заложников экономических реформ в стране. Положение усугубляется также тем, что на фоне катастрофического обнищания населения создаются системы привилегированных пенсий главным образом для представителей всех структур власти независимо от уровня дохода, реализуемые через систему социального обеспечения, что делает эту систему чрезвычайно дорогой для государства.

скачать реферат Вопросы и ответы по госэкзамену МГСУ (МИСИ) 2004г.

Хозяйственное право представляет собой совокупность правовых норм относящихся по многим отраслям права и обеспечивающих регулирование отношений хозяйственных субъектов между собой, а так же с государством и иными структурами. Основные принципы хоз. право: а) Принцип экономической свободы, защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов и поощрения предприимчивости в предпринимательстве. б) Принцип государственного воздействия на отношения в народном хозяйстве преимущественно на основе применения экономических мер и методов. в) Принцип конкуренции и защиты от монополизма. г) Принцип законности, предприниматели могу осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законом. Субъектами хозяйственного права являются юридические и физические лица, осуществляющие хозяйствующие отношения. К ним относятся: 1) производительность определенного вида продукции (и услуг). 2) Государство как хозяйствующий субъект (для отраслей с государственной собственностью или сектор экономики). Основным источником хоз право является: 1) ГК РФ 2) налоговое право 3) нормы финансового права 4) бюджетное право 5) специальные федеральные законы 6) подзаконные акты.

скачать реферат Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики

Экономика все больше становится зависимой от знаний. Поиск новых путей в производстве всегда служил основным источником долгосрочного роста экономики. В нашем случае новым является то, что в современной экономике все большая доля продукции носит неосязаемый характер и основывается на эксплуатации идей, а не материальных предметов — так сказать, “невесомая экономика”. В 1900 году лишь одна треть американских рабочих была занята в сфере услуг, а в настоящее время уже две трети . Все больше товаров, от “Мерседесов” до спортивной обуви, несут в себе наукоемкие составляющие — в конструкции или в обслуживании клиентов. Экономисты испытывают со знанием проблемы, поскольку, на их взгляд, оно противоречит основному экономическому закону дефицита. Если продается материальный предмет, скажем, лопата, продавец перестает быть его собственником. Однако если продается идея, продавец остается ее владельцем и может продавать ее снова и снова. Сколько бы знание ни использовалось, оно не перестает быть полезным. Рыночная же система, описанная Адамом Смитом двести лет назад, была основана на понятии дефицита и содержала такую структуру ценообразования, по которой производство двух предметов всегда оказывается дороже производства одного такого предмета.

скачать реферат Промышленный переворот в России

В зарождающемся отечественном машиностроении преобладали мелкие предприятия, значительная часть которых производила сельскохозяйственные машины, машинное оборудование для бурно развивающегося в эти годы свеклосахарного производства, винокуренной промышленности. К 1861 г. насчитывалось 53 предприятия по изготовлению сельскохозяйственных машин и орудий. При сохранении крепостного строя все попытки модернизации техники производства в базисной отрасли промышленности не могли принести существенных результатов. Основная металлургическая база России—горнозаводский Урал продолжал пребывать в кризисном состоянии. 3. Обострение ломки социально-экономической структуры Начало массового внедрения машинного производства в передовых отраслях промышленности явилось качественно новым этапом в развитии производительных сил, резко увеличивших масштабы общественного производства, подчиненного действию основных экономических законов капитализма. Начало наступательного развития крупной машинной индустрии было связано, как и во всем капиталистическом мире, с ростом хлопчатобумажной промышленности, которая явилась своеобразным «рычагом, перевернувшим промышленность России с мертвой точки на путь более быстрого развития и технического прогресса».

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
скачать реферат Государственная Дума 1905 года

Новая структура Совета состояла из общего собрания , двух парламентов , двух присутствий и канцелярии . 2. ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ Система представительных учреждений вводилась в России рядом государственных актов , начиная с Манифеста 6 августа 1905 года и кончая “Основными государственными законами” 23 апреля 1906 года . По первоначальному проекту ( 6 августа 1905 года ) Государственная дума предполагалась как “законосовещательное установление” , избираемое на основе цензового представительства от трёх курий . Обострение политической ситуации вскоре потребовало пересмотра проекта . 17 октября 1905 года принимается “Манифест об усовершенствовании государственного порядка” , провозгласивший: дарование свободы совести , слова , собраний и союзов ; привлечение к выборам широких слоёв населения ; обязательный порядок утверждения Государственной думой всех издаваемых законов . стране возникают и легализуются многочисленные политические партии , в своих программах формулирующие требования и пути политического преобразования строя : РСДРП , С-Р , Радикальная партия , Партия свободомыслящих , Конституционных демократов , Умеренно – прогрессистская , Торгово-промышленный союз , Союз 17 октября , Партия правопорядка , Монархистов – конституционалистов , Союз русского народа , Союз Михаила – архангела и другие . ноябре 1905 года в Совете министров обсуждался проект избирательного закона , большинство высказалось за сохранение куриальной системы и двухступенчатой системы выборов .

скачать реферат Система антимонопольного регулирования в США

Все эти органы вместе взятые и каждый из них в отдельности в свою очередь находится под пристальным вниманием широкой общественности. Любое неверно принятое решение будет оспорено компанией или частным лицом, понесшим в его результате ущерб. К этому будут привлечены и другие государственные органы, контролирующие данный процесс. Таким образом, каждый из занятых в системе антимонопольной защиты институтов сопряжен с другими сетью взаимного контроля и координации усилий. Институциональная структура системы антимонопольной защиты общества включает следующие элемент: Конгресс и правовая база антимонополизма; Антимонопольная традиция в общественном сознании и присущий населению страны навык реализации организациями и отдельными лицами своих законных интересов перед лицом проявлений монополизма в правовом порядке; Федеральные и местные суды различных инстанций; Органы исполнительной власти; Антимонопольная составляющая экономической и общественно-политической мысли. Здесь будет уместным привести таблицу, иллюстрирующую развитие институциональной системы антимонопольной защиты общества на фоне выхода основных антитрестовских законов. Таблица 2. Основные антитрестовские законы.

скачать реферат Совершенствование системы управления персоналом на предприятии

В этой связи формируются следующие требования к продолжению рыночных реформ: перенесение центра тяжести реформационных усилий на регламентацию хозяйственной деятельности и создание необходимых организационно-экономических структур, на выработку законов и кодексов поведения субъектов рынка, управленческую деятельность. Таким образом, актуализируется и проблема оптимизации процесса управления персоналом. При поиске путей решения поставленной задачи целесообразно выделить два уровня: глобальный и национальный. На глобальном уровне происходит постепенный пересмотр мировых достижений науки управления с точки зрения последствий применения новых технологий и информационной революции. Это касается как концептуальных установок, так и организационно-экономических методов и принципов. На сегодняшний день в управленческой теории сложилась следующая исходная позиция в управлении человеческими ресурсами: - работники являются наиболее важным активом предприятия; - реализация поставленных целей невозможна без соответствующей организационной культуры; - стратегия управления человеческими ресурсами неотделима от общей стратегии фирмы; - максимальное использование человеческих ресурсов основано на раскрытии творческого потенциала работника; - основная роль в управлении персоналом отводится непосредственно руководителям, которые планируют, организуют и контролируют работу объекта управления.

скачать реферат Федеральные органы исполнительной власти

Компетенция органов государственного управления закрепляется в Конституции, Законах о Правительстве и других органах, Указах Президента, Положениях о ведомствах и других органах. Особенность компетенции органов государственного управления не только в ее управленческом характере, но и структуре. Основными элементами структуры компетенции органа государственного управления являются следующие. Задачи и цели органа управления: чего он должен достичь в процессе и в результате своей деятельности в порученной ему области. Функции органа управления указывают, из чего складывается практическая повседневная деятельность органа, направленная на выполнение поставленных перед ним задач. Функции отражают материальное содержание деятельности органа. Основными функциями, присущими компетенции почти всех органов управления, являются: прогнозирование, планирование, кадровое дело, финансирование, материально-техническое обеспечение, контроль и другие. Полный и точный перечень функций органа государственного управления в правовых актах, закрепляющих компетенции органа, имеет первостепенное значение для правильной организации управления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.