телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Бытовая техника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Банки

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Класифікація комерційних банків Комерційні банки класифікуються по ряду ознак. У залежності від форми власності вони підрозділяються на приватні і державні. За формою організації серед приватних банків переважають акціонерні у виді суспільств відкритого чи закритого типів. Акції банків, створених у виді акціонерних товариств відкритого типу, поширюються шляхом вільного продажу юридичним і фізичним особам. Акціонерними товариствами закритого типу, а також пайовими банками у виді товариств з обмеженою відповідальністю є переважно комерційні банки в перші роки їхнього існування. Акції банків у виді акціонерних товариств закритого типу викуповуються, як правило, їхніми засновниками. Більш гнучкою структурою є банки у виді товариств з обмеженою відповідальністю. Кількість їхніх пайовиків може поповнюватися з відповідною реєстрацією в Національному банку України. Комерційні банки в залежності від кола виконуваних операцій бувають універсальними і спеціалізованими. В даний час в Україні всі комерційні банки прагнуть бути універсальними, хоча далеко не усі вони виконують весь спектр банківських операцій. Спеціалізованих банків поки немає. Але окремі банки вже почали створювати спеціалізовані філії (інвестиційні і депозитні). У залежності від території діяльності комерційні банки підрозділяються на міжнародні, республіканські і регіональні. Міжнародні банки створюються за участю іноземного капіталу і можуть мати філії в інших країнах. В Україні вони тільки починають з'являтися (Перший український міжнародний банк, Діамена-банк і інші). До республіканських комерційних банок відносяться банк "Україна" АК, Промінвестбанк України, Укрсоцбанк, Ексімбанк України й Ощадбанк України, що мають розгалужену мережу відділень і філій по всій території України. Більшість же комерційних банків є регіональними. Вони обслуговують клієнтів визначеної області, міста, району чи ж регіону. У залежності від організаційної структури, поряд із багатофіліальними банками, існують безфіліальні банки. Багато з них працюють успішно, хоча конкурувати їм з великими банками усе складніше. Створення і діяльність комерційних банків Порядок створення і діяльності комерційних банків регламентується законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємництво", "Про аудит", "Про іноземні інвестиції", "Про заставу" і іншими, а також Тимчасовим положенням про порядок створення, реєстрації комерційних банків і здійснення наглядом над їхньою діяльністю, затвердженим Правлінням Національного банку України 17 липня 1992 року. Засновниками, акціонерами комерційних банків можуть бути українські й іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком Рад народних депутатів усіх рівнів, їхніх виконавчих органів, політичних і профспілкових організацій, союзів і партій, суспільних фондів, комерційних банків. Ними також не можуть бути громадяни наступних категорій: військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, органів державної влади і управління, покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Банківська система США функціонує у вузьких рамках різного роду адміністративних інструкцій і обмежень. З часом інструкції, прийняті на федеральному рівні, здобували все зростаюче значення, у той час як роль інструкцій, прийнятих і встановлюваних на рівні штатів, скорочувалася. У число найважливіших федеральних органів, що регулюють діяльність банківської сфери, входить служба Контролера грошового обігу, Федеральна Резервна Система і Федеральна корпорація по страхуванню депозитів. Історія банківської справи в США. До появи власне комерційних банків подібні з ними функції виконали колоніальні позичкові чи контори приватні асоціації. Вони видавали позички, звичайно під заставу землі, і випускали паперові гроші. Однак вони звичайне створювалися для фінансування зроблено конкретних заходів і існували рівно стільки часу, скільки тривав термін наданих ними кредитів. Крім того, вони не приймали депозитів, по яких клієнти могли б виписувати чеки. Першим комерційним банком США, що одержав чартер, став Банк Північної Америки, що утворився у Філадельфії в 1781 р. Але вже до 1800 року в США було відкрито 29 банків, а до 1820 року їхнє число досягло 300. Законодавчі органи штатів у цей період видавали цим банкам чартери, видаючи для цього спеціальні законодавчі акти. Перед Громадянською війною комісії штатів по справах банків обмежували сферу своєї компетенції головним чином ревізіями фінансового стану банків. Спочатку комісії проводили ревізії лише у випадках, коли банки виявлялися в скрутному положенні. Пізніше в порядок речей увійшов регулярний графік проведення фінансових ревізій. Національні банки і банки штатів Прийняті в 1862 році Національний валютний акт, а в 1864 році – Національний банківський акт – наділили федеральний уряд правом санкціонувати ведення банківських операцій – видавати чартер. З цього часу банки, що одержали чартер від федерального уряду стали називатися національними банками. Банки, що одержали чартер від уряду штатів, одержали назва банків штатів. Співіснування національних банків і банків штатів створило банківську систему подвійного підпорядкування. Одержання чартеру від уряду штату приносить переваги в тих штатах, де прийнята система правових обмежень має менш твердий характер, чим система федеральних обмежень. У різних штатах діють самі різні обмеження: так, в окремих випадках установлена стеля банківських штрафів за виписування чеків на суми, що перевищують суми, що лежать на рахунках; обмежена частка банківських активів, які можна вкладати в нерухомість за межами даного штату; іноді потрібно навіть спеціальний дозвіл уряду штату на проведення операцій з нерухомістю. У наші дні заявки на відкриття нових банків, як і колись, піддаються серйозній експертизі з метою визначення економічної безпеки і доцільності їхнього відкриття, однак обмеження ослабнули на стільки, що дозволяють сотням нових банків виходити на ринок. Банки-члени ФРС і банки-нечлены ФРС Комерційний банк, що звернувся з проханням про прийом до ФРС і допущений до членства в ній, стає банком-членом ФРС. За законом усі національні банки повинні вступати у Федеральну Резервну Систему. Штатні банки можуть вступити в систему за бажанням і якщо вони відповідають вимогам, пропонованим Федеральною Резервною Системою до банків-членів.

Це співвідношення не повинне бути менш 8 %. Щоб домогтися високої платоспроможності, банк повинний постійно стежити за якістю своїх активів. Для цього насамперед варто домагатися чи ліквідації зменшення статей з високим коефіцієнтом ризику. Звичайно банк вважається платоспроможним доти, поки не торкнуться його статутний фонд для покриття збитків. Ліквідність банку – це його здатність вчасно погасити свої фінансові зобов'язання за рахунок наявних у нього наявних коштів, продажу чи активів мобілізації ресурсів з інших джерел (залучення депозитів, одержання міжбанківського кредиту й ін.). Банк зобов'язаний постійно стежити за своєю ліквідністю, щоб не ставити під сумнів свою платоспроможність. До зобов'язань банку при розрахунку показників поточної, короткострокової і загальної ліквідності відносяться засоби на розрахункових, поточних і депозитних рахунках і в кредиторській заборгованості, а також суми гарантій і поручительств, наданих банком. Сума ризику на один позичальника перевищуюча 10% власних засобів банку вважається великим кредитом. Сумарний залишок заборгованості по усіх великих кредитах, з урахуванням балансових зобов'язань (гарантій і доручень) не повинен перевищувати 8-кратного розміру власних засобів банку. Якщо сума усіх великих кредитів перевищує 8-кратний розмір власних засобів не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності подвоюються, а якщо перевищують більш ніж на 50% – потроюються (тобто значення показника платоспроможності повинне бути не нижче 24%(. III. Доходи, витрати і прибуток комерційних банків Ціль діяльності комерційно банків – прибуток. Одна з основних цілей комерційних банків – одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банків, базою підвищення добробуту працівників банку і т.п. Прибуток банку являє собою різниця між його валовим доходом і витратами. Валовий доход банку залежить, насамперед, від обсягу його кредитних вкладень і інвестицій, розмірів процентної ставки по видаваних кредитах, від величини і структури активів банку. Основним джерелом доходів більшості комерційних банків є відсотки, стягнуті з позичальників за користування позичками. Це порозумівається тим, що банки є фінансовими посередниками, що здійснюють перерозподіл коштів між тими, у кого вони звільнилися і тими, у кого в них з'явилася тимчасова потреба. Розмір процентної ставки за користування кредитом визначається в процесі переговорів між банком і позичальником при висновку кредитного договору. Причому відсоток не однаковий у тім же банці стосовно різних клієнтів. При встановленні розміру процентної ставки також враховується: розмір базової процентної ставки, установленої НБУ; вартість залучення кредитних ресурсів на ринку позичкових капіталів; співвідношення попиту та пропозиції на кредит; ступінь ризику; розмір і термін погашення кредиту; рівень витрат банку; перспективи розвитку економіки і рівень інфляції. Значні доходи банки одержують від проведення операцій з іноземною валютою. Банки можуть також одержувати доходи від операцій з цінними паперами, але оскільки цей ринок не розвитий, то доходи поки незначні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Змагарныя дарогi (на белорусском языке)

Ажно 2 лiпеня, пасьля шматлiкiх прыгодаў, ужо разам зь сям'ёю, ён далучыўся да школы ў Вiльнi. Усюды быў вялiкi хаос. Беларускiя цывiльныя й вайсковыя ўлады ня мелi нiякага кантролю над адступаючымi цывiльнымi й жаўнерамi. Бачачы гэта ды намагаючыся вярнуць нейкую арганiзаванасьць,капiтан Ласкутовiч наважыўся зьвярнуцца з пэўнымi прапановамi да прэзыдэнта БЦР, што пераездам затрымаўся ў Вiльнi. Найбольш баяўся Ласкутовiч таго, каб гiтлераўцы не паслалi на бойню ня вышкаленых "зялёных" кадэтаў зь ягонае школы. Таму й хацеў адвесьцi iх як найдалей ад фронту. Якая-ж была рэакцыя Астроўскага? Выслухаўшы камандзера школы, ён выдаў пiсьмовы загад, паводле якога капiтан Ласкутовiч звальняўся з займанага становiшча. Старшы лейтанант К-i быў прызначаны камандзерам школьнае роты, а капiтан Мiкула быў затрыманы пры школе як прадстаўнiк ад БЦР. Паiнфармаваўшы двух апошнiх аб зьменах, капiтан Ласкутовiч усё-ж наважыўся трымацца школы, памагчы юнакам ад'ехаць найдалей ад фронту, каб немцы iх ня кiнулi ў вагонь. Характэрна, што з прычыны нейкага дзiўнага недагляду найбольш зацiкаўленыя асобы (значыцца, самi кадэты) нiчога афiцыйна так i ня ведалi аб зьмене каманды

скачать реферат Воздухоплавание в начальном периоде освоения севера

Главной целью было обследование пролива Маточкин Шар. Первый полет состоялся 22 августа. В дальнейшем самолет совершал удачные полеты вдоль побережья. Самолет оказался чрезвычайно выгодным при ледовой разведке. Кроме того с самолета выявлялись отмели и "банки", препятствующие судовождению вдоль берегов.  На опыте 1924 года, в следующем, 1925 году, полеты активизировались. В экспедиции участвовали уже два самолета Ю-20. Первый пилотировал сам Б.Г.Чухновский, второй - О.А.Кальвиц /с экипажами/. Один из самолетов произвел ближнюю разведку от пролива Маточкин Шар на восток на расстояние 30 миль. Полет проходил на высоте 1000 м. Воздушная разведка реально помогла судам избрать более короткий маршрут и сэкономить время.  Самолет помог выяснить ширину ледового барьера, преграждавшего путь на восток от проливов, выявить наиболее узкие места для плавания, следить за изменениями льдов.  В 1926-1927 г.г. экспедиция на этом участке самолетов не получила.  Район применения авиации передвинулся на крайний северо-восток. На о.Врангеля было создано поселение.

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
 Социальная философия

Толстой, чьи произведения составляли вершины духовной культуры человечества и стоили их авторам напряженнейшего труда. К числу трудящихся относятся и 27 владельцы орудий и средств производства. Любой владелец фабрики, руководитель акционерного общества, член правления банка и др., поскольку он активно участвует в делах своего предприятия, компании, банка и т.д., является трудящимся в самом прямом и непосредственном смысле слова. Он трудится именно как руководитель, как организатор производства, торгового предприятия, финансового учреждения. Пример - Демидов, Форд. Нет никаких оснований не включать в эти ряды трудящихся и большой отряд политико-управленческого слоя общества. Разве действия каждого управленца, политика не продвигают общество на пути налаживания сложной сети общественных отношений, нахождения все новых и новых форм организации совместной деятельности людей? Разве они не созидательны? Конечно же, эти действия требуют от человека личных настойчивых усилий, воли, целеустремленности, таланта. В определенном смысле Петр Первый, Наполеон, Рузвельт, Тэтчер и т.д.- все они трудящиеся

скачать реферат Биология и экология обыкновенного и гребенчатого тритонов

Что касается хвоста и конечностей, то они восстанавливаются такой же величины, как и прежние. Интересен рассказ Эрбера касательно живучести тритона. Уж съел у него одного тритона и скрылся. Через месяц, передвигая в кухне большой ящик, за ним нашли совершенно высохшего тритона, которого, вероятно, выплюнул уж. Животное было на вид совершенно мертвым, и до такой степени иссохшим, что при первом же неосторожном прикосновении к нему у него отломилась передняя нога, но когда Эрбер положил его на землю и облил водой, то тритон зашевелился. Тогда он посадил его в банку с водой и стал кормить; тритон быстро начал поправляться и уже через несколько дней чувствовал себя совсем благополучно. Оторванная нога вновь стала отрастать и через четыре месяца совершенно восстановилась. Банка, в которой он жил, стояла на окне между рамами; однажды осенью случился сильный мороз, так что вода замерзла, и банка лопнула. Чтобы добыть замерзшего тритона, Эрбер положил лед в кастрюльку, он совершенно забыл о тритоне, и когда вспомнил через несколько времени и взглянул в кастрюльку, то увидел, что тритон снова ожил и делает отчаянные усилия, чтобы выползти из воды, которая уже успела сильно нагреться.

 Алкогольные напитки домашнего приготовления

Добавить 470 граммов меду, снова поставить на плиту и, помешивая, растворить мед. Довести до кипения. Сняв кастрюлю с огня, выдержать ее примерно пять минут, затем, непрерывно помешивая горячую смесь, влить 500 мл очищенного спирта. Можно сразу же подавать на стол (горячим), но продукт хорош и в холодном виде (остатки разлить по бутылкам и укупорить). МОЛНИЯ 1 л сухого красного вина (самое дешевое) смешивается с 1/2 л мл светлого рома, растворить пакетик ванильного сахара и 800 граммов сахарного песка не нагревая. Добавить 5-6 столовых ложек сиропа из-под вишневого варенья. Процедить. Можно сразу подавать на стол, можно разлить по бутылкам и укупорить. МОЛОЧНЫЙ 1 способ 1 бутылка водки (0.5), 1 банка концентрированного молока (или 1 бут. сливок), 4 яичных желтка, 8 ст. ложек сахара. Водка смешивается с молоком. Желтки взбить с сахаром до белого цвета (гоголь-моголь). В водку с молоком добавить желтки с сахаром и размешать. Получается давольно крепкий и не очень густой ликер. Крем - тот же рецепт, но вместо 4 берется 8 желтков, соответственно увеличивается колличество сахара до 14 ложек (ложки средней наполненности). 2 способ Закипятить стакан молока, растворить в нем один стакан сахара, остудить

скачать реферат Распространение животных на Земле

Правда, этот моллюск когда-то уже жил здесь, но постепенно отступил на юго-восток. Когда же строительство каналов открыло путь для расселения южнорусской пресноводной фауны, дрейссена быстро и наилучшим образом воспользовалась этой возможностью. У бе­регов Северного моря стала в настоящее время обыч­ной американская улитка-туфелька {Crepidula form -ca a), которая теперь весьма ощутимо вредит уст­ричным банкам. Она и занесена-то вместе с устрица­ми, и впервые была отмечена у Силта в 1934 году. Животное, жизнь которого слишком коротка, что­бы перенести морское путешествие, сегодня может спокойно проделать тот же путь на автомобиле, по­ездом или самолетом. Да и скорость судов значитель­но возросла. Правда, эффективность массовой транс­портировки относительно невелика. Например, учи­тывая опасность завоза насекомых при авиаперевоз­ках, самолеты перед стартом регулярно обрабаты­ваются дезинсектицидами. Человек «расселяет» животных на своих кораблях всего лишь сотни, от силы тысячи лет. Миллионы же лет живые существа совершали морские путеше­ствия на стволах деревьев или на плавучих остров­ках (такие островки, в частности, нередко выносят в море южноамериканские реки).

скачать реферат Генетика и человек

Поджелудочная железа1094 6. Селезенка1094 7. Желчный пузырь788 8. Тонкий кишечник297 9. Плацента1290 10. Скелетная мышца735 11. Белая кровяная клетка2164 12. Семенник370 13. Кожа620 14. Мозг3195 15. Глаз547 16. Легкие1887 17. Сердце1195 18. Эритроцит8 19. Печень2091 20. Матка1859 За последние годы были созданы международные банки данных о последовательностях нуклеотидов в ДНК различных организмов и о последовательностях аминокислот в белках. В 1996 г. Международное общество секвенирования приняло решение о том, что любая вновь определенная последовательность нуклеотидов размером 1–2 тыс. оснований и более должна быть обнародована через Интернет в течение суток после ее расшифровки, в противном случае статьи с этими данными в научные журналы не принимаются. Любой специалист в мире может воспользоваться этой информацией. В ходе выполнения проекта «Геном человека» было разработано много новых методов исследования, большинство из которых в последнее время автоматизировано, что значительно ускоряет и удешевляет работу по расшифровке ДНК.

скачать реферат Будущее человечества и прогресс генетики

В нашей стране была создана собственная программа «Геном человека», руководителем которой стал академик Александр Александрович Баев. Впервые идея организации подобной программы была выдвинута в 1986 году. Тогда идея показалась неприемлемой: геном человека, то есть совокупность всех его генов содержит около трех миллиардов нуклеотидов, а в конце 80-х годов затраты на определение одного нуклеотида составляли около 5 долларов США. Кроме того технологии 80-х позволяли одному человеку определять не более 100 000 нуклеотидов в год. Тем не менее, уже в 1988 году Конгресс США одобрил создание американского проекта исследований в этой области, руководитель программы Дж. Уотсон так определил ее перспективы: «Я вижу исключительную возможность для улучшения человечества в ближайшем будущем». Осуществление российской программы началось в 1989 году. Сейчас определение одного нуклеотида обходится всего в один доллар, созданы аппараты, способные секвенировать (от лат. sequi - следовать) до 35 млн. последовательностей нуклеотидов в год.

скачать реферат Лекарственные растения

Длительность лечения составляла от 2 до 18 дней. В результате клинического изучения было установлено, что у 60-70 % больных экземой и аллергическим дерматитом наступило выздоровление, у 8-10 % отмечался удовлетворительный эффект. При нейродермите выздоровление констатировано у 40 % больных. Побочных явлений при лечении этого контингента больных глицирамом не обнаружено. Хозяйственное значение. Солодковый корень широко применяется в различных отраслях промышленности. В пищевой промышленности - прежде всего в производстве пива, кваса, винно-водочны возраста растения. 7-10-летние корни имеют диаметр 4-7 см/20-25-летние - 12-32 см. Длина основного корня до 150 см (Д. Б. Кербабаев и соавт., 1971). Очищенные корни упаковывают в тюки по 50-100 кг. а неочищенные прессуют в кипы по 140-175 кг. Хранят сырье в ящиках или банках до 10 лет. В народной медицине измельченный порошок, а также водные и спиртовые извлечения солодкового корня применяются при лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей (пневмония, ларингит, хронический бронхит, катар дыхательных путей, коклюш), органов пищеварительного тракта (острые и хронические гастриты, язвейная болезнь, хронический холецистит), при отравлениях, бронхиальной астме, экземе, а также в качестве мочегонного средства.

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Вода — источник жизни

Природа и человек. Вода - источник жизни "Если вооруженные конфликты нынешнего столетия нередко возникали из-за нефти, то кровавые конфликты будущего века будут вспыхивать из-за воды". Эти слова принадлежат вице-президенту Всемирного банка Исмаилу Серагельдину, отвечающему за финансирование проектов, связанных с защитой окружающей среды. Не будем спорить с крупным банкиром по поводу обрисованных им в довольно прямолинейной форме причин грядущих вооруженных конфликтов. Однако его слова наводят на размышления относительно значения и роли воды в жизни как отдельного человека, так и целых стран и народов. Там, где вода, там и жизнь - эта простая истина, рожденная на Востоке, стала расхожей фразой, точно отражающей взаимосвязь между водой и жизнью. На Востоке всегда ценили и ценят воду. Недаром о ней говорят: "Земля - казна, вода - золото", "Вода - кровь дехканина, земля - его душа", "Капля по капле - озеро, нет капель - пустыня". "Влагу нужно беречь как зеницу ока" - воспитывают с измальства будущего кормильца семьи.

скачать реферат Северный экономический район РФ

В условиях перехода к рынку приоритетное развитие должна получить электроэнергетика, ориентируемая преимущественно на газовое и ядерное топливо. Развитие машиностроительного комплекса будет определяться как реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий, так и конверсией оборонных производств. Переход на рыночные отношения потребует и новых подходов к решению социально-экономических проблем. Поэтому очень важно широко использовать разнообразные формы хозяйственного развития с широким привлечением зарубежных капиталов, технологий и оборудования для создания сети новых совместных с инофирмами предприятий, в частности эксплуатирующих и перерабатывающих природные ресурсы, создавать разнообразные отраслевые, межотраслевые и региональные свободные экономические зоны. Список литературы:1. Казанский Н.Н. и др. Экономическая география транспорта. - М.: Транспорт, 1991. 2. Знание - на службу нуждам севера, САПИ-Торг-книга, Якутск, 1997 3. Регионоведение: методические указания, ВЗФЭИ, М.: 1995 4. Географический атлас для 8 класса, М.:1986 5. Региональная экономика: Учебн. пособие для ВУЗов/ под ред. Проф. Т.Г. Морозовой.- М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995 6. Российская Федерация, республика и области Северного экономического района в 1992г./ Госкомстат России.-М.,1993 7. Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного регионов России.- СПб.:Наука, 1995 8. газета “Эксперт” № 39 (203) от 18.10.1999г.

скачать реферат Австрия

Были построены многочисленные гидроэлектростанции, предприятия черной и цветной металургии, хими-чиские заводы. После второй мировой войны бывшая германская собственность перешла в Авст-рии в руки государства, что отвечало интересам австрийского народа. В настоящее время в Австрии национализированы главныепредприятия тяжёлой промышленности и банки. На госпредприятиях производятся в основном электроэнергия, чугун и сталь, алюминий, добываются железная руда, бурый уголь, нефть и природный газ, перерабатывается нефть, производятся азотные удобрения, искусственные волокна, часть изделей маши-ностроения. Ненационализироваными остались в основном предприятия легкой и пище-вой промышленности, а также группа отраслей связанных с заготовкой, переработкой и обработкой древесины. Серьезные позиции в экономике Австрии играет иностранный капитал. Под его сильным влиянием,а в ряде случаев и под контролем находятся целые отрасли: элект-ротехническая, электронная, нефтехимическая, магнезитовая, производство некоторых видов оборудования.

скачать реферат Бельгия

Европейский инвестиционный банк и Европейский суд). Большое число обосновавшихся здесь банков - следствие разумной финансовой политики - а радио - и телеретрансляционные системы и станция спутникового ТВ также серьезные показатели значения города. Верхний (старый) город в границах старых крепостных стен с юга и запада ограничен долинами Петрюса и Альзета, а с севера и востока - городским парком. Отправная точка обзорной экскурсии по городу — расположенная в центре площадь Конституции (Place de la Co s i u io ). В просторечии пл. Конституции называют «Гелле Фра» (Gelle Fra), что означает «Золотая дама». Название это связано с тем, что вершину монумента в честь компании доброй воли в Люксембурге в годы первой мировой войны венчает изображение богини Победы. Прямо с площади можно пройти в казематы Петрюс (Casema es de la Pe russe). Подземная оборонительная система с 54 опорными точками и целым лабиринтом переходов и лестниц была пробита в скале испанскими и австрийскими оккупационными войсками в 1644 г. Красивый вид на парковый комплекс в долине Петрюса, куда можно добраться по широкой лестнице, открывается с виадуков: мост Адольфа (Fo Adol-phe, 1900 г.) и старого виадука (1859).

скачать реферат Геополитика и геоэкономика Норвегии

Основные экономические ресурсы. Норвегия - индустриально-аграрная страна с высоким удельным весом в экономике энергоемких отраслей промышленности, а также судоходства, рыболовного промысла и в последние годы - нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Господствующее положение в экономике занимает частнокапиталистический сектор. В послевоенный период в стране происходит интенсивный процесс концентрации капитала. На крупные предприятия (500 и более занятых), составляющие 1% общего числа промышленных предприятий (82%), предприятий - мелкие, с числом занятых до 50 человек, приходится около 25% всех занятых; 3 крупнейших банка контролируют около 60% банковского капитала. Концентрация производства сопровождается исчезновением большого числа мелких и средних предприятий. Сокращается также количество мелких фермерских хозяйств. Постоянно усиливается проникновение в страну иностранного капитала, главным образом американского, английского, шведского (преимущественно в отрасли нефтяной промышленности и судоходство).

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
скачать реферат Золотодобывающая промышленность Амурской области

В результате компания значительно уменьшила стоимость работ. Экскаватор с боковой черпачной цепью успешно работал на прииске Случайном по реке Уркан. Постепенно возрастало и число драг. Освоение новых, наиболее удаленных районов требовало от промышленников больших затрат, и они стали искать пути к совместному удовлетворению общих нужд. Это послужило толчком для созыва съездов золотопромышленников, на которых утверждалась раскладка по общим затратам между заинтересованными компаниями, обсуждались вопросы постройки грунтовых и железных дорог, организации золотосплавочных лабораторий и т. д. Учитывая необходимость в увеличении добычи золота, государство предприняло ряд мер, стимулирующих развитие золотой промышленности. Так, в 1902 году был введен закон о свободном обращении золота, который позволил развиваться мелким предпринимателям. Добыча золота после этого резко возросла, но увеличилась и утечка его за границу. В октябре 1907 года были утверждены правила о ссудах из Государственного банка на приобретение машин для золотых приисков. Чтобы ускорить обращения золота, в Амурской области стали функционировать две казенные золотосплавочные лаборатории – Благовещенская и Зейская.

скачать реферат Канада

Кое-где блестят на солнце айсберги. Здесь, около острова Ньюфаундленд, находятся обширные мели (банки), где скапливаются громадные косяки трески. На банках ежегодно вылавливают более 500 тыс. т рыбы, т. е. половину канадского улова. Сюда заходят на промысел и суда США, Японии, Англии, Франции, Испании. Остров Ньюфаундленд расположен у входа в одну из важнейших водных артерий Северной Америки — реку Св. Лаврентия. Городов на острове мало. Основная часть населения живет в разбросанных по берегу рыбацких поселках. Западный край острова покрыт густым хвойным лесом. Здесь много целлюлозно- бумажных комбинатов. По производству целлюлозы и бумажной массы Канада занимает второе место в капиталистическом мире (после США), а по газетной бумаге — первое. Большую часть ее Канада вывозит в США и Англию. Приморские провинции Канады — Новая Шотландия, Нью-Брансуик и остров Принца Эдуарда — в ранний период истории играли ведущую роль в хозяйстве страны. Но они утрачивали значение по мере колонизации центральных и западных частей страны. Большинство жителей приморских провинций — потомки выходцев с Британских островов; это рыбаки, моряки и лесорубы, суровые на вид, привыкшие к тяжелому труду люди.

скачать реферат Китай в мировой экономике

Основное внимание в КНР уделяется проблемам трудоустройства. В ходе развития процесса акционирования, повышения эффективного производства на предприятиях образовывается большая масса трудо - избыточного населения. Один из путей решения этой проблемы — создание малых предприятий, развитие индивидуального сектора, что, по различным оценкам, в ближайшие пять лет может решить проблему трудоустройства от 50 до 80 млн. человек, занятых на производстве в городах страны. В последние годы активизируется использование новых для Китая форм аккумуляции инвестиционных ресурсов, таких, как выпуск облигаций государственных займов, акций предприятий, облигаций местных органов власти, банков, других кредитных учреждений. Торговля ценными бумагами осуществляется через фондовые биржи. В настоящее время они действуют в Шанхае и Шэньчжэне. По оценкам экспертов, в период 1991—1996 гг. годовая эмиссия государственных ценных бумаг (казначейских обязательств и облигаций госзаймов) выросла с 19 млрд. до 153 млрд. юаней, или в 8 раз. Первоначально только резидентам КНР разрешалось выпускать и торговать акциями предприятий (так называемые акции типа «А»).

скачать реферат Мировой океан

Заметные отклонения от средней картины циркуляции могут вызывать у побережий и местные ветры. В отдельных районах возмущающими факторами режима циркуляции служат речной сток и приливы. В центральных районах океанов средние характеристики течений вычисляются по малому количеству точных данных и потому особенно ненадежны. Западные пограничные течения - Гольфстрим и Куросио Известно, что западные пограничные течения в северном полушарии (Гольфстрим и Куросио) лучше развиты, чем их аналоги в южном полушарии. Если Гольфстрим считать частью кругового антициклонического вихря, то вряд ли можно точно определить его начало и конец. Известно, что между Мексикой и Кубой через Юкатанский пролив устремляется сильное течение, которое обычно описывает петлю в Мексиканском заливе и только затем выходит в океан из Флоридского пролива. На протяжении около 1200 км, от Ки-Уэста во Флориде до мыса Хаттерас в Северной Каролине, Гольфстрим упорно следует вдоль побережья Америки, лишь иногда слегка отклоняясь от него. Однако, миновав Хаттерас, Гольфстрим как бы начинает рыскать. К югу от Большой Ньюфаундлендской банки он пересекает Северную Атлантику. На этом извилистом участке своего пути Гольфстрим образует огромные волнообразные меандры.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.