телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Энгельс о Фейербахе /Укр./

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ф. ЕНГЕЛЬС "ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ І КІНЕЦЬ КЛАСИЧНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ" Цей твір повертає нас назад по часу на одне покоління (до періоду підготовки Німеччини до революції 1848р). Але філософська революція передувала політичному перевороту. На той час система Гегеля була вінцем всього філософського розвитку і піднімалась навіть до рівня королівсько-пруської державної філософії. Наприклад, особливою популярністю користувалось таке положення Гегеля: "Все дійсне є розумним; все розумне є дійсним", яке, по суті, було філософським виправданням деспотизму. Або такий вираз:" В своїй розгортці дійсність розкривається як необхідність", тобто це означало, що тодішня держава була настільки розумною, наскільки вона була необхідною, а якщо хтось вважає державу або уряд непридатними, це пояснюється непридатністю підданих. На думку Гегеля, в процесі розвитку все, що було дійсним, стає недійсним, втрачає свою необхідність, право на існування, свою розумність. Місце відмерлої дійсності мирно займає нова дійсність, якщо стара була досить розумною, щоб загинути без опору, і насильно, якщо опирається цій необхідності. Таким чином, це гегелівське положення перетворюється завдяки самій гегелівській діалектиці в свою протилежність: все дійсне стає з часом нерозумним, а значить, воно нерозумне вже по своїй природі; а все, що є розумним в людських головах має стати дійсним, хоч як би воно не суперечило існуючій дійсності. Отже, теза про розумність всього дійсного перетворюється в іншу тезу: гідне загибелі все те, що існує. Але основне значення гегелівської філософії якраз і полягає у тому, що вона розділилась з уявленнями про конечний характер результатів людського мислення і дії. Істина, яку повинна пізнавати філософія, вважав Гегель, існує у вигляді готових догматичних положень, а в самому процесі пізнання, в довгому історичному розвитку науки, яка, навіть відшукуючи деяку так звану істину, повинна йти далі. Історія, як і пізнання, не може отримати завершення в якомусь ідеальному стані людства, досконала держава може існувати лише у фантазії. Це діалектична філософія руйнує уявлення про абсолютну істину, для неї немає нічого раз і назавжди встановленого, безумовного, святого. На всьому і у всьому вона бачить відбиток неминучого падіння, і ніщо не може встояти перед нею, крім неперервного процесу виникнення і знищення, безкінечного сходження від нижчого до вищого. Вона сама є менш простим відображенням цього процесу в мислячому мозку. Гегелівська філософська система охопила незрівнянно більш широку область ніж попередні, і розвинула в цій області вражаюче багатство думок. Феноменологія духу, логіка, філософія природи, філософія духу, історії, права, релігії, історія філософії, естетика тощо - в кожній з цих областей Гегель намагається знайти і вказати на нить розвитку. У всіх філософів перехідною є "система", саме тому, що системи виникають із неперехідної потреби людського духу: потреби подолати всі суперечності. Але якщо б усі протиріччя були усунуті, ми прийшли б до так званої абсолютної істини, - всесвітня історія була б завершена, хоча вона повинна продовжуватись. Отже, тут виникає нове протиріччя.

Звідси і виникло, що діяльна сторона на противагу матеріалізму, розвивалась ідеалізмом, але тільки абстрактно, так як ідеалізм не знає дійсної, чуттєвої діяльності як такої. Фейєрбах хоче мати справу з чуттєвими об'єктами, дійсно відмінними від уявних об'єктів, але саму людську діяльність він бере не як предметну діяльність. Тому в "Сутності християнства " він розглядає, як істинно людську, тільки теоретичну діяльність, тоді коли практика береться і фіксується в брудноторгашівській формі її прояву. Він тому і не розуміє значення "революційної ", " практично - критичної " діяльності. (2) Питання про те, чи має людське мислення предметну істинність, -питання не теорії, а практики. Тому дискусія про дійсність чи не дійсність мислення, ізольована від практики, є схоластичним питанням. (3) Матеріалістичне вчення про те, що люди є продуктами обставин і виховання, що змінені люди є продуктами інших обставин і виховання, забуває, що обставини змінюються саме людьми і що вихователь сам повинен бути вихованим. Вона призводить до того, що ділить суспільство на дві частини, одна з яких височіє над суспільством. Співпадання зміни обставин і людської діяльності може розглядатися і точка зору нового матеріалізму є людське суспільство, або осуспільнене людство. (11) Філософи лише по різному пояснювали світ, але справа полягає у тому, щоб його змінити.

Отже, і людина, відображенням якої є бог, являє собою не дійсну людину, а квінтесенцію багатьох дійсних людей; це - абстрактна людина, уявний образ. У відношеннях між людьми Фейєрбах бачить лише одну сторону -мораль, основою якої є устремління до щастя. Розумне самообмеження стосовно самих себе і любов у спілкуванні з іншими - такі основні правила фейєрбахівської моралі. Любов всюди і завжди є у Фейєрбаха дивотворцем. Таким чином у його філософії зникають останні рештки революційного характеру, його теорія моралі безсила по відношенню до дійсного світу. На справді у кожного класу своя мораль, яка порушується, коли можна зробити це безнаказано. А любов, яка повинна б усе об'єднувати, проявляється у війнах, суперечках. Фейєрбах хватається за природу і за людину, які залишаються у нього тільки словами. Він не міг нічого конкретного сказати ні про дійсну природу, ні про дійсну людину. Але, щоб перейти від його абстрактної людини до дійсних, живих людей, необхідно вивчити цих людей в їх історичних діях. Цей подальший розвиток фейєрбахівської точки зору був початий у 1845 році Марксом у книзі "Святе сімейство". Фейєрбах залишався "матеріалістом внизу, ідеалістом зверху". Він не подолав Гегеля критикою, а просто відкинув його систему. Розрив з філософією Гегеля відбувся тут шляхом повернення до матеріалізму, його представники розуміли дійсний світ таким, яким він сам дається кожному хто підходить до нього без ідеалістичних міркувань. Гегель не був просто відкинутий. За вихідний пункт була взята революційна сторона його філософії — діалектичний метод. Діалектика зводилась до науки про загальні закони руху як зовнішнього світу, так і людського мислення. Таким чином, діалектика понять сама ставала лише свідомим відображенням діалектичного руху дійсного світу. Велика основна думка, - що світ складається не із готових предметів, а являє собою сукупність процесів, в якій предмети, що здаються незмінними, знаходяться в безперервній зміні. Якщо ми керуємося цією думкою, то для нас не важливий зміст конечних рішень і вічних істин, які мають лише відносний характер. Важливе не знання про закінчені предмети, а знання про процеси, про виникнення і розвиток цих предметів, про зв'язок, який з'єднує ці процеси природи в єдине ціле. Те, що застосовується до природи, яку розуміють як історичний процес розвитку, повинно застосовуватись і до всіх галузей історії суспільства і до всієї сукупності наук, що займаються речами людськими. Але історія розвитку суспільства в одному пункті суттєво відрізняється від історії розвитку природи. В природі діють одна на одну лише сліпі, безсвідомі сили, у взаємодії яких і проявляються загальні закони. В історії суспільства діють свідомі люди, що мають певні цілі. Однак, незважаючи на це, хід історії підкоряється загальним внутрішнім законам. Зіткнення окремих стремлінь і дій призводить до стану, аналогічного до того, який панує у позбавленій свідомості природі. Дії мають ціль, але результати бувають зовсім не бажані. Отже, випадковість панує і в області історичних явищ. Але де на поверхні відбувається гра випадку, там сама ця випадковість виявляється підкореною внутрішнім, скритим законам. Справа лише у тому, щоб відкрити ці закони.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия

Интересы человечества, о которых заявлялось в марксизме, логически вели к признанию гуманизма как принципа действия. Борьба с эксплуататорами предполагала лишь свержение политической власти владельцев капитала и превращение этих владельцев в тружеников производства. Гуманизм К. Маркса и Ф. Энгельса вытекал из анализа отчуждения как всеобщего состояния человечества, обусловленного наряду с разделением труда господством форм собственности. Итак, единство партийности и научности, революционности и гуманистичности - характерная черта марксизма, как она проявилась в нем теоретически в процессе его формирования и развития. Это единство трех принципов вытекало из нового понимания практики в марксизме. Она стала выходить на первое место среди других понятий марксизма. В "Тезисах о Фейербахе" К. Маркс подверг критике прежний материализм (за его созерцательность) и идеализм за сведение практики к чисто теоретической деятельности. Сопоставляя теоретическую (умозрительную) деятельность и практику, он отдавал предпочтение практике, предметно-чувственной деятельности человека по изменению систем

скачать реферат Лекции по философии (Кандидатский 2004г.)

Маркс рассматривал идеализм Гегеля как сферу идеального, он признавал, что эта сфера объективна и на основе этого он строил модель абстрактного мышления и использовал гегелевскую диалектику. Фейербах, поставив в центр мира чувствующего человека в отличии от Гегеля сконцентрировал внимание не на тонкостях научного знания, а на вопросе правомерности религии: тайну христианства он видел в объективировании человеком своих собственных сил и придания им потустороннего, отчужденного от него характера. Выяснение Фейербахом антропологического содержания христианской религии имело положительное значение для развития Марксом и Энгельсом диалектического материализма, основанного на конкретно общественной природе человека и его практике. В связи с этим выделялась революционная практика как фундамент и критерий истины. Т.о. концепция Маркса и Энгельса продолжала воззрения Гегеля и Фейербаха. В отличии от Фейербаха Маркс понимает философию как науку и строит ее строго в соответствии с научным методом. Метод этот был разработан Гегелем.

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
 Философия (Учебник)

С легкой руки Фейербаха во всем стали видеть искажающее реальность отчуждение. В этой впечатляющей картине человеческого бытия безраздельно господствовала превратность, подмены и подстановки, узаконивающие неподотчетную зависимость человека от собственных творений. Решение, к которому склонился Маркс, в сущности было простым. Превратность духовных представлений есть следствие и выражение превратности самой реально-практической жизни человека. Превратный мир, существующий в человеческой голове, - отражение превратности его жизни. Раскрыть смысл этой превратности и неподлинности мира человеческой жизни, способствовать преодолению этого ее характера - главная задача, поставленная самому себе К. Марксом и его другом и единомышленником Фридрихом Энгельсом (1820 - 1895). Но прежде чем приступить к ее решению, они отмежевались от недавних своих союзников - младогегельянцев. Критика младогегельянцами религии, политики, права, морали была лишь критикой сознания, покоилась на убеждении, что ложное сознание можно ниспровергнуть силой критического оружия самой мысли, овладевшей истиной

скачать реферат Экзамен по философии за 11 класс

Антропологизм Фейербаха имел большое значение и в борьбе против идеалистических концепций трактовки человека, против дуалистического противопоставления в человеке духовного начала телесному, а также против вульгарного материализма. Однако «природная» сторона в человеке гипертрофировалась, а специальная – недооценивалась. Вопрос № 20. Предпосылки возникновения и основные черты марксистской философии (диалектического и исторического материализма). Предпосылки: овеществление труда. Социально - экономические изменения. С 1838 г. началось постепенное улучшение жизни рабочих, хотя разница между бедными и богатыми росла. С 1850 г. бедные перестали становиться ещё беднее, закончилось абсолютное обнищание рабочего класса. Непосредственными же теоретическими предпосылками марксистской философии послужили диалектика Гегеля и материализм Фейербаха. Свое отношение к философии этих мыслителей Карл Маркс (1818 – 1883) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895) выразили в целом ряде своих работ, прежде всего таких, как «Критика гегелевской философии права», «Тезисы о Фейербахе», «Капитал» Маркса, «Анти-Дюринг» и «Диалектика природы» Энгельса, в их совместных трудах «Святое семейство» и «Немецкая идеология».

 Энциклопедический словарь

Развивая фейербаховские идеи в смысли социалистической системы естественного права, М. в "Heilige Familie" противопоставляет эту систему "реального гуманизма" "спиритуализму" или "спекулятивному идеализму" Бауеров, "чистая критика" которых носила индивидуалистический характер, а по своему практическому значению приводила к анархизму, с аристократической окраской. Но уже и в "Heilige Familie" М. гораздо больше апеллирует к истории и совершающейся в ней борьбе общественных классов, чем к "природе человека". Затем из мировоззрения М. быстро исчезает "гуманизм" в духе Фейербаха, и оно окончательно слагается в форму научного социализма. Свои счеты с немецкой философией М. и Энгельс подвели в специальном философском трактате, оставшемся не напечатанным (см. Engels, "Ludwig Feuerbach", 2 изд., Штуттгардт, 1895); но этот умственный перелом достаточно ясно отразился в полемике с Прудоном и с прежними немецкими единомышленниками М. Он относится ко времени пребывания М. в Брюсселе, где около М. образуется целый кружок единомышленников; вносящих, вместе с своим главой, совершенно новую струю и в рабочее движение, и в социалистическую литературу. Влияния на М. со стороны Энгельса, который уже в 1845 г. выпустил замечательную книгу: "Положение рабочего класса в Англии", отрицать нельзя; но в самых существенных пунктах обратное влияние М. на Энгельса было несравненно сильнее

скачать реферат Кандидатский по философии 2004 года (г. Орел)

Маркс рассматривал идеализм Гегеля как сферу идеального, он признавал, что эта сфера объективна и на основе этого он строил модель абстрактного мышления и использовал гегелевскую диалектику. Фейербах, поставив в центр мира чувствующего человека в отличии от Гегеля сконцентрировал внимание не на тонкостях научного знания, а на вопросе правомерности религии: тайну христианства он видел в объективировании человеком своих собственных сил и придания им потустороннего, отчужденного от него характера. Выяснение Фейербахом антропологического содержания христианской религии имело положительное значение для развития Марксом и Энгельсом диалектического материализма, основанного на конкретно общественной природе человека и его практике. В связи с этим выделялась революционная практика как фундамент и критерий истины. Т.о. концепция Маркса и Энгельса продолжала воззрения Гегеля и Фейербаха. В отличии от Фейербаха Маркс понимает философию как науку и строит ее строго в соответствии с научным методом. Метод этот был разработан Гегелем.

скачать реферат Зарождение марксизма и его сущность

Фейербаха, усматривая и впоследствии его слабые стороны исключительно в недостаточной последовательности и всесторонности его материализма. Всемирно- историческое, "составляющее эпоху" значение Фейербаха Маркс видел именно в решительном разрыве с идеализмом Гегеля и в провозглашении материализма. "Для Гегеля - писал Маркс - процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург (творец, созидатель) действительного. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней". В полном соответствии с этой материалистической философией Маркса и излагая ее, Фр. Энгельс писал в "Анти-Дюринге": "Если поставить вопрос, что такое мышление и познание, откуда они берутся, то мы увидим, что они - продукты человеческого мозга и что сам человек - продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместо с ней. Само собою разумеется в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей". "Гегель был идеалист, т. е. для него мысли нашей головы были не отражениями, более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а, наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то до возникновения мира".

скачать реферат Современная проблема психологии: неисследованные эквиваленты объективной реальности

Тем не менее, имена Канта, Фейербаха, Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина, Мао-Цзедуна, Гитлера, Сталина стали не просто известны, но созданная ими вера увлекла многие миллионы людей, перекроила карты мира, переселила народы, перераспределила власть и ресурсы. В 70-х годах появились имена новых идеологов волны психологии веры: Тоффера, Нэйсбита, Ферраротти, Маркузе, заложивших основы веры нового информационного общества. Порождением психологии веры являются не только классические религии, но и политические, общественные организации, партии, корпорации и т.п. Эквивалент веры - лицедейство. Вера в действительности является смыслом и основой личности. Развитие свойств личности настолько трудоемко, что большинство людей отказываются от ее формирования. Так большинство из нас перестают писать стихи в юном возрасте, осознав чрезмерную трудность этого занятия. Не верящий ни в черта, ни в Бога человек никогда не сможет стать личностью. Однако в основе любого конкурса на должность требования к личности соискателя непрерывно растут. Соискатель власти, положения, статуса должен прежде всего предъявить признаки высоких личностных качеств.

скачать реферат История социологии. Социология Маркса

Любопытно, что в отличие от Маркса и Энгельса аналогичные символы веры у Сен-Симона («Катехизис промышленников», 1823-1824; «Новое христианство», 1825) и у Конта («Позитивистский катехизис», 1852) появились в конце их жизни, как итог их научных и ненаучных размышлений. Влияние уже упоминавшегося Мозеса Гесса (1812- 1875) на Маркса было достаточно велико и носило многосторонний характер, несмотря на то что сам Гесс, участвовавший вместе с Марксом в кружке младогегельянцев, увидел в нем величайшего философа человечества. Он первым соединил социализм с гегелевской философией. По Гессу, идеал социализма - реализация социальной сущности человека. Теорию отчуждения человеком своей собственной сущности в религии, разработанную Фейербахом, он расширил и применил к интерпретации различных социальных явлений. Он доказывал, что над человеком в отчужденной форме господствуют его собственные силы: бог - в религии, деньги - в экономике, государственная власть - в политике. Будущее социалистическое общество освободит человека от господства созданных им, но отчужденных от него сущностей. Во всех этих положениях легко просматривается та теория отчуждения, которую вслед за Гессом разрабатывал Маркс.

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
скачать реферат Любимый враг: Фридрих Ницше с точки зрения революционного большевизма

Соответственно, и выводы из утверждений Маркса следуют те же, что и из утверждений Энгельса: раз история "антагонистических форм общественного процесса производства" есть лишь предыстория человеческого общества - значит, настоящая история человеческого общества еще не началась - значит, классовое общество еще не есть вполне человеческое общество - значит, члены классового общества еще не есть вполне люди, а их общество еще не есть вполне общество. Читаем десятый марксов тезис о Фейербахе: "Точка зрения старого материализма есть "гражданское" общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество". И опять-таки мы видим, что по мнению Маркса лишь обобществившееся человечество можно назвать человеческим обществом (из чего, естественно, следует вывод, что не обобществившееся человечество - еще не совсем человечество, а член гражданского общества - еще не совсем человек). При этом очевидно, что Маркс считает эту точку зрения одним из существеннейших элементов теории "нового материализма", кардинально отличающим ее от теории старого материализма.

скачать реферат Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

Отвергая гегелевский идеализм, Фейербах не воспринял и его диалектику. Он не понял, что диалектику можно развивать и на неидеалистической основе. Тем не менее значение Фейербаховской критики идеализма огромно. Учение Фейербаха, несмотря на его односторонность, сыграло важную роль в формировании философских взглядов КАРЛА ГЕНРИХА МАРКСА (1818-1883) и ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА (1820-1895). Основные труды: К. Маркса — «Экономическо-философские рукописи» (1844), «Снятое семейство» (1845), «Тезисы о Фейербахе» (1845), «Немецкая идеология» (1846), «Капитал» (1857-1867) и др.; Ф. Энгельса — «Анти-Дюринг» (1876-1877), «Диалектика природы» (1873-1882), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886) и др.; К. Маркса и Ф. Энгельса — «Манифест Коммунистической партии» (1848) и др. В чем же состояла принципиальная новизна основных идей марксизма как одного из многих течений мировой философской мысли? 1. Марксизм с идеалистической на материалистическую почву поставил гегелевскую диалектику и превратил ее в науку о наиболее общих формах связей и наиболее общих законах функционирования и развития объективного мира и отображающего его человеческого сознания. 2. Представители домарксовского материализма ограничивались установлением зависимости человека от природы, что приводило их на путь идеализма.

скачать реферат Шпаргалки по философии

Энгельс заключает, что диалектика - «не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления», и не видит противоречия между этим определением и своим же требованием понимать философию как учение о законах «самого процесса мышления». Материализм К. Маркса Ф. Энгельса был несомненным достижением философской мысли второй половины XIX века. Марксизм стал первой попыткой последовательного материалистического объяснения социальных процессов и сложных явлений мира: мышления, жизни, саморазвития и т.д. Однако он страдал, как и материализм Гольбаха и Фейербаха, существенным недостатком - недооценкой роли субъективной активности человека, будь то в мышлении или же в социальной жизни. При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта

скачать реферат Философия Фейербаха

Это связано с претензией мыслителя на создание истинно новой философии, в фокусе которой должен находиться человек. “Новая философия, - объяснял Фейербах, - превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и внешний предмет философии; превращая, следовательно, антропологию. в универсальную науку”. Однако, как это часто случается, “позитивная”, так сказать, часть воззрения Фейербаха получилась много слабее “критической”. Он не сумел или не захотел воспринять главных находок своих критикуемых учителей - диалектики и историзма. Оттого и грешит его концепция антиисторизмом (сущность человека, к примеру, у Фейербаха постоянна во все времена, т. е. берется с чисто биологической ее стороны), натурализмом в трактовке общественных отношений (главными из них признаются психологические и физиологические), созерцательностью в гносеологии (как будто не было достижений Канта и Фихте в выявлении активнейшей роли субъекта познания) и т.д. Поэтому и оставался Л. Фейербах своеобразным лидером философских авторитетов своей эпохи, “властителем дум” недолгий период времени. Ему на смену уже спешила гораздо более мощная по силе воздействия оригинальная материалистическая философия Маркса и Энгельса.

скачать реферат Западная философия XIX-XX века

Люди осмысливают, осознают, отражают только то, что так или иначе уже вошло в разряд практических проблем, т.е. мировоззрение не творит и не создает, а только выражает жизнь, развивающуюся по собственным законам. С другой стороны, только на практике может проверять мыслитель верность своих рассуждений. Впервые эти мысли о роли практики Маркс изложил в «Тезисах о Фейербахе». Таким образом, взяв практику за исходное, Маркс распространил материализм на область общественной жизни.3. Научная теория идеологии. Открыв зависимость сознания людей от практической деятельности, Маркс и Энгельс коренным образом переосмыслили значение и роль духовной деятельности. Идеи и концепции, даже самые революционные, не могут служить источниками и причинами исторических изменений. Всякое мировоззрение, в том числе и философское, не творит и не создает, а только выражает жизнь, изменяющуюся по собственным, лишь частично понятым людям законам. Обобщая свои выводы, Маркс и Энгельс создали концепцию идеологии. Духовное начало, идеология является искаженным отражением реальности. И это проявляется независимо от классовой ориентации мыслителя.

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
скачать реферат Категорический императив И. Канта

смотреть на рефераты похожие на "Категорический императив И. Канта" Центральный Банк Российской Федерации БАНКОВСКАя ШКОЛА РЕФЕРАТ ПО ФИЛОСОФИИ ТЕМА: "КАТЕГОРИчЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ И. КАНТА". РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: ПЕТРОЗАВОДСК 2002 императив И. литературы 8 Введение. Во второй половине XVIII века – первой половине XIX века в Германии работали ученые-философы Кант, Фихт, Шеллинг, Гегель, Фейербах. Несмотря на различия их учения тесно связаны между собой узами преемственности: после Канта каждый из мыслителей этого направления опирался на воззрения своего предшественника и вдохновлялся творческими импульсами его наследия. В их учениях нашли выражение наиболее значительные идеи немецкой философской мысли рассматриваемого периода. К концу XVIII века учения Канта, Фихте, Шеллинга заняли ведущее в западноевропейской философии, а затем в полном своем развитии, завершаемом учениями Гегеля и Фейербаха, немецкая классическая философия всемирное историческое значение. Эту линию в развитии новой европейской мысли Энгельс назвал «немецкой классической философией». К числу крупнейших достижений немецких мыслителей от Канта до Фейербаха относится уяснение того, отнюдь не очевидного факта, что при всем многообразии проблем у философии имеется основной вопрос и он состоит в определении отношения между мышлением и бытием.

скачать реферат Лекции по философии

Труд—отец богатства, земля—его мать. Капитализм имеет переходный характер. 2) Разработан французскими теоретиками, страстно пропагандировавшими равенство. Говорили о глубокой социальной противоречивости того общества. Теоретики не смогли объяснить переходный характер капитализма 9они не верили в историческую миссию пролетариата, выступали против самостоятельного движения рабочих, отказались от социалистической революции, пропагандировали союз). начало 19 века—классовый антагонизм ещё не обострился. середина 19 века—ситуация изменилась (рабочие—сила). Создана новая теория научного социализма, создан путь освобождения от эксплуатации. Маркс и Энгельс критически использовали немецкую классическую философию, материализм Фейербаха и диалектику Гегеля. Учение о материи и её самодвижении, Взгляд на познание и философию бытия. Недостатки—ограниченность материализма. В целом не понята всеобщность развития. Открытия: закон сохранения энергии, клеточная теория, учение Дарвина. III. Новая философия возникла в новых исторических условиях, отразивших все виды жизни общества.

скачать реферат Субстанция и материя

Жизнь, с точки зрения Демокрита, - это соединение атомов, смерть - их разложение. Душа тоже смертна, ибо ее атомы могут разлагаться, - учил Демокрит. 1.2. Определение материи К.Марксом, Ф.Энгельсом и В.Лениным Взгляд на материю как на бесчисленное множество атомов, без каких-либо заметных изменений, сохранялся в различных школах философского материализма вплоть до начала ХХ века. Отождествление материи с веществом (и с неделимыми атомами в его основе) был характерен и для французских материалистов XVIII века, и для Л. Фейербаха. Интересно, что и Ф. Энгельс, основываясь на позициях атомистического материализма, вместе с тем в ответе на вопрос: существует ли материя как таковая, писал, что реально существует материя лишь в виде конкретных форм, объектов и не существует материи как бесструктурной первоматерии, не изменяемой формы всех форм. Наиболее глубокие революционные изменения происходили в конце XIX и начале XX века в естествознании, особенно в физике. Они были столь фундаментальны, что породили не только кризис физики, но очень серьезно затронули и ее философские основания.

скачать реферат Фейербах

Основой подлинной религии, согласно Фейербаху, является любовь к другому человеку. А поскольку наиболее интенсивно это чувство проявляется в половой любви, то у Фейербаха выходит, что именно любовь мужчины к женщине, и наоборот, является истинным религиозным служением. Надо сказать, что призывы к любви и сердечному общению Я и Ты являются лейтмотивом учения Фейербаха. Иронизируя над этим, Энгельс писал: «Но любовь! — Да, любовь везде и всегда является у Фейербаха чудотворцем, который должен выручать из всех трудностей практической жизни, — и это в обществе, разделенном на классы с диаметрально противоположными интересами! Таким образом из его философии улетучиваются последние остатки ее революционного характера и остается лишь старая песенка: любите друг друга, бросайтесь друг другу в объятия все, без различия пола и звания, — всеобщее примирительное опьянение». 4.Этика. Этика Фейербаха — это этика Любви, в которой он видит выход из отчужденного состояния человечества. Человек у Фейербаха должен жить полнокровной жизнью, однако в такой жизни еще нет места предметно- практической деятельности. Фейербах — материалист, но жизнь людей в его материалистическом учении проходит в созерцании природы и сердечном общении Я и Ты.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.