телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Игры. Игрушки -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Організація банківської справи

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Визначальні ознаки банківських систем країн з ринковою економікою: Дворівнева система. Наявність законодавчо встановленої системи обмежень, страхування, нагляду і контролю банківської діяльності. Створення регульованого ЦБ єдиного для всіх банків механізму руху банківських резервів. Наявність специфічної інфраструктури міжбанківського призначення (мережа міжбанківських розрахункових центрів, зв'язку, фондів страхування депозитів, навчання і ін.) 1.2 Функції банківської системи Банківська система покликана виконувати такі функції: трансформаційну; створення платіжних засобів і регулювання грошової маси; забезпечення стабільності банківської діяльності і грошового ринку. Трансформаційна функція обумовлена посередницькою місією банків. Мобілізовуючи вільні грошові кошти одних суб'єктів ринку і передаючи їх різними способами іншим суб'єктам, банки мають можливість трансформувати: строки грошових капіталів; їх розміри; фінансові ризики. Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до змін попиту на гроші. Банківська система керує пропозицією грошей. Це ключова функція банківської системи. У її здійсненні беруть участь всі ланки банківської системи - ЦБ, всі банки другого рівня. Вона стосується всіх напрямів банківської діяльності, перш за все кредитної. Основні висновки, що належать до даної функції, наступні: Приріст маси грошей в обігу забезпечується не тільки кредитною емісією ЦБ, але і кредитною діяльністю КБ. Банківська система створює грошей значно більше, ніж одержує ззовні - від центрального банку, не дивлячись на те, що позики надаються в межах вільних резервів. Рівень грошово-кредитної мультиплікації залежить від норми обов'язкового резервування. Грошовий мультиплікатор спрацьовує не тільки при додатковому введення грошей (резервів) в систему центральним банком через кредитну емісію, а й під час надходження готівки на рахунки клієнтів або продажу частини активів на міжбанківському ринку. Стримують процес мультиплікації наступні чинники: Використання клієнтами банків одержаних позик або платежів в готівковій формі. У наступному банку у такому разі скоротиться приріст резервів або взагалі його не буде, що зменшить коефіцієнт мультиплікації. Нарощування банківських резервів в результаті підвищення норми резервування або скорочення видачі позик. Зміна структури депозитів у бік зниження частки депозитів до запитання і збільшення частки строкових депозитів. Це уповільнює інтенсивність платежів між клієнтами різних банків і швидкість переміщення резервів між банками, що призводить до уповільнення процесу мультиплікації. Такий у загальних рисах механізм виконання даної функції банківською системою. Функція забезпечення стабільності банків і грошового ринку пов'язана з надзвичайно високим ризиком банківської діяльності. Банки, на відміну від інших економічних суб'єктів, несуть в собі підвищену загрозу дестабілізації власної діяльності, розбалансування всього грошового ринку, провокації економічної кризи.

Основний вид пасивних операцій - залучення коштів на банківські рахунки всіх видів: поточні, розрахункові, строкові, ощадні, валютні тощо. Всі кошти, залучені на банківські рахунки, прийнято називати депозитами, а ці операції - депозитними. Депозити слугують важливим джерелом коштів, за рахунок яких банки формують переважну частину своїх доходних активів. Не депозитні кошти найчастіше залучаються для підтримання ліквідності банків, тобто в надзвичайних ситуаціях, оскільки ці кошти більш дорогі та короткострокові, ніж депозитні. Результати пасивних операцій відображаються в пасивній частині балансу банку. 2.3 Послуги Характерною ознакою банківських послуг є те, що для їх надання банкам не потрібні додаткові ресурси. Свою діяльність з надання послуг банки здійснюють як правило в процесі виконання звичайних пасивних і активних операцій. Єдине, що для цього додатково потрібне, - це високий професійний потенціал працівників банків та високі банківські технології. Доходи від послуг банки одержують не у вигляді процентів, а в формі комісійних виплат. Банківські послуги - надзвичайно доходний, майже без ризиковий вид діяльності. Тому він швидко розвивається. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам. Всі їх можна згрупувати в декілька великих груп: гарантійні послуги. Надаються у вигляді обіцянки банку своєму клієнту здійснити в майбутньому будь-які дії на його прохання. Такі обіцянки можуть бути спрямовані на виконання клієнтом своїх зобов'язань по торгових угодах (виставити акредитив, акцептувати вексель тощо) і по фінансових угодах (дати гарантію по банківській позичці, виставити акредитив стенд-бай тощо); посередницькі послуги. Як посередники банки можуть виступати в багатьох видах операцій на грошовому ринку: в операціях з цінними паперами, у валютних операціях, кредитних операціях, розрахункових операціях тощо. За дорученням емітентів банки можуть розміщувати їх цінні папери на первинному фондовому ринку. На вторинному ринку банки можуть виступати як звичайні брокери по купівлі-продажу цінних паперів. Звичайні брокерські послуги банки широко надають суб'єктам валютного ринку, купуючи та продаючи валюту за її дорученнями. Посередницькі послуги в кредитних операціях банки можуть надавати у випадках, коли самостійно не можуть надати клієнту позичку й змушені залучати до задоволення його прохання інші банки; консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги, ведення обліку тощо; трастові (довірчі) послуги. Як довірені особи своїх клієнтів, банки можуть надавати широке коло послуг - по управлінню майном, по зберіганню цінностей, з продажу і купівлі майна, цінних паперів тощо; по стягуванню доходів від цінних паперів та інших цінностей і майна. Банки України тільки починають освоювати сферу послуг. Зараз широко надаються розрахунково-касові, трастові, консультаційні та інші послуги. Затримка розвитку банківських послуг відбувається як з вини банків (далеко не всі послуги вони можуть надавати), так і з вини їх клієнтів (не пред'являють попиту на них). 3. Стан та проблеми розвитку банківської системи в Україні 3.1 Проблеми інтеграції банківської системи України в світові фінансові структури Залучення нашої країни до процесів глобалізації світової економічної і фінансової системи зумовлює перенесення більшості позитивних і негативних явищ зовнішнього світу в українські умови, що призведе до відповідних наслідків для розвитку фінансово-банківської системи.

Вступ В ринковій економіці банківська справа набуває надзвичайної ваги у суспільному житті. Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно обслуговують і впливають на всі економічні та соціальні проблеми в країні. Банківська справа забезпечує ринкову систему механізмами та інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, а державі надає можливість ефективно впливати на економіку задля реалізації всіх суспільних інтересів. Тому в ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються, по суті, всі члени суспільства, будь-то звичайні фізичні особи, чи підприємства та великі господарські структури, чи урядові та законодавчі органи влади, і, звичайно, самі працівники банків. Ще більш нагальною є потреба в банківських послугах підприємств, фірм, державних установ, громадських організацій. Всі вони потребують відкриття в банках різних рахунків для зберігання грошових коштів, для здійснення різноманітних платежів, для «доходного» розміщення своїх вільних коштів. Постійно потребують вони від банків послуг з обміну валюти, купівлі та продажу цінних паперів, надання позичок, консультацій та багато інших. Сучасні банки продають своїм клієнтам тисячі різноманітних послуг, за що їх на Заході часто справедливо називають універмагами. Вказані обставини зумовлюють необхідність того, щоб всі члени суспільства з ринковою економікою були добре обізнані з банківською справою. Це стосується перш за все працівників банків, які займаються цією справою професійно. Проте й інші особи, що займаються економічними та фінансовими питаннями підприємств чи установ, в яких працюють, чи тільки фінансовими питаннями власної сім'ї, повинні добре володіти «азбукою» чи «таблицею множення» з банківської справи. Особливо це актуально для сучасного українського суспільства, яке йде по шляху ринкових реформ і створення сучасної банківської системи. Разом з тим «банківська грамотність» переважної більшості його членів, по суті, нульова. В запропонованій науковій роботі розглядаються теоретичні основи організації банківської справи; види операцій, які використовують сучасні українські банки в своїй діяльності, а також останні тенденції розвитку банківської системи України. Вивченню теоретичних аспектів банківської справи присвятили свої роботи такі вчені, як Васюренко О.В., Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М., Холодна Ю.Є., Крохмалюк Д., Садовникова Е.Ф., Кузнєцова А., Другов О., Рисін В. Основна увага приділяється можливим шляхам розвитку банківської справи в Україні з огляду на інтеграційні процеси, які відбуваються в світовій фінансовій сфері, а також з урахуванням останніх дій НБУ, які звужують можливість конкуренції на внутрішньому банківському ринку. 1. Сутність банку і банківської системи 1.1 Базові поняття про банк та банківську систему. Структура банківської системи Банки і банківська система - не звичайні економічні структури. їх вплив на економічні процеси надзвичайно великий і необхідна жорстка регламентація і контроль їх діяльності, щоб цей вплив мав виключно позитивний характер. Це робить актуальним правильне визначення ключових понять - банківська діяльність, банк, банківська система. Банківська діяльність - набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволене законом тільки під особливим контролем держави спеціальним інститутам, які називаються банками. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльністю заборонено.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

Стояли проти себе дв протиставн концепц. Одну прийняв ПУН Андря Мельника; вона була основою цло полтики його Органзац пд час вйни. Друга концепця, намчена провдним революцйним активом, який створив опсля Революцйний Провд ОУН, дала напрям боротьб й полтиц ОУН в цлому розвитку подй пд час II. свтово вйни. Питання стояло дуже чтко: або або, один або другий шлях. В першй половин счня 1940 р., в однй вропейськй кран, що тод ще не стояла у вйн, тодшнй Провдник ОУН на Рдних Землях Тимчй-Лопатинський  автор цих рядкв подали полк. Андрв Мельников, як голов ПУН-у, вд ОУН в Укран й вд провдного революцйного активу низку пропозицй, як в однй частин накреслювали плян визвольно боротьби  самостйницько дяльности ОУН в новй ситуац, а в другй частин торкались органзацйно-персональних справ ПУН-у, поладнання яких було конечне, щоб привернути довр'я в Органзац до Проводу. Треба пригадати соб тодшню ситуацю: Нмеччина розбила й зайняла Польщу, довга зимова тиша в другй вйн мж польською  захдньою кампаню Гтлера; сну й д пакт нмецько-совтсько приязн розподлу сфер впливв; вйна СССР з Фнляндю, захдн держави заявляються по боц Фнлянд, готуться й пдмога, Гтлеров ця вйна не на руку, стараться  потушити, не перепуска м. н. достав з ¶тал до Фнлянд; большевики, зайнявши Галичину й Волинь, починають «прибирати х до рук»

скачать реферат Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

Клієнтами цих банків можуть бути і громадяни, і підприємства. Найбільші комерційні банки організовані найчастіше таким чином, що мають свої відділення по всій країні. В цьому випадку основних банків може бути в межах десяти, і вони можуть контролювати більше 90% комерційної банківської справи. Така система склалася в більшості країн світу, те саме можна сказати про систему комерційної банківської справи у всіх країнах СНД – у кожній з них крупні комерційні банки мають свої регіональні відділення. Другий тип організації банківської справи поширений не так широко. В цьому випадку законодавчо вирішується тільки створення єдиного банку, що розташований у конкретному місці і не має філіалів. Прикладом країни, в якій діє така система, є США, де в окремих штатах забороняється відкривати відділення комерційних банків. У тих штатах, де відкриття банків не заборонене законом, воно жорстко регламентується урядом. Основними функціями, які виконуються комерційними банками, є: зберігання заощаджень клієнтів, видача позик, переказ грошей, створення кредитів, зберігання цінностей, надання брокерських послуг, здійснення валютних міжнародних операцій, консультування, надання ділової інформації про клієнтів.

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Винниченко доповв про незгоду начальника кабнету вйськового мнстерства присвоти полуботквцям назву, яко вони домагаються. Таку назву, як н до чого не зобовязуючу, можна було б дати вже на мсц. С. Петлюра доповв про заходи, яких вжив УГВК для вдправки полуботквцв на фронт, в укранський корпус. Генеральний секретарат ухвалив: «Видати полуботквцям таке свдоцтво: «Ц. Р. цим посвдчу, що псля того, як козаки з Грушок зложили зброю  увльнили себе од злочинних елементв, Ц. Р., приписуючи м негайно ти на фронт, визна можливим, щоб козаки пшли на фронт пд назвою полку мен П. Полуботка, але не маючи права затвердити полк, буде клопотатись про затвердження його перед Временним Пр-вом. 2. Ген. Вйськ. Ком., як орган органзацйний в справах вйськових, ма подбати про те, щоб козаки з Грушок пшли до одно дивз , по-можливост, до одного полку, щоб тому полку було дано назву Полку мен П. Пол(убо)тка. 3. Коли прав-во через обставини вонного часу цього не зможе зробити, тод козаки мають право вступити в ту вйськову одиницю, яку м вкаже вйськова власть. 4

скачать реферат Статистика фінансів

Цільовий державний кредит являє собою форму пільгового фінансування державою підприємств і галузей, розвиток яких має велике соціальне та економічне значення в масштабах країни. Традиційним джерелом залучення позикових коштів, як і раніше, лишається банківський кредит. Поряд із банківським кредитом подальшого розвитку набувають і позабанківські форми залучення кредитних ресурсів. Становлення ринкових відносин, відмова від монопольної організації банківської справи зумовили відродження і розвиток міжгосподарського кредиту і насамперед комерційного кредиту (що особливо важливо для торговельних підприємств). Комерційний кредит пов'язаний з торговельними та торговельно- посередницькими операціями і в загальному вигляді являє собою відстрочку платежів одного господарюючого суб'єкта іншому. Історично комерційний кредит виник раніше від банківського. Особливості економічного розвитку країни сьогодні зумовили повернення до невиправдано забутої практики взаємокредитування. Процес формування статистичного забезпечення управління залученням кредитних ресурсів складається з таких етапів.

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Опозиційні настрої ширились і серед вищих посадових осіб УНР. Яскравим прикладом цього стало створення нелегальної організації - "Комітету Спасіння України". На жаль, в розпорядженні автора зараз немає докладних відомостей про цей цікавий епізод "таємної історії" України. Але відомо, що до складу комітету увійшли або активно його підтримали такі відповідальні урядовці, як голова МЗС М.Любинський, міністр земельних справ М.Ковалевський, директор Адміністративно-політичного департаменту МВС УНР Ю.Гаєвський, начальник київської міліції П.Богацький, міністр внутрішніх справ М.Ткаченко, військовий міністр УНР полковник О.Жуковський [172]. Головною метою організації була підготовка збройного повстання для усунення австро-німецької окупаційної влади, стабілізації обстановки в країні та подальшої енергійної розбудови суверенної Української держави. Відома одна з конкретних операцій цієї організації. Оскільки МВС УНР не наважувалося відкрито припинити злочинну діяльність згаданого вже банкіра А.Доброго, то його вирішили таємно заарештувати і вивезти з Києва

скачать реферат Банківська система

Система "особливих" відносин із клієнтом-засновником, природно, не сприяє сумлінної організації банківської практики, дозволяє використовувати преференційований доступ до ресурсів банку. Негативна суспільна думка про діяльність комерційних банків і причини цього Повільний розвиток конкурентного середовища в банківському секторі, одне з причин якого є повільні темпи приватизації в економіці в цілому, привело до девальвації самого поняття "комерційний банк", оскільки безліч організацій, що носять таку назву, фактично не впровадили на належному рівні депозитний, позичково-депозитні і платіжні операції, ігнорують такі норми банківської справи, як довіра, знання клієнта й інші принципи менеджменту і маркетингу. Одним з аспектів ефективної діяльності банків став ріст їхнього престижу серед підприємств, органів влади і населення. Останнім часом підсилилися негативні оцінки комерційних банків з боку керівників підприємства через високі ціни кредитів, недоліку ресурсів, затримки платежів, поганого обслуговування клієнтури і, на жаль, варто визнати, що ця критика в багатьох випадках небезпідставна.

скачать реферат Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

міжрегіональна академія управління персоналом сєвєродонецький інститут Контрольна работа З дисципліни Банківське право група: спеціальність правознавство Науковий керівник Гаврилюк Р. А. Сєвєродонецьк, 2007г. Зміст Вступ 3 Правові засади банківської діяльності .4 2. Банківська діяльність та банківські операції .9 Висновки . .15 Список використаних джерел .16 Вступ Розвиток так званого, внутрішнього бартеру, все більш активне проникнення в оборот іноземної валюти, широке розповсюдження всіляких платіжних сурогатів призвели до разбалансування грошової системи. Відбувається різке збільшення прибутків населення, не покріплене відповідним підвищенням обсягів виробництва товарів і платних послуг. Тут відбивається вплив як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників - передусім реалізація соціальної програми. Серйозний вплив є і від становлення ринкових відношень, що для нашої економіки, основаної на тоталітарних принципах, виявилося, в відомому ступені неприйнятним. Не спрацьовують економічні міри, що обмежують надмірне наповнення каналів звернення наявними грошами. Ось чому необхідні невідкладні міри, направлені на забезпечення стабілізації банківської справи.

скачать реферат Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ” З В І Т про проходження виробничої практики на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД” Виконав студент: Олефіренко О.В. група 4ФК3 Керівник практики: Товстолес І.А. Дата здачі роботи 03.06.2002 р. ХЕРСОН 2002 ЗМІСТ Розділ 1 Характеристика підприємства 3 Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства 5 Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів 7 Розділ 4 Виручка від реалізації продукції 8 Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства 9 Список використаної літератури 27 Додатки 29 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Об’єктом проходження виробничої практики є Закрите Акціонерне Товариство „Херсонський електромеханічний завод”. ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню засновника організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня 1994 року шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

скачать реферат Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Університет банківської справи Національного банку України Інститут магістерської та післядипломної освітиРЕФЕРАТ з дисципліни і наділить Фонд новими повноваженнями. Це є цілком логічний крок тому як Національному банку України нині дуже важко поєднувати монетарну функцію та функцію нагляду і це наочно було видно на тлі розгортання кризи, коли НБУ видавав рефінансування проблемним банкам, чиї власники просто вивели гроші після їх отримання. Про це також свідчить і ситуація, яка виникла при адмініструванні декількох проблемних банків, коли тимчасовою адміністрацією було організовано фіктивне відкриття вкладів більш ніж 1 тис. фізичних осіб на суму, що перевищує 200 млн. гривень. Саме тому передача наглядових функцій Фонду підсилить ефективність, а також прискорить розв'язання питань проблемних банків, і дозволить НБУ зосередитися на здійсненні своєї головної функції - монетарної. Також прийняття цього законопроекту дозволить підвищити ефективність банківського нагляду в частині повернення грошей, витрачених фондом на видачу вкладів фізичним особам, а також дасть можливість оптимізувати строки прийняття рішень щодо санації банків та їх реалізації, що є дуже важливим нині, коли в країні ліквідується 18 банків.

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності Допущена до захисту Завідуючий кафедрою управління та ЗЕД (підпис) ПІБ “ ” 2001 р. КУРСОВА РОБОТА Тема роботи: “Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”Виконав студент 4 курсу денної форми навчання Група М-82 спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Васильєв Михайло Юрійович Виконав студент групи М-82 Васильєв М.Ю. Науковий керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Мазило Т.В. (підпис) “ “ 2001 р. . Суми 2001 Зміст .31. Загальна характеристика ВАТ 1. Спеціалізація .5 2. Цілі та задачі .7 2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".10 1. Вивчення структури управління підприємством.10 2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації.14 3. Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва .23 3. Дослідження зовнішнього 1. Основні споживачі продукції 2. Аналіз конкурентного 3. Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища.34 4. Законодавча база щодо діяльності підприємства.35 4. Структура виробничого . 43 Список використаної .45 .46 Вступ Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів.

скачать реферат Управління контрактною діяльністю на підприємстві

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності Випускна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Тема роботи: "Упрвління крнтрактною діяльністю на підприємстві: розробка, застосування та виконання зовнішньоекономічних договорів" На матеріалах: ВАТ "Центролит" (м.Суми)студента УАБС (денної форми навчання)IV курсу гр. М-72спеціальності: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Заїки Павла Вікторовича Допущена до захисту завідуючий кафедрою проф.Козьменко С.М. « » 2001р. Науковий керівник випускної роботи: Чуйко О.В. Виконавець-випускник: Заїка П.В. « » 2001р. Суми – 2001 Зміст 4 . 1. Економічні та правові передумови застосування контрактної регламентації відносин із зарубіжними 6 партнерами. . Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної бізнесової діяльності су'єктів господарювання . Джерела правового регулювання контрактної . 2. Концептуальні підходи щодо управління контрактною діяльністю на 15 . Характеристика основних напрямків, організаційних форм та методів експортно-імпортної діяльності ВАТ 15 . 2.2. Організаційні підходи щодо знаходження та оцінки партнерів для здійснення зовнішньоекономічних 20 2.3. Особливості технології укладення та виконання контракту з урахування специфіки діяльності підприємства на зовнішньому 25 . 3. Вплив факторів ризику на формування базових умов зовнішньоторговельного 35 3.1. Цінова політика 35 . 3.2. Перерозподіл відповідальності та права власності як джеоело виникнення спорів у практиці міжнародної . . 3.3. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів, як запорука правової захищеності 44 . . СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 50 ДЖЕРЕЛ. . Вступ Радикальна перебудова системи управління економікою, яка переходить на шлях ринкових відносин - один з найважливіших напрямків програми реформ, які проводяться в нашій державі.

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Використання банківських кредитів у виробництві є необхідною умовою процесу розширеного відтворення, а позики, видані на споживчі цілі, збільшують платоспроможний опит, що також сприяє економічному зростанню. Організація і своєчасне проведення банками розрахунків забезпечує умови неперервного товарообігу та створює можливості для ефективного перетікання капіталів у господарстві. Реалізація інших банківських послуг теж створює умови для нормальної підприємницької діяльності у різних секторах економіки та забезпечення належного життєвого рівня населення. Сьогодні універсальні банки пропонують довгу низку продуктів, що охоплює практично всі сфери діяльності і фінансових послуг. До основних банківських послуг належать залучення коштів і подальше надання позик. Проте навіть в межах цих двох послуг може бути вироблено безліч найрізноманітніших форм банківських продуктів. Швидкий темп зростання ряду банківських послуг потребує сьогодні від службовців досконалого знання всіх модефікацій продуктів, не тільки наданих своїм банком, а й розроблених світовою практикою банківської справи.

скачать реферат Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Слід відмітити, що банк хоча і виконує суспільну місію, суспільна організація, він історично був справою приватної особи і лише потім, із розвитком банківської справи, особливо в сучасних умовах господарювання, перетворився у великі, середні та малі об'єднання. В уявленні про банк як установу він асоціюється із службовою конторою, із апаратом управління. Широко розповсюджена думка, що соціалістичні банкисформувались як органи економічного управління. В СРСР, як і в інших соціалістичних країнах, на протязі декілька десятеліть існували банки тільки державного походження. По-справжньому, банк став частиною державного апарату управління, контролю за діяльністю господарства. В період засилля адміністративно-командних методів управління зрощування державного апарату з банківським апаратом банк нагадував елемент надбудови. Кредитування здійснювалось на основінормативного, директивного розподілу ресурсів зверху, безготівкові розрахунки мали директивний характер, принцип "один банк для клієнта" не давав основи для розвитку комерційних відносин у банківській сфері.

скачать реферат Комерційні банки

Отже, підприємства мають істотну підтримку кредитними ресурсами як від комерційних банків, так і від небанківських кредитних організацій, а конкуренція між різними кредитними установами позитивно впливає на діяльність підприємств. Конкуренція між комерційними банками - явище позитивне, але наявність багатьох дрібних банків веде до розпорошення кредитних ресурсів і загрожує "ланцюговою реакцією" банкрутств дрібних банків, а разом з ними і дрібних підприємств. Тому Центральний (Національний) банк піднімає межу мінімального розміру статутного фонду комерційних банків при їх перереєстрації. Конкуренція між комерційними банками за клієнтів є впливовим фактором розвитку банківської справи, але у розвинутій ринковій економіці її не залишають без "пильного ока" центрального (національного) банку: контроль за законністю діяльності комерційних банків, коригування кредитної політики за допомогою облікової процентної ставки та нормування резервів. 1.2. Законодавчі регулятори банківської діяльності Розвиток банківської сфери в значній мірі був зумовлений політико-юридичними факторами, які стимулювали крупні зрушення у фінансових відносинах.

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
скачать реферат Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі кафедра фінансового менеджменту та банківської справи Реферат на тему: «Поточні рахунки і облік розрахункових операцій» Виконав: Студент 3 курсу 31групи Шлома Роман Игоревич Мелітополь, 2009 План 1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам 2. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» 3. Переоформлення та закриття рахунка 4. Характеристика грошового обігу та платіжних інструментів клієнтів банку 5. Організації безготівкових розрахунків 6. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями 7. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями 8. Облік операцій платіжними вимогами 9. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками 10. Облік операцій при розрахунках акредитивами 1.Відкриття поточних рахунків фізичним особам Відкриття рахунків клієнтами являється цілю збереження їх коштів. Банки осуществляють грошові операції с ціми коштами по распорядженню клієнтів. Банки відкривають рахунки: зарегістрірованим суб К-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності» (постачальника). 6.Банк постачальника повідомляє банк покупця про проведений платіж. 7.Банк покупця, одержавши повідомлення, списує суму акредитива на зменшення позабалансового рахунка 9802 «Акредитиви до оплати».

скачать реферат Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Платіжні системи» Суми 2008 Зміст 1. Системи масових платежів: стандарти, обладнання, принципи функціонування 2. Загальна схема розрахунків у СЕП Список літератури 1. Системи масових платежів: стандарти, обладнання, принципи функціонування Невід'ємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними. Таким чином, платіжна система – це набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними та організаційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів.

скачать реферат ООН

У ці ж роки утворяться нові міжурядові структури. У 1944 році почалося створення фінансово-економічної групи системи ООН. Почали діяти Міжнародний валютний фонд (МВФ), статутною ціллю якого було оголошене забезпечення упорядкованих відносин у валютній області, подолання конкурентного знецінення валют, і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), покликаний зробити поміч відновленню і розвитку держав- членів. Цілями МБРР є сприяння реконструкції і розвитку економіки держав- членів Банку, надання позик для розвитку виробництва й ін. СБ функціонує в тісному зв'язку з МВФ, при цьому усе його організації пов'язані угодами про співробітництво в ООН. У 1946 році були створені такі міжурядові організації - Організація Об'єднаних Націй із питань просвітництва, науки і культури (ЮНЕСКО, Париж), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ, Женева), і Міжнародна організація по справах біженців ООН (ІРА, припинила своє існування в 1952 році). У цьому ж році були встановлені контакти ООН з Організацією Об'єднаних Націй із питань продовольства і сільського господарства (ФАО, Рим. 1945). У 1947 році статус спеціалізованого установи одержала Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, Монреаль, 1944).

скачать реферат Історія світової банківської системи

Конгрес уповноважив їх пускати в звернення банкноты Федерального резервного банку, які утворюють пропозицію паперових грошей в економіці. Основну роль у фінансовій системі США грають близько 13800 її комерційних банків. Приблизно 2/3 з них – банки штатів, тобто приватні банки, що діють відповідно до чартеру штату. Остання третина отримує чартери від федерального уряду, тобто є національними банками. До прийняття DIDMCA ця відмінність була важливою, оскільки закон зобов'язав національні банки входити у Федеральну резервну систему, тоді як банки штатів самі вирішували: приєднуватися до неї чи ні. Ощадні установи мають самостійні і окремі від Поради резервних банків, що управляють і Федеральних, органи контролю. Але DIDMCA розширив кредитні повноваження ощадних установ (у частині видачі позик підприємствам і споживачам) і поставив ссудозберігаючі асоціації під контроль резервної системи. 3. Аналіз банківської справи України Несприятливий розвиток подій як у світовій, так і у вітчизняній економіці, зумовлювали збереження напруженої ситуації на грошово-кредитному ринку України в лютому 2009 року та продовження відпливу коштів з рахунків клієнтів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.