телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Игры. Игрушки -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Администрирование сетей /Укр./

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Незважаючи на істотні відмінності цих двох архітектур (хоча один час експерти щиро протиставляли їх одну до одної), обидві вони ознаменували собою часткове повернення до централізованої обчислювальної моделі і до відповідної організації всіх процесів адміністрування. (Справедливості заради зауважимо, що якщо поява архітектури e PC і технологій типу, що примикають, Wired for Ma ageme і Wake-o -LA щиро мало на меті скорочення експлуатаційних витрат, то адептів мережних комп'ютерів не в останню чергу надихали! можливості нових технологій, що вперше одержали прописку в I er e .) У прагненні до всеїдності Еволюція концепцій адміністрування відбувалася не тільки уздовж архітектурної осі, але й у просторі тих об'єктів, що поступово утягувалися в “сферу компетенції” керуючих засобів. З погляду розв'язуваних задач, у період, коли мейнфрейми знаходилися в зеніті слави, їхнє адміністрування можна було з повною підставою віднести до категорії системного, що не в останню чергу означало існування єдиної уяви обчислювального середовища. Поява розподілених архітектур у якомусь змісті відкинуло всю індустрію адміністрування тому, оскільки на початку цієї епохи “нового часу” задача керування обмежувалися контролем за функціонуванням окремих компонентів (мережного устаткування, персональних комп'ютерів і робочих станцій, запам'ятовуючих пристроїв, периферії інших типів і ін.), причому в багатьох випадках справа зводилася до простого збору даних про ресурси замість справжнього керування їхньою роботою. Цей перехідний тип керування ще не можна віднести до мережного адміністрування в суворому значенні цього слова. Останнє виникло тільки тоді, коли в адміністратора з'явилася можливість оперувати єдиним представленням мережі. Одночасно був зроблений перехід від управління функціонуванням окремих пристроїв до аналізу трафіка в окремих ділянках мережі, керуванню її логічною конфігурацією і конкретними робочими параметрами, причому всі ці операції можна було виконувати з однієї керуючої консоли. Якщо слідувати траєкторії історичного розвитку засобів адміністрування, то наступний крок полягав у реалізації функцій управління інформаційними системами в цілому, а це означало, що в перелік контрольованих об'єктів додалися мережні операційні системи, розподілені бази даних і сховища даних, додатки і, нарешті, самі користувачі. У цьому зв'язку цікаво проаналізувати еволюцію співвідношення між мережним і системним адмініструванням. Нові проблеми, що виникли в розподілених середовищах, призвели до того, що на якийсь час мережне управління стало розглядатися в якості головної турботи адміністраторів інформаційних систем. З погляду ситуації на ринку це висловилося в різкому збільшенні попиту на платформи мережного управління (HP Ope View, IBM e View, Su e Ma ager, Cable ro SPEC RUM), що служили базою для запуску керуючих додатків. Системне ж адміністрування при цьому як би відійшло на другий план, а відповідний інструментарій фігурував у якості автономних служб, зовнішніх стосовно платформ і додатків мережного управління. Ця інверсія, що не цілком відповідає логікі функціонування корпоративних інформаційних систем (оскільки мережа відіграє роль усього лише допоміжної інфраструктури), зберігалася протягом декількох років.

Такий підхід припускає насамперед наявність засобів аналізу поводження користувачів, у ході якого повинні бути виявлені як їхні преваги, так і проблеми, що виникають у повсякденній роботі. Результати, отримані на цьому етапі, повинні служити відправною точкою для так називаного активного керування взаємодією між основними об'єктами адміністрування - користувачами, додатками і мережею. Термін “активне” розуміє постійне відслідковування характеру роботи користувальних додатків і оперативне втручання в цей процес у тому випадку, коли рівень сервісу, одержуваний користувачем, не відповідає очікуваному. Для найбільше адекватного реагування на виникаючі проблеми прихильники концепції активного адміністрування закликають використовувати аналітичні засоби підтримки прийняття рішень. Проте перед тим, як справа дійде до конкретних мір, системний адміністратор повинен мати формальний опис тих послуг, що ІТ-відділ зобов'язаний надати конкретному користувачу, і мати у своєму розпорядженні надійні засоби виміру параметрів сервісів у реальному часі. Один із варіантів цього сценарію поступово оформився в самостійну концепцію керування ІТ-услугами. Управління ІТ-услугами Передумови, що викликали до життя цю ідею, воістину давні як світ. Спроби максимально регламентувати роботу корпоративних ІТ-відділів, а в ідеалі поставити їхній бюджет у пряму залежність від якості обслуговування всіх інших підрозділів із тієї або іншою частотою починалися протягом всієї історії існування інформаційних технологій. Втім, специфіка адміністрування високо гетерогенних розподілених середовищ і небачене різноманіття мережних, комунікаційних і прикладних сервісів у сьогоднішніх корпоративних ІС змусило по-новому глянути на цю проблему2. Якщо говорити про сучасний етап розвитку інформаційних технологій, то навіть на цьому порівняно короткому відрізку часу концепція управління ІТ-услугами встигнула перетерпіти помітні зміни. На початку 90-х років її практична реалізація зводилася до розгортання систем класу Service Desk/Help Desk, спрямованих переважно на фіксацію подій, що відбувалися в розподіленому середовищі. Проте поступово акцент усунувся на рішення виникаючих проблем, а потім і на профілактичне адміністрування, що згадувалося вище. Логічним завершенням цього еволюційного шляху стала бізнес-орієнтованість усіх процедур, пов'язаних з управлінням ІТ-услугами. На практику це означає насамперед сувору формалізацію взаємовідносин між ІТ-відділом і всіма іншими підрозділами організації. У що підписуються між ними контрактах на обслуговування (Service Level Agreeme , SLA) повинний утримуватися вичерпний перелік ІТ-послуг, умов їхній надання і санкцій за порушення цих умов (в ідеалі такі санкції виражаються в зменшенні суми відрахувань відповідного підрозділу в бюджет ІТ-відділу), опис засобів контролю за наданням послуг із боку їхнього споживача, а також аналогічного інструментарія, застосовуваного постачальником послуг - мережним або системним адміністратором. Зауважимо, що згадані контракти SLA не є чимось новим в області ІТ-послуг. Їхнє підписання - обов'язковий крок при делегуванні хоча б частини адміністративних функцій сторонньої організації.

Втім, сьогодні, наприкінці 90-х років здається, що інакше і бути не могло. Найгостріша конкуренція між провідними виробниками мережного устаткування змушує останніх застосовувати у своїх продуктах унікальні архітектурні рішення, деталі котрих практично ніколи не стають надбанням широкої громадськості. Тому навіть для реалізації базових можливостей протоколу S MP модулі-агенти для конкретного устаткування звичайно надає його постачальник. Якщо ж справа доходить до детального контролю за роботою пристрою, то без керуючого ПО від виробника апаратного засобу попросту не обійтися. Результат такого розвитку подій неважко пророчити заздалегідь: індустрія ПО мережного управління виявилася розділеної на трьох частини. Першу утворять платформи мережного управління - аналоги операційних систем, що формують середовище для запуску додатків, але при цьому вони володіють обмеженою функціональністю. Типовими прикладами продуктів цієї категорії є Ope View компанії Hewle -Packard і SPEC RUM виробництва Cable ro . Другий сегмент пов'язаний із керуючими додатками виробників мережних апаратних засобів, про які тільки що говорилося. Проте вони розраховані на всеосяжне управління тільки цілком визначеною групою пристроїв і рідко дозволяють обслуговувати вироби інших компаній. Подібні додатки пропонуються практично усіма відомими постачальниками устаткування; найбільше яскраві представники продуктів цієї категорії - CiscoWorks, 3Com ra sce d, or el/Bay Op ivi y, ForeView (цікаво, що згадана вище розробка Cable ro не ставиться до данної групи , оскільки із самого початку створювалася в якості універсальної керуючої платформи). Нарешті, замикають хід численні програми третіх фірм, націлені на рішення вузьких задач мережного адміністрування. З погляду користувача описана ситуація означає тільки одне: набір застосовуваних засобів мережного адміністрування стає дзеркальним відбитком “зоопарку” встановленого активного устаткування. На щастя, у самий останній час ситуація, здається, почала змінюватися до кращого і монополії виробників на засоби управління що випускається ними устаткуванням незабаром може прийти кінець. Як і в інших областях, штурм неприступної міцності, що здавалася, почали молоді фірми. Помітного успіху домоглася компанія Ukiah Sof ware, продукт якої - e Road Ac ive Policy Sys em - спроможний контролювати роботу маршрутизаторів, комутаторів, серверів віддаленого доступу і серверів додатків декількох постачальників, включаючи 3Com, Cable ro , Cisco Sys ems і Ex reme e works. Системне адміністрування Функціональна область управління, що відносяться до цієї сфери, чітко визначені в специфікаціях ISO: •рішення проблемних ситуацій (діагностика, локалізація й усунення несправностей, реєстрація помилок, тестування); •управління ресурсами ( врахування, контроль використання ресурсів, виставляння рахунків за використані ресурси й обмеження доступу до них); •управління конфігурацією, спрямоване на забезпечення надійного й ефективного функціонування всіх компонентів інформаційної системи; •контроль продуктивності (збір і аналіз інформації про роботу окремих ресурсів, прогнозування ступеня задоволення потреб користувачів/додатків, заходи для збільшення продуктивності); •захист даних (управління доступом користувачів до ресурсів, забезпечення цілісності даних і управління їхнім шифруванням).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Римские историки IV века

Его противники назвали его Кунктатором (Медлителем). XV Публий Валерий Попликола Публий Валерий, сын Волеза, первый триумф отпраздновал над вейентами, второй - над сабинянами, третий - над {187} тем и другим народом (вместе). (2) Так как он не избрал себе коллегу по консульству на место умершего Триципитина42 и обладал в совершенно безопасном месте в Велии43 домом, он возбудил подозрение в домогательстве царской власти. (3) Узнав об этом, он сетовал перед народом, что с его стороны опасаются таких поступков, и послал людей разрушить свой дом. (4) Он вынул секиры из пучков прутьев и на народном собрании поверг их на землю. (5) Он издал закон о праве обжалования перед народом решений магистратов. За это и был назван Попликолой. (6) Когда он умер, его похоронили на общественный счет и почтили трауром матрон в течение года. XVI Авл Постумий Изгнанный Тарквиний укрылся в Тускуле у своего зятя Мамилия. Когда он, подняв мятеж в Лации, стал сильно теснить римлян, Авл Постумий был объявлен диктатором44 и сразился с врагами у Регильского озера45. (2) Так как победа казалась сомнительной, начальник конницы велел разнуздать лошадей, чтобы они помчались с неудержимой силой; так римляне рассеяли строй латинян и захватили их лагерь. (3) Среди римлян отличились выдающейся доблестью двое юношей, выделявшиеся на своих белых конях

скачать реферат Программные средства интернет

Эксперимент с ARPA E был настолько успешен, что многие организации захотели войти в нее, с целью использования для ежедневной передачи данных. И в 1975 году ARPA E превратилась из экспериментальной сети в рабочую сеть. Ответственность за администрирование сети взяло на себя Defe ce Commu ica io Age cy (DCA), в настоящее время называемое Defe ce I forma io Sys ems Age cy (DISA). Но развитие ARPA E на этом не остановилось; Протоколы CP/IP продолжали развиваться и совершенствоваться. В 1983 году вышел первый стандарт для протоколов CP/IP, вошедший в Mili ary S a dards (MIL S D), т.е. в военные стандарты, и все, кто работал в сети, обязаны были перейти к этим новым протоколам. Для облегчения этого перехода DARPA обратилась с предложением к руководителям фирмы Berkley Sof ware Desig - внедрить протоколы CP/IP в Berkley (BSD) U IX. С этого и начался союз U IX и CP/IP. Спустя некоторое время CP/IP был адаптирован в обычный, то есть в общедоступный стандарт, и термин I er e вошел во всеобщее употребление. В 1983 году из ARPA E выделилась MIL E , которая стала относиться к Defe ce Da a e work (DD ) министерства обороны США.

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
 Театральная Энциклопедия

В 1928 в печати началась т. н. "театральная дискуссия", в ходе к-рой националисты пытались опорочить лучшие совр. русские и белорусские пьесы. Передовые деятели сов. т-ра, поддержанные сов. и партийными орг-циями, отстояли реалистич. тенденции, социалистич. идейность нац. иск-ва. 30-е годы принесли театру БССР новые успехи. Начала расти сеть театров. Возникли: Белорус. гос. т-р оперы и балета (1933), Гос. рус. драм. т-р БССР (1932), Белорус. ТЮЗ (1931), областные и колхозно-совхозные т-ры. Накануне Отечественной войны в БССР насчитывалось 23 театра. 1-й БГДТ ставил пьесы об индустриализации ("Гута" Кобеца) и коллективизации страны ("Конец дружбы" Крапивы), о борьбе трудящихся за социалистич. отечество ("Отечество" Черного). Этапными спектаклями были "Гибель волка" Самуйлёнка (1939) о борьбе с кулачеством, "Партизаны" Крапивы (1938) о гражданской войне в Белоруссии и сатирич. комедия "Кто смеётся последним" Крапивы (1939). Т-р продолжал ставить пьесы на сюжеты из истории и фольклора Белоруссии ("Соловей" Бядули). Поставил пьесы рус. и укр. сов. драматургов ("Беспокойная старость" Рахманова, "В степях Украины" Корнейчука) и классику (Островского, Мольера)

скачать реферат Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

Сложно представить себе, к чему может привести, например, обновление версии операционной системы на одном из серверов. Смогут ли после этого рабочие станции обмениваться данными с этим сервером? Не возникнет при этом каких-либо непредусмотренных проблем? Куда проще иметь дело с сетью, в которой все серверы, равно как и все рабочие станции, оснащены операционной системой Wi dows 2000, обмен данными происходит с использованием «чистого» IP, а количество сегментов сети, целиком и полностью построенной на базе E her e , минимально. Поведение такой системы куда более прогнозируемо, а её модернизация куда менее проблематична. Мало того, при смене обслуживающего персонала новые работники смогут быстрее войти в курс дела и приступить к выполнению своих обязанностей.4.3. Создание прецедентаСтандартизация позволяет «создать прецедент», благодаря которому администрирование сети становится более упорядоченным. Введение стандарта позволяет формализовать порядок выполнения каждой административной процедуры. Формируя стандарт, мы создаём прецедент, руководствуюсь которым обслуживающий персонал должен действовать при выполнении своих обязанностей.

 Театральная Энциклопедия

Т-р "Берез?ль" осуществил остро публицистич., агитац. пост.: "Октябрь" (1922), "Рур" (1923)-текст коллективный, "Джимми Хиггинс" по Синклеру (1923), "Пролог" Бондарчука (1927). Здесь пост. "Коммуна в степях" Кулиша (1925), "Яблоневый плен" Днепровского (1927). В Т-ре им. Т. Г. Шевченко (Днепропетровск) пост. "Когда народ освобождается" Мамонтова (1929) и "Яд" Луначарского (1926). В Т-ре им. М. К. Заньковецкой шли пьесы И. А. Кочерги ("Фея горького миндаля", 1926), Я. А. Мамонтова ("Над бездной", 1923, "Ave Maria", 1924, "До третьих петухов", 1925), Е. М. Кротевича ("Сентиментальный чёрт", 1923) и др. В 20-е гг. формируется мастерство нового поколения режиссёров и актёров-А. С. Курбаса, Г. П. Юры, Б. В. Романицкого, В. С. Василько, А. М. Буч-мы, Н. М. Ужвий, Ю. В. Шумского, ставших впоследствии выдающимися деятелями У. т. Укреплению реалистич. позиций молодых театр. коллективов помогали старые мастера укр. сцены - П. К. Саксаганский, М. К. Заньковецкая. Расширяется сеть т-ров, укрепляется их актёрский и режиссёрский состав, создаются колх. т-ры. Значительных творч. удач т-ры достигли в пост. пьес рус. сов. драматургии: "Любовь Яровая" (Одесский т-р им

скачать реферат Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000

Министерство образования РФ НГТУ Курсовой проект по «Администрированию сетей» на тему: «Безопасность файловых ресурсов сети Wi dows 2000»Факультет: АВТ Группа: АС-812 Студент: Баторова С.М. Преподаватель: Шахмаметов Р.Г. Новосибирск 2002СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .3 1. ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА .4 1.1.Система FA .4 1.2.Система FA 32 .5 1.3. Система FS .5 2. ЗАЩИТА ФАЙЛОВ .9 2.1. Разрешения для файлов 10 2.2. Устранение конфликта с разрешениями 13 3. ЗАЩИТА ПАПОК .14 3.1. Изменение разрешений для файлов и папок .15 4. ПРИСВОЕНИЕ ФАЙЛА ИЛИ ПАПКИ 17 5. НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НОВЫХ ФАЙЛОВ И ПАПОК .18 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАНИЯ ФАЙЛОВ 19 7. УСТАНОВЛЕНИЕ ДИСКОВЫХ КВОТ .20 7.1. Управление дисковыми квотами .21 7.2. Создание новой записи квот 22 7.3. Удаление записи квоты 22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23 ЛИТЕРАТУРА .24 ВВЕДЕНИЕ При создании системы безопасности новой ОС Wi dows 2000 разработчики фирмы Microsof постарались учесть как существующий опыт использования системы безопасности Wi dows 4.0, так и реализовать новые наборы механизмов и протоколов безопасной работы с информацией. Wi dows 4.0 выбрана не случайно: она позиционируется как ОС для предприятий, обладает встроенными возможностями разграничения доступа к ресурсам и за 6 лет экс- плуатации хорошо зарекомендовала свои существующие и потенциальные возможности безопасности.

скачать реферат Защита электронной почты в Internet

Подобные атаки с использованием снифферов пакетов, транспортных протоколов и протоколов маршрутизации проводятся с целью перехвата информации, получения доступа к частным сетевым ресурсам, искажения передаваемых данных. Они вполне могут использоваться для перехвата сообщений электронной почты и их изменений, а также для перехвата паролей и имен пользователей. 5-й способ. Атаки на уровне приложений используют хорошо известные слабости серверного программного обеспечения (se dmail, H P, F P). Можно, например, получить доступ к компьютеру от имени пользователя, работающего с приложением той же электронной почты.Для защиты сетевой инфраструктуры необходимо использовать: 1. Прежде всего сильные средства аутентификации, например, технология двухфакторной аутентификации. 2. Эффективное построение и администрирование сети. Речь идет о построении коммутируемой инфраструктуры, мерах контроля доступа и фильтрации исходящего трафика, закрытии «дыр» в программном обеспечении с помощью модулей «заплаток» и регулярном его обновлении, установке антивирусных программ и многом ином. 3. Криптография, которая не предотвращает перехвата информации и не распознает работу программ для этой цели, но делает эту работу бесполезной.

скачать реферат TCPIP

TCPIPКогда узел del a получает IP-пакет и проверяет IP-адрес места назначения, то он опознает любой из трех своих IP-адресов. Эти три строки файла hos s задают каждому IP-адресу узла del a символьные имена. Фактически, первый IP-адрес имеет два имени: "dev e rou er" и "del a", которые являются синонимами. На практике имя "del a" используется как общеупотребительное имя машины, а остальные три имени - для администрирования сети. Файлы hos s и e works используются командами администрирования и прикладными программами. Они не нужны собственно для работы сети i er e , но облегчают ее использование. 5.9. IP-таблица маршрутов Как модуль IP узнает, какой именно сетевой интерфейс нужно использовать для отправления IP-пакета? Модуль IP осуществляет поиск в таблице маршрутов. Ключом поиска служит номер IP-сети, выделенный из IP-адреса места назначения IP-пакета. Таблица маршрутов содержит по одной строке для каждого маршрута. Основными столбцами таблицы маршрутов являются номер сети, флаг прямой или косвенной маршрутизации, IP-адрес шлюза и номер сетевого интерфейса.

скачать реферат Вексельное обращение /ИК "Единство"/

Техническое обеспечение информационных систем, как правило, представляют корпоративные сети, построенные на основе локальных компьютерных сетей, глобальных сетей передачи данных, например I er e . Для администрирования сетей используются высокопроизводительные и высоконадёжные сервера известных фирм-изготовителей под управлением таких операционных систем как Wi dows , U ix, ovel e Ware. Современные технологии клиент-сервер и I er e /i ra e позволяют организовывать сложные распределённые информационные системы с использованием различных средств проектирования и разработки. Однако, немаловажную долю в построении подобных систем составляют распространенные офисные пакеты, например MS Office97 фирмы Microsof . В силу простоты использования, невысокой стоимости, обширной функциональности, специфики российских сетей построенных на технологиях фирмы Microsof , для реализации учётного и аналитического аппарата информационных систем инвестиционной компании широко используется редактор электронных таблиц MS Excel97. MS Excel97 позволяет создавать электронные таблицы любого формата и любой сложности, работать с внешними базами и банками данных, в том числе и с использованием сети I er e и многое другое.

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Что такое вирусы?

Список не маленький, но обязательный. Иначе толку от такой программы не будет никакого. Кроме вышеперечисленного антивирус должен быть надежен, быстр и удобен в работе (отсутствие "зависаний" и прочих технических проблем), качественно обнаруживать вирусы всех распространенных типов, не иметь "ложных срабатываний", обладать возможностью лечения зараженных объектов, периодически (чем чаще, тем лучше) обновляться (пополнять базу новыми вирусами), быть мультиплатформенным (DOS, Wi dows, Wi dows95, Wi dows , ovell e Ware, OS/2, Alpha, Li ux и т.д.) и иметь возможность администрирования сети. На сегодняшний день существует несколько ведущих антивирусных пакетов: российские A iviral oolki Pro лаборатории Евгения Касперского (www.avp.ru) и Dr. Web от "ДиалогНауки" (www.drweb.ru), а также западные McAfee o al Virus Defe ce от е work Associa es (www.macafee.com), or o A iVirus от Syma eс (www.syma ec.com) и некоторые другие. Тема выбора антивируса требует отдельного разговора, поэтому в следующем номере мы подробно остановимся на последних версиях этих продуктов, разберём все их преимущества и недостатки, и даже проведём некоторые тесты.

скачать реферат Компьютерная сеть ОАО "Лепсе"

Остальные были установлены в цеха на учет производимой продукции и затрат средств потребляемого сырья. ЛВС в то время на предприятии еще не существовало, информация передавалась с помощью гибких магнитных дисков (НГМД) в информационный центр. С этого же года на предприятии стала происходить автоматизация обработки информации: маркетинг, сбыт, математическое обеспечение. Рабочие станции были соединены между собой по модему и данные передавались по телефонной паре. После чего все компьютеры соединялись толстым коаксиальным кабелем. Затем перешли на тонкий коаксиальный кабель. Количество компьютеров оставалось таким же. В 1998г было принято решение по созданию единой ЛВС, и поставили сервер E WARE 4.11. В качестве системной службы работала операционная система Wi dows2000. Через этот сервер осуществлялся выход в I er e и управление администрированием сети. После чего на базе ПК производился монтаж и план будущей ЛВС уже существующей в настоящее время. По 2004г производилась разработка и монтаж ЛВС. Были поставлены коммутируемые узлы (КУ) в каждом здании, где находились ПК, использовавшие технологию 100 Base FX, применялся оптоволоконный кабель для соединения КУ между собой, была использована топология построения «звезда».

скачать реферат Компьютеры как средство общения людей

Эта сеть, названная ARPA E , предназначалась первоначально для изучения методов обеспечения надежной связи между компьютерами различных типов. Многие методы передачи данных через модемы были разработаны в ARPA E . Тогда же были разработаны и протоколы передачи данных в сети - CP/IP. CP/IP - это множество коммуникационных протоколов, которые определяют, как компьютеры различных типов могут общаться между собой. Эксперимент с ARPA E был настолько успешен, что многие организации захотели войти в нее, с целью использования для ежедневной передачи данных. И в 1975 году ARPA E превратилась из экспериментальной сети в рабочую сеть. Ответственность за администрирование сети взяло на себя Defe ce Commu ica io Age cy (DCA), в настоящее время называемое Defe ce I forma io Sys ems Age cy (DISA). Но развитие ARPA E на этом не остановилось; Протоколы CP/IP продолжали развиваться и совершенствоваться. В 1983 году вышел первый стандарт для протоколов CP/IP, вошедший в Mili ary S a dar s (MIL S D), т.е. в военные стандарты, и все, кто работал в сети, обязаны были перейти к этим новым протоколам.

скачать реферат Windows 98

Windows 98Система EFS так же обеспечивает схему защиты файлов в среде Wi dows 2000. Однако не следует забывать о том, что при использовании шифрования производительность работы системы снижается. Заключение В аттестационной работе рассмотрены вопросы организации корпоративной сети. Данная тема имеет немаловажное значение для дальнейшего развития предприятия. На сегодняшний день разработка и внедрение локальных информационных систем является одной из самых интересных и важных задач в области информационных технологий. Появляется потребность в использовании новейших технологий передачи информации. Интенсивное использование информационных технологий уже сейчас является сильнейшим аргументом в конкурентной борьбе, развернувшейся на мировом рынке. Особое внимание уделено вопросам безопасности и администрирования сети. В качестве ОС выбрано сервера Wi dows 2000 Adva ced Server, ОС рабочих станций Wi dows 2000 Рrofessio al, т.к. эти ОС наиболее надежны и большее количество современного ПО рассчитано на эти ОС. Кроме ОС Wi dows 2000 обладает гибкостью, позволяющей расширять, сужать или распределять серверные системы без ущерба для многофункциональности и соотношения цена/быстродействие для платформы операционной системы.

скачать реферат Основные проблемы новой сетевой политики политических партий и общественных организаций

В декабре 2003 года на проводимом ООН Всемирном саммите информационного общества (WSIS) делегации ряда стран (Россия, Китай, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия) намеревались поставить вопрос об учреждении под эгидой ООН специального контролирующего органа, который бы занимался администрированием сети «Интернет». Вышеупомянутая проблема стала главным камнем преткновения, грозившим сорвать первую в истории глобальной сети встречу на высшем уровне, посвященную проблеме борьбы с киберпреступностью, спамом и компьютерными вирусами. Западные эксперты настаивали на сохранении статус-кво, когда сеть контролируется исключительно полугосударственной компанией ICA . Как известно, в настоящее время административные функции в Интернете выполняет общественная организация ICA (Корпорация по распределению номеров и имен в Интернете), которая базируется в американском штате Калифорния. Ее деятельность сводится к распределению блоков IP-адресов и регулированию прав на доменные имена верхнего уровня. Страны-инициаторы проекта хотели бы передать административные функции структуре, подконтрольной ООН, – например, уже существующему Международному телекоммуникационному союзу (I U).

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
скачать реферат Типовые задачи администрирования сети Windows 2000

Rela ive ID (RID) Mas er Этот контроллер предоставляет новым пользователям и группам пользователей относительные идентификаторы (RID). Данный идентификатор необходим для формирования уникального идентификатора безопасности (SID) для каждого нового объекта типа «пользователь», «группа пользователей» или «компьютер». Управление носителями ролей FSMO Как мы видим, по сравнению с доменом 4.0 количество служебных контроллеров возросло. Если залогом стабильной работы домена 4.0 было наличие головного контроллера домена (PDC) и сервера динамического распределения IP-адресов (DHCP), то количество потенциальных узких мест сети Wi dows 2000 представляется заметно большим. Соответственно увеличилось и количество утилит администрирования, используемых в повседневной работе, доскональное знание которых является залогом устойчивой работы сети. Помимо унаследованных и привычных утилит Server ma ager и User Ma ager из состава 4.0, для администрирования сети Wi dows 2000 применяются дополнительно еще шесть программных средств, рассмотрению которых мы и посвятим этот раздел.

скачать реферат Локальные сети

История сети I er e В 1961 году Defe ce Adva ced Research Age sy (DARPA) по заданию министерства обороны США приступило к проекту по созданию экспериментальной сети передачи 500пакетов. Эта сеть, названная ARPA E , предназначалась первоначально для изучения методов обеспечения надежной связи между компьютерами различных типов. Многие методы передачи данных через модемы были разработаны в ARPA E . Тогда же были разработаны и протоколы передачи данных в сети - CP/IP. CP/IP - это множество коммуникационных протоколов, которые определяют, как компьютеры различных типов могут общаться между собой. Эксперимент с ARPA E был настолько успешен, что многие организации захотели войти в нее, с целью использования для ежедневной передачи данных. И в 1975 году ARPA E превратилась из экспериментальной сети в рабочую сеть. Ответственность за администрирование сети взяло на себя Defe ce Commu ica io Age cy (DCA), в настоящее время называемое Defe ce I forma io Sys ems Age cy (DISA). Но развитие ARPA E на этом не остановилось; Протоколы CP/IP продолжали развиваться и совершенствоваться. В 1983 году вышел первый стандарт для протоколов CP/IP, вошедший в Mili ary S a dar s (MIL S D), т.е. в военные стандарты, и все, кто работал в сети, обязаны были перейти к этим новым протоколам.

скачать реферат Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации

Информационная система организации задействована при выполнении следующих задач: - обеспечение своевременной, полной и объективной информации о результатах деятельности за определенный промежуток времени; - обмене информацией между персональными компьютерами (ПК) сотрудников организации через локальную сеть; - обмене информацией между персональными компьютерами, расположенными не в данном помещении через удаленный доступ; - получении информации через электронную почту . - ведении документооборота и делопроизводства организации; - хранения данных деятельности организации в электронном виде. Структурно ИС включает в себя 5 персональных компьютеров Рис.1. Все ПК с операционной системой Wi dows объединены в локальную сеть с возможность обмена информацией, 100 Mbi /c через сетевой концентpaтop. Администрирование сети осуществляется с помощью программы Wi dows Server, установленного на ПК3 (сервере сети). Через сервер локальной сети (ПК3) и ПК1 организован удаленный доступ через модемы2 к корпоративной сети структурных подразделений, расположенных не в данном помещении.

скачать реферат Беспроводная территориально-распределенная компьютерная сеть строительной компании ООО "Спецтехмонтаж"

Рассмотрим план склада временного хранения представленный на рисунке 1. Рис. 1. План здания СВХ При рассмотрении плана склада временного хранения можно выявить лишь одну важную деталь с точки зрения построения вычислительной сети: на складе уже имеется одно автоматизированное рабочее место, которое выполняет определенные функции и обозначено пиктограммой (рисунок 1). Рассмотрим план удаленного производственного цеха, представленный на рисунке 2. Рис. 2. Схематичный план контейнерного терминала Из плана видно, что территория удаленного цеха имеет протяженность в 320 метров и ширину около 90, на которой располагаются: Место для временного размещения контейнеров; Место перегрузки груза; Стоянка грузового автотранспорта; Стоянка легковых автомобилей; Два вагончика отделанных под офис, для размещения контрольно управленческого персонала состоящего из 4 человек (рисунок 1.4 цифра 1). Цифрой 2 обозначено подсобное помещение, в котором располагаются дизель генератор и прочее электрооборудование. www.ixb .com www.rsd .ru www.xakep.ru www.ope e .ru www.pulsce .ru www.cisco.com Барановская Т.П., Лойко В.И. Архитектура компьютерных систем и сетей. М.: Финансы и статистика, 2003, 256 с. Манн С., Крелл М. Li ux. Администрирование сетей CP/IP. М.: Бином-Пресс, 2004, 656с. Смит Р. Сетевые средства Li ux. М.: Вильямс, 2003, 672 с. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 2003, 464 с. Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2005, 992 с. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003, 248 с. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003, 512 с.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.