телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Игры. Игрушки -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Visual C++. Бази даних Укр.

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Дескриптор типу SQLHDBC, що повертається функцією SQLAllocCo ec (), використовується в наступних звертаннях до функцій ODBC для посилання на певне підключення. Одне застосування може підтримувати декілька відкритих підключень. Функція SQLCo ec () шляхом завантаження драйверу і підключення до джерела даних встановлює з’єднання. Це звертання до функції має варіанти; наприклад, виклик SQLDriverCo ec (), можна використовувати для підключення до джерел даних, які не встановлюються за допомогою програми початкової установки ODBC. SQLBrowseCo ec () дозволяє застосуванню циклічно продивлятися джерела даних. Виділяючи пам’ять для оператора SQL за допомогою функції SQLAllocS m () на окремому кроці, ODBC забезпечує механізм, при якому оператори можуть конструюватися і використовуватися один раз і кілька разів перш, ніж виділена пам’ять. Після цих чотирьох звертань, як правило, застосування ODBC створює звертання до бази даних для виконання операторів SQL.  Воно може використовувати функцію SQLPrepare() для підготовки (компіляції) оператора SQL для виконання і функцію SQLExecu e() для дійсного його виконання. В якості альтернативи виклику SQLPrepare() та SQLExecu e() застосування можуть використовувати функцію SQLExecDirec () для виконання оператора SQL в одній дії. Спочатку стовпчики зв’язуються з змінними програми за допомогою SQLBi dCol, потім ці змінні зчитуються після виконання SQLFe ch() над рядком таблиці. Якщо даних більше нема, SQLFe ch() повертає SQL O DA A FOU D. В якості альтернативи використанню SQLBi dCol() для пов’заних стовпців застосування можна використовувати функцію SQLGE DA A() для отримання даних з незв’язаних стовпців. Коли його робота закінчена, застосування повинно звільнити задіяні ним ресурси ODBC.   В ODBC 3.0 функція SQLFreeHa dle() використовується замість функцій ODBC 2.x SQLFreeE v(), SQLFreeCo ec (), SQLFreeHa dle(). Програма установки ODBC. Програма установки ODBC викликається за допомогою Co rol Pa el  (Панель керування) в Wi dows і використовується для регістрації джерел даних. Що саме є джерелом даних? Це залежить від драйвера. У випадку такого драйвера, як SQL Server, джерелом даних може бути база даних на сервері. В випадку драйвера Microsof Access або Microsof Excel база даних є файлом (MDB або XLS). В випадку Microsof ex Driver база даних – це каталог, що містить текстові файли, які стосовно драйвера є таблицями в базі даних. Останні версії ODBC розрізняють три типи джерел даних. Джерело даних користувача – це джерело даних, яке бачить лише той, хто його створив. Джерело системних даних доступне всім користувачам даного комп’ютера.  Джерело файлових даних -  це джерело даних, специфікації якого зберігаються в файлі і можуть бути одночасно використані користувачами на різних комп’ютерах. Для додавання джерела даних треба викликати програму установки ODBC в Co rol Pa el і, вибравши необхідний тип джерела даних, вибрати драйвер і додати його кнопкою Add. В з’явившомуся діалоговому вікні “Crea e ew Da a Source” можна вибрати базу даних і встановити необхідні властивості драйвера. Основне діалогове вікно містить список всіх інстальованних джерел даних:                                    джерело даних    джерело системних    джерело файлових                                    користувача          даних                          даних                        Діалогове вікно “ODBC Da a Source Admi is ra or” Приклад програми ODBC.

ODBC або Ope Da abase Co ec ivi y (Зв’язок відкритих баз даних) – незалежний від постачальника механізм доступу до даних з різних джерел. Він є реалізацією специфікацій X/Ope та SAG CLI (SQL Access Group Call Level I erface) – інтерфейс рівня виклику групи доступу SQL, яку виконала фірма Microsof . ODBC пропонує функції для взаємодії з базами даних за допомогою мови програмування, наприклад, додавання, модифікування і видалення даних, отримання службової інформації про базу даних, таблиці та індекси. Архітектура ODBC. Архітектура ODBC складається з п’яти основних рівнів: прикладний рівень, інтерфейс ODBC, диспетчер драйверів, драйвер та джерело даних.  Прикладний рівень реалізує GUI (Graphical User I erface – Графічний інтерфейс користувача) та бізнес-логіку. Він написаний на мові програмування, такій як Java, Visual Basic або C . Прикладна програма використовує функції з інтерфейсу ODBC для взаємодії з базами даних. Диспетчер драйверів є частиною ODBC Microsof . Він керує різними драйверами, що знаходяться в системі, виконуючи завантаження, спрямування викликів на потрібний драйвер і надання прикладній програмі інформації про драйвер, коли це необхідно. Оскільки одна прикладна програма може бути зв’язана з декількома базами даних, то диспетчер драйверів гарантує, що відповідна система керування базою даних отримує всі запити, що надходять до неї, та що всі дані з джерела даних будуть передані прикладній програмі. Драйвер – та частина архітектури, яка все знає про будь-яку базу даних. Система драйверів ODBC працює не лише на платформі WI DOWS, але і на інших, зокрема U IX, що перетворює API ODBC на могутній інструмент для створення платформно-незалежних застосувань. Крім того ODBC приводить використовуємий в застосуванні синтаксис SQL до єдиного стандарту, що дозволяє розробляти застосування незалежні від вида бази даних. Звичайно драйвер пов’язаний з конкретною базою даних, наприклад, драйвери Access, Oracle та драйвер SQL Server. Інтерфейс ODBC має набір функцій, таких як оператори SQL, управління з’єднанням, інформація про базу даних тощо. В обов’язки драйвера входить їх реалізація. Це означає, що в деяких базах даних драйвер повинен емулювати функції інтерфейсу ODBC, які не підтримуються системою керування базою даних. Він виконує роботу по розсиланню запитів в бази даних, отриманню відповідей і відправленню їх прикладній програмі. Для баз даних, що працюють в локальних мережах або I er e , драйвер підтримує мережний зв’язок. Джерело даних в контексті ODBC може бути системою керування базою даних або просто набором файлів на жорсткому диску. Він може бути як простою базою даних Microsof Access для невеликої фірми, так і багатосерверним зберігачем інформації про клієнтів телефонної компанії і їх розмовах. Коцепції API  ODBC. Основною частиною системи ODBC є драйвер. Драйвери можуть бути однорівневі та багаторівневі. Однорівневі драйвери обробляють звертання ODBC і оператори SQL, а багаторівневі – обробляють звертання ODBC та передають оператори SQL джерелу даних (можливо, серверу, розташованому де-небудь в мережі).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Самоучитель UML

Следующей версией стало средство Rational Rose 98i, которое также выпускается в этих же четырех модификациях. Эта версия дополнительно позволяет генерировать программный код стандарта MS Visual C++, обеспечивает документирование проекта в формате HTML для Web-публикации и поддерживает интеграцию с другими инструментариями объектно-ориентированной разработки программ, базами данных и с компонентами MS Office 2000. Последней из версий на момент написания книги является Rational Rose 2000, возможности которой аккумулируют практически все современные достижения в области информационных технологий: Интеграция с MS Visual Studio 6, что включает в себя поддержку на уровне прямой и обратной генерации кодов и диаграмм VB 6, Visual C++ 6, Visual J++ 6 (ATL-Microsoft Active Template Library, Web-Classes, DHTML, Data Connections). Непосредственная работа (инжиниринг и реинжиниринг) с исполняемыми модулями и библиотеками форматов EXE, DLL, TLB, OCX. Поддержка технологий MTS (Microsoft Transaction Server) и ADO (ActiveX Data Objects) на уровне шаблонов и исходного кода, а также элементов стратегической технологии Microsoft СОМ+ (DCOM)

скачать реферат Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

УДК: 811.161.2'374.7:004 Маковецька-Гудзь Ю.А. Аспірант Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стаття присвячена проблемі конструювання лінгвістичної бази даних художніх порівнянь. Визначено мету створення лінгвістичної бази даних – укладання електронного словника художніх порівнянь українського поетичного мовлення другої половини ХХ століття. Описано методику створення бази даних та етапи її проектування. Розглянуто проблеми, пов 7.Ткачов С.В. Словник порівнянь русинської мови. – Тернопіль, 1992. Стаття опублікована у збірнику ВНУ. Маковецька-Гудзь Ю.А. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки, №2, 2008 – С. 238-242

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
 Разведтехнологии в продажах: Как завербовать клиента и узнать все о конкурентах

Интернет-версия с бесплатным доступом есть на сайте www.yellowpagesrussia.ru. В базе данных около 120 тыс. предприятий, из них 50 тыс.P Москва и Санкт-Петербург и 70 тыс.P остальные города России. Это очень мало: так, по Новосибирской области там представлено около 500 предприятий (из 25 тыс. существующих). Интерфейс, написанный на Visual Basic, неудобен в использовании; сложно выводить на печать, отсутствует функция экспорта данных. Сама база данных представлена в формате Access 97 с паролем, который можно без проблем удалить спецпрограммами. Adresat.com База данных «Адресат» представлена на сайте www.adresat.com. Доступ бесплатный, но качество информации не очень высокое. Часть информации взята из других источников, иначе сложно объяснить наличие информации о районных больницах и поликлиниках. И как минимум часть информации из старой версии «Бизнес-карты». Всего представлено 570 тыс. компаний больше, чем в других справочниках. 2. Базы данных информационных агентств Стоит упомянуть базы данных таких информационных агентств, как «Интегрум» и «РосБизнесКонсалтинг»

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Організація такої структури повинна проводитись на основі сучасних технологій та матеріально-технічного забезпечення, вона є довгостроковою і потребує високих витрат. За основу пропонується взяти технологію “Клієнт-сервер”, основними компонентами якої є: . сервери — кординатори інформаційних потоків, які відповідають за розподіл та обробку даних і є посередниками між клієнтами та базами даних; . клієнти — ПЕОМ, які забезпечують користувачів умовами праці та максимально забезпечені пристроями вводу-виводу інформації; . бази даних — системи для зберігання, пошуку та аналізу інформації; . комп`ютерні мережі. Для реалізації моделі необхідно скоординувати процеси комп`ютеризації та розвитку телекомунікаційних систем, які проходять в Україні. На сьогодні багато державних та недержавних організацій повністю комп`ютеризовані, формуються комунікації зв`язку на основі сучасних цифрових та оптико- волоконних технологій, створена і створюється далі множина баз даних, функціонують вузли мережі “I er e ”, підвищується комп`ютерна грамотність населення.

 Язык программирования С# 2005 и платформа .NET 2.0.

Например, библиотеки базовых классов определяют типы, упрощающие доступ к базам данных, работу с XML, поддержку программной безопасности и создание Web-приложений (а также обычных настольных и консольных приложений) клиента. Схема высокоуровневых взаимосвязей между CLR, CTS, CLS и библиотекой базовых классов показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. CLR, CTS, CLS и библиотека базовых классов Роль языка C# С учетом того, что принципы .NET так радикально отличаются от предшествующих технологий, Microsoft разработала новый язык программирования, C# (произносится "си-диез"), специально для использования с этой новой платформой. Язык C# является языком программирования, по синтаксису очень похожим на Java (но не идентичным ему). Однако называть C# "переработанным" вариантом Java будет неверно. C#, как и Java, основан на синтаксических конструкциях C++. Так же, как и Java, C# можно называть "рафинированной" версией C++ в конце концов, это языки одного семейства. Многие синтаксические конструкции C# построены с учетом решений, принятых в Visual Basic 6.0 и C++

скачать реферат Современные системы управления базами данных

Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Wi dows, где разработчик программного обеспечения может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД в частности менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ. Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно отметить: Lo us Approach, Microsof Access, Borla d dBase, Borla d Paradox, Microsof Visual FoxPro, Microsof Visual Basic, а также баз данных Microsof SQL Server и Oracle, используемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер». Фактически, у любой современной СУБД существует аналог, выпускаемый другой компанией, имеющий аналогичную область применения и возможности, любое приложение способно работать со многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и импорт данных благодаря наличию большого числа конвертеров. Общепринятыми, также, являются технологи, позволяющие использовать возможности других приложений, например, текстовых процессоров, пакетов построения графиков и т.п., и встроенные версии языков высокого уровня (чаще – диалекты SQL и/или VBA) и средства визуального программирования интерфейсов разрабатываемых приложений.

скачать реферат Visual J++ 6.0

Visual J++ 6.0Несмотря на то, что Visual Basic нельзя считать настоящим объектно-ориентированным языком, для него включены методы для форм и элементов управления. Методы работают как процедуры или функции (т.е. обеспечивают выполнение тех или иных действий или изменение данных соответственно стандартному алгоритму, реализующему данный метод), но принадлежат конкретным объектам. Для того чтобы вызвать метод, указывается имя объекта и через точку имя метода: { имя элемента управления. }имя метода Например, Debug.Pri обеспечивает вывод (печать) текста в специальном отладочном окне (Debug - имя окна, Pri - имя метода). В табл. 2.3 приводится список методов, элементы управления, для которых они определены, и краткое описание действия. Таблица 2.3 Название Элементы Описание действия метода управления, для которых используются события Addl em Lis box, combo Добавление box, grid элемента в список co rol. (Lis box, combo box) или строки (grid) Add ew Da a co rol Очистка буфера и подготовка создания новой записи Arra ge MDI Form Представление окон и иконок на MDI Form Circle Form, pic ure Рисование дуги, box, Pri er эллипса или objec окружности Clear Lis box, combo Удаление всех box элементов списка Close Da a co rol Закрытие базы данных CIs Form, pic ure Очистка от box графических элементов или текста DDEMe ods Label, pic ure Динамический обмен (Li kExecu e box, ex box. данных с другими , Li kSe d, приложениями Li kPoke, Li kReques ) Dele e Da a co rol Удаление текущей записи Drag Все, кроме Li e, Перемещение Me u, Shape, объекта imer Edi Da a co rol Открытие текущей записи для редактирования E dDoc Pri er Конец передачи документа принтеру Execu e Da a co rol Выполнение запроса к базе данных Execu eSOL Da a co rol Выполнение SQL запроса к базе данных FieldSize Определение числа байт в тексте или двоичных знаков Fi dFirs , Da a co rol Определение Fi dLas , первой, последней, Fi d ex , следующей или Fi d предыдущей записи, Previous соответствующей заданному критерию.

скачать реферат Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

Использование персональных СУБД позволяет не только эффективно организовывать работу с бизнес-правилами, но и поддержать независимую работу клиентского приложения за счет наличия собственных форматов хранения данных. Краткая характеристика некоторых персональных СУБД приведена в таблице. НаименованиеКраткая характеристика Lo us Approach 97Позволяет выполнять все виды обработки данных. Имеет очень простой интерфейс. СУБД тесно интегрирована с базами данных o es и электронными таблицами Lo us 1-2-3. Поддерживает технологию электронного обмена сообщениями MAPI. MS Access 97Полнофункциональная СУБД, обладающая богатым набором визуальных средств, многочисленными мастерами и мощным языком программирования Visual Basic for Applica io s. Имеет гибкую систему подготовки отчетов. Поддерживаются технологии ODBC и OLE 2.0. СУБД тесно интегрирована со всеми приложениями MS Office. MS Visual FoxPro 5Одна из наиболее быстрых персональных СУБД, сочетающая технологию xBase и объектно-ориентированный язык программирования. Имеет богатый набор визуальных средств разработки и мастеров для быстрого построения приложений и отчетов. Поддерживаются технологии Ac iveX, ODBC и OLE 2.0. Позволяет создавать OLE-сервера и имеет очень развитые средства разработки и поддержки приложений “клиент-сервер”.

скачать реферат ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Кожна таблиця має унікальне ім’я і зберігається в окремому файлі, назва якого співпадає з назвою таблиці. Створений файл має розширення DBF. Кожна таблиця може мати декілька зв’язаних з нею індексів, які використовуються для впорядкування даних і швидкого пошуку необхідних записів. Для зберігання значення полів типу Memo і Ge eral використовуються окремі файли. Memo-поля таблиць містять текстову інформацію, а поля типу Ge eral використовуються, як правило, для зберігання двійкової інформації, даних інших програм, які працюють в середовищі Wi dows. В Visual FoxPro реалізовані тригери, які дозволяють централізовано обробляти події, що виникають при будь-яких змінах в базі даних. Також можуть створюватись процедури, які є частиною бази даних і можуть використовуватись при описі таблиць для перевірки введених даних, визначення значення по замовчуванню тощо. Надзвичайно зручним і корисним засобом доступу до бази даних є представлення даних. Представлення даних дозволяють об’єднати дані таблиць і відображати їх в більш зручному вигляді. Є можливість вибрати потрібні поля таблиць, об’єднати декілька полей в одне поле, обчислити підсумкові значення, задати нові імена полів таблиці.

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Информатика (полный курс)

Для каждого из них создано много различных систем разработки программ, среди которых можно отметить следующие: Visual Basic корпорации Microsof Borla d C фирмы Borla d Borla d Pascal/Delphi В последние 3 года очень популярным становится язык программирования Java, который позволяет создавать программы для любых наиболее распространенных типов процессоров и операционных систем и поэтому лучше других языков подходит для разработки программ, которые могут функционировать в сети I er e . В связи с широким распространением сети I er e в последние годы получили развитие программы навигации, поиска и просмотра информации в сети. Подобные программы принято называть броузерами (от англ. brouse). Наиболее известными броузерами являются Microsof I er e Explorer и e scape aviga or. Среди специальных программ можно отметить следующие: антивирусные программы, предназначенные для выявления и устранения программ- вирусов (например - программа DrWeb) программы-архиваторы для сжатия файлов с целью уменьшения их размеров (например - программы Wi Rar, Arj, Wi Zip) программы для обслуживания жестких дисков (например - пакет программ or o U ili ies) программы для распознавания отсканированных документов (например - программы Fi eReader, Cu eiForm) В качестве примеров прикладных программ можно отметить следующие: программы для бухгалтерских расчетов (1С Бухгалтерия, ТурбоБухгалтер, БЭСТ)информационно-справочные юридические базы данных (Гарант, Кодекс, КонсультантПлюс) программы для финансового анализа (Projec Exper ) программы компьютерной верстки газет и журналов (PageMaker, QuarkXPress) Общая характеристика операционных систем Операционная система - это комплекс специальным образом организованных программ и данных, с помощью которых осуществляется управление всеми устройствами ПК и взаимодействие с пользователем.

скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Має бути створена і підтримуватися база даних з питань європейської інтеграції. Особливу увагу слід приділити проблемі імплементації. Найближчим часом має бути проведена інвентаризація виконання Стратегії інтеграції і відповідних постанов Уряду, імплементації УПС. Підготовка і видання Білої книги з питань європейської інтеграції України може стати надзвичайно важливим кроком у цьому напрямі. Цілком неадекватною сучасним потребам є якість експертно-наукових розробок про європейську інтеграцію України. На порядку денному стоїть розробка і дискусія щодо можливих сценаріїв "входження в Європу" у світлі Копенгагенських критеріїв. Для того, щоб успішно імпортувати успіхи інших країн і уникнути запозичення їх помилок, треба приділити особливу увагу дослідженню досвіду європейської інтеграції країн-кандидатів на вступ до ЄС, що перебувають на різній стадії готовності. При цьому важливо пам'ятати, що такий аналіз завжди має підтримувати і стимулювати відповідні дії, а не бути просто ще однією аналітичною вправою. Європейська інтеграція має стати не тільки пріоритетом для всіх владних структур, а й свідомим вибором суспільства в цілому, 3 огляду на це очевидною є потреба в широкомасштабній інформаційно - просвітницькій програмі, завдяки якій суспільство значно поліпшило б знання про природу і сутність європейської інтеграції, специфіку функціонування ЄС тощо.

скачать реферат Рынок финансовых информационных услуг

В останньому випадку споживач має можливість проведення економічного аналізу на власній ЕВМ з використанням спеціального програмного забезпечення. Інформація по ринку грошових кощтів тісно пов’язана з комерційною інформацією по підприємствах та організаціях, а також по їх фінансовому стану. Тому, деякі бази даних по ринку грошей надаються центрами обробки загального призначення, наприклад, такими як “Da a-S ar” або “DIALOG”. Для українських споживачів найважливішим джерелом біржевої та фінансової інформації є київське бюро агенції новин “Reu er”. Можна із впевненістю сказати, що “Reu er” фактично вдалось монополізувати український ринок закордонної біржевої та фінансової інформації. В Київі “Reu er” надає біржеву та фінансову інформацію за допомогою системи відеотексту з початку 1988 року. На початку 1991 року в Київі вже було встановлено близько 100 терміналів. Кількість їх постійно зростає. “Reu er” – це міжнародна інформаційна агенція, що почала свої операції на інформаційному ринку більше 140 років тому. Зараз це - безумовно ведуча світова агенція та центр біржевої діяльності в галузі ділової та комерційної інформації. “Reu er” має 202 тисячи передплатників в усьому світі (в основному це найбільш великі банки, біржі, промислові, торгівельні та транспортні компанії, засоби масової інформації) та враховуючи високу вартість передплати, така кількість передплатників свідчить про високий авторитет та популярність послуг “Reu er”.

скачать реферат Налогообложение предприятия

Треба мати на увазі, що спектр ризиків інвестування у цінні папери (це стосується навіть державних цінних паперів) дуже широкий, він включає як повну або часткову втрату вкладених коштів, так і несплату повністю або частково очікуваного доходу, знецінення вкладених у цінні папери коштів за збереження їх номінальної величини. Ось чому, приймаючи, наприклад, рішення про купівлю акцій якоїсь компанії, підприємство має спочатку добре вивчити стан справ цього емітента на базі даних, що є на фондових біржах, у відкритій пресі, інформації, яку дають представники акціонерного товариства в публічних виступах, рекламних оголошеннях тощо. При цьому одним із головних критеріїв прийняття позитивного рішення про інвестування мають бути показники фінансового стану акціонерного товариства. Ризикованим вважається інвестування коштів на купівлю акцій компанії, яка в структурі своїх фінансових ресурсів має власних ресурсів менш як 50—60 % (решта — кредити банків, кошти, мобілізовані шляхом емісії облігацій, різні борги). Висновки. Наша рідна Україна – це ще дуже і дуже молода даржава по зрівнянню з іншими державами Европи.

скачать реферат Правовий захист підприємництва

У всіх країнах світу державна інформація будується за принципом розподілених баз даних. Всі органи влади, як правило, мають свої власні реєстри, які об‘єднуються за певними принципами у державний реєстр. Тому з метою приведення інформаційної системи (про суб‘єктів підприємницької діяльності до загальноприйнятих у світі та можливості інтегрування в Європейську інформаційну мережу Ліцензійною палатою України створено окремий реєстр суб‘єктів підприємницької діяльності. Він є однією з складових частин Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб) та Єдиного реєстру платників податків фізичних осіб – для приватних підприємців (фізичних осіб). Тобто ще й об‘єднає ці два реєстри в аспекті можливості оперативного внесення змін до реквізитів суб‘єктів підприємницької діяльності, їх пошуку, а також проведення аналітичних досліджень і робити певні прогнози. До переваг можна віднести і запровадження цивілізованої норми, за якою підприємець може надіслати оформлений за вимогами чинного законодавства пакет документів для державної реєстрації суб‘єкта підприємницької діяльності юридичної особи поштою (п.3 Положення). Відпадає потреба стояти в чергах, кілька раз їздити в районний чи обласний центр.

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
скачать реферат Вексельный оборот в Украине

Розрив у обігу між сферою виробництва та бюджету, з одного боку, та споживання ( з другого, відсутність у країні гарно розробленого вексельного права та кредитних історій векселедавців не дають змоги Національному банку приймати на себе кінцевий ризик по вексельних угодах, так як у кінцевому рахунку погіршення якості його активів загрожує надійності грошовій системі країни. Для вирішення цієї проблеми необхідна сумісна робота з формування бази даних о векселедавцях, особливо о фактах неповертання виданих банками великих кредитів. Поки що вона не створена, практика отримання забезпечених кредитів себе оправдує. 4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ У вексельному обороті виключно важливу роль відіграють комерційні банки та їх вексельні операції. В умовах загальної недовіри до державних цінних папірів намір НБУ пожвавити ринок банківських векселів здатний не лише піднести значення і роль банківської системи, а й зробити її авторитетним гарантом банківських векселів як різновиду цінних паперів. Саме комерційні банки спроможні дати вирішальний поштовх для започаткування вексельного обороту. Як передбачено Женевською вексельною конвенцією №358 1930 року та згідно з українськими нормативними актами комерційні банки мають право: - емітувати векселі; - виступати векселедавцем простого векселя; - акцептантами переказного векселя; - виступати одночасно векселедавцями і акцептантами переказного векселя; - векселедавцями переказного векселя, який заперечує можливість його пред’явлення для акцепту; - векселедавцями неакцептованого переказного векселя.

скачать реферат VBA Платежка

Минимальные требования для эффективной работы разработанной ИС являются: Pe ium 233 МГц 32 Мб памяти Жесткий диск как минимум 200 Мб Видеокарта 0,5 Мб Монитор VGA поддерживающий режимы работы 800х600 Для более комфортной и быстрой работы необходимо использовать: Pe ium II 366 МГц /Celero и выше 64 Мб памяти Жесткий диск 2.5 Гб и выше Видеокарта 1-2-4 МБ Монитор SVGA поддерживающий режимы работы 800х600 и 1024х768. Для печати можно использовать любые матричные, струйные, или лазерные принтеры. 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1. Разработка структуры программы Программа представляет собой файл надстройки Excel97 имеющий встроенный код Visual Basic for Applica io . Так же имеется четырифайла Excel97 представляющие собой: 1. Файл базы данных Плательщиков . состоит из двух листов. Где один лист содержит информацию о годах в течении которых использовалать программа. А другой информацию о Получателях платежей. 2. Файл базы данных Получателей платежей. Первоначально содержит один лист. Добавление и удатение листов в книге происходит динамически в зависимости от кол-ва Плательщиков.

скачать реферат Автоматизированные системы обработки экономической информации

Очень часто эти программные продукты можно найти в свободном, общедоступном распространении (shareware) на сайте фирмы-разработчика, на BBS, на CD-ROM и т.д. Их можно бесплатно установить на свой компьютер и проверить в работе, оценить возможности, однако при коммерческом использовании необходимо зарегистрироваться у разработчика и заплатить ему некоторую сумму, чаще всего небольшую. БАЗЫ ДАННЫХ Современные СУБД в основном являются приложениями Wi dows, так как данная среда позволяет более полно использовать возможности персональной ЭВМ, нежели среда DOS. Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Wi dows, где разработчик программного обеспечения может в меньше степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД в частности менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ. Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно отметить: Lo us Approach, Microsof Access, Borla d dBase, Borla d Paradox, Microsof Visual FoxPro, Microsof Visual Basic, а также баз данных Microsof SQL Server и Oracle, используемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер».

скачать реферат Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

Слід зазначити, що український закон про авторське право підготовлявся з обліком європейського модельного закону в даній області. Особливості баз даних як об'єктів авторських прав у сполученні з їхній ведучою роллю в складі інформаційних ресурсів сучасного суспільства привели до того, що питання авторських прав у зв'язку з базами даних уточнюються і розвиваються Законом України "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних". По українському законодавству на бази даних авторське право поширюється в повному обсязі. При цьому не має значення, чи вважається база даних випущеної чи не вилущеної і їхню якість. Правова охорона поширюється і на бази, що представляють собою результат творчої праці по підборі й організації даних. Права усіх, крім автора, учасників процесу створення (генерації) бази даних, що виконують технологічні і допоміжні функції, права користувачів і покупців бази даних і інформаційних продуктів і послуг, підготовлених на її основі, визначаються на основі договірних відносин.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.