телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Одежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансы

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Через близькість малих підприємств до споживачів його основними рисами є: орієнтація на потреби споживачів та їх поведінку на ринку, динамічність розвитку, ініціативність у впровадженні нових технологій та прийнятті рішень, цілеспрямованість та наполеглевість у здійснені задумів. Через творче ставлення до справи, оперативність, пошук нетрадиційних рішень і нових способів дії малий бізнес забезпечує собі виживання. Малі розміри та обсяги випуску продукції дозволяють малому підприємству більш швидко та гнучно реагувати на вимоги ринку, на нові співвідношення споживчого попиту та пропозиції, раціонально організовувати та змінювати структуру підприємства, оперативно випускати нову продукцію малими партіями з більш високою, ніж на великих підприємствах, якістю. За словами Кірпота О., «мале підприємництво як самостійний і незмінний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує стимул до інноваційних процесів та високоефективної праці». Роль та функції малого бізнесу, з точки зору загальноекономічних позицій, полягають не тільки у тому, що він є одним із найважливіших дійових факторів економічного розвитку суспільства та опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння соціально-політичній стабілізації суспільства, тобто він відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту громадян. Огляд правового статусу та критерії віднесення підприємств до малих досліджували ряд науковців. Серед них Ісаков М., Гордієнко О., Побережна Г., Варналій З., Велу Х., Ван Хорн, Ходов Л., Хандурін М., Скот М. та інші. В багатьох країнах мале підприємництво виділяється в окремий сектор, який потребує особливих підходів в управлінні та пильної уваги і підтримки з боку держави. Але поняття «суб’єкт малого бізнесу» в кожній країні визначено в залежності від національних традицій. З їх урахуванням формуються різні визначення та критерії віднесення підприємств до малих. У таких країнах, як Франція, Німеччина та Греція, термін «суб’єкт малого підприємництва» юридично не визначений. В Угоді про підтримку розвитку малого підприємництва в державах – учасницях СНД, яка підписана 17.01.1997 та ратифікована Україною 08.04.1999, визначено, що «суб’єктами малого підприємництва визначаються юридичні і фізичні особи, які отримали цей статус відповідно до законодавства держави, яка здійснює їх реєстрацію. Суб’єктами малого підприємництва як особливого сектору господарювання є фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність та відповідають вимогам і критеріям, передбаченим законодавством». Варналій З. виділяє три етапи становлення підприємства як економічного суб’єкта на Україні. Початковий етап відбувся у 1987 – 1990 рр. Перші кроки по впровадженню у життя сектору малого підприємництва були зроблені ще наприкінці існування Радянського Союзу.

За «Круглим столом» Російської академії розвитку малого підприємництва (РАРМП) та газети «Бизнес для всех» у 2004 році обговорення критеріїв віднесення підприємств до малих велося з урахуванням міжнародного досвіду. Таблиця 1.5 відображає критерії віднесення підприємств до категорії малих та середніх по країнах світу. З огляду на ці критерії помітно, що основним є саме трудовий. Таблиця 1.5 – Критерії віднесення підприємств до категорії малих та середніх в країнах світу. США Кількість працюючих Об’єм річного обороту За видами діяльності До 100; 500; 750; 1000; 1500 0,75 млн. дол. – 20 млн. дол. Канада Кількість працюючих (осіб.) Річний дохід (млн. дол.) Малі підприємства Послуги Виробництво До 49 до 99 До 5 до 10 Середні підприємства До 499 До 50 Великобританія Кількість працюючих (осіб.) Обсяг річного обороту (млн. дол.) Малі До 49 5,3 Середні 50-249 21,2 Італія Кількість працюючих (осіб.) Складовий капітал (млн. євро.) Мікро 10 2 2 Малі 50 10 10 Середні 250 43 50 Індія Вартість активної частини основних фондів Кількість працюючих Дрібні 22 тис. дол. Малі 55 тис. дол. Середні 1,1 тис. дол. Нерегламентоване Японія Кількість працюючих (осіб) Уставний капітал (тис. дол.) Послуги До 100 До 474 Роздрібна торгівля До 50 До 474 Оптова торгівля До 100 До 948 Виробниц-тво До 300 До 2844   Другий критерій – фінансовий. Він є не таким розповсюдженим у більшості країн, як трудовий. При його застосуванні використовуються такі показники, як обсяг реалізації продукції, річного валового доходу, розмір чистого інвестованого капіталу, вартість активів, річний, середній оборот та оборот за кілька років. В Україні з введенням в дію Закону «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 відбувся перехід від одних фінансових характеристик суб’єкт малого підприємництва до інших. Зокрема, на відміну від обсягу виручки від реалізації продукції за рік новим критерієм став обсяг річного валового доходу. У кількісному виразі від 1 млн. грн. перейшли до суми, еквівалентної 500 тис євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. В редакції Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997 валовий дохід є загальною сумою доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду. Ця категорія включає дохід від реалізації, пасивні доходи, суми безповоротної фінансової допомоги, вартість товарів, отриманих безоплатно, суми штрафних санкцій. Третій критерій – корпоративний. Згідно цьому критерію до малих підприємств відносяться такі, в статутному капіталі яких участь держави, громадських та релігійних організацій, благодійних та інших фондів а також юридичних осіб, що не є суб’єктами малого підприємництва, не перевищує встановленої частки (в Україні ця частка складає 25%). За таким самим принципом визначаються державна та комунальна форми власності підприємств. Корпоративне підприємство зазвичай утворюється двома або більше засновниками. Їх майно об’єднується, рішення приймаються спільно. Засновники несуть відповідальність спільно та отримують доходи згідно часткам своїх внесків. Кооперативними є підприємства у формі господарського товариства, кооперативного або підприємства з приватною власністю декількох осіб.

Малі підприємства в ЄС найбільше розвинуті у галузях оптової та роздрібної торгівлі, харчовій промисловості, будівництві, ділових стратегічних послугах, в галузі послуг з надання консультацій, готельному, ресторанному та туристичному бізнесі. За словами Шпака В. на світовому рівні малий бізнес є головним джерелом інновацій. Невеликі компанії виконують щорік більше 60% усіх розробок. Такий показник притаманний лише цьому сектору, оскільки керівник малого підприємства є ближчий до самого виробництва та зацікавлений у впроваджені нових технологій. На великих підприємствах швидкість впровадження нововведень у життя значно повільніша. Галан Н. в своїй роботі стверджує, що «за результатами окремих досліджень малі підприємства у Західній Європі навіть ефективніші щодо виконання науково – дослідних робіт та створення інноваційних продуктів, ніж великі підприємства». Для стимулювання діяльності малих підприємств по країнах проводиться їх підтримка на державному рівні. Державна політика підтримки підприємництва – це сукупність (комплекс) пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного та організаційного сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб’єктів господарювання. У ЄС регулювання будь-якого питання проводиться на регіональному та наддержавному рівні. Це стосується і малих підприємств. Цілі державного регулювання у цій сфері направлені на зміцнення єдиного внутрішнього ринку. Галан Н. визначає низку напрямів державної політики у ЄС стосовно малих підприємств: усунення бюрократичних перешкод; надання фінансової підтримки; сприяння доступу до джерел фінансування; зменшення податкового тягаря; підвищення інноваційного потенціалу підприємств; створення умов для розвитку електронної торгівлі (у 1999 році з’явились перші національні програми залучення малих підприємств до електронного зв’язку з покупцями). Було встановлено, що найбільше у ЄС малі підприємства потерпають від адміністративних бар’єрів. Втрати малих підприємств на створення та ліквідацію, ліцензування та сертифікацію продукції щороку складають 3-4% від ВВП. Тому цій сфері приділяється найбільше уваги з боку держави. Для цього у ЄС для малих підприємств було розроблено спрощене законодавство для внутрішнього ринку, яке з’явилось у 1996 році. Воно поширюється на вибіркові види діяльності та існує не у всіх країнах – членах ЄС. Свої рекомендації та оцінки спрощеному законодавству надає Спеціальна робоча група з питань спрощення умов діяльності підприємств. З 1986 року працює Програма оцінки наслідків для бізнесу у формі консультацій по проблемах діяльності. На території ЄС створена мережа консультативних центрів Євро – Інфо. Тут підприємцям роз’яснюють вимоги законодавства, правила заповнення форм звітності, надають інформацію про цільові програми ЄС для бізнесу. Ця мережа ініціює регулярні Європейські конференції для щойно створених підприємств. Узагальнення корисної інформації щодо найефективніших шляхів подолання адміністративних бар’єрів розповсюджується міх країнами – учасницями ЄС через «Програму узгоджених дій».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (СТ)

Одно из наиболее важных мест в С. п. занимают показатели научно-технического прогресса в промышленности — механизации и автоматизации производства, электрификации, химизации, создания, внедрения и освоения новой техники, применения новых технологических процессов в промышленности, специализации и кооперирования, концентрации промышленного производства и т.п. (см. Статистика технического прогресса ). Финансовые результаты предприятий отражаются в показателях себестоимости продукции, прибыли и рентабельности. С переходом на новые условия планирования и экономического стимулирования промышленные предприятия получили большую хозяйственную самостоятельность. В связи с этим значительное развитие получает экономико-статистический анализ.   С. п. в других социалистических странах строится с учётом опыта её организации в СССР.   В капиталистических странах сбором и обработкой данных о промышленности заняты, как правило, многочисленные учреждения (не только правительственные, но и частные). Охрана интересов частных предприятий и фирм препятствует развитию текущей С. п

скачать реферат Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства

В столице Свердловской области состоялась конференция «Основные направления развития малого предприятия Свердловской области на период до 2015г.». На которой были сделаны выводы: проблема формирования налоговой системы изъяны, которой, как считалось еще год – полтора назад, в основном и мешали развиваться предпринимательству, теперь отступили на задний план. Сейчас актуальным вопросом является о так называемой дебюрократизации отечественной экономики. Речь идет о ликвидации административных барьеров (ставить эти барьеры перед бизнесом нередко помогают законы) и облегчении контрольно-надзорного процесса. С этой целью были приняты федеральные законы о государственной регистрации юридических лиц, о лицензировании. Однако, желаемых результатов не получено, развитие предпринимательства не ускорилось. Существует Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. 730 "О мерах по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства". Но мало кто им руководствуется.  Лицензирование предприятий вынуждает пройти от 20 – 30 инстанций и получить лицензию, отнюдь не бесплатно, 50 – 90 согласований.  Интервью с Ириной Хакамадой по вопросам экономики предпринимательства.  « Следующей статьей идет принуждение предпринимателя к добровольным тратам.

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
 Большая Советская Энциклопедия (ЦИ)

Мультипроцессорные ЦВМ, технологической основой которых являются БИС, следует, по-видимому, отнести к машинам 4-го поколения.   ЦВМ находят всё большее применение в различных сферах человеческой деятельности. Важнейшие области их использования (конец 70-х гг.): научно-технические расчёты, в основе которых лежат математические методы; автоматизация проектирования технических объектов; экономические расчёты (экономико-статистический анализ, демографическая статистика, планирование, исследование операций, бухгалтерский и материальный учёт); информационно-справочная служба (научно-техническая информация, библиотечная, диспетчерская служба и др.); математическое моделирование в «описательных» науках — биологии, медицине, геологии, социологии и др.; автоматическое управление технологическими процессами, транспортными средствами, а также сложными экспериментальными установками.   Лит.: Китов А. И., Криницкий Н. А., Электронные цифровые машины и программирование, 2 изд., М., 1961; Мультипроцессорные вычислительные системы, под ред. Я. А. Хетагурова, М., 1971; Каган Б. М., Каневский М. М., Цифровые вычислительные машины и системы, 2 изд., М., 1973; Бардиж В. В., Магнитные элементы цифровых вычислительных машин, 2 изд., М., 1974; Апокин И. А., Майстров Л. Е., Развитие вычислительных машин, М., 1974; Преснухин Л. Н., Нестеров П. В., Цифровые вычислительные машины, М., 1974; Королев Л. Н., Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение, М., 1974.   А. А. Дородницын

скачать реферат Анализ расходов и доходов бюджета РФ

В 1998 году такими льготами, например, в Липецкой области пользовались 147 предприятий, а общий размер предоставленных льгот составил 21,5 млн руб., в том числе доля федерального бюджета - 7,9 млн руб. На 1 апреля 1999 года таких предприятий было 118 и они получили налоговые льготы на сумму 1,8 млн руб. Проведенный анализ деятельности малых предприятий Липецкой области, получающих налоговые льготы, показал следующие результаты. В первые три года работы вышеуказанной категории налогоплательщиков, то есть когда они полностью освобождены от уплаты налога на прибыль или ставка составляет 25 % от установленной, реализован максимальный объем продукции: в первый год работы - на 19,2 млн руб., во второй - на 74,9 мл руб. и в третий - на 74,9 млн руб. Уже на четвертый год работы, когда льгота снижается до 50 % о установленной ставки налога, выручка от реализации также снизилась до 33,6 млн руб. На пятом году работы, то есть к моменту прекращения действия льготы по налогу на прибыль, объем реализованной продукции снизился до 15,2 млн руб., или сократился в 1,3 раза по сравнению с первым годом работы, в 2,8 - по сравнению со вторым, в 4,9 - по сравнению с третьим и в 2,2 раза по сравнению с четвертым годом работы.

 Большая Советская Энциклопедия (РО)

Открытые сторонники отживших крепостнических отношений (В. П. Мещерский, М. Н. Катков, К. П. Победоносцев и др.) стремились сохранить в руках дворянства сильные политические позиции и предлагали решать экономические проблемы исключительно в интересах помещичьего класса. Идеологи либерального дворянства (А. И. Васильчиков, В. П. Безобразов и др.) фактически стремились к тому же, однако считали необходимым в какой-то мере учитывать сложившиеся после реформы новые условия. Значительно усилилась критика пережитков крепостничества как со стороны представителей экономического либерализма (Ф. П. Скалдин и др.), так и со стороны буржуазных учёных (Ю. Э. Янсон, А. И. Чупров, И. И. Янжул, М. М. Ковалевский), предпринявших серьёзную попытку экономико-статистического анализа. Ценность статистического материала работ последних о фактическом состоянии экономики России и положении крестьянства отмечена К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным.   Большое внимание проблеме развития производительных сил России уделил русский учёный-химик Д. И. Менделеев.   В последней трети 19 в. широкое распространение получили экономические идеи народничества. В. И

скачать реферат Предпринимательство в Украине на примере ЧП

На начало 1998 года в стране насчитывалось более 136200 МП. Таким образом, можно утверждать что предпринимательство в Украине, пройдя первый этап (начального зарождения), начал второй этап (бурного роста) но затормозил свое развитие и начал сворачиваться. Такого явления не наблюдалось ни в одной стране, осуществляющей реформы, и это свидетельствует о неудовлетворительной среде не только для расширения сектора малого бизнеса, но и для предприятий, существующих сегодня. Анализ распределения малых предприятий по отраслям народного хозяйства свидетельствует об уменьшении удельного веса МП почти во всех областях экономики, за исключением торговли, общественного питания и материально-технического снабжения. Малые компании концентрируются в областях, где быстро скупается капитал и не нужно больших материальных затрат и инвестиций для ведения бизнеса. Наметилась четкая тенденция сокращения малых предприятий в промышленности и строительстве. В Украине наблюдается очень неравномерное распределение малых предприятий по областям.

скачать реферат Экономическая география

ЭГ- область научных знаний, изучающая развитие и размещения производительных сил соц-эк процессов на территории страны и ее регионов, в тесной увязке с природно-экон. Условиями. Предметом исследования РАПСа является условия, особенности и эффективности территориального размещения общественного производства и его сил, т.е. изучение пространственного аспекта воспроизводства. Под условиями понимают экономические и природные предпосылки рассматриваемых процессов (тех. прогресс, мат-сырьев. ресурсы). Под особенностями понимают их ст-ные кач-ва, отраслевая стр-ра хоз-ва р-ов субъектов РФ. Под эффективностью понимают экономическая, социальная результативность(степень достижения соотв. Цели), понятия размещения и развития могут взаимно дополняться и пересекаться. В исследованиях РАПСа используется комплекс научных методов, конструктивные расчеты (балансовые, технико-экономические, экономико-статистический анализ, корреляционный, графо-аналитический методы), экономико-математические, оптимизационные модели. 29.Городское и сельское население Население – совокупность людей, живущих в пределах кл тер-ии.В дореволюционное время в РФ преобладало сельское население. В н.в –городское (74%) Увеличение в 6.8 раза. При росте всего населения в 1.5 раза. По людности города делятся: малые(до 20тыс), средние (до100), большие (до250), крупные (до500), крупнейшие(до 1млн), миллионеры.

скачать реферат Резервы повышения эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий

Причем роль промышленного предприятия в реализации инновационных процессов в зависимости от его размеров, далеко не однозначна. В экономической литературе наиболее пристальное внимание вопросу выявления влияния размера промышленного предприятия на его способность проводить инновационную деятельность уделяют в основном зарубежные авторы. Причиной повышенного интереса к этой проблеме является возрастание роли малого бизнеса как в исследовательской деятельности, так и в сфере последующего использования результатов научных изысканий в практической деятельности. Существует большой объем статистических данных (проводимых зарубежными авторами), подтверждающих не только высокую эффективность малого бизнеса в сфере поиска практического использования научных знаний, но, прежде всего, это примеры превращения малых предприятий в промышленные гиганты, на базе использования радикальных нововведений. В отечественной экономике актуальность проблемы развития малого бизнеса, направленного на ускорение научно-технического прогресса, очевидна. В этой связи, на наш взгляд, необходимо проанализировать влияние различного размера промышленных предприятий на проводимую инновационную деятельность, определить роль и место каждой из групп предприятий. В табл. 2.2.1. приведены статистические данные о внедрении научно-технических инноваций машиностроительными предприятиями Нижегородской области в 1995-2003 годах в зависимости от показателя среднесписочной численности занятых на предприятии работников.

скачать реферат Малый бизнес

Осознав, как видно, что у семи нянек дитя остается без глаза, Президент издал в июне 1995 г. указ № 563 о создании Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства (ГКРП), а Правительство своим Постановлением от 28 октября 1995 г. № 1045 утвердило Положение о ГКРП, где сформулированы основные задачи, права и обязанности, а также структура нового органа. На комитет возложена разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных препон созданию и развитию малых предприятий, формирование инфраструктуры поддержки малого бизнеса, защита законных интересов предпринимателей, а также реализация государственной политики в этой сфере, в том числе разработка протекционистской финансово-кредитной и налоговой политики и контроль над использованием выделенных под нее средств. Новая структура призвана выдвигать предложения по совершенствованию действующего законодательства в области государственной поддержки малого бизнеса, анализировать состояние этого сектора экономики и эффективность государственной помощи, готовить предложения об использовании на льготных условиях субъектами малого предпринимательства государственных финансовых, материально-технических, информационных ресурсов, а также научно- технических разработок, технологий и др.

Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
скачать реферат Малое предпринимательство России. Анализ текущего состояния

В результате этих процессов число занятых в секторе сократилось на несколько сотен тысяч работников. Подавляющее большинство малых предприятий выпускают продукцию неконкурентоспособную не только на внешних, но и на внутренних рынках. Растет число предприятий, работающих на “грани”, либо переходящих в сферу теневой экономики. Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства Постоянное ухудшение внешней среды предпринимательской деятельности; о разрастание административных барьеров (регистрация, лицензирование, сертификация, системы контроля и разрешительной практики, регулирование арендных отношений и т.д.);о налоговый пресс и громоздкая система отчетности; о отсутствие надежного правового, в том числе судебного, обеспечения предпринимательской деятельности; о растущее недоверие предпринимателей к власти, к ее способности проводить долгосрочную политику и обеспечить стабильные условия ведения бизнеса. К началу 1999 года число малых предприятий составило порядка 891 тысячи, приблизившись к отметке 1994 года (см. диаграмму 1). Следует учесть, что, начиная с 1996 года, статистический учет велся в соответствии с новыми критериями отнесения предприятий к малым, введенными Законом РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».

скачать реферат Развитие предпринимательства и рыночной инфраструктуры Украины

Такого явления не наблюдалось ни в одной стране, осуществляющей реформы и это свидетельствует об неудовлетворительной среде не только для расширения сектора малого бизнеса, но и для предприятий, существующих сегодня. Анализ распределения малых предприятий по отраслям народного хозяйства свидетельствует об уменьшении удельного веса МП почти во всех областях экономики, за исключением торговли, общественного питания и материально-технического снабжения (Диаграмма 4.1). Малые компании концентрируются в областях, где быстро скупается капитал и не нужно больших материальных затрат и инвестиций для ведения бизнеса. Много МП синхронно занимается несколькими видами деятельности. Наметилась четкая тенденция сокращения малых предприятий в промышленности и строительстве. В Украине наблюдается очень неравномерное распределение малых предприятий по областям (Таблица 4.1). Он обусловлен различными территориальными условиями: экономическим потенциалом, ресурсным обеспечением, специализацией регионов, уровнем инвестиционной активности, состоянием рыночной инфраструктуры, отношениями между государственными органами и предпринимательскими структурами.

скачать реферат Роль и место малых предприятий в экономическом развитии общества

Понятие «малое предприятие» предполагает предпринимательскую деятельность небольших предприятий в традиционных областях. В настоящее время вопрос развития сети малых предприятий включен как один из важнейших в программу демонополизации народного хозяйства страны. Малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и услугами; создаются дополнительные рабочие места; расширяется потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые ресурсы. Социальная функция малых предприятий состоит в их способности в больших масштабах поглощать незанятую рабочую силу, снижать социальную напряженность, безработицу. Поэтому развитие малых предприятий - это наиболее дешевый путь к рынку, закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего экономического роста в стране. Малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. В целях развития малого бизнеса и обеспечения государственной поддержки малого предпринимательства принято специальное постановление Правительства РФ от 11 мая 1993 г. №446 «О первоочередных мерах по развитию малого предпринимательства является одним из важнейших направлений экономической реформы.

скачать реферат Cтатистика

В такой системе объективно отражаются закономерности развития явления: результаты развития отраслей, предприятий и других подразделений; 5) величина полученной относительной величины зависит от правильно выбранной базы сравнения; 6) взятые для сравнения абсолютные величины должны быть сопоставимы: а) в границах одного и того же места и периодов времени, с учетом сезонных колебаний; б) по одному и тому же кругу единиц наблюдения; в) по условиям и способам сбора данных первичного учета и их статистической сводки; г) по методологии расчета; 7) сравнивают логически взаимосвязанные абсолютные величины в числителе и знаменателе отношения. Сопоставимость данных, полученных в результате единовременного и текущего наблюдений, достигается путем специального расчета средних величин и др. 8) в процессе экономико-статистического анализа следует рассматривать во взаимосвязи абсолютные и относительные величины. Так, например, для различных предприятий 1% промышленной продукции имеет различное абсолютное значение. Средние величины. 1) Сущность и задачи средних величин 2) Виды средних величин А)среднее арифметическое Б)среднее гармоническое 3)Структурные средние а)мода б)медиана в)квартили ,децили.

скачать реферат Статистика в металлургии

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 1. Сущность и значение показателей себестоимости продукции 3 2. Характеристика продукции выпускаемой металлургическим предприятием (конвертерное производство) 8 3. Анализ структуры себестоимости конвертерной стали 9 4. Оценка выполнения плана и динамики себестоимости стали индексным методом за июль 10 4.1.Индивидуальные индексы, характеризующие изменение себестоимости конвертерной стали за разные периоды времени. 10 4.2. Общие индексы, характеризующие динамику себестоимости сталей двух марок 12 5. Анализ себестоимости конвертерной стали в динамике 13 5.1. Показатели динамики себестоимости продукции. 13 5.2. Выявление основной тенденции ряда динамики 14 себестоимости конвертерной стали. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16 ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и значение экономико-статистического анализа себестоимости продукции. Успех предприятия зависит от формирования себестоимости по нескольким причинам: o затраты на производство изделия выступают важнейшим элементом при определении справедливой и конкурентоспособной продажной цены; o информация о себестоимости часто лежит в основе прогнозирования и управления и затратами В ходе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие задачи: 1.Провести анализ структуры затрат, при этом необходимо уделить внимание тем статьям затрат, по которым произошел перерасход (экономия) против плановой себестоимости. 2. Определить индивидуальные, общие индексы, затраты на рубль и динамику этих затрат, вычислить экономию (перерасход) себестоимости как в абсолютном, так и в относительном выражении. 3. Выполнить анализ себестоимости продукции в динамике.

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
скачать реферат Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Новгородской области в конце 90-х годов

Таким образом, развитие малых предприятий, значительно ускорившееся в 1992-1993 годах, под влиянием объективных факторов в настоящее время существенно замедлилось. В целом по области, при общей численности населения около 740 тысяч жителей, число зарегистрированных малых предприятий на данном этапе можно считать удовлетворительным. Однако для получения устойчивой налогооблагаемой базы необходимо существенно увеличить число действующих МП. По данным областной статистики и проведенных исследований в секторе малого предпринимательства занято около 23 процентов от общего числа работающих по области, (учитывая лиц, занимающихся индивидуально- трудовой деятельностью).10-13 процентов от общего числа занятых в экономике области работают на малых предприятиях, что соответствует уровню среднего показателя в целом по России. Важным для региона на ближайшую перспективу, по мнению экспертов, является достижение численности занятых в сфере малого предпринимательства около 135-150 тысяч человек, что позволит дать стабильную среднюю величину налоговых поступлений в бюджет около 40 процентов.

скачать реферат Экономико-статистические методы анализа эффективности сельскохозяйственного производства

Низкая платежеспособность населения, высокие цены на мясомолочную продукцию по сравнению с ценами на другие продукты являются основными причинами снижения ее населением. Поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены сокращать производство, уменьшать поголовье КРС. Одновременно происходит увеличение импорта. Так в 1997г. импорт молока и сливок повысился в 1.5 раз. По расчетным данным специалистов Минсельхозпрода России в 1997г. по отношению к 1996г. убытки от реализации молока с учетом дотаций и компенсаций составили 28%, без учета дотаций – 37%. На фоне неблагоприятных статистических данных за последние два года в развитии скотоводства актуальной проблемой является исследование эффективности производства в животноводстве и проведение экономико- статистического анализа для выявления и роли факторов влияющих на экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий России. Объектами исследования в данной курсовой работе являются хозяйства Гулькевического, Кавказского и Приморско-Ахтарского районов Краснодарского края.

скачать реферат Маркетинг и рыночное предпринимательство

В отдельных случаях этот метод может дать положительный эффект. Экономико-статистический анализ предусматривает сравнение уже достигнутых коммерческих результатов с предстоящими. Следовательно, оптимального метода не существует, как правило, используют комбинирование указанных методов. Организационное развитие предприятия базируется на прогнозировании, определяет деятельность фирмы на определенный период времени (формируется программа маркетинга, просчитываются ресурсы фирмы и т. д.). Данные программы и другие материалы направляются в местные филиалы для их реализации. Еще очень важным вопросом является планирование с определением бюджета маркетинга. Ведь бюджет маркетинга – это расходы на исследования рынков, на обеспечение конкурентоспособности товара, на информационную связь с покупателями (сбыт, реклама), на организацию товародвижения, а также организацию сбытовой и посреднической сети. Финансовые средства на все это приходится черпать из прибыли. Поэтому выделение средств на маркетинг – это решение задачи с большим количеством переменных.

скачать реферат Учет затрат в животноводстве

Необходимо отметить, что, заметные изменения произошли в объеме производства продукции животноводства: производство мяса и молока в стране по сравнению с 1986 - 1990 гг. уменьшилось соответственно на 46 и 59%. Если до средины 90 годов основными производителями мяса были сельскохозяйственные предприятия, то сейчас более половины его объемов представляют личные подсобные хозяйства. Производство молока в общественном секторе имеет устойчивую тенденцию к снижению, в тоже время в личном секторе произошло его увеличение на 30%. Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве мяса . Актуальной проблемой развитие сельскохозяйственного производства является исследование эффективности производства в животноводстве и проведение экономико-статистического анализа для выявления факторов влияющих на экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий России. Несмотря на принимаемые правительством и субъектами Федерации отдельные, частичные меры по предотвращению спада производства продукции животноводства в России и повышению эффективности отрасли заметных и существенных положительных сдвигов не наблюдается.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.