телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Книги -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" укр

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Недолік теорії для пояснення міжн. торговлі: теорія не відповідає на питання, чому торгують між собою країни навіть при відсутності абсолютної переваги в вир-ві тих чи інш. товарів. Альтернативна ціна являє собою робочий час, необхідний для вир-ва одного товару, виражений через роб. час, необхідний для вир-ва інш. товару. Згідно теорії порівняльних переваг, розробленої Д. Рікардо, країни спеціалізуються на вир-ві тих товарів, альтернативна ціна яких нижча, тобто які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з інш. країнами. В цьому випадку торгівля буде взаємовигідною для обох країн незалежно від того, чи є вир-во в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій. Ціна імпортного товару визначається через ціну товару, який потрібно експортувати, щоб оплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визнач-ся внутр. попитом на товари в кожній із країн, що торгують. В рез-ті торгівлі на основі відносних переваг кожна країна отримує позит. ек. ефект, який наз-ся виграшем від торгівлі. Теорія порівняльних переваг справедлива по відношенню до будь-якої к-сті товарів і будь-якій к-сті країн, а також для аналізу торгівлі між окремими районами, областями, республіками однієї держави. В цьому випадку спец-ція країн на окремих товарах залежить від співвідношення рівнів існуючих в кожній з них зарплат. Осн. переваги теорії: ця теорія вперше описала баланс сукупного попиту і сукупної пропозиції; ясно довела існування виграшу від торгівлі для всіх країн, що беруть в ній участь. Велике значення цієї теорії в наш час полягає в тому, що вона дозволяє будувати зовнішньоек. політику на науковому фундаменті. Обмеженість цієї теорії полягає в тих допущеннях, на яких вона будується. Теорія: не враховує трансп. витрат; ігнорує вплив зовн. торговлі на розподіл доходів в середині країни, будь-які коливання ціні з/п, інфляцію і міжн. рух к-лу; виходить із існування тільки одного фактора вир-ва (праці) і не приймає до уваги інші важливі передумови міжн. торгівлі; виходить із передумови повної зайн-сті; не дозволяє пояснити торгівлю між приблизно однаковими країнами, жодна з яких не має порівняльної переваги перед іншою. 3. Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна. Модель “Хельшера-Оліна-Самуельсона” наз-ся базовою теорією факторонаділеності. Ця теорія пояснює експортну спеціалізацію країни інтенсивним використанням надлишкових ф-рів вир-ва. Фокторонаділеність - показник, який визначає відносну забезпеченість країни факторами вир-ва. Теорія спирається на наступні припущення: ·урівноваженість по країнах (2 країни), по факторах (труд і капітал), по товарах (2 товари); ·однаковість технологій у двох країнах; ·постійний ефект масштабів вир-ва; ·різна фактороінтенсивність товарів (один товар - трудоємкий, інший - капіталоємкий). Фактороінтенсивність-показник, який визначає відносні витрати факторів вир-ва на створення певного товару. ·неповна спеціалізація; ·внутр. мобільність і зовн. немобільність; ·схожість смаків у 2-х країнах; ·вільна торгівля; ·відсутність затрат на транспортування товарів. Ця теорія базується на 4-х осн. теоремах: 1. Теорема Хекшера-Оліна: кожна країна експортує ті фактороінтенсивні товари, для вир-ва яких вона володіє має надлишкові фактори вир-ва, а імпортує ті товари, для вир-ва яких вона відчуває відносну недостачу факторів вир-ва. 2. Теорема Самуельсона: вільна торгівля, урівнюючи факторні винагороди між країнами, заміняє зовн. мобільність ф-рів вир-ва. 3. Теорема Столпера-Самуельсона: зростання відносних цін товарів веде до винагороди того ф-ра, який ефективно використовується у вир-ві товару і скорочує реальні винагороди іншого ф-ру. 4. Теорема Рибчинського: розширення забезпеченості одним ф-ром вир-ва збільшує випуск товарів, який використовує цей фактор, і скорочує випуск іншого товару.

До пок-в інтенсив-ті відносять: 1.Квоти: 1.1Експортну квоту=відношення річного обсягу експ-ту кр-ни до ВВП  кр-ни за аналогічний період 100%: Ке=Е/ВВП 100% 1.2Імпортну квоту= відношення річного обсягу імп-ту кр-ни до ВВП  кр-ни за аналогічний період 100%: Кі=І/ВВП 100% 1.3Зовн.торг.квоту= відношення(суми річного обсягу імп-ту та експ-ту кр-ни) 0,5 до ВВП  кр-ни за аналогічний період 100%: Кзт=(((Е І) 0,5)/ВВП) 100 2.Обсяг експ-ту,імп-ту,зовн.торг.обігу на душу населення:Ед=Е/Ч;Ід=І/Ч;ЗТОд=ЗТО/Ч,де Ед,Ід-екс.,імп. на душу нас-я відп-но;Ч-чис-ть нас-я.Значення та зміст  пок-в інтенсив-ті розкриваються через зал-ть  х-ру ЗТО та рівня інтенс-ті зовн.Т:---якщо останній низький,то спостеріг-ся mi рівень І,необх-й для функц-я ек-ки,залеж-ть від стану св.ринку та цін на ньому,Е може покрити лише критичний І.Якщо рівень зовн. торг.інтенс-ті середній,ЗТО х-ся так:І задовільно покри- ваєне тільки осн.потреби,а й дозволяє куп-ти т-ри з вис. технолог.рівнем,обмін простих тов-в на більш складні-на еквівал-й основі. Якщо високий-розвинута вир-ча кооперація,вис.частка компонуючих,вузлів в обміні,зовн.Т впливає на ек-ку,формуючи її стр-ру та підвищ-чи ефект-ть. Вимірювачі динаміки показують,як змін-ся та чи інша величина за певний проміжок часу.Вони дають можл-ть промлідкувати тенгден- цію і  виражаються графіками, гістограмами. 10.Вимірювачі інтенсивності і динаміки МТ Показники інтенсивності 1.квоти Е,І,зовн.-торг.;2 обсяги Е,І, ЗТО на душу населення Ке=Е/ВВП 100%,  Кі=І/ВВП 100  Кзто=Е І/ВВП 100 На душу населення Кедн= Е/Ч; І/Ч; ЗТО/Ч Квота Частка участі у загальному виробництві або збуті що встановлюються у мужах для кожного учасника. Експортна квота – частка ресурсів окремої країни дійсно залучених до процесу МРП Обсяг Е,І,ЗТО на душу населення розраховується у грошовому виразі за певний період часу Ед.н.=Еп.р./Н Залежність характеру ЗТОбміну  від рівня інтенсивності зовнішньої торгівлі: рівень інтенсивності низький – характер ЗТО мінімум імпорту необхідного для функціонування економіки при чому Е може покрити тільки критичний об’єм І Середній - І задовільно покриває не тільки основні потреби, а і дозволяє закуповувати вироби з достатньо високим технічним рівнем. Обмін товару здійсн. На еквівалентній основі. Високий - високий рівень розвитку виробничої кооперації. ЗТ значним чином впливає на економіку і формує її структуру та підвищ. Її ефективність. Показники динаміки Темпи зростання, темпи приросту відповідних показників Темпи росту Тр.е.=Ез.р./Еб.р. 100% Тр.і. =      Тр.зто = Темпи приросту Тпр.е = Тр.е.з.р./Тр.е.б.р. 100% Коли ми знаємо ці показники то дуже важливо порівняти їх з темпами росту та приросту ВВП. Якщо темпи росту Е і темпи  приросту Е випереджають темпи росту і приросту ВВП значить національна економіка стає більш відкритою на світовому ринку, більш конкурентна здатною. 11. Система об’ємних і результуючих показників. Показники об’єму Е- вивіз із країн товарів а) вироблених, вирощених або видобутих у країні, б) раніше ввез з закордону і перероб. Або перероб під митним контролем  І- ввіз  товарів а) іноземне походження з країни виробника або країни посередника з метою кінцевого споживання або для переробки з метою кінцевого споживання, реекспорт- а) раніше ввез.

20 Міжнародні торгові режими та їх порівняльна характеристика. 13 Міжнароднін виставки/ ярмарки – типологія та етапи підготовки до їх проведення. 54 Нові види послуг на світових ринках. 32 Операції з перепродажу та їх характеристика. 41 Операційне поле сучасної світової біржової торгівлі. 49 Орг.-техн. сприяння експ. виробництву – основні методи та їх характеристики. 88 Організаційні форми технічного обслуг-ня торгівлі комплектним обладнанням. 22 Основні види і характеристика торговельно-посередницьких фірм. 42 Основні етапи приєднання країни до структури СОТ. 91 Основні етапи проведення міжн торгів. 51 Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод. 39 Основні типи та принципи зовнек політики держави. 59 Основні форми угод торгівлі комплектним обладнанням. 26 Особливості і характерні риси торгівлі готовою продукцією. 23 Передумови активізації розвитку компенсаційної торгівлі. 14 Передумови і сутністна  хар-ка торгівлі продукцією у розібраному вигляді. 25 Передумови, динамікака розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційн підходи до ринку ліцензійних послуг. 31 Перспективи підвищення конкурспр нац експорту. 96 Політика ОПЕК на св нафтовому ринку. 19 Поняття і види “ноу-хау”. 24 Поняття методу міжнародної торгівлі. 33 Порівняльна характеристика квот та контингентів. 72 Порівняльна характеристика основних форм розрахунків за ліцензії. 30 Порівняльна хар-ка неофакторних та неотехнологічних моделей розвитку  МТ. 4 Порівняння ефективності застосування ембарго та економічної блокади. 77 Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій. 38 Практика застосування антидемпінгових заходів проти українських товарів. 82 Практика міжнародного регулювання торговельних відносин. 89 Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі. 7 Рівні регулювання міжнародної торгівлі. 60 Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків. 58 Світова практика антидемпінгового розслідування. 78 Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі. 74 Сировинні кризи та шляхи їх подолання. 18 Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності. 90 Система об’ємних та результуючих показників міжнародного товарного обміну. 11 Специфіка та характерні риси світових товарних бірж. 48 Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод. 15 Стандартна модель зовнішньої торгівлі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Cosa Nostra, история сицилийской мафии

Кстати сказать, незадолго до интервью Бушетта находился в огромном бронированном зале судебных заседаний в палермской тюрьме Уччардоне. Там он предавался менее приятным воспоминаниям. Тогда ему пришлось отвечать на вопросы, касавшиеся международной торговли наркотиками и кровавых убийств, а «интервьюерами» выступали мафиози, которые за три месяца убили шестерых членов его семьи. По сравнению с этим допросом беседа с Бьяджи о любовных победах казалась настоящим отдохновением. Помимо прочего, она заставила Бушетту перейти к любимой теме, то есть к рассуждениям о собственном обаянии. «Мать-Природа наделила меня обаянием, но я получил и еще кое-что». Таким было его не совсем убедительное объяснение того факта, почему другие «люди чести» столь его уважали. Согласно воспоминаниям Бушетты, он лишился девственности, когда ему было восемь лет. Это был первый и единственный случай, когда он занимался сексом с проституткой. У этой женщины был придорожный ларек, где она продавала оливки, сыр и анчоусы. За свои услуги она попросила бутылку оливкового масла

скачать реферат Украина в глобальной торговой и инвестиционной среде

Вступление В работе проанализировано состояние и динамика внешней торговли, иностранного инвестирования в Украине во взаимосвязи с рейтинговыми оценками страны в глобальной торговой и инвестиционной среде, постараемся показать достижение излишне высокой торговой открытости в условиях незавершенности структурных реформ и неразвитости инфраструктуры, усиление влияния внешней среды. Проблемные вопросы развития международной торговли и иностранного инвестирования, участия в данных процессах Украины широко освещаются отечественными учеными Ю. Пахомовым, В. Будкиным, А. Филипенко, А. Шнырковым, А. Плотниковым, В. Сиденко, В. Новицким, Д. Лукьяненко и др. Так, В. Будкин всесторонне анализирует современные тенденции влияния глобализации на международную торговлю и определяет проблемные аспекты внешнеторговых операций в Украине. Оценивая состояние и перспективы включения Украины в международное разделение труда, он отмечает, что , 2003, с. 83. Доклад о торговле и развитии, 2006 год. Доклад секретариата Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. ООН. Нью-Йорк и Женева, (U C AD/ DR/2006), с. 4. Перспективы развития мировой экономики. Октябрь 2007 года. Глобализация и неравенство. МВФ, Вашингтон, с. 92—97. Про стан платіжного балансу України за 2007 рік, с. 5-6. Globaliza io I dex 2007. h pp://www.foreig policy.com. he Global Compe i ive ess Repor 2007-2008. WEE h pp://ww.weforum.org.

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
 По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист

Немедленно по возвращении в Германию он начинает пропагандировать постройку сети германских железных дорог, и пропаганда его имела значительное влияние на ускорение постройки этих дорог. Независимо от многих отдельных статей по экономическим вопросам, в это время им напечатанных, в 1835 году он начал издавать «Журнал железных дорог», который имел значительный успех. В 1837 году Лист получил известие, что промышленный кризис в Америке его окончательно разорил. Для наведения справок по этому делу он отправился в Париж. Здесь он был лично принят и представлен Луи-Филиппу. В это время парижская академия наук назначила конкурс на мемуар по вопросу о международной торговле. Он принял участие в этом конкурсе, и его мемуар, поданный по этому вопросу и получивший премию, снова обратил его мысли к национальной экономии. Вернувшись в Германию, он начал преимущественно заниматься «Национальной системой», которая и появилась в 1841 году. Появление этого сочинения произвело фурор. Имя Листа начало греметь во всей Германии, и, как обыкновенно бывает, одни расточали похвалы, а другие — ругательства

скачать реферат Шпоры по международным экономическим отношениям

Вывод: увеличение относительной цены товара вызывает рост его предложения.Кривая безразличия показывает различные группы товаров одинаково полезных для потребления. производить сукна и меньше продовольствия. Т.о, увеличение величины сукна увеличивает благосостояние страны за счёт большого количества потребляемых товаров. Вопрос 11. Предмет и способы анализа МЭО. МЭО изучает деятельность международных концернов на территории различных стран. Предмет МЭО состоит в изучении специфических проблем взаимодействия межнациональных корпораций на мировом рынке. Вопрос 12. Общий грфик перемещения труда в модели специфических факторов.Чем больше занятых в том или ином секторе экономики, тем меньше з/п. - равновесие на рынке при одинаковом количестве занятых и одинаковой з/п в отраслях. наклон кривой производственных возможностей общества д.б. равен относительной цене иануфактуры при условии что з/п в обеих сферах равна. Вопрос 13. Международная торговля в модели специфических факторов. Особенности: 1. Страны (Напр.: Япония и США) производят товары в соответствии наличия у них достаточного к-ва ресурсов. 2. В результате наличия отличий в обладании теми или иными ресурсами страны производят разные товары (страна с избытком капитала и недостатком земли будет стремиться производить мануфактуру, Страна с избытком земли и недостатком капитала будет стремиться производить продовольствие). 3. Увеличение пр-ва мануфактуры в результате накопления капитала, что вызовет увеличение пр-ва мануфактуры за счёт снижения пр-ва продовольствия. 4. В закрытой экономике выпуск товара должен быть равен спросу на неё.

 Голая экономика. Разоблачение унылой науки

Я не знаю ни одного экономиста, представляющего доминирующее в экономике течение, который не считал бы международную торговлю решающим фактором для благосостояния и богатых, и бедных стран. Есть лишь одна маленькая проблема: вопрос о международной торговле в буквальном смысле вызывает бунты на улицах. Еще до того, как демонстранты, яростно протестующие против глобализации, вышли на улицы Сиэтла и Генуи, соглашения о расширении торговли вроде Североамериканского соглашения о свободной торговле вызвали ожесточенные политические бои. Тем временем законодательное утверждение программ, объединяемых в единый «пакет» на основе сговора представителей отдельных регионов США, успешно проходит в конгрессе, что обрушивает щедрые потоки денег на мелкие проекты, которые вряд ли можно назвать проектами, служащими национальным интересам. В течение почти 40 лет федеральный бюджет включал в себя выплаты американским фермерам, производящим мохеровую шерсть (мохер начесывают из шерсти ангорской козы, и он используется как заменитель шерсти)

скачать реферат Основные методы регулирования внешней торговли

Вместе с тем некоторые сделки или операции могут начаться в данный момент, а завершиться лишь в будущем. Например, французский экспортер парфюмерии может продать духи американскому импортеру с немедленной поставкой и требованием оплаты в течение 30 дней. Американский импортер принял обязательство уплатить евро в течение этих 30 дней, и поэтому он может заключить контракт с торговцем валютой на доставку долларов за евро через 30 дней по срочному, или форвардному, курсу, то есть по сегодняшнему курсу для поставки в будущем. Итак, форвардный курс — это курс, называемый торговцами валютой для покупки или продажи иностранной валюты в будущем. Разница между текущим (слот) и форвардным курсом, называемая на форвардном рынке сирэдом. Чтобы понять, как именно определяются текущий и форвардный курсы, надо знать, как рассчитывать спред между текущим и форвардным валютными курсами. Международная торговля основана на использовании различных валют. Так как во многих международных сделках день заключения контракта и платежа происходят не в один день - существует валютный риск при изменении валютных курсов.

скачать реферат Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000

Для предприятий и организаций, заинтересованных в развитии внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, очень важным аспектом деятельности является получение максимально полной информации о системах сертификации продукции, действующих в зарубежных странах, а также о законодательствах этих стран, устанавливающих обязательные требования к продукции, и о нормативно-технической документации, на соответствие которой проводятся сертификационные испытания за рубежом. Следовательно, необходимо дать ориентиры для поиска информации о деятельности некоторых межправительственных организаций, занимающихся вопросами сертификации продукции и разрабатывающих международные нормативно-технические документы (международные стандарты). Одной из таких организаций является ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (ГАТТ), занимающееся общими вопросами регулирования международной торговли. В состав ГАТТ входят свыше 100 государств. Основным аспектом ее деятельности стали разработка и утверждение ряда межправительственных соглашений обязывающего характера для входящих в нее стран.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность

1. Структура совокупного предложения. 2 2. Структура совокупного спроса. Крест Маршалла. 12 3. Условия и основа внешней торговли. 22 4. Внешняя торговля и распределение доходов 25 5. Экспортно-импортные отношения. 29 6. Базисная теория таможенных тарифов. 33 7. Существующие методы измерения национальных потерь от тарифа 39 8. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43 ПРИЛОЖЕНИЕ 65 ЛИТЕРАТУРА 71 Торговля рассматривается как результат взаимодействия спроса и предложения на конкурентном рынке. Спрос и предложение будут выступать в своей привычной форме, а также как взаимодействие между производственными возможностями и предпочтениями потребителей. Начнем с анализа предложения и покажем, что означают кривые предложения, когда речь идет о международной торговле. Вначале познакомимся с теориями, по-разному объясняющими, почему издержки производства одного и того же товара могут меняться от страны к стране (в случае, когда торговля не является совершенной).1 Структура совокупного предложения. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА - ЗАКОН СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ Д. РИКАРДО Разбираясь с вопросом влияния международной торговли на благосостояние, мы неизбежно наталкиваемся на необходимость выяснения причин, порождающих эту торговлю.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). ЮНСИТРАЛ утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г. с целью содействия прогрессивному согласованию и унификаций права международной торговли. К основным задачам Комиссии относятся: • координация работы международных организаций, занимающихся вопросами права международной торговли; • привлечение к более широкому участию государств в существующих международных конвенциях и разработка новых международных конвенций, относящихся к праву международной торговли; • подготовка кадров и оказание помощи в области прав международной торговли с учетом нужд развивающихся стран. Особое внимание в работе ЮНСИТРАЛ уделено подготовке единообразных норм права в областях международной купли-продажи товаров, международных платежей, международного арбитража, международных морских перевозок. ЛЕКЦИЯ 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. План1. Международное движение факторов производства в системе международной экономики. Место трудовой миграции в международном движении факторов производства. 2. Экономическая природа международной миграции рабочей силы. 3. Масштабы, формы и направления международной миграции. 4. Последствия международного перемещения трудовых ресурсов. 5. Регулирование международных миграционных процессов.

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Внешняя торговля РФ со странами дальнего зарубежья

Министерство образования РСО-Алания Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова Факультет Международных отношений Специальность «Мировая экономика» Курсовая работа «Внешняя торговля РФ со странами дальнего зарубежья» по курсу «Международная торговля» Студент Гулаев К.В. Руководитель Цуциева О.Т. г. Владикавказ, 2008 год ОглавлениеВведение. Глава 1. Тенденции во внешней торговле РФ в 2007-2008 годах. Общий анализ внешнеэкономической деятельности РФ за 2007-2008 гг. Анализ внешней торговли РФ с основными партнерами. Глава 2. Перспективы во внешней торговле РФ со странами дальнего зарубежья. Заключение. Список литературы. Приложения. Введение Страны дальнего зарубежья – основные торговые партнеры РФ в виду того, что именно на них приходится основная доля экспорта нефти. Кроме того, эти страны являются главными импортерами продукции автомобильной и машиностроительной отраслей, услуг, оборудования и продовольственных товаров. Целью работы является анализ внешней торговли РФ со странами дальнего зарубежья; рассмотрение основных тенденций и приоритетов, особенностей во внешней торговле с такими интеграционными группировками, как ЕС и АТЭС; выявление перспектив развития внешнеторговых отношений со странами в свете вступления в ВТО.

скачать реферат Экономическая теория

смотреть на рефераты похожие на "Экономическая теория"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Программа курса Предисловие Тема 1. Предмет и метод основ экономической теории Тема 2. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений Тема 3. Рынок и его функционирование Тема 4. Основные организационные формы и цели предпринимательства Тема 5. Законы формирования стоимости и цены товаров и услуг Макроэкономика Тема 6. Методология измерения объема национального продукта, национального дохода Тема 7. Совокупный спрос и совокупное предложение Тема 8. Деньги, банковское дело и денежная политика Тема 9. Государство и экономическая политика Тема 10. Международная торговля в системе мирохозяйственных связей стран Тема 11. Современные наиболее острые социально-экономические проблемы индустриально развитых стран Тема 12. Социальное партнерство в трудовых отношениях - эффективное средство развития рыночной экономики Экзаменационные вопросы Список терминов Список литературы ПРОГРАММА КУРСА "Экономическая теория" Часть I. Введение Тема 1. Предмет и метод основ экономической теории. Тема 2. Основные особенности метода научного познания экономических процессов. Тема 3. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений.

скачать реферат Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Кафедра «Бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» «Аудит» Программа курса, темы курсовых работ и методические указания по их выполнению для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»Пятигорск 2004 год Составитель: Ст. преподаватель Томашевская Надежда Александровна Рецензент: доц., к.э.н. Д.В.Маслова Содержание: Цели и задачи курса Тематический план . Программа курса . Общие указания к написанию курсовой работы Структура и содержание курсовой работы . Требования к выполнению курсовой работы . Темы курсовой работы с разбивкой по вариантам Экзаменационные вопросы . Список рекомендуемой литературы . Приложение .Цели и задачи курса. Аудиторская деятельность призвана проанализировать состояние бухгалтерского учета на предприятии, выявить скрытые резервы роста, оценить полноту, правдивость и реальность и достоверность бухгалтерского баланса и прочих отчетных документов предприятия.

скачать реферат Государственное регулирование внешнеторговой деятельности

В рамках этого курса основным постулатом явился следующий: в силу современных реалий мировой экономики роль государства должна не ограничиваться традиционными рамками поддержки фундаментальной науки и целевых исследований, а стать напрямую ориентированной на обеспечение экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики. Основной целью новой технологической политики является упрочение мирового лидерства в условиях долгосрочного экономического роста. Федеральным органом, выполняющим задачу максимизации технологического вклада в экономический рост США, является Министерство торговли в лице Администрации по технологиям (A ). Технологическое лидерство является основой экономической стратегии США на дальнейшее открытие зарубежных рынков для национального капитала и расширение экспорта. Благодаря экспорту (годовой объем около 1 трлн. долл.) обеспечивается 30% экономического роста США. В Министерстве торговли вопросами содействия экспорту применения защитных мер занимается ряд подразделений, входящих в состав Администрации по международной торговле.

скачать реферат Основы внешнеэкономических связей

Практическая задача состоит в том, чтобы на базе изучения теоретических основ получить навыки работы с документами, применения их в конкретных ситуациях. Изучение дисциплины призвано дать знания методологических и методических основ курса, определения и содержания важнейших внешнеэкономических терминов, законодательной базы Украины, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность, организации внешнеэкономической деятельности и установления внешнеэкономических связей, содержания и техники осуществления внешнеэкономических операций, организации и содержания международных расчетов, кредитования в международной торговле, таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. В результате изучения данной дисциплины студент получит необходимую подготовку в вопросах внешнеэкономической деятельности как профильной составляющей подготовки специалистов таможенного дела. Общие методические указания Прежде чем приступить к изучению отдельных вопросов студенту необходимо вникнуть в содержание тематического плана курса.

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Международная экономика

Международная экономика ВОПРОСЫ: Дайте определение предмета курса «международная экономика». Дайте определение теории «сравнительных преимуществ» Какова главная причина периодической повторяемости международного кризиса задолженности. Что следует понимать под валютным курсом? Что следует понимать под валютным рынком? Что следует понимать под валютными отношениями? Что следует понимать под внешнеторговой операцией? (экспорт, импорт) Что следует понимать под внешнеторговым контрактом? Что следует понимать под гибким валютным курсом? Что следует понимать под еврорынком? Что следует понимать под конвертируемостью валюты? Что следует понимать под контрактом аренды? Что следует понимать под контрактом встречной торговли? Что следует понимать под контрактом купли-продажы? Что следует понимать под контрактом подряда? Что следует понимать под международной трудовой миграцией? Что следует понимать под международной экономической интеграцией? Что следует понимать под международным кредитом? Что следует понимать под мировой валютной системой? Что следует понимать под паритетом покупательной способности валюты? Что следует понимать под платежным балансом страны? Что следует понимать под предпринимательской деятельностью в валютной сфере? Что следует понимать под протекционизмом? Что следует понимать под прямыми зарубежными инвестициями? Что следует понимать под реструктуризацией долга? Что следует понимать под торговыми посредниками? Что следует понимать под трансфертными ценами? Что следует понимать под фиксированным валютным курсом? Что собой представляет международный коммерческий кредит? Что собой представляет международный финансовый кредит? Ответы 1.

скачать реферат Роль международных валютно-кредитных учреждений в организации международных кредитных отношений.

Конференция приняла Статьи Соглашения (Ar icles of Agreeme ) о МВФ, которое исполняет роль его Устава и вступило в силу 27 декабря 1945 г.; практическую деятельность Фонд начал с 1 марта 1947 г. Целями создания МВФ были следующие: Содействовать сбалансированному росту международной торговли Поддерживать устойчивость валютных курсов Способствовать созданию многосторонней системы расчетов по текущим операциям между членами Фонда и устранению валютных ограничений, тормозящих рост международной торговли Предоставлять странам-членам кредитные ресурсы, позволяющие регулировать несбалансированность внешних платежей без использования ограничительных мер в области внешней торговли и расчетов Служить форумом для консультаций и сотрудничества в области международных валютных вопросов. МВФ занимается экономическими проблемами и концентрирует усилия согласно Уставу на расширении и укреплении экономики стран, являющихся его членами. Идея создания МВФ понятна: стабильная мировая экономика невозможна без стабильности национальных валют (в Бреттон-Вудсе было решено впервые сделать мировую экономику открытой, рыночной и стабильной).

скачать реферат Социально-экономический потенциал России

На уровне экономики в целом – чистое потребление вновь произведенных или импортированных ценностей. 10 Социальная статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой.– М.: Финансы и статистика, 2003, стр. 156 11 Иванов. Ю.Н, Саградов. А.А. К вопросу об исчислении и анализе показателей человеческого развития в регионах России.// Вопросы статистики №2, 2000, стр.25 12 Паритет покупательной способности - отношение между двумя или несколькими валютами, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг. Теория паритета покупательной способности - теория, в соответствии с которой в международной торговле, ограниченной операциями формирующими баланс, для покупки идентичных потребительских корзин товаров и услуг потребуется идентичная сумма денег при конвертации одной валюты в другую по рыночному курсу. 13 Айвазян С.А. Интегральные показатели качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000., стр. 31 14 Андрианов В. В. Потенциал экономического возрождения // Экономист, №10, 2000, стр.27 15 Курс социально-экономической статистики / под ред. М. Г. Назарова, М.: 2002., стр. 168 16 Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:2004г., стр. 32. 17 Российский статистический ежегодник: Федеральная служба государственной статистики; М:2004г., стр. 675.

скачать реферат Экзаменационные билеты и вариант вопросов за весенний семестр 2001 года по предмету МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ

примерный перечень экзаменационных вопросов международная торговля и международный контракт 1. Международные торговые (коммерческие) операции. 2. Перечислите основные коммерческие операции. 3. Операции, обеспечивающие международный товарооборот (операции товародвижения). 4. Сущность международной торговли. 5. Международная торговая сделка. 6. Случаи применения норм Венской конвенции. 7. Случаи применения права страны-покупателя по Гаагской конвенции 1985 года. 8. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ/ВТО). 9. Контрагенты в международной торговле. 10. Экспортные операции. 11. Импортные операции. 12. Виды таможенных платежей (перечислить). 13. Международные встречные операции. 14. Прямые компенсационные соглашения. 15. Компенсационные сделки на коммерческой основе. 16. Встречная закупка. 17. Сделки с передачей финансовых обязательств. 18. Крупномасштабные долгосрочные компенсационные соглашения с обратной закупкой товаров. 19. Цель производственного и научно-технического сотрудничества. 20. Охарактеризуйте деятельность коммерсантов как сторон в торговой сделке. 21. Сущность понятия товарных единиц. 22. Назовите состав участников Венской конвенции ООН. 23. Сущность содержания Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи. 24. В чем заключается цель Венской конвенции ООН? 25.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.