телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Истина и обман /Укр./

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Але Для первісної людини міф був далеко не продуктом вільної фантазії “художника”. Первісна людина взагалі ще майже не відрізняла свою уяву від реального існування, саму себе (з усією своєю свідомістю) від природи в цілому. Міф для неї був цілісною, остаточною, єдино реально існуючою. . . дійсністю”#. Для сучасної людини міфологічні уявлення здаються просто заблудженнями, оскільки для неї в більшості випадків залишається невідомим зміст тих відношень, які виражали міфологічні образи. Так, аналізуючи факт, узятий з робіт відомого французького психолога і етнографа Лю-сьєна Леві-Брюля (1857—1939), про те, що люди з племені гуїчолів ототожнюють оленів і пір’я птахів, оленів і пшеницю і т. п. , російський психолог О. М. Леонтьєв (1903) зауважує неприйнятність тлумачення цього факту самим Леві-Брюлем, який робив з нього “висновок” про принципову відмінність логіки первісної людини від логіки людини сучасної. Заперечуючи Леві-Брюлю, О. М. Леонтьєв пише: “Зближення значень “олень” — “пшениця” є. . . вочевидь лише формою усвідомлення переносу їх смислу, тобто переносу практичних відношень колективу з оленя на пшеницю. Цей перенос, що відображає перехід від панівної ролі полювання і скотарства до панівної ролі вирощування рослин. . . і закріплюється Ідеологічно. . . ”# Отже навряд чи можна оцінювати міфологічні уявлення як “суцільне” заблудження. Слід, мабуть, говорити лише про менший обсяг знання первісної людини, про більш поверховий його характер порівняно з сучасним. Проте інколи твердять, що міфологічні образи, будучи своєрідною формою первісного знання, все ж не можуть йти ні в яке порівняння за ступенем об’єктивності з такими категоріями наукового мислення XVIII—XIX ст. , як “маса”, “енергія” та ін. , оскільки в останніх менше суб’єктивності й тому вони істинніші від знань первісної людини. Спробуємо розібратися в цій ситуації. Антропоморфізм створює уявлення про світ як про поле діяльності “людиноподібних” сил, які люблять і ненавидять, радіють і страждають. Наукове мислення XVIII— XIX ст. уявляє світ у “вигляді якогось величезного мєханізму, поведінку якого можна цілком точно описати, задавши положення всіх його частин у просторі й зміни положення з часом” (Ле Бройль). Обидві картини світу — антропоморфічна і механічна, як бачимо, визначаються тим способом практичного діяння людини на навколишній світ, який був панівним у відповідний історичний період. У первісну епоху людина діяла на світ головним чином природними органами свого тіла. Звідси й антропоморфізм, що базується на уявленні про “людиноподібний” характер стихійних рушійних сил навколишнього середовища. У XVIII—XIX ст. людина діє на світ головним чином за допомогою машин і механізмів. Звідси й механістичний підхід, що базується на уявленні про світ як про грандіозну машину. В обох випадках картина світу створюється за образом і подобою способів людського діяння на реальність. До речі, багато категорій наукового мислення не так вже й виграють (навіть зовні) у своїй “об’єктивності” під час порівняння їх з категоріями первісного мислення. Механістично-раціоналістична картина світу, згідно з якою Всесвіт уявлявся велетенським “механізмом”, який управляється строгими детерміністичними законами, через що увесь подальший розвиток може бути передбачений за допомогою диференціальних рівнянь механіки, вже на початку XX ст. переживає глибоку кризу.

Беллармін писав одному з послідовників Коперника: “Гадаю, що ви і сеньор Галілеіі вчинили б обережно, якби задовольнилися б здогадними висловлюваннями и утрималися б від абсолютних; так чинив, як я завжди думав, і Коперник. . . І справді, якіцо говорять, що припущення про рух Землі і нерухомість Сонця краще пояснює спостережувані явища, ніж гіпотеза епіциклів і ексцентрів, то це-прекрасне твердження і воно не містить у собі ніякої небезпеки. Його цілком досить для математики”. Геоцентрична теорія, як бачимо, незважаючи на. існування фактів, що ЇЇ “фальсифікували” ще до початку нашої ери, незважаючи на існування альтернативної їй геліоцентричної ідеї (з III ст. до н. е. ), яка простіше пояснювала негативні факти, стійко “протрималася” 18 століть і тільки після цього поступилася місцем (та й то не одразу) ідеям нової астрономії, фундамент якої було закладено Коперником. Проте такий “консерватизм” теорії цілком виправданий, адже історія науки знає багато випадків, коли поява фактів, що суперечили тій чи іншій теорії, аж ніяк не була свідченням її неістинності. Більше того, побудова “додаткових гіпотез”, що “прив'язували” негативні факти до теорії, узгоджували їх з теорією, нерідко приводила до наукових відкриттів. Так було в уже згаданому випадку з аномаліями в русі Урана (останньої відомої на початок XIX ст. планети сонячної системи). Узгодження цих аномалій з законами небесної механіки, якій вони, мабуть, суперечили, не тільки зберегло теорію, але й привело до відкриття (суто теоретичним шляхом) пової планети — Нептуна. Цілком аналогічним шляхом була відкрита в 1930 р. остання відома на сьогодні планета сонячної системи Плутон. Ще один випадок. Коли Д. І. Менделєєв сформулював свій знаменитий періодичний закон і склав на його основі таблицю хімічних елементів, то виявилося, що розташовані в порядку зростання атомної ваги елементи таблиці далеко не скрізь відповідали вимогам періодичного закону. Впевнений у. правильності відкритого ним закону, Менделєєв вніс у таблицю зміни, які узгоджували факти з вимогами закону (а не навпаки). Це порушило неперервність розташування елементів, у таблиці з'явилися “порожні місця”. Менделєєв побудував логічну “модель”, що пояснювала наявність “порожніх місць” існуванням ряду ще не відкритих хімічних елементів з цілком певними (Менделєєв точно назвав, з якими саме) властивостями. Згодом усі ці елементи і справді (більшість—ще за життя Менделєєва) були відкриті. Характерна деталь: числове значення атомної ваги одного з ціїх елементів—галія—виявилося при його відкритті іншим, ніж передбачав Менделєєв. Останній написав листа авторові відкриття Лекоку де Буабодрану, в якому висловив упевненість, що таке розходження є результатом неточності досліду, а не неточності теорії. Повторений більш чітко дослід підтвердив правоту Менделєєва. Подібні випадки мали місце і в інших галузях науки. Наприклад, здійснене теоретичним шляхом відкриття російським географом В. Ю. Візе острова в Північному Льодовитому океані. Згодом цей острів був справді відкритий однією з полярних експедицій і названий островом Візе. Такий, здійснюваний суто теоретичними (логічними) засобами метод виявлення й пояснення фактів звичайно називають науковим передбаченням. Межі передбачення. Проте історія науки знає безліч випадків протилежного порядку, коли безсуперечне “прив'язування” до теорії фактів, що їй суперечили, не виправдовувалося наступним рухом теорії, внаслідок чого теорія виявлялася не істиною, а заблудженням, як це сталося з геоцентричною теорією.

Тобто детермінуючі чинники тут належать не теперішньому, а майбутньому, не дійсності, а можливості. Отже, вибір нової теорії, що повинна відображати якісно нову сферу реальності, є вибором напряму пошуків нових, нетрадиційних ідей; тому цей вибір є свободним, оскільки він не детермінується тими чи іншими чинниками наявної (традиційної) системи знання. Проте, будучії свободним, цей вибір не є довільним. Він завжди визначається цілком об'єктивними чинниками, які, щоправда, мають специфічний характер — їхнє буття є майбутнім буттям, буттям можливостей. Вище вже йшлося про “механізми” контакту людської свідомості з можливостями, з майбутнім. Тут хотілося б лише сказати про роботи російського вченого М. О. Бернштейна, автора концепції так званої фізіології активності. Якщо проаналізувати, на чому базується формування рухових дій, пише Бернштейн, то виявиться, що кожний значущий акт являє собою рішення (або вже спробу рішення) певного завдання дії. Але завдання дії, іншими словами, результат, що його організм прагне досягти, є щось таке, що повинно стати, але чого ще немає. Таким чином, завдання дії є закодоване так чи інакше в мозкові відображення або модель потрібного майбутнього. Вочевидь, життєво корисне або значуще діяння не може бути ні запрограмоване, ні здійснене, якщо мозок не створив для цього спрямовуючої передумови у вигляді названої зараз моделі потрібного майбутнього, Поняття “моделі потрібного мпйбутнього”#, сформульоване Бериштейном, дає змогу вказати на певні фізіологічні передумови, що беруть участь у формуванні свободної дії людини. “Заглядування в майбутнє або. . . модель майбутнього змушує визнати, що в мозкові існують свого роду єдності протилежностей, дві категорії (або форми) моделювання сприйнятого світу: модель минуло-теперішнього, або того, що стало, і модель прийдешнього. Друга плине безперервним потоком і перетворюється в першу. Вони необхідно відмінні одна від одної насамперед тим, що перша модель однозначна і категорична, тоді як друга може спиратися тільки на екстраполювання з тією чи іншою мірою ймовірності”. І далі: “Рушійне завдання, яке визначає для себе індивід, формулює категорично єдиний вихід з наявної ситуації, якою б не була його апріорна ймовірність у таблиці самій по собі (хоча б вона там дорівнювала нулю)”. Отже, поле людського вибору майбутнього виявляється надзвичайно широким, навіть можливий вибір можливості, яка в природі, “в таблиці самій по собі” (Бернштейн), взагалі не реалізувалася б стихійно. ДОСВІДНО-ПРАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПІЗНАННЯ. ЛОПКО-ДИСКУРСИВНИЙ ТА ІНТУЇТИВНИЙ РІВНІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Досвідний рівень пізнання. Перехід від старої теорії до нової-це, по суті, перехід до нових, несумірних з притаманними старій теорії вихідних принципів. Такий перехід, зрозуміло, не може здійснюватися логічним шляхом, оскільки суперечність між вихідними посиланнями нової і старої теорії є насамперед логічною суперечністю. Тому вироблення нових вихідних принципів теорії є вільним, таким, що виводить думку за межі старої теорії, вибором. І джерело виникнення всіх вихідних принципів (аксіом, базисних положень тощо) — практика.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия для аспирантов

Ибо ученый, оставаясь ученым, не перестает быть просто человеком. 9 Иногда обыденное знание определяют посредством указания на общие представления здравого смысла или неспециализированный повседневный опыт, которые обеспечивает предварительное ориентировочное восприятие и понимание мира. В данном случае последующей дефиниции подвергается понятие здравого смысла. К исторически первым формам человеческого знания относят игровое познание, которое строится на основе условно принимаемых правил и целей. Оно дает возможность возвыситься над повседневным бытием, не заботиться о практической выгоде и вести себя в соответствии со свободно принятыми игровыми нормами. В игровом познании возможны сокрытие истины, обман партнера. Оно носит обучающе-развивающий характер, выявляет качества и возможности человека, позволяет раздвинуть психологические границы общения. Особую разновидность знания, являющегося достоянием отдельной личности, представляет личностное знание. Оно ставится в зависимость от способностей того или иного субъекта и от особенностей его интеллектуальной познавательной деятельности

скачать реферат Право: сделки

Существенное заблуждение - заблуждение, без которого лицо, действуя разумно, добросовестно и со знанием истинного положения дела не совершила бы данную сделку. Существенное заблуждение чаще всего имеет место в отношении предмета, его свойствах и качествах ( принятие копии картины за подлинник ). Заблуждение возникает: либо в собственной оплошности лица, либо в неумышленных действиях контрагента. При заблуждении должен отсутствовать умысел у контр-агента. Если имеет место умысел, значит это обман. Д. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а так же сделки, совершенные гражданами под влиянием стечения тяжелых обстоятельств, на крайне не выгодных для себя условиях ( ст. 179 ГК РФ ). совершении этих сделок, одна из сторон не может породить тех правовых последствий, которые порождаются этой сделкой. Воля имеет существенные пороки. Под обманом понимается намеренное введение другого лица в заблуждение. Обман обычно состоит в ложном заявлении, распространении ложных сведений или умолчании о существенных элементах сделки.

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
 Свидетельства для Церкви (Том 6)

Наше духовное состояние стало бы гораздо совершеннее, если бы мы двигались вперед, видя, как свет приходит к нам. Когда мы отстаиваем новые методы, возникает так много сомнений и вопросов, проводится так много совещаний с [142] целью выявить каждую трудность, что реформаторы впадают в уныние, а кое-кто вообще перестает ратовать за преобразования. Малодушным кажется, что они не способны остановить волну сомнений и критики. В Афинах, когда там проповедовал Павел, сравнительно мало людей приняли Евангелие, потому что они высокомудрствовали и имели гордость ума, считая Евангелие Христа безумием. Но "немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков". Поэтому "мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость" (1 Кор. 1:25, 23,24). Теперь нам нужно все начать сначала. Реформы надо осуществлять сердцем, душой и желанием. Заблуждения могут быть глубоко укоренившимися из-за давности лет; но время не делает ни обман истиной, ни истину обманом

скачать реферат Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

Они горячатся, спорят , шумят. Их связывает глбокая и искренняя дружба, испытанная в огне только что завершившейся Отечественной войны против Наполеона.Все очень молоды , но все уже герои , их мундиры укра- шают ордена , они отмечены знаками славы. Некоторые из них в сражениях пролили кровь. День 9 февраля 1816 года станет памятным в истории России.Группа молодых офицеров создала свое первое Тайное общество , которое они назовут " Союзом спасения", а несколько позже - " Обществом истинных и верных сынов отечества".К этому обществу присоединятся Павел Пестель, Иван Пущин, Михаил Лунин . Около 30 молоды людей, преимущественно гвардейских офицеров, поклянутся,что единственной целью и жизни будет борьба против крепостного права, за введение в России конституционных законов, ограничивающих абсолютизм. Тайное общество имело свои ритуалы, особо торжественные церемони- алы,заимствованные молодыми людьми из масонских лож.Многих из них еще по-юношески увлекает чисто внешняя, парадная часть этого уже выполне определенного политического заговора.Но так было лишь в самом начале.Вскоре Заговорщики поняли, что тяжелый путь, на который они вступили, не нуждается в ритуальности, а только в долгой, упорной и неустанной организации самого дела.

 История безумия в Классическую эпоху

Все то, из-за чего мир навеки пребудет миром безумия, — зрелище его суеты, его пустую шумиху, царящую в нем сумятицу звуков и красок, — все это следует принимать и даже допускать в себя, сохраняя, однако, ясное сознание его глупости — глупости, одинаково присущей и зрителю, и самому зрелищу. Внимать всему этому следует не серьезно, не так, как внимают истине, но уделяя толику легкого интереса, смеси иронии и снисходительности, открытости и тайного знания, не позволяющего ввести себя в обман, — того интереса, с каким обычно относятся к балагану: “Не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам, или так, как наш друг Мидас слушал некогда Пана”93. В нем, в этом красочном и шумном настоящем, в его охотном приятии, означающем незаметный отказ, сущность мудрости претворяется вернее, нежели в долгих поисках скрытой от глаз истины. Обманным путем, через само приятие безумия, разум осаждает его, берет в кольцо, осмысляет и может отвести ему подобающее место. Да и где, впрочем, ему место, если не внутри самого разума, как одной из его форм и, быть может, скрытых возможностей? Видимо, сходство между формами разума и формами безумия действительно велико

скачать реферат Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

Чацкий близок к нам потому, что он написан не как безупречный, «железный» борец за истину и благо, долг и честь — таких героев мы встречаем в произведениях классицистов. Нет, он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. «Ум с сердцем не в ладу»,— говорит герой сам о себе. Пылкость его натуры, которая часто мешает сохранить душевное равновесие и хладнокровие, способность влюбляться безоглядно, это не дает ему видеть недостатки возлюбленной, поверить в ее любовь к другому — это такие естественные черты! «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»,— писал Пушкин в стихотворении «Признание». Да, и Чацкий мог бы сказать о себе то же. А юмор Чацкого, его остроты — как они привлекательны. Все это и придает такую жизненность, теплоту этому образу, заставляет нас сопереживать герою. И еще Написав о своем современнике, отразив в комедии, как мы уже показали, проблемы своего времени, Грибоедов создал в то же время образ непреходящего значения. «Чацкий — декабрист»,— писал Герцен. И он, конечно, прав. Но еще более важную мысль высказывает Гончаров: «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого».

скачать реферат Неужели зло так привлекательно? (по роману Лермонтова "Герой нашего времени")

Он не оставлял шанса выходу истинных эмоций. «Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет.». Приехав служить за Терек, Печорин знакомится с Максимом Максимовичем. Это старый штабс-капитан-человек честный и добрый, накопивший за свои годы значительный жизненный опыт. Максим Максимович (можно сказать) сводит его с Бэлой. Бэла привлекает Печорина цельностью и естественностью натуры. В "любви дикарки" он пытается найти забвение от его тоски, но его ненасытное сердце не могли долго жить одним чувством. Поэтому, украв Бэлу, он обличает её на вечное страдание из-за смерти отца. Вскоре она ему наскучила, как и всё в то время. Он, не желая, заставляет её умереть. Печорин приносит страдания всем окружающим его людям. И по этому он тоже совершенно справедливо может именовать себя злодеем. Он не позволял себе влюбляться, потому, что боялся, что ему могут изменить и нанести нестерпимую боль. И тем самым он обманывал всех женщин. В истории с Мэри Печорин, затевая интригу, не преследует никакой цели.

скачать реферат Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

Но такова уж сила подлинного искусства. Конечно, Грибоедову, может быть, впервые в русской литературе удалось создать действительно реалистический образ положительного героя. Чацкий близок к нам потому, что он написан не как безупречный, «железный» борец за истину и благо, долг и честь — таких героев мы встречаем в произведениях классицистов. Нет, он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. «Ум с сердцем не в ладу»,— говорит герой сам о себе. Пылкость его натуры, которая часто мешает сохранить душевное равновесие и хладнокровие, способность влюбляться безоглядно, это не дает ему видеть недостатки возлюбленной, поверить в ее любовь к другому — это такие естественные черты! «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»,— писал Пушкин в стихотворении «Признание». Да, и Чацкий мог бы сказать о себе то же. А юмор Чацкого, его остроты — как они привлекательны. Все это и придает такую жизненность, теплоту этому образу, заставляет нас сопереживать герою.      И еще Написав о своем современнике, отразив в комедии, как мы уже показали, проблемы своего времени, Грибоедов создал в то же время образ непреходящего значения. «Чацкий — декабрист»,— писал Герцен. И он, конечно, прав.

скачать реферат Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

Галилей, по мысли Фейера- бенда, не хотел ни сохранения естественных интерпретаций, ни полного устранения их. Он настаивает на критическом обсужде- нии вопроса о том, какие естественные интерпретации можно сохранить, а какие - устранить. Они - необходимы, так как чувства без помощи разума не способны дать нам истинного по- нимания природы. Первая естественная интерпретация, включенная в аргу- мент башни, заключается в том, что под движением камня под- разумевается не его движение относительно чего-либо в поле зрения наблюдателя, а движение в Солнечной системе, в абсо- лютном пространстве, т.е. его реальное движение. Воспринима- емое движение не отличали в то время от реального, с тем чтобы впоследствии устанавливать между ними связь с помощью подходящего правила соответствия. Правда это отождествление происходило не всегда. Существовали "парадигмальные случаи", в которых психологически очень трудно допустить обман. Имен- но таким случаем является движение камня в "аргументе башни" или движение, приписываемое Земле.

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
скачать реферат Принятие христианства на Руси (988г.)

Почему, собственно, если один человек побил или обидел другого он должен вознаграждать митрополита?! Какая связь между преступлением или проступком, с одной стороны, и обогащением митрополичьей казны – с другой?! Нельзя к тому же не заметить, что в этой обстановке церковь должна была быть заинтересована не в уменьшении преступности, а в её росте. Отсюда следует вывод, что церковь являлась, в этом случае, лишь объектом наживы! Стяжательство церкви находило нередко в проповеди и в публицистике благовидное оправдание в том, что она – де накопляет имущество не для своих нужд, а для милостыни. Использовалась византийская формула, по которой богатства церкви принадлежат нищим. Это являлось, конечно, самым низкопробным обманом. Вместе с христианством из Византии на Русь пришла идея божественного происхождения власти. Пропаганда этой идеи занимала во всей церковной проповеди ещё большее место, чем популяризация основных догматических истин христианства. В своих проповедях и публицистических выступлениях церковные идеологи активно пропагандировали её.

скачать реферат Социально-политические взгляды Т. Пейна

Если эти рассказы верны, то он был негодяем, который первым начал вести войны из соображений или под предлогом религии; под этой личиной или в подобном ослеплении он совершал беспрецедентные в истории народов зверства»; «Люди вообще не представляют себе той безнравственности, которой пронизано это мнимое слово божие. Погрязнув в предрассудках, они принимают на веру, что Библия истинна и хороша. Они не допускают сомнения в ней. Они привносят выработанные ими самими идеи милосердия всемогущего в книгу, которая, как их учат, написана его властью. Боже! а ведь Библия совсем не то; она — книга лжи, безнравственности и кощунства»; «Чему учит нас Библия? Разбою, жестокости и убийству. Чему учит нас Завет? Верить, что всемогущий растлил обрученную женщину, и вера в это прелюбодеяние именуется верой в бога». В критике библейской морали Пейн не сумел преодолеть идеалистического подхода к объяснению общественных явлений. В основу войн, гонений, страданий и мучений, наполняющих историю человечества. Пейн кладет религию «откровения», библейский обман. В духе просветительства XVIII в. Пейн говорит о необходимости приобретать знания, содействовать счастью людей, проявлять добродетель и т. п. Все эти начала, по его мнению, и лежат в основе «религии гуманности».

скачать реферат Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

В этих целях используются поддельные копии платежных поручений, гарантий банков, поручительств, аккредитивов, векселей. Кроме высокого качества исполнения подделок мошенниками принимаются дополнительные меры к невозможности установления истины при проведении потерпевшим простейших проверочных мероприятий (на запросы о подтверждении по указанному в документах адресу потерпевшие получали положительные ответы). Во всех случаях совершения обманов, с использованием поддельных документов мошенники умело используют такие субъективные факторы, как не заинтересованность ряда сотрудников коммерческих и государственных предприятий в тщательной проверке партнера, чрезмерную доверчивость, небрежность в хранении печатей и бланков предприятий и организации, и т.д. При заключении договора обман заключается в следующем: - создание видимости наличия товара или поставки, для чего предъявляются фиктивные складские расписки на хранение товара, договоры на его поставку, транспортные накладные, таможенные и другие поддельные документы; - организуется видимость финансовых возможностей – искажаются данные взятых на себя обязательств, своей финансовой и хозяйственной состоятельности, предъявляются фиктивные документы на вывоз экспортных товаров и т.п.; - цены устанавливаются ниже рыночных, товары предлагаются обладающие широким спросом, используется офисная бутафория, рассказы об удачных сделках.

скачать реферат Теория лжи

Сохранять спокойствие даже в стрессовой ситуации, которую вам навязывают, поможет техника вентиляции эмоций. При этом И. Вагин советует: «Представте, что ваша грудная клетка- это дверной проем. Вдох- сквозняк, выдох- сквозняк меняет направление. Ваша грудная клетка- проем для гуляющего сквозняка, который легко и быстро вентилирует ваши эмоции. Рациональный, критичный подход к ситуации. Здравый смысл подсказывает, что если вы ничего не сделали для того, чтобы вас не обвели вокруг пальца, ждите- вас обманут. Поэтому рациональнее изначально исходить из того, что вас могут обмануть. И чтобы этого не случилось, подстрахуйтесь заранее. «Детектор лжи» «Соберите информацию по возникшей проблеме, получите ее из трех источников одновременно. Сопоставьте факты между собой, тщательно проверьте и проанализируйте их», – советует И. Вагин. Отличать правду от лжи – великое искусство. И поможет вам это сделать техника «детектора лжи». Сколько хитроумных, сверхчувствительных приборов выдумано учёными, чтобы с их помощью установить истину: лжёт человек или говорит правду? Но лично вы можете ими воспользоваться при необходимости? А необходимость эта возникает каждый день, каждый час Когда-то в Китае и в Индии подозреваемому во лжи предлагали пожевать, а затем выплюнуть рисовую муку.

скачать реферат Стезя

С Т А Д О И мир сей подобен темной яме, где живут слепые люди, ибо живут в темноте, где царствует тьма, и ложь восседает на троне. И люди не видят друг друга в лицо, ибо что можно увидеть в темноте?! И души их замкнуты злом. Живя в темноте, падаете еще ниже в преисподню и встать не можете, не хотите поднять головы и увидеть свет и не знаете куда идти и потому не идете, а топчитесь в собственном испражнении. И нет будущего у вас, ибо какое будущее у глухого и слепого без поводыря, да еще в яме. И мир сей подобен большому стаду, и в стаде том пасутся и волки и овцы вместе, но только волки живут за счет овец, ибо овцы трудятся и своим трудом питаются. И с кем случится беда помогут, а волки последнее с овцы тянут. Шкуру сдирают, шерсть стригут, мясо съедают, кровь пьют, погоняя кровожадным хлыстом и наживатются за счет их. Взваливают всю тяжесть на плечи народа, а сами не хотят и перстом шевельнуть. Но приходит пастырь и овцы слышат голос его, ибо голос его - жизнь. И выводит пастырь овец своих из среды волков в место тихое, безопасное к источникам чистых вод истины. А волки смотрят в след овцам и щелкают зубами: «Как же будем жить без овец? Кого жрать будем? Как будем брать то, что не сеяли, да и кто сеять будет и кто кормить станет, ибо трудится не привычно, а лгать и жить обманом искусны».

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Иудаизм - теория и практика расизма

Нечто подобное он мог бы сделать только со своими деньгами; разбрасываться же деньгами чужими он никакого права не имеет. Закон 30 Когда еврей продал что-нибудь другому еврею, движимость или недвижимость, и оказывается, что продавец их украл (или выменял) вследствие чего собственник отобрал назад, тогда продавец обязан возвратить покупателю полученные деньги, так как при данных условиях, он не должен был воровать. Если же он украл у акума и акум отберет свое обратно, то продавец не обязан возвращать деньги покупателю. Закон 31 Строго запрещается еврею обманывать ближнего, и обманом уже считается, когда он лишает его шестой части ценности. Кто обманул своего ближнего, тот должен все вернуть назад. Само собой понятно, что все это имеет место среди евреев. Обманывать акума еврею дозволяется, и он не обязан возвращать акуму того, насколько обманул его; потому что в Св. Писании сказано: "Не обманывайте вашего ближнего брата"; акумы же не братья нам, а напротив, как уже значится выше, они хуже собак! Закон 32 Когда еврей снял дом у другого еврея, тогда дозволяется прийти третьему еврею и дать дороже, чем первый наниматель, и снять дом для себя.

скачать реферат Философия (WinWord97/2000)

Разумеется замысел строится на основании знаний. И в этом смысле он опирается на истинное. Однако замысел оценивается в терминах целесообразности и реализуемости, а не терм истинности или ложности. Т.о. истину определяют как адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящей реальность такой, какая она есть сама по себе, вне и независимо от сознания. Истина есть адекватное отражение реальности в динамике ее резвия. Это придает ей особ ценность, связанную с прогностическим измерением. Истиные знания дают людям возможность разумно организовывать свои практ действия в настоящем и предвидеть будущее. Но человечество редко достигает истины иначе, как через крайности и заблуждения. Заблуждение - это содержание сознания, е соответствующее реальности, но принимаемое за истинное. Заблуждения тоже отражают, правда односторонне, объективн действительность, имеют реальный источик. В любом вымысле содержатся нити реальности. Итак заблуждения имеют и гносеолог и психологические, и соц основания. Но их следует отличать от лжи как нравственно-психологического феномена. Ложь - это искажение действительного состояния дел, имеющее целью ввести кого-то в обман. Ложью м.б как измышление о том чего не было, так и сознательное сокрытие того, что было. Источником лжи м.б. и логически неправильное мышлеие.

скачать реферат Философия неравенства Н.А. Бердяева

Никогда в эпохи революций не процветало духовное творчество, не бывало религиозного и культурного возрождения, не бывало расцвета «наук и искусств». Измерение революции — плоскостное, а не глубинное. В революциях нет подлинного внутреннего движения. Революция означает остановку внутреннего движения. Революция лишь внешне динамична, внутренне же она статична. Революции никогда не ценят людей духовного движения и духовного творчества; они извергают этих людей, часто ненавидят их и всегда считают их ненужными для своего дела. Ваши бурные внешние движения, люди революции, не должны вводить в обман. В этих движениях есть безвыходное кружение. В кружении этом изживаются пустые страсти. Движение революции всегда истребляет само себя, оно не ведет к новой жизни. Это не есть движение в глубину, это есть движение на поверхность поверхности. И с поверхности оно рассеивается, как пыль. Идите в глубину, люди революции, и все ваши неистовые движения, все ваши жесты и все производимые вами шумы прекратятся. Тогда начнется и в вас, людях поверхности жизни, истинное движение, тогда, быть может, и для вас откроется возможность творчества.

скачать реферат Николай II: Дневник краха Империи

И решился: переслал ей письмо, которое передал ему Николай Михайлович. Вот отрывки из этого письма: "Неоднократно ты мне сказывал, что тебе некому верить, что тебя обманывают. Если это так, то же явление должно повторяться и с твоей супругой, горячо тебя любящей, но заблуждающейся благодаря злостному сплошному обману окружающих ее людей. Если ты не властен отстранить от нее это влияние, то по крайней мере огради себя от постоянных вмешательств и нашептываний через любимую тобой супругу. Я долго колебался открыть всю истину, но после того как твоя матушка и твои сестры убедили меня это сделать, я решился. Поверь мне: если я так напираю на твое собственное освобождение от создавшихся оков. то только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых последствий". В заключение Николай Михайлович предлагал ему даровать "желанное ответственное перед Думой министерство и сделать это без напора извне", и "не так, как свершился достопамятный акт 17 октября 1905 года".

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.