телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Всё для хобби -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
 Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язанняцих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , синтез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України .  Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі. по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя . по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних  блоків та інтеграційних угрупувань . по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок . по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують  могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції . по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» . Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .  Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Радою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року . Особливого значення для поглиблення довіри до України та  закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти  до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося .  Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг  торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг торгівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості  для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому набуттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.  Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС .

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Господь

В этих пределах понять образ нетрудно. Вполне объяснимо и то, что именно теперь, перед началом великой битвы последних времен, появляется картина рождения Младенца-Спасителя. Труднее понять, почему об этом событии говорится именно так. Почему оно изображается как знамение на небе? Что должно быть выражено тем, что жена облечена в солнце, покоится на луне, увенчана звездами? Небо представляет собой ту сферу, которая не подвержена никаким заметным переменам и не связана с тем, что происходит на земле. Солнце это дневное светило, светило жизни, высот, разумного порядка и веры. Луна ночное светило, господствующее над морскими приливами и отливами, над волнениями крови, над глубинами земли. Звезды это светящиеся молчаливые образы, по древнему поверию, обладающие властью над судьбой... Какое отношение имеет ко всему этому событие вочеловечения? Представим себе ясную ночь, например, высоко в горах, когда искрящиеся точки на небе эти обитатели космоса действительно ощущаются, как силы, неизменно и бесшумно следующие своим путем в глубинах мирового пространства вот куда перенесено это событие

скачать реферат Интеграция Украины в мировое хозяйство

Владимир Дубровский, заместитель директора Центра CASE-UKRAI , предложил: «открыть наш рынок для европейских товаров и поставить отечественные компании в условия жесткой конкуренции». Именно это, по его мнению, лучше всего поможет стать конкурентоспособными тем компаниям, которые сегодня таковыми не являются. Для того чтобы этот удар не оказался смертельным, Ярослав Жалило, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, предложил: «считать рынки стран СНГ тем полигоном, где можно отточить методики и технологии конкуренции, с которыми мы можем выйти на мировой рынок». Таким образом, выбор направления интеграции Украины будет в основном зависеть от стратегических целей, которые будет преследовать наша страна на пути присоединения к мировому экономическому пространству. Но независимо от того, какое из предложенных направлений займет лидирующее место в интеграционной политике Украины, открытым остается вопрос преодоления основных проблем, которые могут в значительной мере негативно повлиять на эффективную интеграцию нашей страны в мировое хозяйство. 3. Основные проблемы и способы их преодоления на пути интеграции Украины во внешнеэкономическое пространство.

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
 Авиация и время 2000 05

Конструкция базовой модели нашла свое дальнейшее развитие при создании конвертируемого грузо-пассажирского самолета Ан-74ТК-200. Г1о заключению экспертов, эта машина в своем классе лучшая по всем параметрам. В зависимое™ от условий эксплуатации Ан-74ТК-200 способен перевозить и грузы, и пассажиров. Пассажирский вариант самолета конвертируется в грузовой сравнительно просто: к. бортам откидываются спаренные кресла и багажники ручной клади. Коммерческая нагрузка -10 тонн, количество мест для пассажиров - 52. Самолет способен осуществлять и смешанные перевозки. Сегодня Харьковский авиационный прилагает много усилий для поиска наиболее приемлемых и рациональных путей интеграции в мировую систему производителей авиакосмической техники. По глубокому убеждению Мяпицы, участие в авиационных выставках мирового масштаба - самый надежный способ доказать свой технический и творческий потенциал. Глубина конструкторской мысли, уровень технологии вызывают интерес непосредственно к авиационным фирмам и являются основой для успешного продвижения нашей техники на международном рынке

скачать реферат Возможные пути совершенствования системы территориального управления России

При включении России в процесс экономической глобализации должна быть решена основная задача — максимизация положительного эффекта при нейтрализации негативных последствий для территорий. Процесс интеграции в мировое пространство необходимо использовать для усиления внутренней экономической интеграции. В этой связи особое значение имеют проекты развития трансконтинентальных коммуникаций, проходящих через территорию России. Более сбалансированному развитию страны способствовала бы модернизация и расширение внутренней транспортной инфраструктуры. Транспортные грузопотоки во многом формируют размещение производительных сил на территории. Не случайно на постсоветском пространстве развернулась ожесточенная борьба между ведущими державами мира за контроль над существующими грузопотоками и право формирования новых транспортных путей. Как пишет Н.Н. Моисеев, “самый короткий, быстрый и дешевый путь, связывающий Тихоокеанский и Атлантический регионы, лежит через Россию. Переоценить этот фактор нельзя. А Северный морской путь в два раза сократит дорогу из Европы в Японию и Китай. Он не только в два раза короче, но и в 1,6 раза дешевле других путей”.

 Земля и небо

Скорость этого движения около 300 километров в секунду, более миллиона километров в час и около 10 миллиардов километров в год. В этом своем движении Солнце увлекает и всю свою семью: планеты, кометы, метеорные потоки, искусственные спутники Земли. Мы говорим, что Земля обращается вокруг Солнца по эллипсу. Это совершенно верно, но в мировом пространстве она движется по очень растянутой спирали. Намотай кусок мягкой проволоки на карандаш и растяни полученную спираль: это и будет путь Земли в мировом пространстве. Земля, как и другие небесные тела, никогда не возвращается в ту точку пространства, где она была. Сегодня она здесь, а в то же число следующего года окажется за 10 миллиардов километров от этого места. ВО ВСЕЛЕННОЙ НЕТ ПОКОЯ, ВСЕ НАХОДИТСЯ В ВЕЧНОМ, НЕПРЕСТАННОМ ДВИЖЕНИИ. Сколько галактик в океане Вселенной Существует ли во Вселенной только один звездный материк — наша Галактика? А если в мировом пространстве есть и другие звездные материки, то можем ли мы их видеть и изучать? На эти вопросы современная астрономия дает утвердительные ответы

скачать реферат Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

Очевидно, российская экономическая политика также должна основываться на системе приоритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-локомотивах. Такими приоритетными от­раслями российской экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий (в том числе военных) и некоторые другие. Вхождение в мировое рыночное хозяйство не будет легким. Промышленно развитым странам не нужен новый сильный кон­курент. За свое место на международном рынке России придется активно побороться, одновременно отбивая тайные и явные по­пытки «прибрать Россию к рукам» со стороны ведущих миро­вых держав. В этой связи весьма актуальной для нашей страны на пути интеграции в мировое хозяйство становится проблема экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму всего того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, междуна­родной конкуренции, неэффективными действиями российских экономических субъектов на мировых рынках.Россия в системе международного разделения труда Поиск своей ниши в системе МРТ независимой Россией про­исходит достаточно сложно, противоречиво и во многом сти­хийно.

скачать реферат Свободные экономические зоны: виды и цели создания

В то же время, хотя функционирование свободных экономических зон в развивающихся странах не является панацеей по решению их многообразных социально-экономических проблем, они играют весьма заметную роль в экономике и обществе этих стран. Для многих развивающихся стран свободные зоны становятся полюсами торгово- экономического, научно-технического и социального роста. Кроме того, в них отрабатывается модель в той или иной степени открытой экономики, пути интеграции в мировую экономику. Образование свободных экономических зон, особенно развивающихся странах, сопряжено со значительным капиталовложениями и последующими существенными усилиями государства по их развитию. Без строго определенной централизованной поддержки они практически нежизнеспособны. По обследованию, проведенному Институтом Востоковедения РАН по 26 странам, собственные затраты по привлечению иностранных инвестиций в свободные экономические зоны составили в среднем 4 доллара на 1 доллар зарубежных инвестиций. В КНР, например, иностранные вложения в четыре свободные экономические зоны к концу 80-х годов составили 4 млрд. долл., в то время как начальные собственные инвестиции превышали 22 млрд. долл., что в 5,5 раз больше.

скачать реферат Курс лекций по международному праву

Таким образом, МПП выступает по отношению к МЧП как правовая среда, способствующая развитию норм последней. МЧП - является не самостоятельной правовой системой, а комплексным образованием, включающим в себя как международно-правовые, так и внутригосударственные нормы, регулирующие более-менее однородные отношения. Функции МПП - это основные направления его воздействия на социальную среду, определяемые его общественным назначением. По своим внешним признакам они делятся на две группы: социально-политические и юридические функции. К первой группе, суть которой заключается в упрочении существующей системы международных отношений, относятся: функция поддержания в системе международных отношений должного стабильного порядка; функция противодействия существованию и появлению новых отношений и институтов, противоречащих его целям и принципам (предотвращение конфликтов, запрещение угрозы и применения силы и т.д.); функция интернационализации, состоящая в расширении и углублении взаимосвязей между государствами и укреплении тем самым международного сообщества; информационно-воспитательная функция, смысл которой заключается в передаче накопленного опыта рационального поведения государств, в просвещении относительно возможностей использования права, в воспитании в духе уважения к праву и к охраняемым им интересам и ценностям (особенно касательно государств, недавно вставших на путь интеграции в мировое сообщество).

скачать реферат Организация документооборота за рубежом

Изменение системы национальных стандартов в сфере документационного обеспечения управления как фактор интеграции России в мировое сообщество Россия интенсивно проходит путь интеграции в мировое сообщество, и в этой связи все острее встает проблема установления единых требований (стандартов), в том числе в сферах информационных технологий и документационного обеспечения управления. Создание международного стандарта ISO 15489-1:2001 «I forma io a d docume a io . Records ma ageme » («Информация и документация – Управление документами»), разработанного подкомитетом № 11 «Управление архивами (документами)», действующим в структуре технического комитета № 46 «Информация и документация» Международной организации по стандартизации (ИСО – ISO, I er a io al Orga iza io for S a dardiza io ), явилось одним из ключевых решений в условиях глобализации мировых экономических отношений. Международный стандарт ISO 15489-1:2001 состоит из двух частей: «Par 1:Ge eral» (Общие принципы) и «Par 2: Guideli es» (Практическое руководство).

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
скачать реферат Основные направления и тенденции развития высшего образования

На всех этапах важнейшая задача - формирование творческого мышления и условий для самореализации. Первая ступень - активизация традиционных видов учебной деятельности (проблемные и “бесконспектные” лекции, лекции-пресс-конференции и т.д., семинары-диалоги, семинары на ролевой основе и т.д.). Вторая ступень - активизация информационных технологий обучения; разнообразие их и проблемность как на аудиторных занятиях, так и в ходе самостоятельной работы студентов (компьютеры, кинофильмы, телевидение и т.д.). Одновременно необходимы методы активного обучения. Третья ступень - контекстный подход, для применения навыков и умений в решении квазипрофессиональных задач. Широкое использование активных (включая деловые игры и игровое проектирорвание) и информационных технологий обучения. Подготовка магистров - занятия с элементами исследований, участие в реальных деловых играх (инновационные, проблемно- деловые, организационно-деятельностные) . Приоритетные задачи в области диверсификации образования: -поиск новых наиболее гибких и экономичных структурных форм образования, отражающих имеющиеся потребности общества и возможности существующей системы образования; -проблема взаимодействия отдельных частей образовательной системы; -проблема контроля качества образования и соответствия системы образования поставленным целям и потребностям общества; -наполнение содержанием готовых образовательных конструкций, механизм обеспечения саморазвития системы образования, оптимальное соотношение между образовательными компонентами; - поиск путей интеграции в мировую образовательную систему; -выявление конкретных механизмов реализации образовательных потребностей; -экономическое и правовое обеспечение системы образования.

скачать реферат Регионология 30 вопросов

Членами МВФ является 181 государство, в том числе Россия. ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти. Организация преследует экономические отраслевые цели нефтяной промышленности. Входит 11 стран: Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Катор, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Алжир, Венесуэлла, Нигерия. Эта организация контролирует около 405 добываемой нефти. Она регулирует добычу и продажу нефти посредством определения квот на экспортные поставки. Международные морские и авиационные организации. Позитивную роль в регулировании международных морских отношений играют и другие международные организации, например, Балтийская международная морская организация, Международная палата судоходства, Международная ассоциация маячных служб, Ассоциация латиноамериканских судовладельцев. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Идея создания всемирной международной организации в области гражданской авиации возникло ещё в первые годы XX в. одновременно с началом быстрого развития воздушного транспорта. На глобальном уровне — расширение участия в международных организациях это путь интеграции в мировое сообщество. Речь идет о таких институтах как ООН, Совет Европы, региональные экон. организации типа АТЭС (Азиатско- тихоокеанское экономическое сообщество), с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-восточной Азии, сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

скачать реферат Основные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности

Таким образом, проблемы защиты интеллектуальной собственности приобретают для России едва ли не ключевое значение на пути интеграции в мировое сообщество, развития внутреннего рынка и становления новой «экономики знаний». Цель данной курсовой работы состоит в анализе проблем защиты интеллектуальной собственности в России, которая обусловила решение следующих задач: 1) рассмотреть генезис развития института собственности в России и понятие интеллектуальной собственности; обозначить наиболее важные вехи в истории отечественного законодательства, закрепившие основы института интеллектуальной собственности; 2) проанализировать интеллектуальную собственность как объект правовой охраны согласно нормам международного и национального права; 3) показать основные проблемы защиты интеллектуальной собственности в России и возможные пути их решения. Ввиду ограниченности объема курсовой работы автор предполагает рассмотреть две существенные проблемы в области охраны интеллектуальной собственности: охрану коммерческой тайны и охрану произведений и фонограмм.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

Украина имеет значительные, естественные конкурентные преимущества: достаточную численность рабочей силы, выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, мощный индустриальный потенциал, относительно дешевая и квалифицированная рабочая сила, передовой уровень некоторых отраслей и видов продукции, наличие развитой транспортной системы, а также весомые достижения в сфере фундаментальных научных исследований. Но, к сожалению, большинство из них ещё абсолютно не реализованы. Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем все конкурентные преимущества будут реализованы на высшем уровне. Украина уже имеет разработки, которые могут выступать в качестве экспортного товара. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия, как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Речь идет о поддержке их высокой конкурентоспособности на международном рынке через систему межгосударственных соглашений, договоренностей и стратегических союзов, отстаивание рыночных ниш, допустимый уровень протекционизма. Проанализированные направления интеграции Украины в мировое экономическое пространство не могут рассматриваться изолированно. Эффективное включение в мировое разделение труда предусматривает их одновременное задействование.

скачать реферат Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в рамках СНГ

Действие последнего фактора приводит к вытеснению третьими странами товаров СНГ с внутренних рынков Содружества. По этим причинам в настоящее время для Беларуси продукция из Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана обходится значительно дороже, чем аналогичная из Польши и Германии. Несмотря на это, Беларусь остается одной из немногих стран, где во внешнеторговой деятельности преобладают связи в пределах СНГ. Развитие интеграционных процессов в СНГ связано с организацией субрегиональных образований и заключением двусторонних соглашений. Республика Беларусь и Российская Федерация подписали в апреле 1996 года Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, в апреле 1997 года — Договор об образовании Союза Беларуси и России и в декабре 1999 года — Договор об образовании Союзного государства. В октябре 2000 года был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), членами которого являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. Статус наблюдателей предоставлен Армении, Молдове и Украине. Основными целями ЕврАзЭС в соответствии с Договором являются формирование таможенного союза и Единого экономического пространства, координация подходов государств к интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, обеспечение динамичного развития стран-участниц путем согласования политики социально-экономических преобразований для повышения уровня жизни народов.

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
скачать реферат Влияние государственной политики на развитие российско-украинских торгово-экономических отношений

Важным механизмом реализации внешних связей края, его лицом может стать создание в Украине торгового представительства Ставропольского края. Создание представительства – важная составляющая дальнейшего развития внешнеэкономических связей и двустороннего экономического сотрудничества. Опыт других регионов России показывает, что деятельность зарубежных представительств региона напрямую влияет на формируемый за рубежом имидж, на приток иностранных инвестиций. Список использованной литературы 1. Бетма В. М. Оборонно-промышленный комплекс Украины и России: сотрудничество, партнерство, конкуренция. – Киев: Либра, 2003. 2. Богданов В. Кучма Москвой остался доволен. Российская газета,2004, 19 марта. 3. Богомолов О. Сложный путь интеграции России в мировую экономику // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. –№9. 4. Булатов А. С. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2001. 5. Владимиров Д. Нарушители границ. Российская газета, 2004, 23 апреля. 6. Воробьев В. Курортный роман президентов. Российская газета, 2003, 19 сентября. 7. Горина И. Путин и Кучма договорятся о главном. Российская газета, 2004, 23 января. 8. Горин И. Киев идет на Запад. Российская газета, 2003, 11 ноября. 9. Дугин А. Новая экономическая империя.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

Ситуация в Украине является крайне сложной , и внешняя финансовая поддержка способна облегчить кризис. Конечно, исключительно за счет международных финансовых ресурсов ни одной глубокой экономической проблемы решить нельзя. Было бы очень рискованным, если бы Украина решила жить только за счет иностранной поддержки. Очень важным является и привлекательность Украины для частного капитала. Необходимо искать представителей международного бизнеса, которые захотят инвестировать свои средства в развитие нашей экономики, поскольку они привезут сюда свое оборудование, технологии, рабочие места, откроют новые экспортные возможности. Процесс интеграции украинской экономики в мировую может значительно повысить уровень жизни населения. Поэтому необходимо работать над вопросом интеграции Украины в мировую экономику. Но для этого необходимо посмотреть вокруг, проанализировать сегодняшнюю ситуацию вокруг страны, ее положение в мире, перспективы получения иностранных инвестиций в экономику страны. 1. УКРАИНА В МИРОВОМ ТОРГОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Свои экономические цели и приоритеты, сознавали невозможность ликвидации исторически сложившегося разделения труда между бывшими союзными республиками. Взаимозависимость и взаимозаменяемость между бывшими союзными республиками была столь важна и велика, что понимание необходимости если не восстановления в полном объеме, то хотя бы поддержания основных хозяйственных связей было достаточно сильно. Факторы, осложняющие развитие интеграции между странами Содружества: в интеграции на постсоветском пространстве участвуют органы, заметно отличающиеся друг от друга по экономическому потенциалу, структуре хозяйства, уровню экономического развития. интеграция в СНГ осуществляется в условиях глубокого экономического кризиса. Он породил дефицит материальных и финансовых ресурсов, увеличил разрыв между странами в уровнях развития и жизни населения. в странах СНГ не завершены рыночные преобразования. Имеются расхождения в подходах к темпам и путям их осуществления. Это породило различия в национальных хозяйственных механизмах, что препятствует формированию единого рыночного пространства. существует определенное противодействие ведущих мировых держав интеграционным процессам стран СНГ.

скачать реферат Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия за счет внедрения электронных магазинов

А вот создание такого каталога в виде базы данных на компьютере не составляет труда, и любой покупатель, имея доступ к I er e , сможет найти необходимую книгу в считанные секунды. В отличие от США электронная коммерция в странах Европы находится на стадии становления. Тем не менее уже звучат предостережения об исходящей от Интернета угрозе для малых предприятий, особенно тех из них, которые занимаются посреднической деятельностью и розничной торговлей. Основная причина опасений — иная чем в США структура производства: большинство рабочих мест в европейских странах сосредоточено на малых и средних предприятиях, пока еще недостаточно оснащенных в информационном отношении для быстрого вхождения в киберпространство. В США, напротив, повсеместное внедрение информационных технологий (ИТ) создает множество новых вакансий, в связи с чем возникает уже другая проблема — нехватка специалистов в области компьютерных и информационных технологий. Главное сегодня для Украины не отставать от тех процессов, которые проходят в области Интернет-экономики при формировании соответствующего международного законодательства и интеграции в мировое экономическое пространство.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.