телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Электроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
За розміром ВНП на душу населення Швеція посідає одне з найперших місць у світі.  Існує дуже розвинута система соціального забезпечення. Під впливом азійської економічної кризи темпи зростання ВНП в 1998-99 році у Швеції скоротилися з 3, 1% на рік до близько 2%. Причина цього не у втраті ринків у кризових країнах,  а в швидкому зростанні імпорту дешевої продукції з цих країн. Новим моментом у розвитку економіки Швеції в останні роки стало зростання значення внутрішнього споживання.  У 1993-97 роках темпи щорічного зростання внутрішнього попиту зростали на 2 - 3,2 %.  При цьому темпи зростання шведського експорту в 1997 році скоротилися від 12, 2% у 1997 до 6% у 1999-му.  Найбільш активним є попит на автомобілі,  сантехніку тощо. Економічна криза 1991-93 років призвів до вимивання з виробництва застарілих технологій та устаткування,  до оновлення виробничих фондів у шведській промисловості.  В післякризовий період зростання виробництва пояснюється значною мірою зростанням продуктивності праці. Промислове виробництво на оновленій технічній основі є додатковим фактором стійкості шведської економіки,  її здатності до адаптації для роботи на світових ринках в умовах посилення конкуренції. Головною рисою економічної політики сучасного керівництва Швеції є активне вживання заходів з пріоритетного розвитку промисловості в експортних галузях.  Це здійснюється шляхом розширення спектра промислових постачальників,  зближення і Західної,  і Південної Швеції з регіонами інших країн Євросоюзу.  Район Південно-Західної Швеції складає основну економіки та торгівлі країни.  На нього перепадає більше половини (270 тисяч) усіх промислових підприємств,  близько 40% (300 тис.  чоловік) від усіх зайнятих у промисловості.  Тут розташовано більше 60% (1100) усіх компаній Швеції,  що динамічно розвиваються,  з них більшість – на півдні країни.  На території регіону виробляється близько половини національної продукції машинобудування,  більше 60% виробництва текстильної та фармацевтичної галузей та більше 70% харчової промисловості.  Західна Швеція дає найбільшу частину продукції нафтохімічної промисловості. Тут – один з найбільших в Європі центрів космічних технологій,  сучасної електроніки та комп'ютерно-обчислювальної техніки. Рівень інфляції в регіоні становить більше 2% (що збігається з рівнем по країні),  відкрите безробіття – 8% (що вище за загальношведський рівень - 7,4%).  Експорт продукції компаній Південно-Західної Швеції невпинно зростає. Три чверті його перепадає на Данію, Норвегію, Німеччину та Великобританію. Регіон постачає на експорт більше 50% всієї своєї промислової продукції та близько 65% сільськогосподарської. Імпорт тут переважає з таких країн,  як Данія,  Норвегія,  Німеччина,  США,  Португалія та Китай,  основні статті його – нафта,  вугілля,  деревина,  продукція машинобудування,  харчі,  текстильні вироби. Південно-Західна Швеція грає значну роль у формуванні морського торгівельно-вантажного та пасажирського ринку. Національна економічна модель отримала назву “шведського соціалізму”.  Це пов'язано великою мірою зі скандинавською виключністю: більше 200 років країна стояла осторонь від війн,  тут зародився капіталізм принципово іншого типу,  аніж в решті країн Європи,  оскільки економічний розвиток країни ішов шляхом консолідації суспільства,  компромісу.  Соціальні зсуви не супроводжувалися насильством,  владі завжди вдавалося підтримати баланс у суспільстві.  “Шведський соціалізм” – це ринкова економіка змішаного типу з пануванням приватної власності,  парламентаризм у політиці, зрілість соціальної інфраструктури.

Сфера послуг посідає велике значення в структурі економіки розвинених країн.  Водночас вона є важливою статтею прибутку країн, що розвиваються,  якщо вони мають необхідні природні або рекреаційні ресурси,  щоб розвивати індустрію туризму. В період 1965-80 років в Нігерії рівень зростання виробництва послуг становив 7,6% (створюється туристична галузь економіки), для Швеції даних немає.  В 1980-90 роках для Швеції рівень 1,0%,  для Нігерії –0, 4%. Нарешті,  в 1990-95 роках для Швеції рівень зростання виробництва послуг становить –0, 1% ,  а для Нігерії, яка знову намагається зробити туризм прибутковою галуззю економіки,  4, 5%. 3.3. СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА 8. Частка продукції сільського господарства у ВВП. Сільське господарство Швеції працює переважно на забезпечення потреб власно 8,8-мільйонного населення, тому частка його продукції у ВВП порівняно невелика.  Тим часом Нігерія є яскраво вираженою сільськогосподарською країною. У 1965 році для Нігерії ця частка становила 54% (період бурхливого розвитку промисловості),  для Швеції даних немає. У 1980 році для Швеції 4%,  для Нігерії, де практично зруйнована промисловість, 61%. У 1995 році частка продукції сільського господарства у ВВП Швеції сягає 2%,  а в Нігерії, де відбудовується промисловість,  становить 46%. 9. Частка продукції промисловості в ВВП. У 1965 році для Нігерії частка становить 13%,  даних для Швеції немає.  У 1980 році для Швеції 37%,  для Нігерії 40% - ці дві країни майже зрівнюються.  У 1995 році Нігерія порівняно сильно переганяє Швецію: для Швеції частка становить 32%,  для Нігерії 53. Проте, якщо порівнювати за кількісними показниками, перевага Швеції буде очевидною. До того ж,  як ми побачимо далі,  структура промисловості Швеції та Нігерії сильно відрізняються 10. Частка продукції обробної промисловості в ВВП. Високий рівень розвитку обробної промисловості характерний для розвинених країн,  тим часом як основну частину промисловості слаборозвинених країн становить, як правило, гірничовидобувна. Протягом 30 років частка продукції обробної промисловості в ВВП Нігерії залишалася низькою: в 1965 році 6% , даних для Швеції немає.  В 1980 році 8%,  тим часом як для Швеції 25%. У 1995 році для Нігерії 9%,  для Швеції 23%. 11. Частка виробництва послуг у ВВП. Як уже було зазначено вище,  сфера послуг у Швеції є  високорозвиненою і становить вагому частку народного господарства, тим часом як Нігерія тільки прагне до розбудови туризму. Туризм і транспортні перевезення є основними галузями сфери послуг у Нігерії через відсталість основної маси населення. У 1965 році частка виробництва послуг у ВВП Нігерії становила 33% ,  для Швеції даних немає.  У 1980 році у Швеції 59% ,  у Нігерії 32% - рівень залишається майже незмінним,  проте це пояснюється не стабільністю, а навпаки – величезними темпами падіння промисловості порівняно зі зменшенням виробництва послуг. У 1995 році частка виробництва послуг у ВВП Швеції досягає 66%, а в Нігерії 18%. 3. 4. РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 12. Значення індексу людського розвитку. Індекс людського розвитку – це комплексний показник,  що публікується у Звіті про Людський Розвиток Програмою розвитку ООН.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ КУРСОВЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії Студента групи ЗЖ-98-1 Довженка Отара Викладач Доцент Тараненко І. В. Дніпропетровськ 2001 1. ВСТУП Мета цього курсового завдання – порівнюючи рівень соціально-економічного розвитку двох країн, з'ясувати спільні та відмінні риси між країнами різних груп. До порівняльної характеристики входить аналіз за наступними критеріями: ВНП на душу населення,  галузева структура національної економіки,  динаміка економічного росту,  рівень та якість життя населення,  енергоспоживання, а також ряд інших. На нашій планеті на даний момент існує понад 190 держав. Вони перебувають на різних щаблях суспільного розвитку.  Більшість функціонує на рівні докапіталістичних формацій,  поєднуючи елементи первісного, рабовласницького та феодального способів виробництва. Капіталістичний спосіб виробництва також частково поширений у цих країнах,  але він ще не став визначним. За загальноприйнятою класифікацією більшість людства мешкає у слаборозвинутих країнах,  кількість яких – близько 140. За економічним потенціалом роль лідерів відіграють розвинуті капіталістичні країни: США,  Японія,  Німеччина,  Велика Британія,  Франція,  Італія,  Канада,  що створюють близько 50% ВНП. Отже,  у світовому господарстві наявне велике розмаїття країн за рівнем їхнього політичного розвитку,  приналежності до певних соціальних,  політичних систем,  різних регіональних організації.  У багатьох країнах відбуваються соціально-етичні,  міжнаціональні конфлікти.  Водночас країни,  що розвиваються,  поділяються на різні групи,  економіка яких також належить до різних типів. В даній роботі порівнюватимуться  Щвеція – країна,  що за всіма показниками належить до найрозвинутіших країн,  та Нігерія,  що посідає місце в останній десятці країн з найнижчим рівнем соціально-економічного розвитку. 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІВНЮВАНИХ КРАЇН 2.1.  ШВЕЦІЯ Королівство Швеція – держава в Північній Європі,  розташоване у східній частині Скандинавського півострову.  Територія (включаючи острови Готланд та Етланд) – 449, 9 тис.  кв. км.  , населення – 8, 8 млн.  чоловік,  близько 95% - шведи,  решта – переважно емігранти з країн, що розвиваються. Столиця – Стокгольм (близько 700 тис.  мешканців).  Державна мова – шведська,  державна релігія – лютеранська. Після утворення НАТО Швеція проголосила і проводить політику неприєднання до військових союзів з метою збереження нейтралітету у разі війни.  Швеція – член Європейської ради,  Північної ради,  в 1972 році підписала угоду про вільну торгівлю з ЄЕС. Швеція – конституційна монархія. Швеція є високорозвиненою індустріальною країною з інтенсивним сільським господарством.  Частка Швеції у світовому виробництві становить близько 1% (1987),  а в світовій торгівлі перевищує 2% (1987) (тим часом як населення країни становить менше 0, 2% земної кулі). Основні природні багатства: ліс (за запасами деревини посідає 1-е місце в Західній Європі),  залізна руда,  гідроенергія (2-е місце в Західній Європі),  є поклади уранової руди,  достатні для забезпечення ядерної енергетики. 1998 1999 ВНП (в млн. дол. США). 226 454 221 764 ВВП (в млн. дол. США). 226 492 226 388 ВНП на душу населення (в дол.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Націократія

Соцал-демократя все бльш опортунзувалася, втрачаючи поперед]ню революцйнсть;  тактика вела самий соцалзм до капту]ляц. Це викликало реакцю в колах тих фанатикв марксизму, що не схильн були навть пд впливом реальних обставин розмнювати його бойов постулати. Серед тих непримиримих був Ленн Добачуючи можливсть створення соцалстич]ного ладу не в самих обктивних закономрностях соцально-економчного розвитку, лише насамперед у соцальнй ре]волюц, Ленн викинув, призабуте вже соцал-демократю, гасло прямо революцйно д. Отже коли репрезентований ¶¶ ¶нтернацоналом офцйний соцалзм фактично вростав у капталзм  в свой полтичнй тактиц послуговувався угодов]ською мнмальною програмою еволюц, то Ленн проголошував капталзмов негайну вйну, ведену на основ непри]миримо максимально програми революц. Ця революця ма]ла здобути соцалзмов перемогу та привести його до логчного завершення комунстичного устрою свтового сус]пльства. Як бачимо, в диному табор соцал-демократ станули проти себе дв опозицйн, а згодом  ворож групи: револю]цйн максималсти та еволюцйн мнмалсти

скачать реферат Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економічного аналізу та фінансівПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи на тему: Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської областіДніпропетровськ 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України 1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура 1.2 Джерела та порядок формування доходів місцевого бюджетів 1.3 Основні методи прогнозування місцевих бюджетів Висновки за розділом 1 Розділ 2. Аналіз формування доходної частини місцевого бюджета петропавлівського району дніпропетровської області у 2005-2009 роках 2.1 Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Петропавлівського району Дніпропетровської області 2.2 Аналіз рівня та динаміки власних надходжень в міський бюджет Петропавлівського району 2.3 Аналіз рівня дотаційності міського бюджету Петропавлівського району Висновки розділу 2 Розділ 3. Аналіз структури формування доходів до місцевого бюджету петропавлівського району 3.1 Визначення факторів впливу при формуванні дохідної частини місцевого бюджету 3.2 Аналіз внутрішньої структури факторного чинника регресійної моделі надходжень до місцевого бюджету Петропавлівського району 3.3 Розробка алгоритму реалізації кореляційно -регресійної моделі Висновки за розділом 3 Розділ 4.

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
 К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №20 от 18.05.2010

ДОЛОЙ УНЫЛЫЕ РОЖИ! НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ В ИЗЛОЖЕНИИ ЩИРЫХ УКРАИНЦЕВ В кратком изложении. В переводе на примитивное кацапское наречие древнеукраинского языка. Предметом вивчення історії України є закономірності виникнення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства на всіх укр. землях. Глава 1 История Украины велика и многогранна. Ее истоки нужно искать в Древней Спарте. Как все мы помним, в те годы Спарта была государством строгой морали и правил. Мальчиков с ранних лет приучали быть воинами. А девочек - проститутками. Самых же слабых и убогих сбрасывали со скалы в обрыв. Так появились первые древние укры, которые, живя на дне обрыва, постепенно закладывали основы будущей государственности. Как недавно доказал великий украинский историк Степан Жопаренко, уже тогда укры отличались особой смекалкой и сообразительностью. Им долгое время удавалось обманывать жителей Спарты, прикидываясь детскими трупиками. Но потом жители Спарты куда-то подевались. И украм больше не нужно было прятаться. И они пошли..

скачать реферат Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Метою державної політики у сфері транскордонного співробітництва є створення сприятливих умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва України, підвищення соціально-економічного розвитку регіонів України та рівня життя населення. Державна політика у сфері транскордонного співробітництва ґрунтується на принципах: - законності; - чіткого розподілу завдань, повноважень та відповідальності між суб'єктами транскордонного співробітництва України; - гармонізації загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів; - забезпечення рівних можливостей для регіонів України щодо співпраці в рамках транскордонного співробітництва; - розмежування відповідальності та повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади з метою найбільш ефективного розв'язання проблем та завдань у сфері транскордонного співробітництва; - створення ефективних механізмів забезпечення умов для здійснення транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво в межах повноважень суб'єктів транскордонного співробітництва України може здійснюватися в економічній, соціальній, науково-технічній, культурно-освітній, екологічній та інших сферах, а також у питаннях надання взаємної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

 Національна ідентичність

Місце «дифузіоністської» моделі посіла головним чином модель залежності, яка надає великої ваги процесам «внутрішнього колоніалізму», внаслідок яких периферійні спільноти економічно й політично підпорядковуються центральним етносам, надто протягом індустріалізації та після неї. Однак тут теж поставали свої проблеми. Теорії, що наголошують на залежності «периферії» від «ядра», неспроможні пояснити поширення і час виникнення недавніх етнонаціоналізмів. Індустріалізація часто набагато передувала виникненню таких рухів, тож етнонаціоналізм, здається, не пов’язаний з якимсь особливим видом соціально-економічного устрою. Ми бачимо потужні етнонаціоналізми в таких різних економічних обставинах, як, з одного боку, в Словенії й Каталонії, а з другого - на Корсіці і в Бретані, причому з погляду економіки Уельс і Фландрія займають проміжне становище. Як показав Уокер Коннор, здається, не існує ніякої кореляції між ступенем розвитку етнонаціоналізму і якимись економічними чинниками {238}. /133/ З огляду на згадані вище причини нам слід пильніше придивитись до значення західного «неонаціоналізму» на тлі широкого глобального руху етнічної мобілізації

скачать реферат Отчет по педагогической практике

Велике значення має організація міжнародного туризму. На частину міжнародного туризму припадає 6 % обсягу всього ринку послуг. Для зовнішньоекономічних зв’язків велике значення має світовий валютний ринок, на якому щоб розрахуватися за експорт або імпорт можна обміняти одну валюту на іншу або купити потрібну валюту. Роль зовнішньо – економічних зв’язків країни визначається рівнем її соціально-економічного розвитку, виробничими відносинами та спеціалізацією країни. 5. Закріплення вивченого матеріалу. Учням пропонується дати відповіді на слідуючи питання: 1. Яке значення для країн мають зовнішньоекономічні зв’язки? 2. Назвіть основні форми зовнішньоекономічних зв’язків? 3. Які особливості зовнішньоекономічних зв’язків країни з розвивающімися і розвинутими країнами? 6. Підведення підсумків. Зовнішні економічні зв’язки, що виникають в міжнародному поділі праці являються основою світового господарства. Їх рівень визначає соціально- економічний розвиток країни. 7. Домашнє завдання. Вивчити параграф 55. “Зовнішні економічні зв’язки”, стор. 204 – 206. Психолого-педагогічна характеристика колективу 10 – Б класу сш № 4.

скачать реферат Подільский економічний район

Сільське господарство має широку спеціалізацію: виробництва зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, плодів і овочів, молока і м’яса та іншої продукції. Основними напрямками розвитку продуктивних сил на Поділлі виступають: - нарощування і підвищення ефективності виробничого і наукового потенціалу ; - посилення інтеграційних зв’язків з країнами-сусідами ( Польща, Угорщина, Румунія, Чехія ), а також подальший розвиток і закріплення зв’язків з Білоруссю та країнами Прибалтики ; - раціоналізація використання трудових ресурсів, особливо в сільській місцевості ; - обмеження росту потенціалу великих міст, всебічний розвиток виробничих комплексів та їх інфраструктури в середніх і малих містах, підвищення їх економічної і соціальної ролі в суспільстві ; - інтенсифікація виробництва в АПК, зокрема переведення сільського господарства на індустріальну основу, послідовне освоєння науково обгрунтованих систем ведення господарства, розширення використання грунтозахисних методів обробки землі і проведення протиерозійних заходів, збільшення врожаю всіх сільгоспкультур ; Підвищення рівня соціально-економічного розвитку Поділля обгрунтовується порівняно низьким ступенем територіальної концентрації промисловості при високій густоті населення і розвинутій системі міського і сільського розселення.

скачать реферат Луганськ

Міністерство аграрної політики України Державний агроекологічний університет Курсова робота на тему : «Луганськ» Виконав студент курсу екологічного факультету Перевірив викладач Зміст Загальна характеристика області та її місце в господарському комплексі України Аналіз і оцінка природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу Темпи, пропорції і структура господарського комплексу Аналіз розвитку і розміщення основних галузей господарського комплексу Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери. Життєвий рівень Територіальна організація розвитку продуктивних сил Зовнішньоекономічна діяльність Екологічна ситуація Основні напрями соціально-економічного розвитку області Загальна характеристика області та її місце в господарсь­кому комплексі України Луганська область утворена 3 червня 1938 р. як Ворошиловградська область у складі Української РСР і носила цю назву до 1958 p., а також з 1970 по 1990 pp. Розташована вона в басейні середньої течії річки Сіверський Донець на сході України. Має державний кордон з Російською Федерацією: на півночі з Бєлгородською і Воронезькою, на сході і південному сході — з Воронезькою і Ростовською областями.

скачать реферат Економічна характеристика країн Африки

З перших кроків розвитку національної економіки державний сектор набув в африканських країнах значних масштабів і став домінуючим у найбільш важливих галузях господарства. Північна Африка знаходиться в найбільш широкій частині материка, вона включає 18 країн, що розвиваються, на які припадає 4,5% світового промислового і 5,6% сільськогосподарського виробництва; 7,8 % населення світу; 5% світового торгового експорту; 5,4 % світового ВВП. Цей регіон має сприятливе економіко-географічне положення, розташовуючись на стику трьох континентів — Європи, Азії й Африки, торгівля тут завжди відігравала традиційно важливу роль і посилилася після будівництва Суецького каналу. Тоді ж регіон здобув і важливе військово-стратегічне значення. Відмінною рисою регіону є етнічно-релігійна спільність: здебільшого держави регіону — однонаціональні арабо-мусульманські. Є абсолютні, абсолютистсько-теократичні і конституційні монархії. 1.Загальна економічна характеристика Африки За останні десятиліття значно поглибилася диференціація африканських країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
скачать реферат Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

План Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку США у світовій економіці (СЕ) Західна Європа у СЕ Японія у СЕ Країни, що розвиваються, у СЕ «Нові індустріальні країни» у системі світового господарства Країни з перехідною економікою у світовому господарстві 1. Класифікація країн за станом соціально-економічного розвитку На початку ХХІ ст. світове господарство досягло принципово нових кількісних і якісних параметрів. Чисельність населення перевищила 6 млрд. чол., економічно активне населення перевищило 2,8 млрд. чол., з них 20% зайняте в промисловості, а близько 49% – у сільському господарстві. У середньому на душу населення у світі продукується близько 4000 дол. ВВП на рік. За даними Світового банку, 8% дає сільське господарство, 37% – промисловість, понад 50% – обслуговуючі галузі. У світі існують понад 200 країн. Вони відрізняються за економічним потенціалом, соціальними умовами. Визначимо головні критерії, за якими здійснюється класифікація різних країн: схожі характеристики економічного розвитку; галузева і кваліфікаційна структура економіки; близька структура управління економікою; схожі принципи організації виробництва; спільні проблеми.

скачать реферат Японский опыт государственного регулирования экономики

Крім того, існує система прямих державних операцій: пошта, заощадження, друкування банкнот, марок тощо, державне лісове господарство, карбування монет. Чим японська економічна модель відрізняється від інших ? На відміну від інших країн в Японії по суті справи не існує проблеми безробіття, а в крупних містах нерідко виникає дефіцит робочої сили. Високий рівень життя відображається і в такому показнику, як середня тривалість життя, яка в Японії являється самою більшою в світі. Навіть ці фактори, доказуючи японські успіхи, визначають важливість порівнювального аналізу японського і американського шляху розвитку з точки зору їх значимості для економічних реформ в Україні. На рівні національної економіки різниця японської та американської моделей найбільш ярко відображається в тій ролі, яку грає держава в економічному розвитку цих країн. США нарівні з Великобританією стали полігоном для найбільш цілостного втілення доктрини “Iaissez-faire”, принципів мінімально можливої державної участі в економічному житті. Інше в Японії. Характерною рисою її економічної політики стали після воєнні державні плани соціально-економічного розвитку.

скачать реферат Підручник

Це вже означає, що жодна з цих ланок не може його довільно змінювати, перекручувати чи знищити без відповідальності за це перед законом. Для забезпечення реалізації перерахованих вище пріоритетів у їхній послідовності та взаємозв'язку, для об'єднання їх у підсумковий комплекс інформаційної підтримки управління треба прискорити процес створення спеціальної системи оцінення рівня соціально-економічного розвитку регіону в цілому, його галузей, їхніх підприємств, організацій у комплексі. Така система дозволить оцінювати їх міжнародний ринковий рейтинг, вимірювати їх своєрідний коефіцієнт корисної дії (ККД) за рівнем досягнення головної мети — найвищого рівня добробуту населення порівняно із світовим рівнем розвитку. Інформатизація раніше перерахованих завдань дозволить вираховувати такий ККД за кожним з цих завдань.140О.А. Подсолонко s mm mi max Вартість основних засобів Вартість нормованих обігових коштів Госпрозрахунковий результат діяльності На базі обгрунтованого складу локальних критеріїв управління в цеху уточнюють взаємозв'язок їх у процесі досягнення глобального критерію.

скачать реферат Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Використання трудового часу перевіряється за даними табельного обліку, документам юридичного оформлення відхилень від установленого порядку використання робочого часу й інших документів і звітам по праці. Ступінь використання робочого часу визначається коефіцієнтом, що дорівнює відношенню числа фактично відпрацьованих людино-днів до максимально можливого фонду робочого часу (у людино-днях). Зіставляючи фактичний коефіцієнт із плановим, визначають, як виконане завдання по використанню робочого часу. Для характеристики використання робочого часу обчислюють і аналізують виконання плану по кількості відпрацьованих робочих днів і тривалості робочого дня для одного робітника. 1.4. Перевірка обліку виплати заробітної плати. Оплата праці виступає важливим фактором соціально-економічного розвитку, тому що в доходах родин робітників оплата праці складає не менш трьох чвертей. Ціль аудита: перевірити чи не було випадків незаконних нарахувань заробітної плати, що носять характер зловживань, чи помилок, що призвели до її недочислення і перенарахування; обґрунтованість зроблених із заробітної плати утримань і правильність визначених до виплати сум і своєчасність їхньої видачі робітникам та службовцям.

скачать реферат Правове регулювання вільних економічних зон

Важливе значення для активізації підприємницької діяльності, нарощування експорту товарів і послуг та прискорення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом створення ВЕЗ має постанова Кабінету міністрів України від 14 березня 1994 р. № 167 “Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні”, якою зазначена Концепція була схвалена. В ній викладені цілі, правові основи, загальні принципи та передумови створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні, подано класифікацію таких зон та їх загальну характеристику. Значна увага приділена визначенню стратегії розвитку спеціальних (вільних) економічних зон в Україні. На спеціальну (вільну) економічну зону поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці, ратифіковані Україною. Підприємства, що діють у спеціальній (вільній) економічній зоні, повинні дотримувати принципів тристоронньої декларації Міжнародної організації праці про багатонаціональні підприємства і соціальну політику. Законодавчі ати про створення кожної спеціальної (вільної) економічної зони  визначають конкретні вимоги, що випливають з положень зазначених конвенцій і принципів згаданої декларації. РОЗДІЛ 1. Історія, поняття, порядок створення та ліквідація ВЕЗ. 1.1. Історія створення ВЕЗ.

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Зміцнення платоспроможності України лежить у площині загального прискорення соціально-економічного розвитку, ефективнішого використання власних матеріальних і фінансових ресурсів, поглиблення процесів ринкової трансформації економіки, а також її детінізації. Зміцненню фінансових позицій Української держави мають також слугувати легалізація та повернення в Україну вивезених коштів, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності, її геостратегічна диверсифікація, поліпшення умов міжнародної торгівлі. Україна вжила ряд заходів, спрямованих на просування економічних реформ, зокрема на виконання зобов'язань, прийнятих щодо впровадження Програми поширеного фінансування (ППФ), підписаної із МВФ 4 вересня 1998 року. Такі заходи включають дії, мета яких полягає у вирішенні питань, пов'язаних із основними напрямками комерційної та податкової політики. Як це відображається у зобов'язаннях України щодо ППФ, українські органи влади продемонстрували зростаюче розуміння проблем, з якими зіткнулася країна, та вжили значних заходів для покращення економічної політики.

скачать реферат Шпоры по финансам

Фінанси: Сфера матеріального виробництва - таким чином здійснює вплив на характер і масштаби виробництва; Сфера обертання - Вона представлена торгівлею. В ній характерні процеси купівлі-продажу. Споживацькі властивості товару не змінюються, а змінюється його вартість. Товар продасться і підприємство отримує виручку (Д). Потім відбувається poзпoділ цієї виручки на фонди відшкодування, накопичення, споживання. Фінансові відносини передують і завершують пронес купівлі-продажу; Сфера споживання, де відокремлюють: комерційні організації та бюджетні організації. Сьогодні можна зустріти організації змішаного типу, де комерційні структури виділяють гроші для бюджетних організацій. Отже, роль: забезпечують розподіл ВВП і фінансові потреби юридичних і фізичних осіб та держави; забезпечують кругообіг фінансових ресурсів і тим самим безперервність відтворення виробництва; здійснюють перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення, окремими юридичними і фізичними особами; впливають на інтереси суб'єктів розподільних відносин і регулюють різні напрями соціально-економічного розвитку; відіграють провідну роль у системі економічних методів керування економікою країни; утворюють систему фінансових показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку економічної та соціальної сфер суспільства; забезпечують усеохоплюючий контроль між суб'єктами обмінно- розподільних відносин за формуванням і використанням фінансових ресурсів.Шляхи реформування фінансової системи України Реформування фінансової системи - головна запорука зміцнення державності.

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

Це було свідченням прагнення певної частини партапарату дещо модифікувати чинну соціально-економічну систему. Незабаром відбувся квітневий (1985 p.) пленум ЦК КПРС, на якому багато питань суспільно-економічного життя були поставлені по-новому. Був проголошений курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни. Проте багато із наміченого на практиці не було здійснено. Висунута програма перетворень передбачала, зокрема, істотну перебудову організаційних структур, форм, стилю діяльності органів управління. Важливим елементом цієї роботи в Україні мала стати реалізація Генеральної схеми управління народним господарством республіки, яку розглянула і, в основному, ухвалила Верховна Рада УРСР на своїй позачерговій сесії у квітні 1988 p. Схемою забезпечувалися організаційні основи для переходу від адміністративно-командних до економічних методів управління, створювалися умови для втілення в життя Закону СРСР від 30 червня 1987 p. "Про державне підприємство (об'єднання)". Під час реалізації Генеральної схеми було ліквідовано 103 республіканські органи управління, здійснено передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам, підприємствам та об'єднанням.

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

Командно-наказова форма управління відчужувала людей і від самої праці, і від її результатів, перетворювала суспільну власність майже в нічию. Цей механізм, ця система персоніфікувалися в особі людей, що проводять її. Бюрократичний апарат усіляко підтримував таку систему, що дозволяла його представникам займати вигідні посади, бути «зверху», незважаючи на фактичний стан справ у народному господарстві. Негативна спрямованість процесів підсилювалася в міру того, як старіла і втрачала залишки свого потенціалу команда Л.І.Брежнєва. До середини 80-х років сформувався механізм «гальмування», що не дозволяв відповісти на виклик НТР і заблоковував економічний і соціальний прогрес. Квітневий (1985 р.) Пленум ЦК КПРС проголосив нову стратегію – прискорення соціально-економічного розвитку країни. 2. Перебудова: її мета і результати. До середини 80-х років необхідність змін, які назрівали, була зрозуміла багатьом у країні. Тому запропонована в тих умовах М.С.Горбачовим «перебудова» знайшла живий відгук у всіх шарах радянського суспільства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.