телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Религиозный ареал Украины /Укр./

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Відомі також випадки, коли церква і конфесійні громади, опанувавши національні звичаї й традиції, пристосувавши їх до своєї практики, зберігають самобутність національної культури етнічних меншин, служать засобом і формою задоволення потреб у національному, земляцькому чи сімейному спілкуванні. Слід відзначити і той факт, що взаємозв'язок релігії та етносу веде до створення певних історичних спільностей — етноконфесійних груп і меншин. Етноконфесійні групи — це відособлена частина народу, культурно-побутові, мовно-етнічні та інші особливості яких є наслідком політико-територіальної та історично-географічної ізоляції на релігійно-політичній, релігійно-культурній, релігійно-світоглядній основі. В етнополітичній історії України етноконфесійні групи переплітали релігію, культуру, політику, ідеологію та мораль у тугий вузол гострих проблем людського життя, внаслідок чого виникали політико-неврологічні ситуації, конфліктні зони і т. ін. Етноконфесійні меншини — це обособлена частина народу чи нації зі своєрідною культурою, побутом, психічним складом, які утворилися внаслідок ізоляції, пов'язаної з релігійною належністю. Відносини її членів часто регулюються особливою системою соціального контролю: церковними статутами і релігійною системою права, думками віруючих, нормами релігійної моралі та ін. 2. Етнічний склад населення і конфесійна різноманітність в Україні Для глибшого розуміння відмінностей обрядово-культової практики конфесій і церков в Ук раїні, навіть у межах одного віросповідання, доцільно розглянути етнічний склад населення України, а також вплив поліетнічного складу українського народу на утворення конфесійного різноманіття. Попри наявність загальнонаціональних рис українського народу, його культура і побут зберігають певні відмінності, що знаходить відображення в ритуально-культовій практиці, оформленні церковної архітектури, проведенні релігійних свят та обрядів. Безперечно, це обумовлено насамперед характером історичного розвитку окремих районів України, природно-географічними умовами, соціально-етнічними особливостями формування населення та ін. Як відомо, територія України поділяється на низку окремих історико-етнографічних зон — Наддніпрянщина, Поділля, Полісся, Слобожанщина, Волинь, Прикарпаття та Закарпаття. Наведений умовний поділ території на етнографічні зони має особливості, що характеризують, своєю чергою, культуру й побут тих чи інших груп населення. Історично на зазначених територіях склалися такі найвідоміші етнографічні групи: українські горяни (гуцули, лемки, бойки) в західноукраїнських областях; поліщуки, пінчуки, литвини — на Поліссі; севрюки — у східноукраїнських областях тощо. Історично обумовлена поліетнічна структура населення України доповнювалася різноманітними етнонімами, полі-тонімами, антропонімами та іншими групами. Інколи внаслідок віросповідного забарвлення етнічної самосвідомості, тобто підміни етноніма конфесіонімом, виникали навіть певні віросповідні групи. Так, на Буковині існувало населення — як романомовне, так і українське, що звалося волохами через православну належність. Етно-соцільна структура ускладнювалася також завдяки переселенцям із інших регіонів і країн.

Внаслідок розколу в АСД від них відійшли громади адвентистів реформаційного руху, які все ж таки залишились у межах віросповідання. Громади адвентистів у нашій країні об'єднано в Українську уніонну конференцію АСД. Загалом, вищезгадані протестантські церкви справляють помітний вплив на всі сфери суспільного життя і, передусім, на духовність народу. Церкви окремих національних меншин в Україні представлені такими релігійними конфесіями: Закарпатська реформатська церква (угорська) має своїх послідовників серед угорців (мадярів), які проживають головно в Закарпатській області. Реформатське віровчення близьке до догматів ортодоксального кальвінізму, започаткованого у 20-х pp. XVI ст. в період Реформації. Послідовники реформатського віровчення з'явилися на теренах України внаслідок угорської колонізації Закарпаття, що мала місце в період загарбання Угорщини Оттоманською імперією, та витіснення звідти українського населення. Слід зазначити, що частину послідовників реформатської церкви складають чехи, а певна частина угорців є послідовниками католицизму. Взагалі, протестантські течії, що набули поширення в Україні, беруть активну участь у суспільному житті, відродженні української духовності та держави. Російська православна старообрядницька церква (Білокриницької згоди) та Російська православна старообрядницька церква (Безпопівської згоди) сформувалися на території України серед російських переселенців, які тікали від релігійних переслідувань після церковної реформи XVII ст. у Російській державі. Перші поселення старовірів виникли на Чернігово-Сіверщині у 60-х pp. XVII ст. У XVIII ст. старовірські поселення з'явилися в Подільській губернії (засновані пилипівця-ми) та в межах Північної Буковини (засновані ли-пованами). Серед релігійних організацій російських національних меншин варто відзначити й громади молокан, які виникли на теренах України в першій третині XIX ст. через переслідування їхніх прихильників з боку Російської православної церкви. Трохи раніше в Україні заснували свої селища православні сектанти-духобори, які також тікали від переслідувань. Нарешті, на початку 30-х pp. XX ст. в Україні серед російського населення утворилися секти прихильників Істинно-православної церкви (ІПЦ). Об'єднання релігійних громад іудейського віровизнання мають своїх послідовників з-поміж єврейської національної меншини. Поселення євреїв в Україні обумовлено історично. Серед єврейського населення є також прихильники сучасних течій в іудаїзмі, що про них йшлося вище. Іудаїстськими громадами в Україні керують два центри. Вірмено-григоріанська апостольська церква, послідовниками якої є представники вірмен. Перші вірменські колонії виникли на сучасній території України (в Криму) ще в XI ст., але компактні поселення з'явились у XV—XVII ст. на західноукраїнських землях. Серед вірмен є й послідовники Вірмено-католицької церкви. Караїми — народ, який живе переважно в Криму; походить від послідовників секти іудаїзму, що виникла ще у VIII ст. у Вавилоні та не визнавала Талмуду. Все це обумовило існування в Україні етноконфесійної групи — караїмів. Кримчаки — етнічна група, що живе також переважно в Криму і е нащадками давнього місцевого населення Криму, яке згодом прийняло іудаїзм (за іншою версією, це нащадки кримських євреїв і генуезців, які перейняли тюркську мову).

Серед новітніх релігійних культів, що зараз набули поширення і в Україні, певний інтерес викликають, а надто серед молоді, окультизм, або окультні релігії. Слово "окультний" означає "таємний", тому всім окультним релігіям властива таємна, секретна для широкого загалу, природа вірувань і ритуалів. Утім, це не перешкоджає брати участь в обрядах і ритуалах цих релігій усім бажаючим. Тому сучасна молодь у пошуках нових образно-чуттєвих, екзотичних вірувань звертається інколи до окультизму. Дедалі частіше про ці культи почали писати на сторінках преси. Є потреба в науковому роз'ясненні широкому загалові та, зокрема, працівникам правоохоронних органів, особливостей окремих окультних вірувань, їхньої сутності й проявів. Особливу зацікавленість серед вірувань окультизму викликає культ сатанізму. Сатанізм — це наслідок обожнення диявола, образ якого створено релігіями іудаїзму та християнства. Послідовники сатани — сатаністи — вважають, що перебувають з ним у зв'язку (в буквальному чи символічному значенні). Вони щиро визнають, що звертаються за допомогою до демонічних сил або ж до могутності самого сатани. Серед сатаністів є групи своєрідних ортодоксів, які вважають сатану реально духовною істотою, наділеною розумом, волею і почуттями. Інші сатаністи, помірковані, розглядають сатану лише як символ темних сил природи, що їх людина, маючи певні навички, може використати у власних цілях. Відродження сатанізму відбулося на початку XX ст. завдяки Алістеру Кроулі (1875—1947), який, за переказом, уклав договір із сатаною та називав себе "великим звіром Об'явлення" (звір, що виходить із безодні). У 60-х pp. у СІЛА виникла Церква сатани, яку заснував Антон Лавей (Ентоні Лабей). Він же написав "Біблію сатани". Послідовники церкви вважають сатану символом сили, яка дозволяє досягти влади та успіху. Церква сатани діє цілком легальне, має свою ієрархію; щоби стати її членом, необхідно пройти складний обряд випробування і посвячення. До громади прихильників сатани у США, яка практикує чорну магію, входять люди з різноманітних верств населення. Сатанізм безпосередньо є спотворенням християнства, його, так би мовити, зворотним боком (наприклад, сатаністи вшановують чорний колір, що символізує тілесні спокуси, на відміну від білого — символу чистоти і трансцендентності у християнстві'). Сатана є "князь світу цього" (їв., 12:31; 16:11), він протиборствує Богові та вимагає, щоб демони й люди поклонялися йому. Тому сатаністи вшановують "князя світу", як Творця і Бога, моляться йому, вдаються до чудотворств і пророцтв. Вони гадають, що тоді як сила християнського Бога (якщо Він іще не вмер) убуває, сила сатани зростає. Ісус Христос зображується ними як талановитий містифікатор, що обманув безсильних і розгублених людей, обіцяючи їм спасіння в обмін на покірність. Тим, хто вступає до громади сатаністів, пропонують звільнитися від почуття вини й комплексу неповноцінності, навіяних іудео-хрис-тиянським світорозумінням, користуватись усіма радощами й насолодою життя. Члени таких громад збираються щотижня чи щомісяця на "служби" (збори), найчастіше в кількості 13 осіб (чоловіки й жінки), пародіюючи в такий спосіб Тайну Вечерю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

Развитию эстрадного иск-ва способствовали режиссёры А. П. Конников, А. П. Тутышкин, Д. В. Тун-кель, Е. П. Гершуни, Г. М. Полячек и др. Высокого мастерства достигло пск-во танца народов СССР, демонстрируемое в эстрадных концертах Ансамблем нар. танца СССР (худ. рук. И. А. Моисеев), ансамблями - "Берёзка" (худ. рук. Н. С. Надеждп-на), танца Украинской ССР (худ. рук. П. П. Вирский), танца Грузинской ССР (худ. рук. Р. Ш. Рамишвили и И. И. Сухишвили) и др. Развитие получил жанр эстрадного танца, включающий танцевальную эксцентрику, хореографич. акробатику, ритмич. танцы и др. Выдающегося успеха добился М. Эсамбаев, создающий танцевалыю-драматич. миниатюры. Возрождается иск-во пантомимы (Б. Амарантов и др.). В 1963 организован Молодёжный пантомимич. ансамбль (худ. рук. Н. Павловский). Всю организационно-творч. работу в области Э. осуществляет Мосэстрада (Москва), Ленэстрада (Ленинград) и филармонии в республиках и областях. Гастроли эстрадных артистов по СССР и за рубежом проводит Союзконцерт, по РСФСР - Росконцерт, по Украине - Укр. концерт. Сов. эстрадные артисты с успехом демонстрируют своё иск-во во многих странах мира

скачать реферат Дети-сироты. Секты в городе - миф или реальность?

Хорошая цифра? А через год, два?! Подсчитали? Мы с Вами наблюдаем уже не скрытую, а явную экспансию иностранными религиозными организациями на территории нашей страны. Так что, дети-сироты - политический инструмент в руках религиозных организаций? И будущая политика нашей страны формируется уже сейчас, в интернатах, детских домах, училищах? В данный момент Украина является полигоном для религиозных идеологий иностранных организаций. Кто это остановит? Экспансия иностранными религиозными организациями Украины, миф или реальность? Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области религии или убеждений в соответствии с его желаниями. "Кто обладает молодежью, обладает будущим",- Адольф Гитлер. Список литературы

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
 Неизвращенная история Украины-Руси Том I

Товарищества имени Шевченка разные т. т. (укр.) Записки Истор.-филол. отдела Укр. Акад. Наук. (укр.) Зубрицкий Д.P История Галицко-Русского Княжества (русск.) Избраные произведения украинских революц. демократов (русск.) История Руси..P анонимн. авт.P (изд. 1895 г. Львов) (русск.) История Русов..P анон. авт.P конец 18 века (русск.) История Украинск. Литературы.P изд. Укр. Ак. Наук. (укр.) История Укр. Соц. Сов. Республики (укр.) Календари: Просвета, Русск. Народи. Союз и другие (русск., укр.) Каманин Н.P Очерк гетманства Сагайдачного (русск.) Киевская Старина комплект за все годы издания (русск.) Ключевский В..P Курс Русской Исторри в 8 т. т. (русск.) Клименко П.P Цехи на Украине (укр.) Коваленский Н..P Русская История (русск.) Копыстянский А.P История Руси в 3 т. т. (русск.) Кордуба М.P Связи Антоновича с Галичиной. (укр.) Костоморов Н.P Собрание сочинений (русск.) Коханик П.P Украинская провокация, Русь и православие. (русск.) Красный Архив Воспоми«. о гражд. войне. (русск.) Краткая Летопись Малой России

скачать реферат Парадоксы религиозной статистики

ПАРАДОКСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СТАТИСТИКИ      Мы думаем, что статистика является выраженным в цифрах отражением действительности. Мы верим результатам социологических опросов и референдумов. Верим, несмотря на то, что прекрасно понимаем, что голоса или проценты иногда можно дописать или недописать. Вопрос можно сформулировать так, что ответ будет известен заранее. И, наконец, даже если мы имеем дело с точными данными, всегда остается возможность представить их по-разному, под определенным углом взглянув на полученные результаты. В январе 2002 года тайной за семью печатями оказалась религиозная статистика. Обычно в конце месяца выходил журнал "Людина і світ", в котором можно было узнать все о религиозных организациях Украины. Для особо нетерпеливых существовала возможность обратиться в Госкомрелигий с соответствующей просьбой и получить ответы на интересующие вопросы. Как бы там ни было, перед нами "Сравнительные данные о количестве религиозных организаций отдельных церквей, действующих в Украине по состоянию на 01.01.2002 г."      Cамой многочисленной религиозной организацией Украины является Украинская Православная Церковь - 9423 прихода, 131 монастырь, 15 духовных учебных заведений (1805 студентов стационара и 2360 заочников), 3076 воскресных школ, 74 периодических издания.

 Спецназ ГРУ: Пятьдесят лет истории, двадцать лет войны...

За рядового и сержанта пятьсот долларов США, за офицера от двух до пяти тысяч. Несмотря на то, что сами спецназовцы соблюдали строжайшую секретность при ведении разведки объекта и подготовке к выполнению поставленной задачи, по тому, как их «пасли» в городе, было ясно, что группу «сдали» российской стороне. В частности, у КПП постоянно дежурила милицейская машина. Но все это были признаки косвенные. Однажды обнаружились и явные. Как-то вечером Александра вызвали на КПП. Сам факт удивил и насторожил командира. О его нахождении именно здесь, в Севастополе никто не знал. Выйдя на КПП, он увидел мужчину, внешне производившего впечатление интеллигентного человека. Незнакомец поздоровался и уточнил, тот ли Александр человек, которого он ждал. Александр подтвердил это. Тогда мужчина предложил отойти и поговорить. Отошли в парк, присели на скамейку. Незнакомец открыл «кейс», «упакованный» импортным баночным пивом, которое в то время на Украине было редкостью, и предложил угощаться. «Как Вы думаете, кто я?» спросил незнакомец, когда они отхлебнули из банок. «Полагаю, что представитель Службы Беспеки» (Служба Беспеки Служба Безопасности Украины (укр.)Pответил Александр. «Видимо теперь пришла очередь проверки по Вашей линии». «Отнюдь» ответил незнакомец, «Я человек Поденева. Слыхали про такого?»

скачать реферат Украинская православная церковь

В результате, Украина имеет три православные церковные юрисдикции, подозрительное отношение со стороны Константинополя, сильную зависимость от зарубежных религиозных центров. Наконец, (и это наихудшее) сама идея украинской автокефальной церкви была существенно дискредитирована. Политизированная УПЦ сегодня В то же время уровень политизации религиозной жизни дошел до опасного уровня: в условиях острого многостороннего межцерковного конфликта все больше расширяется круг организаций, групп и лиц, которые склонны использовать противостояние для достижения определенных политических целей. Особенно ярко это проявляется во время парламентских и, особенно, президентских выборов 1994 г., когда церкви были близки к превращению в партии. Руководство УПЦ-КП, УАПЦ и УГКЦ поддерживает Л.Кравчука, УПЦ, которая находится в юрисдикции Московского патриархата - Л. Кучму. Последний, на данном этапе, не скрывает своих симпатий к УПЦ как к самой многочисленной из религиозных организаций Украины, к тому же канонической, и очень резко критикует УПЦ-КП (среди прихожан которой он своего электората не видит).

скачать реферат Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Масштаби депопуляції (переважання померлих над народженими) протягом останніх років найбільшими були у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях, де раніше мав місце найвищий природний приріст населення. Низькі коефіцієнти природного приросту характерні не лише для областей Донбасу і Придніпров'я, але і для Вінницької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Другим регіоном за величиною відносних показників природного приросту населення є південні території України — Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. До третього ареалу за близькими за значеннями показниками природного приросту населення входять Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області. В цих областях від'ємні значення показників природного приросту є значними. Єдиний ареал на Україні, в якому відносні показники природного руху населення мали додатне значення і протягом значного історичного періоду зберігався природний приріст населення, формується такими областями, як Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Львівська, Волинська та Чернівецька області. У 1998 р. цей приріст був лише у Закарпатській і Рівненській областях.

скачать реферат Биография П.Сагайдачного

Ради этого он поддерживал военно-политические акции, проводимые Польшей, воюя то с Москвой, то с Оттоманской Портой Заслуга Сагайдачного в достижении мира, в Хотинской битве, равнозначного общей победе, тем более велика, что, как повествуют историки, в разгар военных действий немалая часть поляков дезертировала с поля боя. Заключение. Таким образом, эра гетмана П.Сагайдачного вошла в отечественную историю как время, когда был поднят престиж украинского казачества, вышедшего на первое место в общественной жизни вместо шляхты, которая постепенно утрачивала роль ведущего сословия из-за своего ополячивания и измены материнской церкви. Сагайдачный поднял роль Киева как культурного и религиозного центра Украины. Освященные православные владыки утверждали в верующих убеждение в том, что казацкий Киев является наследником славы княжьего Киева. Таким образом устанавливалась идея преемственности исторического процесса от Руси-Украины к будущей гетманской украинской державе. Гетман своей деятельностью утверждал идею соборности Украины, объединения ее земель в единый национальный организм.

скачать реферат Гражданское общество и правовое государство

Законы были обязательными лишь для рядовых граждан, но не для руководства правящей коммунистической партии, которое фактически ставило себя над законом. Приобрело распространение так называемое «телефонное право», которое означало навязывание партийно-государственными руководителями своей воли правоохранительным органам, в том числе прокуратуре и судам, по тем или другим конкретным вопросам. Эти и подобные явления в политико-правовой системе, конечно, не могли исчезнуть сразу с образованием независимого украинского государства. Некоторые из них так или иначе дают о себе знать и поныне. Важнейшее из сделанного в развитии в Украине правового государства состоит в конституционном закреплении его основ - принципов верховенства правового закона (права) и деления власти, прав и свобод человека. Процитируем соответствующие положения Конституции Украины: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст. 1); «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (ст. 8); «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» (ст. 6). Особое место в Конституции Украины имеет закрепление прав и свобод человека и гражданина.

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Контрольные вопросы по истории России IX - XX век

Объединению двух народов способствовал национальный и религиозный гнет Украины. Социальные и национальные противоречия, усиленные религиозным гнетом, вызвали массовые выступления населения Украины. В конце 16-первой половине 17 в. по Украине прокатилась волна крестьянско-казацких восстаний. Их участники выступают против панско-шляхетского гнета, за сохранение родного языка, обычаев предков, за православную веру. Самое мощное из них - восстание на Украине и Белоруссии в 1648 г. (возглавлял Б. Хмельницкий), которое вылилось в национально-освободительную борьбу за воссоединение с Россией. Тема 7. Эпоха Петра Великого. Создание Российской империи. 1. Дайте характеристику основным реформам Петра Источники: История России IX-XX вв.: Учебник под ред. Г.А. Амона, Н.П. Ионичева - М.: ИНФРА-М, 2002. с 182-197. Отечественная история до 1917 г.: учебное пособие под ред. проф. И.Я. Фроянова.- М.: Гардарики, 2002. с 213-217. Главной целью реформ ПетраI было создание сильного европейского государства, обладающего современной армией и флотом, имеющего морские выходы в соседние страны и Мировой океан.

скачать реферат Традиционные методы прогнозирования

В данной курсовой работе мы попытаемся разобраться, что представляет собой прогнозирование. Убедительное истолкование даётся в проекте Закона Украины “ Про державне прогнозування, планування і розробку програм економічного і соціального розвитку України та її регіонів”, автором которого является доктор экономических наук, профессор Беседин В. Ф. Прогнозирование – это получение информации о будущем; это предвидение, которое делится на научное и ненаучное (интуитивное, каждодневное и религиозное – псевдопредвидение). Научное предвидение базируется на знаниях закономерностей развития природы, общества и мышления; интуитивное – на так называемом жизненном опыте, связанными с аналогиями, приметами и т. д.; религиозное предвидение ещё называют пророчеством, то есть верой в надприродные силы, предрассудки и др. Прогнозирование – это предвидение, которое базируется на специальном научном исследовании. Какие же бывают прогнозы? Поисковый – это определение возможного положения явления в будущем; нормативный – определение путей и сроков достижения возможного положения явления, которое принято за цель.

скачать реферат Шпора по философии

Процесс мышления присущ только человеку и представляет р-т его сложной организации. Мышление - это рез-т сравнения и комбинирования представлений, возник на основе ощущений и памяти. Главные причины исторического развития - просвящение. Был просвятителем. Свобода личности: свобода торговли, частной собственности, мысли, совести, демократии. Материю характеризует: протяженность, внутренняя сила, способность ощущать и чувствовать. Материя способна к эволюции форм: неорганическая, растительная, животная. Гносеология: источник познания - материальный мир. Познание начинается с чувственного и поднимается к теор. обобщением. Атеист, но считает необход. сохранение религиозн. веры для народа. 40. ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА УКРАИНЕ В 11-13 ВВ. Становление фил. мысли укр. народа проходило в рамках дух. культ. Киевской Руси.Благодаря введению хрис-ва КР приобщается к достижениям мировой культуры.Контакты с Византией, Болгарией дают возможность исполь-ть достиженияантичн. и византийской философий для развития фил. мысли.Все это происходит на фоне отечественной культуры, кот.опирается на давние тради- ционное мировоззрение восточных славян.

скачать реферат Конфессионального пространства Украины во второй половине 1990-х гг

Западная Украина “креативна” и в ином смысле. Она выделяется по числу православных реликвий, занимая  второе место после Киевско-Черниговского ареала, чье религиозно-культурное наследие в основном связано с древнерусским этапом в истории Украины. Множество чудотворных списков богородичных икон в XVI—XIX вв. было прославлено на стыке современных Волынской, Ровенской, Тернопольской областей. Причем многие из них не имеют четких изводов-прототипов и часто почитаются верующими сразу нескольких конфессий. С Почаевским монастырем связано и легендарное предание о явлении Богоматери и имя одного из немногих православных святых, чье подвижничество проходило в “провинции”. Полный отказ от религиозного наследия Западной Украины для УПЦ МП просто не возможен. Тем более, что на востоке и на юге Украины крупных центров, монастырей, имеющих дореволюционную историю, довольно мало. Канонические аспекты функционирования религиозной организации для православных христиан очень важны. Они, хотя и с оговорками, имеют решающее значение для священноначалия, клира, небольшой части паствы, разбирающейся в церковном праве.

скачать реферат Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Міністерство освіти та науки УкраїниДніпропетровський Національний УніверситетБіолого-екологічний факультетК у р с о в а р о б о т а на тему: виды, популяции которых благодаря принятым мерам относительно их охраны не вызовут обеспокоенности, однако не подлежат использованию и требуют постоянного контроля. В «Красную Книгу Украины» занесены следующие виды водно-болотных птиц: Розовый пеликан (Peleca us o ocro alus), Ряд Пеликанообразные (Pelica iformes),Семейство Пеликановые (Peleca idae).Статус – II категория Кудрявый пеликан (Peleca us crispus), Ряд Пеликанообразные (Pelica iformes), Семейство Пеликановые (Peleca idae). Статус – II категория. Хохлатый баклан (Phalacrocorax aris o elis), Ряд Веслоногие (Peleca iformes), Семейство Баклановые (Phalacrocorocidae). Сатус – II категория. Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus), Ряд Веслоногие (Pelica iformes), Семейство Баклановые (Phalacrocorocidae). Статус – II категория. Желтая цапля (Ardeola ralloides), Ряд Аистообразные (Cico iiformes), Семейство Цаплевые (Ardeidae).

Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Редкие растения, краткая характеристика

Охраняется астранция крупная в Бело­вежской пуще (Белоруссия) и в Калнмуйжском бору (Литва). Тысячелистник голый — Achillea glaberrima Klok, Редчайший эндемичный вид Украины. Многолетнее травянистое растение высотой 16—35 си с немногочисленны­ми стеблями и укороченными облист­венными веточками в пазухах стебле­вых листьев. Листья темноватые, линей­ные, черешковые перистораздельные; корзинки— в рыхлых сложных щитках. язычки краевых цветков желтые. Растет в Донецкой обл. и заповедни­ке «Каменные могилы» (Бесташ-гора). на гранитных скалах на площади около 4 кмІ Арника горная — Ar ica mo a a L. Редкой вид, находящийся в России на границе ареала. Многолетнее травянистое растение с прямостоячим малооблиственным стеблем 15—80 см высотой. Розеточные листья широкие, овальные, цельнокрайние, стеблевые — супротивные, продол­говатые или ланцетные; корзинки оди­ночные, верхушечные; краевые цветки язычковые, бесплодные, желтые, срединные — трубчатые, оранжево-желтые. обоеполые. Растет в Карпатах, Белоруссии. Лит­ве, Латвии, а за их пределами — в Средней и Южной Европе, В Карпа­тах место обитания вида сосредоточены на высоте 900—2000 м над ур. м. па лугах, влажных, но не заболоченных грунтах, а в Литве.

скачать реферат География: 9 класс (Шпаргалка)

Население и хозяйство 13/2 Восточная Сибирь. Ресурсы и развитие. 14/2 Дальневосточный регион. Проблемы развития. 15/2 Сотрудничество России и стран СНГ. 16/2 Государства Прибалтики. Особенности развития и перспективы сотрудничества. 17/2 Белорусия. 18/2 Молдавия. 19/2 Украина. 20/2 Государства Закавказья - Грузия, Армения, Азербайджан. 21/2 Государства Средней Азии - Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия. 22/2 Казахстан. 1/1 Географическое положение и границы России 2/1 Численность и естественный прирост населения России 3/1 Национальный и религиозный состав населения России 4/1 Миграции. Их виды и значение. 5/1 Особенности расселения населения по территории России. 6/1 Городское и сельское население. Урбанизация. Формирование городских агломераций. 7/1 Природно-ресурсные основы России. 8/1 Традиционная, командная и рыночная системы в истории развития России. 9/1 Структура экономики России. Межотраслевые производственные комплексы. 10/1 Развитие военно-промышленного комплекса. Конверсия. 11/1 География Российской науки. 12/1 Характеристика машиностроительного комплекса России 13/1 Характеристика топливно-энергетического комплекса России 14/1 Характеристика комплекса отраслей по производству конструкционных матриалов и химических веществ. 15/1 Металлургический комплекс России. 16/1 Характеристика химико-лесного комплекса России. 17/1 Агропромышленный комплекс России 18/1 Инфраструктурный комплекс России 19/1 Развитие транпортного комплекса России. 20/1 Рекреационные ресурсы России.

скачать реферат Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

Для того чтобы определить геологические запасы, необходимо учитывать и коэффициент успешность розведки (промышленных открытий), которые составляют 0,55. Суммарные прогнозы геологических запасов нефти и газа в недрах Северо-Крайней глубинно-разломной зоны и северного борта Днепровско-Донецкой впадины могут составлять 7-10 млрд.т. нефтевого эквивалента. В Днепровско-Донецкой впадине есть Южный прогиб и южный борт который примыкает к нему. По геологической структуре они равнозначны к вышеуказанным. Основываясь на этих расчетах,можно прогнозировать запасы нефти и газа 3-5 млрд. т нефтеного эквивалента. В перспективе целесообразно использовать нефть для производства машинного топлива и как сырье для химической промышленности.Список использованной литературы: В. Качан «Розміщення продуктивних сил України 5. О.Главати, Г.Бурлак «Состояние и перспективы нефтеперерабатывающей отрасли Украины» // «Экономика Украины» №3 1997г. стр. 18-27.

скачать реферат Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

Юрий Дрогобыч был первым украинским автором, чья книга вышла в Риме: там напечатано его сочинение «Прогностическая оценка текущего», то есть научных знаний и фактов в плане их продуктивности. Юрй Дрогобыч был учителем знаменитого немецкого поэта-гуманиста Конрада Цельса. Ректором Волонского университета, являющегося центром европейской юридической науки, на протяжении 24 лет был украинец Григорий Ореховский (Оржеховский). Не все студенты-выпускники европейских университетов возвращались на родную Украину, продолжая научную карьеру в Европе. Потребность Украины в ученых возросла с открытием Академии: сначала Острожской, затем – Киево- Могилянской. Научная проблематика украинского ренессанса окружала проблематику религиозную. Страстный поборник православия богатейший украинский магнат князь Василий-Константин Острожский для перевода на славяно-русский язык Священного Писания собирает настоящий научный коллектив, приглашая из европейских университетов ученых без различия вероисповедания: среди них были, кроме православных, и протестанты и католики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.