телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Украинская Центральная Рада /Укр./

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Сторони так і не порозумілися. Однак ця поїздка створила умови для переходу в наступ. Тепер треба було йти по революційному шляху На хвилі політичних пристрастей четверті загальні збори Української Центральної Ради З червня вирішили звернутися до українського народу із закликом „організуватися і приступити до негайного закладання підвалин автономного ладу на Україні". Збори зобов'язали Центральну Раду негайно підготувати універсал. 10 травня на засіданні Комітету Центральної Ради в остаточному читанні було ухвалено й того ж дня на 2-му Всеукраїнському військовому з'їзді оприлюднено документ, який дістав назву 1-го Універсалу Української Центральної Ради. Він юридично закріпив право України на незалежність. Проголошення Універсалу викликало бурхливе піднесення революційного ентузіазму мас. Російська революційна демократія в Україні змушена була переглянути свої позиції і визнати, що відкриту боротьбу з УЦР безпрецедентно програно. Таким чином небажання Тимчасового уряду принципово розв'язати проблему державного устрою Росії означало прагнення російського політичного й державного істеблішменту зберегти Росію централізованою, єдиною і неділимою. Універсал Центральної Ради став провісником неминучої децентралізації Росії в разі її перетворення на країну демократичну. 3. Стосунки Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом. Бажаючи довести, що декларовані Універсалом слова „однині будемо творити наше життя" не пустопорожні, Комітет Центральної Ради 15 червня створив Генеральний секретаріат на чолі з Винниченком. Такі швидкий розвиток подій в Україні справив відповідне враження на Тимчасовий уряд. 29 червня до Києва прибули три міністри Тимчасового уряду для налагодження взаємин з Центральною Радою. Уряд був готовий піти на серйозні поступки, але зберігши своє реноме. Вимагаючи закріпити за Всеросійськими установчими зборами право остаточного вирішення питань стосовно організації української автономії, Тимчасовий уряд заявив, що не заперечуватиме її права на існування. Зі свого боку делегація обіцяла, що уряд, приймаючи Закони стосовно України, узгоджуватиме їх з УЦР Вона висловилася за створення крайового органу влади, фінансування його з державного бюджету, запровадження при Тимчасовому уряді посади комісара з українських справ. Отримала право на життя ідея українізації військових частин. Такий підхід створював грунт для порозуміння і конструктивного діалогу, хоч це й вимагало від УЦР певного компромісу і відступу. Результатом переговорів стало офіційне визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату, а також видання ЦР ІІ Універсалу. Зміст його - це обіцянки продовження курсу ЦР стосовно автономії України і створення для цього відповідної правової бази. 4. Посилення конфлікту з Тимчасовим урядом. Після досягнення угоди з Тимчасовим урядом УЦР, ретельно дотримуючись узятих на себе зобов'язань, почала втілювати здобуті права. 15 липня мала Рада ухвалила новий склад Генерального секретаріату. Того ж дня Винниченко виїхав до Петрограду для переговорів з Тимчасовим урядом. Передбачалося затвердити новий склад Генерального секретаріату, а також узгодити його Статут, текст якого Винниченко віз із собою.

Проте, захопившись національною ідеєю, політична еліта втратила підтримку широких мас. Брак чітко спрямованої соціально-економічної політики, суперечки в земельному питанні призвели до того, що український уряд втратив реальний вплив на українські маси. Незадоволення селянства, що не отримало реального права на землю, різнобій думок і політичних поглядів у верхніх колах призвели до формування альтернативної сили на чолі зі Скоропадським, що стала реальним претендентом на владу. До того ж німецький уряд. Помічаючи кволість політики ЦР, почав втручатися у внутрішні справи України, порушуючи умови надання допомоги. Під його тиском ЦР змушена була підписати угоду про надання величезної кількості продовольства. Ця угода стала вироком для ЦР. Німці видали наказ засіювати всі вільні земельні площі. Для централізації влади вони вирішили усунути владу ЦР і замінити її на владу гетьмана Скоропадського. Гру було програно. День 29 квітня став останнім в історії Центральної Ради, яка без бою здала владу в руки Скоропадського. Треба зазначити, що в останній день свого існування ЦР ухвалила конституцію УНР. Україна проголошувалась суверенною, демократичною, парламентською державою, з поділом влади на виконавчу, законодавчу і судову. Однак українське суспільство було неготове до сприйняття цих абстрактних демократичних принципів, які Конституція ставила на реаліями життя. Висновки. За той рік, протягом якого Центральна Рада виступала основним політичним чинником на Україні вона досягла значних успіхів, але й зазнала страшних невдач. З огляду на політичну недосвідченість та дискримінованість української інтелігенції до революції, її створення і зміцнення було безперечним здобутком. Вона перетворила українське питання на одне з ключових революційного періоду. З політичної точки зору Центральна Рада у взаєминах з Тимчасовим урядом більшого, ніж хтось міг сподіватися. Прагнучи створити демократичний парламентський устрій, Центральна Рада лишалася відданою своїй меті, незважаючи на те, що ситуація вимагала жорсткості дій. Чи не найбільш далекосяжним здобутком Центральної Ради було те, вона серйозно підірвала раніше недоторканий принцип “єдиної та неподільної Росії”. Але найочевиднішою в діяльності Центральної Ради є її поразка. Причини полягають у відсутності двох головних опор державності, а саме – боєздатної армії та адміністративного апарату. Не меншої ж шкоди завдавала відсутність згоди щодо того, яку політику проводити. Нарешті, безпосередньою причиною кінця Центральної Ради стала її неспроможність задовольнити німецькі вимоги. У кінцевому рахунку поразку Центральної Ради зумовила нерозвиненість українського національного руху. Центральна Рада фактично була змушена починати будівництво держави ще до завершення процесу формування нації. Більшість освічених людей в Україні була або росіянами, або русифікованими. Крім того, відчувався гострий брак компетентних людей для організації адміністративного апарату української держави. З огляду на ці, здавалося б, нездоланні труднощі, можна зрозуміти, чому сучасники називали молоду українську інтелігенцію “богами, які бралися з нічого створити цілий новий світ”.

Демократизація суспільства, що відбулася під впливом революційних змін, не могла не позначитися на українському русі. 3 березня в клубі „Родина" Товариства українських поступовців (ТУП) зібралося понад 100 представників київських і деяких провінційних українських організацій. Якраз на цих зборах народилася ідея заснування Центральної Ради. Гостра полеміка точилася коло принципів її творення, завдань і програмних гасел. Саме ТУП хотіло стати центром єднання українських сил. На противагу молодше покоління, сповідуючи соціал-демократичні погляди, наполягало на утворенні принципово нового центру, де були б представлені всі українські організації. За цим, власне, принципом 7 березня відбулися вибори керівного ядра Центральної Ради. Головою УЦР обрали М.Грушевського, заступниками голови стали: Ф.Крижановський, Д.Дорошенко, Д.Антонович. Крім того, було обрано секретаря та скарбника Ради. 7 березня, очевидно, і слід вважати датою створення Української Центральної Ради. Відразу Центральна Рада відігравала лише роль міської організації ще з несформульованою політичною платформою своєї діяльності. 9 березня Центральна Рада закликала український народ домагатися від Тимчасового уряду „всіх прав, які тобі природно належать". У відозві не йшлося ні про місце, ні про роль Центральної Ради в цих домаганнях. Зауважимо, що в перші дні свого існування ЦР переживала процес організаційного та ідейного становлення. Центральна Рада, як, зрештою, і весь український рух, була одним з лівофлангових у громадсько-політичному житті, поступаючись ініціативою російським політичним партіям і організаціям. Грушевський вирішив зламати цей статускво. Важливим кроком у цьому напрямі стало проведення у Києві 19 березня української маніфестації. Віче, що завершило маніфестацію, підтримало резолюції, підготовлені Центральною Радою, і насамперед про автономію України. Остаточно викристалізувати політичну програму Центральної Ради і завершити її організацію мав Всеукраїнський національний конгрес. Підготовка конгресу активізувала українські політичні сили, які вирішили негайно провести свої партійні з'їзди. Це зробили ТУП, партія соціалістів-революціонерів та соціал-демократична робітнича партія. 6 - 7 квітня після багаторічної перерви відновила свою діяльність Українська радикально-демократична партія. Тими самими днями в Києві було створено Українську селянську спілку. Провідні українські політичні сили продемонстрували одностайність програмної вимоги національно-територіальної автономії України, а також прихильність до ідей соціалізму. Усі ці з'їзди, безпосередньо пов'язані з підготовкою і проведенням Всеукраїнського національного конгресу, надавали йому ваги, політичної заангажованості та резонансу. Конгрес відкрився 6 квітня у Києві в присутності дев'ятисот делегатів від різних українських політичних, громадських, культурно-освітніх і професійних організацій. Вся попередня українська історія не знала подібних форумів. Журналіст „Києвской мысли" назвав його „українським патріотичним паломництвом". Робота Конгресу зводилася врешті-решт до двох речей: обговорення різноманітних аспектів національнотериторіальної автономії України і виборів нового складу Ради.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Лекции Президентам по Истории, Философии и Религии

Украинская Центральная Рада первая потребовала от]де]ле]ния от Рос]сии ещё до захвата власти Лениным, и объявила о создании «Украинской на]родной республи]ки». Каза]лось бы, те]перь по]сле 2 ноября Ленин должен был подпи]сать декрет о су]ве]ре]ни]те]те но]вой Украины и подпи]сать с ней ка]кой-то со]от]ветст]вую]щий до]го]вор. Но.., не тут-то бы]ло. Одно де]ло обеща]ния.., а другое де]ло от]пустить на свобо]ду та]кую бо]га]тую Украину. И во]об]ще а как же ми]ро]вая ге]ге]мо]ния? Ленин не хо]тел отпускать Украину, требо]ва]лась ка]кая-то за]цепка на]шлась са]мая ба]наль]ная. Ленин об]ви]нил Укра]ин]скую Раду, что она не признаёт Сове]ты и со]ветской власти на Украине. И по]слал ту]да свои войска во главе с проверенным за]хват]чи]ком Петрограда Г. Чуд]новским, дав ему полно]мо]чия Чрезвы]чайно]го комисса]ра, и ук]ре]пив та]ки]ми специалистами по владе]нию техно]ло]ги]ей за]мутне]ния мозгов как, Семён Рошаль и ему по]добны]ми. 14 де]кабря 1917 г. на Пер]вом Все]ук]ра]ин]ском съез]де Сове]тов в Харько]ве, Украина бы]ла провозглаше]на Советской республи]кой

скачать реферат Комдив 45-й стрелковой

Во время четвертого побега с акатуиской каторги Махно долго отбивался топором от двенадцати солдат и офицеров, за что понес особенно тяжелое наказание (о котором никогда никому не рассказывал). С этого времени он стал болеть. Тяжелые ножные и ручные кандалы не прибавили здоровья. По общей амнистии Временного правительства Махно был освобожден и осенью 1917 года приехал в родное Гуляй-Поле, откуда и начался кровавый путь Батьки Махно. Одновременно с развалом румынского фронта, уходом из Крыма в Новороссийск черноморского флота и последними днями Украинской Центральной Рады к марту 1918 года начались дерзкие, кровавые рейды махновской шайки. Налеты сопровождались зверскими убийствами - махновцы сводили личные счеты. С каждым днем шайка росла. Появились пехота, кавалерия, пулеметы и даже артиллерия. Нападения на карательные отряды, грабеж поездов, захват железнодорожных станций, уничтожение немецких гарнизонов и полицейских властей гетмана сделали имя Батьки Махно именем крестьянского героя. Высшее немецкое командование вынуждено было направить крупные воинские силы для ликвидации отрядов Батьки. В Александровском районе Махно попал в кольцо окружения, но сумел не только вырваться, но, сделав в одну ночь переход более чем в 60 верст, вырезать отряд австрийцев возле станции Константиноград.

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Близ Тувумбы - добыча каменного угля. ТУГАЙ (тюрк.) - приречные леса на крупных реках полупустынной и пустынной зон Ср. и Центр. Азии. Густые, труднопроходимые заросли из тополя, ивы, тамариска, лоха, облепихи и др. В Тугае водятся дикий кабан, тугайный олень, шакалы, камышовый кот. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович (1865-1919) - российский экономист, историк, один из представителей "легального марксизма". В кон. 1917 январе 1918 министр финансов Украинской Центральной рады. ТУГАНОВЫ - семья российских цирковых наездников-джигитов, отец и дочь:..1) Михаил Николаевич (1900-1974), народный артист России (1958). С 1925 работал в номерах джигитовки, создал конный аттракцион, с 1939 руководитель конного ансамбля донских казаков...2) Дзерасса Михайловна (р. 1929), наездница, народная артистка Сев. Осетии (1964), народная артистка России (1980). В 1962-94 руководитель коллектива "Иристон". ТУГАРИНОВ Алексей Иванович (1917-77) - российский геохимик, член-корреспондент АН СССР (1966). Труды по геохронологии докембрия и геохимическим основам поисков полезных ископаемых

скачать реферат История Украины

Поражения российской армии на фронтах, нехватка продовольствия, недовольство царским правительством - все это привело в феврале - марте 1917 года к свержению Николая 2. 12 марта 1917 год царь подписал акт о отречении от престола. К власти пришли оппозиционные партии - конституционно - демократическая партия, социал - демократы (меньшевики) и социалисты - революционеры (сокращенно эсэры ). Они создали так называемое Временное правительство . В Киеве 17 марта 1917 года собрались представители украинских партий, общественных, культурных организаций, обществ и создали Центральную Раду - вначале как всеукраинскую общественную организацию и координационный центр. Ее председателем был избран заочно Михаил Грушевский (он вернулся из эмиграции 27 марта и сразу приступил к работе). 22 марта Центральная Рада издала обращение к украинскому народу, в котором она призывала к соблюдению порядка. Важным событием в это время стало созвание Украинской Центральной Радой Всеукраинского Национального Конгресса, который состоялся 17 - 21 апреля 1917 года в Киеве при участии 900 делегатов от политических, культурных и профессиональных организаций.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

УНИВЕРСАЛЫ - в Польше документы, имевшие характер манифеста; грамоты украинских гетманов 17 в.; обращения украинской Центральной рады в 1917-18. УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - артиллерийские установки, способные вести огонь по воздушным, морским и наземным (береговым) целям. Широко используются на кораблях; калибр 20-130 мм. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА - подход к изучению языка, основанный на предположении, что структура языков мира опирается на общие принципы (см. Универсалии языковые, Пор-Рояля грамматика). УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (от лат. universalis - общий - всеобщий),..1) разносторонний; всеобъемлющий (напр., универсальная энциклопедия)...2) Пригодный для многих целей, выполняющий разнообразные функции (напр., универсальный станок). УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - переносный угломерный инструмент для решения многих задач практической астрономии и геодезии, в частности для измерения координат (высот и азимутов) небесных светил и земных ориентиров. Обладает большей точностью отсчета, чем теодолит. УНИВЕРСИАДА - всемирные студенческие спортивные соревнования, учрежденные в 1924

скачать реферат История Украины

Відносини з державами Центрального блоку залишалися головним пріоритетом зовнішньої політики. Разом із тим на відміну від Центральної Ради Українська Держава прагнула до розбудови взаємин з радянською Росією, іншими новими державами, що виникли на теренах імперії Романових. Здійснювалися кроки, спрямовані на встановлення дружніх відносин із державами Антанти та нейтральними європейськими країнами. 14 червня 1918 р. був прийнятий закон «Про посольства 1 місії Української Держави». Новий закон від 6 листопада 1918 р. поширив дислокацію українських консульських установ на 22 країни та окремі регіони. Що ж до дипломатичних зносин, то вони існували з 12 країнами Європи. Характерною рисою кадрової політики гетьманату в цій сфері було те, що на відміну від попереднього періоду вона була майже позбавлена ідеологізації, вузькопартійного впливу. Основний акцент робився на професійній підготовці, фаховому рівні, принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П.

скачать реферат Центральна Рада і пролетаріат України

До бурхливого суспільно-політичного життя включилися робітники, солдатські маси, багатомільйонне селянство. У містах і селах проходили численні мітинги, збори, демонстрації. Поновили діяльність раніше переслідувані царизмом різні політичні партії та організації. З'явилися нові періодичні видання. 3 березня 1917 р., одразу після повалення царського самодержавства, яке понад 250 років уярмлювало український народ, у Києві було утворено перший національний парламент - Центральну Раду. Українська Центральна Рада поставила за мету відновити державність України. І якщо у її І універсалі зазначалося, що Україна не відокремлюється від Росії, то вже 25 січня 1918 р. вона видала історичний IV універсал, яким Україна проголошувалася самостійною державою. В короткий проміжок часу, коли відбувався процес становлення українськоі державності, Центральна Рада займалася розв'язанням військових проблем, питань справедливого розподілу землі між селянами, опікувалася розвитком культури, освіти та багатьма іншими соціальними і духовними проблемами українського народу. 3 приходом до влади Центральної Ради розпочався процес масової українізації.

скачать реферат Украина

Значительную роль в возникновении этого государственного образования сыграл Богдан Хмельницкий, заключивший в 1654 году Переяславльское соглашение с Московским государством , которое к этому времени значительно усилилось и успешно противостояло влиянию своих западных и восточных соседей. Взаимоотношения между двумя государствами строились на конфедеративных началах, которые в дальнейшем превратились в федеративные. Во времена правления Екатерины Второй, после ликвидации Запорожской Сечи, гетманская Украина прекратила свое существование как государство. В результате ослабления Польши и ее последующих трех разделов между соседними государствами, земли правобережной Украины находились до 1917 года в составе – Австро-Венгрии, Румынии и России. С середины 19 века по 20-е годы 20 столетия начался новый этап становления третьего украинского государства, который осуществлялся в условиях нарастания революционных событий на территориях Австро-Венгерской и Российской империй. 17 марта 1917 года представители политических, культурных религиозных течений создали в Киеве Украинскую Центральную Раду- всеукраинское общественное представительство и координационный центр, который возглавил профессор Михаил Грушевский. 20 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика (УНР) , а 29 апреля 1918 года принята Конституция и избран первый президент- М.Грушевский. Параллельно государственное возрождение происходило и на западных украинских землях в Галиции, Буковине и Закарпатье, входивших в состав Австро-Венгрии. 9 ноября 1918 года создана Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР ) во главе с К .Левицким. 22 января 1919 года в Киеве было провозглашено соединение ЗУНР (Галиция, Буковина, Венгерская Русь) с УНР (Надднепровская Украина).Этот период характеризуется тяжелой политической, социально-экономической обстановкой, так как новому государству пришлось воевать с Польшей, Румынией и большевистской Россией.

скачать реферат Українська республіка в часи Центральної Ради

Реферат На тему: Українська республіка в часи Центральної Ради Українська республіка в часи Центральної Ради Перша світова війна значно загострила політичні, соціально-економічні суперечності в Росії, радикалізувала народні маси. Все це та ще й військові невдачі на фронті прискорили вибух революції у лютому 1917 року. Соціально-політичні обставини докорінно змінилися, самодержавний режим був знищений, влада в російській державі перейшла до Тимчасового уряду. Питання державного самовизначення України з перших днів Лютневої революції привело до виникнення у березні 1917 р. загальноукраїнського громадсько-політичного центру Української партії. Центральної Ради. До неї ввійшли представники всіх українських партій, а провідну роль у ній відігравали помірковані ліберали з Товариства українських прогресистів та соціал-демократи. Президентом Центральної Ради було обрано Михайла Грушевського добре відомого та авторитетного діяча, котрий повернувся із заслання. В умовах загальнонаціонального піднесення і безпорадності Тимчасового уряду 23 червня Центральна Рада видала Перший Універсал, в якому проголосила закладення основ автономного ладу в Україні та необхідність вироблення владних законів.

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
скачать реферат История России (80 годы 19 века - конец 20 века)

Против заключения мира на условиях Германии выступили монархисты, кадеты, меньшевики, правые эсеры и другие партии. Ленинское предложение о немедленном мире неоднократно проваливалось при обсуждении в большевистском ЦК. 11 января приняли решение затягивать переговоры и не подписывать мира до тех пор, пока Германия не предъявит ультиматум. 17 января переговоры возобновились. Немецкая делегация отклонила предложение допустить к переговорам представителей Советской Украины. 27 января Германия подписала с Украинской Центральной Радой сепаратный договор. Раде была оказана помощь в борьбе с Советской властью. Этот договор дал возможность немецким войскам оккупировать Украину. Большевикам пришлось пойти на признание делегации Центральной Рады. Это фактически означало признание независимости Украины. 9 февраля 1918 г. Германия предъявила ультиматум и потребовала подписания договора на предложенных ею условиях. 10 февраля Троцкий заявил, что Россия войну вести не будет, мирный договор не подпишет, а армию распускает. Троцкий отказался от дальнейших переговоров. Советская делегация покинула Брест-Литовск. В ответ 18 февраля германские войска перешли в наступление.

скачать реферат Гражданская война

Они во взаимодействии с рабочими 18 января 1918 г. заняли Оренбург. Остатки войск Дутова отошли в Верхнеуральск. В Белоруссии против советской власти выступил 1-й Польский корпус генерала Ю. Р. Довбор-Мусницкого. Верховный Главнокомандующий Крыленко объявил его вне закона. В первой половине февраля 1918 г. отряды латышских стрелков, революционных моряков и Красной гвардии под командованием членов революционного полевого штаба при ставке Верховного Главнокомандующего полковника И. И. Вацетиса и подпоручика И. П. Павлуновского нанесли поражение легионерам, отбросив их к Бобруйску и Слуцку. Таким образом первые открытые вооруженные выступления противников советской власти были успешно подавлены. Одновременно с наступлением на Дону и Урале правительство Советской России активизировало свои действия на Украине, где в конце октября 1917 г. власть в Киеве перешла в руки Украинской Центральной Рады. 7 ноября она провозгласила Украинскую Народную Республику (УНР) федеративной частью Российской Республики. Однако глава УНР В. К. Винниченко и члены его правительства не признали правительство РСР.

скачать реферат История Украины (отдельные вопросы)

Только в конце 50-х годов ХIХ века они смогли возвратиться к литературной, научной и преподавательской деятельности. Значение товарищества состоит в том, что оно впервые сделало попытку перейти от культурологического до политического этапа национального развития. 4. М.С.Грушевский - политический портрет Мы все больше убеждаемся, что незнание собственной истории, подмена объективного и научного анализа политическими догмами причиняют нашему обществу непоправимый вред и обходятся очень дорого. История повторяется, повторяется каждый ее поворот, и если где-то несколько лет назад эти слова воспринимались как банальность, то сейчас они заставляют относится к ним со всей ответственностью. Аналогии между переломным 1917 г., когда М. Грушевский стал во главе Центральной Рады, и теперешними 90 - ми гг. лежат на поверхности, и то что происходит сегодня, помогает нам лучше разобраться в прошлом, а прошлое, в свою очередь, стает точным, хотя иногда и печальным пророчеством нашего недалекого будущего. Стоит только вспомнить перечень некоторых законодательных актов, принятых Центральною Радою в конце 1917 - начале 1918 гг.: Постановление о распространении власти Генерального Секретариата по всей территории Украины, Закон об отсрочке призыва на военную службу и откомандирования с нее граждан Украинской республики, Законы о гражданстве, Закон об исключительном праве Украинской Центральной Рады издавать законы для УНР, Закон о Генеральном Суде, Закон об организации Прокураторского надсмотра в Украине, Временный земельный закон, Закон про национально-персональную автономию, Временный закон о выпуске государственных кредитных билетов, Закон о создании Украинского народного войска.

скачать реферат Темпорализм

В осуществлении этих идеалов он видел разрешение трагических проблем еврейской диаспоры, особенно еврейской бедноты, страдавшей от погромов и унижений. Эта тема стала лейтмотивом всей его жизни и творчества. В 1905 – 1918 годах М.У. Шац-Анин – один из лидеров партии социалистов-сионистов, затем еврейских социалистов-территориалистов, впоследствии Объединенной еврейской социалистической рабочей партии. Является редактором периодических изданий этих партий. В годы Первой мировой войны в Риге, а затем в Петрограде Макс Шац работает в организациях по оказанию помощи беженцам. Еврейская социалистическая партия, к которой примкнул еще в студенческие годы Макс Шац-Анин, некоторое время обсуждала вариант заселения евреями Уганды и других малонаселенных регионов земного шара, а затем, следуя своей социалистической ориентации, увлеклась революционными событиями в России. В марте 1917 года Шац-Анин избирается в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Однако Объединенная еврейская социалистическая рабочая партии (ОЕСРП) выступила против захвата власти большевиками, и в Киеве даже участвовала в деятельности антибольшевистской украинской Центральной Рады, членом которой в 1918 году стал Макс Шац.  В конце 1919 года он вернулся в Латвию, где советская власть к тому времени уже пала.

скачать реферат История Украины (2)

Відносини з державами Центрального блоку залишалися головним пріоритетом зовнішньої політики. Разом із тим на відміну від Центральної Ради Українська Держава прагнула до розбудови взаємин з радянською Росією, іншими новими державами, що виникли на теренах імперії Романових. Здійснювалися кроки, спрямовані на встановлення дружніх відносин із державами Антанти та нейтральними європейськими країнами. 14 червня 1918 р. був прийнятий закон «Про посольства 1 місії Української Держави». Новий закон від 6 листопада 1918 р. поширив дислокацію українських консульських установ на 22 країни та окремі регіони. Що ж до дипломатичних зносин, то вони існували з 12 країнами Європи. Характерною рисою кадрової політики гетьманату в цій сфері було те, що на відміну від попереднього періоду вона була майже позбавлена ідеологізації, вузькопартійного впливу. Основний акцент робився на професійній підготовці, фаховому рівні, принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П.

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp. У першу світову війну російський уряд мобілізував до війська майже все чоловіче населення України. З революційними подіями 1917 р. в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було створення національної армії. Організовуються військові клуби, що займаються формуванням українських військових частин, переведенням українців-військових для служби на своїй землі. Російський революційний уряд і військове командування вороже ставилися до цього. Протягом 1917 р. було стихійно створено чимало українських військових підрозділів. Та тільки після проголошення Центральною Радою Української Народної Республіки (УНР) розпочалося по-справжньому створення національних Збройних Сил. 16 січня 1918 р. Центральна Рада УНР ухвалила закон про утворення народної армії на міліційній основі для оборони держави від зовнішнього ворога. Вона створювалася за територіальним принципом (в округах). Були сформовані окремі кадрові частини. Навчання воїнів проводили військові інструктори. Було схвалено тимчасову форму одягу (однострій) українського війська.

скачать реферат Донбасс от Хьюза до Ленина

После крушения династии Романовых в пассажирском вагоне близ белорусского местечка Глухова (недалеко от Могилева), в Киеве, в марте 1917, львовско-киевский историк Михаил Грушевский, вместе с бывшим бухгалтером, «уклонистом»-дезертиром и социалистом по убеждениям, Симоном Петлюрой, создали украинскую Центральную Раду (Совет). А в это время в Бахмуте, донбасский рабочий, и в недавнем прошлом, австралийский эмигрант, Федор Сергеев отказался признать власть Грушевского-Винниченко-Петлюры на Юге России. В ночь с 11 на 12 (с 24 на 25) января 1918 года Грушевский объявил Украину «самостiйным (самостоятельным) и суверенным государством», и уже 28 января (9 февраля) 1918 года, после оглашения Львом Троцким (Бронштейном) знаменитой формулы «ни мира, ни войны», порученец Грушевского, студент, бывший «большевик» П. Севрук, от имени ЦРУ (Центральной Рады Украины) подписал Брест-Литовский договор, по условиям которого на Украину были введены войска Четверного союза. Далее события развивались по нарастающей. В конце января 1918 года красные полки Михаила Муравьева, вместе с боевыми донецкими шахтерскими отрядами, выгнали Грушевского и Петлюру из Киева.

скачать реферат Реализация права наций на самоопределение в первые месяцы Советской власти

Напряжение в стране, связанное с продолжением войны, голодом и разрухой, вылилось в формирование революционных сил, фактически ликвидировавших царское управление. В связи с этим произошла легализация различных политических и общественных организаций и появление таковых. Среди них наибольшее значение имел общеукраинский общественно-политический центр – Украинская Центральная Рада, созданная 3 марта 1917 года во главе с Грушевским, основной целью которой являлось восстановление национальной государственности и получение от Временного правительства широкой автономии для Украины. В связи с этим принимались различные манифесты и проводились мероприятия. Так, прошли Украинский национальный конгресс, имевший целью добиться переговоров с Россией и два Украинских войсковых съезда, создавших основу украинской армии, необходимую для возрождения государственности, однако так и не признанную Радой по идеологическим причинам. Свои же обращения к народу она оформляла в виде так называемых Универсалов. В поисках компромисса в Петроград были отправлены представители от Украины с прошениями.

скачать реферат Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

Відносини з державами Центрального блоку залишалися головним пріоритетом зовнішньої політики. Разом із тим на відміну від Центральної Ради Українська Держава прагнула до розбудови взаємин з радянською Росією, іншими новими державами, що виникли на теренах імперії Романових. Здійснювалися кроки, спрямовані на встановлення дружніх відносин із державами Антанти та нейтральними європейськими країнами. 14 червня 1918 р. був прийнятий закон «Про посольства і місії Української Держави». Новий закон від 6 листопада 1918 р. поширив дислокацію українських консульських установ на 22 країни та окремі регіони. Що ж до дипломатичних зносин, то вони існували з 12 країнами Європи . Характерною рисою кадрової політики гетьманату в цій сфері було те, що на відміну від попереднього періоду вона була майже позбавлена ідеологізації вузькопартійного впливу. Основний акцент робився на професійній підготовці, фаховому рівні, принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П. Скоропадського були М. Василенко, Д. Дорошенко, Г. Афанасьєв. Європа і світ у цей період більше стали знати про Україну як незалежну, самостійну гетьманську державу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.