телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для дома -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Охрана природных ресурсов /Укр./

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Внаслідок реалізації Основних напрямів державної екологічної політики буде створено систему екологічно збалансованого управління розвитком суспільства, яка стимулюватиме відновлення природних властивостей довкілля, компетентного регулювання використання природних ресурсів та розвиток продуктивних сил країни. Найбільш важливими наступними кроками в цій сфері будуть: розроблення та затвердження Верховною Радою Національної програми збереження біологічного різноманіття; зміцнення правових, фінансових, інституційних, наукових, освітньо-інформаційних та інших засад розвитку діяльності щодо збереження біологічного різноманіття та забезпечення її координації шляхом створення відповідного національного комітету; вжиття нагальних практичних заходів щодо охорони та відтворення видів тварин і рослин, насамперед рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення та збереження рослинних угруповань; обгрунтування та створення національної екологічної мережі та забезпечення її сумісності з аналогічними мережами сусідніх країн, розробка і впровадження конкретних міжгалузевих проектів збереження біологічного різноманіття на засадах збалансованості в регіонах, які мають особливе національне та міжнародне природоохоронне значення; подальший розвиток заповідної справи згідно з принципами поліфункціональності замість абсолютних заборон та вжиття термінових заходів щодо резервування цінних у науковому і природоохоронному відношеннях територій для наступного заповідання та забезпечення відповідного охоронного режиму з огляду на можливу приватизацію та подальше господарське використання земель; забезпечення наукової підтримки діяльності, удосконалення системи моніторингу, включаючи налагодження системи оперативного моніторингу на основі встановлення індикаторів за станом біологічного різноманіття, інвентаризацію природних ресурсів, ведення їх кадастрів на основі створення банків даних та геоінформаційних систем, впровадження ГІС-технологій; подальше формування системи громадської підтримки, екологічної освіти та інформування.

Саме в межах території України був створений перший в країні природний заповідник Асканія-Нова, як і згодом заповідні об’єкти Пілявін (Волинська губернія), Стужиця, Тиса, Княж-Двір, Піп Іван Мармароський (Карпати) та у долині Ворскли. На жаль, після 1917 року впроваджені “нові” методи соціалістичного господарювання вступили в жорстку суперечність як з традиційними, так і науково обгрунтованими підходами до природокористування. Індустріалізація в СРСР була зорієнтована, насамперед, на екстенсивне використання як природних, так і людських ресурсів, а розпочата у 1929 році суцільна примусова колективізація підірвала сільськогосподарське виробництво і призвела до різкого зниження його продуктивності. Одним із наслідків такої політики на українських землях став голодомор 1932-1933 років. На фоні закликів до покращання життя та підкорення природи втрачалися традиційні методи землекористування, порушувалась природна рівновага. Природоохоронна діяльність стала досить обмеженою. Загалом руйнувалася основна риса ментальності українців - любов до землі, природошанування. Великої шкоди природі України завдала Друга світова війна. На виконання рішень органів влади СРСР в галузі природокористування у післявоєнні роки, зокрема датованого 1948 роком "Про план полезахисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм для забезпечення високих і сталих врожаїв у степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР”, було створено більше 400 тис.га полезахисних лісосмуг, залісені сильноеродовані землі на площі понад 1,4 млн.га (з них 150 тис.га по берегах річок і водойм), але, разом з тим, ігнорувалися закони природи й усталені форми природокористування на фоні небувалого розмаху гігантоманії. Так, під час будівництва штучних водосховищ на Дніпрі було втрачено чимало земельних ділянок, цінних не лише в сільськогосподарському, а й в еколого-культурному аспекті. Крім того, набували розмаху плани зрошення (іригація), осушення боліт (меліорація) та поліпшеного використання земельних ресурсів (хімізація). Наслідком невпинного прагнення розширення площ орних земель стало зникнення близько 3000 малих річок України, швидка ерозія земель, виникнення умов для пилових торфових бур. Апофеозом екологічних лих, що спіткали Україну, стала катастрофа на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у низку соціально-економічних, медико-біологічних, психологічних, морально-етичних, світоглядних і культурних проблем. Аварія на ЧАЕС є найбільшою техногенною й екологічною катастрофою, десятиліття якої припадало на 1996 р. В результаті понад 41 тис. км2 території було забруднено радіонуклідами. Близько 46 тис. га орної землі та 46 тис. га лісу за рівнями забруднення, що перевищують 15 кюрі на квадратний кілометр (Кі/км2), вилучено з виробництва. Зона відчуження Чорнобиля становить серйозну загрозу для навколишнього середовища внаслідок наявності 800 поховань радіоактивних відходів із загальною активністю понад 200 кКі. Всередині саркофага відбуваються процеси, які не можуть повністю пояснити фахівці. Цей об'єкт є радіаційно небезпечним внаслідок наявності тріщин і значної кількості пилу.

Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. В окремих районах, де проведено осушення земель, відбувається неконтрольоване зниження рівня грунтових вод, зменшення потужності органічної маси, а в районах зрошення - підтоплення і засолення грунтів, деградація чорноземів, що призвело до негативних екологічних наслідків у районах Полісся та на півдні України. Нині 14,8 відсотка загальної площі поливних земель піддаються еродуванню, 1,5 відсотка - перезволоженню, понад 4 відсотки є солонцюваті та засолені. Збільшення мінералізації грунтових вод загрожує вторинним засоленням земель. Майже на всіх землях спостерігається неухильне зниження вмісту гумусу в грунтах. Тільки за 20 років (з 1961 року по 1981 рік) середній вміст гумусу в грунтах України знизився з 3,5 до 3,2 відсотка. Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого і надійного державного екологічного та митного контролю за ввезенням небезпечних відходів, брак відповідної законодавчої бази призводять до споживацького ставлення до землі. Використання у великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням може ще більше ускладнити екологічну ситуацію в Україні, знизити відтворювальну здатність біосфери та екологічну стійкість агроландшафтів. 4. ТРАНСПОРТ Значним забруднювачем довкілля є транспортна галузь, зокрема рухомі її засоби (автомобілі, тепловози, морські та річкові судна), що використовують як пальне різні види нафтопродуктів, а також стаціонарні об'єкти матеріально-технічного забезпечення (склади пально-мастильних матеріалів, заправні станції, станції технічного обслуговування, майстерні тощо). Значної шкоди довкіллю завдають відпрацьовані гази автомобілів, пально-мастильні матеріали, зливні води після миття автомобілів та їх агрегатів, пари різних шкідливих речовин, кислот, матеріалів, які використовуються в технологічних процесах ремонту автомобілів. Через великі обсяги використання пального автотранспорт забруднює навколишнє природне середовище токсичними компонентами: на рівні 25 відсотків - солями свинцю, на рівні 50 відсотків - оксидом вуглецю. У 24 великих містах України, зокрема в Києві, Харкові, Севастополі, Одесі, шкідливі викиди в повітря внаслідок роботи автотранспорту перевищують 50 відсотків загальної їх кількості. Залізничний транспорт України використовує приблизно 170 млн. куб. метрів води на рік. Близько 50 відсотків води використовується на господарсько-питні потреби, безповоротні втрати води становлять понад 40 відсотків. Щороку в каналізаційні мережі, природні водойми залізниця скидає понад 20 тис. тонн забруднюючих речовин, з яких майже 50 відсотків - без очищення. Основні забруднюючі речовини - це відпрацьовані гази тепловозів, нафтопродукти, фенол, аерозолі, сміття. Більш як половина всього обсягу викидів забруднюючих речовин у повітря річковим транспортом припадає на відпрацьовані вихлопні гази двигунів судноплавних засобів та автотранспорту - близько 500 тонн на рік на кожний великий річковий порт або транспортний вузол. Морський транспорт забруднює море відходами харчування, сміттям, нафтою та нафтопродуктами, що значно погіршує екологічний стан моря, особливо в припортових зонах. 5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО В Україні інтенсивно відбуваються процеси урбанізації. Їх негативними наслідками є: 1) концентрація і навантаження промислових об'єктів на обмеженій території, що призводить до високого рівня забруднення довкілля; 2) несприятлива територіально-планувальна структура міст, зумовлена підпорядкованістю інтересам нарощування промислового потенціалу, внаслідок чого промислові підприємства часто оточені житловими масивами, а весь транзитний транспорт проходить через міста, що значно збільшує їх загазованість; 3) другорядність проблем містобудування порівняно з пріоритетами промислового розвитку, що призвело до занедбаності таких важливих сфер життєдіяльності міст, як водопровід і каналізаційна мережа, технічний стан яких безпосередньо впливає на екологічний стан міст і якість питної води; 4) руйнування природного середовища великих міст.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Беседы у камина

Принято решение запретить вывоз из страны золота в любых количествах. Чтобы сбалансировать бюджет, проводилось сокращение вооружений. Принятый 20 марта 1933Pг. Закон об экономии сокращал на 500Pмлн долларов расходы на содержание государственного аппарата. 22 марта отменен сухой закон, что, безусловно, давало дополнительный доход в бюджет. Вводилась новая форма в подходе к сокращению безработицы. В марте 1933Pг. на основе Закона о чрезвычайных работах охраны природных ресурсов создавались Гражданский корпус охраны природных ресурсов и Администрация гражданских работ. Приобщение молодежи в возрасте 1723 лет к благоустройству окружающей среды позволило, на первом этапе, занять более 250Pтыс. человек. Они работали 5 дней в неделю (40 часов), получая 30 долларов в месяц (деньги в то время немалые), из них 25 долларов высылались семьям, остальные «карманные расходы». Добровольцы сажали леса, создавали водоемы, осваивали заброшенные земли. Вскоре они получили название «лесной армии» Рузвельта. Постепенно на основе практики Гражданского корпуса охраны природных ресурсов формировалась обширная программа общественных работ одно из новшеств «Нового курса»

скачать реферат Международно-правовые стандарты в Украине

Обязанность не наносить вреда окружающей природной среде "Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки" (ст.66 Коституції України). Эта обязанность урегулированна Законом Украины "Об охране окружающей природной среде" от 25 июня 1991 г. обязывает граждан рационально использовать природные ресурсы, осуществлять меры по предотвращению порчи, загрязнения, истощению природных ресурсов, негативному влиянию на состояние окружающей природной Среды. Если объектам природы нанесен вред, то размер ее определяется по специальным таксам относительно объектов животного мира, лесов; по специальным методикам определяются убытки, нанесенные рыбному хозяйству, водным ресурсам, а также в следствии загрязнения атмосферного пространства. В других случаях размер убытков определяется по фактически расходам, необходимым для восстановления нарушенного состоянию природных ресурсов. Действующее законодательство устанавливает правило, по которому в случае отказа в добровольном возмещении убытков, причиненных нарушением порядка использования и охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры, соответствующие споры решаются в судебном порядке.

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
 Беседы у камина

Это большая задача, поскольку потребуется кормить, одевать и обслуживать почти вдвое больше людей, чем их насчитывается даже в регулярной армии. Создав Гражданский корпус охраны природных ресурсов,[8] мы одним выстрелом убиваем двух зайцев: повышаем ценность наших природных ресурсов и в то же время оказываем немалую помощь нуждающимся. Все эти люди молодые мужчины пришли в Корпус совершенно добровольно, и речь не идет о какой-либо военной подготовке. Мы сберегаем не только природу, но и людей. Одно из больших премуществ такой работы состоит в том, что она имеет непосредственный характер и почти не требует применения машин. Во-вторых, я испросил и получил одобрение Конгресса на предложение ввести в действие крупные объекты государственной собственности в Масл Шолс, которые многие годы пребывали в убыточном простое.[9] В одном ряду с этим стоит обширный план капитального развития огромной территории в бассейне реки Теннесси.[10] Это улучшит условия жизни и сделает счастливее сотни тысяч людей, а косвенные выгоды получит вся нация

скачать реферат Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ№ 726, Министерство природных ресурсов Рф является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности, а также координирующим в случаях, установленных законодательством ф, деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Так, в области реализации государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды Министерство природных ресурсов РФ осуществляет следующие функции: – разрабатывает с участием других федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ основные направления изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, развития системы особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия; – разрабатывает и организует выполнение федеральных целевых программ геологического изучения недр и развития минерально-сырьевой базы, рационального использования и охраны водных объектов, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, охраны окружающей природной среды; – разрабатывает и осуществляет с участием других федеральных органов исполнительной власти меры по совершенствованию механизма экономического стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей природной среды, определяет методики экономической (стоимостной) оценки природных ресурсов; – осуществляет с участием других федеральных органов исполнительной власти прогнозирование влияния использования одних видов природных ресурсов на состояние других; – организует подготовку государственных докладов о состоянии окружающей природной среды и об использовании природных ресурсов в Российской Федерации и др.

 Беседы у камина

Я кратко сформулирую вам эти свои предложения. Во-первых, я запросил ассигнования, необходимые для того, чтобы в предстоящем финансовом году, который начинается 1 июля, сохранить текущий уровень расходов правительства на общественные работы и другие подобные цели. В том числе имеется в виду выделить дополнительные средства Администрации общественных работ, Администрации по защите фермерских хозяйств, Национальной администрации по делам молодежи, а также Гражданскому корпусу охраны природных ресурсов, чтобы сохранить все ныне действующие лагеря. Эти ассигнования, обусловленные ростом безработицы, будут на миллиард с четвертью долларов больше, чем предусмотрено проектом, который я направил Конгрессу 3 января этого года. Во-вторых, от имени администрации я предложил Конгрессу для удовлетворения потребностей страны в кредитах использовать дополнительные банковские резервы. Часть хранящегося в Казначействе золотого запаса примерно 1 миллиард 400 миллионов долларов будет использована для покрытия новых расходов правительства, а банкам будут предоставлены дополнительные кредитные ресурсы на три четверти миллиарда долларов

скачать реферат Экологическая экспертиза в России

Уровни инженерно-экологических изысканий: прединвестиционный – концепций, программ, схем отраслевого и территориального развития, комплексного использования и охраны природных ресурсов, схем и проектов инженерной защиты и т. п.; градостроительный – схем и проектов районной планировки, генпланов городов (поселений), проектов и схем детальной планировки, проектов застройки функциональных зон, жилых районов, кварталов и участков города; обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений; проектный – проектов строительства, рабочей документации предприятий, зданий и сооружений. Нормативная основа инженерно-экологических изысканий: – федеральные нормативные документы для проведения инженерных для строительства; – требования природоохранительного и санитарного законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; – постановления Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды; – нормативные документы Государственного комитета Российской федерации по охране окружающей среды; – Государственные стандарты и ведомственные природоохранные и санитарные нормы и правила с учетом нормативных актов субъектов Российской Федерации.

скачать реферат Экологические функции правоохранительных органов

При этом в своей деятельности они исходят из государственных интересов по обеспечению сохранности объектов природы. Социальное, экономическое значение каждого природного объекта определяет способы охранной деятельности, т.е. ведомственная милиция играет очень важную роль в охране природных ресурсов и в профилактике правонарушений еще и потому, что она специально для этих целей создается. Охрана природных ресурсов стала одной из ряда задач, которые органы внутренних дел решают совместно с другими государственными и общественными формированиями. Для того чтобы эта работа была наиболее целенаправленной и перспективной, в настоящее время назрела необходимость в: 1) создании специального аппарата, который бы координировал деятельность органов внутренних дел по борьбе с браконьерством и другими видами нарушений природоохранительного законодательства; 2) формировании, особенно в областях, краях и республиках с наиболее обильной и редкостной фауной и флорой, специализированных групп и подразделений (экологической милиции); в компетенцию которых входили бы непосредственная организация и проведение комплекса мероприятий, связанных с охраной природных ресурсов; 3) выделении конкретных сотрудников, организующих и проводящих работу по охране природы; 4) упорядочении нормативных актов органов МВД РФ, регламентирующих обеспечение надзора охраны природных объектов и рационального природопользования.

скачать реферат Экологический менеджмент

Рассматривается также создание Северосибирской железнодорожной магистрали и круглогодичное использование Северного морского пути на базе создаваемых тяжелых экранопланов НВА-1000. Проблемы Сибири и Дальнего Востока не решить, не создав условий, которые привлекли бы сюда людей (бесплатный переезд, выделение субсидий на жилье и обустройство, достойная зарплата, опережающее развитие инфраструктуры, налоговые льготы и другие виды государственной поддержки). Освоению здешних богатств способствовало бы и привлечение иностранных инвестиций на основе концессий, соглашений о разделе продукции и т.п. Список литературы: 1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): уч-к М.:Юрист, 1998 – 688 с. 2. Дерябин В.А. Общий экологический менеджмент. Курс лекций. Изд. УМЦ- УПИ. Ек., 2000 г. 3. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Учебное и справочное пособие – М: Финансы и статистика, 1999-672 с.:ил. 4. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник- Мн.: БГЭУ, 2001 -368 с 5. Варламов А.А., Хабаров А.В. Экология землепользования и охрана природных ресурсов. – М.: Колос, 1999. – 159 с.: ил 6. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов М.: Аспект Пресс, 1998 – 319 с 7.

скачать реферат Разработка нового метода использования нефтяных скважин

Сейчас она превышает 2,5 км . Большая часть нефти добывается с глубины 2-3 км . Пробурены скважины глубиной 4-5 км . По мнению ученых , нефть на территории автономного округа залегает и на больших глубинах - до 5-6 км . Существенное изменение структуры запасов нефти обуславливает необходимость поиска , создания и промышленного внедрения новых технологий воздействия на пласты и их призабойную зону . В следствие этого создаются предприятия , оказывающие сервисные работы и услуги нефтедобывающим компаниям . В связи со значительным падением уровня добычи нефти в начале 90-х годов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» активизировало усилия по внедрению на своих нефтяных месторождениях современных технологий и оборудования с целью увеличения продуктивности существующих скважин, а также повышения качества строительства и экологической безопасности новых скважин . После официального объявления части лицензионных участков Общества , расположенных в пойме р.Обь , зоной охраны природных ресурсов дальнейшую разработку данных участков стало возможным проводить только при условии применения современных, экологически чистых технологий бурения и добычи.

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Земельное право

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, являющееся федеральным  органом исполнительной власти, проводит государственную политику в сфере  изучения, воспроизводства и охраны природных ресурсов, координирует деятельность  иных федеральных органов в данной сфере в случаях и пределах, установленных  федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями  Правительства рф. В связи с упразднением Указом Президента Рф «О структуре федеральных органов исполнительной власти» ряда федеральных  органов – Государственного комитета Российской Федерации по земельной политике.  Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.  Федеральной службы лесного хозяйства России, выполнявших важные функции по  государственному управлению и охране земельных ресурсов, и передаче этих функций  Министерству природных ресурсов Российской Федерации, роль последнего в данной  сфере значительно выросла. В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации в Министерстве природных  ресурсов и его территориальных органах на основе подразделений, ранее  осуществлявших специальные функции управления в сфере природопользования и  охраны окружающей природной среды, соответствующие блоки: государственной водной  службы, государственной лесной службы, государственной геологической службы и  государственной службы охраны окружающей природной среды под руководством первых  заместителей Министра.

скачать реферат Борьба правоохранительных органов с экологическими правонарушениями

При этом в своей деятельности они исходят из государственных интересов по обеспечению сохранности объектов природы. Социальное, экономическое значение каждого природного объекта определяет способы охранной деятельности, т.е. ведомственная милиция играет очень важную роль в охране природных ресурсов и в профилактике правонарушений еще и потому, что она специально для этих целей создается. Охрана природных ресурсов стала одной из ряда задач, которые органы внутренних дел решают совместно с другими государственными и общественными формированиями. Для того чтобы эта работа была наиболее целенаправленной и перспективной, в настоящее время назрела необходимость в: 1) создании специального аппарата, который бы координировал деятельность органов внутренних дел по борьбе с браконьерством и другими видами нарушений природоохранительного законодательства; 2) формировании, особенно в областях, краях и республиках с наиболее обильной и редкостной фауной и флорой, специализированных групп и подразделений (экологической милиции); в компетенцию которых входили бы непосредственная организация и проведение комплекса мероприятий, связанных с охраной природных ресурсов; 3) выделении конкретных сотрудников, организующих и проводящих работу по охране природы; 4) упорядочении нормативных актов органов МВД РФ, регламентирующих обеспечение надзора охраны природных объектов и рационального природопользования.

скачать реферат Государственный экологический контроль

Так, оружие, яды, наркотики являются имуществом. Однако нарушением правил обращения с этими предметами, хищения их образуют составы преступлений не против собственности, а против общественной безопасности и здоровья населения. Говоря об отличии экологических преступлений от хозяйственных, следует отметить, что в большинстве норм об охране природной Среды об экономическом использовании природных ресурсов речь не идет вообще( ст.250 УК РФ). Ответстсвенность они предусматривают за нарушения правил охраны природных ресурсов путем неблагоприятного воздействия на них: уничтожения, повреждения, отравления, загрязнения. Конечно, с экономической точки зрения, природы является сырьевой базой хозяйствования, но акцент при анализе экологических преступлений надо делать на то, что природные ресурсы в своей совокупности образуют среду обитания человека и иных живых существ. Должен учитываться не только экономический ущерб, а главным образом - ущерб экологического характера: сдвиги в экологической системе, нарушения радиационного, теплового, энергетического баланса, влияния на здоровье людей.

скачать реферат Крутая шпора

Необходимо также иметь в виду особую специфику организации управления в сфере использования и охраны природных ресурсов и окружающей природной среды в целом, выражаюигуюся в комплексном подходе к их использованию и охране, в разделении хозяйственно- организаторских и контрольно-надзорных полномочий. Каковы основные функции государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды? Основными функциями государственного регулирования в области природопользования и охраны окружающей природной среды являются: - нормотворческая деятельность по рациональному использованию и охране окружающей природной среды; - организационная деятельность в данной сфере, в том числе планирование, финансирование, лицензирование; - мониторинг окружающей природной среды, контроль и надзор за соблюдением природоохранительного законодательства. Каковы основные методы государственного регулирования природопользования и охраны окружающей природной среды? Основные методы государственного регулирования природопользования и охраны окружающей природной среды, определяющими в настоящее время его характер и основное содержание, — административные и экономические методы.

скачать реферат Роль природоохранного законодательства РФ в решении глобальных экологических проблем

При этом в своей деятельности они исходят из государственных интересов по обеспечению сохранности объектов природы. Социальное, экономическое значение каждого природного объекта определяет способы охранной деятельности, т.е. ведомственная милиция играет очень важную роль в охране природных ресурсов и в профилактике правонарушений еще и потому, что она специально для этих целей создается. Охрана природных ресурсов стала одной из ряда задач, которые органы внутренних дел решают совместно с другими государственными и общественными формированиями. Для того чтобы эта работа была наиболее целенаправленной и перспективной, в настоящее время назрела необходимость в: 1) создании специального аппарата, который бы координировал деятельность органов внутренних дел по борьбе с браконьерством и другими видами нарушений природоохранительного законодательства; 2) формировании, особенно в областях, краях и республиках с наиболее обильной и редкостной фауной и флорой, специализированных групп и подразделений (экологической милиции); в компетенцию которых входили бы непосредственная организация и проведение комплекса мероприятий, связанных с охраной природных ресурсов; 3) выделении конкретных сотрудников, организующих и проводящих работу по охране природы; 4) упорядочении нормативных актов органов МВД РФ, регламентирующих обеспечение надзора охраны природных объектов и рационального природопользования.

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Проблемы экологии пути решения

Цель экологической стандартизации и нормирования - это установление комплекса обязательных норм, правил, требований по охране окружающей природной Среды, использованию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности (ст. 31). Государственные стандарты определяют понятия и термины, режим использования и охраны природных ресурсов, методы контроля за состоянием окружающей природной среды, требования по предотвращению вредного воздействия загрязненной окружающей природной среды на здоровье людей, другие вопросы, связанные с охранной окружающей природной среды и использованием природных ресурсов (ст.32). В соответствии с Декретом Кабинета министров Украины "О стандартизации и сертификации" (ст.4) нормативные документы по стандартизации делятся на: - государственные стандарты Украины; - отраслевые стандарты; - стандарты научно-технических и инженерных обществ и союзов; - технические условия; - стандарты предприятий. Правила применения стандартов на территории Украины устанавливает Государственный комитет Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

скачать реферат Экология Воронежского водохранилища

Заключение Для разрешения многочисленных противоречий при подготовке и эксплуатации водохранилищ и повсеместного превращения их в хранилища чистой воды и производителей биопродукции наряду с осуществлением хорошо известных организационных, технологических, экономических и экологических мероприятий разрабатывается оригинальная концепция, состоящая из трех взаимосвязанных элементов: 1. Обоснования необходимости утверждения статуса водохранилища как биогеосистемы, основной задачей, которой является производство воды надлежащего качества для обеспечения нормального функционирования как водных, так и наземных экосистем. Это, в первую очередь, относится к равнинным водохранилищам, расположенным в освоенных районах с высокой плотностью населения. 2. Обоснования необходимости осуществления всех видов хозяйственного использования водохранилища в том числе и регулирование ими стока лишь в пределах, не нарушающих нормального функционирования экосистем. 3. Обоснования необходимости улучшения использования и охраны природных ресурсов акватории и береговых зон водохранилищ на основе организации их пространственной и функциональной структуры путем районирования, планировки и обустройства.

скачать реферат Экономика и экология

Вы сможете получать и распространять информацию о конкретных экологических проблемах и действиях, способствующих их разрешению. Вы ознакомитесь с законодательством по охране окружающей среды, что позволит Вам наиболее эффективно использовать свои усилия. Вы сумеете оказать определенное давление на власти. Демонстрант. выражающий свое личное мнение, мало влияет на законодателей. Если же гражданин представляет многомиллионную организацию, ведущую активные телефонные переговоры, рассылающую письма и в конечном счете перетягивающую на свою сторону голоса избирателей, с их мнением нельзя не считаться. В конечном счете, если действующее законодательство нарушается, влиятельные организации типа Совета охраны природных ресурсов или Фонда защиты окружающей среды могут многое сделать, привлекая виновников загрязнения или чиновников к суду. Для этого опять же нужна, поддержка членов организации. В конце концов. Вы можете заняться охраной окружающей среды профессионально. Разнообразие выбора здесь гораздо шире, чем традиционная работа с дикими животными или устройство национальных парков.

скачать реферат Оцінка природних ресурсів

Виходячи із наявних запасів деревини, собівартості вирощування, норми дисконтування, алгоритмів Т. С. Хачатурова, лісові природні ресурси України можна оцінити (за запасами деревипи в лісах, що експлуатуються) в 52 млрд крб. Це оцінка приблизно половини всього запасу деревини в країні. Решта може бути оцінена меншою сумою, враховуючи гірший склад за породами дерев, малу доступність, а точніше — недоступність на сьогодні цих лісів для заготівель і вивезення з них деревини. 3 рентних відносин можна виходити і оцінюючи такий природнпй ресурс, як вода. Тут диференціальна рента виникає в умовах обмеженості водних ресурсів і до певної міри монополії ка воду як одієї із засобів ведення господарства. При достатку води — в океані, в морі, в річці — в самому джерелі вона безплатна, подібно до атмосферного повітря, за умови, що кількість води, що забирається з джерела, постійно компенсується природиим шляхом. Однак використання води ї з цих джерел для господар-ських, комунальних, побутових потреб вимагає витрат на її доставку від джерела до місця споживання.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.