телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Довіра до валюти - складний багатофакторний критерій, що складається із кількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режиму, ступеня відкритості країни, лібералізації економіки і режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників і віри інвесторів у стабільність розвитку країни в майбутньому. Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і непередбаченістю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією учасників валютного ринку на політичні й економічні зміни у світі, а також значною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. Валютний ризик - це ризик втрат, обумовлений несприятливою зміною курсів іноземних валют у ході здійснення угод по їхній купівлі-продажу. Валютні операції підрозділяють на «касові» і «термінові». Ринок касових операцій потребує оплати на протязі двох робочих днів із дня виконання контракту, тому невиконання зобов'язань менш ймовірне. До таких угод відносять овернайт. До термінових угод належать: форвард, ф . - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 244 с. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : декрет / Україна. Кабінет Міністрів. - , 1993. - Б. ц. Резнікова, О. О. Удосконалення чинної системи валютного регулювання / О. О. Резнікова // Фінанси України. - 2001. - 7. - C.16-22 Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ПО)

Первый специализированный почтовый экипаж — почтовая карета — появился в 16 в. В начале 19 в. карету сменяет рельсовый экипаж на конной тяге. С открытием в Великобритании в 1830 ж.-д. линии Ливерпул — Манчестер почту стали перевозить по железной дороге, вначале как груз, а затем (с 1839) — в почтовых вагонах, специально оборудованных для обработки корреспонденции в пути. Основой для бурного роста масштабов почтовых перевозок в 19—20 вв. явилось развитие средств ж.-д., водного, автомобильного и воздушного транспорта.   Средства П. т. классифицируют в соответствии с основными видами почтовых операций. На операциях приёма и выдачи почтовых отправлений в почтамтах и отделениях связи СССР с 1971 применяют почтово-кассовые машины системы «Онега», к началу 1974 эксплуатировалось свыше 1300 таких машин. С их помощью оформляют приём и выплату денежных переводов, приём ценных писем и бандеролей, посылок, телеграмм и т.п.; машина выдаёт квитанции, ведёт операционный дневник. При помощи перфоратора сведения о принятых и оплаченных почтовых и телеграфных переводах записываются на перфорированную телеграфную ленту и посредством аппаратуры передачи данных передаются по каналам связи в зональные вычислительные центры для автоматического контроля соответствия принятых и оплаченных переводов

скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Відповідно частка міжбанківського ринку зросла з 24,1% у 1995 р. до майже 60% у 1997 р. Але, не дивлячись на значний ріст обсягів і частки міжбанківського ринку, біржовий ринок залишається і, дивлячись на світову практику, залишиться в майбутньому головним структурним (структуроутворюючим) елементом валютного ринку. Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативної бази сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: - збільшенням обсягів операцій з іноземною валютою у всіх сегментах; - удосконаленням його структури і спрямованості на рішення конкретних економічних і фінансових проблем суб'єктів господарювання і держави в цілому; - розширенням переліку валют, по яких проводилися операції на валютному ринку; - відсутністю різких коливань валютних курсів; - удосконаленням законодавчої і нормативної бази діяльності суб'єктів валютного ринку; - упровадженням нових видів валютних операцій і форм розрахунків; - врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку і т.д. Удосконалення валютного ринку, розвиток його міжбанківського сектора, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій, розширення на українському ринку діяльності нерезидентів, збільшення обсягів іноземного інвестування досить гостро поставили проблему підвищення рівня ризику операцій з іноземною валютою.

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве

Средства на эти цели определяются расчетом, составляемым на договорной основе. Стоимость экспертизы предпроектной документации и проектов определяется исходя из документов Госстроя России, выпускаемых в соответствии с действующим законодательством. По взаимоотношениям с проектными организациями расчеты могут возникать по двум основным видам хозяйственных операций: по исполнению ПСД и по работам, выполненным в порядке авторского надзора. В соответствии со ст. 744 ГК РФ «заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов»

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють біржовий та позабіржовий валютні ринки. Біржовий ринок представляють валютні біржі, а позабіржовий, який ще називають міжбанківським, — банки, фінансові установи, підприємства та організації.63. Валютні операції та їх основні види. Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності. Це використання валютних цінностей як засобу платежу; вивезення, ввезення, пересилання та переказування валютних цінностей; отримання і надання кредитів, нарахування відсотків, дивідендів; залучення інвестицій, придбання цінних паперів та інші операції, здійснення яких відбувається тільки за умови отримання відповідних ліцензій Національного банку України. Валютні операції поділяють на поточні та термінові. До поточних операцій відносять операції з короткими термінами валютування — в межах трьох робочих днів. Розрізняють такі поточні операції: • "тод" (поставка валюти сьогодні — "сьогодні на сьогодні");• "том" (поставка валюти наступного робочого дня — "сьогодні на завтра");• "спот" (поставка валюти на другий робочий день — "сьогодні на післязавтра").

 Рабочая книга по обществоведению. Политическая экономия

Далее, при участии банков в кредитные отношения вовлекаются не только сами капиталисты, но и ремесленники, крестьяне и даже наемные рабочие. Помещая в банки свои сбережения, они тем самым передают использование части своего дохода в руки тех капиталистов, которые получают ссуды от этих банков. При посредстве банков капитал действующих капиталистов увеличивается за счет капиталов рантье и доходов различных групп населения. 6. Кредитные операции банков Кредитные операции банков делятся на два основных вида. Те операции, при помощи которых банки привлекают к себе капиталы и в которых они выступают в качестве должников, называются пассивными операциями. Те же операции, при помощи которых банки размещают собранные ими капиталы, и в которых они выступают в качестве кредиторов, называются активными операциями. Пассивные операции банков в основном сводятся к приему ими различных видов вкладов. Вклады делаются либо на заранее определенный срок (напр., 1, 5, 10 лет) и в таком случае до истечения этого срока не могут быть потребованы вкладчиком обратно, либо же они бывают бессрочными и тогда могут быть взяты в любое время

скачать реферат Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Кожен вид ризику повинен бути детально проаналізований, змодельований, розкладений на елементи, що дозволить у певній мірі зменшити невизначеність ситуації. Ризик, як правило, поділяють на два типи —динамічний та статичний. Динамічний ризик — це, зокрема, ризик непередбачуваних (недетермінованих) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень чи непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових доходів. Статичний ризик—це ризик втрат реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків. Розрізняють також такі основні види ризиків: виробничий ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх зобов'язань відносно контракту чи договору з іншим суб'єктом економічної діяльності; фінансовий (кредитний) ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов'язань перед інвестором внаслідок використання для фінансування діяльності кредиту; інвестиційний ризик, пов'язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і з позичених; ринковий ризик, пов'язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так і закордонних курсів валют; портфельний ризик полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а також за всіма категоріями кредитів.

скачать реферат Валютные риски

Причому, якщо спочатку їх запровадження це були дво-, тристоронні угоди (підприємство, банк, біржа) на поставку реальних валютних активів, то з часом система хеджування охопила весь валютний ринок. І сьогодні у разі застосування тих чи тих методів хеджування безпосередня купівля (продаж) валюти не є обов'язковим, а само хеджування перетворилося в систему управління валютними ризиками, яка охоплює всі сегменти валютного ринку і є запорукою стабільності як національних, так і міжнародних фінансових ринків. Якщо говорити про український ринок, то сьогодні вже можна стверджувати, що в 1997 р. на даному ринку було закладено підвалини діяльності термінового ринку, на які спирається система управління валютними ризиками. Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України в світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, вдосконалення валютного законодавства і нормативні бази сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: — збільшенням обсягів операцій з іноземною валютою у всіх сегментах; — вдосконаленням його структури і спрямованості на вирішення конкретних економічних і фінансових проблем суб'єктів господарювання і держави в цілому; — розширенням переліку валют, за якими проводилися операції на валютному ринку; — відсутністю різких коливань валютних курсів; — вдосконаленням законодавчої та нормативної бази діяльності суб'єктів валютного ринку; — впровадженням нових видів валютних операцій та форм розрахунків; — врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку тощо.

скачать реферат Залог как форма обеспечения возвратности кредита

Принятие обоснованных решений о допустимых уровнях рисков, связанных с различными финансовыми инструментами, - один из наиболее сложных вопросов в банковском деле. Допустимый уровень риска определяется исходя из возможного размера убытков (или недополученной прибыли), связанных с этим видом риска. Основной инструмент работы с рисками – система лимитов. Некоторые коммерческие банки, устанавливают следующие виды лимитов: - лимиты по ликвидности – показатели минимального объема высоколиквидных активов, ограничения на согласование активов по различным срокам и на объемы привлеченных ресурсов по срокам; - лимиты по процентному риску – максимальные ставки по привлечению различных видов средств с разбивкой по срокам привлечения; - лимиты по валютному риску – предельные ограничения открытых позиций по парам валют для основных типов валют, с которыми работает банк; по неосновным валютам – совокупный лимит по валюте против всех остальных валют; - лимиты по видам вложений – предельные объемы по основным видам активных операций.

скачать реферат Основы банковского дела

Выдача выписок с расчетных счетов Налично-денежный оборот: сфера применения, принципы управления Порядок ведения кассовых операций Основные принципы организации безналичных расчетов, их классификация Виды расчетных документов, основные требования к их заполнению Общая характеристика различных форм безналичных расчетов Виды векселей. Вексельное обращение, основные понятия вексельного обращения Виды банковских операций с коммерческими векселями Финансовые векселя. Использование их для расчетов (услуги). Вексельный кредит Кредитные операции банков. Объекты, субъекты, принципы кредитования. Кредитная политика Классификация кредитных сделок Виды ссудных счетов Этапы кредитования Содержание кредитного договора. Обеспечение возвратности кредита Порядок погашения кредита Лизинг Факторинговые операции Операции банков с ценными бумагами Операции банков с государственными ценными бумагами Организация и правовое регулирование валютных операций банков. Основные виды валютных операций Операции по купле-продаже валюты Операции по вкладам населения Потребительские кредиты Тема 6. Основы банковского менеджмента 6.1 Специфика банковского менеджмента 6.2 Цели, задачи и подходы к управлению капиталом банка, пассивами и активами, ликвидностью, банковскими рисками 6.3 Особенности маркетинга в банковском деле Тема 7.

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
скачать реферат Банковская система России

Благодаря этому коммерческие банки постоянно и неразрывно связаны практически со всеми звеньями воспро­изводственного процесса. Особенности коммерческих банков проявляются в ходе выполнения при­сущих им операций и услуг. Операции коммерческого банка представляют собой конкретное проявление банковских функций на практике. По российскому законодательству к числу основных видов банковских операций относят следующие: привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады до -востребования и на определенный срок; предоставление кредитов от своего имени за счет собственных и привлеченных средств; открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению клиентов, в том числе банков-корреспондентов; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание клиентов; управление денежными средствами по договору с собственником или распорядителем средств; покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление операций с драгоценными металлами в соответствии с действующим законодательством; выдача банковских гарантий.

скачать реферат Валютные операции и их регулирование

В настоящее время более широкое значение приобрели текущие валютные операции. При этом отсрочка платежа предоставляется на минимальный срок. Ограниченный круг валютных операций, связанных с движением капитала, обосновывается большими рисками при их осуществлении, а также более сложным оформлением (получение разрешения ЦБ РФ на данные операции). Необходимо уточнить, что все валютные операции тесно взаимосвязаны, поэтому очень сложно четко отклассифицировать все операции с иностранной валютой. Тем более что операции могут быть отнесены к нескольким основным видам валютных операций. 1. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры Данная операция включает в себя следующие виды: - открытие валютных счетов юридическим и физическим лицам; - начисление процентов по остаткам на счетах; - предоставление овердрафтов (особым клиентам по решению руководства банка); - предоставление выписок по мере совершения операции; - оформление архива счета за любой промежуток времени; - выполнение операций, по распоряжению клиентов, относительно средств на их валютных счетах; - контроль за экспортно-импортными операциями.

скачать реферат Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

При цьому може бути вказана кандидатура керівника і відповідні дані про нього (вік, стаж, стаж роботи у подібній галузі). І, накінець, у цьому розділі варто вказати - чи зможе бути реалізованим інвестиційний проект самостійно (при відповідній організаційній та фінансовій підтримці інвестора) чи потребує залучення підрядників та субпідрядників. У останньому випадку у бізнес-плані освітлюються також характеристики підрядчиків та субпідрядчиків (час роботи з аналогічними інвестиційними проектами; досвід роботи з аналогічними інвестиційними обсягами; рівень прогресивності технологій, що приміняються; рівень кваліфікації кадрів; форми зв’язку з постачальниками матеріалів, необхідних для реалізації проекту; ділова та фінансова репутація. 10. Оцінка ризиків та форми їх страхування. Оцінка ризиків та форми їх страхування повинні розглядатися у розрізі окремих видів цих ризиків. До таких ризиків можуть бути віднесені: а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту (затримки в отриманні ліцензії, несвоєчасного відведення ділянки і т.д.); б) ризик несвоечасного завершення будівничо-монтажних робіт по проекту; в) ризик перевищення фондів виділених на будівельно-монтажні роботи; г) ризик невиходу на заплановані обсяги випуску продукта, послуг у зв’язку із неякісністю технології, використанням застарілого обладнання, падінням попиту, зростанням конкуренції і т.д.; д) ризик невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності в зв’язку із погіршанням для роботи експортної політики держави; е) ризик зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду окупності капіталу в зв’язку з державним реєструванням цін, і т.д. По основних видах ризиків повинен бути зазначений їх рівень.

скачать реферат Валютний ризик в діяльності банківської системи

Технічний аналіз заснований на положенні про те, що макроекономічні показники в короткостроковій і середньостроковій перспективі мало відбиваються на змінах курсів валют. Більше того, курси валют можна з винятковою точністю прогнозувати тільки за допомогою методу технічного аналізу, основою якого є математична система. Технічний аналіз простежує тенденцію коливань курсів валют і дає сигнали до купівлі та продажу. Висновок Роль комерційного банку в операціях з іноземною валютою - це бути посередником між клієнтом і ринком іноземної валюти. Іншими словами, політика захисту від ризику повинна поширюватися і на операції на валютному ринку. Менеджмент повинен утримуватися від ризиків, встановити ліміт денної позиції на рівні, що відбиває нормальні, необхідні для клієнтів операції. Банківський бізнес, у найпростішій формі - це розміщення прийнятних кредитів і інвестицій та притягнення депозитів, він не включає не пов'язаний із цим ризик. Банк повинен мати ефективну систему контролю з метою спостереження за щоденною діяльністю управління валютними операціями.

скачать реферат Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

В связи с этим курс тенге в 2010-м, скорее всего, будет развиваться по маятниковой траектории. 2.2 Анализ депозитных валютных операций АО «Казкоммерцбанк» Особое место среди текущих валютных операций занимают операции по привлечению валютных средств. Данный вид операций является одним из основных видов валютных операций коммерческих банков. Большинство предприятий, традиционно занимающихся внешнеторговой деятельностью, используют краткосрочный банковский кредит для обеспечения оборотными средствами своей хозяйственной деятельности. Банковские депозиты в иностранной валюте используются как юридическими, так и физическими лицами – клиентами банков. Достаточно большое число предприятий предпочитают размещать свободные валютные средства в краткосрочных депозитах (со сроком менее 180 дней). Более низкая доходность этого инструмента по сравнению, например, с вложением в ценные бумаги вполне компенсируется низким уровнем риска. Группа осуществляет свою деятельность и отчитывается по четырем основным операционным сегментам.

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
скачать реферат Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

При разборе вопроса о лечении ущемленной грыжи (при флегмоне грыжевого мешка) целесообразно упомянуть об операции по Грекову. При разборе послеоперационных и рецидивных грыж внимание студентов фиксируется на причинах рецидивов (недоучет противопоказаний к грыжесечению, технические ошибки во время операщи, послеоперационные осложнения, гематомы, нагноения, лигатурные свищи). Следует остановиться на основных видах пластических операций при послеоперационных и рецидивных грыжах (особенно на аллопластике грыж, подкожной пластине и требованиях, предъявляемых к трансплантантам и пр.). Занятие заканчивается разбором вопроса о трудовой экспертизе у больных после операций по поводу грыж.ЗАНЯТИЕ № 2. Тема: ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ.-4 часа. При изложении студентом методики развития заболевания обращается внимание на первые симптомы заболевания и динамику их развития (изменение локализации боли, характер диспептических расстройств, изменение общего состояния больного и т.д.). Важно установить сроки обращения больного к врачу и правильность врачебных назначений ( неправильность назначения слабительных, тепла и анальгетиков при неясном диагнозе).

скачать реферат Макроэкономические аспекты банковской системы

Макроекономічні аспекти системної перебудови банківської системи Системна перебудова і економічна стабільністьСистемна банківська проблема виникає в економіці, коли значній частині банківської системи загрожує банкрутство через нестачу ліквідності або неплатоспроможність. Банківські проблеми можуть мати безліч причин: як правило, це поєднання загальної макроекономічної нестабільності і низької рентабельності виробничого сектора. Відкрита криза навпаки є результатом фактичної або гіпотетичної нестачі ліквідності в банківській системі і призводить до ще більш серйозної макроекономічної нестабільності. Проблеми в банківській системі викликають наслідки, що тягнуть за собою великі макроекономічні витрати, до числа яких входить неефективне розміщення вкладів, висока вартість фінансового перерозподілу, високий рівень процентних ставок і позичкової маржі, втручання у розвиток і роботу міжбанківських та інших фінансових ринків, нечітке або нестабільне здійснення грошово-кредитної політики, посилення практики використання іноземних валют.

скачать реферат Международные финансовые системы и международная система учета и отчетности - билеты весна 2001

Критерии, которым должны соответствовать страны – кандидаты вхождения в Европейский союз. 277. Режим смешанного группового плавания. 278. Основные виды внешнеторговых сделок, влекущие приток иностранной валюты в Россию. 279. Международная ассоциация развития, ее деятельность и основная задача. 280. Сущность понятия «Обязательства» в соответствии с международными принципами финансового учета; отличие его трактования в России. 281. Системы учета товарно-материальных запасов, их сущность. 282. Безвозмездно полученный капитал и капитал, возникший в результате переоценки, их учет. 283. Сущность метода «первоначального обменного курса», используемого в процессе консолидации отчета, его недостатки. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ Билет № 5 4. Моноцентрическая структура международной финансовой системы. 284. Основные понятия международной валютной системы. 285. Содержание понятия «резидент», «нерезидент». 286. Основные направления деятельности Европейского банка реконструкции и развития в России. 287. Сущность понятия «Капитал» и его обусловленность в соответствии с международными принципами финансового учета. 288. Начисление износа основных средств методом снижающейся балансовой стоимости, формула расчета. 289. Обязательства по гарантиям и основные методы их учета. 290. Балансовая (бухгалтерская) и налогооблагаемая прибыли, их сущность, группы отклонений, вызывающих расхождения между балансовой и налогооблагаемой прибылью. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ Билет № 6 5.

скачать реферат Особенности современных мироторговых связей

Всю организационную работу по проведению торгов проводят так называемые тендеры (тендерные комитеты), в состав которых входят технические и коммерческие эксперты, представители администраций и т.д. Обычно выделяют публичные (открытые), и закрытые тендеры. Во многих странах применяются полузакрытые тендеры, которые проводятся в два этапа: на первом (открытый тендер) происходит отбор фирм для участия во втором этапе (закрытый тендер). Как правило, в закрытом тендере принимают участие наиболее известные на мировом рынке поставщики и подрядчики. Виды внешнеторговых операций. Контракты в международной торговле. Внешнеторговые операции - это система действия партнеров разных стран, направленная на совершение торгового обмена и обеспечивающая такой обмен. В эту систему обычно включают: изучение рынка конкретного товара; рекламу товара; создание сбытовой сети; проработку коммерческих предложений; проведение переговоров; заключение и исполнение контрактов. Основные виды внешнеторговых операций: экспорт и импорт. Во внешнеторговой практике различают два основных вида операций: экспортные операции и импортные операции.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.