телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для животных -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Развитие украинского государства в 50-60 гг. /Укр./

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
На початок 60-х років, коли Україна та інші республіки стали проводити виразно незалежну економічну політику, Москва занепокоїлася, звинувачуючи їх у “економічному сепаратизмі”. Тому переваги нової системи управління, в основі якої лежали раціональність, економність, ефективність, не змогли перехилити на свій бік шальку державних терезів. Ця система була приречена ще й тому, що територіальний принцип управління, який базувався на децентралізації, даючи певний економічний ефект, одразу вступав у серйозне протиріччя з основною підвалиною "єдиної та неподільної" — принципом централізму. Але безперечно були і позитивні зрушення, тому можна виділити такі позитивні та негативні риси цієї управлінської реформи – децентралізації: ( ) (-) 1.        Раціональне використання ресур- 1. Не відбулось запланова- сів і матеріалів; ного скорочення управ- 2.        Зменшення нераціональних лінського апарату; транспортних перевезень; 2. Перевага місцевих інте- 3.        Краще забезпечення місцевих ресів над загальними - економічних інтересів (керівни- “місництво”(“економічний ками на місцях); сепаратизм”); 4.        Створення умов для запровад- 3. Відсутність єдиної техно- ження госпрозрахунку (лист логічної політики; Лібермана). 4. Складнощі з плануванням 5. Збереження командних методів управління. Як і належало було чекати, "флірт" України з економічним самоствердженням виявився швидкоминучим, - ця економічна "незалежність" не означала що Україна могла сама оперувати своїми економічними здобутками. Тільки у 1959—1961 рр. вона віддала до загальносоюзного бюджету близько 14% свого національного доходу, які нічим не були відшкодовані. У будь- якому випадку Україна не мала змоги скористатися можливостями цієї тимчасової децентралізації, оскільки економічна система працювала в цілому за законами попереднього часу. 2. Розвиток промисловості На початку 50-х років промисловість України, як і всього Радянського Союзу розвивалась дуже успішно. По суті для неї настав золотий вік. Зберігалися високими, порівняно з західними країнами, темпи економічного зростання України, хоча після 1950 р. вони помітно сповільнилися. За 1951—1958 рр. промислова продукція щорічно зростала на 12,3 %, національний доход — на 11,7 %, за 1959— 1965 рр. — відповідно на 8,8 і 7 %. У структурі суспільного виробництва в 1960 р. за виробленим національним доходом (у СРСР його обліковували без невиробничої сфери) частка промисловості становила 47,9 %, сільського господарства — 29,1, транспорту і зв'язку — 4,7; будівництва — 8,2; торгівлі — 11,1 %. За 1951—1965 рр. було побудовано 1960 великих підприємств. Про загальне піднесення виробництва та його галузеву структуру свідчать дані, наведені у нищеподаній таблиці. Розвиток промисловості відбувався на основі підвищення рівня технічної оснащеності. З другої половини 50-х років було розпочато механізацію та автоматизацію виробничих процесів. У вугільній промисловості удосконалювався шахтний транспорт, механізувалася зарубка і відбивання вугілля (на 98 %), навалка його в лавах (на 75 %). У доменному та сталеплавильному виробництві будували печі з великим корисним об'ємом, використовували засоби автоматизації на контрольних операціях за ходом плавлення, почали застосовувати киснево-конвертерний спосіб виплавлення сталі, а також випуск сплавів для авіаракетної промисловості.

Тому, вирішивши, що роки, проведені на Україні, зробили його спеціалістом із сільського господарства, Хрущов удався до широких заходів для покращення ситуації на селі. Для України, житниці Радянського Союзу, його заходи мали особливе значення, оскільки вже вкотре Україна мала слугувати майданчиком сільськогосподарського експериментаторства. Загальновідомим проектом Хрущова було підняття цілини, що передбачало освоєння для подальшої культивації близько 16 млн га незайманих земель Казахстану і Сибіру. Розпочатий у 1954 р. проект мав на увазі і використання величезних людських і матеріальних ресурсів, і велику частину цих витрат мала взяти на себе Україна. До 1956 р. звідси на цілину було перекинуто тисячі тракторів і 80 тис. досвідчених сільськогосподарських робітників. Багато з них оселилися там назавжди. Водночас кожної весни на сезонні роботи добровільно їхали з України сотні тисяч студентів. Хоч ця програма дала неоднозначні результати, вона, цілком очевидно, вичерпувала з України ресурси й послаблювала сільськогосподарське виробництво республіки. Інший експеримент передбачав несподіваний перехід до вирощування величезної кількості кукурудзи на загальній площі 28 мли га по всьому Радянському Союзові. За американською моделлю її мали використовувати як корми для збільшення продукції виснаженого тваринництва. Через кілька років Кремль наказав колгоспникам перейти на нову систему сівозміни. Як завжди, більшу частину тягаря цих складних і дорогих нововведень несла Україна. Підтримкою на Україні користувалася реформа (власне, саме українці були ініціаторами її), що стосувалася машинно-тракторних станцій. Але невдовзі через постійні сутички між МТС і колгоспами навколо того, як обробляти землю, українці переконали уряд ліквідувати МТС, а техніку продати колгоспам. До того ж при проведенні реорганізацй МТС мали місце й певні труднощі. Економічно міцні господарства розраховувалися за техніку відразу. Для слабких колгоспів одноразові великі фінансові витрати були надто обтяжливими. Це викликало у них значні економічні труднощі, знизило оплату праці.Погіршилася ремонтна база. Не було в достатній кількості запасних частин до тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин. Як наслідок техніка простоювала (невідремонтована), а борги колгоспів росли. Технічний прогрес потребував висококваліфікованих і технічно вправних фахівців, яких дуже не вистачало в українському селі. В 1953 р. з 15 тис. голів колгоспів на Україні менш як 500 мали вищу й неповну вищу освіту. Для поліпшення ситуації з міст на роботу в колгоспах залучали досвідчених інженерів і техніків. Відстаючі колгоспи прикріплялися до промис лових шефських підприємств, які забезпечували технічну допомогу. В результаті на селі з'явилася нова соціальна група "сільськогосподарських технократів". Тим часом уряд підняв колгоспникам заробітну плату, й розрив, що існував до цього між промисловими та сільськогосподарськими робітниками, почав повільно звужуватися. У наступні роки держава вживала заходів до покращання економіки колгоспів і радгоспів. У 1961 р. були знижені в середньому на 40 % ціни на сільськогосподарські машини та заласні частини до них, пальне й автомобілі.

Зменшилася частка Донецько-придніпровського, зросла — Південно-Західного і Південного економічних районів. Їх співвідношення у 1965 р. становило відповідно 60,7 / 27,4 / 11,9 %. Продовжувалася індустріалізація шести західних областей, де протягом 50-х років випуск промислової продукції збільшився втричі. У 1965 р. ці області давали 8,9 % валової промислової продукції республіки (за вартістю). ' В 1950—1965 рр. у господарство України було вкладено 74,4 млрд крб. Державні кошти становили близько 70 %, підприємств — 10, колгоспів — 12, населення — 8 %. Структура розподілу інвестицій залишалася непродуктивною. На обладнання спрямовувалося у 50-х роках лише 20—30 %, у першій половині 60-х років — 28 % всіх капіталовкладень, решта — на будівельно-монтажні роботи. За сферами господарства капітальні вкладення розподілялися так: матеріальне виробництво — 67,5 %, з них: промисловість — 39,3, сільське господарство —16, будівельна індустрія — 2,4, транспорт і зв'язок — 9,8; нематеріальне виробництво — 32,5 %, з них: житло — 19,1, торгівля, освіта, наука, охорона здоров'я та ін. — 13,4 %. Значного розвитку набув паливно-енергетичний комплекс. Приділялась належна увага наймолодшій галузі промисловості - газовій. В основному видобування природного газу зосередилось в Івано-Франківській і Львівській областях. У цілому по Україні в 1958р. видобували близько 9,5 млрд. м3, газу, тобто майже в 7 разів більше, ніж у 1950 р. Зростання видобутку природного газу сприяло розширенню мережі газопроводів. Введено в дію магістралі: Шебелинка - Харків, Дніпропетровськ - Запоріжжя, Новомосковськ - Полтава; Угорське - Івано-Франківськ, Львів - Чернівці та ін. Проте багато газу було відправлено за межі України після будівництва газопроводів Шебелинка - Білгород - Брянськ - Москва; Дашава - Мінськ - Вільнюс -Рига, Дашава - Ленінград. Протягом 1951-1958 рр. здійснювалося будівництво електростанцій У 1955 р. дала струм Каховська гідроелектростанція, через рік стала до ладу Теребле-Ріцька ГЕС у Закарпатті та інші. Питома вага України у загальносоюзному виробництві 1958 р. зросла до 18,8 проти 16,1% у 1950р. Рівень використання електро-енергії у промисловості й будівництві в 1958 р. порівняно з 1950 р. збільшився в 2,9 раза і на транспорті - 2,3 раза. Інтенсивно розгортався видобуток нафти й газу, питома вага яких у паливному балансі республіки сягнула 27% у 1965 р. проти 9% у 1958 р. Освоювалися нові родовища у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. У 1962 р. була пущена перша черга магістрального нафтопроводу "Дружба", який поставляв нафту з України до Польщі, НДР, Чехословаччини та Угорщини. Видобуток газу протягом 1959-1965 рр. зріс більш ніж у 4 рази. Вугільна промисловість, насамперед Донбасу, забезпечуваля якісним твердим паливом потреби господарства й населення України та інших республік. За 1959-1965 рр. в Україні було введено в дію 46 нових і реконструйовано 33 діючі шахти. Покращилося їх технічне оснащення. Електроенергетика посідала чільне місце в індустріальному балансі республіки. Протягом семирічки було завершено спорудження Кременчуцької і Дніпродзержинської ГЕС, введено в експлуатацію чергу Київської гідроелектростанції, збудовано Зміївську ДРЕС та ін. електростанції. Споруджувалися доменні й мартенівські печі, вводились у дію прокатні й трубні стани. Протягом 1955 р. у республіці було виплавлено понад 22 млн. т чавуну, 24 млн. т сталі, а в 1965 р. -відповідно 32,6 і близько 3 7 млн. т. Розвивалась кольорова металургія.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 На пороге «оранжевой» революции

Это два онтологически несовместимых представления о мире, народе и нации, разделенные философской пропастью. Но в самое последнее время из борьбы этих двух идеологических построений рождается то, что и получило название гетеронационализма. Его определяют как «попытку вместить этнонациональную политику самоосознания в рамки евронациональной концепции политической общности»129. Этот гетерогенный характер постсоветского украинского национализма хорошо иллюстрируется риторикой самого Л. Кучмы: он по-европейски говорит о нации и национальном государстве, но в качестве главного довода для легитимации этого государства использует типичный прием этнонационализма память о преступлениях «колонизаторов» против освободившегося украинского народа. Вот формула из его речи на Вечере памяти жертв «голодомора» 22 ноября 2003 г.: «Миллионы невинно убиенных взывают к нам, напоминая о ценности нашей свободы и независимости, о том, что только украинская государственность может гарантировать свободное развитие украинского народа»

скачать реферат Украинский язык

Вместе с тем украинский язык, выполняя интеграционную функцию (в чем ранее предосудительно националистически настроенные украинские литераторы и языковеды обвиняли русский язык!), является важным способом укрепления государственности, обеспечения культурного и экономического развития украинского государства. Т.Г. Шевченко был убежден, что пока язык жив в устах народа, до тех пор жив и его народ-носитель, что нет насилия более нетерпимого, чем то, которое преследует цель отнять у народа память, наследие, созданное значительными поколениями его предков. Эти мысли Кобзаря перекликаются с мыслями выдающегося педагога К. Ушинского: «Отберите у народа все – и он может все вернуть; но отберите язык – и он уже больше никогда не создаст его; умер язык в устах народа – умер и народ». Итак, будучи творением человека, язык все время пребывает под его влиянием. Традиции нормирования языка, наверное, существуют столько, сколько существует человечество. Каждый язык «свидетельствует» в своем составе слова, которые «оценивают» характер речи: В развитом в каждом языке синонимическом «гнезде» деепричастий речи скрывается представление человека о языке искусственном и натуральном, национальном, «высоком» и «низком».

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
 Бизнес Владимира Путина

На месте бывшего СССР (СНГ) отныне существует полицентрический мир, в котором Украина объективно стала (независимо от того, стремились ли к этому ее элиты) одним из центров кристаллизации, точкой сборки. • Украинская государственность вошла в новый этап своего развития. Юность позади, начинается зрелость. Новый этап потребует от элит качественно более высокого уровня ответственности, стратегической дальновидности и способности сформулировать долгосрочную доктрину развития страны. Старая идеология, предполагавшая кристаллизацию украинского государства посредством «отталкивания» от Российской империи, необратимо уходит в прошлое вместе с российским имперским проектом. • Элитам придется взять на себя полную ответственность за реализацию в ближайшие 5–7 лет некоторых системообразующих политических, экономических, социальных программ — от легитимации приватизации до промышленной модернизации с целью качественного снижения энергоемкости производств. Воплощение этих программ потребует от политических элит и крупного капитала поставить общенациональные интересы над частными

скачать реферат Гражданское и частное право

Поэтому при определении типологии украинского гражданского права необходимо учитывать особенности традиции частного права в Украине, обусловленные историческими, геополитическими, культурными особенностями развития Украинского государства. В частности, заметную роль сыграло то обстоятельство, что значительная часть истории Украины посвящена выбору цивилизационной ориентации между «Востоком» и «Западом». Поэтому иногда Украину характеризуют как «страну границ», которая одновременно испытывает влияние с запада — европейской традиции, с востока — русской, с юга — переднеазиатской. Вследствие определенного баланса между конкурирующими силами за пределами Украины, который исторически установился еще в средние века, Украина оказалась в политическом смысле разделена между Польшей и Московщиной, в культурном — на Западную и Восточную. В конечном итоге это обусловило влияние греко-византийского Востока на духовную традицию, а латинского Запада — на общественно-политические структуры Украины. Культурное пространство Украины называют синтезом между Востоком и Западом (В. Липинский), а саму Украину характеризуют, как государство европейское, но постоянно находящееся в мировоззренческих рефлексиях.

 Мазепа

Они явились также заявкой на дальнейшее развитие украинской тематики. Но и в области русской истории Костомаров продолжал заниматься ранее не исследованными проблемами. Так, в 1857—1858 гг. «Современник» печатает его работу «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», а в 1858-м появляется на страницах «Отечественных записок» его знаменитый «Бунт Стеньки Разина» — произведение остроактуальное в условиях назревавшей первой революционной ситуации в России. Но оставалась еще одна преграда его научно-педагогической деятельности. 27 сентября 1857 г. Костомаров пишет новому начальнику III отделения В. А. Долгорукову: «Не сознавая в себе ни охоты, ни способностей к гражданской службе и притом занимаясь с давнего времени отечественной историею и древностями, я желал бы вступить снова в ученую службу по ведомству Министерства народного просвещения… Если милость государя императора, освободившая меня от надзора, не отменяет прежнего высочайшего повеления в бозе почившего государя императора о недопущении меня к ученой службе, благоволите, ваше сиятельство, повергнуть к стопам всемилостивейшего государя императора мою всеподданническую просьбу о даровании мне права вступить в ученую службу по ведомству Министерства народного просвещения»[17]

скачать реферат Ментальность и политическая культура украинской нации

В нашем обществе все сегодня говорят о политической культуре власти, о политической культуре политических лидеров, о политической культуре политических партий и общественных движений, но мало кто упоминает о политической культуре общества, о его особенностях, разногласиях и о его важности в демократическом развитии украинского государства. А если заходит речь о политической культуре молодежи, то почти все единодушны в том, что ее необходимо активно формировать, но мало кто знает, что собой представляет новая политическая культура современного украинского общества и как его надо формировать. Понимание сущности и само понятие «Великая Украина» сегодня кажется утраченным, ведь оно почти полностью вышло из обихода политеса, не применяется в политической риторике, исчезло с экранов телевизоров, со строк журналов и газет, а в повседневной жизни не используется вообще. Мое субъективное мнение таково, что политическая нация в Украине сформировалась лишь частично. О ее наличии должен свидетельствовать общенациональный консенсус, но он существует только по вопросу о независимости.

скачать реферат Социальная структура современного украинского общества

Третий – это статусная несогласованность или несовместимость. Трудности адаптации к новой социокультурной среде порождают явления так называемой социальной фрустрации, то есть внутреннее напряжение, стрессы, ощущение глухого угла, безысходности. Все это может выражаться в форме девиантного поведения и повышать уровень криминогенности общества. Устойчивое развитие Украинского государства означает осознание и достижение такого уровня культуры, который признает демократию единственно возможным государственно-общественным строем; такого уровня образования, при котором нация будет пополняться сильными, жизнерадостными, квалифицированными специалистами; такой научной и технологической состоятельности, которая обеспечивает полную и безотходную переработку природного сырья и получение конечного продукта, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках; такого уровня жизни и социального обеспечения населения, который отвечает европейскому уровню и при котором в

скачать реферат Гражданское общество и правовое государство

Законы были обязательными лишь для рядовых граждан, но не для руководства правящей коммунистической партии, которое фактически ставило себя над законом. Приобрело распространение так называемое «телефонное право», которое означало навязывание партийно-государственными руководителями своей воли правоохранительным органам, в том числе прокуратуре и судам, по тем или другим конкретным вопросам. Эти и подобные явления в политико-правовой системе, конечно, не могли исчезнуть сразу с образованием независимого украинского государства. Некоторые из них так или иначе дают о себе знать и поныне. Важнейшее из сделанного в развитии в Украине правового государства состоит в конституционном закреплении его основ - принципов верховенства правового закона (права) и деления власти, прав и свобод человека. Процитируем соответствующие положения Конституции Украины: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст. 1); «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (ст. 8); «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» (ст. 6). Особое место в Конституции Украины имеет закрепление прав и свобод человека и гражданина.

скачать реферат Гетман Иван Мазепа

Царь Петр, продолжая политику своих предшественников, все больше и больше порабощал Украину, грабил казачество, что и стало причиной решения Мазепы присоединиться к Карлу XII, вместе со шведскими войсками выступить против царской России. Таким образом, можно сказать, что Мазепа не предатель и не себялюбец, а человек, который пошел за голосом народа, все отдал, как и его единомышленники, за «светлый идеал национальной независимости». Когда Мазепа умер, с ним умерла и идея создания украинского, самостоятельного государства. Выступление мазеповцев показало Московии, что Украина–не губерния, где можно править губернаторам. Это– казацкий край. И здесь уважают свободу, традиции, берутся за оружие, если игнорируются, уничтожаются права человека. Заключение. Мазепа–талантливый человек и тонкий политик. Ни один из гетманов не сделал так много, как Мазепа для развития культуры и духовности украинского народа. Желание гетмана вырвать Украину из-под московского ярма, реализовать великую идею независимости, самостоятельности украинского государства, не увенчалось успехом, но на протяжении тех столетий это желание, идея теплилась в сердцах лучших сынов украинского народа.

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
скачать реферат Международные организации в системе современных мировых хозяйственных отношений

Социальной комиссии ООН, Комиссии ООН по положению женщин, Административного совета. Международной организации труда, Исполнительного совета ЮНЕСКО и других органов международных организаций. Независимая Украина и ООН Бесспорно, опыт и знания, добытые украинскими представителями за время работы в международных организациях и в особенности в ООН, стали устоями для развития украинской дипломатии после провозглашения независимости Украины. С 24 августа 1991 года начинается новый отсчет участия уже независимой Украины в международных организациях. В этом же году, впервые за 45 лет членства в ООН, делегация Украины участвуя в работе сессии ГА ООН, отстаивала национальные интересы своего собственного государства. Большую роль в первые годы независимости сыграло постоянное представительство Украины при ООН. Будучи самой важной среди немногочисленных на время провозглашения независимости заграничных дипломатических учреждений Украины, оно оказывало содействие признанию независимости Украины и установлению дипломатических отношений с несколькими десятками государств со всех континентов мира.

скачать реферат НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ

Сотрудничество в области обороны и безопасности также может стать важным компонентом любой стратегии, призванной укрепить независимость Украины. Естественно, что региональная безопасность стран Центральной Европы должна начинаться именно с Востока, то есть со стран, которые географически расположены на восточных границах Европы и в которых все еще длятся процессы создания и развития собственных систем национальной безопасности и обороны. В настоящее время вооруженное нападение какой-либо страны региона на своего соседа является маловероятным, но полностью исключать такую возможность не следует. В связи с этим НАТО следует оказывать содействие Украинскому государству в наращивании уже существующих между ними договоренностей о воинском сотрудничестве и общем обеспечении региональной безопасности. При условиях, когда в политической элите страны не всегда есть единое мнение относительно целесообразности вступления в Альянс, расширенное военное сотрудничество между Украиной и НАТО заслуживает поддержки как шаг на пути к более эффективной системе региональной безопасности и организации обороны.

скачать реферат История Украины (1)

Деятельность выдающегося гетмана — гибкого политика, искусного дипломата, опытного полководца — не только определила дальнейшую судьбу Украины, но и заметно повлияла на европейскую политическую жизнь, изменила её развитие. Основным достижением деятельности Хмельницкого стало возрождение Украинского государства. Именно в восстановлении независимого государства, которое объединило бы все этнические украинские земли и было бы наследником Киевской Руси, усматривал гетман результаты возглавленной им Национально-освободительной войны. Поэтому построение государства, формирование всех его звеньев происходило под его личным руководством. В руках гетмана сосредоточивалась исполнительная и судебная власть. Он, в частности, созывал Генеральную и Старшинскую рады, издавал универсалы, принимал участие в судопроизводстве (именно при гетмане действовал Генеральный войсковой суд), занимался финансовой системой, по решению рады начинал войну, вёл мирные переговоры, руководил дипломатическими связями с другими государствами и разведывательной службой, был главнокомандующим вооружённых сил.

скачать реферат Российско-Украинские отношения

Не исключено, что решение о замене адмирала Балтина на посту командующего ЧФ, принятое на встрече президентов Украины и России в Москве 16 января 1996 года и создание совместной экономической комиссии по ЧФ – это результат крайней обеспокоенности Киева развитием ситуации в Крыму. Для Украины же главным приоритетом остается сохранение Крыма в составе украинского государства. Что же касается отношения Украины к Черноморскому флоту, то здесь не следует смешивать два разных вопроса, которые касаются раздела флота и определения статуса российских войск и перспективы обеспечения безопасности южных границ Украины. Раздел флота – это только часть проблемы, скорее экономического, чем военного плана. Помимо вопроса о базировании Черноморского флота и ВМС Украины довольно остро стоит финансовая проблема, которая не ограничивается определением величины арендной платы за использование России в будущем баз в Крыму. Если обратиться к программе развития вооруженных сил Украины, то страна должна содержать морскую группировку общей численностью около 100 кораблей и 40 тыс. военнослужащих. В состав флота должны входить ракетные крейсера, подводные лодки, многоцелевые ракетные и патрульные корабли, авиация и т.д. То есть Украина планирует развернуть собственный военно-морской флот практически в тех же масштабах, в каких он существовал в бывшем Советском Союзе.

скачать реферат Приоритетные направления внешней политики Украины

Заключение Анализ внешнеполитической деятельности молодого украинского государства позволяет сделать вывод, что она находится в русле тенденций к утверждению нового миропорядка, к победе принципов и норм международного права в международных отношениях. Украина делает на этом пути первые шаги, наращивает вклад в достижение этой благородной цели. Список литературы 1. Внешняя политика Украины // Web-ресурс: www.ba krefera ov.ru. 2. Внешняя политика Украины // CD “Студенческая бомба 4”. 3. Лещенко Л. Національні інтереси України та її зовнішньополітична стратегія // Політика і час. – 1993. - №7. – С.13 4. Политология. Учеб. Пособие для вузов / Сост. и ред. Н. Сазонов. – Харьков: 2001. – С. 684-693

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Совершенствование государственного управления в области юстиции

Как уже отмечалось, работа рассматривает государственное управление в области юстиции в более узком плане, так как все внимание сосредоточено на изучении отношений между Министерством юстиции Украины и судебной властью. И это неслучайно, суды образуют независимую ветвь власти и от перспектив ее развития зависит непосредственно судьба украинской демократии. Вопрос совершенствования управления в области юстиции рассматривался с точки зрения анализа правового статуса Министерства юстиции Украины, его функциях по управлению органами юстиции, организационному обеспечению деятельности судов, были рассмотрены перспективы в отношения между Министерством юстиции и органами судебного самоуправления, а также поднимался вопрос о совершенствовании управления в сфере формирования судейского корпуса. В работе подчеркивается, что совершенствование государственного управления не только социально-политической, но и культурной, хозяйственной сферах есть один из основных факторов социально-экономического развития нашего государства.

скачать реферат Учение Монтескье о государстве и праве

Монтескье видит отрицательные стороны торговли. Купцы заражаются духом торгашества, ценят корыстные интересы выше общественных. “В странах, где людей воодушевляет только дух торговли, все их дела и даже моральные добродетели становятся предметом торга. Малейшие вещи, даже те, которых требует человеколюбие, там делаются или доставляются за деньги.” Наряду с признанием роли торговли, и уделяет серьёзное внимание развитию промышленности. Его интересуют технические изобретения, повышающие производительность. Он предлагает поощрять развитие промышленности государственными премиями земледельцам и ремесленникам. При всей ограниченности экономических взглядов Монтескье они были направлены против феодальной замкнутости, ставили целью развитие торговли и промышленности. 4. Современные проблемы разделения власти в Украине В то время когда Украинское государство стало на путь построения независимого, суверенного, демократического государства, возникает необходимость применения принципа распределения властей как одного из основных принципов демократического государства.

скачать реферат Проблемы формирования финансовых ресурсов и резервов в экономике Украины в условиях рыночных отношений

Формирование финансовых ресурсов, их использование тесно взаимосвязано со стоимостной структурой валового внутреннего продукта страны. В настоящее время украинский ВВП оставляет желать лучшего. Большего размаха набрала теневая экономика, которая, по оценкам зарубежных исследователей, составляет 45% ВВП (когда 30-35% считается максимально возможным). Весьма интересен и такой вопрос как современная система налогообложения, что существует в Украинском государстве. Налоговая система нашего государства требует не "мелкого ремонта", а взвешенного реформирования, с тем чтобы она была адекватней требованиям здоровой рыночной системы с ее четко выраженной социальной ориентацией, социальной защитой населения, возможностями стимулирования цивилизованного предпринимательства, среднего и в особенности малого частного бизнеса, прежде всего в сфере материального производства, где он еще достаточно слабо развит в сравнении с передовыми в индустриальном развитии государствами зарубежья - США, Швецией, Германией, Голландией, Финляндией и пр.

скачать реферат Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины

И хотя официальные цифры указанных видов преступной деятельности незначительны – в среднем по 2-3% для Украины и РФ, однако их существование вызывает серьезный общественный резонанс и обеспокоенность руководства МВД. В-третьих, удельный вес отдельных видов преступлений в структуре общеуголовной и служебной преступности РФ и Украины практически одинаков (табл. 27). Сравнивая приведенные в российских исследованиях статистические данные с аналогичным периодом развития украинских органов внутренних дел, нельзя не заметить, что первые места в обоих государствах среди категории общеуголовных преступлений занимают случаи совершения ДТП и краж, а среди служебных преступлений – случаи превышения служебных полномочий, взяточничества и злоупотребления властью.283 Таблица 27 Сравнительные показатели преступности в Украине и РФ в расчете на 1 тыс. сотрудников (1999–2000 гг.) РФ Украина Общеуголовные преступления 1. Умышленное убийство 3,4 17 2. Причинение телесных повреждений 5 10,9 3. Изнасилование 1,7 0 4. Кража 9,8 17,6 5. Разбой 2,6 6,7 6. Грабеж 3,1 3 7. Хулиганство 7,7 5,5 8.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.