телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Система розрахунків на чистій основі

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Платіжні системи» Суми 2008 Зміст1. Система розрахунків на чистій основі 2. Системи масових платежів 3. Розрахунки у СЕП 4. Огляд преси з питань запровадження НСМЕП Список літератури 1. Система розрахунків на чистій основі У разі виконання банком розрахунків за дорученням клієнтів можливі два варіанти: або обидва клієнти, між якими виконуються розрахунки (платник і одержувач), є клієнтами одного й того самого банку, або один із клієнтів (одержувач коштів) є клієнтом іншого банку. Згідно з першим варіантом виконання платежу означає переміщення суми платежу з рахунку платника на рахунок одержувача в одному й тому самому банку зі здійсненням відповідного бухгалтерського проведення. Це внутрішньобанківська операція, оскільки обидва рахунки перебувають в одному банку й операції з ними можуть бути виконані безпосередньо. Другий варіант полягає в тому, що рахунок одержувача перебуває в іншому банку, а отже, з виконанням платежу постає потреба взаємодії між банками та виконання міжбанківських платежів: сума з рахунку платника в одному банку має бути спочатку перерахована на рахунок банку-одержувача, а вже потім – на рахунок клієнта-одержувача. За наявності такого роду платежів доводиться здійснювати взаємні платежі між банками. Розрахунки між банками за взаємними платежами можуть виконуватися на «чистій» (нетто) або «валовій» (брутто) основі. Існують відповідно два види систем міжбанківських розрахунків: на чистій основі, або система «нетто», і на валовій основі, або система «брутто». З метою скорочення потреби в коштах та спрощення порядку обміну платіжними документами банки використовують механізм розрахунків на чистій основі. Згідно цього механізму банки домовляються між собою не проводити розрахунки по кожному документу в реальному масштабі часу, а накопичувати його певну кількість за якийсь відрізок часу (як правило, за один операційний день) і виконувати розрахунки по його закінченні. Розрахунки при цьому проводяться на чистій основі. Залік дебіторської та кредиторської заборгованості може виконуватись двома чи більше сторонами. Двосторонній залік виконується між двома банками, які домовляються про залік відправлених та отриманих платіжних доручень, обчислення нетто-залишку і виконання розрахунків на певний термін по отриманому сальдо. Такий метод дозволяє скоротити суму розрахунків між двома банками, оскільки в кінці дня робиться тільки один залік по чистому залишку. Багатосторонній залік виконується між трьома і більше банками. В цьому випадку створюється клірінгова палата, якою може бути один із якихось банків, чи банки створюють окреме акціонерне товариство, що буде виконувати функції клірінгової палати. Щодо системи на чистій основі, то її учасники не здійснюють розрахунку за кожним платіжним дорученням окремо, а протягом певного часу нагромаджують свої вимоги та зобов'язання. По закінченні цього періоду розрахунки виконуються з огляду на взаємний залік дебіторської та кредиторської заборгованості і виводиться один «чистий» результат (чиста заборгованість).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ПЕ)

Крайне правые члены совещания (А. А. Бобринский, А. П. Струков, А. С. Стишинский, А. А. Нарышкин и др.) выступили против смешанной сословно-цензовой системы выборов, требуя чисто сословных выборов. Большинство членов П. с. отвергло их требования. При этом основная ставка делалась на ещё слабо участвовавшее в революции крестьянство, которое рассматривалось как консервативная сила, опора монархии. Секретные протоколы П. с. были опубликованы П. Н. Милюковым в 1910 в Берлине. Петерман Август Пе'терман (Petermann) Август (18.4.1822, Блейхероде,— 25.9.1878, Гота), немецкий картограф и географ, доктор философии (1854). В 1855 основал в г. Гота (Германия) и редактировал журнал «Mitteilungen aus Justus Pertheś Geographischer Anstalt», который стал ведущим географическим и картографическим журналом (ныне издаётся в ГДР, в г. Гота под названием «Petermanns Geographische Mitteilungen»под редакцией профессора доктора Эрнста Нефа). Под редакцией П. вышли в свет 24 годовых выпуска журнала и 56 дополнительных тетрадей. П. принимал участие в составлении большого числа важных картографических трудов (атласов, карт в журналов «Petermanns Geographische Mitteilungen» и др.)

скачать реферат Система национальных счетов

Несмотря на все вышеописанные ужасы различий между нашими друзьями СНС и БНХ, в них можно найти и довольно много общих идей и принципов: 1) в задачах а) попытка обеспечения концептуальной основы для системного анализа макроэкономических показателей, т.е. определение системы показателей, хараактеризующих развитие экономики, их содержание, взаимосвязи. б) координация экономической статистики, т.е. обеспечение методоло гического единства показателей макроэкономической и других разделов ста тистики 2) в медотологических подходах а) принцип моделирования национального хозяйства как развивающейся и воспроизводимой экономической системы, связанной с внешним миром, признание необходимости структуирования объекта посредством группировок и классификаций, выделения отдельных стадий воспроизводственного процес са б) ограничение потоков потребительской стоимости от потоков дохо дов в) выделение потоков потребительных стоимостей и доходов с одной стороны, и запасов ресурсов с другой г) разграничение доходов от производства от доходов, полученных в ппроцессе перераспределения д) группировка продукции на конечную и промежуточную, потребления также на конечное и промежуточное е) проведение различия между воспроизводимыми и невоспроизводимыми фондами ( активами ) ж) выделение основных фондов и материальных оборотных средств з) отграничение экономических операций ( производство, покупка, расходы ) от их субъектов ( домашние хозяйства, предприятия . ) ы) исчисление накопления как на "валовой", так и на "чистой" осно ве, т.е. до и после вычета амортизации.

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
 Энергия будущего

Так, одна из концепций исходит из того, что в основе развития природы и общества лежит неопределенность и случайность - ничего, мол, определенного нельзя сказать заранее. Сторонники таких взглядов рассматривают большие системы энергетики как чисто вероятностные - "го ли будет, то ли нет", ибо, с их точки зрения, человек не может активно воздействовать на развитие таких систем в прогрессивных направлениях. Его удел лишь пассивно прогнозировать. Именно такой философией вооружены упоминавшиеся ранее фаталисты, экзистенциалисты и многие футурологи. Существует и другое крайнее и тоже неправильное восприятие действительности. Его апологеты в технике и энергетике считают, что в мире существуют лишь однозначно определенные связи - все известно заранее, в плановом хозяйстве случайные тенденции отсутствуют или их влияние ограниченно, поэтому, мол, можно на 20-30 лет вперед без ошибок определять развитие всех звеньев промышленности и энергетики. Наши специалисты в области экономики, техники и энергетики в своих прогнозах и планировании руководствуются объективными законами развития производительных сил, определяющими основные направления развития энергетики

скачать реферат Развитие финансового обеспечения системы здравоохранения

Целевой взнос на обязательное медицинское страхование (или налог на заработную плату). Это может быть взнос на обязательное медицинское страхование (РФ), а может быть единый взнос на социальное страхование (единый социальный налог). Взнос на ОМС обычно исчисляется в виде фиксированного процента к фонду оплаты труда. Личные средства граждан и иные источники. Эти средства не проходят через каналы государственного перераспределения и поступают в медицинские организации в форме прямой оплаты медицинских услуг. Кроме того, это могут быть доходы ЛПУ от аренды, от продажи медицинских технологий и др. В качестве иных источников финансирования могут выступать благотворительные фонды, средства работодателей, направляемые на создание собственной медицинской базы и пожертвования. Ни в одной стране не существует в чистом виде бюджетной, страховой или частной системы финансирования. Системы финансирования здравоохранения основаны на доминирующем источнике финансирования. Исторически сложились три основные системы финансирования здравоохранения: Бюджетная система, в данном случае финансирование производится за счет средств государственного бюджета.

 Энциклопедический словарь (Т-Ф)

Отсюда проистекает неизбежная неясность философской терминологии и неполнота философских определений. Совершенная философская терминология сводилась бы, строго говоря, к совершенной философской системе (см. «Критику чистого разума», учение о методе). Создав теорию познания, Кант ввел множество новых понятий, для обозначения которых прибегал к древним и схоластическим Т. (феномен, ноумен, априори, апостериори, трансцендентальный, трансцендентный, имманентный, регулятивный, конститутивный, аналитический, синтетический etc.), придавая им новое, своеобразное значение. В настоящее время и некоторые другие философы, кроме Эйкена, озабочены критикой существующей философской терминологии. Welby в Англии назначил премии в 50 фунтов за лучшее сочинение на тему: «Причины современной темноты и неясности в психологической и философской терминологии и пути к изысканию средств против этих недостатков». При всей полезности филологических исследований в области философского языка (вроде Kantphilologie Вайингера), они сами по себе не могут усовершенствовать философскую терминологию, прогресс которой зависит от прогресса самой философии

скачать реферат Наука и кризис цивилизации

Социальным изобретением является, например, вывоз безработной молодежи ФРГ на Канарские острова и "складирование" ее на теплых пляжах, где можно прожить на пособие по безработице, питаясь бананами. И контролировать легко. В сущности, Это распространение на социальную сферу идеи "вывоза в тропики" вредных отходов производства. На фоне развития концепции "государства благосостояния" примечательны некоторые процессы в США. Примерам служит бездомность, которая перестала казаться странным нонсенсом в этой богатой стране: за 1984-1986 гг. чисто квартиросъемщиков с доходом менее пяти тысяч долл. в год выросло в США на 55%, и в то же время число дешевых квартир уменьшилось более чем на 1 млн. /23/. Существенно увеличилось в США число детей, живущих за чертой бедности. Социологи объясняют это тем, что в США как нигде система социальной помощи основана на концепции человека как атома. Даже такой небольшой коллектив, как семья, оказывается вне поля зрения системы - помощь получает лишь человек, ставший активным индивидуальным членом общества.

скачать реферат Предмет и задачи микробиологии

Вирусологический метод - является наиболее достоверным в диагностике вирусных инфекций. Однако он трудоемок, что связано с приготовлением клеточных культур. Все микробиологические исследования наиболее информативны и достоверны, особенно если они подтверждены дополнительными серологическими данными (выявление антител к выявленному возбудителю или возбудителям). Биопробы. Основаны на неодинаковой чувствительности разных лабораторных животных к определенным микроорганизмам. Данный метод заключается в выражении животных определенного вида, возраста и массы тела чистым культурам микробов или исследуемым материалам. Иммунологические методы. Включают серодиагностику, кожно-аллергические пробы, методы оценки клеточного (Т-системы) и гуморального (В-системы) иммунитета. Серодиагностика основана на обнаружении специфических антител в сыворотке крови больного человека и определении накопления их в процессе заболевания. В последнем случае сроки исследования значительно удлиняются и ответ может быть получен из серологической лаборатории в период реконвалесценции, что придает данному методу ретроспективный характер.

скачать реферат Гоббс Томас

Но в конце концов организм его справился с болезнью, и Гоббс смог вернуться к работе над главным произведением. Это был "Левиафан" - важнейший его труд. Книга состоит из четырех частей. В первой части излагается учение о человеке. Вторая - посвящена происхождению и сущности государства. Третья и четвертая части книги содержат критику притязаний церкви на власть и самостоятельность по отношению к государству. В 1655 году выходит в свет сочинение Гоббса "О теле", представляющее собой первую часть его философской системы. Вторая часть "Основ философии", получившая название "О человеке", появляется в 1658 году. Гоббса трудно отнести к какому-либо конкретному философскому направлению. С одной стороны, он был эмпириком, а с другой - сторонником математического метода, который применял как в чистой математике, так и в других областях знания, и прежде всего в "политической науке". Согласно Гоббсу, философия также отвергает все представления, основанные на сверхъестественном, теологию и астрологию, учение об ангелах. Философия основывается на доводах разума и отрицает божественное откровение.

скачать реферат Звезды

На втором месте находится гелий, а обилие остальных элементов достаточно невелико. Приблизительно га каждые десять тысяч атомов водорода приходиться тысячи атомов гелия, около 10 атомов кислорода, немного меньше углерода и азота и всего лишь один атом железа. Обилие остальных элементов совершенно ничтожно. Без преувеличения можно сказать, что наружные слои звезд - это гигантские водородно-гелиевые плазмы с небольшой примесью более тяжелых элементов. Хорошим индикатором температуры наружных слоев звезды является ее цвет. Горячие звезды спектральных классов О и В имеют голубой цвет; звезды, сходные с нашим Солнцем (спектральный класс которого G2), представляются желтыми, звезды же спектральных классов К и М - красные. В астрофизике имеется тщательно разработанная и вполне объективная система цветов. Она основана на сравнении наблюдаемых звездных величин, полученных через различные строго эталонированные светофильтры. Количественно цвет звезд характеризуется разностью двух величин, полученных через два фильтра, один из которых пропускает преимущественно синие лучи ("В"), а другой имеет кривую спектральной чувствительности, сходную с человеческим глазом("V").

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Концепция разделения властей

В ноябре 1991 года Президент был наделен полномочиями издавать указы, имеющие силу законов, по вопросам экономической реформы. Принцип разделения властей был подвергнут серьезнейшему испытанию после 21 сентября 1993 года. Сам факт, что в Положении о федеральных органах власти, на переходный период, подменившем действовавшую Конституцию, не было норм о статусе Президента, свидетельствовал, что власть его становилась неограниченной. Реформа судебной системы коснулась самых основ деятельности судов. Очень важно было обеспечить независимость судов от других государственных органов и, особенно, от партийного аппарата. "Очень важным шагом в деле судебной реформы, пожалуй, наиболее практически значимым из всех сделанных до сих пор, стало принятие закона "О статусе судей в Российской Федерации" в 1992 году. Этот закон закрепил ряд положений, позволяющих обеспечить независимость судей: неограниченный срок полномочий судьи, невозможность привлечения судьи к ответственности (кроме как с санкции Генерального прокурора) и многое другое.

скачать реферат Порождение текстов на естественном языке

Особенно впечатляет то, что оценивает, что РСП Шапиро никогда не пользуется резервированием. Это - совершенно необычное поведение для РСП, так как порождение является в сущности процессом планирования.  Наиболее значительной проблемой для проектов РСП - ­трудность выделения понимания из действия. Генераторы, основанные на систематической грамматике, имеют дело с этой проблемой, непосредственно представляя срединную репрезентацию в форме набора характерных признаков, что позволяет спецификации текста постепенно накапливаться, предоставляя ограничениям возможность распространяться и влиять на более поздние решения. Две важных системы порождения были основаны на систематической грамматике: PRO EUS Дэйви(обсуждали ранее) и IGEL Манна и Маттхиссена. IGEL - самая большая систематическая грамматика в мире и, очень вероятно, одна из самых больших машинных грамматик любого сорта.

скачать реферат Виртуальная реальность

Детекторы перемещения - это устройства, позволяющие отслеживать изменения положения пользователя и увязывать его с изображением на мониторе. Кроме того, существуют различные устройства - перчатки и датчики, - фиксирующие все действия пользователя. Однако эти устройства не получили широкого распространения из-за довольно высокой цены - от сотен до нескольких десятков тысяч долларов. Все детекторы нуждаются в значительно более мощной вычислительной технике, и их применение оправдано только в случае использования всего комплекса средств 3D. Манипуляторы бывают двух типов - с тремя или с шестью степенями свободы. Из устройств, имеющих три степени свободы хотелось бы отметить такие устройства, как мышь CyberMe 3D и штурвал управления самолетом Fligh Co rol Sys em. Безусловно, основным достоинством виртуальной реальности является возможность создания абсолютно любого мира, в котором можно свободно перемещаться, общаться и даже получать какие-нибудь ощущения. Уже сейчас ведутся разработки систем виртуальной реальности для использования в промышленности. Промышленные системы виртуальной реальности основаны на тех же компонентах, что применяются и в индустрии развлечений, но с повышенными требованиями к деталям, скорости и количеству.

скачать реферат Как становятся политиками

В демократическом государстве определяющую роль играют устройство и система власти, участие людей в осуществлении власти, контроль за властью. Власть есть законодательная и исполнительная. В основном главной целью политики является контроль власти. Для этого устанавливается конституция в соответствии с проводимой политикой, устанавливаются законы ( законодательная власть ). Производится реорганизация органов исполнительной власти на местах. Таким образом политика направлена на сохранение и укрепление власти. 4. Как соотносятся правовое государство и гражданское общество. Правовое государство - правовая форма организации и деятельности публичной политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права. Правовое государство - это государство, где господствует право. Б правовом государстве система государственной власти основана на принципе разделения властей, на верховенстве права. Верховенство права означает, что государственные органы связаны правом, т.е. действуют в строгом соответствии с конституцией, законами, в рамках своей компетенции, в пределах тех государственно-властных полномочий, которыми они наделяются для выполнения стоящих перед ними задач.

скачать реферат Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

Эта сложность подбора материала не должна отпугивать публицистов, так как сильнейший эффект эмоционального воздействия полиэкрана на зрителя оправдывает затраченные усилия. Полиэкранная система в чистом, так сказать, виде требует специально оборудованных кинозалов с несколькими экранами и сложной звуковоспроизводящей аппаратурой (стереофоническими или квадрофоническими установками). Практически же применяется метод разбивки обычного одноэкранного изображения на несколько самостоятельных ячеек, создающих своеобразный «полиэкран на одном экране». Информационная плотность такого «поликадра» резко возрастает. Этот прием удачно применяется современными телепублицистами при анонсировании своих программ, а также в начале каждой новой программы для того, чтобы напомнить телезрителю содержание предыдущей. Пример использования полиэкрана можно найти в передачах «Клуб путешественников» и «Непутевые заметки». Подытожим: более чем за 40 лет качественного развития телевидение ушло от создания простых «репродукций» действительности и стало само создавать реальность, названную виртуальной.

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Грядущий миропорядок

Это делается, например, путем отождествления интересов рабочего класса с национальными интересами, или путем конструирования некого фантомного национального интереса и его партии (национал-социализм и прочие версии фашизма). Так возникает однопартийная система как чистая и безусловная гегемония- господство. Отечественный тоталитаризм дал, вероятно, одно из наиболее отчетливых и ярких проявлений последовательной смены различных типов тоталитарности. В немалой степени это связано с тем, что модернизация была в высшей степени форсированной, однобокой и поверхностной, а также тем, что сохранились значительные осадки тоталитоидности не только внизу (крестьянская община), но и наверху (неразделенность власти), а также во всей политической системе (самодержавный принцип). Преодоление тоталитарных дисфункций модернизации прежде всего предполагает восстановление и максимальное обогащение потенциала разнообразия политических действий, ролей, институтов и в целом символических форм опосредования. Этот процесс и является демократизацией. Название, вероятно, не самое удачное, т.к. оно невольно акцентирует внимание на комплексе политических явлений, связанных с прямым, минимально опосредованным участием всей совокупности граждан (массы, образованной по образцу дополитической социальной общности, рода) в принятии политических по своей природе решений.

скачать реферат Антикризисное управление финансами при угрозе банкротства

Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия соответствуют определенные ее механизмы, которые в практике финансового менеджмента принято подразделять на оперативный, тактический и стратегический (Табл.1.4). Табл.1.4 Основные механизмы финансовой стабилизации предприятия, соответствующие основным этапам ее осуществления. Этапы финансовой Механизмы финансовой стабилизации стабилизации Оперативный Тактический Стратегический 1.Устранение Система мер, неплатежеспособно осно-ванная на сти. исполь-зовании - - принципа “отсечения лишне-го” 2.Восстановление Система мер, финансовой осно-ванная на устойчивости - исполь-зовании - моделей финансового рав-новесия 3.Изменение Система мер, финансовой ос-нованная на стратегии с целью ис-пользовании ускорения - - моде-лей экономического финансовой роста поддержки уско-ренного роста. В практике финансового менеджмента вышеперечисленные механизмы финансовой стабилизации подразделяются иногда на "защитные" и "наступательные". Оперативный механизм финансовой стабилизации, основанный на принципе "отсечение лишнего", представляет собой защитную реакцию предприятия на неблагоприятное финансовое развитие и лишен каких либо наступательных управленческих решений.

скачать реферат Информационные технологии в управленческой деятельности

Неформальные информационные системы (типа сплетен) основаны на неявных соглашениях и неписаных правилах поведения. Нет никаких правил, что является информацией или как она будет накапливаться и обрабатываться. Такие систе6мы необходимы для жизни организации. К информационным технологиям они имеют весьма отдаленное отношение. Хотя компьютерные информационные системы используют компьютерные технологии, чтобы переработать непроверенные сведения в значимую информацию, существует ощутимое различие между компьютером и компьютерной программой, с одной стороны, и информационной системой – с другой. Электронные вычислительные машины и программы для них – техническое основание, инструментальные средства и материалы современных информационных систем. Компьютеры обеспечивают оборудование для хранения и изготовления информации. Компьютерные программы, или программное обеспечение, являются наборами руководств по обслуживанию, которые управляют работой компьютеров. Но компьютеры – только часть информационной системы. Можно в качестве аналогии привести здания. Здания построены с помощью молотков, гвоздей и дерева, но они сами по себе не делают дом.

скачать реферат Исследование особенностей японской модели менеджмента

Многие служащие редко берут дни отдыха, и часто не полностью используют свой оплачиваемый отпуск, так как убеждены, что их долг работать, когда компания в этом нуждается, тем самым проявляя свою преданность компании. Теоретически, чем дольше человек работает в организации, тем сильнее должно быть его само отождествление с ней. Японские корпорации гарантируют своим служащим работу и используют систему вознаграждений, основанную на трудовом стаже, для того, чтобы предотвратить уход работника в другую фирму. Перешедший в другую компанию лишается трудового стажа и начинает все сначала. Вся система пожизненного найма основана на гарантии занятости работника и на гарантии его продвижения. В свою очередь, каждый служащий или рядовой работник получает удовлетворение от собственной эффективности в работе, зная, что его действия когда-нибудь будут обязательно оценены. Занятость в Японии имеет особое значение. Это не только вопрос контракта между работодателем и работником. Она имеет эмоциональный и моральный подтекст. Японские рабочие трудятся методично и преданно. Они пунктуальны. Возможно лишь небольшое расслабление в последние полчаса работы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.