телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Игры. Игрушки -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Журналистика как система массовой информации укр

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
В епоху інформаційного споживання відбувається бурхливий розвиток системи ЗМІ. При цьому її ядро складають газетні і журнальні редакції, видавництва, студії радіо і телебачення з їх різноманітною продукцією. Але до ЗМІ по праву належать вже й інформаційні служби (телеграфні агентства, агентства преси, реклам­ні бюро, прес-служби, агентства паблік рілейшнз, професійні жур­налістські клуби і асоціації). Останнім часом до системи ЗМІ входять соціальні інститути і осіб як засновників видань і програм, органи управління системою журналістики, а також організації, що займаються підготовкою і перепідготовкою кадрів. У системі все більше змінюються інститут видання, служби зв'язку (у тому числі космічного) і доставки інформаційної продукції, виробників засобів, що використовуються у журналістиці тощо. Таким чином, система ЗМІ у структурному плані представлена кількома групами засобів інформації: преса, аудіовізуальні ЗМІ, інформаційні служби, різного роду «периферичні утворення» журна­лістики. У зв'язку з інформаційними потребами суспільства стрімко роз­ширюється мережа рекламних компаній, прес-служб при державних, комерційних, громадських, конфесійних організаціях. Все більше ут­верджується нова галузь інформаційної діяльності — паблік рі­лейшнз (зв'язок з громадськістю). В Україні набули поширення клуби й асоціації журналістів, які сприяють обміну і поширенню важливих повідомлень, соціальне значущої інформації. За приклад може правити діяльність клубу ринкових реформ при Київській журналістській організації. На думку ряду вчених, в останні роки технічні засоби соціальної комунікації окреслюють три великі групи: засоби масової інфор­мації, телекомунікація, інформатика. Об'єднання цих галузей під за­гальним терміном «масова комунікація» не нівелює їх принципові відмінності як у концептуальному, так і у антропологічному планах. У надрах ЗМІ намічається ще один, поки остаточно не оформле­ний сектор, який, очевидно, у найближчий час буде автономно виділений — це «комунікативний менеджмент», що включає в себе, крім стосунків із громадськістю, рекламу, внутрішні комунікаційні та інформаційні служби. За прогнозами фахівців, домашні ЗМІ — відеомагнітофони, відеодиски, лазерні програвачі, телевізори високої чіткості, мікро ЕОМ із вмонтованим модемом, телематичні термінали, відеофони тощо — будуть об'єднані у нову сукупність, причому деякі з них зможуть підключатися до полівалентних і взаємодіючих громадсь­ких мереж, що дасть їм вихід одночасно на класичні канали ТБ, на передплатні телевізійні й музичні програми, на служби відеотексу і на банки даних, а також на перегляди програм, що передаються по супутниковому зв'язку. Усі ці досягнення домашньої техніки докорінно змінюють сферу розподілу товарів і послуг, створюючи принципово нову споживацько-комунікаційну парадигму, у якій зли­ваються воєдино маркетинг, менеджмент, дистрибуція у галузі інформації. За цих умов споживачі, крім суто економічних фактів купівлі, за допомогою засобів масової інформації прагнуть забезпе­чувати ринок повідомленнями про свої смаки, звички і спосіб життя, а свого роду «взаємодіючий» маркетинг відображає нові стосунки і нові цілі, що виникають у період, який уже окреслили на Заході (та й у нас) як заключну фазу у розвитку «суспільства споживання» — «суспільства масової комунікації».

Екскурс в історію кінематографа переконує, що з перших днів свого народження він, насамперед, ставав засобом масової інфор­мації, своєрідним історіографічним джерелом, бо відображав життя таким, яким воно насправді було, тобто протокольне і документаль­но точним. Про це переконливо свідчать перші фільми братів Люм'єр («Вихід робітників з фабрики», «Прибуття поїзду»), видові серії, зняті в Росії французькою фірмою «Пате» («Рибалка в Астрахані», «Повінь у Москві 1908 року», «Донські козаки»), роботи кінохронікерів того часу. У житті суспільства документальному кіно з самого початку його виникнення відводилась та ж роль, що й пресі. Справді, радіо потрібен був певний час, щоб воно перетворилося з технічного устрою для передачі звукових сигналів на далекі відстані в могутній засіб впливу на мільйони людей, набуло своїх системних властивостей і функцій. Спочатку радіо тільки озвучувало матеріали преси, потім від­крило свої власні виражальні особливості і жанри. Аналогічний шлях у своєму розвитку пройшло і телебачення, але воно спиралось вже на досвід не тільки преси і кіно, але й радіо. А з появою нових технічних засобів, таких як кабельне телебачення і супутниковий зв'язок, стихійним виникненням приватних телестанцій почали говорити про «телебачення без кордо­нів» і навіть про «телешовінізм». І знову новими гранями обернувся процес взаємопроникнення, скажімо, того ж телебачення і кіно, щоправда, вже на значно вищому рівні. Так, останнім часом, особливо в Америці і Японії, бурхливо почало розвиватися телебачення високого вирішення (ТВВ) — но­вої технології, яка дозволяє на екранах телевізорів у кожній сім'ї забезпечити таке ж чітке зображення, як і на кіноекранах. Одна з привабливих сторін ТВВ заключається у тому, що якість його зобра­ження настільки висока, що кінематографічна промисловість може зацікавитися можливістю його використання при зйомках фільмів. Це буде означати, що програми як для кінематографа, так і для телебачення можна буде знімати одним і тим же обладнанням, відпаде необхідність займатися справою, що забирає багато часу — перетворенням програм, які були призначені для іншого засобу масової інформації. До речі, розвиток аудіовізуальних комунікацій, в тому числі й на Україні, дуже гостро поставив проблему телерадіоосвіти. Вирішен­ня питань телерадіоосвіти може бути продуктивним лише у зв'язку з оцінкою сучасного стану і прогнозуванням майбутнього телеба­чення і радіомовлення в Україні. Сьогодні підготовка кадрів для телерадіомовлення розпорошена по різних закладах, і ні кількісно, ні якісно не забезпечує вкрай зрослих на сучасному етапі кадрових потреб не лише новостворених комерційних, але й державних структур, що породжує нездорову конкуренцію між ними і спонукає їх самотужки вирішувати цю проблему, часто « кустарними», диле­тантськими методами, а також відсутній єдиний інформаційно-координуючий центр, який би визначав номенклатуру спеціальностей, потребу в них, програмний рівень підготовки. Внаслідок цього досі повністю відсутня фахова підготовка спеціалістів з багатьох вкрай необхідних для розвитку сучасного телебачення і радіомовлення професій, наприклад, відеомонтажерів, фахівців з електронних ефектів та комп'ютерної графіки, телерепортерів-журналістів, операторів та режисерів в одній особі та багатьох інших.

Звичайно, аудіовізуальна преса має немалий престиж, а її «зірки» більш відомі, ніж основна частина журналістів друкованої преси, проте незастаріла інформація, що справляє великий вплив, у більшості випадків походить з письмових джерел. І у нас сьогодні найсерйозніші політичні кризи, викликані втручанням ЗМІ, пов'я­зані переважно з діями друкованої преси. 3. Рекламний репортаж і похідні від нього форми журналістики Уся система ЗМІ зіткнулася з новою проблемою, яку можна визначити як все більш сильне змішування реклами та інформації. На даний момент це явище зачіпає переважно друковану пресу, але можна не сумніватися, що воно пошириться на телематику і аудіовізуальну сферу. Різниця між двома такими видами матеріалів зрозуміла кожному, однак при читанні численних текстів бачимо, як непомітно зника­ють ці грані, і в результаті реклама поглинає власне пресу, підриває її престиж. 4. Спротив центрам економічної влади Якщо журналісти вміють або вчаться вести діалог з політичною владою, то вони у той же час майже обеззброєні у порівнянні з економічними структурами (Про це детально йшлося у темі «Функ­ціонування ЗМІ в системі економічних відносин суспільства»). 5. Ідеологія комунікації Сьогодні проблема не в інформації, а в комунікації. Небезпека пов'язана з тим, що сучасна техніка надає інформації безмежні можливості розвитку, аж до того, що ця інформація поступово ризи­кує втратити свою самобутність, знаходячись в середині розгалу­женого комунікаційного комплексу. Проблема в тому, як уникнути того, щоб журналісти не стали «суперкомунікаторами» і не втратили в цій трансформації те, що сьогодні складає суть їх професії і в результаті забезпечує всю її принадність. 6. Політична влада і журналістика Ця проблема пов'язана із зміною статусу комунікацій у нашому суспільстві. Ще вчора політична влада була якщо не оточена пов­ною секретністю, то в усякому разі замкнутою на самій собі і майже не «відкривалась». Сьогодні становище докорінно змінилося, і тепер самі політичні влади постійно пояснюють свої дії, виступають «комунікаторами», ризикуючи тим самим перетворити журналістів на підручних в новій іпостасі, а саме — «інформаційних підручних». Сьогодні політичні діячі і журналісти утворюють головну дійову пару в широкому комунікативному просторі, причому в такій мірі, що вже важко зрозуміти, хто ж тут кого підтримує. 7. Конкуренція у межах системи ЗМІ Конкуренція між засобами масової інформації завжди існувала, але вона набуває сьогодні особливого характеру в зв'язку з невідповідністю, яка існувала між постійним розширенням кому­нікативного простору і тим фактом, що більша частина інформації надходила від одних і тих же телеграфних агентств дальнього і ближнього закордоння. Тому журналісти опинилися в умовах нерівності, що змушує їх докладати ще більших зусиль для того, щоб хоч якось відрізнятися один від одного. Самі ж журналісти, причому більше, ніж будь-коли, присвячують чимало часу прискіпливому вивченню творчості своїх колег, прагну­чи зрозуміти, як ті чи інші з них при більш-менш однаковому стартовому матеріалі примудряються виділитися своєю кінцевою продукцією.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ГА)

Газета Газе'та, печатное периодическое издание, в котором публикуются материалы о текущих событиях; важнейшее оружие политической борьбы, одно из основных средств в системе массовой информации и пропаганды. Главное отличие Г. от других типов периодической печати (журналов, бюллетеней и др.) составляет, по определению К. Маркса и Ф. Энгельса, «... ее повседневное вмешательство в движение и возможность быть непосредственным рупором этого движения, отражение текущей истории во всей ее полноте...» (Соч., 2 изд., т. 7, с. 1). От других периодических изданий Г. отличаются также форматом, объёмом и более частым выходом (ежедневно, несколько раз в неделю, раз в неделю).   Материалы Г. содержат факты, их оценку, характеристику процессов и тенденций развития современной действительности. Г. выступает проводником политики и идеологии того или иного класса, партии, социальной группы. В соответствии со своей позицией Г. выражает мнения по важнейшим политическим проблемам, ведёт политическую пропаганду и агитацию, стремится

скачать реферат Российская журналистика на фоне последствий системного кризиса

На наш взгляд, среди различных целей коммуникации (конвенциональная, конфликтная, манипуляционная) «качественная» пресса выбирает первую, «бульварная» ориентируется на вторую, «пропагандистская» – на третью. Почти вся российская пресса рубежа тысячелетий, к сожалению, продолжает худшие традиции советской прессы, оставаясь в пределах системы средств массовой информации и пропаганды (СМИП), а не системы массовой информации (СМИ) или системы массового общения (СМО). Нередко редакционные коллективы считают достаточным осуществлять свою деятельность в рамках т.н. «тусовочной журналистики», когда статьи пишутся для узкого круга своих читателей, мнением которых только и дорожат «элитные» журналисты (собственно, это стало одной из причин перманентного и продолжающегося падения тиражей многих и многих периодических изданий). Аудитория, конечно, и в этом случае может прибывать за счет тех, кого устраивает предложенный предмет коммуникации и характер его освещения (все противоположное априори отвергается – реципиент принципиально не настроен на некую конвенцию), но пополнение, как показывает практика, бывает очень малым.

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них

информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной власти и организаций; Pуничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей информации; Pперехват, дешифрование и навязывание ложной информации в сетях передачи данных, линиях связи и системах массовой информации; Pвоздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи информации; Pзакупка за рубежом информационных технологий, средств информатизации, телекоммуникации и связи, имеющих отечественные аналоги, не уступающие по своим характеристикам зарубежным образцам

скачать реферат Сущность и роль телевидения в современном информационном обществе

Так складываются функциональные отношения между участниками - издателем, журналистом, аудиторией. С другой стороны, система массовой информации и пропаганды рассчитана на индивидуальное потребление, «с доставкой на дом». Эта система ориентирована на прямую связь общества в целом (а также социально-территориальных и профессиональных общностей) с личностью. Средства массовой информации апеллируют к личности в совокупности её социальных ролей - как к гражданину и семьянину, представителю народа в целом и жителю конкретного района, представителю данной профессии и работнику народно-хозяйственной отрасли и т. д. В целом содержание массовой информации охватывает все стороны связей человека с обществом и его подсистемами, все области общественных отношений, в которые включена личность. Поэтому журналистика, ее практические задачи оказались так близки к конкретной социологии, также изучающей личность в совокупности ее социальных ролей. Есть часть информации и вовсе рассчитанная сразу на все - на «среднего» представителя аудитории. Такова значительная часть информационных разделов и программ телевидения.

 Шпаргалка по русскому языку и культуре речи

Как вывод ко всему вышесказанному можно определить основную задачу культуры речи, а именно: нормализация языка с целью совершенствования его как орудия культуры. 40. ТИПЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ Классификация типов речи складывалась конечно же не сразу, а постепенно. И выводилась она из сфер человеческой деятельности. Ведь в каждой структуре нашего общества со временем сложились свои нормы, и соответствие этим нормам и считается культурной речью. Можно выделить следующие десять основных типов: 1) политический тип общения – это пропаганда, агитация, политические дискуссии, лозунги, призывы, речи лидеров на совещаниях, жанры системы массовой информации. Можно сказать, что первый тип относится к публицистическому стилю литературного языка; 2) тип дипломатического общения. Это дипломатический речевой этикет с его обязательными нормами, переговоры и переписка, составление юридически строгих документов, синхронный перевод и т. д. Этот тип можно отнести также к публицистическому стилю, но к жанру дипломатического общения; 3) деловая речь – деловые переговоры, постоянный контакт (телефон), деловые бумаги и т. д

скачать реферат Рекламная деятельность на транспортном рынке

Законодательством РФ регламентируются особенности рекламы в радио- и телепередачах. В частности, не допускается прерывать рекламой: детские, религиозные, образовательные передачи более, чем 1 раз в течение 15 минут на период, превышающий 45 секунд; транслируемые в прямом эфире передачи, перечень которых установлен Федеральным Законом " О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных системах массовой информации"; иные передачи, продолжительность которых составляет менее 15 мин.; иные передачи, продолжительность которых составляет от 15 до 60 мин, — более чем 2 раза. В радио- и телепрограммах, не зарегистрированных в качестве специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не должна превышать 25% объема вещания в течение суток. В периодических печатных изданиях (кроме специализированных) реклама не должна превышать 40% объема одного номера издания. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе осуществляется федеральным антимонопольным органом и его территориальными органами.

скачать реферат Роль России в гармонизации процессов мирового развития

Но в самом человеческом сообществе эта опасность до сих пор остается недостаточно осознанной. За последние столетия исчезли многие племена и народности. Так называемые малые народы продолжают стремительно вымирать. Их давно уже впору заносить в “Красную книгу исчезающих видов человечества”. С неослабевающей силой, через мировую информационную сеть – Интернет, идет навязывание всем странам мира западной культуры, буржуазной морали и системы ценностей общества потребления. Система массовой информации разворачивает сознание людей против идеалов социальной справедливости, естественного чувства человека к взаимной солидарности и выручке, духовного обогащения в процессе общения людей. Происходит замыкание на своем и личном. Человек ограждается от общества своим домом, своим благополучием. Система пытается превратить человека в отчужденную производительную силу, мумию его культуры, социальную машину, низводящую богатство человеческого общения к механическим взаимодействиям по схеме: “стимул – реакция”. Идея свободы личности для творчества и созидания, для духовного возвышения себя и других низводится системой до идеи индивидуального обогащения, а то и прямо стяжательства.

скачать реферат Социальные стереотипы и предрассудки

Предрассудки (типичные) для иностранцев: 1) в России все воруют 2) в России все мужчины пьют Такие предрассудки появляются за границей благодаря системе массовой информации. Убеждение проходит через когнитивный компонент. Предубеждение - до - убеждения. 3 основных свойства предрассудков: 1) иррациональность (недоступность для понимания и объяснения); 2) высокая степень неадекватности (несоответствие действительности); 3) ригидность (негибкость, жесткость, неподдатливость). Изменить предрассудок чрезвычайно сложно. При подготовке этой работы были использованы материалы с сайта

скачать реферат Взаимодействие СМИ и аудитории

Как нет артиста без публики, так нет и СМИ без слушателей, зрителей, читателей. В главе рассмотрена включенность населения нашей страны в системы массовой информации, проблемы, мешающие расширению этой системы и даны реальные цифры социологических исследований, проведенных по этой теме. Процесс включенности личности в сферу влияния средств массовой информации, несомненно интересен для современной социологии. На протяжении всей своей жизни человек, особенно современный, неразрывно связан с СМИ, которые оказывают мощное влияние на формирование личности. Распространяемая ими информация воздействует на индивида, для неё характерны быстрота и регулярность воздействия, безличный, опосредованный характер. Важной особенностью воздействия СМИ является его перманентность. Случаи, когда отдельные сообщения газеты, радио- или телепередача, книга или кинофильм серьезно изменяют установки человека, чрезвычайно редки. Однако длительное, постоянное восприятие информации одного и того же характера может существенно сказаться на формировании духовного мира человека.

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Влияние рекламы на формирование имиджа современного политика

Многих ныне влиятельных политиков России, по существу, «сделала» именно «четвертая власть» — так принято называть СМИ, отдавая должное их возможностям и влиянию. Любовь к этим политикам «четвертой власти» стала гарантией предпочтений избирателей, способом вхождения в политический «свет», залогом включения в решение государственных задач. Хрестоматийный пример — президентские выборы в России 2000 года. Успех В. Путина является прежде всего заслугой консолидированных СМИ и прежде всего телеканалов. С развитием системы массовой информации, особенно ее электронных средств, появилась реальная возможность психологической обработки всего населения страны без создания разветвленной сети пропагандистских учреждений. Такое воздействие, а нередко и прямое манипулирование, по каналам средств массовой информации осуществляется теми политическими силами, которые непосредственно заинтересованы в строго определенном освещении событий и деятельности конкретных политических лидеров, т. е. выгодной им мифологии. Поэтому получается, что «открытый» эфир, «свободное» телевидение, «независимая» пресса часто служат не только благим целям. На волне, возможно, и искренних страстей можно внести в сознание народа ложные установки и ориентиры, увести их от логики, здравого смысла.

скачать реферат Основные положения концепции информационной безопасности России

Несовершенное нормативное правовое регулирование отношений в области массовой информации затрудняет формирование на территории Российской Федерации конкурентоспособных российских информационных агентств и средств массовой информации. Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к дестабилизации социально-политической обстановки в обществе. Закрепленные в Конституции Российской Федерации права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют достаточного правового, организационного и технического обеспечения. Неудовлетворительно организована защита собираемых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления данных о физических лицах (персональных данных). Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования российского информационного пространства, развития системы массовой информации, организации международного информационного обмена и интеграции информационного пространства России в мировое информационное пространство, что создает условия для вытеснения российских информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и деформации структуры международного информационного обмена.

скачать реферат Исследование аудитории СМИ

Есть часть информации и вовсе рассчитанная сразу на всех— на «среднего» представителя аудитории. Таковы справочные отделы газет и передачи радио и телевидения, значительная часть информационных разделов и программ и др. Существуют материалы, которые путем сочетания различных аспектов проблемы, аргументов, иллюстрации и т. п. также рассчитываются на как можно более широкую аудиторию. Таково большинство развлекательных и познавательных передач радио и телевидения, подборки, колонки новостей в газетах, информационные программы радио и телевидения. Четкое осознание границ расчетной аудитории—важнейшая задача практического программирования деятельности массовой информации. Оно может идти по принципу «слоеного пирога» (придание материалу, передаче черт, привлекательных для разных слоев аудитории) и путем дифференциации изданий, рубрик, программ. Переходя от общего представления об аудитории к конкретно-социологическому уровню, следует конкретизировать понятие аудитории. В целом вся система массовой информации рассчитана на все население страны, местные средства—соответственно на все население того региона, в котором они действуют.

скачать реферат Взаимодействие СМИ и аудитории

Как нет артиста без публики, так нет и СМИ без слушателей, зрителей, читателей. В главе рассмотрена включенность населения нашей страны в системы массовой информации, проблемы, мешающие расширению этой системы и даны реальные цифры социологических исследований, проведенных по этой теме. Процесс включенности личности в сферу влияния средств массовой информации, несомненно интересен для современной социологии. На протяжении всей своей жизни человек, особенно современный, неразрывно связан с СМИ, которые оказывают мощное влияние на формирование личности. Распространяемая ими информация воздействует на индивида, для неё характерны быстрота и регулярность воздействия, безличный, опосредованный характер. Важной особенностью воздействия СМИ является его перманентность. Случаи, когда отдельные сообщения газеты, радио- или телепередача, книга или кинофильм серьезно изменяют установки человека, чрезвычайно редки. Однако длительное, постоянное восприятие информации одного и того же характера может существенно сказаться на формировании духовного мира человека.

скачать реферат Взаимодействие СМИ и аудитории

Как нет артиста без публики, так нет и СМИ без слушателей, зрителей, читателей. В главе рассмотрена включенность населения нашейстраны в системы массовой информации, проблемы, мешающие расширению этой системы и даны реальные цифры социологических исследований, проведенных по этойтеме. Процесс включенности личности в сферу влияния средств массовой информации, несомненно интересен для современной социологии. На протяжении всейсвоей жизни человек, особенно современный, неразрывно связан с СМИ, которые оказывают мощное влияние на формирование личности. Распространяемая имиинформация воздействует на индивида, для неё характерны быстрота и регулярность воздействия, безличный, опосредованный характер. Важной особенностьювоздействия СМИ является его перманентность. Случаи, когда отдельные сообщения газеты, радио- или телепередача, книга или кинофильм серьезно изменяютустановки человека, чрезвычайно редки. Однако длительное, постоянное восприятие информации одного и того же характера может существенно сказаться наформировании духовного мира человека.

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат История социальной психологии

Другой причиной двойственного положения социальной психологии является сама история становления этой дисциплины, которая вызревала в недрах одновременно и психологического, и социологического знания и в полном смысле слова родилась «на перекрестке» этих двух наук. Все это создает немалые трудности как в определении предмета социальной психологии, так и в выявлении круга ее проблем. Вместе с тем потребности практики общественного развития диктуют необходимость исследования таких пограничных проблем, и вряд ли можно «ожидать» окончательного решения вопроса о предмете социальной психологии для их решения. Запросы на социально-психологические исследования в условиях современного этапа развития общества поступают буквально из всех сфер общественной жизни, особенно в связи с тем, что в каждой из них сегодня происходят радикальные изменения. Такие запросы следуют из области промышленного производства, различных сфер воспитания, системы массовой информации, области демографической политики, борьбы с антиобщественным поведением, спорта, сферы обслуживания и т.д. Можно утверждать, что практические запросы опережают развитие теоретического знания в социальной психологии.

скачать реферат Развитие российской журналистики

Развитие российской журналистики Введение Журналистика - одна из популярных профессий. Этому способствуют отмена цензуры и свобода слова в нашей стране, а также бурное развития массовых коммуникаций во всем мире. В системе средств массовой информации России происходят существенные преобразования. Одни печатные издания и телерадиопрограммы прекращают свое существование, другие меняют свой стиль, идеологию, "типологический облик: целевую направленность, учредителя, характер информации и даже аудиторию. Наряду с этим стремительными темпами идет создание новых органов средств массовой информации с иными типологическими и профильными характеристиками". В новых экономических условиях активно переосмысливаются принципы журналистики как таковой. Иные обстоятельства жизни рождают принципиально иные подходы развития самих средств массовой информации. Обновление наблюдается практически на всех уровнях жизнедеятельности СМИ. В нашем государстве переход к демократии и к рынку существенно изменил структуру, особенности функционирования и профессиональных стандартов журналистской деятельности.

скачать реферат Современная зарубежная журналистика

Фельетоны Булгакова М. А. Публицистика Брюсова В. Я. Эволюция взглядов Шагинян Ш. С. на развитие революции. СМИ в период перестройки общества (апрель 1985-1991гг.) Система средств массовой информации на этапе перестройки как единый информационно-пропагандистский комплекс. Курс на обновление страны и задачи журналистики. Партийное руководство средствами информации. Активизация работы социологических служб редакций - анализ читательской почты, выявление предпочтений радиослушателей и телезрителей, учет и прогнозирование общественного мнения, выработка рекомендаций для работы редакции. Развитие жанров: расцвет жанра политического портрета, трансформация жанра передовой статьи, видоизменение жанра очерка. Отражение в СМИ проблем перестройки. Проблемы совершенствования механизма хозяйствования и управления экономикой, ускорения научно-технического прогресса. Освещение социальных проблем. Проблемы демократии. Отмена 6-ой статьи Конституции СССР. Образование партий. Популярность исторической проблематики: возвращение имен, реабилитация. Комплексное освещение "белых пятен" истории, публикация архивных материалов.

скачать реферат Разноликая журналистика в зеркале научного журнала

Первое направление является методологическим в том плане, что здесь рассматриваются мировые процессы глобальных коммуникаций. Именно этому посвящена статья Е.А.Корнилова "Рубеж тысячелетий: глобализация информационных процессов и журналистика" (1997, № 1). Автор рассматривает эволюционные тенденции развития журналистики на фоне стремительно завоевывающих весь мир новых технологий связи, сбора и доставки информации, фантастических достижений мультимедиа, информатики, мировых сетей и баз данных. По мнению автора, "информационные процессы все больше проявляют общемировой, глобальный характер", "современное индустриальное общество стремительно преобразуется в "информационное общество", а информационное пространство в системе ноосферы обособляется в инфо-ноосферу. Профессор Корнилов не отождествляет мировые информационные процессы только с журналистикой, ибо массовая коммуникация, зародившись в недрах журналистики, в современном мире вышла далеко за ее пределы. "Инфо-ноосфера как образование, созданное человеком, - пишет он, - является достижением разума, развития цивилизации, новейших технологий, результатом развития общества массовой культуры и одним из первых комплексных объектов исследования теории журналистики, обществоведения и рода точных наук" (с. 56). Вместе с тем автор указывает на негативные стороны процесса информационной глобализации, на "сопротивление" различных элементов мировой системы СМИ тенденциям объединения в мировую "информационную деревню".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.