телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Разное -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Функции управления природоохороной деятельности в Украине

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
До функцій регіонального рівня управління належить вирішення таких питань: Регулювання використання природних ресурсів місцевого знацення; Визначення нормативів забруднення природного середовища; Впровадження економічного механізму природокористування ; Проведення моніторингу та обліку об’єктів природокористування і забруднення довкілля; Проведення державної екологічної експертизи; Здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; Розробка програм впровадження природоохоронних заходів, визначення та реалізація інвестиційної політики; Інформування населення та зацікавлених підприємств, установ і організацій з екологічних питань. До функцій місцевого рівня управління належить вирішення таких питань: Проведення локального та об’єктного моніторингу; Здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; Організація розробки місцевих екологічних програм та проектів. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням В 1998 р. було здійснено низку заходів щодо централізації управління Мінекобезпеки у сферах екологічного контролю та природно-заповідної справи. Було уточнено повноваження та удосконалено структури Головного управління національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. № 1259 “Про вдосконалення державного управління заповідною справою в Україні” та на виконання Закону України “Про природно-заповідний фонд України” створено адміністрацію парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Лівадійський”, “Місхорський”, “Масандрівський”. Оперативне керівництво адміністрацією здійснює Республіканський комітет по охороні навколишнього природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим.    З метою вдосконалення системи екологічного контролю на базі Головної екологічної інспекції Мінекобезпеки України створено Головну державну екологічну інспекцію, а в її складі- госпрозрахунковий підрозділ, що дає змогу більш ефективно надавати практичну допомогу і послуги з питань, пов’язаних з аналітичною та інспекційною діяльністю охорони довкілля і використання природних ресурсів. Прийнято низку необхідних нормативних документів з метою підвищення інспекційної роботи, зокрема Інструкцію про порядок отримання та використання зборів за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства тощо. Протягом 1997-98 рр. двічі відбувалися зміни в структурі Мінекобезпеки з метою поступового підвищення функціональної ефективності роботи управлінь міністерства. В вересні 1998 р. Кабінет Міністрів України затвердив структуру Мінекобезпеки, згідно з якою управління міністерства були об’єднані за функціональним призначенням у три департаменти та Адміністрацію ядерного регулювання під керівництвом відповідних заступників міністра. Ці зміни сприяли посиленню координації та регулювання роботи управлінь. До актуальних структурних новоутворень слід віднести Управління державної екологічної експертизи та аудиту, Управління державного екологічного моніторингу, Управління проблем Дніпра та водних екосистем тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Настольная книга практикующего педагога

Внешняя и внутренняя стороны реализации информационной функции ТСО взаимосвязаны и должны рассматриваться в многообразном проявлении взаимосвязей, существующих между ними. Вторая основная функция ТСО – организация познавательной деятельности обучаемых и управление ею. Она реализуется в таких направлениях: а) управление познавательной деятельностью обучаемых; б) контроль; в) корректировка учебного процесса. С помощью аудиовизуальных учебных пособий в большей степени осуществляется реализация первого направления этой функции и в меньшей степени – второго и третьего. Группа технических средств контроля и управления учебным процессом (технические средства, работающие на принципе обратной связи) в большей степени способствует реализации второго и третьего направлений этой функции. Управление познавательной деятельностью при использовании аудиовизуальных пособий возможно благодаря применению разнообразных управляющих воздействий. Во-первых, такое воздействие обусловлено уже самой организацией преподнесения изучаемого материала

скачать реферат Планирование - как основная функция управления

Поскольку прогнозирование всегда предшествует планированию, его можно рассматривать как подфункцию планирования. Организация как функция управления – это деятельность, направленная на создание или развитие структуры хозяйственной системы. В зависимости от объекта различают организацию: - производства - труда - управления Организация управления включает регламентацию отдельных элементов процесса управления (стадий управленческого цикла, процедур и операций управления), установление времени работ выполнения работ, технического и информационного обеспечения и т.п. Координация заключается в обеспечении необходимой (предусмотренной проектом организации) согласованности действий работников. Цель координации - устранить параллелизм и дублирование в работе. Функция регулирования состоит в сохранении режима функционирования хозяйственной системы. В силу различных причин производство может отклоняться от заданных параметров. В этих условиях путем регулирования устраняются отклонения, и обеспечивается нормальное протекание производственных процессов.

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
 НАТО в Украине. Секретные материалы

Неотъемлемой составной частью демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины является разделение функций и полномочий между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. На Министерство обороны возложено обеспечение проведения в жизнь государственной политики в области обороны, военно-политического и административного управления. На Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины реализация государственной политики в области обороны и планирования защиты государства, оперативного и административного управления Вооруженными Силами Украины. На Украине введена практика назначения гражданского Министра обороны. Его заместителями также являются гражданские лица. Созданы механизмы всестороннего контроля деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны Министерства обороны, реформирована Главная инспекция, которая наравне с другими задачами должна обеспечивать эффективный контроль над целевым использованием бюджетных средств Вооруженными Силами и над всеми направлениями их деятельности

скачать реферат Бухгалтерский учет в системе менеджмента

Центр ответственности — отдельный объект учёта, позволяющий совместить место возникновения затрат с ответственностью менеджера, возглавляющего хозрасчетное подразделение. Центр рентабельности - объект учёта, позволяющий рассматривать его доход в виде выпущенной продукции, выполненных работ, измеренные в денежном выражении, расход - как денежное выражение использованных ресурсов, прибыль - как разницу между доходами и расходами. Организация управленческого учёта по центрам затрат, ответственности и рентабельности требует определенных условий. Возникновение затрат, связанных с организационной деятельностью предприятия, предопределяет необходимость их контроля С этой целью затраты классифицируют на общепроизводственные и общехозяйственные; связанные с выполнением целевых функций, по обеспечению функционирования служб и отделов предприятия, общеорганизационной и общеуправленческой деятельности; по функциям управления; направлениям деятельности; по отношению к объектам учёта и калькулирования, к объему производства.

 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Другим обстоятельством, осложняющим военное строительство, является несформированность системы государственного управления в военной сфере. Запад еще в 60-70-х г. заимствовал у Советского Союза методы государственного планирования и управления военным строительством, адаптировав их для условий демократического общества. Россия же до сих пор не смогла наладить четкой системы государственного управления с использованием методов программно-целевого планирования. В этом суть парадоксальной ситуации: в условиях жестких ресурсных ограничений военного строительства не применяются те методы, которые позволяют эффективно использовать эти ресурсы. 1.3. Попытки совмещения столь различных по своему характеру обязанностей, как руководство таким сложнейшим субъектом экономической деятельности, каковым является Минобороны в условиях рынка, с непосредственным управлением войсками неизбежно приводят к неэффективному управлению, сопровождаясь дисквалификацией высших военных кадров как военных профессионалов. Это является результатом отсутствия четкого разделения административной и оперативной функций управления обороной страны, сложившегося в условиях сверхцентрализованной советской системы, для которой подобное разделение было несвойственно. 1.4

скачать реферат Проблема анализа содержания труда и структуры затрат рабочего времени менеджера компании

Собственно говоря, здесь описаны все функции управления совместной деятельностью, относящиеся к так называемому управлению по целям. Таким образом, суть руководства заключается в диалектическом единстве групповой самоорганизации и единоначалия. Властная вертикаль единоначалия или управления сверху всегда дополняется процессами самоуправления снизу. Даже при отсутствии руководителя или при его полной некомпетентности все функции руководства принимают на себя члены фирмы, корпорации. Значение процессов групповой самоорганизации в системе менеджмента признают далеко не все специалисты. Но даже те, кто подробно описывает процессы делегирования функций и полномочий, из всего набора административных операций оставляют за руководителем функцию принятия решений. Распространено мнение о том, что руководитель только тем и отличается от исполнителя, что первый принимает решения, а второй осуществляет их на деле. Чтобы завершить обсуждение проблемы сущности и содержания деятельности руководителя, обратимся к мнению сторонников теории человеческих отношений.

скачать реферат Авторитет руководителя

В мелких хозяйствах, основанных на индивидуальной собственности и личном труде, регулирование осуществлялось как самоуправление. С превращением мелких индивидуальных хозяйств в большие предприятия положение изменилось. Основная масса тех, кем нужно было управлять, оказалась объединенной экономической властью, исходящей из собственности, а управление превратилось в одну из ее функций, единственным носителем которой стал собственник. Первоначально собственник реализовывал все функции по управлению и координации деятельности работников самостоятельно. Но рост масштабов производства и широкое привлечение наемного труда привело к тому, что собственник полностью или частично стал отказываться от самостоятельной реализации функции по текущему управлению. Дальнейшее усложнение производственной и хозяйственной жизни привело к тому, что не все собственники могли выполнять предпринимательскую функцию, так как это требовало определенных знаний и опыта. Ее пришлось передавать в руки наемных управляющих, которые выполняли уже две основные функции - управление текущей деятельностью и предпринимательство.

скачать реферат Коммерческая деятельность

Одновременно усиливается внимание к функциям и структуре управления коммерческой деятельностью предприятия. Система управления носит достаточно динамичный характер, направленный на адаптацию структуры коммерческой деятельности к особенностям и тенденциям развития рынка. При управлении коммерческой деятельностью выполняются функции процесса управления: планирование, организация, учет и контроль. Планирование - одна из важнейших функций управления коммерческой деятельностью торгового предприятия. Планирование закупок, товарных запасов и продаж связано с динамикой торговых процессов и способствует достижению поставленных целей торгового предприятия. Планы закупок и продаж обычно содержат показатели, которые должны быть достигнуты в результате их выполнения. В планах отражается содержание работ, устанавливается персональная ответственность за их выполнение, намечаются сроки и определяются методы контроля и анализа эффективности выполнения заданий. Сущность организации как функции управления состоит в упорядочении, согласовании, регламентировании действий исполнителей, участвующих в процессах закупки, продажи и продвижения товаров до потребителей.

скачать реферат Управление холдингом в направлении от масштабности к эффективности

Например, в одном крупном торгово-промышленном холдинге путем удачных захватов и поглощений было приобретено большое количество промышленных предприятий, работающих в одной отрасли. В результате холдинг стал контролировать полный цикл производства и продажи товара, начиная от закупок сырья и производства готовой продукции, и заканчивая реализацией товаров конечному покупателю. В результате к моменту окончательного формирования холдинга он имел следующую организационную структуру: В рамках такой структуры в холдинге была затруднена реализация многих ключевых функций, приводящая к ряду отрицательных последствий. Приведем их в виде следующей таблицы: Функции Текущее состояние Последствия Разработка финансовой структуры холдинга В холдинге отсутствует финансовая структура Отсутствие данных по ключевым показателям работы подразделений; затруднено внедрение системы компенсации, основанной на результатах работы подразделений Разработка и внедрение единых стандартов учета внутри холдинга Единые стандарты отсутствуют Затруднено сравнение эффективности деятельности различных подразделений, дублирование некоторых учетных функций Управление оперативной деятельностью отраслевых компаний Управление оперативной деятельностью отраслевых компаний централизованно осуществляет центральный офис Отсутствует механизм управления затратами подразделений, линейные руководители стремятся завысить свои текущие затраты Разработка стратегии развития холдинга и отраслевых компаний Нет подразделения, ответственного за стратегическое развитие   Оценка эффективности инвестиций осуществляется на недостаточном уровне, развитие отраслевых компаний часто носит случайных характер.

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
скачать реферат Управление организацией

Эффективный руководитель, принимая во внимание все ситуационные переменные, понимает, что не существует единственного «правильного» способа совершения чего-то. Оптимальный выбор — это выбор того, что наиболее соответствует ситуации, сложившейся на данное время. Для того, чтобы сделать этот правильный выбор, руководитель должен иметь комплексный взгляд на вещи. Теория организации В новых условиях хозяйствования коммерческая деятельность рассматривается как определяющая основа торгового предприятия. Одновременно усиливается внимание к функциям и структуре управления коммерческой деятельностью предприятия. Система управления носит достаточно динамичный характер, направленный на адаптацию структуры коммерческой деятельности к особенностям и тенденциям развития рынка. При управлении коммерческой деятельностью выполняются следующие функции процесса управления: - планирование; - организация; - мотивация; - контроль. 1.1. Планирование – одна из важнейших функций управления коммерческой деятельностью предприятия. Планирование закупок, товарных запасов и продаж связано с динамикой торговых процессов и способствует достижению поставленных целей торгового предприятия.

скачать реферат Методы управленческого анализа

Александр Александрович Огарков, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана по научной и воспитательной работе Волгоградской академии государственной службы при Президенте РФ. Функция анализа является первой функцией управленческого цикла. Совокупность выполняемых работ в рамках данной функции достаточно обширна: сбор информации, ее обработка, классификация, систематизация, хранение и анализ в целях управления. Анализ предваряет все функции менеджмента, но не характеризует активность воздействия субъекта управления на объект управления. Анализ является внутренней функцией управления. Аналитическая деятельность — это удел управленца. Для управленца аналитическая деятельность лежит в плоскости базового процесса и является предметом самых серьезных размышлений. Аналитик — это управленец, разрабатывающий решения. Право придать результатам аналитической деятельности статус нормы, необходимости их исполнения, остается в руках управленца более высокого ранга, который начинает в данной ситуации разделения труда отвечать за соорганизацию реализуемости всех функций (в том числе и аналитики) в целостности всей управленческой деятельности.

скачать реферат Методы осуществления исполнительной власти

Под методами государственного управления понимаются способы (приемы) воздействия субъекта управления на объект управления, которые используются для достижения поставленных целей и задач управления, для реализации функций управления. Методы деятельности органов управления подразделяются на общие, используемые при выполнении всех или основных функций управления на всех важнейших стадиях управленческого процесса, и специальные, применяемые при осуществлении отдельных функций или на отдельных стадиях процесса управления. Административное принуждение - самостоятельная разновидность государственного принуждения, метод внешнего государственно-правового воздействия на поведение и сознание людей, применяемый в сфере государственного управления в целях наказания правонарушителей. В зависимости от своего целевого назначения и способа обеспечения правопорядка все меры административного принуждения можно свести в три классификационные группы: - административно - предупредительные меры; - меры административного пресечения (административно - пресекательные меры); - меры административной ответственности.

скачать реферат Сбыт продукции. Закупка сырья

К ним относятся следующие группы функций: а) основные функции: - коммерческие – это продажа (аренда); - производственные (технологические); - хранение – складирование: разгрузка, погрузка, внутреннее перемещение, хранение, сортировка, маркировка, комплектация, группировка, упаковка, затаривание и др.; - распределение – доставка: формирование и хранение запасов, организация процесса товародвижения, формирование и подготовка партий поставок, погрузка в транспортные средства, отправка, транспортировка и др.; б) вспомогательные функции: - коммерческие; - маркетинг: исследование, анализ и формирование спроса, коммуникационное продвижение (реклама, стимулирование сбыта, связь с общественностью, личная продажа, прямой маркетинг); - юридические функции: обоснование и оформление, сопровождение и защита и др.; - производственные (технологические) функции: предпродажная подготовка и обслуживание, послепродажное обслуживание; в) функции обеспечения сбытовой деятельности: информационное, финансовое, кадровое, материально-техническое обеспечение; г) функции управления сбытовой деятельностью – это специальные функции управления, присущие коммерческой деятельности в целом.

скачать реферат Развитие саморегуляции в процессе обучения

В совместной деятельности учащиеся учатся выступать в разных ролях по отношению друг к другу. В одних случаях они выступают в роли рецензентов, которым поручается сделать обзор выставки работ учащихся, в других – один из учеников выполняет роль опрашиваемого, а остальные задают ему вопросы и, наоборот, один из учеников играет роль учителя, задавая классу вопросы и комментируя их ответы. Наконец, учащиеся переходят к самостоятельной оценке своих действий. Овладев критериями и эталонами оценивания, опытом оценивающей деятельности, они оценивают себя более адекватно. Самооценка направлена теперь на осознание своего повседневного продвижения и на понимание того, какие задачи еще предстоит решить. Принято считать, что основной путь развития саморегуляции и обучения самоуправлению – это организация самостоятельной работы учащихся. Однако не всякая самостоятельная работа может быть достаточно эффективной. Для того чтобы она стала полноценной, в ее организации должны быть реализованы функции управления учебной деятельностью. И. А. Зимняя определяет самостоятельную работу как целенаправленную, внутренне мотивированную, структурированную самим субъектом в совокупности выполняемых действий, контролируемую и корригируемую им по процессу и результатам деятельность.

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
скачать реферат ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

Условие совместности (2.31) записано в предикатной форме, где Р (.) – предикат. В данном параграфе представлены результаты моделирования боевых подразделений, в которых отсутствует штаб, выполняющий функцию обеспечения обратной связи, т.е. речь идет о моделировании взвода или отделения как объекта управления. Показано, что задачи управления – это автономные задачи стабилизации выходных величин отдельных уровней и взаимосвязанные задачи оптимизации уровней с учетом иерархии, структуры объекта управления и доминирования верхних уровней. ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕМ И ВЗВОДОМ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ В БОЮ 3.1. Функции управления Управленческая деятельность заключается в реализации последовательности операций, мероприятий, проводимых командованием совместно с системой управления, которые реализуются во времени в виде автономных этапов. Проводимые операции, мероприятия являются частью оптимального алгоритма управления воинским подразделением как объектом управления. Реализация мероприятий по управлению возлагается на командование и систему управления, которая может быть штатной или созданной специально для проведения, как правило, широкомасштабных воинских операций.

скачать реферат Ответственность руководителя при ПРУР

Более серьезный подход к изучению личности позволит определить какие из работников более склонны к внутреннему чувству ответственности. Это позволит увеличить бдительность только к некоторым, более неустойчивым личностям. 12. Анализ условий В качестве условий рассмотрим соотношение общих функций управления в деятельности менеджера. 13. Анализ конфликта Можно раздельно представить необходимость менеджера в системе контроля и некоторые условия успешной деятельности такой системы. 14. Выдвижение любых идей Можно пустить процесс на самотек, что и сделал Виктор, но лучше все- таки продумать систему контроля, например нанимать аудитора для ежегодной проверки. 15. Переструктурирование Система контроля потребует некоторых изменений в процессе производства. Возможно потребуется непосредственное участие владельца в делах фирмы. Заключение Фирма может быть заинтересована в ужесточении контроля сотрудников для увеличения прибыли. Эту услугу могут предоставить психолог, аудитор и сам владелец. Таким образом для желаемого результата по предотвращению уклона от ответственности был выработан прием включающий: .

скачать реферат Рекламная деятельность транспортного предприятия

Субъектами управления рекламой (т.е. участниками, принимающими управленческие решения в данной сфере) являются высшее руководствотранспортного предприятия, линейные и функциональные руководители её маркетинговой службы, сотрудники рекламных подразделений и т.д. В качествеобъектов управления (т.е. тех, на кого направленно управленческие решения с целью добиться определённого результата) можно рассматривать потенциальныхпотребителей, торговых посредников, широкое общественное мнение и т.д. Воздействие на объекты осуществляется с помощью рекламных обращений, рекламныхкампаний, рекламной политики коммуникатора в целом.1    Не менее важным аспектом в анализе управления рекламой является функциональный. Среди основных функций управления,определённых ещё классиком менеджмента Анри Файолем, назовём следующие: рекламное исследование; целеполагание или планирование; организация.2    Подводя краткие итоги и определяя систему управления рекламой, мы можем представить её как сложный комплекс элементов,участников, процессов и приёмов по определению целей, организаций, контролю и рекламного  исследования в единойсистеме с другими элементами маркетинга коммуникатора.    Рассмотрим более подробно особенности реализации функций управления рекламной деятельностью.

скачать реферат Предприятие в условиях рыночной экономики

Дивизиональное управление позволяет централизовать стратегические общекорпоративные функции управления (финансовую деятельность, разработку стратегии фирмы и др.), которые сосредоточиваются в высших звеньях администрации корпорации и децентрализовать оперативные функции управления, которые передаются производственным подразделения. Это приводит к гибкому реагированию на изменения во внешней среде, быстрому принятию управленческих решений и повышению их качества, но в тоже время - к увеличению численности аппарата управления и затрат на его содержание. Матричное управление выделяет временные предметно-специализированные звенья - проектные группы, которые формируются из специалистов постоянных функциональных отделов. При этом они лишь временно подчинены руководителю проекта. А после завершения работ над проектом возвращаются в свои функциональные подразделения. Преимущества: исключительно высокая гибкость системы управления и ориентация на нововведения. В хозяйственной практике часто встречается сложный вид управления - сочетание перечисленных типов организационных структур управления на разных уровнях управления предприятием. 3. Внешняя среда предприятия 3.1. Общая характеристика внешней среды предприятия Предприятие - это открытая система, которая может существовать лишь при условии активного взаимодействия с окружающей (внешней) средой.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.