телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века ПЛАН: I.Вступ II.Основні відомості про Раду Європи 1.Напрямки діяльності організації 2.Структура Ради Європи: а) Комітет Мінстрів б) Парламентська Асамблея в) Конгрес місцевих та регіональних властей III.Вступ України до Ради Європи 1.Умови вступу 2.Законодавче підгрунтя для вступу (етапи об`єднання з РЄ) IV.Ретроперспектива і перспектива України в Раді Європи 1.Зобов`язання України взяті при вступі до Організації. 2.Виконання зобов`язань: а) Позитивні наслідки б) Проблемні питання співпраці з РЄ 3.Контроль та допомога Ради Європи у приведенні законодавства України до стандартів РЄ 4.Заходи, що проводяться щодо ліквідації невиконаних зобов`язань 5.Перспективні напрямки співпраці з РЄ V.Висновок Одним із основних факторів, що сьогодні впливають на рівень світового прогресу, розвиток будь-якої окремо взятої держави, є міжнародне співробітництво. Жити нині ізольовано від світового співробітництва не можливо жодній країні. Саме в зв`язку з цим важко знайти таку, яка б не вступила в певні міжнародні відносини з іншими державами світу. Саме міжнародна політика є головним чинником популярності країни. Не є винятком і наша держава. Ще у Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 року, Україна чітко визначила свої позиції стосовно організації та здійснення міжнародних відносин. У цьому документі, зокрема, говориться, що наша держава, як суб`єкт міжнародного права бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів республіки у політичній, економічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах. Основні положення Декларації реалізувались на самперед у новій Конституції України, інших законодавчих актах, і у рішучих кроках держави на міжнародній арені. Одним з важливих напрямків міжнародної діяльності України є участь її у співробітництві з міжнародними організаціями, перш за все європейського континенту. В цьому напрямку особливий інтерес для неї, як і для всіх інших країн континенту, представляє Рада Європи. Падіння залізної завіси і берлінського муру стало сигналом до об`єднання всіх європейських держав на принципах демократії, верховенства права і поваги до прав людини, особливо щодо країн Центральної та Східної Європи. Ключову роль в цьому процесі взяла на себе Рада Європи - найавторитетніша загальноєвропейська міждержавна інституція у галузі правового та гуманітарного співробітництва. Тому в якості пріоритетного завдання вона визначила підтримку правових реформ, поселення нових інститутів в цих країнах. Членство держави у Раді Європи розглядається впливовими світовими та європейськими фінансово-економічними структурами (Міжнародним валютним фондом, Світовим банком реконструкції та розвитку та іншими), як показник внутрішньої стабільності та додаткова гарантія захисту власних інвестицій та кредитів в цю державу. Вступ України до Ради Європи традиційно свідчить про її демократичний вибір, послідовність у проведені реформ, спрямованих на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів.

Тому плідна співпраця з Організацією в недалекому майбутньому приведе до посилення економічної могутності навіть слабкої в цьому плані країни. В зв`язку з цим одним з основних завдань нашої молодої держави було здійснення заходів щодо вступу до Ради Європи. Вступ України до Ради Європи Процес входження до Ради Європи для молодої Української держави міг реально розпочатися лише після 1 грудня 1991 року. Ще с самого початку свого самостійного існування вона намагалася самостійно формувати свій зовнішньополітичний курс. Лише підписавши Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі (лютий 1992 року), Паризьку хартію для нової Європи (червень 1992 року) і Декларацією Гельсінської зустрічі на вищому рівні "Виклик часові перемін" (липень 1992 року), Україна стала 52 повноправним членом Гельсінської родини, підтвердивши цим самим намір брати участь у загальноєвропейських інтегруючих процесах. Вже з перших років свого незалежного існування наша держава зробила рішучі кроки на зближення з європейською сім`єю. Серед найважливіших критеріїв вироблених на грудневій (1991 року) нараді Ради Європи, для офіційного визнання світовим співтовариством нових держав, що виникли на уламках колишньої тоталітарної імперії, були: 1.Дотримання статуту ООН та зобов`язань, прийнятих згідно з Гельсінським Заключним актом та Паризькою хартією, особливо це стосується питань верховенства закон, демократії та прав людини. 2.Гарантія прав етнічних національних груп і меншин За статутом Ради Європи кожна з європейських держав може стати членом цієї організації за умови, якщо вона дотримується принципів верховенства права, гарантує та забезпечує основні права та свободи кожної людини, яка перебуває під її юрисдикцією. З перших років свого самостійного існування Україна прагнула до того, щоб отримати статус "повноправного" члена Ради Європи. Тому для підтримання постійних зв`язків з нею, регулярної участі у засіданнях ПАРЄ і в інших її органах, реальної підготовки до вступу в організацію були створені Робоча група Верховної Ради і Державна міжвідомча комісія з питань вступу країни до РЄ. Комісія, зокрема, слідкувала за змінами у національному законодавстві і приведенням його у відповідність до загальновизнаних європейських і світових стандартів. Але процес інтеграції у європейську сім`ю проходив у складній внутрішній і зовнішній ситуації, адже наша держава перебувала на стадії перехідного періоду, тому для нас було практично не можливо швидко влитися в колію європейського життя. До того ж багато країн ще не звикли бачити в Україні суверенного, рівноправного партнера. До складнощів зовнішньополітичного життя додавалися ще й проблеми в середині самої країни: багато хто ще не повністю усвідомлював, що розвиток України як незалежної європейської демократичної держави - це її історичний і остаточний вибір. Тому для республіки, яка в складі СРСР усередині 80 років займала 62 місце у списку країн-членів ООН за рівнем визнання міжнародних документів з прав людини, інтеграція в Раду Європи не могла відбуватися швидко і легко. Процес цей був надзвичайно важким і пройшов ряд етапів. Вже після 17 днів після всенародного референдуму 1 грудня 1991 року Міністерство Закордонних справ України звернулося до Генерального секретаря Ради Європи з пропозицією провести переговори з метою визначення сфери і форм співробітництва.

У сфері зовнішньої політики України зобов`язувалась вирішувати спори мирним шляхом. Як видно, у сукупності вище зазначені зобов`язання - це зобов`язання виключної ваги для будь-якої держави, їх виконання, а тим паче - у встановлені Висновком надзвичайно стислі терміни, вимагає швидкої докорінної трансформації, як внутрішньої правової системи держави, так і системи її міжнародно-правових зобов`язань, перш за все у галузі правового та гуманітарного співробітництва. Деякі з означених вище зобов`язань Україна взяла на себе навіть за умов, коли чимало старих членів Ради Європи, включаючи деяких її засновників, такі зобов`язання на себе не брали і відповідні європейські договори не ратифікували. Українська ж дипломатія хотіла прискорити приєднання своєї країни до європейського простору і, як бачимо, взяла на себе дещо завищені зобов`язання, до виконання яких Україна не була повною мірою готова. Все ж найголовніше, на мою думку, це не стільки реальність виконання цих зобов`язань у встановлені строки, скільки їх векторна спрямованість на впровадження принципів і стандартів Ради Європи у національне законодавство. Але нашій молодій державі дуже важко виконувати зобов`язання, які були взяті при вступі до Ради Європи. Країна переживає серйозну економічну кризу, яка супроводжується зростанням організованої злочинності та високим рівнем корупції. За останні роки радикально погіршався життєвий рівень населення, більше того, зарплати та пенсії не виплачуються протягом кількох місяців. Високий рівень безробіття ще більше ускладнює рівень життя народу. Все ж наша держава робить усе можливе для того щоб виконувати вимоги Парламентської Асамблеї, насамперед слід зазначити, що 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України, багато положень якої привела у відповідність до стандартів Ради Європи. Потрібно також підкреслити, що незважаючи на проблеми, які виникли в останні роки Україна змогла відносно успішно забезпечити внутрішню стабільність. Країна довела свою здатність уникати широкомасштабних соціальних заворушень або громадянської війни. Крім того держава зробила значний внесок у зміцнення регіональної стабільності шляхом підписання у травні 1999 року Договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Російською Федерацією та Угоди про статус Чорноморського флоту. Варто також зазначити, що в червні 1997 року Президенти України, РФ, Молдови підписали декларацію про трьох стороню співпрацю з метою створення єврорегіонів - "Нижній Дунай" та "Верхній Прут". Ці різноманітні кроки відображають зусилля України спрямовані на виконання зобов`язань перед Радою Європи стосовно врегулювання внутрішніх та міжнародних конфліктів. На сьогоднішній день відбулася ратифікація Україною Європейської конвенції з прав людини та Протоколів №1, 2, 4, 7, 11 до неї (липень 1997 року), Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність погодженню чи покаранню (січень 1997), Рамкової конвенції про захист національних меншин (грудень 1997 року), Європейської конвенції про передачу засуджених осіб (вересень 1995 року), Європейської конвенції про видачу правопорушників, Додаткового та Другого Протоколу до неї (січень 1998 року), Європейської конвенції з кримінальних справ та Додаткового протоколу до них (січень 1998 року), Конвенції про відмивання, пошук, арешт, та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (грудень 1997).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Владимир Путин. «Немец» в Кремле

Так, в декабре 1997 года на одной из подмосковных государственных дач и в июне 1998 года в отеле «Редут» с российскими министрами встречались руководитель администрации федерального канцлера в ранге государственного министра Б. Шмидтбауэр и начальник одного из отделов А. Ханнинг, возглавивший позднее Федеральную разведывательную службу. После прихода Путина к власти ДГАП обсуждала с представителями министерства по атомной энергии РФ возможности экономического использования плутония. Но вопреки желанию кое-кого из российских политических деятелей великодержавного толка российско-германские отношения отнюдь не наводили на мысль о возникновении втайне от других европейских государств оси Бонн Москва. Разумеется, неверное истолкование в российской столице внешнеполитического курса объединенной Германии смущало многих немцев. Бонн упорно отказывался от возврата к политике двадцатых годов прошлого века. Германия после Второй мировой войны твердо заявила об отказе от любых притязаний на гегемонию в Европе. Бонн также отнюдь не стремился вести с Москвой переговоры о создании каких-либо новых геополитических блоков без участия США и стран Центральной и Восточной Европы

скачать реферат Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

В данном реферате я использовал следующий материал: 1. “Энциклопедия современного оружия и военной техники, том первый” – это книга представляет собой сводку боевых характеристик разнообразного оружия, в том числе и ядерного (ракетного в частности), общие сведения о ходе “холодной войны”. 2. “Энциклопедический словарь юного историка” – собрание статей по русской истории от древних славян до наших дней. 3. “Двадцатый век” – книга о исторических процессах XX века, содержит данные о разработках оружия, военных конфликтах “холодной войны”, явлениях в международной политике 4. Журнал “Международная политика” 2000 год,№9 - статья Йоахима Краузе,заместителя директора Научно-исследовательского института Германского общества внешней политики “РОССИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ПЛУТОНИЙ: ЩЕКОТЛИВЫЙ ВОПРОС ДЛЯ КРАСНО-ЗЕЛЕНОЙ КОАЛИЦИИ” – информация о разработках ядерного оружия. 5. Справочник “Sovie Mili ary Power” - 6. - заметки о истории США 7. - Интервью генерала Брента Скоукрофта, который в 1975-1977 гг. был помощником по национальной безопасности у президента Джеральда Форда, а в 1989-1993 гг. - у Джорджа Буша. 8. - общие сведения о ходе “холодной войны”. 9. l=12400001 – сведения о гонке вооружений 10. - окончание холодной войны, процесс разоружения 11. - мировая политика времён холодной войны 12. - статья о международных переговорах, договорах, их выполнению 13. - статьи о вооружениях разных стран2.

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
 Дипломатия Симона Боливара

Он поможет укрепить ряды венесуэльских патриотов и тем самым приблизит день окончательной победы над Испанией. Французский генерал Лафайет внес неоценимый вклад в завоевание независимости английскими колониями в Северной Америке. Почему бы представителям нового поколения европейцев не помочь испанской Америке обрести свободу? В напряженные дни второй республики Боливар предстает уже как государственный деятель, обладающий глубоким видением бурного океана международной политики первых десятилетий XIX века. Его политическое мышление отличали конкретное знание главного центра международных импульсов той эпохи Европы, проникновение в механизм сложной и подвижной системы «европейского равновесия». В сравнении со своими сподвижниками Боливар обладал важнейшим преимуществом: для него международная политика была открытой книгой, в то время как для многих из них туманной абстракцией, С каждой новой внешнеполитической акцией дипломатия национального освобождения Боливара обретала конкретное содержание. Все должно служить главной цели: окончательной победе над испанцами, международному признанию и упрочению национальной независимости Венесуэлы

скачать реферат Роль США в арабо-израильских войнах 1956–1973 гг.

РОЛЬ США В АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИХ ВОИНАХ 1956–1973 гг. Общая характеристика работы Актуальность исследования Общемировая тенденция к самоопределению народов мира, обозначившаяся в послевоенный период и выражавшаяся в активном процессе деколонизации народов Азии и Африки, привела к крушению британского мандата в Палестине и поставила на повестку дня вопрос о государственности еврейского и арабского народов Палестины. Однако последующие события привели к срыву создания арабского государства Палестина, что особенно стало явным после июньской войны 1967 года. С этого времени палестинская проблема выходит из кругозора рассмотрения ООН и присутствует на многих международных, глобальных и региональных конференциях, становясь одним из ключевых аспектов международной политики второй половины XX века. Проблема урегулирования ближневосточного конфликта занимала важное место в международных отношения после Второй мировой войны, особенно в отношениях между двумя великими державами – СССР и США, – и продолжает занимать до сих пор. Начиная с 1948 г. на Ближнем Востоке не прекращается конфликт, ежегодно уносящий многие жизни.

 Русско-украинские войны

К началу тридцатых годов прошлого века руководство ОУН постепенно стало отказываться от идеи террора. Теперь основной задачей активных западно-украинских националистов Евген Коновалец считал воспитание нового поколения на традициях борьбы за независимость и подготовки населения (в случае благоприятного стечения международных военно-политических обстоятельств) к обретению национальной государственности. Степан Бандера и Роман Шухевич придерживались другой точки зрения. Они решили не дожидаться, пока «старики» сами добровольно уйдут на заслуженный отдых, а сместить их со своих постов. Так получилось, что Варшава и Москва невольно помогли им в этом, расчистив путь наверх уничтожив представителей «стариков», хоть как-то сдерживавших радикализм «молодежи». Если Москва на территории восточной и центральной Украины проводила политику с учетом интересов украинского населения, то Варшава, наоборот, всячески подавляла национальное самосознание. Это и стало одной из основных причин радикализации «молодежи». Справедливости ради нужно отметить, что и сами западно-украинские националисты начиная с двадцатых годов прошлого века вели себя, мягко говоря, не совсем дружелюбно по отношению к польским властям

скачать реферат Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

Традиционная мораль, даже подкрепленная авторитетом религии, неспособная остановить волну наркомании, оказалась сегодня перед лицом самой серьезной опасности – окончательного разрушения личности. Как контркультура наркомания эксплуатирует глубинные основания культуры, извращая их позитивный смысл, так, христианское «не стяжай богатств на земле» в сознании наркомана преобразуется в «презирай жизнь». И об этим не догадываются ни родители, ни священнослужители. Вместо ожидаемого покаяния наркоман находит в церкви подтверждение своим убеждениям. Политический аспект. Из проблемы сугубо медицинской молодежная наркомания превратилась в проблему общенационального масштаба, постепенно приобретая статус главной угрозы для безопасности страны. Масштабностью проблемы не преминули воспользоваться различные политические партии и социальные группы, используя спекуляции на наркоманские темы для решения своих проблем. Международный (межгосударственный) аспект. Наркотики стали элементом международной политики еще в XIX веке. В XX столетии защита своих граждан от наплыва наркотиков неоднократно становилась поводом для вмешательства во внутренние дела, а иногда и военные операций США в латиноамериканских странах.

скачать реферат Россия реформируемая

Эти и многие другие отрицательные результаты реформ могут привести к тому, что слабые ростки рыночных отношений сгниют, не развившись и в очередной раз приведут к контрреформам. Характерно, что многие результаты рыночного реформирования тоже не новы в нашей истории. Если рассмотреть ретроспективно реформы более ранних исторических периодов, то легко заметить, что ни одна из них не дала стабильных социальных результатов Будь это новая экономическая политика двадцатых годов нашего века, реформы, связанные с именами П. Столыпина и С. Витте и даже не более радикальные реформу Александра Второго. В этом пункте возникает актуальная исследовательская задача: разобраться с вопросом о том, почему ни одна рыночная реформа в истории России не была доведена до своего логического конца, почему Россия так и не смогла войти полноправным членом в семью европейских народов, живущих в развитых рыночных системах. Рифат Гусейнов – автор книги «История экономики России», позволил себе версию, объясняющую на гипотетическом уровне этот российский феномен. Если в результате рассмотрения этой версии хотя бы часть гипотез будет признана соответствующей историческим реалиям, то на этой базе вполне логично сделать определенные прогнозы по поводу судьбы нынешних рыночных реформ. 1. Все известные из истории рыночные реформы инициировались сверху, правителями нашей страны будь то царь, генеральный секретарь или президент.

скачать реферат Маркетинг на предприятии бисквитная фабрика

Харьковчане первыми в Украине вышли на мировой "кондитерский подиум". Продемонстрировав свои достижения, увидев тенденции развития мирового кондитерского искусства, убедились, что курс на качество - путь к успеху! В марте 2001 года в Москве на конкурсе-дегустации в рамках III-й международной конференции "Кондитерские изделия XXI века " продукции Харьковской бисквитной фабрики крекеру "Украинский" и "Павлинка" присужден Диплом II-й степени, шоколаду "Студенческий" Диплом III-й степени "За качество выпускаемой продукции". В апреле 2001 года фабрика стала победителем Всеукраинского Национального Рейтинга "Краща торгова марка України", получив 9 золотых медалей на конкурсе-дегустации. Целью курсовой работы является проведение анализа кондитерской отрасли по выходу на внутренний и внешний рынок. Необходимо рассмотреть следующие задачи: увеличение объемов производства, получение прибыли от продаж, реальная потребность внутреннего и внешнего рынков в кондитерской продукции, необходимость выпуска новой продукции. Основными целевыми установками предприятия являются: ориентация на рост, т.к. предприятие расширяется и всегда старается направлять все свои силы на рост (взять например, покупку контрольного пакета акций "Харьковской кондитерской фабрики"); ориентация на максимальное извлечение прибыли, потому что такой критерий является целью любой организации, предприятия, хотя на исследуемом предприятии это и не всегда удается (дальше будет пояснения почему так происходит); ориентация на повышение степени социальной ответственности, т.к. чтобы поддерживать свой имидж, необходимо производить качество, чтобы этим удержать потребителя и не потерять его.

скачать реферат Саморегулирования и государственное регулирования в рыночной экономике

В 90-х годах ХХ века о саморегулировании вспомнили, когда законодательно оформляли принципы деятельности и контроля над профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также оценщиков. Но полноценого саморегулирвоания у оценщиков так и не состоялось и по сей день, разве что на фондовом рынке с мая прошлого года вступила в силу концепция «один вид деятельности – одна саморегулируемая организация» эксперты продолжают изучать международный опыт и совершенствовать систему СРО на фондовом рынке. , Постепенное развитие предпринимательства делает вызов и реформе системы регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Практика осуществления допуска на рынки, где обязательным условием осуществления деятельности является наличие лицензии, которую выдает государство. Но быстрая выдача лицензии и отсутствие качественного и объективного контроля со стороны чиновников заставляет бизнесу задуматься, что государство с этими функциями не справляется. В экспертно-апелляционный совет при Государственном комитете Украины по регуляторной политике и предпринимательству обращается все больше и больше бизнесменов с заявлением об отмене незаконно аннулированной регуляторами лицензий.

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
скачать реферат Расширение ЕС и взаимоотношение с Россией

Следующим краеугольным камнем в процессе европейской интеграции стал Маастрихтский Договор 1992 года, который определил три столпа Европейского Союза: первый - это Европейское Сообщество, два новых - это межправительственное сотрудничество в международной политике и в области безопасности, а также в правосудии и внутренних делах. Кроме того, Маастрихтский Договор определил рамки для единой валюты и большей политической интеграции. Дальнейшие шаги обсуждались на Межправительственной конференции, которая началась в 1996 году в Турине и завершилась подписанием Амстердамского договора в июне 1997 года. Задачей 21 века является расширение Европейского Союза и включение новых стран-членов - особенно из Центральной и Восточной Европы. 4. Соседи ЕС: Россия, Белоруссия, Украина В прошлом году Еврокомиссия обрати­лась в Европарламент с обращением по единым нормам и правилам хозяйственной де­ятельности позволит минимизировать отрицательные последствия и получить в долгосрочной перспективе существенные преимущества в сотрудничестве с присоединяющимися к ЕС страна­ми и Европейским союзом в целом.

скачать реферат Германия в конце XIX - начале XX веков

Но в программе отсутствовали даже упоминания о диктатуре пролетариата, требования демократической республики, как ближайшей цели. В 1893 году социал-демократы привели в рейхстаг 44 депутата, а в 1898 году – 56. Рабочее движение стало серьезным фактором политической жизни в стране. Германская социал-демократия играла в то время ведущую роль в международном рабочем движении. Но уже в конце XIX века заявили о себе оппортунисты, выступившие во главе с Э. Бернштейном с ревизией марксизма. Опорой оппортунизма была рабочая аристократия, с которой аристократия делилась частью прибыли, и выходцы из мелкобуржуазных слоев. В 90-е годы XIX века руководящие деятели тяжелой промышленности выдвинули программу экспансии, так называемой «мировой политики». Еще большую роль, чем прежде, начал играть в жизни страны генеральный штаб. Выдвигались требования о «месте под Солнцем» для Германии. Первоочередной задачей в осуществлении экспансии считалось создание крупного военно-морского флота, который помог бы положить конец господству Великобритании на морях.

скачать реферат Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

Из ведущих капитали­стических держав только США оставались на позиции политического непризнания СССР. Выход из международной изоляции явился главным итогом внешней политики Советского Союза в первой половине 20-х годов. Внешняя политика Российского государства в 30-е годы XX века. Мировой экономический кризис – зачинщик новых военных конфликтов. В конце 20-х — начале 30-х годов международная обстановка существенно изменилась. Глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., вызвал серьезные внутриполитические изменения во всех капиталистических странах. В одних (Англия, Франция и др.) он привел к власти силы, стремившиеся провести широкие внутренние преобразования демократического характера. В других (Германия, Италия) кризис способствовал формированию антидемократических (фашистских) режимов, использовавших во внутренней политике социальную демагогию одновременно с развязыванием политического террора, нагнетанием шовинизма и милитаризма. Именно эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов (особенно после прихода А. Гитлера к власти в Германии в 1933 г.). Быстрыми темпами начали формироваться очаги международной напряженности.

скачать реферат Обществознание. Вступительный Экзамен в РГПУ

Увеличивается значение работы дома. 2) Хозяйственная жизнь и труд. Все большую значимость начинает играть информация, которая включается в себестоимость продукции. 3) Область политики и образования. С помощью информационной революции и расширения возможностей человека возникает опасность контроля над людьми. 4) Влияние на духовно-культурную сферу общества. Способствует культурному развитию и деградации. 1.14. Глобальные проблемы (дополнение к докладу): Термин появился в 60-е годы ХХ века. Глобальные проблемы – совокупность социо-природных проблем, от решения которых зависит сохранение цивилизации. Возникают как объективный фактор развития общества и требуют объединенных усилий всего человечества для их решения. Три группы проблем: 1) Суперглобальные проблемы (общемировые). Предотвращение мировой ракетно-ядерной войны. Развитие экономической интеграции. Новый международный порядок на условиях взаимовыгодного сотрудничества. 2) Ресурсные (общепланетарные). Общество и природа. Экология во всех проявлениях. Демографическая проблема. Энергетическая проблема, продовольственная. Использование космоса. 3) Общечеловеческие (субглобальные) проблемы гуманитарного ряда. Общество и человек. Проблемы ликвидации эксплуатации, нищеты.

скачать реферат Екатерина Великая

Но война закончилась мирным договором между Россией и Швецией в 1790 г, по которому Швеция отказывалась от территориальных претензий к России,  и были восстановлены прежние границы. Таким образом за годы царствования Екатерины Великой России удалось осуществить вековые внешнеполитические задачи: овладеть выходом в Черное море, обезопасить южную границу и присоединить Крым, Правобережную Украину и Белоруссию,. закрепиться в прибалтийском регионе. В целом политика Екатерины в сфере культуры вплоть до конца 80 х годов 18 века была либеральной. Это был, пожалуй, один из наиболее спокойных периодов в истории русской литературы. Немало было сделано в те годы и в области просвещения: открыты училище при Академии художеств, Смольный институт, воспитательные дома в Москве и Петербурге. Общество благородных девиц в Петербурге с отделением для мещанских девиц, коммерческое училище, проведена школьная реформа, преобразованы кадетские корпуса, в основу преподавания пытались внедрить новейшие достижения европейской педагогической мысли.

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
скачать реферат Россия в конце XV-XVI вв.

Церковный собор 1551г. («Стоглав») привел к единообразию все обряды, утвердил единый для всей страны пантеон святых. В 1550г. принят новый Судебник, основанный на Судебнике 1497г. , наиболее расширенный и систематизированный : усилилась власть феодала над крестьянином. В 50-е годы составлен сборник бытовых нравственно- моральных и юридических правил поведения. Хотя далеко не все из реформ Избрание Рады удалось осуществить, все же они означали невиданный шаг вперед в направлении централизации и преодолении феодальной раздробленности. В целом реформы способствовали и усилению военной мощи Российского государства. В конце 50-х гг. реформы постепенно угасают, правительственная группировка попадает в опалу, ситуация в стране резко меняется. Проанализируйте основ. направления внешней политики России в XVII веке. Во внешней политике перед Россией стояли три основные задачи: Воссоединение с Украиной и Белоруссией. Обеспечение выхода к Балтийскому и Черному морям. Достижение безопасности южных границ. Воссоединение с Украиной стало важнейшей внешнеполитической акцией Российского государства.

скачать реферат Реформы Ивана Грозного и начало самодержавия на Руси

Сила аргументации автора заключается в том, что он ставит Ивана IV в окружение государственных деятелей современной ему Западной Европы, и на международном фоне московский самодержец вырастает в мощную, величественную фигуру. Программа реформ Особенно государственный и политический талант Ивана Грозного раскрывают реформы 50-х годов XVI века. Важнейшей чертой политической истории Русского государства 50-х годов являются многочисленные реформы, направленные на дальнейшее развитие и укрепление Русского централизованного государства. Общей чертой реформ 50-х годов является их антибоярская направленность. Провозглашая эти реформы, правительство Ивана IV изображало их как мероприятия, цель которых заключалась в том, чтобы ликвидировать последствия боярского правления и укрепить экономические и политические позиции тех социальных групп, чьи интересы оно выражало и на которые опиралось - дворян, помещиков и верхи посада. При этом есть основание говорить о наличии у правительства Ивана IV целого плана реформ, охватывающих широкий круг вопросов внутренней политики и включавших в себя мероприятия в области землевладения, и финансовые реформы, и, наконец, реформы церковные.

скачать реферат Сословно-представительная монархия в России

В 60-х годах 16 века в условиях сложной внешней политики, проводимой Русским государством, и напряжённой Ливонской войны правительство обращается к земскому собору по вопросам, касающимся международных отношений. В июне 1566 года в Москве был созван земский собор о войне и мире с Польско-Литовским государством. После смерти Грозного наступает известное ослабление самодержавия, усиление борьбы в среде правящих верхов, дворцовые смуты. Господствующие сословия стремятся поднять роль земского собора как органа, который должен содействовать укреплению центральной власти в стране, в частности, участвовать в решении вопроса о престолонаследии. Русский приказный деятель, эмигрант 17 века Г.К.Котошихин выделяет особый период в истории Русского государства начиная с избрания («обирания») на царство Фёдора Ивановича (1584 год) и до воцарения Алексея Михайловича, считая этот период временем ограниченной монархии . Соборное уложение 1649 года закрепившее социально-экономические сдвиги Русского государства, отрозило и возросшую власть самодержавного монарха. 2 и 3 главы Уложения устанавливали жёсткую кару за преступления, направленные против личности царя, его чести, здоровья, за преступления, совершаемые на территории царского дворца.

скачать реферат Столыпин как реформатор

Однако, эта политика оставалась внутренне противоречивой. И не только потому, что в ней преобладали административные меры и недооценивалось значение частного предпринимательства. Главное заключалось в том, что самому курсу правительства не хватало сбалансированности между потребностями промышленности и сельского хозяйства. Несбалансированность хозяйства стала одной из причин экономического кризиса начала 20 столетия, который затем сменился длительной "депрессией" 1904-1908 годов. С 1909 по 1913 год начинается экономический подъем. В результате прошедшего кризиса слабые, маленькие предприятия разорились, ускорился процесс концентрации промышленного производства. В 80 - 90 годы временные предпринимательские объединения замещаются крупными монополиями; картелями, синдикатами (Продуголь, Проднефть и т.д.). Одновременно с этим идет укрепление банковской системы (Русско-Азиатский, Петербургский международный банки). В начале 20 века Россия являлась средне развитой страной. Наряду с высоко развитой индустрией в экономике страны большой удельный вес принадлежал раннекапиталистическим и полуфеодальным формам хозяйства - от мануфактурного до патриархально-натурального.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.