телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Список посилань Конституція України від 21 червня 1998 р. Кодекс законів про працю. Закон України «Про оплату праці». Закон України «Про підприємства». Закон України « Про зайнятість».         В.Р. Веснин «Практический менеджмент персонала»; пособие по кадровой работе; Москва 1998. Волгин А. П. Управление персонал в условиях рыночной экономики: Учебник – М: 1992 г. Генкин Б.М.  Основы управления персоналом: Учебник – М: 1996 г. Гончарук В.А. Развитие предприятия. – М.:Дело, 2000. – 208 с.  Горелова В.Л.  Мельникова Е.Н.  Основы прогнозирования: Учебное пособие – И: Высш. шк., 1986 г.  Громова Н.Н. Кадровое прогнозирование: Учебник – М: 1993 г.  В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало «Управление персоналом»; учебное пособие для вузов; Москва 1998.  Жан Марк ле Галль «Управление людскими ресурсами»; Москва 1995.  Кибанов К.И. «Управление персоналом организации»  Костин Л.А. «Справочник по трудовым ресурсам».  М. Мескон, М. Альберт «Основы менеджмента»;Москва 1995.  Новицкий А.Г. Население и трудовые ресурсы. Справочник. Москва: Мысль. 1991 год.  Одегов Ю.Г.  Журавлев П.В.  Управление персоналом.- М:  Учебник 1997г.  Поляков И.А., Ремизов К.С. «Справочник экономиста по труду».  Прогнозирование-планирование – М: Крылья, 1997 г.  Половников В.А.  Попова Н.В.   Обобщенные и комплексные модели прогнозирования – М:  Учебное пособие 1985 г.  Сергеевский В.Н.  Прогнозирование производственных потребностей – М: 1986 г.  Смирнов А.Д.  Планирование социального развития коллектива, производственного объединения – М:  Экономика, 1987 г.  Синяев Д.М.  Прогнозирование развития коллектива – М:  Экономика, 1994г.  Травин В.В.  Дятлов В.А.  Основы кадрового менеджмента – М:  Дело, 1995г.  Травин В.В.  Дятлов В.А.   Менеджмент персонала предприятия – М:  Учебник, 1998 г.  Управление организацией/Под ред. А.Г. Порнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.:ИНФРА-М,1999. – 669 с.  Четыркин Е.М.  Статистические методы прогнозирования – М:  Статистика 1986 г.  Черныш Е.М.  Молчанова Н.П.  Новикова А.А.  Салтыкова Т.А.  Прогнозирование и планирование в условиях рынка – М:  Учебное пособие, Приор., 1999 г.  Г.В. Щекин «Теория и практика и практика управления персоналом»; учебно-методическое пособие; Киев 1998.  Г.В, Щекин «Основы кадрового менеджмента»; учебник; Киев 1999.  Г.В. Щекин «Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента; Киев –1999.

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю “МКТ” Зміст Вступ Розділ 1 1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки 1.1 Поняття і сутність управління трудовими ресурсами 1.1.1 Організаційно-правові основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки 1.1.2 Планування, як координація очікуваних результатів і способів їх одержання 1.1.3 Організація, як координація фактичних дій по досягненню результатів 1.1.3.1 Адаптація персоналу 1.1.3.2 Оцінка персоналу 1.1.3.3. Професійне навчання та підвищення кваліфікації 1.1.3.4 Планування кар’єри. Переміщення та звільнення працівників Розділ 2 2 Характеристика ТОВ “МКТ” 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “МКТ” 2.2 Характеристика трудових ресурсів ТОВ “МКТ” 2.3 Склад і структура кадрів ТОВ “МКТ” 2.3.1 Кількісна характеристика персоналу 2.3.2 Якісна характеристика персоналу 2.3.3 Класифікація кадрів по професіях, спеціальностям і рівню кваліфікації Розділ 3 3. Аналіз чисельності складу і структури кадрів ТОВ «МКТ» 3.1 Техніко-економічна характеристика ТОВ «МКТ» 3.2 Аналіз складу і структури персоналу ТОВ «МКТ» 3.3 Система підготовки і перепідготовки кадрів ТОВ «МКТ» 3.3.1 Навчання кадрів 3.3.2 Умови підготовки керівних кадрів 3.4 Стратегія розвитку виробничого процесу ТОВ «МКТ» 3.5 Концепція розвитку трудових ресурсів ТОВ «МКТ» 3.5.1 Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 3.5.2 Підготовка керівних кадрів Висновки Список посилань Вступ Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філософсько-психологічного. Система управління трудовими ресурсами забезпечує безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду. Сутність управління трудовими ресурсами, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального використання їх. Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління організації. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи – атестація, експеримент і інші; методи вивчення й напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу. Перехід до ринкової економіки потребує від організації підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності активізації виробництва, ініціативи і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання.

Управління робочою силою (трудовими ресурсами) здійснюється на основі сполучення виробничо-галузевого принципу (управління на рівні галузі, об'єднання, підприємства, цеху, бригади) і територіального (управління на рівні республіки, краю, області, району). На кожнім із цих рівнів воно має свою специфіку. Для ефективного УТР на всіх рівнях економіки необхідно координувати всі напрямки, врахувати всі соціально-економічні й технічні фактори, що впливають на використання робочої сили. Найважливішою задачею в області УТР є розробка методик визначення поточної й перспективної потреби підприємств, галузей народного господарства, міста, галузі, чи республіки економічного району у кваліфікованих кадрах робітників, службовців і ІТП. Управляти трудовими ресурсами – значить у кінцевому рахунку забезпечити повну й раціональну зайнятість трудового населення й відповідність робочих місць сукупній робочій силі, її якісному складу. У світовій практиці укрупненому виді УТР передбачає рішення взаємозалежних функцій: - планування (що робити?); - організація (як робити?); - мотивація (як стимулювати?);                        - контроль (як оцінити?) Усі перераховані загальні функції управління в безупинній єдності присутні в діяльності керівників і підрозділів усіх рівнів. Склад функцій управління ТОВ “МКТ” наведений на рисунку 1.1. 1.1.2 Планування як координація очікуваних результатів і способів їх одержання Існують стратегічне, середньострокове й оперативне планування. З цих трьох видів планування оборотна більша увага на оперативне планування. Для розробки оперативного плану роботи з персоналом необхідно зібрати наступні дані: про постійний склад персоналу; про структуру персоналу; про плинність кадрів; про утрату часу в результаті простоїв, через хворобу; про тривалість робочого дня; про заробітну плату (ЗП) робітників та службовців. Планування потреби в персоналі є початковою ступінню процесу кадрового планування. Воно базується на даних про наявні й заплановані робочі місця, план проведення організаційно-технічних заходів, штатному розкладі й плані заміщення вакантних посад. В міру розвитку ринкових відносин з'являється необхідність враховувати нові види витрат, зв'язані за участю працівників у прибутках і капіталі організації. У даній роботі питання планування розглядається не широко (плануємо чисельність працівників). 1.1.3 Вихідний етап у процесі управління персоналом і добір кадрів Існує 3-и форми добору: - співбесіда; - тести й рішення практичних ситуацій; - центри добору. При прийомі на роботу: потрібно заява і трудова книга. Розвиток персоналу підрозділяється на : - адаптація – взаємне пристосування працівника й організації, що виявляється на поступової упровадженню співробітника в нових умовах праці. - оцінка персоналу; - професійне навчання та підвищення кваліфікації; - планування кар'єри – ступіні або ієрархія проходження співробітником усіх позицій за час роботи в організації. 1.1.3.1 Адаптація персоналу Адаптація персоналу – це пристосування нового робітника до змісту та вимог праці, соціальної сфери. Після зарахування в організацію співробітника призначають на вакантне місце. Першим кроком в адаптації буде введення на посаду, що являє собою сукупність процедур, які мають за мету прискорити освоєння новим працівником роботи, скоротити період адаптації працівника в колективі, допомогти налагодити контакт із співробітниками.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (РА)

Изучение этих факторов имеет огромное значение для плановой практики.   Факторы размещения отдельных видов производства. Трудовые ресурсы — один из наиболее важных факторов рационального размещения новых предприятий. Для рационального использования трудовых ресурсов предприятия с трудоёмкой продукцией, производство которой требует больших затрат живого труда, строятся в районах с высокой концентрацией населения. Такими районами являются районы Европейской части СССР и Средней Азии. В целях обеспечения наиболее полного использования трудовых ресурсов ограничивается, как правило, дальнейшее промышленное развитие крупнейших и крупных городов и осуществляется преимущественное размещение новых предприятий в средних и небольших городах, имеющих резервы рабочей силы и др. благоприятные условия для развития промышленности. При этом учитывается необходимость более полного использования как мужского, так и женского труда.   Рациональное размещение производства в средних и малых городах требует решения другой важной проблемы — правильного выбора типов и размеров предприятий

скачать реферат Форми корпоративного підприємництва

За своєю економічною сутністю і правовим статусом акціонерного товариства слід вважати утворенням корпоративного типу. При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність. Принциповою особливістю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є насамперед те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі. Майнова правосуб'єктність акціонерного товариства безпосередньо пов'язана з правовим режимом майна акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Так, відповідно до ст. 12 Закону "Про господарські товариства" ці товариства є власниками: майна, переданого їм засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариствами внаслідок господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами. Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти.

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
 Україна у революційну добу. Рік 1917

Складається враження, що Центральна Рада не стільки вимагала законних прав для України, скільки вибачалася за те, що ходом подій, настроями мас її врешті змусили звернутися до високого керівництва: «…Українська Центральна Рада, як представницький орган в організованій українській демократії, досі грала, та й зараз грає, стримуючу та керуючу по організованому руслу ролю. Але вона могла й може це робити тільки до того часу, поки ця організація йде в контакті з натуральним розвитком народного руху. Коли через щось вона повинна буде припинити, або навіть загаяти свою організаційну діяльність, вона буде знесена стихійним потоком…»[343]. Керівники Української революції намагалися переконати (досить багатослівно і якось боязливо) Петроград у тому, що вони його союзники, що їх турбує спокій і лад у краї тією ж мірою, як і столичне начальство. І звернення до правлячих інстанцій продиктоване, передусім, прагненням не випустити вибухонебезпечну ситуацію з-під контролю: «…Ми берем на себе сміливість звернути найсерйознішу увагу Тимчасового Уряду, Ради Роб. та Солд. Деп. і всієї російської демократії на сучасний стан речей і закликаємо піти нам назустріч в розв'язанні нашого тяжкого, відповідального завдання — направлення української стихії по такому шляху, який не тільки не допомагав би усе збільшуючій сварці, а навпаки, допоміг би організації сил всієї Росії

скачать реферат Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

За даними аналізу розробляють конкретні заходи щодо кращого використання трудових ресурсів, робочого часу, підвищення продуктив­ності праці. Так, основною метою курсової роботи є вивчення теоретичних питань та практичного досвіду економічного аналізу. Основними завданнями даної курсової робрти є: Визначити рівень забезпеченості госопдарства трудовими ресурсами з урахуванням потреби в працівниках основних професій, що потребують спеціальої підготовки, а також у фахівцях-керівниках. Визначити ефективність використання трудових ресурсів на промислових виробництвах та проаналізувати одержані показники. Проаналізувати використання фонду оплати праці в досліджуваному господарстві. Визначити динаміку продуктивності праці в господарстві та зробити висновкі. Дана робота виконана на матеріалах промислового товариства з обмеженою відповідальністю порівняння розміру оплати праці робітників, зайнятих у різних галузях виробництва. Під час використання фонду заробітної плати розрізняють абсолютну і відносну перевитрату (економію). Абсолютну перевитрату визначають порівнянням фактичного фонду заробітної плати з плановим як абсолютну суму його перевищення.

 Похід Українських Армій на Київ-Одесу 1919

Це скрпило наше переконання, що визвольна боротьба 1917-1920 рокв не пшла марно, а вона стала колискою всього сьогодншнього нацонального буття. Отже, ще для чого для кого жити, боротися працювати! Нас, активних вдповдальних учасникв Укрансько Визвольно Боротьби, лишилось небагато живих. Уже неmа мж нами головних персонажв: укранського Гарбальд Симона Петлюри, легендарного команданта Счових Стрльцв ґвгена Коновальця, Гетьмана Павла Скоропадського, Президента ЗУНР д-ра ґвгена Петрушевича, великих патротв, князв укранських церков Митрополитв Василя Липквського графа Андрея Шептицького, видатного сторика Михайла Грушевського, Голови Клубу Полуботьквцв М. Мхновського, мох друзв «соратникв» генерала М. Безручка, отаманiв Василя Юрка Тютюнникв, старших генералв генерального штабу проф. Юнаква, Дядюш, В. Снклра, Ярошевича, генерала артилер Зелнського мох однокласникв по академ генерального штабу генералв ґ. Мшковського, В. Сальського В. Куща, теж мого побратима полковника Счових Стрльцв Романа Сушка, цього вояка з Ласки Божо, теж речникв чолових кервникв Укрансько Галицько Армi полковника Д

скачать реферат Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «Боярський коледж екології і природних ресурсів» Циклова комісія економічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з менеджменту на тему: «Особливості управління в організаційних формуваннях АПК» Виконав: студент групи М-41 Андрійко Юрій Викладач: Зайченко Наталя Петрівна Боярка – 2007 ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМУВАННЯХ АПК Організація управління в державних сільськогосподарських підприємствах Організація управління в підприємствах малого бізнесу Особливості управління біржовою діяльністю Організація управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (СВК) і товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Організація управління на підприємствах інфраструктури аграрного ринку Організація управління в акціонерних формуваннях РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНУ РОЗВИТКУ ТОВ «НОВА НАДІЯ» 2.1 Місце розташування, природно-кліматичні умови та комунікації ТОВ «Нова надія» 2.2 Динаміка показників розміру ТОВ «Нова надія» 2.3 Склад і структура валової продукції ТОВ «Нова Надія» 2.4 Динаміка і структура земельних угідь ТОВ «Нова надія» ВИСНОВКИ Список використаних джерел ВСТУП Назва моєї курсової роботи – ««Особливості управління в організаційних формуваннях АПК».

скачать реферат СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати обігу пов”язані з процесом обігу у галузях, що обслуговують цей процес, тобто витрати по реалізації товарів ї доведенню їх до конкретного споживача. Основну частину витрат обігу становлять додаткові витрати, які пов”язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу (транспортування, зберігання, доробка, розфасування, пакування та ін.). Систематичне зниження витрат – закономірність розвитку, що безпосередньо виявляється у зниженні собівартості та витрат обігу. Показники собівартості та витрат обігу використовують як основу при визначенні цін на продукцію та послуги. Вони також необхідні при розрахунках суми прибутку і рівня рентабельності. . Персонал підприємства, його ділові якості та активність. . Конкурентна перевага підприємства у обраній сфері діяльності (ринку),та інші. Основний вплив на рівень доходів підприємства, що стало об”єктом дослідження цієї курсової роботи мають такі фактори: . обігові кошти, що їх вкладено у діяльність; . види діяльності підприємства. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Характеристика об”єкту дослідження Товариство з обмеженою відповідальністю було засновано у листопаді 1995 року. Його засновниками стали п”ять фізичних осіб.

скачать реферат Корпоративні підприємства

Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти. Вклад (зокрема в натурі) оцінюється у гривнях і складає частку учасника та засновника у статутному фонді. З наведеної норми Закону випливає, що суб'єктом права власності на майно може бути як саме товариство, так і громадянин, який передав товариству "право користування" земельною ділянкою, іншим майном та майновими правами. Крім того, згідно зі ст. 10 цього ж Закону, учасник (акціонер) акціонерного товариства відкритого типу практично не обмежений щодо розпорядження своєю часткою в майні цього товариства (він може передати її іншим особам). Тому, на відміну від підприємств кооперативного типу, майно (чи його частка) такого товариства може стати об'єктом права власності необмеженого кола осіб.

скачать реферат Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

За даними відділу реєстрації суб”єктів підприємницької діяльності Ужгородської міської ради народних депутатів із загальної кількості суб”єктів підприємницької діяльності частка господарських товариств становить 40 - 45 відсотків. Найбільш розповсюдженим видом господарських товариств є товариства з обмеженою відповідальністю. У зв”язку з прийняттям з 1 березня 1996 року нового мінімального розміру заробітної плати , збільшилися мінімальні розміри статутного фонду господарського товариства , що в свою чергу , призвело до певного зменшення частки господарських товариств у числі новостворених суб”єктів підприємницької діяльності . Більшого розвитку набув процес створення приватних підприємств. Але безумовною перевагою господарських товариств в процесі вибору організаційної форми є чітке законодавче закріплення їх правового статусу . 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИДжерела : 1. Конституція України 2. Цивільний кодекс України 3. Кримінальний кодекс України 4. Закон України “ Про господарські товариства “ від 19 вересня 1991 року 5.

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
скачать реферат Экономическая кибернетика

ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Соціально-економічнахарактеристика підприємств і складу власного капіталу7 1.1 Види підприємств та їх функціонування7 1.2 Нормативні документи, які регулюють облік власного капіталу9 1.3 Склад власного капіталу та його економічна сутність12 Розділ 2 Облік власного капіталу18 2.1 Організація принципу власного капіталу18 2.2 Облік статутного фонду20 2.3 Облікформуваннятавикористання фондів і резервів24 2.4 Облікфінансових результатів підприємства та використання прибутку34 2.5 Вдосконалення методикиобліку власного капіталу38 Розділ 3 Аналіз власного капіталу46 3.1 Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу підприємства46 3.2 Аналіз прибутку та його використання50 3.3 Аналіз формування та використання фондів і резервів56 3.4 Вдосконалення методики аналізу власного капіталу61 Висновок Список використаних джерел Додатки ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АТ – акціонерне товариство ЗАТ – закрите акціонерне товариство ЗАТ «ВПФ» – закрите акціонерне товариство «Вовнопрядильна фабрика» КМУ – Кабінет Міністрів України МФУ – Міністерство Фінансів України ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю ПБО – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ПДВ – податок на добавлену вартість ВСТУП Облік на кожному етапі розвитку економіки значним чином зумовлюється діючим господарським механизмом, процесси якого він відображає і контролює.

скачать реферат Юридичні особи як суб

Ці права можуть делегуватись раді підприємства (правлінню) або іншому органові, який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника і трудового колективу. Керівник підприємства наймається (призначається) власником або уповноваженим ним органом і з ним укладається контракт (договір). Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до компетенції інших органів управління цього підприємства. Власник майна не має права втручатись в оперативну діяльність керівника підприємства. Вищим органом таких видів господарських товариств, як акціонерне, з обмеженою або додатковою відповідальністю є загальні збори акціонерів (учасників). Виконавчими органами є правління або дирекція, які діють як колегіальний орган юридичної особи. Правління (дирекція) обирається загальними зборами. Повноваження правління (дирекції) визначаються Законом України «Про господарські товариства» та статутом відповідного товариства. В кооперативних організаціях вищим органом управління є загальні збори, які обирають голову, а у великих кооперативах — також правління.

скачать реферат Страхование

Зараз розвиток рухається до останнього варіанту. Проте не можна виключити пріоритет держави в проведенні деяких видів страхування. Акціонерне страхування організаційна форма страхової діяльності, при якій як страхувальники виступають акціонерні товариства, що формують свій статутний капітал за допомогою акцій (іноді облігацій). Це дозволяє засновникам при невеликих власних коштах за рахунок залучення грошових ресурсів інших юридичних і фізичних осіб швидко розвернути проведення страхових операцій. У залежності від порядку створення первинного капіталу розрізнюють акціонерні товариства відкритого типу і закритого типу (товариство з обмеженою відповідальністю). Взаємне страхування така організаційна форма страхового захисту) при якій кожний страхувальник одночасно є членом страхового суспільства, тобто це об'єднання страхувальників з метою забезпечення взаємодопомоги. Йому в меншій мірі властива комерційна спрямованість, чим акціонерному страхуванню. Кооперативне страхування за своїм змістом рівнозначно взаємному.

скачать реферат Секретар керівника

Упрляючий ділами голова зборів учасників М.П. В.Е. Хоменко М.П. Б.О. Шеріх СТАТУТ Товариства з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС” м. Дніпропетровськ1. Загальні положення 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 3. Порядок СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 5. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 6. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 7. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА Виконавчий комітет Кіровської районної ради народних депутатів РОЗПОРЯДЖЕННЯ 21.10.99 м. Дніпропетровськ №48 Про реєстрацію змін до установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ “Каперс” Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. та Постанови КМ України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності” від 29.04.94 р. №276, розглянутих документів, поданих товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим комплексом “Каперс” внести зміни до установчого договору у зв’язку із зміною складу учасників: 1.

скачать реферат Повноваження місцевих органів самоврядування

Органи місцевого самоврядування можуть володіти статутним фондом товариства з обмеженою відповідальністю повністю або частково. Комунальним вважається товариство з обмеженою відповідальністю, якщо орган місцевого самоврядування володіє більш ніж 50 відсотками його статутного фонду. Органам місцевого самоврядування забороняється бути учасниками товариств із додатковою відповідальністю, повних товариств, а також командитних товариств (товариств на довірі). У зв'язку із запровадженням комунальної власності територіальної громади запропоновано на загальнодержавному рівні провести інвентаризацію її об'єктів і скласти їхній єдиний реєстр. Інститут комунального кредиту відіграє особливу роль у фінансах місцевих органів влади. Комунальний кредит у розвинутих місцевих фінансових системах — основне джерело фінансування муніципальних інвестиційних програм. Комунальний кредит є системою відносин між двома юридичними особами з поворотної, платної і строкової передачі фінансових ресурсів, одна з яких — орган місцевого самоврядування.

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

У випадку росту підприємства воно може бути переоформлене як корпоративне. На другому етапі в рамках обраного виду визначається конкретна організаційно-правова форма. Цей вибір визначається поруч загальних і індивідуальних факторів: намічувані масштаби діяльності, капіталоемність, що передбачаються темпи розвитку, особливості надання податкових і інших пільг, державне регулювання мінімального розміру статутного капіталу, наявний можливий стартовий капітал, індивідуальна мотивація, рівень професіоналізму, відношення підприємця до ризиків. Партнерське підприємство являє собою суб'єкт, що хазяює, із правами юридичної особи, створений для здійснення спільної діяльності двома і більш підприємцями, що об'єднали свій капітал. Кожний з партнерів є представником торговельного підприємства і несе майнову відповідальність по його зобов'язаннях. Партнерські торговельні підприємства створюються в наступних організаційно-правових формах: А) товариство з обмеженою відповідальністю. Воно являє собою партнерське підприємство, що має статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники такого партнерського підприємства несуть відповідальність в розмірах із внеску в статутний капітал.

скачать реферат Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

Лише це є реальною основою переростання товарних особистих підсобних господарств селян у селянські (фермерські) господарства, які були б здатні забезпечити продовольчий достаток країни. У всіх господарських товариствах (підприємствах) трудові відносини відокремлені від відносин власності. Колектив співвласників (учасників) підприємства формується за своїми правовими нормами, трудовий колектив — за своїми: на основі трудових угод. Взаємовідносини членів трудового колективу з підприємством при цьому чітко регламентуються, що дає можливість підтримувати на належному рівні технологічну і трудову дисципліну, домагатися високої продуктивності праці. Реорганізація колгоспів і колективних сільськогосподарських підприємств у господарські товариства набула характеру однобічного процесу. В системі Мінсільгосппроду України до останнього часу створювався практично один вид господарських товариств — акціонерні товариства закритого типу. Товариства з обмеженою відповідальністю зустрічаються дуже рідко. Інші поки що взагалі не створювалися, За даними Мінсільгосппроду України на початок другого півріччя 1996 р. в системі цього міністерства налічувалося 519 акціонерних формувань з різними назвами: акціонерні товариства (157), акціонерні агроторгові об'єднання (11), акціонерні сільськогосподарські підприємства (46) і акціонерні пайові колективні сільськогосподарські підприємства (305).

скачать реферат Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів

Зокрема, ґрунтовної регламентації потребують питання скликання, проведення та компетенції органів управління товариств — загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу. Необхідно також законодавчо чітко визначити можливість та підстави визнання рішень органів товариств недійсними. Врегулювання в зазначених законах потребують також процедури обрання та відкликання посадових осіб товариства, а також співвідношення дії норм трудового та корпоративного права у цій сфері. 2. Чіткої законодавчої регламентації потребують підстави визнання установчих документів господарського товариства недійсними. Необхідно також уніфікувати норми ГК, ЦК та Закону про державну реєстрацію щодо примусового припинення юридичної особи. 3. У законі про товариства з обмеженою відповідальністю необхідно детально передбачити процедуру виходу та виключення учасника з товариства, вступу правонаступника (спадкоємця) учасника до товариства, а також переходу частки учасника в статутному капіталі товариства.

скачать реферат Процесс создания открытого акционерного общества

Додаток 3 Малий бізнес Малі, приватні, сімейні, фермерські, орендні підприємтсва, тобто підприємства з обмеженою кількістю працюючих і невеликими обсягами робіт Партнерство Колективні підприємства (від двох і більше працюючих), що засновані на різних формах власності та функціонують як різноманітні товариства (повне, командитне, з обмеженою і допоміжною відповідальністю) Корпоративне Великі об,єднання, що функціонують в підприємництво основному як акціонерні товариства закритого і відкритого типів, а також великі партнерства Додаток 4 Аналіз зовнішнього середовища ринків товариів та факторів виробництва Розробка Розробка середньо- та Оперативне стратегії короткострокових планів, планування, підприємтсва програм дій та бюджетів регулювання та функціональних контроль та ресурсних виконання субстратегій Аналіз досягнутих результатів, їх порівняння із стратегічними цілями, плановими завданнями Міністерство освіти України ЗГІА Кафедра Курсова робота на тему з дисципліни Виконав Перевірив Запоріжжя 2002 ----------------------- Організаційні функції загальних зборів Засновницькі (визначення організаційної структури товариства) Нормотворчі (внесення змін до статуту) Посадові (обрання та відкликання членів спостережної ради товариства, членів правління, членів ревізійної комісії) Функції загальних зборів відкритого акціонерного товариства Фінансово-господарські функції Основні напрямки діяльності товариства Порядок покриття збітків від виробничо-господарської діяльності товариства

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.