телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Местные органы самоуправления /Укр./

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Міністерство Осіти України Українська Академія Друкарства Реферат на тему: Місцеві органи самоврядування Виконав: Cт.гр.К-ххх Хххххх Хххххх Перевірила: Cт.викладач: Кравчук С.М. Львів Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази. Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької і безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять як певні представницькі органи, так і форми безпосередньлго волевиявлення населення територіальної одиниці. Самоорганізація громадян для здійснення самоврядування є територіальною, тобто місцеве самоврядування здійснюється в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Територіальну основу місцевого самоврядування становлять сільські поселення, селища, міста. Тому система місцевого самоврядування включає, по-перше, сільські, селищні, міські Ради народних депутатів та їх органи, по-друге, інші форми тери горіальної самоорганізації громадян (громадські комітети і ради мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети та інші органи), по-третє, місцеві референдуми, загальні збори (сходи) громадян — форми безпосереднього волевиявляння населення. Районні в містах Ради народних депутатів є складовою частиною міського самоврядування. Для більш ефективного здійснення своїх повноважень органи місцевого самоврядування можуть об'єднуватися в асоціації, інші добровільні об'єднання. Територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, область, а в його систему входять районні і обласні Ради народних депутатів, місцеві референдуми в межах території району, області, інші форми самоорганізації громадян районів і області (Закон України «Про місцеві Ради та місцеве і регіональне самоврядування» зі змінами і доповненнями від 16 березня 1993 р.). Представницькі органи регіонального самоврядування — обласні, районні Ради. З числа депутатів відповідної Ради обирають голову і заступника голови Ради, утворюють і обирають постійні та інші комісії. Голови обласної, районної Рад є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району. Обласні, районні Ради утворюють підзвітний їм секретаріат Ради, який здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів. Структура і чисельність секретаріату визначається Радою за поданням її голови, керівник секретаріату призначається головою Ради. На відміну від органів місцевого самоврядування регіональні самоврядні органи не утворюють своїх виконавчо-розпорядчих органів.

Пропозиції про скликання загальних зборів (сходів) громадян можуть вносити громадяни, депутати, постійні комісії місцевої Ради, депутатські групи, трудові колективи, громадські організації. Коли скликання загальних зборів є неможливим, можуть скликатися збори (сходи) представників громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів та інших територіальних одиниць. Норми представництва на них визначаються органом, якому належить право скликання зборів громадян. Повноваження, порядок скликання і проведення загальних зборів (сходів) громадян визначається Положенням про загальні збори (сходи) громадян за місцем їх проживання в Україні. Основною ж ланкою в системі місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Ради народних депутатів, котрі на своїй території об'єднують і координують діяльність усіх інших ланок місцевого самоврядування (ст. 2). Система місцевого самоврядування на територіальному рівні становить певну цілісність зі спільними основними завданнями і метою максимально можливого задоволення інтересів людини. Реалізуючи спільні завдання, елементи системи виконують і свої специфічні функції. Список використаної літератури: 1.Конституція (Осноаний Закон)України:Текст із змінами і доповненнями станом на 20 квітня 1993 року.Львів,1993 рік 2.Правознавство/За ред. Михайла Настюка.- Львів:Світ,1994.-271с. 3.Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. Загальна теорія права і держави: навчальний посібник.К.,1993

Рада утворює комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності та етики; з питань планування, бюджету і фінансів, а також при необхідності постійні комісії з інших питань господарського і соціально-культурного будівництва, визначає їх кількісний склад. Строк повноважень постійних комісій такий, як і Ради, котра їх утворює. Обираються комісії у складі голови і членів комісії, причому кандидатуру голови комісії пропонує голова Ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть обиратися голова, заступник голови Ради. Протягом строку своїх повноважень Ради мають право реорганізувати систему своїх комісій, вносити зміни до їх складу. З лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування», згідно з яким органами місцевого самоврядування в Україні виступають сільські, селищні, міські, районні та обласні Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють самостійно. Одночасно обласні, районні. Київська та Севастопольська міські Ради виконують функції органів державної виконавчої влади. Ради обираються строком на чотири роки. Кількісний склад Рад визначається самими Радами, але має становити не більше як 75 депутатів для обласної. Київської і Севастопольської" міських та Рад міст з районним поділом і не більше як ЗО — для інших Рад. Голови обласних, районних, міських, селищних і сільських Рад обираються безпосередньо населенням, вони ж за посадою очолюють виконавчі комітети відповідних Рад. Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада на пленарному засіданні, персональний склад виконкому пропонується головою відповідної Ради і затверджується Радою. У сільських, селищних, міських (міст районною підпорядкування) Радах за їх рішенням виконавчі комітети можуть не утворюватися, у цих випадках виконавчі функції здійснює юлова Ради. Голови сільських, селищних, міських, районних і обласних Рад "і'л очолювані ними виконавчі органи підзвітні і підконтрольні відповідним Радам. З питань здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади вони підпорядковані Кабінету Міністрів України, а також виконавчим органам вищестоящих Рад. Отже, місцеві Ради всіх рівнів діють самостійно в сфері місцевого самоврядування, вертикальна ж їх підпорядкованість встановлюється лише при реалізації ними функції державної виконавчої влади. Законодавець формулює умови, за яких повноваження сільської, селищної, міської, районної, обласної, Верховної Ради Республіки Крим можуть бути достроково припинені, зокрема, якщо вони прийняли рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою; порушили Конституцію України і закони України та не приводять своє рішення у відповідність з ними; не можуть протягом двох місяців провести пленарне засідання чи утворити свої виконавчі органи. Рішення про скасування незаконних рішень Рад та дострокове припинення повноважень і призначення нових виборів цих Рад приймає Верховна Рада України. У разі порушення Конституції та законів України голова обласної", районної, міської, селищної" і сільської Ради може бути звільнений з посади у порядку, визначеному законом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Занимательное обществоведение переходного периода

И если у чиновника, инспектора ГИБДД или иного бюджетного работника в личном деле будет два - три десятка таких писем от Граждан, без конкретных обвинений в получении взятки, но с определением суммы реального дохода, у налоговой полиции будет достаточно оснований поинтересоваться им, да и службе внутренней безопасности тоже. Если же ваши права и свободы нарушены, то услуги МВД, суда и прокуратуры по признанию, соблюдению и защите ваших прав и свобод вы уже им оплатили. Требуйте от сотрудников правоохранительных органов свершения правосудия. В Конституции РФ говорится, что МЫ все рождены равными и свободными. Единственное наше отличие друг от друга - предрасположенность к труду. У одних Граждан есть предрасположенность свободно трудиться и быть абсолютно свободным в своих решениях места, времени и формы зарабатывания денег. Вольных в своих решениях Граждан - единственных истинных налогоплательщиков. Те, у кого это не получается, идут на госслужбу или в местные органы самоуправления на службу за счет налогов Граждан, вольных в своих решениях, или же за социальным пособием

скачать реферат Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

Если это предписание органа не будет выполнено в установленный срок, глава администрации местного органа самоуправления дает распоряжение соответствующей муниципальной службе о сносе строения силами этой службы. В этом случае расходы, связанные со сносом постройки, взыскиваются в судебном порядке с виновного. Изъятие имущества, создающего угрозу безопасности, и у незаконного владельца. Во многих законах и иных правовых актах говорится о такой мере принуждения, как изъятие имущества. К сожалению, легального определения этого понятия нет. Представляется, что «под изъятием имущества следует понимать его принудительное отчуждение (отобрание) компетентными субъектами публичной власти у владельца»1. Изъятие, в отличие от хищения, - это мера, применяемая на основе правовых норм в связи с неправомерными действиями. Фактическое содержание этой принудительной меры состоит в том, что имущества у владельца физически отбирается, оно перемещается, и лицо лишается возможности им владеть, пользоваться. Существуют разнообразные виды изъятия. Для того, чтобы лучше разобраться в этом множестве необходимо использовать 3 критерия: возмездность, время, право собственности.

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
 Рухнама

Туркменистан имеет следующее административно-территориальное деление: велаяты, этрапы, города с правами этрапов, в которых создаются государственные органы управления. Кроме того, он состоит из городов, поселков и сел, в которых действуют местные органы самоуправления. Высшим представительным органом народной власти в Туркменистане является Халк Маслахаты (Народный Совет), куда входят Президент, депутаты Меджлиса, халк векили (народные избранники) от каждого этрапа. Срок полномочий халк векили составляет пять лет, свои обязанности они исполняют на общественных началах, бесплатно. Вносить предложения на рассмотрение Халк Маслахаты вправе Президент, Меджлис, его Президиум, либо одна четвертая часть от числа членов Халк Маслахаты. Работу высшего органа народной власти возглавляет Президент либо любой другой член Халк Маслахаты. Самостоятельность Туркменистана осуществляется народом, народ единственный источник государственной власти. Свою власть он реализует непосредственно либо через представительные органы. Никакая часть народа, никакая организация или отдельные группы не вправе захватывать власть в государстве

скачать реферат Виды налогов за рубежом

При этом функция по определению налогов и всевозможных мероприятий по сбору средств, которыми могут воспользоваться местные органы власти, лежит на правительствах штатов. После установления руководящими органами штатов перечня налогов, сборов и разнообразных пошлин и платежей, которые вправе взимать местные органы самоуправления, последние могут решать, какие налоги они будут вводить на своей территории. Наибольшее значение среди местных налогов имеет поимущественный налог, который является приоритетом исключительно органов местного самоуправления. Дальнейший анализ структуры и ставок местных налогов в США позволяет классифицировать их по четырем основным группам. Первая – это собственные налоги, которые собираются только на данной территории. Сюда относятся прямые и косвенные налоги. Из прямых налогов основными являются поимущественные налоги, промысловые, поземельные, местные налоги с наследств и дарений. Косвенное налогообложение весьма разнообразно, оно представлено как универсальным акцизом, т.е. налогом с продаж, так и специфическими акцизами.

 Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха

В любой момент военнослужащие отрядов были готовы принять бой, как с «лесными братьями», так и с регулярными частями вермахта. Так, заградотряд, сформированный 3-м отделом Балтийского флота, вел оперативную работу по ликвидации подполья, разгрому отрядов «Кайтселиита» и мелких немецких подразделений на передовой. По мере продвижения немецких войск по всей Эстонии стали возникать местные органы самоуправления и полицейские части и подразделения, формировавшиеся из личного состава повстанческих отрядов. В отличие от Литвы и Латвии, местные полицейские силы не проводили массовых репрессий против еврейского населения, и организация погромов там оказалась для СД невозможной. Эстонцы убили лишь особо ненавистных коммунистов, а в основном ограничились арестами. Вновь созданный аппарат полиции безопасности и СД состоял из немецких служащих и бывших руководителей и сотрудников полиции Эстонии, кайтселиитчиков, бывших офицеров эстонской армии. Аппарат полиции безопасности и СД делился на две части. немецкую и эстонскую, которые для различия имели перед своим условным обозначением соответствующие литеры: эстонские. Б, немецкие. А

скачать реферат Налоги в США

Выдаются лицензии на право пользования автомобилями, мотоциклами, на право содержания домашних животных. Лицензионные сборы входят в систему местных налогов. Местные налоги в США играют самостоятельную роль и в отличие от России, Германии, ряда других стран служат основой доходной части местных бюджетов. Тем не менее, без крупных правительственных субсидий города не обходятся. Даже столица США Вашингтон, имеющий в качестве специального округа Колумбия прерогативы штата, может покрывать свои расходы лишь на 84%. Остальные 16% составляет федеральная субсидия. В Нью-Йорке субсидия равна 32% бюджета города. Специфика налоговых доходов бюджетов городов отражает общие особенности, присущие в целом поступлениям от налогов в бюджеты органов местного самоуправления. Постоянно увеличивающиеся расходы сопровождаются таким же быстрым ростом поступлений. Вместе с тем периодически происходит отставание доходной части бюджетов от расходной, т.е. дефицит. Городские власти, как и любые другие местные органы самоуправления, имеют свою структуру налогов.

скачать реферат Форма правления и формы государственного устройства

Унитарное государство характеризуется следующими признаками: - унитарное устройство предполагает единые, общие для всей страны высшие представительные, исполнительные и судебные органы, которые осуществляют верховное руководство соответствующими местными органами; - действует одна конституция, единая система законодательства, одно гражданство. В нем функционирует единая денежная реформа, проводится обязательная для всех общая налоговая и кредитная политика; - составные части унитарного государства (области, департаменты, округа) государственным суверенитетом не обладают. Не имеют своих законодательных органов, самостоятельных воинских формирований, внешнеполитических органов и других атрибутов государственной власти. В то же время местные органы в унитарном государстве обладают известной, а иногда и значительной самостоятельностью. По степени их зависимости от центральных органов унитарное государственное устройство может быть централизованным и децентрализованным. Централизованное государство – когда во главе местных органов государственной власти стоят назначенные из центра чиновники, которым подчинены местные органы самоуправления.

скачать реферат Правовой режим лесного фонда

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов закон возлагает на органы государственной представительной и исполнительной власти Федерации, субъектов Федерации, местные органы самоуправления, а также специально уполномоченные органы лесного хозяйства и охраны окружающей среды. На лесхозы возлагаются следующие обязанности: осуществлять уход за лесами, проводить работы по селекции, лесному семеноводству и сортоиспытанию ценных древесных пород, повышению плодородия почв, предотвращению водной и ветровой эрозии почв, заболачивания, засоления и других процессов, ухудшающих состояние земель; осуществлять рубку промежуточного пользования, если нет иного использования этих рубок; принимать меры по эффективному воспроизводству лесов, созданию новых лесов и проведению гидролесомелиорации избыточного увлажнения земель; строить дороги лесохозяйственного назначения; оказывать лесопользователям помощь в выборе способов воспроизводства лесов, обеспечении посевным и посадочным материалами и оплачивать в установленном порядке выполненные ими лесовосстановительные мероприятия.

скачать реферат Шпаргалка по политологии

Выборность парламента сохраняется, но фактическое положение таково, что в парламент и местные органы самоуправления могут быть избраны только представители правящей верхушки; рабочие депутаты в парламент не допускаются. В принципе признается разделение властей, но фактически главенствующая роль принадлежит не законодательной, а исполнительной власти. 42. Конституционно-авторитарный режим (одна из разновидностью авторитаризма). В условиях этого режима антидемократические порядки закреплены конституцией. Парламент сохраняется, но зачастую строится на корпоративной основе, значительная часть его членов назначается, а не избирается. Нередко он превращается в совещательное учреждение. Здесь безраздельно доминирует исполнительная власть, а ключевые посты занимает президент, использующий харизматические традиции отсталой части населения. 43. Военный режим (Особой разновидностью тоталитарного авторитарного режима является), устанавливаемый в итоге военного переворота. В условиях военного режима конституция отменяется и заменяется актами военных властей единоличного лидера переворота или совета, директории; парламент, политические партии, общественные организации распускаются; местные органы самоуправления заменяются назначенными военными чиновниками; действие норм об основных правах граждан приостанавливается. 44. Либеральный режим является промежуточным или переходным между авторитарным и демократическими режимами.

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Реформы Александра II

Инициатива власти в переустройстве уездных и губернских учреждений во многом отвечала требованиям времени:с одной стороны,общество предпочитало решать свои проблемы самостоятельно,без государевой опеки.С другой – государство теперь могло разгрузить административный аппарат,переложив значительную часть дел на органы самоуправления. Сложились различные мнения о том,как следует реорганизовать местные органы самоуправления.И это не могло не отразится на работе комиссии.Сложнее всего было определить,сколько власти доверить земству.Серьезные затруднения возникли,когда сталкивались противоположные точки зрения и членам комиссии не удавалось прийти компромиссу.И только личное вмешательство императора заставляло комиссию делать еще один шаг вперед. Подобная ситуация возникла,когда комиссия Милютина не могл два года выработать общего мнения о статусе земских учреждений:будут оно зависить от государственных органов или нет.Ответ на этот вопрос дала комиссия Вадуева.Земства пользовались определенной самостоятельностью,но государство оставляло за собой право контрля над их деятельностью.

скачать реферат Местные налоги

В стране должна быть создана единая система местного налогообложения, построенная на общих принципах и методологии взимания, поскольку местные налоги нельзя отрывать от всей системы налогообложения. Местные органы самоуправления должны иметь право вводить налоги, но в соответствии с широким перечнем, предусмотренным и достаточно подробно разработанным высшими законодательными органами власти. Бюджетной политикой должны быть предусмотрены следующие направления в области местного налогообложения: повышение роли имущественного и земельного обложения в качестве доходного источника местных бюджетов, направление налогов на недвижимость в полной сумме в местные бюджеты, уменьшение общего числа местных налогов и сборов, введение ограничений на сумму местных налогов, уплачиваемых из чистой прибыли. Реформирование системы местного налогообложения должно сопровождаться корректировкой местного процесса. Формирование доходной части бюджета должно основываться на местных налогах независимо от их удельного веса в структуре налоговых доходов.

скачать реферат Основные теории местного самоуправления

При этом ответственность органов местного самоуправления должна определяться с учетом экономических, финансовых и иных возможностей. Ведь не все местные сообщества одного и того же уровня из-за неравенства условий могут в равной мере решать свои проблемы. В соответствии с принципом субсидиарности финансово-слабые местные сообщества должны быть защищены путем создания механизмов финансового перераспределения. Особое значение для принципа субсидиарности имеет статья 4 Европейской Хартии о местном самоуправлении, устанавливающая, что “при делегировании полномочий центральными или региональными органами местные органы самоуправления должны, насколько это возможно, обладать свободой приспосабливать их осуществление к местным условиям”. Кроме того, при планировании и принятии любых решений, непосредственно касающихся органов местного самоуправления, центральным органам власти необходимо консультироваться с местными органами, насколько это возможно, делая это заблаговременно и в соответствующей форме. Можно заключить, что проблемы распределения полномочий между местными и вышестоящими органами власти, приближения, насколько это возможно, процесса принятия решений к гражданину, взаимодействия и сотрудничества между различными уровнями власти, участия местных властей в определении их собственных полномочий, решение которых предполагает реализация принципа субсидиарности, определяют важное направление развития муниципального законодательства в нашей стране.

скачать реферат Шпоры по Праву

Даже после проведения приватизации ее удельный вес будет достаточно значительным. К государственной собственности в Украине принадлежат общегосударственная (республиканская) собственность и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность). Субъектом права общегосударственной собственности является государство в лице Верховной Рады Украины. Субъектами права коммунальной собственности являются административно-территориальные единицы в лице территориальных общин сел, поселков и городов, а также объекты их совместной собственности, пребывающей в управлении районных и областных Советов. Управление государственным имуществом от имени народа; осуществляют, соответственно, Верховная Рада Украины и местные органы самоуправления, а также органы исполнительной власти. Согласно действующему законодательству полномочия по управлению государственным имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, возложены на правительство — Кабинет Министров Украины. Кабинет Министров Украины возложил осуществление функции по управлению обозначенным имуществом на министерства и другие подведомственные Кабинету Министров Украины органы государственной исполнительной власти.

скачать реферат Роль и место строительства в подъеме экономики Российской Федерации

Имущество же, собственником которого ранее являлись в лице муниципального образования местные органы самоуправления, отныне принадлежит акционерному обществу как юридическому лицу. В результате приватизации строительные организации преобразовываются в акционерные общества открытого и закрытого типа. Для строительных организаций бывших строительных министерств характерно создание закрытых АО, что обусловливалось преобразованием арендных предприятий в АО. Кроме того, закрытые АО создаются преимущественно крупными хозяйственными структурами. По своей организационной и правовой сущности ЗАО очень близки к ООО. С точки зрения учредителя, данные формы по своей экономической сущности идентичны, хотя имеются принципиальные различия. В таблице 5 представлены сравнительные характеристики АО и ООО. Они отражают различия в регламенте регистрации общества, условиях выхода участников из него и других аспектов деятельности. При выходе из состава ООО любого из участников активы общества могут уменьшиться и оказаться ниже установленного уровня.

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
скачать реферат Ценообразование

В Австрии министр экономики устанавливает либо верхний предел цен социально значимых товаров и услуг, либо «ножницы» цен. Контроль осуществляют местные органы самоуправления и «социальные партнеры» (профсоюзы и др.). Во Франции широко применяются обязательства между финансовой администрацией и конфедерациями предприятий, определяющие предельные уровни или индексы цен на некоторые товары, улучшение качества как условие роста цен на новую продукцию и т. д. Для усиления контроля государство субсидирует ассоциации потребителей. Контроль ужесточается при обострении инфляции (например, в 1980-1981 гг., когда инфляция достигала 10 %).Инфляция - повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием.Диспропорцию вызывает ряд взаимозависимых причин:- инфляционный спрос (в России это выпуск не обеспеченных товарами денег, покрывающих дефицит государственного бюджета; непроизводительные расходы государства; рост денежных доходов населения, опережающий увеличение производства и образующий дефицит товаров.

скачать реферат Политология

Нередко он превращается в совещательное учреждение. Здесь безраздельно доминирует исполнительная власть, а ключевые посты занимает президент, использующий харизматические традиции отсталой части населения. Военный режим (особая разновидность тоталитарного или авторитарного режима), устанавливаемый в итоге военного переворота. В условиях военного режима конституция отменяется и заменяется актами военных властей единоличного лидера переворота или совета, директории; парламент, политические партии, общественные организации распускаются; местные органы самоуправления заменяются назначенными военными чиновниками; действие норм об основных правах граждан приостанавливается. Либеральный режим является промежуточным или переходным между авторитарным и демократическим режимами. Этот политический режим делает ставку на такую организацию общественной жизни, которая построена на признании политических и экономических прав индивида в пределах закона; ограничивает возрастание роли государства, ставит своей целью защитить от государственного вмешательства частную жизнь человека и свободу его действий в рамках закона; провозглашает верховенство закона, общего для всех граждан.

скачать реферат Конституционное право Великобритании

Изменения могут вноситься только в акты, налагающие обременения на лиц, а также в законы Шотландии. Речь идет в основном об освобождении некоторых физических и юридических лиц от налогов и других платежей государству. Актов делегированного законодательства принимается приблизительно 2 тыс. в год, тогда как законов — не более 100. Министерства имеют отделения на местах (делегатуры), с которыми местные органы самоуправления согласовывают назначение некоторых муниципальных чиновников (например, в сфере пожарной охраны, муниципальной милиции и др.). Новеллами в государственном строительстве Великобритании стало введение региональных представительных органов: парламентов Северной Ирландии и Шотландии и Ассамблеи Уэльса. Получение мандатов в них основывается на одноименных актах Парламента Великобритании: Акты о Северной Ирландии 1998, 2000 гг., о Шотландии 1998 г. и об управлении Уэльсом 1998 г. Участие Великобритании в Европейском Союзе обусловливает непосредственное избрание ее гражданами членов Европейского парламента. Закон о выборах Европейской ассамблеи 1978 г., переименованный Законом о внесении изменений в акты о Европейских сообществах 1986 г. в Закон о выборах в Европейский парламент, устанавливал мажоритарную систему относительного большинства по многомандатным округам для избрания 87 депутатов.

скачать реферат Местное самоуправление: теория, история, современная практика осуществления

Определенная работа по изменению нормативного массива проводится и в муниципальных образованиях. Во многих из них уже готовятся проекты новых уставов, решений о внесении изменений и дополнений в действующие уставы, иные муниципальные правовые акты. Но там вопрос стоит не так остро. Во-первых, до последнего срока, определенного для окончательного приведения уставов муниципальных образований и иных муниципальных правовых актов в соответствие с новым законодательством (1 июля 2005 г.), еще есть время. Во-вторых, в отличие от законодательства РФ и ее субъектов, акты органов местного самоуправления не могут влиять на состав и содержание полномочий других уровней публичной власти. Местное (территориальное) самоуправление в Удмуртской Республике - это организация деятельности граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, на основе Конституции РФ, Конституции УР, законов РФ и УР, Устава о местном самоуправлении. В пределах «законодательного влияния» высших органов власти субъекта федерации находятся местные органы самоуправления. «Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях УР с учетом исторических и иных местных традиций.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.