телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Одежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Аграрне право України

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його Статуту. Спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність, вирішуються судом. Закон „Про фермерське господарство встановлює (ч. 3. ст. 36), що у разі припинення діяльності фермерського господарства до закінчення терміну надання господарству податкових пільг господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, встановленому для фермерського господарства, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 34 цього же Закону, та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності. 3 Види зовнішньоекономічної діяльності В Україні не існує чіткої наукової класифікації форм економічного співробітництва в зовнішньоекономічної сфері. На практиці та чи інша форма рідко застосовується в чистому вигляді. Як правило, частіше мають місце їх комбінації, кількість яких зростає у міру розвитку міжнародного економічного співробітництва, залучення в цю сферу нових суб'єктів, галузей, виробництв, регіонів за видами діяльності, способами отримання майна, утворення спільного капіталу та розподілу прибутків. Найчастіше мають місце такі види міжнародних економічних зв'язків: зовнішня торгівля; спільні підприємства („джейнт венчурс”) на території України; спільні підприємства за кордоном; іноземні підприємства на території України; міжнародні об'єднання та організації; консорціуми;. підрядні співробітництва; концесії; лізинг; співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між сторонами, які беруть участь („продакшен шеренг”) та ін.; залучення іноземної робочої сили; виробниче кооперування; науково-технічне співробітництво; торгівля ліцензіями і технологією; прибережна та прикордонна торгівля; торгівля транспортними послугами; співробітництво в банківській сфері-іноземний туризм; співробітництво у вільних економічних зонах; інші форми міжнародних зв'язків (асоціації, торговельні доми торги та ін.). Деякі з них у загальному відношенні можна охарактеризувати описаними нижче особливостями. Спільні підприємства на території України створюються шляхом утворення спільного статутного фонду за участю капіталу однієї або кількох зарубіжних країн. Розмір капіталу кожної сторони, форми внеску в нього та їх оцінка погоджуються між партнерами по СП в процесі підготовки до його створення. Як правило, контрольний пакет капіталу має належати українській стороні. Спільні підприємства України за кордоном. Мета їх створення -- просування на зовнішні ринки українських товарів. Такі підприємства створюються і діють згідно із законодавством країни реєстрації. Нижня та верхня межі українського капіталу в статутному фонді СП за кордоном визначаються у процесі переговорів зацікавлених сторін. Іноземні підприємства на території України створюються і діють відповідно до українського законодавства. Вважається, що іноземним є підприємство зі 100-процентним іноземним капіталом. Оскільки ж будь-яке підприємство займає певну земельну ділянку, а земля в Україні згідно із Земельним кодексом не продається іноземцям, то в точному значенні стопроцентних іноземних підприємств у нас поки що немає.

Тому особливістю діяльності суб'єктів аграрного підприємництва і властивостями об'єктів аграрного права визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі національного права. На своєрідність цього предмета впливає також притаманне українському аграрному праву визначення й здійснення соціально-економічної діяльності колективних, кооперативних, корпоративних (по суті -- приватних) та державних виробників товарної маси продовольства, продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження. Предметом аграрного права є ті суспільні (в тому числі виробничі, підприємницькі та соціального спрямування) відносини, що виникають у зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності та легальних організаційно-правових форм господарювання. Вони являють собою складний комплекс відносин як за складом суб'єктів (зокрема громадян, які беруть участь і є членами чи акціонерами або учасниками суб'єктів аграрного підприємництва, кооперативного чи корпоративного типів), так і за предметом та змістом. Суб'єктами цих відносин є кожний аграрний підприємець зі статусом юридичної особи приватного права кооперативного чи корпоративного типів і відповідно його члени чи акціонери або учасники. У підприємствах кооперативного типу між цією юридичною особою (кооперативом) та його членами виникають складні, засновані на праві членства, внутрішньогосподарські трудові, управлінські, майнові та земельні правовідносини. Як родове поняття всі вони складаються з окремих видів і зумовлюються характером виробничо-господарської, фінансової, соціально-побутової діяльності аграрного суб'єкта підприємництва. Кожний з видів цих відносин має притаманний йому суб'єктний склад (наприклад, орган управління), об'єкт та зміст правового регулювання. Майнові відносини, що складаються при цьому, своєю соціально-економічною основою мають власність і право власності, засноване на членстві. Останнє позначається як на характері трудових, управлінських відносин, так і на сутності майнових відносин, Що виникають при розподілі прибутків між членами утворення, зокрема при одержанні членами колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського виробничого кооперативу чи спілки селян свого паю в разі виходу зі складу такої юридичної особи. Усі ці відносини за своїм предметом і суттю є аграрними. Самостійним видом аграрних відносин як різновиду предмета аграрного права є відносини, що виникають внаслідок утворення міжгосподарських підприємств (об'єднань). Предметом аграрного права в даному разі є відносини щодо створення цих державно-колективних суб'єктів підприємництва, майнові відносини щодо утворення їх статутного фонду, визначення правового режиму майнових фондів, розподілу одержаних прибутків, а також визначення правового становища часток учасників як суб'єктів права спільної часткової власності. За своєю правовою природою є аграрними і управлінські відносини, що утворюються в процесі управління ними на засадах самоврядування і демократії. З впровадженням і функціонуванням у сільському господарстві внутрішньогосподарської та інших видів оренди виникли нові майнові, трудові, земельні й відповідно -- організаційно-управлінські, виробничо-господарські відносини, які за своїм характером і змістом є аграрними і являють собою предмет аграрного права.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Залпы с берега

А они не имеют права укрыться, вжаться в землю. Одни из них, несмотря ни на что, должны без устали производить заученные движения в заданном темпе, другие безошибочно вести математические расчеты, не отвлекаясь, не позволяя себе поддаваться чувству страха... Мне совершенно ясно представляется, как на невидимых из "скворешни" двориках краснофлотцы сноровисто изготавливают орудия к стрельбе, как задорно выкрикивают комендоры: "Замковый к бою готов!.. Наводчик готов!.." И правда, раньше, чем истекают все мыслимые, нормативы, командиры орудий докладывают на КП о готовности к бою. Нет, не по ;крейсеру и не по эсминцу наша первая боевая стрельба. Но хоть цели не видно, она не становится от этого менее реальной и осязаемой. И мне кажется, что до комендоров доносится вся ненависть, вложенная в команду: - По фашистской колонне!.. Слившись со своими сиденьями, наводчики крутят маховики, направляя стволы по заданному азимуту, под-нимая их на нужный угол возвышедия. Кажется, впервые в жизни произношу: - Снаряд осколочно-фугасный! Заряд боевой! Бойцы досылают боевые снаряды и заряды в каморы орудий

скачать реферат Корпоративні підприємства

Тому, якщо сума заподіяної прямої шкоди агрофірмі Вербицьким менша 500 грн., тоді рішення правління теж є незаконним і підлягає відміні. 2. Якщо Вербицький не згоден з рішенням правління, де йому це рішення спростувати? Вербицький може звернутись до суду з позовом про відміну рішення правління. Суд розглядає справи про матеріальну відповідальність членів колективних сільськогосподарських підприємств за аналогією із трудовим законодавством. Використана література 1. Конституція України. 2. Закон України “Про власність” від 07.02. 1991. 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991. 4. Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” від 22 січня 1996. 5. В.З. Ярчук. Аграрне право України. – Юрінком Інтер. К.: 2000.

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
 Правдивое слово

Основана она на анекдотическом споре о том, кому принадлежит право укрыться от солнца в тени осла, – владельцу его, которому «принадлежит» и тень, или нанимателю. 29 Древнегреческий бог-целитель, сын Аполлона; во II в. н. э. культ Асклепия не только как целителя, но и как спасителя получил распространение в Риме. Главное святилище Асклепия в Эпидааре привлекло множество богомольцев, жаждавших исцеления; сохранилось много надписей о чудесных исцелениях в храме и обетных приношениях Асклепию. Храм Асклепия в Трикке, в Фессалии, раскопан в 1903 г.; на острове Кос, у малоазиатского берега, также сохранились остатки храма Асклепия. Пергам, крупный город в Мизии (М. Азия), столица одноименного царства, как видно из данных раскопок, имел множество эллинских святынь. 30 Аристей, уроженец о. Проконнез в Мраморном море, «чудотворец» и автор поэмы, содержавшей сказочные описания мифического северного народа аримаспов. Чудесные легенды об Аристее приведены у Геродота (IV, 14-15). 31 Имеется в виду некий Гермотим, мифы о котором не сохранились. 32 Клеомед, по преданию, в 486 г., нечаянно убив в кулачной борьбе своего противника, был лишен венка; в отчаянии он (как библейский Самсон) разрушил колонны, поддерживавшие крышу школы, что повлекло за собой много жертв; спасаясь от наказания, он укрылся в храме, где спрятался в ящик; когда ящик был взломан, Клеомеда в нем не оказалось, и дельфийский оракул разъяснил, что Клеомед взят живым на небо (ср. III, 33). 33 Представление о том, что евреи – выходцы из Египта, было распространено среди древних историков, пытавшихся, таким образом, рационалистически истолковать миф об исходе из Египта

скачать реферат Земельні правовідносини

При інших обставинах, вказаних у законі чи договорі, користування припиняється повністю. Окремі земельні правовідносини можуть припинятися у випадку настання певних подій, наприклад, закінчення контрольної перевірки стану угідь даного господарства. Коли власник землі подає річні відомості по кількості і якості земель, він погашає одне із своїх зобов'язань перед державою. Деякі земельні правовідносини між органами землеустрою і господарством припиняються після затвердження і перенесення в натуру погодженого проекту внутрігосподарського землеустрою. Правоохоронні земельні відносини припиняються після вчинення учасником цих відносин дій, що усувають правопорушення. Якщо порушник земельного закону притягнутий до юридичної відповідальності, то акт застосування стягнення означає припинення охоронних земельних правовідносин. Використана література 1. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с 2. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: навчально-практичний посібник. – Х.: ТОВ «Одісей», 2003. – 451 с 3. Земельний кодекс України.

 Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг.

Оно все же добилось утверждения внесенного А.А. Андреевым по инициативе Сталина проекта: «Ликвидировать Комакадемию ввиду нецелесообразности параллельного существования двух академий»[13]. Так сошла со сцены структура, образованная еще в 1918 г. и существовавшая первые пять лет как Социалистическая академия, стремившаяся любым путем вытеснить, а затем и ликвидировать старую Академию наук, не претендовавшую на политическую роль. Комакадемия на всем протяжении своего существования в лице своих институтов — философии, истории советского строительства, мировой политики; секций — аграрной, права и государства, экономики, литературы и искусства; обществ — историков-марксистов, биологов-материалистов и других структур, безосновательно, опираясь лишь на членство в партии своих сотрудников, навязывала населению страны свои взгляды с помощью выходивших только при их авторстве школьных и вузовских учебников, издававшихся под их официальным контролем энциклопедий — Малой и Большой советских, Литературной. Те взгляды, которые вскоре объявят вульгарно-социологическими, антимарксистскими

скачать реферат Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

Підприємництво створює загальну соціально-економічну основу ринкової економіки, в агропромисловий комплекс являє собою невід Гайворонський В. М., Жушман В. П., Корнієнко В. М. «Аграрне право України» Дідківська Л.І., Головко Л.С «Державне регулювання економіки» Стельмащук А.М «Державне регулювання економіки» Стеченко Д. М. «Державне регулювання економіки»: Навч. посібник Швайка Л. А. Державне регулювання економіки

скачать реферат Право власності на землю

Згідно з нормами Земельного кодексу України, у державній власності перебувають усі землі України за межами населених пунктів (крім земель права комунальної та приватної власності), а також землі в межах населених пунктів, на яких розташовані об'єкти права державної власності. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону. До земель, що перебувають виключно у державній власності, належать: за наявності нерухомого майна права державної власності – спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного майна. За наявності позитивного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів Використані джерела 1. Аграрне право України: Підручник / За ред. В. 3. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. 2. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учеб. пособие / Под ред. А.А. Погребного и И.И. Каракаша. – Харьков: ООО «Одиссей», 2002. 3. Запорожец А.М. Аграрное право: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 2000. 4. Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2001

скачать реферат Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

Одеський державний унверситет Миколавський учбовий центр КОНТРОЛЬНА РОБОТА з Аграрного Права Виконав Шнейдерис Е. Л. Гр. 317 г. Миколав 1999 г. Аграрне право як галузь юридично науки Наука аграрного права разработка и внедрение государственных программ развития сельскохозяйственного производства, социального развития и инженерного обустройства сельских территорий. В области экспортно-импортных отношений органы управления сельским хозяйством получили возможность осуществлять в установленном порядке квотирование поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт, контролировать экспорт минеральных удобрений, привлекать иностранные инвестиции и валютные кредиты для развития АПК, способствовать привлечению частного капитала для развития агропромышленного комплекса. В области продовольственного импорта им предоставлено право вы ступать в роли государственного заказчика по закупке продовольствия, оборудования для АПК, продукции для продовольственных фондов. Литература 1.Конституция (Основной Закон) Украины - Принятая Верховным Сове- том Украины 28.06.1996г 2.Аграрное право. Учебник под ред. Г.Е.Быстрова, М.И.Козыря. - М.: Юрид. лит., 1996. - 640 с. 3.Кодекс законов о труде Украины/ Утвержден Законом Украины от 10 декабря 1971 г.//Ведомости Верховной Рады Украмны. - 1971. - 50. - Ст.375. 4. ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРА·НИ 2 вд 01.04.83 Про практику розгляду судами Украни трудових спорв колгоспникв.

скачать реферат Аграрное право

В области экспортно-импортных отношений органы управления сельским хозяйством получили возможность осуществлять в установленном порядке квотирование поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт, контролировать экспорт минеральных удобрений, привлекать иностранные инвестиции и валютные кредиты для развития АПК, способствовать привлечению частного капитала для развития агропромышленного комплекса. В области продовольственного импорта им предоставлено право вы ступать в роли государственного заказчика по закупке продовольствия, оборудования для АПК, продукции для продовольственных фондов. Список литературы 1. Конституция (Основной Закон) Украины - Принятая Верховным Советом Украины 28.06.1996г 2.Аграрное право. Учебник под ред. Г.Е.Быстрова, М.И.Козыря. - М.: Юрид. лит., 1996.   640 с. 3. Кодекс законов о труде Украины/ Утвержден  Законом Украины от 10 декабря  1971 г.//Ведомости Верховной Рады Украмны. - 1971. - 50. - Ст.375. 4. Постанова пленуму верховного суду України 2 від 01.04.83 Про практику розгляду судами України трудових спорів колгоспників.

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Шпоры по правоведению (Украина)

1. Аграрні правовідносини. 2 2. Адміністративна відповідальність. 2 3. Верховна Рада в системі органів державної влади. 2 4. Види правопорушень. 2 5. Виконавчий апарат держави. 2 6. Виникнення та історичний розвиток держави і права. 2 7. Випробування при прийнятті на роботу. 2 8. Відповідальність за невиконання зобов'язань. 2 9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2 10. Відповідальність за хабарництво. 2 11. Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань. 2 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. 2 13. Державний устрій. 2 14. Джерела права. 2 15. Договір купівлі - продажу. 2 16. Договір оренди - юридичне значення. 2 17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) 2 18. Засади діяльності та статус державного службовця. 2 19. Захист право власності. 2 20. Зобов'язання виникаючі з заподіяння шкоди. 2 21. Кодифікація адміністративного права. 2 22. Конституційне право - провідна галузь права. 2 23. Конституційні обов'язки громадян України. 2 40. Позовна давність. 2 47. Поняття законності та ії гарантії в Україні. 2 49. Поняття кримінальної відповідальності. 2 58. Поняття та джерела адміністративного права. 3 79. Правовий статус іноземців та осіб без громодянства. 3 93. Структура нормы права. 3 95. Україна є суверенна і незележна, демократична, соціально-правова держава. 3 97. Форми трудового договору. 3 1. Аграрні правовідносини.Аграрные правоотношения — это правовая форма, выражающая и закрепляющая аграрные общественные отношения как экономическую категорию, разновидность производственных отношений, складывающихся и развивающихся в процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства.

скачать реферат Аграрне право зарубіжних країн

Аграрне право зарубжних кран. ПЛАНВступ 1.Поняття, змст аграрного права зарубжних кран 2.Джерела аграрного права зарубжних кран 3.Правове становище сльськогосподарських пдпримств в зарубжних кранах Висновок Список використано лтератури Вступ В умовах переходу до ринково економки в Укран виникла нагальна потреба розробки  здйснення велико сукупност правових, органзацйних, економчних, наукових, соцальних та нших заходв з метою забезпечення такого розвитку аграрно сфери економки, який би повнстю вдповдав потребам крани, забезпечував  продовольчу безпеку. Виршення цих питань неможливе без обAрунтовано  виважено аграрно полтики. Стратегчна мета тако полтики поляга у формуванн реального власника  господаря земл, соцально-економчнй розбудов села, проведенн аграрно  земельно реформ. Аграрн перетворення стали, таким чином, реальною необхднстю. Ц перетворення потребують вдповдного правового забезпечення, нормативного регулювання у сфер суспльних вдносин, пов'язаних з виробництвом, переробкою  реалзацю сльськогосподарсько продукц.

скачать реферат Аграрне право України

Міністерство освіти і науки України Одеський державний університетКонтрольна робота з Аграрного права Виконала студентка Науковий керівник Реєстраційний номер Дата Підпис Одеса 2005 ЗмістВступ 1 Поняття та предмет аграрного права 2 Припинення діяльності фермерського господарства 3 Види зовнішньоекономічної діяльності Загальні висновки Використана література ВступУкраїна — одна з найбагатших держав світу на благодатну землю сільськогосподарського призначення. Сільське господарство України характеризується певними суспільними, політичними, економічними, управлінськими, майновими, трудовими, соціальними відносинами, які регулюються нормами Конституції України, законами, підзаконними та локально-правовими актами. Україна має власну аграрну політику, аграрну економіку та аграрне право. Аграрне право є галуззю права України, становить складову і невід єр. 2002, № 59, 28 березня. Гутнік А. Як діє земельна конституція // Сільський час, № 11, 2001. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. — Х., Консум. 1997. Земельне право України: Підручник. — К., 2001. Земельне право: Академічний курс. За ред. В.І. Демчика. — К., ЮІЕ, 2001. Реформування та розвиток агропромислового виробництва / За ред. П.Т. Каблука. — К., 1999. Титова Н.І. Фермерство в Україні.

скачать реферат Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

Источники агр права делятся, прежде всего, на унифицированные (регулирующие агр правоотношения не зависимо от статуса субъектов) и дифференцированные (с учетом различий прав статуса субъектов агр правоотношений). Агр право составляют законы, нормативные акты и внутрихозяйственные нормативные акты. 7. Законы как источники аграрного права. Прав регулирование наиболее существенных общественных агр отношений нормами законов (а не подзаконных актов) явл принципом, требованием и признаком гарантии, что данная прав норма отображает интересы и волю народа при помощи зак акта, принятого наивысшим органом гос власти. Содержащиеся с законах прав нормы по своему назначению характеризуются как такие, кот имеют общий (унифицированный) и специальный (дифференцированный) характер. 8. Подзаконные акты как источники аграрного права. Подзаконные норм-прав акты имеют существенное значение в регулировании общественных отношений в агр секторе народного хозяйства. Этими источниками явл указы Президента Украины, постановления и распоряжения КМ, приказы, инструкции, кот принимаются Министерством с/х и продовольствия, Минздравом, другими ведомствами по вопросам агр предпринимательства. 9. Внутрихозяйственные локальные акты как источники аграрного права.

скачать реферат Громадянство України

Наведене в преамбулі Закону визначення показує, чим є громадянство, але не визначає, хто є громадянами, і не дає. відповіді на питання про зміст прав і обов’язків даних суб'єктів конституційного права України. Аналізуючи Закон про громадянство України, необхідно звернути увагу на ст. 2 Закону, яка має назву „Належність до громадянства України”. Визначаючи коло осіб, які є громадянами України, законодавець використовує термін — „належність”. Належність, за Законом про громадянство України, є однією з найважливіших характеристик громадянства України. Проблема громадянства винятково важлива як д науки конституційного права України, так і для практичної державно-правової діяльності. Громадянство однією з істотних ознак державного суверенітету, а п суверенітеті Української держави, у свою чергу, міститься джерело існування й розвитку громадянства України. Інститут громадянства пов’язаний не тільки з реалізацією державного суверенітету, а й з обов’язком держави забезпечувати права людини в Україні. Зокрема, у преамбулі Закону „Про громадянство України” зазначається, що „право на громадянство є невід’ємним правом людини”. Це положення повністю відповідає Загальній Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р.

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Тим, хто критикував режим, відмовляли в робочих місцях, у можливості здобуття освіти їхнім дітям й навіть у даху над головою. Найупертіших засуджували до тривалих термінів ув’язнення або запроторювали до психіатричних лікарень, де їм давали препарати, що руйнують людську особистість. Знищуючи кількох, КДБ успішно вдавалося залякати багатьох. У своїй діяльності на Україні таємна поліція була не такою обмеженою, як у Москві. Ізольовані від столичних західних журналістів, українські дисиденти не мали захисту так званої «парасолі гласності», як їхні видатні російські та єврейські колеги. Та й проблема національних прав українців не викликала на Заході великого інтересу. Тим часом, побоюючись українського націоналізму, режим проводив на Україні особливо жорстокі репресії. Ось чому київський КДБ мав репутацію найбрутальнішого в СРСР, ось звідки непропорційно велике число саме українських «в’язнів совісті». Однак завдяки самовідданій боротьбі дисидентів у громадський свідомості поступово стверджувалася думка, що український народ є не просто придатком до "великого брата", що можливе створення незалежної держави.

скачать реферат История развития прокуратуры Украины

Прокуратура была и есть одним из традиционных для отечественной правовой системы институтов, которая в этот сложный период реформирования общественного отношения должна не только не терять свои позиции, а наоборот - укрепляться и усовершенствоваться как многофункциональная государственная структура. Прокуратура Украины как самостоятельный государственно-правовой институт всей своей деятельностью оказывает содействие реализации главной идеи новой Конституции Украины: государство существует для людей, с достоинством и полной отдачей выполняет свое назначение относительно защиты и укрепление нашей государственности и законности. Именно поэтому на органы прокуратуры, каждого прокурорского работника ждет большая и напряженная работа на благо нашего общества и народа Украины.ЛИТЕРАТУРА: . КОНСТИТУЦИя (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНЫ. . Закон Украины «О прокуратуре» от 5 ноября 1991 г. . Закон Украины «Про державну службу» от 16.12.1993г. № 3723-XII. 1. И.Я. Тодоров;Э.А. Чередниченко «Основы государства и права”. г. Донецк, 1997 г. 2. Скакун О. Ф., Подберезский М. К. «Теория государства и права». г. Харьков, 1996 г. 3. В.В. Копейчиков. “Основи конституційного права України”. К.:Юрінком Інтер, 1997 р. 4. М.Ф. Орзик. Конституционное право Украины (учебно-методическое пособие); г. Одесса, 1998г. 5. А.Э. Жалинский “Профессиональная деятельность юриста” , Издательство БЕК, 1997г. 6. Юридический энциклопедический словарь –М.; «Луч» – 1984г. 7. Юридичний словник.-К.: УРЭ.-1983. 8. Официальный veb-сайт Генеральной прокуратуры Украины. >

скачать реферат Билеты по аграрному праву

Они составляют сферу деятельности органов Министерства с/х-ва. В этих отношениях используются методы: - дозволения запрета властного предписания В период господства номенклатурно-административных методов управления экономикой, указанные методы преобладали и в агр законодательстве. С переходом на рыночную экономику все шире становится область применения частного права. Частноправовая сфера в с/х – это отношения, связанные с созданием и деятельностью агр комплексных организаций и КХ, заключением и исполнением договоров, а также трудовые и членские отношения граждан, занятых в агр производстве. В регулировании этих отношений применяется метод добровольности, юридического равенства сторон, их независимости друг от друга. Т. е. методы делятся на императивные (предписания и запреты) и на диспозитивные (определение пределов поведения участников отношений). 2. Источники аграрного права. Источники права – форма выражения правотворческой деятельности гос-ва, с помощью которой воля законодателя становится обязательной для исполнения.

скачать реферат Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Вона мала здійснюватись після здобуття Україною незалежності. Документ складався з 16 статей і починався з урочистої декларації: “Україна обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування”. Далі у преамбалі Конституції подавалася характеристика тогочасного політичного життя, всебічних утисків та порушень козацьких свобод після Переяславської ради. Зазначалося, що кордон з Польщею повинен бути відноалений по р. Случі, а запорожцям – повернені всі відібрані у них землі і поселення. Верховна влада належатиме гетьманові, котрий обиратиметься розширеною козацькою радою. Щоб гнтьман, за прикладом московських царів не міг діяти самовільно, його влада буде обмежена постійною участю в управлінні генеральної старшиною, а також Генеральною радою, яка скликатиметься тричі на рік. Якщо “Угода й Конституція” П.Орлика стосувалися здебільшого внутрішнього устрою україни, то два інших його документи – “Вивід прав України” та “Маніфест” були спрямовані на міжнародне визнання України “вільним князівством”. Але трапилось так, що гетьман Брюховецький визнан царя і Україні було примушено зректися прав козацького суверенітету та відчути увесь тягар деспотичного панування.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.