телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Образование, учебная литература -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Социально-политическое развитие на Украине в XIX веке /Укр./

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
ТЕМА: "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ." ПЛАН: 1. Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. 2. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства. 3. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях. I. Криза феодально-крепосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. Історія України XIX ст. характеризується важливими подіями у всіх сферах соціально-економічного життя і суспільно-політичного руху. На протязі цього часу зчинилося перетворення Росії, т тому числі України, із феодально-крепосницької в капіталістичну, сформувався промисловий пролетаріат, помітно розгорнувся визволювальний рух, почав поширюватись марксизм. Особливістю історичного розвитку першої половини XIX ст. являється те, що поряд з феодальним ладом, виникають товарно-грошові відносини, ринок, розвивається промисловість, тобто паралельно починають існувати феодальні і буржуазні відносини. Ці процеси ще більше погіршують положення трудового народу. В зв'язку з цим поширюється антикріпосницький рух. Перша половина XIX ст. в історії України була періодом розладу і кризи феодально-кріпосницької системи та розвитку нових капіталістичних відносин. У першій половині XIX ст. в суспільно-політичному житті продовжували панувати кріпосницькі відносини. ЇЇ основними рисами були: а) колонізація натурального господарства; б) наділення виробника засобами виробництва, землею ; в) особиста залежність селянина від поміщика. Переважну більшість земель утримувало в руках дворянство, а селянство перебувало у феодальній залежності від поміщиків і держави. Так, на передодні реформи 1861 р. у поміщиків було понад 70% всієї землі та близько 60% загальної чисельності селян. Капіталізму, як формації, передували гостра боротьба між старими, кріпосницькими і новими, капіталістичними формами господарського питання. Ця боротьба проявлялась у повільному, але неухильному розвитку капіталістичного виробництва, в зростанні товарно-грошових відносин, котрі проникали у селянське господарство, в розшаруванні селянства і формуванні нових двох класів - наймитів і промислової буржуазії, в поширенні ринку та збільшення вивозу за кордон, в укріпленні економічних зв'язків як між українськими, так і між великоруськими губерніями. В першій половині XIX ст., не зважаючи на колоніальну політику царизма, економіка України під впливом більш передової Росії переживала повільний, але неухильний розвиток. Всі три райони України - Лівоберіжна, Правоберіжна і Південна Україна були пов'язані з центральною Росією. Окрім того, в укріпленні економічного зв'язку велику роль відіграла спільність економічної політики, єдиний грошовий обіг, таможня служба. Капіталістичні відносини проникали також у селянське господарство, руйнували його замкнутий натуральний характер і посилювали процес соціального розшарування селянства. З одного боку збільшувалась кількість бідних, безземельних селян, а з другого зростала кількість сільських багачів (кулаків), частина яких ставала сільською буржуазією.

Проте уряд, йдучи назустріч панівній верхівці, на початку 1849 р. все ж здійснив таке відокремлення. Влітку і восени 1848 р. активним був революційний рух і в Закарпатті. Але після придушення революції австрійський уряд розправився з учасниками народних виступів. Лише 2 березня 1853 р. було видано імператорський указ, який санкціонував скасування кріпацтва в Угорщині за викуп на таких же кабальних умовах, як і в Галичині та на Буковині. Не допустив уряд і об'єднання Закарпаття із Східною Галичиною, за що виступала частина закарпатської інтелігенції. А у березні 1849 р. уряд розігнав парламент і згодом відібрав у народу більшість завойованих ним свобод. Проте революція мала важливі наслідки для населення 'Західної України. Найголовнішим з них було скасування кріпацтва. Аграрна реформа, незважаючи на її грабіжницький характер, все ж сприяла розвиткові капіталістичних відносин. Характерним наслідком революції було і піднесення національно-визвольної боротьби народу, зближення українців Східної Галичини, Північної Буковини й Закарпаття. Список використаної літератури: 1. История Киева. В 3-ч т. Т.2. - К.: Наукова думка, 1983. - с.144. 2. Субтельний О. Україна: історія. -К.: Либідь, 1992. - с.184- 230. 3. Король В. Історія України - К.: "Феміна", 1995. - с.88-100. 4. Хрестоматія з історії України. - К.: ІСДО, 1993. - с.136-138.

Членів товариства безсумнівно об'єднували спільні цінності та ідеали й, що найхарактерніше, бажання покращити соціально-економічну, культурну й політичну долю України. Відносно безневинний характер товариства царські власті вирішили покарати його провідних членів. При цьому суворість покарання була неоднаковою. Костомаров, Куліш та інші помірковані дістали порівняно легкі вироки, що передбачали заслання вглиб Росії на рік і менше, після чого їм дозволялося продовжити попередні заняття. Гулака засудили до трьох років ув'язнення. Та найсуворіше було покарано Шевченка, в якому цар і його чиновництво вбачали найнебезпечнішого учасника товариства. Його віддали у солдати на 10 років. Сам Микола і дописав до вироку таке: «.под строжайшим наблюдением и запретом писать и рисовать». Фізичні й моральні муки цього заслання спричинили передчасну смерть Шевченка у 1861 р. Значення Кирило-Мефодіївського товариства важливе з кількох міркувань. Воно явило собою першу, хоч і невдалу, спробу інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу національного розвитку; воно привернуло увагу царського уряду (що доти намагався розіграти карту українофільства проти польських культурних впливів на Україні) до потенційної небезпеки зростаючої національної свідомості українців; ліквідація товариства дала сигнал до наступу антиукраїнської політики і ознаменувала початок довгої безупинної боротьби української інтелігенції з російським царатом. III. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях. У 30-х — 40-х роках центром національного руху став Львів, а його авангардом - громадсько-культурне об'єднання "Руська Трійця". Засновники об'єднання М. Шашкевич (1811—1843 рр.), І.Вагилевич (1811—1866 рр.) та Я. Головацький (1814—1888 рр.), у той час студенти Львівського університету і одночасно вихованці греко-католицької духовної семінарії, виступали за визволення поділеної на частини України. Вони започаткували новий етап у розвитку національного руху на західноукраїнських землях в дусі романтизму. Учасники "Руської Трійці" підтримували тісні стосунки з М. Максимовичем, О. Бодянським, І. Срезневським — відомими діячами української та російської культури. Суттєвий вплив на формування світогляду членів гуртка мала творчість представників нової української літератури - І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського та ін. У 1834 р. "Руська Трійця" підготувала до друку історико-літературний збірник "Зоря", в якому було вміщено біографію Б. Хмельницького, вірш М. Шашкевича про С. Наливайка та інші твори. Однак віденська цензура заборонила видавати "Зорю". У 1836 р. члени гуртка підготували і видали в Будапешті літературно-науковий альманах "Русалка Дністрова", що містив ряд творів з проблем історичного минулого України. Я. Головацький у гострій публіцистичній статті "Становище русинів у Галичині" (1846 р.) по суті сформулював соціально-економічні і політичні програмні вимоги національного руху. Отже, діяльність "Руської Трійці була кроком уперед у розвитку національного руху на західноукраїнських землях від вирішення культурно-мовних до постановки соціально-економічних і політичних питань. На початку 1848 р. в ряді європейських країн почалися буржуазні та буржуазно-демократичні революції.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Столыпин — отец русской революции

А потом сделаем то же самое для тех политических организаций и движений, которые выражали это отношение главных социальных сил. Итак, в XIX веке Россия переживала новую (после реформ Петра) волну модернизации — развитие промышленности по образцам западного капиталистического хозяйства. Но это развитие происходило в совершенно иных культурных и социальных условиях, нежели за двести лет до этого на Западе, так что накопившиеся противоречия подвели к революции с иными, нежели на Западе, «действующими лицами». Рассмотрим вначале социальный портрет той части российского общества, которая на время соединилась в революционном процессе «Февраля». Крестьяне Крестьяне представляли самое большое сословие (85% населения). К ним примыкала значительная прослойка тех, кто вел «полукрестьянский» образ жизни. В России, в отличие от Запада, не произошло длительного «раскрестьянивания», сгона крестьян с земли и превращения их в городской пролетариат. Напротив, к началу ХХ века крестьянская община почти «переварила» помещика и стала «переваривать» немногочисленных хозяев типа капиталистического фермера

скачать реферат Либерализм

Это была программа «охранительного», «консервативного» либерализма для общества или «либерального консерватизма» для правительства. При этом Б. Чичерин никогда не был апологетом абсолютизма. Идеальным политическим строем для России он считал конституционную монархию и поддерживал самодержавие лишь в той мере, в какой оно способствовало проведению реформ. Теоретически он не отрицал в определенных исключительных обстоятельствах неизбежности революции, но считал сё одним из наименее эффективных способов исторического действия и, безусловно, предпочитал эволюционный путь общественного развития. Его политическую программу сегодня квалифицируют как русский вариант движения к правовому государству, учитывающий социально-политические реалии России XIX века и национально- государственные традиции русской истории. При этом в 60—70-е годы прошлого века осуществление чичеринской формулы было отнюдь не утопичным. Между его идеями и реформаторскими установками времен Александра II существует значительное совпадение. Но история 80-х годов пошла по другому пути, и идеи Чичерина остались чисто теоретическим явлением. Идея эволюционного развития России была бескомпромиссно отвергнута на обоих политических полюсах общества: жертвами этого выбора в политическом и научном плане стали мыслители умеренного, центристского направления, к числу которых принадлежал Б.Н. Чичерин. Впрочем, о жертве в данном случае приходится говорить весьма условно.

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
 История России

В целом в конце XVIIIPв. в годы царствования Павла I внешнеполитическая деятельность России получила дальнейшее развитие по укреплению своих международных позиций. Глава 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX начале XX в WP1. Поиск новых направлений социально-экономической политики. Россия на пути капиталистического развития В XIX век Россия вступила как самодержавное государство с феодально-крепостнической системой хозяйства. Если по численности населения, военной мощи Россия, безусловно, была первой державой Европы, то структура ее экономики была архаичной. Лишь 5P% помещичьих хозяйств применяли рациональные формы хозяйствования: многопольный севооборот, машины и т.Pд. Даже стремление увеличить денежные доходы толкало помещиков не к модернизации своего хозяйства, а к усилению крепостнических форм хозяйства, барщины и оброка. Во многом это объяснялось позицией царского правительства. Отказывая в средствах промышленникам, оно кредитовало траты помещиков под залог имений и крепостных, употребляя на это часть бюджета, главной доходной статьей которого были подати с крестьян, составлявших основную массу населения страны

скачать реферат Прямые зарубежные инвестиции

Это особенно справедливо, когда получатель (реципиент) может упустить время и не вложить средства в развитие новых технологий. Перспективы и проблемы ПЗИ в экономику Украины. По подсчетам Министерства экономики Украины, необходимость в инвестициях для скорейшего реформирования экономики страны составляет сегодня более 40 млрд. долл. Наиболее привлекательными для западных инвесторов регионами на сегодня являются Киев, Донецкая обл., Одесская обл., Закарпатская обл., Днепропетровская обл. Объемы ПЗИ в Украину могли бы существенно вырасти в условиях стабильности украинских рынков, законодательства, политики и валюты, т.е. в условиях предсказуемости экономического и социально-политического развития Украины. Кроме этих серьезных макроэкономических проблем, специалисты Организации промышленного развития при ООН (ЮНИДО) определили и ряд важных микроэкономических проблем, возникающих при инвестировании. Это незнание или нежелание руководителей предприятий Украины работать по установившимся в мировой практике правилам, отсутствие опыта работы с иностранными инвесторами, а также нежелание руководителей предприятий идти на материальные затраты в процессе привлечения инвестиций.

 Исторический роман

Художественный ум великого итальянца сказался в том, что он нашел единственную возможность создать большую картину итальянской истории и понял сам, что здесь может быть только одно законченное произведение. Совсем иные возможности были открыты для исторического романа в России. Царский абсолютизм, препятствовавший экономическому, политическому и культурному развитию в XIX веке, имел, однако, определенные заслуги перед; страной, способствовал ее национальному объединению и защите от зарубежных врагов. Поэтому и личность выдающихся представителей династии (в особенности тех, которые были проводниками западной культуры) могла послужить для исторического романа реальной моделью, моделью для образа, в котором передовые люди XIX века, ставящие себе совершенно другие социальные, политические и культурные цели, узнавали действительное прошлое своей родины, видя в нем ту необходимую основу, которая и сделала возможным современное состояние и дальнейшее развитие страны. Общий характер русской истории, с национальной точки зрения, был свободен от немецкой или итальянской провинциальности

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Многие организации указывают не только на открытую потерю работы, но также на воздействие на импорт И экспорт. Наиболее спорным являются инвестиции в предприятия в развивающихся странах, продукция которых идет на экспорт в материнскую страну. 5. Еще одна важная проблема относится к технологическому преимуществу. Некоторые критики утверждают, что создав за границей предприятия или совместные предприятия с зарубежными партнерами, страна может потерять свои конкурентные позиции на мировом рынке. Это особенно справедливо, когда получатель (реципиент) может упустить время и не вложить средства в развитие новых технологий. Вопрос 5. Перспективы и проблемы ПЗИ в экономику Украины.По подсчетам Министерства экономики Украины, необходимость в инвестициях для скорейшего реформирования экономики страны составляет сегодня более 40 млрд. долл. Наиболее привлекательными для западных инвесторов регионами на сегодня являются Киев, Донецкая обл., Одесская обл., Закарпатская обл., Днепропетровская обл. Объемы ПЗИ в Украину могли бы существенно вырасти в условиях стабильности украинских рынков, законодательства, политики и валюты, т.е. в условиях предсказуемости экономического и социально-политического развития Украины.

скачать реферат Культура Украины в I половине XIX столетия

Передовые люди России – художник Карл Брюллов, поэт Василий Жуковский, композитор Михаил Виельгорский, поэт Евгений Гребенка и др. – выкупили Шевченко из крепостничества и помогли вступит в Петербургскую академию искусств. Во время обучения Т. Шевченко включился в общественно- политическое движение, воспринял освободительные идеи декабристов и революционных демократов. Его революционные взгляды впервые нашли мир в сборнике “Кобзарь” (1840г.) и поэме “Гайдамак” (1841г.). Выход в свет сборника «Кобзарь» становится событием уникального значения в истории украинской литературы. Благодаря ему, по оценке критиков, украинский язык достиг литературного совершенства. Поэзия Т.Г. Шевченко будила среди его современников новые мысли и чувства, заставляя другими глазами смотреть на свой народ. Историк Костомаров писал: «Шевченкова муза сорвала покровы, которые закрывали от нас жизнь народа и видеть его было страшно, сладко, больно » (11) Рассматривая социально-экономическое развитие Украины в первой половине XIX века, необходимо отметить, что основным содержанием этого периода был распад феодально-крепостнической системы и зарождение в ее недрах совершенно нового вида товарно-денежных отношений.

скачать реферат Горская цивилизация

Основным социальным институтом горской цивилизации или доминантной формой интеграции горского общества на протяжении многих столетий, в это время являлась территориальная община. Именно она сыграла системообразующую роль в становлении и развитии горской цивилизации в доиндустриальный период. В компетенцию соседской общины входило решение общих вопросов хозяйственной деятельности, регулирование имущественно - правовых сторон жизни и семейно- брачных отношений, определение взаимоотношений с соседями, организация военных предприятий, оборонительные меры и т.д. Особенности горской общины трактуются историками по-разному. Наиболее значимыми из них были: . устойчивое разделение общины на родовые кланы; . ведущая роль обычного права – адатов в разрешении всего комплекса вопросов хозяйственного и социально-политического развития и социальных конфликтов разного уровня; . прочность внутриобщинных социальных взаимосвязей. В XVI – первой половине XIX века соседская община, являясь первоосновой организации жизни и быта кавказских народов, осуществляла свои основные функции как в рамках союзов общин ( вольных обществ, джамаатов ), так и в монархических государствах.

скачать реферат Огюст Конт

Упорнейший труд целых шестнадцати лет ничего не принес ему в материальном отношении. И какой труд! Поставивший Конта во главе философского развития мысли XIX века! Скажем теперь, как он трудился над своим сочинением. Конт обладал удивительной памятью. Весь свой громадный запас знаний он приобрел в юности и удерживал его в голове до последних дней. Приступив к выработке собственной системы, он стал придерживаться так называемой им «мозговой гигиены». В 1842 году он писал, что вот уже двадцать лет, как перестал читать произведения, имеющие близкое отношение к тому вопросу, которым он сам занимался, исключая только случаи, когда он рассчитывал приобрести новые фактические сведения, казавшиеся ему полезными. Такое самоограничение, говорит он, несколько стеснительно, зато благодаря ему он выигрывает в последовательности и ясности своих мыслей; может быть, в частностях он делает погрешности и упущения, но читатель не должен требовать от него специальных познаний во всех отраслях науки. Переходя в последних двух томах «Курса» к социальным вопросам, он еще дальше проводит свою мозговую гигиену; он перестает совсем читать политические и философские журналы, даже ежедневные газеты и т.д., ограничиваясь одними только известиями Академии Наук.

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
скачать реферат Светочи России и Чувашии

Министерство труда и социального развития РФ Московский государственный социальный университет Филиал в г. Чебоксары Юридический факультет Контрольная работа по предмету: Отечественная история на тему: Светочи России и Чувашии Выполнила: студент 1курса заочного отделения группы ЗЮ-11 Научный руководитель: профессор Васильев Егор Васильевич г. Чебоксары 2004г. Оглавление Введение с 3 – 4I Светочи России с 4 - 19II Художник Репин И.Е. с 19 – 22III Светочи Чувашии с 22 - 27IV Художник Овчинников Н.В. с 27 - 29Заключение с 29Список использованной литературы с 30 Введение XIX век называют «Золотым веком» русской культуры. Это время культурного и духовного подъема в России. Если в экономическом и социально- политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в достижениях культуры она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. В начале XIX века в живопись наряду с классицизмом с его мифологическими и библейскими сюжетами пришло романтическое направление, представители которого проявляли большой интерес к личности и внутреннему миру человека.

скачать реферат Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции

Программными для консервативной политической культуры властеотношений стали примат идеологии, критика демократии, отказ от принципа "всесословности", задача ревизии реформ и формирование нового образа религиозно-национальной политики. Связующим звеном всех этих вопросов в единое целое является концепция монархической власти. Оригинальную аргументацию в пользу консерватизма и монархии, долгие годы реально влиявшую на политическую мысль и практику России предложил М.Н. Катков. Его воззрения составляют содержательный момент консервативного концепта русской монархии, как он существует в отечественной политической культуре. В этой связи в контексте нашего исследования следует акцентировать некоторые тезисы Каткова. Прежде всего, подчеркнем, что Катков был верен духу и букве знаменитой уваровской формулы, выразившей сущность русского консерватизма в XIX веке — "православие, самодержавие, народность". Он следует в своей политической аргументации положениям органической теории социально-политического развития: на определенном этапе развития культурно-исторического организма формируется духовный организм, складываются общественные отношения, из которых развивается государство; в народе пробуждается "самосознательный" и свободный дух, способный понять истинную религию и образование.

скачать реферат Влияние Первой мировой войны на общественно-политические процессы в странах Европы

Веймарская конституция предполагала наличие развитого гражданского общества, устойчивой консенсусной политической культуры, всеобщего при­знания демократических ценностей. В условиях же колоссального комплекса противоречий, отражающего особенности развития Германии на рубеже XIX — XX вв., самая демократическая и совершенная конституция своего времени оказалась мертворожденной. II.2. Общественно-политические процессы в Италии. «Красное двухлетие». Государственное устройство Италии в начале XX в. представ­ляло собой монархию во главе с Савойской династией. После убий­ства анархистами в 1900 г. короля Умберто на престол вступил Виктор Эммануил III (1900—1946). Итальянская монархия была организована по образцу других европейских буржуазных госу­дарств. Однако конституционно-правовая, административная и военная структуры государственного аппарата Италии базирова­лись на более отсталом, а следовательно, более слабом южноевро­пейском варианте социально-экономического развития. В начале века итальянская буржуазия не располагала какой-либо крупной, хорошо организованной политической партией, способной добиться парламентского большинства.

скачать реферат Отечественная история

XV- первая половина XIX века. // Вопросы истории .2001. №3. Манько А. В. Российская коммерция: страницы прошлого. М., 1996. Морунова А. П. История экономики России: Учебное пособие. М., 1999. Миронов Б. Н. – Новое видение истории России XVIII – первой половины XIX в. // Вопросы истории. 2001.№11. 1000 лет русского предпринимательства: из истории купеческих розов. М., 1995. Тимошина Т. М. Экономическая история России. М., 1998. Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально – экономической истории. Л.,1974. Хромов П. А. Очерки экономики докапиталистической России. М., 1988. Яковлев С. Е. – Казенные машинные суда на Волге в середине XVIII века. // Вопросы истории. 2001. №4. Тема 3. Россия в XIX веке: на пути к индустриальному обществу. Самодержавие в первой половине XIX века. Кризис крепостничества. Реформы 60 – 70-х годов и контрреформы 80-х – начала 90-х годов. Утверждение капитализма в России. Общественная мысль и общественно – политические движения XIX века. Источники социализма в России. Вопросы для самоконтроля Каковы были главные тенденции мирового развития в XIX веке? Как вписывалась Россия в этот процесс? Дайте оценку деятельности М. Сперанского. Чем можно объяснить ограниченность либеральных реформ Александра I? Каковы были причины и последствия выступления декабристов? Как относился Николай I к реформам? Почему идеология консерватизма возобладала в его внутренней и внешней политике? Какие идейные течения получили распространение в 30 – 40-е годы XIX века? Что побудило Александра II к проведению реформ? Какую роль сыграла в принятии этого решения Крымская война? Как повлияли реформы на дальнейшую судьбу российского государства? Какие социально – экономические и политические изменения произошли в стране? Расскажите о функциях земств.

скачать реферат Русская культура XIX века

Содержание. Русская культура XIX века. Особенности «Золотого века» классического русского искусства. Культурология как наука: методы и основные направления. Тестовое задание Используемая литература. 1. Русская культура XIX века. Особенности «Золотого века» классического русского искусства.Необычайный взлет отечественной культуры в первой половине 19 в. позволил назвать это время «золотым веком». Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия отставала от передовых европейских государств, то в культурных достижениях она не только шла вровень с ними, но и часто опережала. Развитие русской культуры в первой половине 19 в. опиралось на преобразования предшествующего времени. Проникновение элементов капиталистических отношений в экономику усилило потребность в грамотных и образованных людях. Города стали основными культурными центрами. Новые социальные слои втягивались в общественные процессы. Культура развивалась на фоне все возрастающего национального самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выраженный национальный характер.

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат История Византии "От рождения до средних веков"

Здесь, как и во многом, Юстиниановская эпоха скорее подвела итог, синтезировала тенденции предшествующего развития. В какой – то мере в эпоху Юстиниана были исчерпаны все серьезные возможности реформ во всех возможных сферах жизни ранневизантийского общества – социальной, политической, идеологической. 8. Седьмой век в истории Византии. Концепция «социальной революции» императора Фоки, в известной мере апогея социально-политического кризиса конца 6-го – начала 7-го веков, трактует это время как эпоху поворота Византии на путь феодального развития. Однако нет убедительных доказательств того, что в правлении узурпатора, «солдатского императора» (602-610) произошло массовое «освобождение» крестьян. Известно, что «жестокий тиран», пришедший к власти в результате восстания армии и при поддержке значительной части константинопольского населения, расправился с оппозиционно настроенной к нему части знати. Однако это еще не подтверждает того, что в результате его «террора» произошли коренные изменения в составе господствующего класса Византии. В течение всего 7-го века Византия терпела крупнейшие военные поражения, в стране шла ожесточенная внутренняя борьба.

скачать реферат История социалистических учений

Мориани - типичный представитель того направления утопического социализма, которое выступало за аскетический коммунизм. Характерной чертой его учения является грубая уравнительность, которая, по К. Марксу и Ф. Энгельсу, была присуща всем движениям предпролитариата. В наивности и утопичности теории Мориани нашел свое отражение уровень развития производительных сил и общественных отношений, который был присущ Франции середины XVIII века. В этот период во Франции заметное распространение получают коммунистические идеи Габриэля Бонно де Майли (1709-1785). Его общественно-политические взгляды наиболее полно отражены в следующих произведениях: “О правах и обязанностях граждан” (1758); “О законодательстве или принципы законов” (1776). Основой мировоззрения Майли является то, что люди равны от природы, что имущественное неравенство появляется с возникновением частной собственности. Последняя порождает различные пороки, в том числе угнетение, войны, сословную борьбу. Особое место в истории социально-политических идей конца XVIII века принадлежит Франсуа Гоель Бабефу (1760-1797), который является первым утопистом, попытавшимся практически соединить идею коммунизма с идеей революции.

скачать реферат Теоретическая политология (Часть 1)

По его мнению, идеальный тип правления – это демократическая республика. Русская политическая мысль XVII-XIX века. С XVII века влияние религиозного мировоззрения на развитие политической мысли начинает ослабевать, она становится более самостоятельной. В этом проявилось влияние идей французского Просвещения, хотя на русской почве оно было относительным. Многие идеи просвещения, и в частности такие, как теория разделения властей, идея общественного договора, естественные права личности и т. д., не смогли укорениться тогда в российском общественном сознании. Однако процессы рационализации политической мысли, сближения ее с наукой постепенно набирали силу. Это выразилось прежде всего в том, что власть перестала рассматриваться как исключительно божественный дар. Годы правления Екатерины II ознаменованы разработкой новой официальной идеологии, использующей для апологии самодержавия и крепостничества ряд идей Просвещения. Усвоение либеральной фразеологии и контакты с просветителями имели цель повысить общеевропейский престиж Российской империи, обосновать активную и независимую внешнюю политику.

скачать реферат Образование Рима

Вместо старых родовых триб было введено деление на территориальные трибы. Реформы Сервия Туллия нанесли сокрушительный удар по устаревшему родовому строю и заложили основы государства. 1. Социально-политическое развитие Рима конца 6-го - начала 3-го веков до н.э. По преданию, в 510 (или 509) до н.э. в Риме была уничтожена власть царей и установлена республика с выборными должностными лицами – магистратами. Уничтожение в Риме царской власти, видимо, связано с освобождением его от господства этрусков. В период ранней республики сложилась характерная для полиса античная форма рабовладельческой собственности, при которой собственником основных средств производства (земли) являлся лишь полноправный член гражданской общины. Внутренняя история ранней республики характеризовалась ожесточенной борьбой плебеев с патрициями против долговой кабалы, за землю и политические права. В первой половине 5-го века до н.э. плебеи добились права избирать для защиты своих интересов народных трибунов на собраниях, созываемых по территориальным трибам. В 450 (или 449) до н.э. плебеи добились кодификации обычного права, чрезвычайно произвольно толковавшегося патрицианскими магистратами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.