телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Одежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Возникновение государственности у восточных славян

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ті ж слов'яни, котрі сіли поблизу оз Ільмень, назвалися власним ім'ям — словенами.» Поступово в оповіді літописця виступають й інші слов'янські племена: кривичі з їхнім градом Смоленськом, від яких Нестор виводить сіверян, дуліби — жителі Побужжя, мешканці західної частини пізнішої України — волиняни бужани й хорвати. Не забуває він згадати й жителів По^ сожжя (від р. Сож) — радимичів, і мешканців волго-окських лісів — в'ятичів, і уличів з тиверцями, що населяли простори від Дніпра й Буга до Дністра. Історики тривалий час вели дискусії з приводу того що являли собою в дійсності «племена» Нестора, і посту^ пово дійшли висновку, що ці «племена» були насправді великими союзами, початок формування яких можна датувати не пізніше VI—VII ст. н. е. Ці союзи племен відомий археолог П. Третяков назвав «народцями», вбачаючи в них не лише територіальні, а й етнополітичні об'єднання Його думку варто визнати слушною. Найбільш ранніми племінними об'єднаннями вважаються полянське, з осередком у Києві, дулібське і волинянське, на території пізнішої Волинської землі Академік Б. Греков припускав, що в VI—VII ст. існував величезний і потужний дулібсько-волинянський союз племен, який був одним із найдавніших союзів східнослов'янських племен. У «Повісті временних літ» літописець розповідає про зіткнення дулібів з аварами (він називає їх обрами): «В ті часи існували й обри, що воювали проти царя Іраклія й мало його не захопили». Обри-авари знущалися над дулібами, але «Бог винищив Їх, і померли всі, й не залишилося жодного обрина». Цс, схоже па легенду, коротке повідомлення літопису викликало безліч палких суперечок серед учених. Чимало істориків убачало в ньому фольклорний вимисел, однак подальші дослідження підтвердили правдивість слів Нестора. Візантійський «цар», тобто імператор, Іраклій правив з 610-го по 641 р. Отож виходить, що племінний союз дулібів існував уже в першій половині VII ст., виникнувши, очевидно, в попередньому, VI ст. Як зазначає сучасний дослідник стародавньої історії України М. Котляр, дулібськс об'єднання племен було зародком державності східних слов'ян, що в майбутньому, поряд із полянським союзом, стало основою формування Давньоруської держави — Київської Русі. В процесі подальшої консолідації у VIII—XI ст. виникли ще ширші політичні об'єднання східних слов'ян, своєрідні «союзи союзів» та «надсоюзи». В арабських джерелах, зокрема, згадується про існування в цей період трьох таких великих політичних центрів: Куяби (Куявії), Славії та Артанії. Майже всі дослідники сходяться на тому, що Куявія чи Куяба — цс Київська земля з Києвом. Славію, як правило, бачать в землі ільменських словен, головним містом яких у Х ст став Новгород. В Артанії різні історики вбачали то Рязань, то Тмутаракань, то Чернігів, то Білоозеро, то Ростов Ярославський Найбільш прийнятною, па нашу думку, є версія, згідно з якою Артанія — цс Ростово-Суздальська земля разом із землею, що простягалася до Білоозера. У вітчизняних літописах політичні об'єднання навколо Києва відомі під назвою Русь (VIII ст.) га Руська земля (IX ст.). В історичних джерелах, як відомо, по-різному тлумачиться термін «Русь».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Основы геополитики

Настоящая западная граница России должна пролегать намного западнее, поэтому в полноценной геополитической картине белорусские земли скорее относятся к центральной области, чем к западной окраине.  5.6 Геополитическая декомпозиция Украины Вопрос Украины более сложен, хотя модель геополитического состава этого государства очень сходна. Здесь, правда, важную роль играет геополитический масштаб Украины, которой представляет собой гигантское территориальное образование, превышающее по объему многие крупные европейские державы. Несравнимо более активен на Украине и сепаратизм, и тенденции политиче ского суверенитета. Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла. У нее нет ни особенной культурной вести универсального значения, ни географической уникальности, ни этнической исключительности. Исторический смысл Украины отражен в самом ее названии «Украина», т.е. «окраина», «пограничные территории». В эпоху Киевской Руси территории нынешней Украины были центром государственности восточных славян, для которых в то время Владимир (позже Москва) был восточной окраиной («украиной»), а Новгород северной

скачать реферат Истории России

Скифы-земледельцы выращивали пшеницу и экспортировали в Грецию. Посредниками в торговле выступали греческие колонии: Ольвия (недалеко от нынешнего Николаева), Херсонес (ныне территория Севастополя), Пантикапей (Керчь), Питиус (Пицунда), Горгиппия (Анапа), Диоскурада (Сухуми), Фасис (Лота), Танаис (близ Ростова-на-Дону), Керкинитида (Евпатория) и др. Города Северного Причерноморья во многом копировали образ жизни и устройство греческого мира. В 107г до н.э. в Боспоре произошло восстание ремесленников, крестьян и рабов под предводительством Савмака, который был провозглашен царем Боспора (первое крупное восстание на территории нашей страны). С помощью войск Митридата, царя Понта (государство в Малой Азии), восстание было подавлено, а Савмак казнен. В первых веках нашей эры города-государства Причерноморья попали в зависимость от Рима, а в IV-Vвв пали под натиском племен готов и гуннов. II. Происхождение и ранняя история восточного славянства. IV-VIIвв - великое переселение народов VIIIв - возникновение у восточных славян первой формы государственности (племенного княжения) Славяне относятся к индоевропейской семье народов (историки считают, что они обособились в середине II тысячелетия до н.э., а праславянский язык начал складываться в середине I тысячелетия до н.э.). Их предки заселяли центрально- и восточноевропейские земли с естественными границами: р.

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
 Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества

Ввозили разнообразные ткани, украшения, оружие и т. п. На Руси существовало денежное обращение – золотые и серебряные монеты. Использовались в обращении и серебряные слитки, которые называли гривнами. Государственность Древней Руси формировалась задолго до Крещения Руси. Еще в VI веке н.э. у восточных славян существовал институт племенных вождей. Академик Б.А. Рыбаков писал: «VI век ознаменовался тремя группами явлений, определивших новое направление славянской жизни. Во-первых, благодаря развитию производительных сил родовой строй к этому времени у большинства племен достиг своего наивысшего развития и порождал уже такие противоречия, которые подготавливали возникновение классовых отношений; во-вторых, для усиливавшихся племенных дружин открывалась, в результате великого переселения народов, возможность далеких походов в богатые страны и даже поселения в них. Третьей особенностью этой эпохи является обилие кочевых орд в степях, воинственных и плохо управляемых, представляющих постоянную и грозную опасность для всех славянских племен лесостепи

скачать реферат Возникноние восточных славян

К сожалению, до нас дошли только немногие кривичско-словенские изделия этого времени. На городищах Камно и Изборска найдены каменные литейные формочки, служившие для изготовления привесок.Заключение. До возникновения государства Русь на территории Восточной Европы не существовало устойчивых государственных образований. Возникновение государствености у славян относится к эпохе раннего средневекоья. Государство восточных славян, получившее политико-географическое название Русь, возникло в IX-X вв. В начале IX в.сфоррмировались два протогосударственных объединения. Одним из них был союз полян с центром в Киеве, другим – объединение словен, части кривичей и финноязычных племен на севере, в районе оз.Ильмень. В середине IX в. ( по летописи, в 862 г.) в него был приглашен на княжение выходец из скандинавии Рюрик. По-видимому, его призвали для того,чтобы иметь противовес в брьбе с набегами шведских викингов, и для преодоления острых внутренних противоречий, объективную основу для которых создавал сложный этнический состав Приильменья.

 История экономических учений: конспект лекций

Образуется по меньшей мере 15 подобных антам союзов славянских племен. На рубеже VIII IX вв. полянам удается избавиться от управления хазар и уплаты им дани. Другие племена (северяне, вятичи, радимичи) еще оставались хазарскими данниками. Наиболее развитыми среди славянских племен были поляне, так как они жили в условиях благоприятного климата, на торговой дороге, постоянно контактировали с более развитыми южными соседями. Здесь сосредотачивалось наибольшее количество населения. Также у разных племен имелись свои особенности хозяйственного развития. Они оказали большое влияние на формирование общества у восточных славян, на возникновение у них желания создания государства. В древности понятие государства было объединено с властью вождя-лидера. Ими у восточных славян стали племенные князья при помощи своих дружин. Первые признаки государственности появились у тех племен, чье хозяйство развивалось быстрее, чем у других. Это были поляне и новгородские словены. К концу IX в. установилась достаточно ясная иерархия общества

скачать реферат Образование Древнерусского государства

В этот период восточнославянские племена достигли расцвета своего существования, они завоевывали земли, развивали свой быт, заявляли о себе соседним уже сформировавшимся государствам Европы и Азии. д) Великое переселение народов и восточнославянских племен. Возникновение государственности у славян относится, как известно, к эпохе раннего средневековья. Это было время, когда ушла в прошлое старая геополитическая структура Европы, включавшая в себя Римскую империю на юге и западе континента и варварские плесмена ( германские, славянские, бартские, иранские ) на ее севере и востоке. Новая этническая и политическая карта Европы формировалась в результате миграции этих племен в IV- VIII веках нашей эры, получившей название Великое переселение народов. Переселению славян и германцев способствовали качественные сдвиги в развитии орудий труда, разложении родоплеменного строя и выделения знати ,  стремившейся к обогащению за счет военной добычи. Это явление носило территориально- политический характер, влекла за собой расслоение славян на племена, название которых образовывалось от местности обитания : особенностей ландшафта или названия реки.

скачать реферат Деятельность Городской управы города Воронежа

СодержаниеГлава 1. Формирование городского самоуправления г. Воронежа в 1870-1892 гг. 1.1 Традиции городского самоуправления в России 1.2 Городское самоуправление накануне реформы 1870 г. 1.3 Введение Городового Положения 1870 г. 1.4 Формирование городской управы в 1870-х - начале 1890-х гг. и её социальный состав 1.5 Деятельность городской управы после реформы 1870 г. Глава 2. Изменения в городском самоуправлении г. Воронежа в 1892-1918 гг. 2.1. Влияние реформы 1892 г. на городскую управу и её социальный состав 2.2 Деятельность управы после введения Городового Положения 1892 г. 2.3 Городская управа во время военных и революционных событий 2.4 Роспуск городской управы 2.5 Организация работы городской управы и её взаимодействие с губернской администрацией Глава 1. Формирование городского самоуправления г. Воронежа в 1870-1892 гг. 1.1 Традиции городского самоуправления в РоссииТрадиции местного самоуправления в России берут свое начало с момента возникновения у восточных славян больших укрепленных поселений - городов, которые со временем превращались в центры военно-политического господства над окрестными волостями.

скачать реферат Образование Древнерусского государства

До сих пор наука не в состоянии подробно осветить древнюю историю  восточных славян. Большинство  ученых  считают, что у истоков государственности  восточных славян стояли варяжские  князья. Однако процесс  образования  государства  у славян  уже шел и мог быть завершен и без вмешательства норманнов. Наиболее  приемлемой  следует считать версию о том, что варяги были приглашены как наёмное войско для защиты славян, что было обычным для того времени. После прихода Рюрика в Новгород власть в Киеве, в земле полян, где когда-то правили  братья Кий, Хорив и Щек, захватили другие варяги - Аскольд и Дир, но по некоторым источникам Аскольд и Дир были не варягами, а продолжателями  династии  Кия. После смерти  Рюрика  власть в Новгороде  захватил Олег, на попечение которому Рюрик оставил своего малолетнего Игоря.В 882 г.  Повесть Древней Руси. Л. 1983. С. 132.Олег совершил  поход на Смоленск, Любеч и Киев, где были  схвачены, а затем  убиты  Аскольд и Дир. Олег стал княжить в Киеве, сделал его  столицей объединенного государства. Он покорил  древлян, северян  и радимичей, прежде плативших дань хазарам, воевал с уличами  и тиверцами.

скачать реферат Развитие ветеринарии Древней Руси

Анты знали развитое земледелие, оседлое скотоводство, добычу и обработку железа, высокоразвитое гончарное производство, основанное на технике гончарного круга, ювелирное ремесло, обработку камня, кости, ткачество и др. Анты имели сильную военную организацию, вели войны и совершали набеги. Следует отметить, что у антов нашли применение отдельные зачатки знаний скифов и рациональное использование их в области ведения животноводства и ветеринарии. Самая северная группа восточных славян словене (новгородские и ильменские) знали пашенное земледелие и достигли большого мастерства в области ремесленного производства. Союзы восточно-славянских племен (кривичи, словене, половчане), возникшие на торговом пути «из варяг в греки», втягивали в орбиту своего влияния племенные группы восточной Европы, в частности русов, одно из северных племен, скорее всего скандинавского происхождения. Воинствующие дружины русов, «русские дружины», возглавлявшие эти племенные группы, доходили до Каспия, Баку и Константинополя. Русы, как предполагают историки, имели в своих рядах как скандинавов, так и славян и назывались в летописях варягами или варяго-русы. 2. НАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ РУСИ В VII-XIV ВЕКАХ Современные славянские народы начали складываться в VI-IX вв. н. э. К VIII-IX вв. относится возникновение у восточных славян многих городов, связанных с развитием ремесла и торговли, некоторые из них имели значение племенных центров.

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
скачать реферат Восточно-славянские племена и союзы накануне образования государства

Славяне, осваивавшие Восточно-европейскую равнину, вступали в контакт с немногочисленными финно-угорскими и балтийскими племенами. Происходил процесс ассимиляции (смешивания) народов. В VI-IX вв. славяне объединялись в общности, имевшие уже не только родовой, но и территориально-политический характер. Племенные союзы – «этап на пути складывания государственности восточных славян»2. В летописном рассказе о расселении славянских племен названо полтора десятка объединений восточных славян: поляне, северяне, древляне, дреговичи, полочане, волыняне, уличи, тиверцы, вятичи, кривичи, радимичи, хорваты, ильменские словене. Летописцы отмечали неравномерность развития отдельных племенных объединений восточного славянства. В центре их повествования – земля полян. Земля полян, как указывали летописцы, носила также название «русь». Историки полагают, что так звали одно из племен, жившее по реке Рось и давшее имя племенному союзу, историю которого наследовали поляне. Это лишь одно из возможных объяснений термина «русь». Вопрос о происхождении этого названия до конца не выяснен. Соседями восточных славян были на северо-западе балтийские летто-литовские (жмудь, литва, пруссы, латгалы, земгалы, курши) и финно-угорские (чудь-эсты, ливы) племена.

скачать реферат Подготовительный курс по Истории России для поступающих в Академию МВД РФ

Из старшей формировался совет бояр - крупных вотчинников. Раннефеодальная монархия IX-нач. XII вв. Великий князь Киевский Дружина Старшая дружина. Бояре (знать) Младшая дружина (гриди) Местные (удельные) князья Посадники, волостели Погосты, становища, волости «Нормандская теория»: Рассказ летописи о призвании варяжского князя Рюрика в 862 г. в Новгород послужил основанием для так называемой Нормандской теории возникновения Древнерусского государства. Сторонники Нормандской теории считают, что у восточных славян не было предпосылок для возникновения государства, преувеличивают роль варягов в становлении государства у славян. Историки отмечают, что у самих варягов (викингов) государственность в IX в. еще не сложилась. Современная историческая наука утверждает, что для возникновения государства необходимы внутренние предпосылки, определенный уровень развития общества, когда необходимо защитить судебные дела, защитить интересы своего племени. Внутр. и внешн. Политика первых Киевских князей: Князь Олег (879-912гг.): Внутренняя политика была направлена на закрепление власти князя.

скачать реферат Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

Из старшей формировался совет бояр - крупных вотчинников. Раннефеодальная монархия IX-нач. XII вв. Великий князь Киевский Дружина Старшая дружина. Бояре (знать) Младшая дружина (гриди) Местные (удельные) князья Посадники, волостели Погосты, становища, волости «Нормандская теория»: Рассказ летописи о призвании варяжского князя Рюрика в 862 г. в Новгород послужил основанием для так называемой Нормандской теории возникновения Древнерусского государства. Сторонники Нормандской теории считают, что у восточных славян не было предпосылок для возникновения государства, преувеличивают роль варягов в становлении государства у славян. Историки отмечают, что у самих варягов (викингов) государственность в IX в. еще не сложилась. Современная историческая наука утверждает, что для возникновения государства необходимы внутренние предпосылки, определенный уровень развития общества, когда необходимо защитить судебные дела, защитить интересы своего племени. Внутр. и внешн. Политика первых Киевских князей: Князь Олег (879-912гг.): Внутренняя политика была направлена на закрепление власти князя.

скачать реферат Происхождение славян и их государственности

Возникновение государственности у восточных славян было подготовлено прежде всего внутренними социально-экономическими процессами. Но большое значение имели и другие факторы – необходимость ликвидации конфликтов, возникавших с соседними племенами, ведение войн, организации торговых отношений, решение проблем, связанных с усложнением жизни, развитием противоречий. Форму общественных отношений славян в 7-8 веках можно определить как военную демократию.  Её существенными признаками являются: 1) участие всех членов-мужчин племенного союза в решении важнейших общественных проблем 2) особая роль народного собрания как высшего органа власти 3) всеобщее вооружение населения (народное ополчение). Правящий слой формировался из старой родоплеменной аристократии (вождей, жрецов, старейшин) и членов общины, разбогатевших на эксплуатации рабов и соседей.  Наличие соседкой общины («верви») и патриархального рабства. Образование государственности у восточных славян совпало и было обусловлено разложением кровнородственных отношений. К 18 веку на территории, населенной славянскими племенами, было организовано 14 племенных союзов, возникших как военные объединения.

скачать реферат Мир и Россия: Основные тенденции истории

Каждый из них охотно менял ее на любую чужую землю, как будто бы их родина была захвачена врагами'. Славяне так же как и германцы, своими вторжениями способствовали падению рабовладельческого общества и не его развалинах строили новое - феодальное. Захватив значительную часть территории Византии, славяне создали на Балканах раннефеодальные государства - Болгарское. Сербское и Хорватское. У западных славян образуется Чешское и княжество Само. К этому периоду относится возникновение и первых восточнославянских государственных объединений (Куявия, Славия, Артания). Их создание было обусловлено напряженной борьбой с внешним врагом. Распад родовых отношений у славян происходил очень медленно, а следовательно, медленно складывались и предпосылки для образования государств. Восточные славяне постепенно осваивают покрытые густыми лесами пространства современного центра России. Плотность населения здесь была очень мала и пришельцы не вступали в конфликт с местными жителями. Высокая земледельческая культура славян воспринималась коренным населением с удовольствием.

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
скачать реферат Образование Древнерусского государства

Примерно на рубеже VIII-IXвв. приднепровский союз союзов племен "Русь" перерастает еще более мощное объединение с названием "Русская земля", включавшее значительное число союзов славянских племен. Летопись их перечисляет: Русь, Поляне, Древляне, Полочане, Дреговичи, Север. Это уже почти половина восточных славян. Правила в этом государственном объединении, по своей вероятности, династия Кия, представителями которой в середине IXв. были, по сообщению летописи, князья Дир и Аскольд. Глава 2. Предпосылки возникновения. «Повести временных лет», первого письменного источника древнерусской истории, где имеются свидетельства государственного объединения славянских племен. Обратите внимание на то, что Киевская Русь одно из крупнейших государств Средневековья IX-XII вв. В отличие от других стран , как Восточных так и Западных, процесс формирования государственности имел свои специфические черты - пространственные и геополитические. В ходе своего становления Русь приобрела особенности как Восточных так и Западных государственных образований, поскольку занимала срединное положение между Европой и Азией и не имела ярко выраженных естественных географических границ в пределах огромного равнинного пространства (двуглавый орел, утвержденный в качестве государственного герба Иваном III и символизирующий евразийское единство Руси, был введен за четыре с лишним столетия до того Ярославом Мудрым).

скачать реферат Политические центры восточных славян и Киевской Руси: проблемы эволюции

Политические центры восточных славян и Киевской Руси: проблемы эволюции Горский А.А. Вопрос о политических центрах восточных славян и Киевской Руси, об их преемственности и эволюции является важной составной частью проблемы возникновения русской государственности. Он начал разрабатываться с середины прошлого столетия, когда в отечественной историографии стала активно изучаться территориально-политическая структура восточнославянского общества (М. П. Погодин, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, В. И. Сергеевич). Первым обратился к вопросу об эволюции политических центров Н. П. Хлебников. По мнению ученого, известные к тому времени укрепленные поселения восточных славян - "городища" - были центрами родовых и племенных общностей. Здесь сосредоточивалось управление еще до прихода Рюрика. Позднее, после смерти Ярослава Мудрого (1054 г.), бывшие племенные центры стали центрами княжеств, на которые распалась Русь. Но были случаи, когда на территории одного племени выделялось несколько центров . Большинство историков конца XIX - начала XX в., обращавшихся к этой проблеме, были согласны с предположением о том, что восточнославянские городища являлись центрами общностей, существовавших до "призвания князей" (сами эти общности исследователи определяли по-разному: "земли", "волости", "племена", "городские области"), и что между восточнославянскими городищами и административными центрами киевской эпохи наблюдается преемственность .

скачать реферат Шпаргалка

Стачечная борьба стала приобретать всеобщий характер и сочетаться с мощным политическими демонстрациями. Революция нарастала необычайно быстро, со стихийной силой. Особенно бурно развивались события в Петрограде. Возникновение государства у восточных славян На протяжении VI–IX вв. у восточных славян в результате поступательного развития производительных сил возникают предпосылки феодальных отношений: на смену родовой общине приходит община соседская (территориальная), возрастает число городов, власть постепенно концентрируется в руках родоплеменной и военной дружинной знати, появляется частная собственность, начинается разделение общества по социальному и имущественному принципу, к IX–X вв. сложилась основная этническая территория древнерусской народности, определяется процесс вызревания феодальных отношений в наиболее развитых областях восточного славянства. Формировавшийся класс феодалов нуждался в создании государственного аппарата, который должен был помочь ему закрепить за собой общинные крестьянские земли и решать другие внутригосударственные задачи, а также проблемы защиты от внешних врагов.

скачать реферат Культурно-досуговая деятельность на Руси

Не смотря на то, что праздники органически вплелись в ткань повседневной жизни людей и имели для них, в первую очередь, культурное значение, именно праздники, по мнению многих учёных, можно отнести к первоначальным формам досуговой деятельности. Чередования будней и праздников характеризовало и быт восточных славян, занимавших обильную территорию - от побережья Финского залива, Ладожского и Онежского озёр до устья рек Дуная, Днепра и верховьев Волги и Оки. К моменту возникновения государственности в конце IX - начала ХХ веков славяне имели достаточно развитую праздничную культуру. Наибольшее количество праздников приходилось на позднюю осень, зиму и раннюю весну, где крестьянин получал некоторую передышку от напряженного труда. Божества также дошли и до нас. Масленица (проводы зимы), святки (конец декабря - начало января), праздник Ивана Купала (в ночь с 23 на 24 июня) и так далее. Во время праздников члены крестьянской общины устраивали пиршества за общим столом, получившее название "братчины", как и праздники в целом, не только помогали людям восстановить психические и физические силы, но восполняли функцию единения для противостояния врагам.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.