телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Горбачов і перебудова

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Збільшення заробітків при цьому нiяк не вплинуло на вихiд кiнцевої споживчої продукцiї, оскiльки грошi виплачувалися не тiльки виробникам товарiв, але й всiм iншим без винятку. Бажання влади виглядати добре без усяких на те пiдстав зiграло з нею непоганий жарт . Не скорочуючи попереднiх видаткiв, в центрi i на мiсцях опрацьовували численнi соцiальнi програми, закачували в економiку iнфляційні грошi. В кiнцi кінців  роздутий платеспроможний попит почав потроху роздавлювати i торгiвлю , i споживчий сектор промисловостi. Втрати народного господарства вiд першої реформи Горбачова - Антиалкогольної кампанiї - оцiнюються в 40 млрд. карбованцiв. Втрати, яких нанесла соцiалiстичній економiцi реформа 1987 року, взагалi не піддаєтся обрахуванню . Другий подих до соцiалiзму так i не прийшов - началась агонiя. Реформа виборчої системи. Перший i Другий З'їзди. Першим конкретним кроком на шляху до полiтичної реформи стали рiшення позачергової дванадцятої Сесiї Верховної Ради (ВР) СРСР (одинадцятого скликання ), що вiдбулася 29 листопада - 1 грудня 1988 року . Цi рiшення передбачали змiну структури вищих органiв влади i державного управлiння країни, надання знов заснованному З'їзду народних депутатiв ,що обирає ВР СРСР , реальних владних функцiй, а також змiна виборчої системи, передусiм введення виборiв на альтернативнiй основi. 1989 рiк став роком радикальних змiн, особливо в полiтичнiй структурi суспiльства. Виборам народних депутатiв СРСР , що відбулися в березні -травні 1989 року передувала небачена в нашiй країнi виборча кампанiя, яка розпочалася ще в кінці 1988 року. Можливiсть висунення деяких альтернативних кандидатiв ( на 2250 депутатських мiсць було висунено 9505 кандидатiв ) нарештi давала можливість радянським громадянам справдi обирати одного з декількох. Третина народних депутатiв обиралася вiд суспiльних органiзацiй, що дозволило комунiстам, як найбiльш масовій " суспiльній органiзацiї " на З'їздi мати бiльшiсть. Про це було заявлено як про досягнення: частка коммунiстів серед народних депутатiв стано-вила 87% проти 71.5% попереднього скликання, на основi чого робився гучний висновок про те, що в умовах вибору був пiдтверджений авторитет партiї. У виборах, що проходили 26 березня 1989 року по 1500 територiальним i нацiонально-територiальним округам, брала участь 89.8% включених до списків виборцiв. Цi вибори стали помiтними зрушенням товариства в бiк демократiї, принаймнi, як тодi здавалось. За роботою З'їзду слідкувала вся країна - повсюдно зафiксовано зниження продуктивності працi. Перший З'їзд народних депутатiв СРСР ( 25 травня - 9 червня 1989 року) став яскравою полiтичною подiєю. Нiколи ще не було такого в iсторiї цiєї країни. Зрозумiло, зараз можна з iронією дивитися на ті баталii, що дiялися через З'їзд, але тодi це виглядало перемогою демократiї. Практичних результатiв З'їзду було небагато, зокрема була обрана нова ВР СРСР. Було прийнято декiлька загальних постанов, наприклад Постанова про основнi напрямки внутрiшньої i зовнiшньої полiтики СРСР. Дискусiї на Другому З'їздi народних депутатiв СРСР ( 12-24 грудня 1989 р. ) носили дiловий характер порiвняно з першим З'їздом.

Реферат Міністерство освіти України Київський міжнародний університет цивільної авіації КИЇВ. 1999. Вступ. На данному етапі розвитку економічних і політичних перетворень, що відбуваються в країнах СНГ ( країнах колишнього СССР) , коли з політичої арени вже пішли головні діючі особи периоду перебудови, поняття "перебудови" все ж залишається суперечливим. Кожен розуміє під цим поняттям щось , що відповідає його політичним поглядам. Хтось каже , що перебудова вже закінчилась, хтось каже, що ще не почи-налась. Можна давати цьому поняттю багато визначень, проте я, на мій погляд, обрала найширше: перебудова - це сукупність державно-правових, політичних і соціальних явищ і процесів, пов"язаних з реформами і руйнуванням державно- правових й суспільно-політичних інститутів СРСР, що відбувалися в період 1985-1991 років. Що стосується меж, то їх пояснити дуже легко: 1985 рік - прихід до влади Горбачова й початок реформування ( й руйнування ); 1991 рік - путч, який прискорив процес розпаду СРСР, тобто це та дата , коли СРСР перестав фактично  існувати. Після смерті 12 березня 1985 року Черненка новим Генеральним секретарем ЦК КПРС стає Михайло Сергійович Горбачов. Йому всього 54 роки,і у порiвняннi з попереднiми генсеками вiн виглядає досить молодо. Народ пiсля приходу Горбачова до влади очiкує змiн. М.С.Горбачов ( народився 1931р.).Президент СРСР в 1990- 91 рр. Генеральний секретар ЦК КПРС в 1985-91 рр. 1966-68 рр.- 1-й секретар Ставропольского міськкому КПРС . 1968-70 рр.- 2-й секретар, з квітня 1970- 1-й секретар крайкому КПРС . 1978-85 рр.- секретар ЦК КПРС . Голова Президіуму  Верховної Ради СРСР в 1989-90 рр. Член політбюро ЦК КПРС в 1980-91 (кандидат з1979). З грудня 1991- президент Між-народного фонду соціально-економічних і політичних досліджень ("Горбачов-фонд"). Нобелівська премія світу(1990). Виступив ініціатором перебудови. Про Горбачова розповідати складно з декількох причин. Перш за все, він - наш сучасник. По-друге, про нього не так багато написано! Тільки Ленін з  усіх радянських лідерів(та й тільки в СРСР) не поступається Гобачову у кількості написаного про нього. Щодо закордонних публікацій, тут М.С. Горбачов - абсолютний чемпіон. У Бібліотеці американського конгресу міститься біля 250(!) великих робіт про нього. По-третє, Горбачов - "лідер межі".Він отримав те, чого зовсім не прагнув: розпад соціалістичної системи. Та все ж Горбачов після Леніна найпомітніший діяч в історії Росії(а потім СРСР) 20 століття, з ім"ям якого пов"язують кардинальні зміни. Його головна історична заслуга в тому, що він відчув глибинну необхідність змін і наважився, перебуваючи першою особою в партії і державі, ініціювати їх. Передумови перебудови. Більше ніж десять рокiв тому керiвництво КПРС проголосило курс на перебудову. За масштабом викликаних нею змiн в Європi, та й у всьому свiтi її справедливо порівнюють з такими iсторичними подiями, як Велика французька революцiя чи Жовтень 1917 року в Росiї. Вiрно й те, що вона носить затяжний характер. В останнiй час все рідше вимовляють саме це слово - " перебудова ", зате все частiше кажуть , що вона завершилася , вичерпавши себе i зазнала поразки.

Після цього Президенту неіснуючого Союзу нічого іншого не залишалося як подати заяву ,в якій він писав ,що вважає свою місію завершеною. Таким чином, 25 грудня 1991 р. М.С. Горбачов склав свої повноваження. Отже, СРСР припинив своє існування, а колишні його республіки (у тому числі і Україна)стали незалежними юридично ,їх народ приступив до розв"язання трьох доленосних історичних завдань: створення незалежних держав; знищення тоталітаризму ; реформування комуністичного способу виробництва,заснованого на централізованому адміністративному управлінні, на основі свободи економічної діяльності і ринкового регулювання виробництва. Висновок. Підсумовуючи згадане, дам більш широке визначення перебудові. Отже, перебудова - термін, що ввійшов у широкий вжиток з середини 80-х рр. і означав курс на реформування тоталітарної системи в СРСР. Політика перебудови, розпочата частиною керівництва КПРС на чолі з М. С. Горбачовим, призвела до значних змін у житті країни й світу в цілому (гласність, політичний плюралізм, закінчення "холодної війни" і ін.). До кінця 80-х - початку 90-х рр. в результаті протиріч й непослідовності в здійсненні перебудови відбулося загострення кризи в усіх сферах життя суспільства. Коротка хроніка подій 1985-1991 рр. 1985 БЕРЕЗЕНЬ:Смерть Костянтина Черненко. Призначенння  Михайла Горбачова Генеральним секретарем КПРС. КВІТЕНЬ: На пленумі ЦК КПРС, який пізніше назвали   "історичним", вперше прозвучали слова "перебудова" і   "прискорення". Початок боротьби з пияцством і перших кадрових  зміщень. ТРАВЕНЬ: У промові, присвяченій 40-річчю Перемоги, Горбачов   підкреслив внесок у неї Компартії на чолі з   Й.В.Сталіним. 1986 СІЧЕНЬ: Вперше за останні десять років генсек звернувся до народу по телебаченню з новорічними поздоровленнями особисто.  Перебудова телебачення, повернення "прикритих"  передач. ЛЮТИЙ- - БЕРЕЗЕНЬ: XXVII З"їзд КПРС. КВІТЕНЬ: Чорнобильська катастрофа. ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ: Закон про індивідуальну трудову діяльність і  вирування навколо нього. ГРУДЕНЬ: Алма-Ата - перші хвилювання на національному. грунті. Повернення Сахарова з Горьківського заслання. 1987 СІЧЕНЬ: На черговому пленумі Горбачов переконує: попереду ще  найважчий етап перебудови. ВЕРЕСЕНЬ: Перший "дзвоник": зникла зубна паста. Початок серії  тотальних дефіцитів. 1988 ЛЮТИЙ: Початок виведення радянських війск із Афганістану. БЕРЕЗЕНЬ: Стаття Ніни Андрєєвої "Не можу поступатися   принципами". ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ: Перший конкурс "Московська красуня".  Реабілітація церкви. XIX партконференція - перше   рішення, приняте неодностайно. ВЕРЕСЕНЬ: Михайло Горбачов очолює Верховну Раду СРСР. 1989 СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ: Вибори Верховної Ради СРСР. ЧЕРВЕНЬ: Перші страйки шахтарів. ЖОВТЕНЬ: Початок "відколу" Східної Європи від СРСР. ГРУДЕНЬ: Другий З"їзд народних депутатів СРСР. Смерть Сахарова. 1990 СІЧЕНЬ- -БЕРЕЗЕНЬ: Вибори до республіканських і місцевих Рад. Перші   стотисячні демонстрації в Москві. БЕРЕЗЕНЬ: Верховна Рада Литви приймає "Декларацію   незалежності".  Введення посади Президента СРСР. ТРАВЕНЬ: З"їзд народних депутатів Росії: обрання Бориса   Єльцина головою ВР РРФСР. Початок "війни законів". СЕРПЕНЬ: Вступив у дію Закон про друк. ВЕРЕСЕНЬ: Особливі повноваження для Президента.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Зеленая Книга

Каддафи была известна до сих пор в нашей стране. К советским читателям Приветствую великие народы огромного Советского Союза. Приветствую ваше руководство, добившееся величайших результатов в области мысли и на поприще практических дел со времен Маркса и Ленина. Приветствую Горбачева. Обыкновенный человек, ездивший на осле, держа в руках священное писание, стал всемирно известным благодаря книгам, собственноручно написанным им тростниковой палочкой на древнем пергаменте задолго до появления и типографии, и глянцевой бумаги. Другой, восседая на верблюде, повторял в короткой проповеди все, что было накоплено людьми. Ныне ясно: слова его были конечной истиной, на которую опираются все существующие с той поры философские теории. Босоногий, покрытий лохмотьями человек, пасший коз, стал всемирным пророком. Также и Горбачев: спокойно и просто призывает к перестройке, к переосмыслению всего, что было накоплено, решительно и с неведомым доселе упорством простирает руку к вздымающейся перед ним крепчайшей стене, чтобы сотрясти, а если потребуется, то и разрушить её

скачать реферат История Украины

Незважаючи на шалений опір консервативної частини партійної номенклатури, М. Горбачов починає кампанію перебудови радянської системи й насамперед її застійної економіки. Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у межах соціалістичного вибору. Щодо зовнішньої політики СРСР М. Горбачов висловився за впровадження нового політичного мислення в систему міжнародних відносин. Перш ніж горбачовські реформи дійшли до України, тут сталася катастрофа глобального значення: 26 квітня 1986 р. вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції. Величезна радіоактивна хмара, незмірне більша, ніж хіросимська, покрила багато районів України, Росії, Білорусії, а згодом поширилася на землі Польщі та Скандинавії. У властивий для себе спосіб радянські власті намагалися приховати спочатку сам факт, а потім і масштаби цієї катастрофи. Що стосується ходу «перебудови» в Україні, то можна сказати, що тодішнє партійне керівництво, очолюване В.

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Гражданин Казахсатана Н. Натяшев осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием всего срока в колонии усиленного режима, а гражданин Молдовы Г. Герасименко к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы условно. Самые молодые из "террористов" Ольга Васильцова и Александр Плажук приговорены к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Они, как и Герасименко, освобождены из-под стражи в зале суда. Вот такой "криминальный интернационал" попал на казахскую каторгу, которая по свидетельству сидельцев хуже ада: "казахские акумы" не чикаются с врагами "казахстанской нации". В России все наоборот, именно русский будет виноват при столкновении с откровенными бандитами из нацменов. Как говорится, идеи интернационализма в действии. Но об этом несколько позднее. 15 Имею ввиду не только русских в контексте заявлений Назарбаева. Нет проблем и для прочих в части устройства провокаций. Незадолго до событий 9 апреля в Тбилиси, наш незабвенный пророк М. Горбачев заявил, что нет более благородной и дружественной нации чем грузины

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

Керівництво країни на чолі з Горбачовим поставило перед собою мету вивести суспільство з колишнього, застійного стану і повести країну до демократії, що своєрідно розуміється. Перебудова, яка розпочалася у 1985 року виявила неготовність державних структур влади, її лідерів, до ефективного вирішення основних проблем, поставлених життям. Ось що говорить сам екс-президент СРСР М.С. Горбачов, по одному з питань навколо якого бушували політичні пристрасті - економічні реформи, їх темпи і ціна, яку повинно було заплатити суспільство. У цьому зв'язку серед прихильників реформ визначилося 2 підходи. Одні визнавали необхідність радикальних реформ послідовного, поетапного переходу до ринку, неприпустимість обвалу, анархії. Інші вважали припустимим перехід у лічені тижні, місяці, словом, стрибкоподібним шляхом. З врахуванням цього Горбачов запитує: ”Де ми опинилися? - На грані розвалу економіки, поголовного зубожіння населення”. Щодо того, якою мірою Горбачов і його оточення були щирі у своїх намірах по здійсненню запланованої перебудови, є багато різнохарактерних оцінок.

 Социология политики (Сравнительный анализ российских и американских политических реалий)

Конечно, не геронкратическая элита, не ее коррупция и связанные с ней скандалы - причина застоя, это ее пена, один из его симптомов, но симптом характерный (подобно распутинщине при Николае II). Брежневско-андроповско-черненковская элита одряхлела не только по возрасту, но и по своим убеждениям, по своему менталитету, явно не вписывающемуся в потребности развития страны. Застой это упадок страны, но вместе с тем это - праздник, это лучшие годы партократической элиты. Пышным цветом расцвели семейственность, низкопоклонство, лесть по отношению к начальству. Кто был оптимальным политическим лидером правящей элиты в СССР? Думается, не Сталин, хотя он внес наибольший вклад в ее создание и наводил на нее [390] панический страх своим чудовищным террором; не Хрущев, который пугал ее своими экономическими и политическими импровизациями; тем более, разумеется не Горбачев, который для нее - предатель корпоративных интересов; скорее всего, им был Брежнев (и его бледная тень - Черненко), который максимально расширил вольности этого слоя

скачать реферат Національна політика СРСР в роки перебудови

Тоді СРСР відмовився від нарощування ядерної зброї в АТР і призвав слідувати такому ж прикладу США й ін. ядерним державам. Радянський Союз пропонував провести консультаціям між основними військово-морськими державами про ненарощування тут військово-морських сил і обговорити на багатобічній основі питання про зниження військового протистояння в районі, де зближаються узбережжя СРСР, КНР, Японії, КНДР і Південної Кореї. Знову пролунала пропозиція про те, що якщо США відмовиться від своїх військових баз на Філіппінах, то СРСР - від бази в бухті Комрань. Радянський керівник виступив за безпеку морських комунікацій і запропонував не пізніше 1990р. провести міжнародну конференцію про перетворення Індійського океану в зону миру. У висновку своєї мови в Красноярську М.С.Горбачов повідомив, що Радянський Союз готовий на будь-якому рівні, у будь-якому складі обговорити питання про створення переговорного механізму для розгляду пропозицій, що відносяться до безпеки в АТР. 2.4. Соціально-економічна і політична ситуація в період перебудови.

скачать реферат История Украины (2)

Настав час тоді ще молодого і енергійного М. Горбачова. З його приходом до влади знову, як це вже бувало не раз, постала надія на краще. Новий керівник та його прихильники були першим поколінням радянських лідерів, які формувалися вже після смерті Сталіна. Незважаючи на шалений опір консервативної частини партійної номенклатури, М. Горбачов починає кампанію перебудови радянської системи й насамперед її застійної економіки. Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у межах соціалістичного вибору. Щодо зовнішньої політики СРСР М. Горбачов висловився за впровадження нового політичного мислення в систему міжнародних відносин. Перш ніж горбачовські реформи дійшли до України, тут сталася катастрофа глобального значення: 26 квітня 1986 р. вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції. Величезна радіоактивна хмара, незмірне більша, ніж хіросимська, покрила багато районів України, Росії, Білорусії, а згодом поширилася на землі Польщі та Скандинавії.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Але за простотою формулювання проблеми прихована велика і розтягнута в часі робота, яка не може бути виконана простим створенням нової адміністративної структури. Таке розуміння інноваційного процесу є дуже спрощеним і може серйозно зашкодити в майбутньому. Вирішення цього завдання потребує комплексного підходу і є достатньо довгостроковим. По-перше, необхідно визначитись із стратегічними та тактичними аспектами організації інноваційної діяльності. Стратегічний напрям передбачає забезпечення корінної структурної перебудови економіки. Його реалізація включає матеріально-технічне забезпечення довгострокових програм розвитку науково-технічної інфраструктури (лабораторій, наукових центрів), створення механізмів фінансування нововведень з підвищеним ризиком, здійснення великомасштабних науково-технічних програм, що потребують міжгалузевої кооперації або спільного, науки з промисловістю, задоволення стратегічних та соціальних суспільних потреб. Заходи тактичного порядку паправляються, в першу чергу, на укріплення інноваційного потенціаду компаній, підвищення якості продукції та ефективності виробництва.

скачать реферат Ответы на ГАК по истории Кыргызстана

За период 1966-1985 г.г. в ЦК Компартии Киргизии число ответственных работников увеличилось более чем в полтора раза. Экстенсивные факторы в развитии экономики во второй половине 70-х в начале 80-х годов все более исчерпывали себя, роль их неуклонно снижалась. Темпы роста национального дохода в 1976-1985 гг. Снизились почти вдвое против темпов в предшествующее десятилетие, а интенсивность прироста населения осталась прежней - в 2,4 раза выше среднесоюзной. Это обусловило заметное снижение по сравнению с общесоюзным уровнем показателей экономического и социального развития республики. К середине 80-х годов Советский Союз и Кыргызстан оказались в преддверии экономического, социального и политического кризиса. 53. Общий кризис советской коммунистической системы в Кыргызстане в период «горбачевской перестройки». В 1985 году к власти пришел М.С. Горбачев и в стране начался процесс с названием "перестройка". В процессе падения авторитета партии, завершившимся запрещением КПСС и развалом СССР, можно условно выделить несколько этапов.

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Договор об образовании СНГ был подписан в Беловежской пуще. Первоначально Содружество объединило 11 бывших союзных республик. Президент Горбачев ушел в отставку. СССР прекратил свое существование. Главным в деятельности независимых государств стало экономическое реформирование. 25 декабря 1991 г. Горбачев сложил с себя обязанности президента СССР. 26 декабря 1991 г. СССР прекратил свое существование. К концу 80-х гг. в СССР обострились межнациональные противоречия. У властей отсутствовала продуманная национальная политика. Это особенно отрицательно сказалось на Кавказе. Вопрос №52. Проблемы формирования российской государственности 93-2001г.(Конституция 93г. Реформы 90-х гг.) В мае 1990 г. Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России. Одним из первых шагов нового руководства стало принятие Декларации о суверенитете. Она провозгласила главенство республиканского законодательства над союзным. В октябре 1991г. правительство Ельцина объявило о программе радикальных экономических реформ, в основе которой лежал переход к рынку. С 1 января 1992 г. были освобождены цены на промышленные и продовольственные товары. В октябре 1992 г. началась приватизация предприятий. Инфляция за 1992 г. составила 3000%. На 20% сократился национальный доход и промышленное производство.

скачать реферат Реформы в годы перестройки

Об «ускорении» Горбачев говорил и на 27-ом съезде КПСС в феврале 86 года. Уже к началу 70-го года специалистам стало ясно, что экономика СССР в целом не выдерживает соревнования с экономикой «капиталистического мира»: США, Западной Европы, Японии. 14 мая 75-го года в первом Главном управлении КГБ (внешняя разведка) выступил с большим докладом директор экономико-математического института академии наук СССР академик Н.В. Федоренко. Он заявил ошеломленным офицерам разведки, что нормальное развитие экономики возможно только в том случае, если две трети прироста годового производства происходит за счет научно-технического прогресса, а одна треть за счет других факторов (денежные вложения – инвестиции, дисциплина труда, и так далее), тогда как в СССР дело обстоит наоборот. Были приведены и другие печальные цифры: ручной труд в промышленности составляет 60 %, в сельском хозяйстве – 80 %, на транспорте – 50 %. Эта статистика мало изменилась и к началу 80-х. годов. Зато в остальном мире начали происходить глобальные перемены. Политолог Ф.М. Бурлацкий, один из идеологов перестройки, писал: «Думается, мы все еще не достаточно глубоко проникаемся сознанием, того величественного (а быть может грозного) процесса, который, подобно океанским волнам, прокатывается по земному шару.

скачать реферат Юрий Владимирович Андропов

Возглавив страну и задумав ее постепенную и осторожную модер­низацию сверху, Андропов стал собирать команду деятелей-сподвиж­ников. Он ввел в высшее руководство региональных деятелей: М.С.Гор­бачева, Е.К.Лигачева, В.И.Воротникова, Н.И.Рыжкова, В.М.Чебрикова, Г.А.Алиева, Г.В.Романова и др. Подбор кадров отвечал андроповской концепции перестройки, а не горбачевской. Это, может быть, объяс­няет, почему Горбачев в дальнейшем органично не смог сработаться с командой Андропова и полностью ее расформировал. Андропов, конечно, ценил Горбачева, предполагал, что он, возмож­но, станет его преемником. Но Юрий Владимирович видел не только его молодость и энергию, другие положительные качества, но также и недостатки: амбициозность, поверхностность, любовь к аплодисмен­там и славословию. Андропов разочаровался в Горбачеве к концу 1983 г. Он прямо говорил, что не ощущает реальной помощи Горба­чева в решении вопросов сельского хозяйства. Сохраняя определенное доверие к Горбачеву, Андропов вопреки имеющимся легендам не сде­лал никакого «завещания» о его будущем избрании генсеком. От услуг А.Н.Яковлева Андропов отказался сразу, туманно заметив, что он слиш­ком долго прожил в капиталистической стране.

скачать реферат История России

НАРАСТАНИЕ ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 70-Е - НАЧАЛЕ 80-Х ГОДОВ. НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. В 70-е - начале 80-х, в годы правления Брежнева, начинается эпоха застоя, форм-ся механизм торможения в эк-ке, п-ке, к-ре. Это эпоха упущ. возможностей. 1) экстенсивное развитие 2) рост бюрократии 3) образовалась с-ма ослабления эк. в-ти 4) в с/х отсутствие капиталовложений и выезд жителей 5) парт. руков-ли на местах становятся князьями 6) полный застой науки, отсутсвие связи с практ. пр-вом 7) наращив. гонки вооружений за счет др. отраслей 8) везде процветает взяточничество. В целом ситуацию в стране можно охаракт-ть как предкризис: исчерпание многих прир. ресурсов, обострение экологич. проблем, чрезмерная централизация управления эк-кой. Но главное, что ЦК КПСС не смог вовремя оценить необходимость перемен, нарастание кризисных явл. в общ-ве. Первый шаг в этом направлении сделал Горбачев на апрельском пленуме ЦК КПСС в 85 г. - концепция ускорения соц-эк. развития страны - перестройка (П). Задачи П (определены 27 съездом КПСС в февр. 86 г. и янв. пленумом ЦК КПСС 87 г.) 1) решительное преодоление заст. процессов и механизма торможения и создание эффект. мех-ма ускорения соц-эк. развития общ-ва путем соединения НТР и плановой эк-ки. 2) неуклонное повышение роли интенсивных ф-ров в развитии эк-ки, отказ от командования и администрирования, ленинские принципы демократич. централизма в нх, хозрасчет, поощрение новаторства. 3) избавление общ-ва от искажений соц-кой морали, развитие демократии, гластности, плюрализма, преодоление уравнительных принципов 4) решительный поворот в науке, взаимодей-е ее с практикой, забота о развитии науки 5) приоритетное развитие соц. и культ. сферы общ-ва. Конечные цели перестройки: 1) обновление всех сторон жизни 2) придание соц-му современных форм общ. организации 3) наиболее полное раскрытие гуман. хар-ра строя в эконом., соц.-полит., нравственном аспектах.

скачать реферат Россия в 90-ые гг. ХХ – начале ХХI века

В апреле–июне 1994 года принят меморандум о гражданском мире и общественном согласии, подписанный всеми думскими фракциями, большинством политических партий и движений России. Подписание этих документов способствовало прекращению гражданского противостояния в обществе. Президенту так и не удалось получить поддержки радикального экономического курса, что и обусловило некоторую его корректировку. Из правительства были удалены сторонники радикальных преобразований Е. Гайдар и Б. Федоров. Ухудшение экономической ситуации в стране вело к изменению соотношения сил в обществе. Это показали итоги выборов во вторую Государственную Думу, проходившие 17 декабря 1995 года. Вторая Дума оказалась более оппозиционной правительству и президенту, чем первая. Сразу же после подведения итогов думских выборов началась борьба за президентский пост. Кандидатами в президенты стали: В. Жириновский (ЛДПР), Г. Зюганов (КПРФ), генерал А. Лебедь, Г. Явлинский, врач-офтальмолог С. Федоров, миллиардер В. Брынцалов, экс-президент СССР М. Горбачев, Б.Н. Ельцин. В июне 1996 года прошел первый тур президентских выборов. Голоса избирателей разделились следующим образом. Б.Н. Ельцин – 35,28%, Г. Зюганов – 32,04%. Остальные претенденты получили меньше голосов.

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
скачать реферат Шпаргалка по истории России

Но Горбачев не стремился к смене общественно-политического строя в СССР. Горбачев приступил к реформированию. Но, например, в с/х ни одна реформа не была доведена до конца. Реформирование какой-либо сферы приводило, в большинстве, к другому кризису( уменьшение бюджета, рост наркомании и т.д.).К концу 80-х обострилась борьба между партией и демократами, что в итоге привело к отставке Горбачева и развалу СССР. 48. Россия на современном этапе развития (1991-2001гг) После распада СССР и провозглашения СНГ сложилась принципиально новая внешнеполитическая ситуация для России. Россия не только лишилась традиционных союзников в Восточной и Западной Европе, но и получила по периметру своих «прозрачных» границ множество государств, руководство которых было настроено далеко не дружелюбно. Значительно пострадала обороноспособность страны.1Отсутствие границ с бывшими республиками СССР.2Флот лишился традиционных баз в Прибалтике.3Осложнился вопрос о его базировании в Севастополе.4Необходимость вывода войск из Германии, Польши, Венгрии, Прибалтики.5Развалилась ПВО страны.6Обострилась проблема беженцев из соседних гос-в. Россия-Запад.Предпочтение во внешней политике продолжало сохраняться за западными странами, в первую очередь США.

скачать реферат Политико-правовая концепция русского либерализма

В контексте этой перемены укоренилось и обрело популярность понятие "либерализм". Но освоению либеральных принципов существенно способствовал уже горбачевский курс реформ образца 1987-1988 гг.Концепция демократизации включила тогда не только собственно демократические меры (введение альтернативных выборов, разделение властей, отмена цензуры), но и ряд идей из арсенала либерализма (естественные и неотъемлемые права человека, рынок и рыночная конкуренция, гражданское общество и т.д.). В целом идейно-политическая концепция Горбачева становилась во всебольшей степени либерально-демократической, прокладывавшей путь внедрения в российское общество моделей и механизмов, характерных для западных стран. Правда, сам Горбачев и его окружение отвергали наличие в реформаторском курсе каких-либо "буржуазных" (в марксистско-ленинской трактовке тождественных либеральным) ценностей, доказывая, что провозглашенная ими демократическая модель социализма восходит к идеалам Маркса и Ленина. Но в действительности новая идеология и стратегия означали либеральную ревизию "марксизма-ленинизма", ибо многие из включенных в них ценностей, в первую очередь гражданское общество, парламентаризм, разделение властей, естественные и неотъемлемые права человека, характеризовались Марксом и Лениным как буржуазные и резко осуждались.

скачать реферат Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Теорія поділу влади була висунута ще європейськими просвітниками XVII-XVIII cт. Більшовики, прийшовши до влади в 1917 році, знехтували нею, наділивши контрольовані ними Ради і законодавчими, і виконавчими повноваженнями. Повернення радянського суспільства до принципу поділу влади відбулося в роки ініційованої М.С.Горбачовим перебудови. У відповідності до даного принципу до складу парламенту не можуть обиратися працівники виконавчих органів, у т.ч. міністри. Не можуть бути депутатами й судді. Виконавчий аппарат мусить бути підпорядкований законодавчим органам, а суд і прокуратура – незалежні від обох. Це елементарна основа організації правової держави. У ст. 8, 9 та 19 Конституції викладено основні засади побудови та функціонування національної правової системи. До таких засад належать наступні: - принцип верховенства права. “ Всі положення правових норм повинні неухильно втілюватись у життя. При цьому невиконання правових приписів не може бути виправдане будь-якими міркуваннями щодо їх політичної доцільності, своєчасності, справедливості тощо” . І громадяни України, і державні установи повинні дотримуватися правила: якщо те чи інше положення зафіксоване в нормах нормативно-правовому акті, значить, воно безперечно є доцільним і справедливим; - принцип найвищої юридичної сили Конституції.

скачать реферат Реформа федеративных отношений в современной России

По итогам двух лет путинская "вертикаль власти" стала частью бюрократической среды, оказалась подвержена все тем же ее порокам: коррупция, наместничество, приоритет собственных интересов перед государственными, и проч. Яркий пример парадокса федеративной реформы (в частности, чем оборачиваются институты и механизмы реформы) дает ситуация вокруг института полпредов , проанализированная в докладе "Два года реформы федеративных отношений в России: итоги и перспективы" (авторы эксперт Р.Михайлов и директор ЦПКР В.Федоров), представленном в "Горбачев-Фонде" 23 мая. В Докладе, в частности, указывается, что, выполнив функцию одного из проводников федеративной реформы и добившись определенной стабилизации в отношениях "центр - регионы", институт полпредов не демонстрирует эффективной способности обеспечить дальнейшее развитие страны , последующий этап федеративной реформы. Более того, в России нет на текущий момент единой модели полпредства. Эксперты обращают внимание на то, что полномочия представителей президента остаются весьма туманными и очень многое в их работе зависит от их персональных качеств.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.