телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Всё для хобби -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Социальная справедливость /Укр./

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки Вступ В духовному світі людства є поняття, яке має особливу долю. Це те поняття, якому суджено стати найбільш концентрованим виразом надій багатьох поколінь людства. Серед таких ідеалів людства належне місце займає справедливість. В ході історії справедливість по різному по різному трактується тими, хто бере її на озброєння. Не однаковий зміст вкладається в ідею справедливості на різних стадіях розвитку суспільства. Визначну роль в розробці поняття справедливості та в розкриті її соціальної ролі належить давньогрецьким філософам Платону і Арістотелю. Реалізація вимог соціальної справедливості в суспільстві тісно пов’язана з проблемами ефективності економічних, політичних, правових, етичних соціальних норм, регулюючих життя суспільства. Становлення ринкових відносин в Україні пов’язане з багатьма соціальними та етичними проблемами життя людини і суспільства. Першочергове значення тут набуває бачення ринкових відносин, що формуються з позиції соціальної справедливості і несправедливості. В якій мірі сумісні економічно жорсткі умови ринку та конкуркнція і соціальна справедливість з її гуманітарною справедливістю? Чи можна взагалі говорити про їх взаємозв’язок? Економічний зміст справедливості не залишається не змінним, він розвивається. Ринок завжди передбачає конкуренцію між товаровиробниками, економічну свободу людини і підприємства, антимонопольну державну політику. Людина повинна сама розпоряджатися собою, своєю продукцією, власністю. В умовах переходу до ринку виникають нові економічні реалії і формуються нові критерії соціальної справедливості. Ідея соціальної справедливості Ідея та ідеали справедливості, так як все інше, глибоко історичні. Прагнення до справедливості завжди було для людства одним з головних орієнтирів соціального прогресу. В них органічно зв’язане менуле і сучасне. Ідея справедливості, рівності у суспільстві та суспільних відносинах між людьми беруть свій початок з часів Стародавньої Греції і рабовласницького суспільства. Платон доказував, що справедливість властива як людині, так і можливо цілій державі. В роботі "Держава" він розвив ідею про ідеальну, справедливу державу, доказуючи при цьому, що саме держава створює людські необхідності. Проблеми справедливості і несправедливості є головними соціальних, економічних, правових і моральних питань кожної людини. Порушення соціальної справедливості негативно відбивається на психології і моральному стані людей. Будь-яка економічна діяльність, що побудована на несправедливості, приречена на невдачу. Представляє інтереси і роздуми Платона про рівність як критерії справедливосіт. В основі цього вчення лежить ідея відтворення рівним за рівне. "Для нерівних рівне стало б нерівним, якщо б не дотримувалась відповідна міра" - зазначає Платон. Ця необхідна міра встановлюється і забезпечується державою, внаслідок чого відносять до державного устрою і співпадає з справедливістю. Будь-яка економічна діяльність, що побудована на несправеведливості, приречена на невдачу. Рано чи пізно, але накопичення енергії соціальної справедливості досягає "критичної" маси і тоді неменучий соціальний вибух (соціальне потрясіння).

Чим більше у людей економічних прав і свобод, тим більше у суспільства шансів забезпечити всім своїм членам безбідне заможне життя. Нові критерії справедливості в ринковій економіці Ринкова економіка зміцнює критерії соціальної справедливості. На перше місце тут виходить проблема стовення рівних можливостіе для кожної людини, реалізації її творчого і професійного потенціалу, забезпечення рівності всіх перед законом та рівності у пошуку свого місця в умовах ринку. Людина вільно вибирає певну професію, потрібну для її здобуття оствіту, а також і сферу діяльності. Ринкове господарство засноване на свободі вибору громадян. У кінцевому випадку саме ринок відкриває для людей рівні можливості для самореалізації своїх здібностій. Соціальна справедливість в умовах ринку, крім рівності можливостей (шансів), повинна включати й інший важливий компонент - державний соціальний захист і допомогу непрацюючим, малозабезпеченим людям, тобто державні гарантії для тих, хто за об’єктивними причинами (вік, стать, сімейні обставини тощо) випадає із рівноконкурентних умов, нездатний забезпечити собі сам гідне життя в умовах ринкової економіки. Реалізація ефективних державних соціальних програм гарантує цивілізовані умови життя для кожної людини на рівні, не нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму. Отже, у ринковій економіці державної підтримки для забезпечення достатнього рівня життя потребує лише незначна частина населення. Для працездатних же членів суспільства повинні бути створені рівні можливості для того, щоб вони могли своєю працею (або своєю власністю) заробляти необхідні доходи для повноцінного життя. У ринковому господарстві кожна людина об’єктивно поставлена в такі умови, що вона сама зобов’язана підвищувати свій добробут шляхом власної діяльності, праці і особистих доходів. Постійне прагнення досягти споживчого стандарту, що склалось в суспільстві, спонукає людину працювати краще та ефективніше. Поліпшити своє матеріальне становище в неринковій економіці людина може тільки тоді, коли вона здобуде прихильність у вищестоячих органів влади (начальства), проявить і доведе особисту благонадійність. Як правило, умови життя індивіда певного рангу чи стану поліпшуються (або погіршуються) не залежно від його власних зусиль тільки при поліпшенні (погіршенні) економічної ситуації в усьому суспільстві. Ось чому індивід завжди приписує свої невдачі обставинам, що не залежать від нього. З цього приводу характерний діалог, який приводить Л. Мізес: "У нього (чоловіка - В.Л.) немає підстав соромитись свого жалюгідного становища. Його дружина не може дорікнути йому ні в чому. На докір "Чому ти не герцог? Будь ти герцогом, я була б герцогинею", - він заперечить їй "Народись я сином герцога, я одружився б не на тобі, а на дочці іншого герцога; в тому, що ти не герцогиня тільки твоя вина, треба було обдуманіше вибирати батьків" . У ринковій економіці все виглядає інакше. Тут становище людини залежить від власних її зусиль. Кожний, чиє чистолюбство не задоволене повністю, усвідомлює, що він просто прогавив свій шанс. Подивимось, як змінюється характер діалогу за Л. Мізесом між тими самими особами: "І коли його дружина дорікає йому : "Чому ти заробляєш тільки 80 доларів за тиждень? Коли б ти був таким же спритним, як твій колишній приятель Поль, ти був би бригадиром і мені жилося б краще", і відчуває приниження .

Вона є однією з центральних серед соцекономічних проблем нашого перехідного суспільства. Поліпшення стану справ в економіці, підвищення ефективності виробництва означає на ділі забезпечення більшої рівності, більшої безпеки і вищого рівня життя для всіх членів суспільства. Висновки У найширшому (самому загальному) розумінні справедливість означає наявність необхідних умов для нормального цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її демократичного характеру, реалізація прав і свобод люлини. Економічна діяльність людини, її результати, їх спільна оцінка на ринку - ось основа соціальної справедливості. Хто ефетивніше працює і діє на ринку, той відповідно і більше отримує доходів. Соцаільна справедливість відображає спрайняття встановленого і діючого в економіці ладу, як прийнятого, що вірно відбиває інтереси людини, колективів, соціальних груп і всієї нації. Як правило, видільють три рівні розуміння сутності рівності: "рівність перед Богом", "рівність можливостей (шансів)", і "рівність результатів". Ідея рівності можливостей, як і ідея рівності перед Богом не суперечить принципові свободи. Навпаки, ідея рівності результатів несумісна з свободою. У ринковій економіці виникають нові критерії соціальної справедливості, скасуванні привілеїв, що мали місце лише в командній економіці, утвердження принципів ринкового розподілу доходів і багатств, реалізація економічної свободи громадян. Реалізація принципу соціальної справедливості в ринкових умовах передбачає диференціацію доходів різних працівників, без чого неможливо достатньо сильні стимули до економічної діяльності. Існують об’єктивні обмежувачі рівня диференціації доходів, тобто допустимі межі нерівності доходів в соціальному, економічному і політичному планах. Необхідність диференціації доходів, з одного боку, і наявність об’єктивних обмежувачів нерівності з другого, реально існуюча соціоекономічна дилема в сучасній економіці України. Проблема справедливості та несправедливості в ринкоівй економіці проявляється також через суперечність між економічною ефективністю і соціальною справедливістю. Надії домогтися підвищення матеріального добробуту людей і на цій основі забезпечити більшу справедливість при розподілі доходів грунтуються на перспективах динамічного економічного росту загального підвищення ефективності суспільного виробництва. Досягнути того рівня життя, який існував раніше і перевершити його можна шляхом ефективного економічного розвитку і розширення національного виробництва.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Гарри из Дюссельдорфа

Кто веселый капельмейстер В молодой лесной капелле? То, быть может, серый чибис. Что стоит, кивая гордо? Иль педант, что там кукует Так размеренно и твердо? Или аист, что серьезно, С важным видом дирижера, Отбивает такт ногою В песне радостного хора? Нет, во мне самом укрылся Кацельмейстep окрыленный, Он в груди стучит, ликуя, То Амур неугомонный. Тема любви теперь звучала по-новому. Любовные страдания отошли далеко, поэт воспевал ясную гармонию природы и человека, и для него вся природа была единым всеобъемлющим мировым началом. Гейне увлекся философским учением французского социалиста-утописта СенСимона, мечтавшего о преобразовании мира и установлении царства социальной справедливости. Учение СенСимона и его последователей было согрето прославлением здоровой и светлой любви, освобожденной от уродливых условностей феодального общества. Гейне усердно читал на Гельголанде сочинения французского философа СенСимона, умершего пять лет назад, и газету сен-симонистов "Глоб". В их творениях Гейне видел протест против удушающей власти постной католической морали, против лицемерного и корыстного мира церковников, против "готического мракобесия" и одуряющего запаха ладана

скачать реферат Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

Важнейшие положения и принципы налогообложения , разработанные буржуазной наукой под названием “ Общая теория налогов “ , получили законода-тельное и , зачастую , конституциональнное закрепление во многих странах Западной Европы . Действующая налоговая система России базировалась в основном на зарубежном опыте , так как во время ее создания в течении 1991-1992 годов отечественного опыта налогообложения еще не было накоплено В настоящее время перед законодателями стоит ответственная задача заложить основы налоговой политики государства , действенности которой будет зависить экономическое положение страны . Налоги выполняют , как известно , две основные функции : фискальную и регулирующую , которые взаимосвязаны и взаимозависимы , причем вторая из них не может развиваться в ущерб первой . В свою очередь регулирующая функция делится на распределительную и стимулирующую . Первая функция предполагает перераспределение доходов юридических и физических лиц в соответствии с принятыми в обществе критериями целесообразности и социальной справедливости , вторая функция реализуется посредствам представления льгот и привилегий для развития в нужном Правительству направлении .

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
 Жулики, добро пожаловать в Париж!

Овощи и фрукты, которые хозяин арабской лавчонки каждое утро заботливо раскладывает по стеллажам, сметены на тротуар, растоптаны, превратились в грязное месиво. (Если бы кто-то украл яблоко или банан, чтоб поесть, еще можно было бы это понять, но в домах у «кассёров» полно продуктов — их родители получают пособие по безработице и на воспитание детей, — а сами «кассёры» предпочитают воровать что-нибудь более существенное: часы «Сейко», магнитофоны «Сони», кроссовки «Адидас» и т. д.) Спрашивается, за что такое наказание лавочникам? Ведь они, в отличие от государственных служащих, работают не 35 часов в неделю, а как минимум, 50. А арабский зеленщик — 12 часов каждый день, шесть дней в неделю — иначе ему не выдержать конкуренцию с большими магазинами. И вот теперь вся их работа псу под хвост. Может, страховка что-то вернет ювелиру или владельцу радиомагазина (увеличив следующие взносы), но трудяга-араб не получит ни сантима. Где же тут хваленая во Франции социальная справедливость? Почему полиция не защищает трудящихся от вандалов, которые никогда не работали и, по их собственным признаниям, сделанным в прессе, не собираются работать? Ответ прост: многоопытное полицейское начальство не желает лишних неприятностей и выбирает меньшее зло

скачать реферат Налоговая система РФ и пути ее реформирования

В то же время в России крайне невелика доля индивидуального подоходного налога в связи с относительно низким уровнем жизни большинства населения. В странах, находящихся в нормальных экономических условиях, эффективное функционирование налоговой системы нацелено на выполнение следующих главных задач: - Налоговая система прежде всего должна успешно реализовывать фискально-перераспределительную функцию, т.е. путем перераспределения доходов предпринимателей и населения обеспечивать финансовыми ресурсами доходную часть госбюджета. В историческом прошлом налоговые системы целиком концентрировались на решении этой задачи. Другие задачи стали продуктом развития рыночной экономики, особенно в ХХ в. - Налоговая система должна способствовать формированию и усилению стимулов экономической деятельности. - Система налогообложения достаточно органично связывается с идеями о социальной справедливости. - В формировании систем налогообложения в различных странах большую роль играют соображения простоты расчета определения тех или иных налогов, эффективности их сбора (т.е. размеры затрат на сборы и минимизацию сокрытия определенных налогов), возможности сохранения стабильности налогообложения.

 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Нет сомнения в том, что варианту американской глобализации мы должны противопоставить свой глобальный проект создания общества, организованного в соответствии с русскими традициями, идею построения социально-справедливого, истинно демократического, основанного на мощной экономике и полном уважении прав всех наций единого государства с учетом исторических особенностей всех его народов, Не требует доказательств, что выполнение этих задач потребует минимума ресурсов и средств в сравнении с попыткой осуществить проект прямого противоборства с золотым миллиардом, "уже объединенным идеей достижения мира на обломках СССР. Необходимо главное - осознание грозящей катастрофы в обществе, появление новых идей и проявление наконец политической воли Верховной Власти, организованной только в интересах народов. Даже при решении части задач не может быть и речи о включении России в глобальную экономику Запада. Опасность втягивания в орбиту доминирующего влияния США будет маловероятной, а угроза развязывания агрессии против объединенной России в силу ее и политической состоятельности и военно-стратегической мощи - практически минимальной

скачать реферат Приватизация и разгосударствление в России

К сожалению, резкий переход к акционированию крупных предприятий произошел без их предварительной реорганизации и коммерциализации. Это не позволило увязать задачи приватизации и демонополизации. Следует учитывать, что проблему демонополизации удается решить не во всех отраслях народного хозяйства и не только методами разукрупнения. Взаимосвязь приватизации и демонополизации настолько сложна, что использование разрешенных программой приватизации методов приводило к разрушению сложившихся отраслевых научных комплексов при выходе из них структурных подразделений. Следует отметить, что реализация целей приватизации взаимопротиворечива. Например, рост доходов бюджета не может быть обеспечен при продаже имущества на инвестиционных торгах, предполагающих передачу средств не государству, а предприятию. Явные противоречия существуют также между принципами социальной справедливости и экономической эффективности. Здесь пришлось поступиться нормами справедливости в целях ускорения процесса разгосударствления и приватизации.

скачать реферат Роль государства в экономике

Таким образом, в неконсервативной модели государство может лишь косвенно влиять на экономику. Главная же роль в реализации экономического развития страны отводится рыночным силам. 2. Функции государства в экономике. Вмешательство государства в экономику преследует определенные функции. Как правило, оно корректирует те "несовершенства", которые присущи рыночному механизму и с которыми он сам либо справиться не в состоянии , либо это решение неэффективно. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий. Оно также заботится о производстве достаточного количества общественных товаров и услуг, так как рыночный механизм не в состоянии должным образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие государства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально справедливое распределение дохода. Государству надлежит заботиться об инвалидах, малоимущих, стариках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных научных разработок. Это необходимо потому что для предпринимателей это очень рискованно, чрезвычайно дорого и, как правило, не приносит быстрых доходов.

скачать реферат Социальная защищенность таможенных органов

Другими словами, путем придания общественному производству большей социальной справедливости. При этом следует иметь в ввиду, что месту между эффективностью производства и социальной защищенностью, между экономическими и социальными ценностями существует не только взаимосвязь, но и определенное противоречие. Приоритет, отдаваемый эффективности, опирающийся на неограниченную конкуренцию, ведет к массовым увольнениям, усилению поляризации доходов обострению социальных отношений. С другой стороны, далеко идущее государственное вмешательство в целях повышения стандартов социальной защищенности людей приводит к подавлению предпринимательской инициативы, снижению эффективности и конкурентоспособности производства, бюрократизации системы социальной защищенности. Необходимость социальной защищенности вытекает из наличия общественной потребности иметь в государстве систему законов, компенсирующих социальное несовершенство организации производства материальных благ и их распределения. Следовательно, сущность социальной защищенности состоит в законодательном обеспечении экономических, политических, социальных и иных прав, свобод и интересов граждан.

скачать реферат Государственное регулирование экономики

Согласно общим рекомендациям, для проведения политики стабилизации необходимо увеличивать государственные расходы и уменьшать налоги для стимулирования расходов частного сектора в периоды высокой безработицы или соответственно сокращать государственные расходы и повышать налоги с тем, чтобы сокращал расходы частный сектор в периоды, когда общество больше всего беспокоит инфляция. Улучшают или ухудшают ситуацию те или иные действия правительства, приходится судить по последствиям. 2.4 Воздействие на размещение ресурсов и доходов Наряду с макроэкономической сферой объектом непосредственного воздействия государства является и микроэкономика. Общепризнанным достоинством конкурентной рыночной системы является способность эффективно распределять ресурсы. Но в определенных ситуациях, таких как внешние эффекты, общественные товары, несовершенство конкуренции и т.д., возникает проблема нерационального распределения ресурсов, и необходимо вмешательство государства для социально справедливого решения этой проблемы. Перераспределение ресурсов может касаться промышленного и сельскохозяйственного производства. В каждом конкретном случае используются определенные разновидности государственного воздействия.

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
скачать реферат Принципы и формы налогообложения на Украине

Социальная справедливость в отношении всех субъектов налогообложения в вопросах об источнике уплаты налогов, о трудоемкости получения доходов (прибыли), и в том числе - о предоставлении определенных льгот. - стабильность – обеспечение неизмености налогов и сборов (обязательных платежей) и их ставок, а также налоговых льгот на протяжении бюджетного года. Принцип стабильности системы означает, что она должна носить устойчивый характер при определении нормативных ставок налогов и порядка исчисления налоговых платежей в бюджет, финансовых санкций и др. Соблюдение этого принципа является одним из главных условий создания в стране в целом, и в каждом регионе в отдельности, обстановки общей экономической стабильности, повышения эффективности производственной и финансовой деятельности и т. д. В целях стабилизации налоговых отношений установлено, что закон, предусматривающий изменение размеров налогов и других обязательных платежей, обратной силы не имеет (за исключением случаев, когда он улучшает положение лица или снимает с него ответственность).

скачать реферат Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

Международные правовые нормы исходят из того, что всякий человек наделен правами от природы, поэтому эти права неприкосновенны и неотъемлемы, они существуют до их письменной фиксации в виде законов. Человек есть тот исходный субъект, от которого берет начало суверенитет и который появляется раньше, нежели государство. Поскольку права присущи каждому в равной мере, то и человечество есть исходный правовой субъект, который предшествует системе государств и отдельному государству. Ряд неотъемлемых прав признается также и для таких человеческих о общностей, как народы. Человек и народ есть исходные субъекты международной правовой системы, а государства должны рассматриваться как производные сущности. Главные принципы международного права - право на жизнь, равноправие людей и народов, принципы мира, солидарности, социальной справедливости, демократии. Фундаментальный принцип осуществления прав человека - это взаимосвязанность и неразделимость всего комплекса прав: гражданских, политических, культурных, социальных, индивидуальных и коллективных - как для отдельного человека, так и для народов (что отражено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и конвенций).

скачать реферат Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

Политически прозорливые отцы- основатели МОТ поддержали реформистские устремления среди трудящихся, чтобы отвратить их от коммунистической пропаганды, которая все шире распространялась в Европе после Октябрьской революции 1917 г, в России. Третий довод носил экономический характер; указывалось на то, что международное регулирование труда поможет странам с защитным трудовым законодательством избежать потерь, которые влечет подобная социальная политика для их внешней торговли. Другими словами, такое регулирование позволило бы уравнять международную конкурентоспособность всех государств. Эти аргументы приведены в Преамбуле к принятому в 1919 г. Уставу МОТ, которая открывается словами о том, что всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной справедливости; затем они были уточнены в Филадельфийской декларации 1944 г. И звуча сегодня, в эпоху глобализации, как нельзя более уместно, они остаются идеологическим фундаментом МОТ. Предложения исторических предшественников МОТ часто просто игнорировались правительствами.

скачать реферат МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В НОРМАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В то же время, следует отметить, что справедливость в правовой области может быть описана, как определенный уровень соотношений прав и обязанностей человека, что позволяет считать любое нарушение права нарушением справедливости. Восстановление социальной справедливости путем наказания осужденного производится, как в приложении к обществу в целом, так и в приложении к конкретному потерпевшему, пострадавшему в результате совершения осужденным преступления. При этом механизм восстановления социальной справедливости в обществе включает в себя не только экономические аспекты (например, частичного возмещения государством ущерба за счет штрафа, конфискации имущества, исправительных работ и т. д.), но и за счет социально-психологических аспектов, проявляющихся в том, что граждане убеждаются в способности государственных органов осуществить наказание преступника, причем наказание осуществляется на основе принципов законности. Тем не менее, необходимо заметить, что вопрос о том, является ли в данном случае карательное содержание наказания лишь средством достижения цели восстановления справедливости, или может быть расценена и как одна из самостоятельных целей при определении кары, как незафиксированной в действующем УК РФ, но подразумевающейся с моральной точки зрения цели наказания – можно все же считать не до конца закрытым, поскольку в юридической литературе встречаются различные взгляды на эту тему (например, А.В. Наумов и И.И. Карпец высказывали по этому поводу прямо противоположные точки зрения).

скачать реферат Медицинское страхование в России, проблемы его развития

Главной задачей ТФОМС является обеспечение реализации ОМС на каждой территории субъектов РФ на принципах всеобщности и социальной справедливости. На ТФОМС возложена основная работа по обеспечению финансовой сбалансированности и устойчивости системы ОМС. ТФОМС собирают страховые взносы на ОМС, осуществляют финансирование территориальных программ ОМС, заключают договоры со страховыми медицинскими организациями на финансирование проводимых СМО программ ОМС по утверждаемым ТФОМС дифференцированным душевым нормативам, осуществляют инвестиционную и иную финансово-кредитную деятельность, формируют финансовые резервы для обеспечения устойчивости функционирования ОМС, осуществляют выравнивание условий финансирования, ОМС по территориям народов и районов, разрабатывают и утверждают правила ОМС граждан на соответствующей территории, организуют банк данных по всем страхователям и осуществляют контроль за порядком начисления и своевременностью уплаты страховых взносов и выполняют другие немаловажные функции. Руководство деятельностью ТФОМС осуществляется так же правлением и исполнительной дирекцией. Председатель правления избирается правлением, а исполнительный директор назначается местной администрацией.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Основные концепции правопонимания

Рассмотрев данную (нормативную) концепцию правопонимания и учения самых ярких ее приверженцев я хотела бы отметить существенные недостатки данной теории. В провозглашении идеи законности, в признании нормативного характера права заключается определенное положительное значение нормативистского учения права. Вместе с тем определенная слабость этого учения проявляется в искусственном отрыве права от других явлений действительности и прежде всего от экономических условий общества. Нормативизм ставит своей целью изучение позитивистского содержания правовых норм, отказываясь от исследования сущности проблем права. Право при нормативном подходе придается узкому значению. Оно выступает как официально властное орудие и подходящее средство для осуществления социального управления, регламентации и контроля. Причем выбор тех или иных норм и направлений правовой регуляции, согласно такому подходу результатом не волевого решения законодательства, а соотношение и взаимодействие различных социальных норм. В содержании правовых норм могут выражаться представления о социальной справедливости, желание следовать религиозным, моральным, идеологическим и иным ценностям, идеалам, убеждениям, той или иной научной теории, тем или иным правовым учениям, доктринам.

скачать реферат Правовое государство

Упускались из поля зрения и некоторые общечеловеческие ценности, сформировавшиеся в процессе тысячелетнего развития гуманистической мысли и нашедшие свое известное, хотя и сугубо формальное отражение в рассматриваемой теории. Речь идет, в частности, о принципах и идеях, касающихся неотъемлемых прав и свобод граждан, о приоритете и "торжестве закона" в условиях демократического государственного и общественного строя, о при­мате права, социальной справедливости и незыблемости законно­сти и правопорядка в условиях правового государства. Речь идет также об идеях суверенности народа как источника власти, гарантированности его прав и свобод, подчинении государ­ства обществу и др. Говоря об этом, следует вспомнить слова К. Маркса: "Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, этому обществу всеце­ло подчиненный; да и в наше время большая или меньшая свобода государственных форм определяется тем, в какой мере они ограни­чивают "свободу государства'". Государство и право при этом выступают не как безликие в социально – классовом отношении явления, а как вполне определенные, выражающие прежде всего волю и интересы господствующих кругов в условиях капитализма явления.

скачать реферат Структура и функции государственного аппарата

Органы государственного управления предназначены, в первую очередь, для исполнения законов, издаваемых органами государственной власти. Во исполнение законов ей предоставлено право активных действий, а также право принятия подзаконных нормативных актов. Это наиболее разветвленные и многообразные органы. "Силовые" органы, являющиеся частью исполнительной власти, олицетворяют принудительную силу государства, а потому постоянно находятся под пристальным вниманием со стороны политических сил и общественности, стремящихся не допустить чрезмерного ограничения свободы. Экономические органы (министерства и ведомства) содействуют свободной экономике и росту благосостояния, но не должны ограничивать право частной собственности и свободу предпринимательства. В социально-культурной сфере от органов исполнительной власти зависит практическая реализация принципа социальной справедливости и государственной поддержки культуры. В пределах своей компетенции органы государственного управления наделяются необходимой для их нормального функционирования оперативной самостоятельностью.

скачать реферат Охрана труда. Социально-экономические гарантии для медицинских работников

Проблемы сокращения количества социальных льгот и выплат следует решать в комплексе с установлением такой заработной платы, которая гарантировала бы покрытие жизненных потребностей человека, иначе одностороннее сокращение к падению и без того низкого жизненного уровня наемных работников и некоторых категорий граждан. Но такой подход неоднозначен. Введение или отмена тех или иных видов социальной помощи зависит от множества факторов: экономических возможностей государства, типа экономической и социальной политики, приоритетов, что позволяет вводить или отменять те или иные виды помощи в связи с изменившимися обстоятельствами или направлениями экономической политики государства, в том числе в сфере распределительных отношений. Таким образом, Конституционные обязательства государства по обеспечению граждан на уровне минимальных социальных стандартов должны реализовываться на основе принципов социальной справедливости, заявительности, адресности и экономической обоснованности размера социальной помощи. § 1 Социальная защита и ее основные направления в сфере труда Рыночная система хозяйствования меняет не только экономическую политику управления хозяйством, но и требования к рабочей силе формирует новую политику хозяйственной мотивации.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.