телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Канцтовары -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Деякі аспекти проблеми озону

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ця обставина у свій час сприяла виникненню й утвердженню життя на Землі. Фотони діапазону УФ-В мають тільки трохи більшу енергію, ніж УФ-А, але ця невелика різниця є дуже важливою. Цього збільшення енергії достатньо, щоб розщепити молекули білків v клітинах на частини. Порушується діяльність клітин, різко збільшується можливість виникнення мутацій, більшість з яких, певно, матиме негативні наслідки. Подібна шкідлива дія на живі клітини ще більше притаманна фотонам із діапазону УФ-С, у яких довжина хвилі менша 280 нанометрів. Таких фотонів у сонячному промінні у тисячі разів менше, ніж фотонів діапазону УФ-А. Існує велика відмінність у кількості енергії, яку випромінює Сонце в різних діапазонах довжин хвиль. Максимум випадає, як і слід було чекати, на видиме світло — той діапазон, до сприймання якого пристосоване око людини. Максимум чутливості вдень припадає на зелене світло, тобто на максимум у спектрі випромінювання Сонця. Лише в сутінках краще сприймається синє світло. Промені великих довжин хвиль названі «інфрачервоними» чи тепловими, бо їх випромінюють усі тіла. що мають невисоку температуру. Такі промені йдуть і від людини (максимум випромінювання—майже 10 тис. нм), радіатора опалення, праски й усіх оточуючих нас тіл і предметів. Чимало живих істот, наприклад, змії, сприймають теплові промені й можуть успішно полювати в темряві. До майже 90-кілометрової висоти склад повітря практично такий, як довкола нас: серед кожних 100 молекул є 78 молекул азоту (Мг), 21—кисню (Оз) та близько однієї аргону (Аг). Одна молекула вуглекислого газу припадає на З тисячі інших молекул повітря. Концентрація пари води часто перевищує концентрацію вуглекислого газу, а при великій вологості та теплій погоді вона може поступатися тільки кисню й азоту. Вміст усіх інших газів, у тому числі й озону, значно менший і коливається в різних місцях Землі та на різних висотах. Одна молекула озону в середньому припадаєна 2 млн інших молекул у повітрі. Саме «в середньому», бо розподіл озону по висоті виявляється дуже нерівномірним. Причина цього полягає в механізмі його утворення. Ультрафіолетові промені малої довжини поглинаються на висотах близько 90 км і вище. де з'являються вільні електрони та позитивно заряджені молекулярні іони. Так виникають шари земної іоносфери, які можуть проводити стр і відбивати радіохвилі певних діапазонів. Ультрафіолетові фотони з довжиною хвилі 242 нм і м менше поглинаються переважно молекулами кисню, що ві до їх розпаду на два окремі атоми за реакцією О2 фотон = О О До висоти 20 чи ЗО км відбувається майже повне поглинання УФ-С киснем. Отже. утворення озону при потрійних зіткненнях, що описується рівнянням: О2 О Х = О3 Х , може відбуватися вже па висотах 60—90 кілометрів. Але через те, що густина повітря там дуже мал потрійні зіткнення не часті, швидкість утворення озону є великою. Так само незначна вона і на висотах 10—20 куди потрапляє надто мало УФ-С і кількість атомарного кисню виявляється мізерною. Отже, існує висота, де швидкість утворення озону найбільша: майже 50 км над поверхнею Землі. Саме процес руйнації озону і є найбільш цінним для життя.

При довжинах хвиль більше 3000 А біля смуг Хартлі зявляються більш слабкі смуги Хаггінса та Шалона— Лефевра (рис. 2). Коефіцієнт поглинання  в цих смугах на декілька порядків менше, ніж у смуг Хартлі. Окремі близько розташовані в цих системах смуги мають добре видимі різкі  максимуми та мінімуми. В видимій частині спектру розташована на широка смуга Шаппюї, з якою повязаний синій колір озону. Сильне поглинання озону спостерігається в області вакуумного ультрафіолета (1000—2000 А). Разом з поглинанням в смугах Хартлі це  поглинання приводить до обриву сонячного спектру на поверхні Землі при довжинах хвиль менше 2900 А, що дуже важливо для захисту життя  на нашій планеті від короткохвильових випромінюваннь. Треб відмітити ,що величини коефіцієнтів поглинання суттєво змінюються з температурою. Смуги, що відповідають коливально - обертальним переходам в молекулі озону, розташовані в інфрачервоній області спектру (3—15 мкм). Коефіцієнти поглинання в цих смугах змінюються в широких рамках. Первісним процесом фотохімічної реакції є  дисоціація молекули. При цьому в залежності від того в яких смугах поглинання відбулася фотодисоціація, кінцеві продукти фотореакції можуть відрізнятися між собою. При розкладенні світлом озону на молекулярний та атомарний кисень в залежності від енергії кванта, який було поглинуто (довжини хвилі поглинутого світла) атом та молекула кисню можуть бути як в основних, так і в збуджених станах. Реакційна здатність електронно - збуджених атомів та молекул сильно відрізняється від їх реакційної здатності в основному стані Для прикладу можна розглянути як проходить фотодиссоціація при збудженні в смугах Шаппюї. При поглинанні червоного світла (~6000 А) первісний процесо завершується розкладанням озону на атом та молекулу кисню в основних станах: Оз hv = O(3P) O2(3E) за яким 'йде другорядний процес взаємодії атомарного кисню з озоном. O(3P) O3 = 2O2 Таким чином, в результаті поглинання одного кванта света було зруйновано дві молекули озона. Одним з продуктів фоторозкладення при збудженні в смугах Хаггінса є збуджена молекула кисню: O3 hv = O(3P) O2(1E) за яким йдуть  процеси O(3P) O3  = 2O2 O2(1E) O3 = 2O2 O(3P) O(3P) O3 = 2O2 В результаті сумарний квантовий вихід розкладу Оз дорівнює 4м молекулам . Аналогіно можно показати, щ квантовий вихід фотодисоціації озону при збуджені в смугах Хартлі може дорівнювати 6. З розглянутих закономірностей взаємодії світла з озоном можна зробити два важливих висновки : 1) молекули озону поглинають світло в широкому спектральному діапазоні від вакуумного ультрафіолетового до мікрохвильового  частин спектра, причому найбільш інтенсивне поглинання спостерігається для довжин хвиль менше 3000 А; 2) при поглинанні світла озоном як в ультрафіолетовій, так і у видимій частинах спектра  відбувається фотохімічне  зруйнування озону з утворенням молекули кисню. Інші цікаві відомості про фізикo -хімічні показники можна знайти в працях С. Д. Разумовського та Г. Е. Заікова. ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗОНОВОЇ ДІРИ В 1985р Джозеф Фарман разом зі своїми співробітниками з Британської антарктичної служби вперше повідомив, що з кінця 1970х років над Антарктидою відбувалося значне потоншення озонового шару.

В силурійскій період проходив розвиток багатого життя в морі, де зявились роды риб, а в кінці його, біля 440 млн. років тому, зявилась рослинністть на суші — предки сучасних папоротнепдібних та плаунів. В девоні,  приблизно 370 млн. років тому, розквітло тваринне життя в багатих лісах. Так почався період підсиленного фотосинтезу та швидкого накопичення кисню в атмосфері. Безсумнівно, що в кисневій атмосфері виник шар озону тобто озоннй екран, спочатку, біля поверхні Землі. При вмісті кисню біля 0,1 сучасної його кількості (РАL — prese s mospheric level) шар  озону піднявся вже в стратосферу. Рисунок 1 показує, як шар озону, що зародилася ще при концентрации кисню біля  3 10-4 РАL скоро досяг на рівні максимуму озону,  концентрації  3 = 1013 молекул в 1 см3 та поступоио розповсюдився в більш  високі шари  атмосфери при накопиченні О2 от 3-10-4 РАL до 1 РАL. На рис. 2 показано, як пропускала така озоносфера радіацію Сонця до поверхні Землі. Майже вся радіация з h=280 нм відфільтровувалась вже при 2- 10-2 РАL. Цей момент відмітив собою появу развинутого життя на суші. Ще трохи раніше при (2 . 3) 10-3 РАL такому відфільтровуванню допомагав шар води товщиною приблизно 2 м, також зменьшуючий дію уль-трафіолетової радіації. Тоді ,мабуть, життя могло почати розвиватись інтенсивно у воді, в теплих прибережних водах, озерах. Якщо врахувати, що джерелом кисню була фотоднсоціація водяної пари, то эволюційний вибух міг відбутися тільки при дуже швидкому насиченні — за геологічою шкалою часу — атмосфери водяною парою, що почачла енергійно розкладатися на сонячному світлі. Якщо ж допустити, что жття поступово утворювало фотосинтетичне джерело кисню, після того як розклад пари або життя в морі утворили первинне підвищення  рівня кисню до (2 . 3)- 10-3 РАL, то швидкість еволюційного вибуху добре пояснюється таким механізмом з сильним додатнім звязком. Пояснюється й послідовність розвитку життя у воді й на суші .Питання про озоновий шар дуже  гостро постало в наші дні. Міжнародна метеорологічна організація виступила в 1976 р. з проектом «Глобального вивчення й моніторингу озону». Проект энергійно подтримала й Межнародна комісія з атмосферного озону. В березні 1977 г. Це питання буо розглянуто у  «Программі Організации Обєднанних Націй з оточуючого середовища «U EP». В травні того ж року в Женеві зібрались спеціалісти,що вивчали новітні прибори й можлиаості координованних спостереженнь найбільш біологічно активної частини сонячного спектру — між 290 320 нм. Вже у 1978 р. спеціальний циркуляр ММО вже рекомендував країнам організацию спостереженнь уль-трафіолетової радіації . Ідея небезпеки знищення шару  озону та його наслідках призвела до створення в США спеціальної «Програми визначення кліматичних впливів» (СIАР) (під загальним керівництвом Департаменту транспорту США), маючи на увазі викиди стратосферної авіації. З цією ціллю в 1972 . . . 1975 рр. було зроблено 4 конференції спеціалістів з проблем авіації, фізиці атмосфери, та забруднення й  озону. Аналогична програма  (СОVOS) було утварено у  Франції. В наш час головною рисою розподілення радіаці по земній куліє її широтна залежність. Розрахунки показують, що тропічний пояс  має отримувати до 360 . . . 420 Вт-ч-м-2 на місяць.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Соцальноекономчний блок програмних настанов ОУН залишався найменш виробленим  опрацьованим, власне цим питанням придлялося найменше уваги, але вн мстив сумш соцалстичних, соцалдемократичних  народницьких дей, яка мала убезпечити принцип надкласово побудови укрансько нац. Деяк риси деолог ОУН та певн елементи полтично практики ц органзац дали пдстави опонентам руху  багатьом дослдникам поставити його в один ряд з його сучасниками талйським фашизмом та нмецьким нацоналсоцалзмом. Спробумо зясувати деяк аспекти ц проблеми. ОУН, талйський фашизм та нмецький нацоналсоцалзм Одним з найбльш заплутаних питань, довкола якого накопичуться чи не найбльше суперечностей, деологзованих стереотипв та непорозумнь  стосунок укранського радикального нацоналзму, репрезентованого ОУН, до талйського фашизму та нмецького нацоналсоцалзму (останнй також нердко визначають деологчно усталеним але сторично некоректним термном «фашизм»). ¶деологчна традиця характеризувати ОУН як фашистський рух та деологю  в такий спосб ставити х «на одну полицю» сяга кнця 1920х початку 1930х рокв, коли полтичн противники та конкуренти ОУН в емграц та на Захднй Укран використовували термн «фашизм» стосовно ОУН як клше в полтичнй риториц

скачать реферат Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Крім того, багато наявних ОПТ виконують інші функції. Управління IB зазвичай є тільки частиною їхніх обов'язків. Вони повинні також управляти дослідницькими контрактами й іншими «комерційними» завданнями, як, наприклад, консультування, бізнес-інкубатори тощо. Це тільки деякі з проблем, які стали очевидними через певний час завдяки досвіду і які, можливо, стали уроками. Це також означає, що для ефективного управління ОПТ має бути центром з чіткими структурою та системною й процедурною підтримкою. Розгляньмо практичні аспекти управління та використання результатів досліджень. Базуючись на досвіді Великої Британії, США та Європи ідентифікуємо деякі ключові проблеми та чинники успіху. На сьогодні ще немає ні простої відповіді, ні набору правил для досягнення успіху. Але обізнаність з проблемами може допомогти намалювати дорожню карту для ефективного використання результатів досліджень, виробити систему використання директив і таблиць контрольних перевірок. У цьому розділі ми спочатку розглянемо процеси ідентифікації, захисту й комерціалізації результатів досліджень та інших об'єктів права інтелектуальної власності.

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
 Бабин Яр: Критичні питання та коментарі

Логістичні та організаційні питання Щоб розстріляти протягом двох днів 33771 або навіть набагато більше людей і знищити всі сліди (що неможливе за сучасних можливостей криміналістики!) потрібна неабияка організація та чудова логістика. Деякі аспекти цього вже обговорювалися в контексті конкретних питань, і через брак місця ці питання надалі не розвиватимемо. Втім, потрібно підкреслити, що упоратися з тими проблемами було неможливо за тих екстремальних умов, що виникли зараз же після взяття Києва — через пожежі, вибухи і партизанську діяльність з одного боку і триваючі бої на фронті, що потребували людських і матеріальних ресурсів, а восени 1943 року ще й перед обличчям смертельної загрози створеної наступом радянської армії. 6.6. Забезпечення доказів Чому ніхто ніколи не намагався забезпечити докази для доведення факту масового вбивства? На противагу цьому, нещодавно після подвійного вбивства двох поліцейських, німецька поліція присягнулася, що перекопає весь військовий гірський полігон заради знаходження вбитих24. Коли в 1993 р. в Федерального управління кримінальної поліції Німеччини виникли неприємності у зв'язку з невдалим арештом терористів в Бад Кляйнені (один терорист був за сумнівних обставин застрелений поліцейським, інший арештований, через що міністр подав у відставку, а високопоставленого чиновника звільнили з посади), докази на місці події вичісували майже гребінцем, а експертизи для цього розслідування доручили провести вітчизняним і зарубіжним інститутам

скачать реферат Развитие теоретического знания /Укр./

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ (у цілому і в окремих науках) Вступ. Характерними рисами основних гносіологічних ознак наукового знання в XX столітті є його діалектизація, диференціалізація, інтерпретація, систематизація, технізація, кібернетизація, логізація, математизація, тощо. До цього переліку входить також і теоретизація наукового знання як в цілому, так і в окремих предметних областях науки – необхідний, цілком закономірний і логічно обумовлений етап розвитку наукового знання, його вищий рівень. Дана робота стосується деяких аспектів розвитку теоретичних знань (проблеми теоритизації) на рівні філософських передумов, що містить загальні уявлення про об’єкт, процес пізнання, виражені в системі філософських понять. У вступі розглядаються основні поняття про наукові знання та його рівні, співвідношення між ними і перехід від нижчих рівнів до вищих. Перший пункт роботи містить дані про теорію як вищу форму наукового знання, виділено деякі основні класи, вказані методи її побудови. Огляд робіт стосовно проблеми формування науково-теоретичних знань подано у пункті 2. В наступному пункті розглядається як у цілому проходить розвиток науково-теоретичного знання, коротко викладено суть проблеми і кроки становлення теоретичного знання.

 Философия

Признание первичности природы и вторичности духа (как сознания) нисколько не противоречит признанию вечности сознания наряду с вечностью материи и положению о всеобщем характере разделении бытия на две его формы: природную и духовную. Первое утверждение справедливо во всех случаях, когда ставится вопрос: что первично - природа или дух? Тем самым указывается, что вводится ограничение временного характера на соотношение материи и сознания, показывается недостаточная обоснованность идеалистических утверждений относительно порождения природы духом. Второе утверждение имеет силу при включении в представление о бытии момента бесконечности, что само по себе (признание бесконечности, вечности природы) несовместимо с идеалистическим взглядом на мир. Рассмотрение материи в субстанциальном аспекте показывает, что сознание и генетически, и актуально оказывается материальным. В отличие от гносеологического аспекта проблемы "сознание и материя" здесь имеется не отношение причины и следствия, а органа и его функций, материального субстрата и его свойства

скачать реферат Банківські послуги

Тому для підвищення ефективності діяльності банків на внутрішньому ринку і збільшення можливостей виходу на зарубіжні ринки капіталів необхідно розробити і використати активний цілеспрямований підхід до організації продажів банківських продуктів і управління ними. Актуальність теми дослідження, доцільність розвитку і вдосконалення ринку роздрібних банківських послуг обумовлюється тим, що в даний час в економіці країни знаходяться значні грошові кошти, які вилучені з обороту. З переходом до ринкової економіки принципово міняється зміст діяльності банків. Актуальною стає проблема підвищення ефективності банківських послуг, першорядну значущість отримують поліпшення якості банківського обслуговування і використовування сучасних методів управління, розширення асортименту банківських послуг, що надаються. Деякі аспекти цих проблем знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова, В.М. Усоскіна. Дані проблеми розглядалися і в роботах зарубіжних учених, таких як: Б.

скачать реферат Посредничество

Стратегии оказания помощи в поиске решения ориентированы на достижение согласия и обеспечение «сохранения лица» участников при выходе из конфликта. Эти стратегии — главные в посредничестве, они составляют его суть. Основным средством действия здесь является интеллектуальная помощь. При использовании данной группы стратегий посредник, как правило, участвует в переговорном процессе. В ходе переговоров он делает акцент на наличии общих моментов в интересах участников, а в ряде случаев инициирует и создает такую общность. Иногда создание общности осуществляется путем формирования целей более высокого порядка, позволяющих конфликтующим сторонам объединиться ради их достижения. При этом посредник также не исключается как один из участников подобного проекта. Посредник способен увеличить переговорное пространство, обратив внимание участников конфликта на те или иные аспекты проблемы, которые как бы «выпали» из их поля зрения. Таким же образом может быть найдено и принципиально новое решение, которое позволит снять противоречие без уступок противоборствующих сторон. В рамках использования данной группы стратегий посредник также генерирует новые идеи, вносит предложения по поиску взаимоприемлемый вариантов, предлагает формулу возможного соглашения.

скачать реферат Правоведение (Контрольная)

С истечением срока давности прекращается возможность осуществления нарушенного субъективного гражданского права в принудительном порядке, т.е. погашается право на иск в материальном смысле, которое является необходимым элементом субъективного права. В то же время истечение срока давности не лишает права на обращение в суд (иной юрисдикционный орган) о защите своего права, т.е. на иск в процессуальном смысле. Требование о защите права принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока давности. При отсутствии уважительных причин пропуска исковой давности, суд отказывает в удовлетворении, т.е. признает погашенным право на иск в материальном смысле; при наличии уважительных причин он может продлить срок давности и рассмотреть требование по существу. До предъявления иска, вытекающего из отношений между организациями, обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок давности дисциплинирует лиц, заинтересованных в реализации своего права, способствует его своевременному осуществлению. Установление срока давности необходимо также и потому, что по истечении продолжительного времени затрудняется представление и обоснование доказательств существования права. Литература:1. Василенкова П.Т.-М.: Юрид.лит., 1990 2. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан СССР. Свердловск, 1989 3. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. 4. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение, 1992 г., № 2, с. 23 5. Общая теория права. Н.Новгород, 1993. 6. Советское административное право: Учебник под ред. 7. Юридический энциклопедический словарь/ Гл.ред. А.Я.Сухарев; Редкол.: М.М.Богуславский и др. – 2-е изд., доп. – М.: Сов.энциклопедия, 1987. Вопрос к зачёту: Юридическая ответственность, её виды.

скачать реферат Лингвистика

Выбор в качестве примеров английского и русского языков, я полагаю, является наиболее естественным, так как эта изучение этой комбинации представляет сегодня практическую пользу, и кроме того, эти языки наиболее близки мне, что позволит писать о них со знанием дела. Проблемы коммуникации Огромный вклад в рассмотрение социальной обусловленности содержания семантики слова, а также в разработку общетеоретических и методических аспектов проблемы «язык и культура» внесли ученые-лингвисты Н.Г. Комлев, О.С. Ахманова, Е.М. Верещагин, В.Г.Костромаров, Т.Д. Томахин. И их работы мы рассмотрим далее. Однако надо сказать, что впервые связь языка и культуры, окружающей индивидов, была отмечена в схеме американского лингвиста начала века Ладо. В его схеме, отражающей процесс общения между Лицом А и Лицом В, показано, какие стадии и в какой форме должна пройти мысль от одного собеседника к другому. Попробуем проанализировать данную схему и на ее основе поставить основные проблемы и вопросы. Лицо А, желающее передать какую-то мысль, прежде всего представляет эту мысль в виде некоторого «индивидуального значения».

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
скачать реферат Языковой портрет современного сибирского города: опыт сопоставления (на материале Новокузнецка и Красноярска)

В статье «Лингвистическое градоведение» Л.З. Подберезкина говорит о двух аспектах изучения языкового облика современного города: 1) устная городская речь, в том числе городское просторечие, молодежный жаргон, корпоративные языки; 2) лингвистическое градоведение, связанное с изучением текстов городской среды (номинаций городских объектов, торговых вывесок, афиш, рекламных текстов, граффити) . Автор статьи отмечает, что городское градоведение как объект филологического исследования предполагает обращение к языку города как фрагменту городской культуры, важнейшей из подсистем семиотики города, которая рассматривается в контексте других подсистем (городская архитектура, история, быт и т.д.). Одним из важнейших элементов языкового облика современного города является эпиграфика. Об этом говорит Т. В. Шмелева в статье «Письменность городской среды» . Автор отмечает, что для выявления особенностей современных уличных текстов необходимо учитывать исторический аспект проблемы. Она выделяет 3 этапа развития городской эпиграфики: дореволюционный, советский и постсоветский.

скачать реферат Способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений (на материале сонетов Шекспира)

Научная новизна состоит в том, что перевод поэтических произведений будет рассматриваться с позиции новейших лингвистических теорий, с позиции дискурса, кроме того, переводческий процесс рассматривается с позиции когнитивного диссонанса. Цель исследования – изучить способы выравнивания когнитивного диссонанса в переводе поэтических произведений, Объект исследования – поэтический перевод. Предмет исследования – сонеты Шекспира. Задачи исследования – 1) На основании современных теорий изучить способы достижения эквивалентности при переводе поэзии. 2) Выявить какого уровня когнитивного диссонанса достигли переводчики при переводе сонетов Шекспира, какие методы оказались более результативными. Методы исследования: теоретический анализ литературы, критический анализ переводов сонетов Шекспира. Теоретическая значимость – теоретический анализ позволяет нам систематизировать некоторые аспекты проблемы поэтического перевода. Практическая ценность заключается в том, что данное исследование может быть использовано студентами, занимающимися проблемами поэтического перевода. Глава 1. Проблема когнитивного диссонанса при переводе персонального дискурса I.1. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОНИМАНИя ТЕКСТА I.1.1. ПОНяТИя ДИСКУРСА ПЕРЕВОД ИМЕЕТ ДЕЛО С КАКИМ-ЛИБО ТЕКСТОМ, ОН яВЛяЕТСя ПРЕДМЕТОМ НАУчНОГО АНАЛИЗА.

скачать реферат Лучевая болезнь в экологическом аспекте

ПЛАН1. Экологический аспект проблемы .стр 3 2. Действие радиации на человека стр 6 3. Патогенез лучевой болезни .стр 7 а) острая лучевая болезнь . .стр 8 б) хроническая лучевая болезнь стр 8 4. Клиническая картина . стр 11 5. Диагноз лучевой болезни .стр 16 6. Лечение лучевой болезни .стр 16 7. Профилактика .стр 17 8. Список литературы .стр 19 Действие ионизирующей радиации на живые организмы интересовало мировую общественность с момента открытия и первых же шагов применения радиоактивного излучения. Это неслучайно, так как с самого начала исследователи столкнулись с его отрицательными эффектами. Так, в 1895 году помощник Рентгена В. Груббе получил радиационный ожог рук при работе с рентгеновскими лучами, а французский ученый А. Беккерель, открывший радиоактивность, получил сильный ожог кожи от излучения радия. Известная ученая Мария Склодовская-Кюри умерла от лучевой болезни, и до сих пор ее могила испускает излучение. Обеспокоенные такими эффектами, специалисты всего мира создали в конце 20- х годов Международную комиссию по радиационной защите (МКРЗ), которая разрабатывала и разрабатывает правила работы с радиоактивными веществами.

скачать реферат Преступления в сфере компьютерной информации

Пока следствие вынуждено искать нетрадиционные пути решения этой проблемы, обращаясь к гражданам через телевидение с призывом заявлять о понесенном ими ущербе, поскольку формальные собственники похищенных баз данных этого делать не торопятся. Важным аспектом проблемы распространения баз данных является то, что часть из них относится к разряду сведений, представляющих коммерческую тайну. Это позволяет следствию инкриминировать обвиняемым ст. 183, ч. 2 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает ответственность «за незаконный сбор, разглашение и использование сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия владельца из корыстной или иной личной заинтересованности». Статья 11 Закона РФ «Об информации, информатизации и защите информации» относит персональные данные к категории конфиденциальной информации и запрещает сбор, хранение, использование информации о частной жизни, а также информации, нарушающей личную тайну. Пункт 4 этой статьи однозначно указывает на то, что «подлежит обязательному лицензированию деятельность негосударственных организаций и частных лиц, связанная с обработкой и предоставлением пользователям персональных данных».

скачать реферат Твердые отходы

Таким образом «физическое» измерение проблемы ТБО – не только не единственное, но даже и не самое важное. Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы, которые делают ее насущной именно в наше время: Объем ТБО . непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения; Состав ТБО . резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов; Отношение населения . к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным; Законы . ужесточающие правила обращения с отходами, принимаются на всех уровнях правительства; Новые технологии . утилизации отходов, в том числе современные системы разделения, мусоросжигательные заводы-электростанции и санитарные полигоны захоронения, все более широко внедряются в жизнь; Экономика . управления отходами усложняется. Цены утилизации отходов резко возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных предприятий и крупных инвестиций. Все эти аспекты проблемы завязаны в узел, который затягивался в развитых странах на протяжении последних 20-30 лет все туже и туже. Традиционно бытовые отходы вывозились на свалки, расположенные вблизи населенных пунктов, и работающие за счет муниципальных бюджетов.

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
скачать реферат Проблемы экологии на предприятии ОАО "Сибур-Волжский"

От нашей активности в сфере охраны окружающей среды зависит решение вопроса о выживании, сохранении здоровья людей и создании нормальных условий их жизнедеятельности. Под термином «охрана окружающей среды» понимаются экономические, правовые, социально-политические и организационно - хозяйственные механизмы, которые бы привели нагрузку на окружающую среду в соответствие с ее «пределом прочности». В этой связи, весьма актуальным становится экономический аспект проблемы. В самом деле, все призывы к защите окружающей среды, к проведению мероприятий такого рода, в обязательном порядке должны быть подкреплены комплексом экономических и других мер воздействия на тех, кто эти призывы игнорирует. Об охране экологии в век бизнеса и развития промышленных технологий нельзя говорить иначе, как в экономических категориях. Рассматриваемое мною в работе предприятие относится к предприятиям химической промышленности. Предприятия химической промышленности относятся к группе производств, главным образом загрязняющих атмосферу. Для оценки опасности загрязнения воздуха устанавливаются так называемые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

скачать реферат Формирование каллиграфических навыков младших школьников (состояние, проблемы и пути оптимизации)

Также процесс формирования каллиграфических навыков письма имеет и большое педагогическое и общественно-воспитательное значение. Так, приучая школьников к аккуратному и четкому письму, заботясь об устойчивости их почерка, учитель воспитывает аккуратность, трудолюбие, добросовестное и старательное отношение к выполнению любой работы, не только письменной, уважительное отношение к людям, к их труду, наконец, способствует их эстетическому воспитанию. Гигиенический аспект при формировании каллиграфических навыков у младших школьников выделяют многие методисты. По их мнению, формирование навыков письма у младших школьников не может выполняться без условий гигиены при письме. От создания соответствующих условий зависит выполнение важнейших гигиенических требований в процессе письма: соблюдение правильной посадки, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола и ее продвижение во время письма, что в итоге способствует профилактике нарушения осанки и зрения детей, повышению работоспособности, формированию четкого, быстрого письма. Т.О. ,можно сделать вывод, что при формировании каллиграфических умений и навыков у младших школьников нельзя упустить ни одного аспекта этой проблемы, что доказывают сделанные выводы. ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 2.1. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ЧИСТОПИСАНИЯ Развитие методики чистописания тесным образом связано с историей письменности, на возникновение которой, в свою очередь, оказали влияние этапы развития общества, расширяющие и усложняющие потребности людей в общении, достижения научно-технического и культурного прогресса человечества, резко повлиявшие на отбор орудий, материалов и способов письма .

скачать реферат Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

В этом случае компьютер играет роль весьма серьезного дисциплинирующего фактора в общей схеме учебного процесса. § 2. Личностный аспект проблемы восприятия информации. В условиях информатизации жизни общества естественно возникает вопрос о путях восприятия и обработки информации индивидуальным сознанием. Ответ на этот вопрос интересует в первую очередь тех, кто стремится распространить информацию (донеся ее с минимальными затратами), но немаловажное значение он имеет и для людей, занимающихся проблемами формирования когнитивных структур личности, - педагогов, психологов. Как говорить, чтобы быть правильно понятым, чтобы тебя хотели слушать? В современных условиях эти (традиционно важные) вопросы модернизируются в приложении к разным печатным и видеоматериалам (в том числе распространяемым по всемирной компьютерной сети), а также дополняются вопросами иного порядка: как оказывать информационное влияние на людей, не травмируя их психику? Не секрет, что из- за недостаточного внимания к проблеме передачи информации результат часто бывает противоположен предполагаемому.

скачать реферат Особенности невербального общения в деятельности учителя

Одним из аспектов данной проблемы является изучение невербального компонента. Отметим при этом, что проблема интерпретации невербальных аспектов межличностного общения имеет многовековую историю. Однако детально данная проблема стала разрабатываться лишь в последние десятилетия (начиная с 60-х гг. в работах Дж.Фаста, А.Пиза, М.Кричли, Ч.Морриса, И.Н.Горелова, В.А.Лабунской, А.А.Леонтьева и др.). В связи с этим, она остается практически неизученной. Дело осложняется еще и тем, что авторы различных источников приводят порой противоречащие друг другу сведения об отдельных аспектах невербалики, например, нами зафиксированы различия точек зрения на количество выразительных движений, используемых человеком в процессе общения. Авторы различных источников указывают их от 1000 до 20000 (40, С.11; 41, С.17). Несовпадающие сведения встречаются и в отношении исторических аспектов проблемы, что свидетельствует о необходимости дополнительных исследований в данной области. Невербальный компонент общения играет существенную роль в процессе взаимодействия учителя с детьми, поскольку известно, что различные средства невербального общения (жест, мимика, поза, взгляд, дистанция) оказываются в некоторых случаях более выразительными и действенными, чем слова.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.