телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Бытовая техника -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Вредные факторы

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
ТЕМА : Атестація робочого міста 1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого середовища. Керуюча частина містить у собі керівників підприємства, керівників підрозділів, службу охорони праці. При цьому тут закладені принципи системного підходу, коли виходи об'єкта керування (показники безпеки) через систему збору й опрацювання інформації пов'язані, тобто інформація про відхилення в процесі контролю надходить у керуючий орган, де вона аналізується і приймається адекватне вирішення. Таким чином, СКОП діє за принципом зворотної зв'язок. Планування здійснюється на основі складених планів: - перспективний (5 літній)- комплекс планового поліпшення умов по охороні праці. Вони є частиною бізнес-плану; - поточні (річні)- вони включаються в щорічну угоду по охороні праці колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом; - оперативно-календарні плани по охороні праці (ОКП), місячні і квартальні. У комплекс заходів щодо охорони праці входять: - боротьба зі шкідливими і небезпечними чинниками (шум, випромінювання, вібрація і т.д.); - соціальні заходи.  Мета атестації робочого міста визначити всі фактори виробничого середовища і трудового процесу, які шкідливі фактори впливають на працівника, як їх усунути або послабити їх дію. Також визначити пільги та компенсації які на даються працівникові під час роботи та пільги при визначенні пенсійного забезпечення.  З метою послаблення негативних факторів необхідно розробляти колективні та індивідуальні заходи по забезпеченню нормативних умов по охороні праці ( розподіл обов’язків між службами, посадові обов’язки).

Необхідні умови освітлення, опалення, заземлення єлектроплиладів та електроустановок, огородження та блокування, світлова та звукова сигналізація.  Необхідно проводити зоходи по зменшенню шкідливих речовин, противібраційні засоби, протишумові, протипожежні, електробезпечність.  Законодавством “Про охорону праці” ст.9, “Про відпустки” ст.7,8 , “Про пенсії” ст.13 передбачено пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.  Згідно Закону України від 14.10.92 р. № 44 ст. 669 “Про охорону праці” кожний громадянин має право на охорону праці.  ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ  Стаття 6. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору  Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні.  При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.  Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.  Стаття 7. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.  Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.

Положення про органи Державної експертизи умов праці та порядок проведення атестації робочих місць затверджуються Кабінетом Міністрів України.  2.Аналіз шкідливих і небезпечних чинників По природі дії на організм людини небезпечні і шкідливі виробничі чинники (НВЧ і ШВЧ) підрозділяються на чотирьох групи: 1. Фізичні; 2. Хімічні; 3. Біологічні; 4. Психофізіологічні. До фізичнихШВЧ відносяться частини машин; гострі крайки; підвищений рівень вібрації, шуму; аномальне значення мікроклімату; підвищена запиленність і загазованість, випромінювання і т.д. Хімічнічинники діляться на токсичні, що дратують (алергени), канцерогенні, мутагенні. БіологічніНВЧ: патогенні мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності; рослини; тварини; людина. ПсихофізіологічніНВЧ: нервово-емоційні перевантаження; монотонність; статичне, динамічне навантаження; робота в нічну зміну і т.д. У залежності від енерговитрат усі роботи діляться на три категорії: I. - легкі; II. - середньої ваги; III. - важкі. Легкіфізичні роботи провадяться стоячи, сидячи або пов'язані з ходьбою, але без систематичних фізичних напруг або піднять і перенесення ваг. Енерговитрати до 172 Дж/з або 174 Вт або 150 Ккал/ч. Iа - легкі роботи до 120 Кал/ч, Iб - 121-150 Ккал/ч. Фізичні роботи середньої ваги: 151-250 Ккал/ч або 175-290 Вт. IIа - енерговитрати (172-232 Дж/з або 151-200 Ккал/ч) пов'язані з постійною ходьбою, але без перенесення ваг. IIб - перенесення ваг до 10 кілограмів (232-293 Дж/з або 201-250 Ккал/ч). Важкафізична робота пов'язана із систематичними фізичними напругами, а також підйомом і переноской вагами більш 10 кг (>293 Дж/з або 250 Ккал/ч або 290 Вт).  3.Шкідливі речовини Ведення ряду технологічних процесів супроводжується виділенням у повітря робочої зони шкідливих хімічних речовин у виді парів, гази і пилюки. По ступені дії на організм людини шкідливі речовини підрозділяються на чотирьох класу небезпеки: I. Надзвичайно небезпечні: ПДК 10,0 мг/м3. У основу даної класифікації призначена середня смертельна концентрація (ССК) гранично припустима концентрація (ПДК). ПДК шкідливих речовин - це концентрації, що при щоденній роботі протягом восьми часів або іншої тривалості, але не більш 41 часу в тиждень, протягом усього робочого стажу не можуть викликати захворювання або відхилення в стані здоров'я що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені терміни життя дійсних і наступних поколінь. Умовою безпеки шкідливих речовин є співвідношення: Едоп. обмірювані СФі ПДК мг/м3. При перебуванні в робочій зоні декількох шкідливих речовин однонаправленного дії повинно дотримуватися співвідношення: По характері дії вони підрозділяються на: 1. Загальнотоксичні - отруєння всього організму , що викликають чадний газ, бензол, ртуть, свинець, ціаніди, арсениды - з'єднання миш'яку; 2. Подразні (хлор, аміак, сірчистий газ, ацетон); сенсибилизируют - алергени (формальдегид, розчинники і лаки на основі нітросполук); 3. Канцерогенні - які викликають рак (нікель, з'єднання кульгави, азбест, аміни і т.д.); 4. Мутагенные - які впливають на репродуктивну функцію (магній, ртуть) При розмірах часток більш 100мкм - у пилоосаждаючих камерах.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Рассказывают ученые

Этот результат не соответствовал действительности. Пришлось изменить в модели один из коэффициентов - повысить смертность рыбы. После этого все пришло в норму. Оказалось, что и на самом деле в озере Дальнем существует причина, повышающая смертность колюшки и не учтенная нами в первоначальном варианте модели, - кишечный паразит. В естественных условиях этот вредный фактор для отдельных рыб служит на пользу всей популяции - благодаря ему происходит регуляция размножения. Интересные результаты получились, когда в лаборатории решили сделать две модели. Первая должна была отражать борьбу за жизнь колюшки, вторая осетровой рыбы нерки. Затем было решено "стравить" эти две модели в ЭВМ, то есть математически представить ситуацию, при которой колюшка и нерка будут бороться за жизнь из-за нехватки корма. Кто из них окажется сильнее? Как они поведут себя в этой борьбе? Вначале, когда корма было достаточно, обе популяции благоденствовали. Корм убавили - стало меньше и колюшки, и нерки. Когда жить рыбам стало вовсе туго, начались самопроизвольные резкие колебания численности: то рыбы много, то очень мало

скачать реферат Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

Классификация опасных и вредных факторов (ГОСТ 12.1.005-88): Общие токсичные вещества вызывают отравление всего организма: ртуть, свинец, угарный газ. Раздражающие вещества вызывают раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек: хлор, аммиак, пары ацетона, озон и др. Сенсибилизирующие вещества повышают реактивную чувствительность кожи и вызывают аллергию: нитросоединения, гексахлоран, формадегиды. Канцерогенные вещества приводят к возникновению злокачественных опухолей: асбест, оксид хрома, соединения бериллия. Мутагенные вещества вызывают изменение генной информации: свинец, марганец, радиоактивные вещества. Спирохеты — простейшие микроорганизмы, очень подвижные. Вызывают первую стадию сифилиса. == Вопрос 2 == Документация и оборудование боевого поста.Боевой пост — место с размещенным на нем оборудованием, где номер(а) расчета выполняют задачу по подготовке и применению по назначению ВВТ. Перечень БП составляется службой вооружения части на основании изучения нормативной технической документации (НТД) и отдается приказом по части.

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
 Пределы фантастики (Мысли читателя)

Так, итальянские врачи считают испорченную ОС виновницей более 70 % заболеваний, и только остальные 30%, по их мнению, вызываются индивидуальными причинами. В США, где увлечение химизацией сельского хозяйства началось раньше всех и приняло наибольший размах, рост смертности населения от гипертонии, рака и цирроза печени, по заключению органов здравоохранения США, объясняется прежде всего воздействием на человека вредных факторов внешней среды, в первую очередь - различных химических загрязнителей. Уже сегодня нужно начать бороться с угрозой земной цивилизации, которую несет ориентация на постоянное увеличение потребления, приближаясь к уровню США. Численность населения США составляет сейчас около 6 процентов населения планеты, а суммарное потребление всех видов природных ресурсов этой страной достигает 40 % мирового потребления. В результате, если бы человечество захотело распространить на все страны мира уровень потребления товаров массового пользования населением США, нужно было бы уже сейчас увеличить, например, добычу железной руды в 75 раз, свинца в 200 раз, меди в 100 раз, олова в 250 раз

скачать реферат Групповой канальный интерфейс

Предупредить воздействие этих факторов — значит сохранить здоровье.8.2. Дисплей . Средства отображения визуальной информации , обеспечивающие эффек-тивное информационное взаимодействие человека с электронно-вычислительной машиной (ЭВМ), получают широкое распространение в различных автоматизированных системах управления и являются основным средством обмена информацией в малых и микро-ЭВМ. Компьютеры имеются не только в научных лабораториях и производственных цехах , их устанавливают и в домах . Это создает людям комфорт и облегчает деловую жизнь. Ежедневно в течение нескольких часов операторы находятся перед экранами электронных дисплеев, что при несоблюдении санитарно-гигиенических норм и правил может повлечь за собой развитие некоторых профессиональных заболеваний. На состояние здоровья оператора дисплея могут влиять такие вредные факторы, как длительное неизменное положение тела, вызывающее мышечно-скелетные нарушения; постоянное напряжение глаз; воздействие радиации (излучение от высоковольтных элементов схемы дисплея и электронно-лучевой трубки); влияние электростатических и электромагнитных полей, что может приводить к кожным заболеваниям, появлению головных болей и дисфункции ряда органов.

 История военного искусства (Том 1)

Тонов не более пяти, но изменений этих пяти тонов и слышать невозможно; цветов не более пяти, но изменений этих пяти цветов и видеть невозможно; вкусов не более пяти, но изменений этих пяти вкусов всех ощутить невозможно. Действий в сражении всего только два - правильный бой и маневр; но изменений в правильном бое и маневре всех и исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга, и это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать?" (гл. V, п. 6). Это указание на неисчерпаемое многообразие форм боя и маневра направлено против шаблона, являющегося самым вредным фактором на войне, в бою. Тактическое маневрирование Сунь-цзы считал самым трудным делом. Цель его, во-первых, "превратить путь обходный в прямой, превратить бедствия в выгоды" (гл. VII, п. 2); во-вторых, раздробить силы противника; в-третьих, вбить клин между фронтом и тылом. Сунь-цзы писал: "Если я покажу противнику какую-либо форму, а сам этой формы не буду иметь, я сохраню цельность, а противник разделится на части

скачать реферат Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

Гораздо более монотонно течет время у ребенка, прикованного болезнью к кровати. Недостаток информации во многом определяет незрелость его аналитико-синтетических связей и недоразвитие пассивного и активного словаря. ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПАРАЛИЧИ. ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПАРАЛИЧЕЙ Детские церебральные параличи - это группа патологических синдромов, возникающих вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических нарушений. Причины развития детских церебральных параличей. К первой группе причин относят инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, цитомегалия, токсоплазмоз, грипп и др.), сердечно сосудистые и эндокринные нарушения у матери, токсикозы беременности, иммунологическую несовместимость крови матери и плода, перенесенные во время беременности психические и физические травмы, асфиксию, внутриутробную травму. Ко второй группе причин относят церебральные параличи вследствие менингита, энцефалита, менингоэнцефалита, черепно-мозговых травм. Воздействие вредных факторов на мозг во внутриутробный период развития, в родах и после рождения вызывает разнообразные изменения в оболочках и веществе мозга, которые в дальнейшем нарушают их нормальное развитие.

скачать реферат Пути решения экологических проблем глазами психолога

Станции располагаются в различных природных зонах, но предпочтение должно отдаваться районам, наиболее подверженным загрязнению тех или иных компонентов окружающей среды. В развитых странах мира для оценки «здоровья среды» широко используются методы биотестирования. В России эти методы пока не получили должного распространения. Наиболее адекватным критерием оценки состояния природной среды могут стать результаты генетического мониторинга. Существует ряд перспективных методов биоиндикации и биотестирования, основанных на избирательной чувствительности некоторых организмов к воздействиям конкретных вредных факторов. 2. Решение проблемы обеспечения растущего населения пищевыми продуктами Острые проблемы нашего времени, в том числе и продовольственная, связаны с чрезмерным ростом населения. Сельскохозяйственное производство не в состоянии угнаться за его возрастающими потребностями. Потери плодородных земель вследствие их истощения, эрозии, изъятия для строительства привели к обострению продовольственной проблемы во многих странах мира.

скачать реферат Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

На рабочих местах сварки и наплавки присутствуют такие вредные факторы как ультрафиолетовое излучение, выделения вредных веществ процесса сгорания, избыточное выделение теплоты. На рабочем месте шлифовщика присутствует повышенное содержание абразивной взвеси в воздухе, шум при обработке изделий. На рабочем месте токаря и слесаря присутствует повышенный шум, имеется опасность получить травму от вращающихся частей оборудования. К травме может привести так же попадание стружки в глаза. На рабочем месте мойщика рабочим телом является вода, температура которой достигает 90 градусов. Существует возможность получения ожогов. В связи с тем, что технологический процесс восстановления чугунных коленчатых валов предназначен для не больших участков ремонтных подразделений МПС в основном располагающихся в старых помещениях, часто имеющих не достаточное количество освещения, а также в связи с тем, что одной из наиболее объемной работой по восстановлению чугунных коленчатых валов являются операции шлифования, произведен расчет искусственного освещения на рабочем месте шлифовщика. 5.2. Анализ вредных и опасных факторов шлифовального отделения. . Таблица 5.1 Рабочее место Опасные и вредные факторы Характеристика опасных и вредных факторов Круглошлифовальный станок 3Б161 Шум Шум как физиологическое явление представляет собой неблагоприятный фактор внешней среды и определяется как звуковой процесс, неблагоприятный для восприятия и мешающий работе и отдыху.

скачать реферат Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

Для того, чтобы уменьшить или исключить вообще влияние опасных и вредных факторов на человека необходим целый комплекс мер по охране труда. Методы борьбы с шумом. Одним из методов борьбы с шумом является применение звукопоглощающих материалов для облицовки стен, потолков и полов производственных помещений. В качестве оперативного способа профилактики вредного воздействия шума на работающих целесообразно использовать средства индивидуальной защиты, в частности потивошумные наушники, Наушники снижают уровень звукового давления от 3 до 36 дБ. Устройство освещения. При проведении стендовых испытаний и работ важную роль играет рациональное освещение, позволяющее следить за объектом, за работой приборов. Это может обеспечить применение совмещенного освещения: естественного (бокового) и искусственного (комбинированного). Для общего освещения используют газоразрядные лампы низкого давления, а именно, люминисцентные типа ЛДЦ. Для местного освещения пульта управления стенда применяются лампы накаливания. При пользовании источниками искусственного освещения, чтобы исключить слепящее действие света, которое способствует быстрому утомлению глаз, необходимо применять светильники.

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

Распутывание стружки вызывает непроизводительные затраты времени, кроме того, рабочий подвергается опасности ранения рук и лица. Уборка ленточной стружки с рабочего места также небезопасна. Отлетающая стружка, при точении хрупких металлов и при фрезеровании различных материалов, а также крупные пылевые частицы представляют опасность, так как могут травмировать глаза. Вредными основными производственными факторами при обработке различных материалов резанием являются пыль обрабатываемого материала и смазочно- охлаждающие жидкости. При обработке на металлорежущих станках хрупких и неметаллических материалов необходимо, чтобы запыленность в зоне дыхания станочников соответствовала предельно допустимым нормам, предусмотренным ГОСТ 12.1.005- 76 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». Необходимо применение обеспыливающих устройств или средств индивидуальной защиты. Таблица 4.2.1 Основные травмирующие факторы на производстве. Оборудование 41,9% Нагретые поверхности 4,5% Падающие предметы 27,7% Электрический ток 1,6% Падение персоонала 11,7% Прочие 2,6% Заводской транспорт 10% Таблица 4.2.2 Опасные и вредные факторы.

скачать реферат Технология изготовления печатных плат

Для внешних слоёв печатной платы используется аналогичный односторонний фольгированный стеклотекстолит с повышенной теплостойкостью СТФ-1. Основные характеристики: Фольгированный стеклотекстолит СТФ: Толщина фольги 18-35 мм. Толщина материала 0.1-3 мм. Диапазон рабочих температур –60 150 с(. Напряжение пробоя 30Кв/мм.Фоторезист СПФ2: Тип негативный. Разрешающая способность 100-500. Проявитель метилхлороформ. Раствор удаления хлористый метилен. Основы безопасности производства печатных плат.Одним из наиболее распространенных методов создания электрических цепей в радиоэлектронной, электронно-вычислительной и электротехнической аппаратуре является применение печатного монтажа, реализуемого в виде односторонних, двусторонних и многослойных печатных платах. Объем аппаратуры на печатных платах и их производство в отечественной промышленности и за рубежом неуклонно увеличивается. Именно поэтому знание опасных и вредных факторов производства, возникающих при изготовлении печатных плат, является одним из непременных условий подготовки специалистов электронной промышленности.

скачать реферат Охрана труда

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Весьма распространённым источником пожара является курение в недозволенных местах. Распространение и источники зажигания, связанны с использованием электрической энергии. Это, прежде всего короткие замыкания, которые сопровождаются большим тепловыделением, образованием в зоне замыкания дуги с разбрызгиванием металла. Безопасность людей при пожаре, а также сокращение возможного ущерба от них достигается обеспечением пожарной безопасности производственных объектов. Под пожарной безопасностью понимается такое состояние объекта, при котором с большой вероятностью предотвращается возможность возникновение пожара, а в случае его возникновения обеспечивается эффективная защита людей от опасных и вредных факторов пожара и спасение материальных ценностей. Пожарная безопасность производственных объектов обеспечивается разработкой и осуществлением систем предотвращение пожаров и систем пожарной защиты. Эта задача решается как на стадии проектирования оборудования, так и в процессе его эксплуатации.

скачать реферат Проектирование восьмиосной цистерны модели 15-1500

К сварному оборудованию, применяемого в данном технологическом процессе относятся: - сварной полуавтомат А-1230м; - сварочный выпрямитель ВДГ-301; - правильно-гибочный пресс; - гильотинные ножницы и пресс-ножницы; - фрезерно-отрезные станки; - листоправильные вальцы; - гибочно-растяжные прессы; - профильный инструмент; - мостовые краны, подвесные цепные конвейеры. В процессе изготовления цистерны могут возникать следующие опасности и вредности: - травмирование рабочих при выполнении подъемно-транспортных и других операций; - поражение электрическим током при работе с электрооборудованием, - шум и вибрация выше допустимых норм; - ненормальные метеорологические условия; - высокий уровень запыленности и загазованности помещения; - нерациональная организация рабочего места и др. 6.2.2. Меры по устранению потенциальных опасностей и вредностей. Наиболее опасным и вредным фактором при изготовлении цистерны является травматизм при выполнении подъемно-транспортных работ, так как он может повлечь за собой частичную или полную потерю работоспособности обслуживающего персонала, а также увечие и смерть.

скачать реферат О психологии семьи как малой группы

Сначала мы не против того, чтобы этот человек был рядом, пусть только он не смеется так громко, не размахивает руками, не сопит над ухом, не разговаривает с нами и т.д., а потом даже один вид его вызывает у нас крайнее раздражение, вспышку отрицательных эмоций. Периодическая эмоциональная, коммуникативная усталость и порожденная ею отрицательная установка на восприятие близкого человека выступают в роли провокатора, который очень умело и коварно "натравливает" человека на его друга, любимого. И многие из нас в своем поведении в семье, к сожалению, подчиняются, верят ему. Далеко не всякий, даже умный и порядочный человек умеет поставить под сомнение не друга своего, а именно свое новое отношение к нему, отрицательное мнение о нем. Эти периодические охлаждения во взаимоотношениях супругов по происхождению своему явление естественное, природное, и, как всякое явление, они не могут быть безоговорочно отнесены только к вредным факторам. Мы уже говорили, что эмоциональные ощущения – это механизм, поддерживающий жизненные процессы в определенных границах, защищающий организм от гибели, от разрушения по причине избытка или недостатка чего- либо.

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
скачать реферат Психическое здоровье личности: естественно – научный аспект

С развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих окружающую среду. Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серьезнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повседневно обращается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит настроение человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь. В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни - горячую воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания и развлечений. Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки жизни - жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости. В определенной степени это объясняется одновременным воздействием на организм двух, трех и более вредных факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, но в совокупности приводит к серьезным бедам людей.

скачать реферат Основы конструирования

Компенсация – уравновешивание нежелательных и вредных факторов средствами противоположного действия. Например, часто необходимо компенсировать влияние массы, сил инерции, трения, различные потери . – это осуществляется с помощью компенсаторов (постоянных, регулируемых, автоматических, пружинных и др.). Динамизация – превращение неподвижных и неизменных элементов конструкции в неподвижных и неизменных элементов конструкции в подвижные и изменяемой формы. Агрегатирование – создание множества объектов или их комплексов, способных выполнять различные функции, либо существовать в различных условиях. Достигается путем изменения состава объекта или структуры его составных частей. Способы агрегатирования: соединение агрегатов с самостоятельным объектом представляющим комплекс (транспортер с подвесными орудиями); агрегатирование присоединением, когда к базовой составной части могут присоединяться различные зависимые составные части; агрегаты, узлы, детали (например, агрегатные станки; поворотно–делительные столы силовые узлы: механизм главного движения и механизм подач); агрегатирование изменением, когда в объекте могут применяться всевозможные варианты составных частей при различной компоновке (например, различные варианты кузова автомобиля на одном шасси .). Компаундирование – состоит с том , что для увеличения производительности параллельно соединяются два технических объекта.

скачать реферат Модернизация мини-колбасного цеха

СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «НВС». 2. ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ КОЛБАСНОГО ЦЕХА. 2.1. Обзор литературы по производству колбасных изделий. 2.2. Требования к качеству сырья, вспомогательным материалам и готовой продукции. 2.2.1. Требования к сырью и вспомогательным материалам 2.2.2. Требования к готовой продукции 2.3. Общая технология производства колбас 2.4. Существующая технология цеха. 2.5. Технология цеха после модернизации. 2.6. Принципы расстановки оборудования 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КОЛБАСНОГО ЦЕХА. 3.1. Расчет сырья и материалов. 3.2. Подбор оборудования для технологической линии производства колбасных изделий. 3.3. Расчет количества обслуживающего персонала. 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КУТТЕРА. 4.1. Обзор литературы по конструкции куттера. 4.2. Патентный поиск. 4.3. Технологический расчет куттера. 4.4. Расчет привода ножевого вала. 4.5. Техническое обслуживание куттера. 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5.1. Лицо ответственное за обеспечения требований «безопасности жизнедеятельности» на объекте проектирования и его должностные обязанности. 5.2. Характеристика опасных и вредных факторов, сопутствующих проектируемому процессу и меры по их устранению. 5.3. Организация санитарно-бытового обслуживания. 5.4. Возможные опасные ситуации при эксплуатации оборудования цеха. 5.5. Приемы безопасной работы на куттере. 5.6. Организация пожарной безопасности на проектируемом объекте. 5.7. Охрана окружающей среды. 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 6.1. Основные средства по проекту. 6.2. Потребность в сырье и материалах. 6.3. Штат работников и оплата труда. 6.4. Оценка текущих затрат. 6.5. Оценка годового инвестиционного эффекта. 6.6. Заключение о экономической целесообразности внедрения предложенных разработок на практике.

скачать реферат Обеспечение требуемой освещенности и воздухообмена

Электропаяльники ручного типа мощностью 40 Вт ( Qоб. = 10 . 40 = 400 Вт . Определение потребного воздухообмена . Необходимый расход воздуха определяется вредными факторами, вызывающими отклонение параметров воздушной среды в рабочей зоне от нормируемых (поступление вредных веществ, влаги, избытков теплоты). Потребный воздухообмен при поступлении вредных веществ в воздух рабочей зоны . Количество воздуха, необходимое для разбавления концент- раций вредных веществ до допустимых : G = , м3/ч , где В - количество вредных веществ, выделяемых в помещение за 1 час, г/ч ; q1, q2 - концентрации вредных веществ в приточном и удаляе- мом воздухе, г/м3, q2 принимается равной ПДК для рассматриваемого вещества (свинец и его неорганичес- кие соединения - 0,1.10-4 г/м3, класс опасности - I). G = = 27000 м3/ч ; Gобщ. = G . 10 = 270000 м3/ч . Выбор и конфигурация систем вентиляции . Выбор систем вентиляции . Поскольку полученное значение количества воздуха потре- бует огромных затрат электроэнергии и материальных средств, целесообразно применить систему местных отсосов, что значительно снизит воздухообмен.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.