телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Философия нового времени /Укр./

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
При цьому необхідно мати на увазі тісний зв’язок цих двох сфер. Що стосується методів науки, то основ їх поділу на групи може бути декілька. Так, в залежності від ролі і місця в процесі наукового пізнання можна виділити методи формальні і змістовні, емпіричні і теоретичні, методи дослідження і викладення і т. д. Виділяють також якісні і кількісні методи, методи безпосереднього і опосередкованого пізнання, оригінальні і довільні. В сучасній науці достатньо успішно працює багаторівнева концепція методологічного знання. В цьому плані всі методи наукового пізнання по степені загальності і сфері діяльності можуть бути розділені на п’ять основних груп: 1. Філософські методи, серед яких найбільш старшими являються діалектичний і метафізичний. До їх числа також відносяться аналітичний (характерний для сучасної аналітичної філософії), інтуїтивний, феноменолофічний, герменевтичний та інші. 2. Загальнонаукові підходи і методи дослідження, що отримали широкий розвиток і примінення в науці ХХ ст. Вони виступають в якості своєрідної проміжкової методології між філософією і фундаментальним теоретико-методологічним положенням спеціальних наук. До загальнонаукових частіше всього вілносяться такі поняття, як інформація, модель, ізоморфізм, структура, функція, система, елемент, оптимальність і т. д. Характерними рисами загальнонаукових понять являються по-перше, злиття в їх змісті окремих властивостей, признаків, понять окремих наук і філософських категорій; по-друге, можливість (на відміну від останніх) формалізації, уточнені засобами математичної теорії. На основі загальнонаукових понять і концепцій формулюються відповідні методи і принципи пізнання, які забезпечують зв’язок і оптимальну взаємодію філософської методології із спеціально-науковим злиттям і його методами. До числа загальнонаукових принципів і підходів відносяться системний і структурно–функціональний, кібернетичний, ймовірнісний, моделювання і формалізація та інші. Важлива роль названих підходів полягає в тому, що в силу свого проміжкового характеру забезпечують взаємоперехід філософського і спеціальнонаукового знання. 3. Спеціальнонаукові методи, тобто сукупність способів, принципів пізнання, досліджувальних прийомів і процедур, що застосовуються в тій або іншій сфері науки, яка відповідає певній основній формі руху матерії. Це методи механіки, фізики, хімії, біології і гуманітарних наук. 4. Дисциплінарні методи, тобто системи прийомів, що приміняються в тій або іншій дисципліні, що входить в яку-небуть галузь науки або виникає на стиці наук. Кожна фундаментальна наука представляє собою комплекс дисциплін, які мають свій специфічний предмет і свої методи дослідження. 5. Методи міждисциплінарного дослідження, як сукупність ряду синтетичних, інтегративних способів (що виникають як результат поєднання елементів різних рівнів методології), що націленіголовним чином на стик наукових дисциплін. Таким чином, в наукому пізнанні функціонує складна, динамічна, цілісна система багатообразних методів різних рівнів, сфер діяльності, напрямленості, які завжди реалізуються із врахунком конкретних умов. 2. проблема методу філософії Нового часу 2.1. Методологія Френсіса Бекона Френсіс Бекон (1561-1626) жив і творив в епоху яка являється періодом не лише потужного економічного, але й виключно культурного підйому і розвитку Англії.

Декартово мисляче Я являється, як ми бачимо, чимось що для свого існування непотрубує нічого, крім самого себе. Тому він визначає його як “res cogi as” – як мислячу річ, духовну субстанцію. “Таким чином Я, тобто душа, завдяки якій я є те, що я є, цілком відмінна від тіла і набагато набагато легше пізнання, ніж тіло, і навіть якби тіла зовсім не було, душа не переставала бути тим, чим вона є”. Такий висновок прямо суперечить тезі про людину як “машину із кісток і м’яса” і водночас є послідовним розвитком засновників “методу сумніву”,так само як і “машинна модель людини” є цілком послідовним висновком з механічних установок на людину як “частину природи”. Обидва висновки є результатом “об’єктивістського” тлуначення реальності, яке неминуче “розриає” реальний світ на дві замкнені (принципово несполучні між собою) “зони” – духовну і матеріальну. І єдиний спосіб до якого вдається Декарт, щоб повернути світові втрачену цінність, – звертання до божественної могутності. В концепції Декарта функція бога заключається в гарантії істинності пізнання. Пізнання, яке людина рахує дійсним, можливо лиш здається дійсним, но не являється таким. І лише бог являється гарантом істинності дійсних фактів. В області теорії пізнання Декарт (на відміну від Ф.Бекона) однозначно відстоює раціоналістичну позицію. Декарт не відкидає чуттєве пізнання як таке. Але це пізнання слід піддати детальній (скептетичній) критиці. Також необхідно піддати критиці і міркування розуму, який як, показує досвід, багато раз приводив до помилок. Істинність пізнання, по Декарту, складається з дотовірності сумніваючоїся свідомості – сумніваючогося Я. Тим самим він приходить до “суб’єктивізації” в понятті істинного пізнання, але і в цей же час створює нове розуміння, яке відповідало розвитку тодішньої науки, природознавства. Основним видом пізнання, по Декарту, являється раціональне пізнання, інструментом якого служить розум. В “Роздумах про метод” Декарт говорить, що він не може вчити методу, який повинен слідувати кожний, щоб правильно вести свій розум, а лише показати, яким способом він сам спрямував свій розум. Правила, яких він дотримувався, які вважає на основі свого досвіду найважливішими, формулює слідуючи чином: не приймати ніколи любу річ за істинну, якщо ти її не пізнав як істинну з наглядністю; не робити всякої поспішності і зацікавленості; не включати в свої судження нічого, крім того, що стало як ясне і видиме перед моїм духом, що не було ніякої можливості сумніватися в цьому. розділяти кожне із питань, які потрібно вивчити, на стільки частин, скільки необхідно, щоб ці питання були краще розрішені. свої ідеї розкладати в належній послідовності, починаючи з предметів найпростіших і що найлегше пізнаються, просуваючись помалі, як би із ступеньки на ступеньку, до знання найбільш складних, дотримуючись порядку навіть серед тих, що в дійсності не слідують одне за одним. здійснювати повсюди такі повні розрахунки і такі повні огляди, щоб бути впевненим в тому, що ти нічого не проминув. Перше із правил Декарта являється концентрованим виразом його методологічного скептецизма. Воно має яскраво виражений гносеологічний характер.

Отже, пізнавальний процес відображає не саму реальність як таку, а “конструктивні схеми” речей і процесів, що складають її, і тому відображає не тільки “здійснені” варіанти цих “схем” (дійсність, наявний стан речей), але й одночасно і всю сукупність нездійснених варіантів, тобто можливості. Щоб реалізуватись у практиці, можливості повинні бути зафіксовані у всьому своєму розмаїтті, проаналізовані з точки зору їх відповідності інтересам людини, щоб на цій основі зробити вибір саме тих можливостей, які цим інтересам відповідають, і після цього запропоновані практиці (як мета, що визначає спосіб діяння). Таке відображення реалізується завдяки мові. Саме в ній можливості набувають статусу своєрідного “чуттєвого”, (у субстраті звуків усної чи знаків письмової мови) існування. Завдяки “перевдяганню”можливостей у мовну оболонку вони стають цілком доступними для аналізу і вибору, зберігаючи разом з тим свій “можливісний” статус існування. І, пізнаючий суб’єкт (вчений, мислитель тощо) безпосередньо нає справу саме із специфічним світом. Говорячи про минуле (про те, чого вже немає в дійсності) або про майбутнє (про те, чого немає), ми фактично безпосередньо маємо справу із знанням про минуле чи майбутнє, яке відчутно існує для нас, у вигляді “мовної реальності”. Та й про типерішнє ми говоримо значною мірою маючи на увазі не стільки дійсні, скільки можливісні його аспекти. З характиристики пізнавального процесу, як відображення навколишньої реальності випливає характеристика істини як правильного, адекватного її відображення. Якщо з якихось причин адекватність відображення порушується, деформується, результат пізнання набуває протилежного характеру – заблудження. Однак наше відображення ніколи не є дзеркальною копією реального світу, а якщо між реальним предметом і його пізнавальним образом не існує такої абсолютної (“дзеркальної”) подібності, то виникає питання про критерії розрізнення між правильним і деформованим відображенням, між істиною і заблудженням. Метод (грецьке me odos) в широкому розумінні слова – “шлях до чого-небуть”, спосіб соціальної діяльності в любій її формі, а не лише в пізнавальній. Поняття методології має два основні значення: 1) система визначених способів, прийомів і операцій, що застосовуються в тій або іншій сфері діяльності (в науці, політиці мистецтві і т. д.); 2) вчення про цю систему, теорія метода. Так, методологія науки досліджує структуру і розвиток наукового знання, засоби і методи наукового дослідження, способи інтерпритації його результатів, механізми і форми реалізації знання в практиці. Але не правильно повністю зводити методологічне до раціонального. “Все що існує не ділиться на розум без залишку”, так як існують і нераціональні засоби і прийоми пізнання. Проблема метода завжди була в центрі філософської та наукової думки, особливо починаючи з Нового часу, і обговорювалась в рамках багатообразних, в тому числі полярних підходів. Зараз методологічні питання широко ставляться і розв’язуються в таких напрямках і течіях думки, як філософія науки, діалектичний матеріалізм, феноменологія, структуралізм постструктуралізм, остпозитивізм та ін.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Это сфера тайны и чуда, ибо человек выводится из сферы действия природно-космических сил и стихий и ставится как личность лицом к лицу с Богом. Отношение к смерти и бессмертию в буддизме отличается от мусульманского и христианского. Одна из ключевых идей буддизма - благоговение перед любой формой жизни. Признается только один вид "дивного бессмертия" - нирвана, сущность которой - отсутствие желаний, страстей, уход от мира, полный покой. Человек становится творцом собственной судьбы и самого себя. Слишком упрощенной представлялась проблема западноевропейскими учеными и философами нового времени. Во французском материализме XVIII столетия вопрос решался в основном 197 механистически и смерть представлялась как разрушение и исчезновение механических агрегатов. Проблема бессмертия не считалась научной. Сама проблема личности отодвигалась на периферию философских исследований, а вопрос о смерти терял свою остроту. Преодоление смерти у К. Маркса в социальном бессмертии - это продолжение дел и мыслей индивида потомками; фактически это растворение индивида в жизни рода, символическое бессмертие результатов человеческого творчества

скачать реферат Предмет общения и средства общения

Говоря о том, что душа размышляет и разговаривает сама с собой, Платон по сути дела ставит вопрос о внутренней речи людей. Это один из важных вопросов современной психологии, в том числе психологии делового общения. Заслуживают внимания взгляды Платона на осознанные и неосознанные мотивы поведения людей, анализ которых весьма актуален в настоящее время. На многие психологические свойства личности указывал Аристотель (384- 322 до н.э.). Он характеризовал человеческие способности как функции души, рассуждал о психологических чертах характера человека, его мыслительных ассоциациях, о целесообразном характере его поведения и деятельности. Философ Нового времени нидерландец Бенедикт Спиноза (1632-1677) в своей «Этике» подчёркивает роль человеческой индивидуальности, характеризующий прежде всего внутренний мир человека, проявляющийся в тех или иных его психологических состояниях – аффектах. Таковыми являются, например, любовь, радость, сострадание, гнев, ревность, ненависть, побуждение к чему-либо и т.д. Вместе с тем, Спиноза указывал на причинную обусловленность человеческого поведения объективной необходимостью, что, однако, не снимает ответственности с человека за то, что он делает.

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
 Философия (Учебник)

Практическая (или моральная) философия. Рациональная философия Глава 2.2. Классическая арабо-мусульманская философия... 109 Особенности мусульманской цивилизации. Калам. Фальсафа. Суфизм Глава 2.3. Философия эпохи Возрождения и Реформации Принципы философии Возрождения. Смыслы философствования. Расщепление миров. Натурфилософские основания. Начала социальной философии. Европейский гуманизм. Новый пирронизм. Утопия как социальный проект. Реформация Глава 3. Философия нового времени (от Декарта до Канта) Философия Фрэнсиса Бэкона. Философия Рене Декарта. Эмпиризм и рационализм после Бэкона и Декарта. Философия Просвещения Глава 4. Немецкая классическая философия Философия Иммануила Канта. Школа классического немецкого идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель) Глава 5. Постклассическая философия ХIХ века Глава 6. Философия К. Маркса К. Маркс и младогегельянство. Философия Л. Фейербаха. Концепция превратного мира. Критика религии, гражданского общества и государства. Концепция отчуждения труда. Частная собственность и коммунизм

скачать реферат Философия Рене Декарт

смотреть на рефераты похожие на "Философия Рене Декарта" Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Владимирский государственный университет Кафедра философии и социологии Реферат: Философия Рене Декарта Выполнил: Дмитриенко М.Н., группа УИ-198 Принял: Ратников Е.В. Владимир 1999 СодержаниеI. Введение. Общая характеристика нового времени и философии этой эпохи. II. Философия Декарта: 1. История жизни и творчества Декарта. 2. Основы философии Декарта. 3. Проблема движения. 4. Основы теории познания. 5. Методология Декарта. III. Заключение. Введение. Общая характеристика нового времени и философии этой эпохи Ренессанс и философия Ренессанса знаменовали поиски новых путей, нового способа, но также и нового содержания философствования. Этот поиск был реакцией на длительный период гегемонии схоластики. Выливается он во вновь сформировавшийся способ философского мышления, который можно определить как философскую мысль Нового времени. Было бы слишком сложно и нецелесообразно искать чёткую границу между философией Ренессанса и философией Нового времени в собственном смысле слова.

 Философия (Учебник)

Философия полагалась "служанкой богословия", в чем философы нового времени, а зачастую и современности, усматривали ее приниженный статус. Само понятие о том, что такое философия, калькировалось с понятия о ней в античности или в новое время, потому средневековая философия могла казаться пара- или псевдофилософией, внутри которой отдельные свободные умы перекраивали христианское мировоззрение в духе платонизма, аристотелизма или стоицизма. При таком подходе это означало: самостоятельного философствования в ту пору не существовало, оно было консервантом античных традиций при одном инструменте теоретизирования формальной логике и при одном инструменте согласования всеобщего и единичного - символе. Действительно, философия этого периода была тесно сопряжена (и в этом ее исключительность) с теологией, проблематика же основывалась на бытийном отношении Бог - человек. Августин в трактате "О граде Божием" (ок. 413 426) полагал философа, мудреца, богослова, пророка, учителя этики одной фигурой. Как и теолог, философ строил свои системы, обращаясь к изначально Божественному смыслу бытия, отвечая на запросы религии и вопрошая заповеди веры

скачать реферат Философия (Шпаргалка)

Человек рассматривается в иррацион-ме как субъект общения, как его внутрен.чувств.связь с миром (будь то мир др.человека или общ-ва). В классич.фил-ии господствовал гносеологич.подход. В фил-ии 20в гл.становится аксиологический подход. Аксиология - наука о ценностях. Предметом анализа явл.страх, тоска, забота, отчаяние. Фил-ия становится психологичной.24,41.каковы осн.принципы нравствен-ти в фил-ии Сковороды. Сын малоземельного казака, получил образование в Киево-могилянской духовной академии, отказавшись от духовной карьеры избрал путь проповедника. На его мировоз-ие оказали влияние идеи Платона, философов нового времени, Ломоносова. Колебался во взглядах между матер-ом и идеализмом, во многих проблемах придерживался мат-их принципов, однако пришел к выводу о вечности ид-ти материи о господстве в природе закономерных связей. Создал теорию трех миров “объемлющих собой все сущее”: макрокосмос(природа), микрокосмос(человек) и “мир символов”(библия) и каждый из них состоит из двух натур- “внешней”(матер-ой) и “внутр- ей”(духовной).

скачать реферат Кандидатский минимум по философии

Мир вечно мыслим богом. Фома Аквинский (1225-1274). Основная цель отработка основных догматов христианского вероучения в формах здравого смысла. Опираясь на позднего Аристотеля считал христианское понимание соотношения идеального и материального как соотношение изначального принципа формы с неустановившимся принципом материи (слабейшим видом бытия). Слияние первопринципов формы и материи рождает мир индивидуальных явлений. Причислен к лику святых.Билет№4 Философия нового времени В 16 веке: гг Фрэнсис Бэкон. Основная задача философии-познание природы и подчинение её власти человека.Признаёт существование Бога, но в своей философии он материалист.Познание начинается с чувственного опыта.Чувственное познание-это опыт и эксперимент. Рене Декарт Рационалист. Ставит проблему нового метода научного исследования. Всё имеет свою причину. "Существует вокруг меня объективный мир, как причина моих впечатлений, ощущений". Этот окружающий мир- субстанция. Она обладает двумя категориями: 1. случайные свойства субстанции 2. необходимые свойства субстанции. У человека есть врожденные идеи, например, идея Бога.

скачать реферат Философия Нового времени

Данные истины невозможно вывести из опыта, так как они содержаться в разуме и присущи нам с рождения. Однако рационалисты не пренебрегали опытом, считая его результаты подтверждением аксиом. Паскаль Блез - иррационализм, взаимосвязь между человеком и обществом Блез Паскаль Блез Паскаль (1623-1662 гг) - основатель иррационализма - считал, что рациональные аксиомы не являются исходными. "Человек принимает их не умом, а сердцем (иррационально)". Блез Паскаль обратил внимание на отличие наук гуманитарных от математических, указал на проблему демаркации (разделения) сциентизма и гуманизма. В философии Нового Времени широко представлена проблема человека и общества. Для античной философии характерен космоцентризм, для философии Средневековья - теоцентризм, для философии эпохи Возрождения - антропоцентризм (в центре внимания философов - человек как наместник Бога на земле, способный подчинить себе природу), в эпоху Нового Времени - акцент на истолкование человека как полностью подчиненного природе (человек как часть целого).

скачать реферат История философии

Гоббс Томас Гоббс Томас (1588-1679 г.) – английский философ-материалист, рассматривающий проблему социальной философии. Самое главное его изречение: «человек человеку волк». Он по новому подошёл к вопросу о происхождении государства. Он считал, что средние века ввели в определенные заблуждения, т.к. утверждали, что Бог предписал людям жить общественной жизнью и подарил им государство и законы. На самом деле человек – это животное, пытающееся удовлетворить свои потребности и заботящиеся о собственном существовании. Подчинясь главному животному инстинкту самосохранения. За свою сохранность человек продаёт государству свободу и оно обязано его защищать. Люди переходят из естественного состояния в гражданское. Это получило название теории общественного договора. Локк Джон Локк Джон (1632-1704 г.) – английский философ-материалист, первый в философии Нового времени систематически разработавший теорию познания как специальную область философии. Гносеология – сенсуалистическая в своей основе – стала ядром всего учения Локка. Он считал, что мир воспринимается при помощи органов чувств. Он систематизировал эмпиризм и говорил, что нет ничего в уме, чего бы раньше не было в ощущениях.

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
скачать реферат Смысл жизни человека

Христианство было следующим и на сегодняшний день основным религиозным учением, сформировавшим новый смысл человеческого бытия, признавшей в человеке личность, смотревшей на человека как на земное воплощение Бога и на Бога как наивысшую любовь к людям. Христианство стало религией о том, как жить человеку, о смысле человеческого бытия, о совести, долге, чести. Философия Нового времени, сформировавшаяся под влиянием развития капиталистических отношений и расцвета наук, прежде всего механики, физики, математики, открыла путь к рациональному истолкованию человеческой сущности и рассматривала человека с 30 физиологических и прагматических позиций. Возникшие в середине ХIХ века науки о человеке (психология, социология, биологическая теория эволюции) сделали прежний философский образ лишенным опытных оснований и практической ценности. Открыв важную роль бессознательного в жизни, как отдельного человека, так и всего общества, Фрейд показал свои пути решения как личных, так и общественных проблем жизни человека. Экзистенциальная философия понимается в качестве радикализации первоначального выступления философии жизни, как оно было воплощено на исходе XIX и в начале XX в., прежде всего Ницше.

скачать реферат Философия Сократа

Те критерии, которыми мы идеологически расчленяем философию нового времени на различные школы и направления, Сократу, а тем более к его предшественникам, неприменимы. Смерть Сократа После свержения тирании тридцати и восстановления в Афинах демократии Сократ был обвинен в безбожии. Обвинение исходило от трагического поэта Мелета, богатого кожевника Анита и оратора Ликона. В диалоге «Менон» Платон сообщает, что Анит, демократ, изгонявшийся из Афин тридцатью тиранами и участник их ниспровержения, выказывает крайнюю неприязнь перед софистами, говоря, что «софисты—это очевидная гибель и порча для тех, кто с ними водится» Когда Сократ, приведя в пример заурядных детей выдающихся афинян, высказывает уверенность, что «добродетели обучить нельзя» Анит грубо его обрывает, после чего Сократ с горечью замечает, что Анит думает, что и он, Сократ, подобно софистам губит людей, В диалоге «Эвтифрон» Сократ говорит случайно встреченному им Эвтифрону, что некий Мелет, человек, по-видимому, молодой и незначительный, написал на него, Сократа, донос, где обвиняет его в том, что он развращает юношество, выдумывая новых богов и ниспровергая старых.

скачать реферат Атомистическое учение в античной философии

Эти два пути познания, через ощущения и разум, выступают у Демокрита как два уровня познания, высший и низший. Причём они взаимно дополняют друг друга. Это говорит о том, что Демокрит, хотя и несознательно, но оперировал понятием порога ощущения. По его мнению, например, нет в природе острого вкуса, а возникает он лишь во “мнении”, когда на органы чувств воздействует вещество, атомы которого острые, угловатой формы. Таким образом, все ощущения (тёплое и холодное, цвет, вкус, запах) существуют лишь “во мнении”, а “по истине” существуют атомы и пустота. В этом и есть трудность познания - разум не может найти истину без чувств, а чувствам доверять нельзя. Трудность познания обуславливает также индивидуальные чувства человека.Демокрит, сознавая всю сложность отношений субъекта к объекту, ставил важную проблему, получившую в философии Нового времени название проблемы “первичных и вторичных качеств”. Первичные качества - это фигура, порядок и положение атомов. Они существуют и постигаются разумом. Вторичные качества – это свойства вещей, воспринимаемые чувственно (тепло, холод, запах и т.д.). Они существуют “во мнении”.

скачать реферат Этика Канта

Детерминированность мира Остановимся сначала на спекулятивных основах кантовской этики. Кант придерживался господствовавшей в умах подавляющего большинства ученых и философов нового времени предпосылки, суть которой состояла в том, что в природе все строго детерминировано. В “Критике чистого разума” мы можем прочитать: “Закон природы гласит, что все происходящее имеет причину, что каузальность этой причины, т. е. действие, предшествует во времени и в отношении возникшего во времени результата сама не могла существовать всегда, а должна быть произошедшим событием, и потому она также имеет свою причину среди явлений, которой она определяется, и, следовательно, все события эмпирически определены в некотором естественном порядке; этот закон, лишь благодаря которому явления составляют некую природу и делаются предметами опыта, есть рассудочный закон, ни под каким видом не допускающий отклонений и исключений для какого бы то ни было явления. . . ” Положение о том, что в природе господствует строгая причинно-следственная необходимость, может быть только предпосылкой, только предвзятым положением ; его нельзя доказать.

скачать реферат Набор ответов для экзаменов по философии

Таким образом, несмотря на идеалистический характер всей средневековой философии, в ней продолжалось противоборство линий Платона и Демокрита, хотя оно и облекалось чаще всего в логические термины. Средневековый спор о природе универсалий значительно повлиял на дальнейшее развитие логики и гносеологии, особенно на учения таких крупных философов нового времени, как Гоббс и Локк. Элементы номинализма встречаются также у Спинозы, а техника номиналистической критики онтологизма универсалий была использована Веркли и Юмом при формировании доктрины субъективного идеализма. Тезис реализма о наличии общих понятий в человеческом сознании лег впоследствии в основу идеалистического рационализма (Лейбниц, Декарт), а положение об онтологической независимости универсалий перешло в немецкий классический идеализм. Итак, средневековая философия внесла существенный вклад в дальнейшее развитие гносеологии, разработав и уточнив все логически возможные варианты соотношения рационального, эмпирического и априорного, соотношения, которое станет впоследствии уже не только предметом схоластических споров, но фундаментом для формирования основ естественнонаучного и философского знания.Вопрос №7 Философия эпохи Возрождения: общая характеристика Рост промышленности, торговли, мореплавания, военного дела, то есть развитие материального производства, обусловил развитие техники, естествознания, математики, механики.

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Философия эпохи Возрождения и Нового времени

На первый план выходят проблемы гносеологии. Гносеологическая философия состоит в изучении отношения “мир-человек”. Теория познания рассматривается как отношение объекта и субъекта познания, выявляется связь чувственного и рационального, исследуются проблемы истины и другие гносеологические вопросы. Два основных направления философии Нового времени: 1. Эмпиризм - направление в теории познания, которое признает чувственный опыт как единственный источник знаний. а) идеалистический эмпиризм (представители Беркин, Юм). Эмпирический опыт совокупность ощущений и представлений, величина мира равны величине опыта. б) материалистический эмпиризм (представители Бекон, Гоббс) - источник чувственного опыта существующий внешний мир. 2. Рационализм (лат. разумный) выдвигает на первый план логическое основание науки, признает разум источником познания и критерием его истинности. Гносеология – философское учение о человеческом познании. Человек и общество в своем бытии изменяют окружающий мир, но общество может существовать, только изменяя мир.

скачать реферат История философии (часть I)

смотреть на рефераты похожие на "История философии (часть I) " Министерство образования Российской Федерации. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. факультет социально-политических наук Часть I ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ Подготовил: Григорьев П. В. Колёскин К.Ю. . Ярославль 2003 СОДЕРЖАНИЕ 1. Философия – ее предмет и роль в обществе Понятие мировоззрения Предмет философии Роль философии в жизни человека и общества 2. Философия античности (Зрелая классика) Философия Платона Философия Аристотеля 3. Философия возрождения Общая характеристика Гуманизма Платонизм и Неоплатонизм, философия Н.Кузанского Натурфилософия эпохи возрождения, Дж.Бруно 4. Философия Нового времени Эмпиризм Ф.Бэкона Рационализм Р. Декарта 5. Немецкая классическая философия Философия Гегеля Общая характеристика философии марксизма Продолжатель марксистской философии Плеханов Продолжатель марксистской философии Ленин 6. Иррационализм Философия жизни Бергсона Философия истории Г.Шпенглера Позитивизм О. Конта Позитивизм Г. Спенсера Приложение (позитивизм) 7. Современная западная философия Философия экзистенциализма Философия Герменевтики Феноменология 8. Постмодернизм 9. Русская философия Общая характеристика и основные проблемы Идея всеединства Русский космизм Учение о цельном знании Соловьева Теория Познания Франка Интуитивизм Лосского 1.

скачать реферат Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

смотреть на рефераты похожие на "Философия Нового времени и становление первой научной картины мира "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. С.М. КИРОВА Гуманитарный факультет Кафедра философии РЕФЕРАТНа тему: Философия Нового времени и становление первой научной картины мира Руководитель: / Доцент Дмитрий Евгеньевич Любомиров Исполнитель: Аспирант кафедры химии древесины и коллоидной химии / Ле Куанг Зиен Санкт-Петербург, 2003г. ВВЕДЕНИЕ Наука –это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на познание и преобразование объективной действительности, одновременно – это и система знаний, и их духовное производство, и практическая деятельность на их основе. Значение науки понималось уже в глубокой древности и в разные периоды истории ее роль была неодинакова. Становление собственно научных, обособленных и от философии, и от религии форм знания обычно связывают с именем Аристотеля, заложившего первоначальные основы классификации различных знаний и сегодня, пройдя многоэтапные стадии своего развития, наука несомненно играет ведущий роль в развитии Вселенной.

скачать реферат Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

Начиная с Декарта, новые ориентации философской мысли, в которых центральное место занимают мысль и сам человек, обретают классически ясный характер. Учение Декарта о непосредственной достоверности самосознания, о врождённых идеях, об интуитивном характере аксиом, о противоположности материального и идеального явились опорой для развития идеализма. С другой стороны, учение Декарта о природе и его всеобщий механистический метод делают его философию одним из этапов материалистического мировоззрения нового времени. Бэкон как представитель эмпиризма. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) считается основателем опытной науки Нового времени. Он был первым философом, поставившим перед собой задачу создать научный метод. В его философии впервые сформулированы главные принципы, характеризующие философию Нового времени. Бэкон происходил из знатного рода и в течение всей своей жизни занимался общественной и политической деятельностью: был адвокатом, членом палаты общин, лорд-канцлером Англии. Незадолго до конца жизни общество выразило ему осуждение, обвинив во взяточничестве при ведении судебных дел. Он был приговорен к крупному штрафу (40000 фунтов стерлингов), лишен парламентских полномочий, уволен из суда.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.