телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Товары для животных -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
При здійсненні платежів використовують різні платіжні інструменти: готівка, картки, платіжні доручення, векселя тощо. Відтак, платіжний інструмент характеризується: – своєю формою (традиційно поширені у минулому паперові за формою платіжні інструменти поступаються місцем пластиковим карткам або електронним повідомленням); – засобами захисту та підтвердження справжності (замість традиційного підпису все ширше застосовують персональні ідентифікаційні номери, паролі або електронні підписи); – кредитовим чи дебетовим характером дії. При кредитовому переказі платник передає своєму банку розпорядження продебетувати його рахунок і перерахувати кошти на рахунок одержувача платежу після чого кошти зараховуються на рахунок одержувача. При дебетовому переказі одержувач платежу віддає банку платника (на підставі повноважень, наданих йому платником) розпорядження на списання коштів з рахунку платника, переказ цих коштів одержувачу платежу та їх зарахування на рахунок останнього. Ефективна платіжна система, що передбачає визначені права й обов'язки користувача, має зменшити фінансовий ризик. В ідеалі правила функціонування платіжної системи слід укласти таким чином, щоб вони спонукали учасників цієї системи зводити ризик до мінімуму. Хоча в певний момент може виникнути конфлікт між витратами на впровадження цих правил та очікуваними втратами від ризику. Існує кілька підходів до вирішення проблеми обмеження фінансового ризику. Найбільш розповсюдженими у платіжних системах розвинутих країн є два підходи: – перший – спрямований на обмеження обсягу розрахунків; – другий – на забезпечення надійності розрахунку. Крім цих двох підходів, що безпосередньо спрямовані на управління масштабами ризику, існує також можливість регулювання ймовірності настання ризику за допомогою попереднього відбору учасників системи. При цьому можна виходити не лише з критеріїв фінансової позиції учасників. А й з їх технічних та операційних можливостей і обсягу їх розрахункових платежів. Ще одна альтернатива, що може вплинути на організацію системи, пов'язана з можливістю нагляду за платіжною поведінкою учасників, чий критичний фінансовий стан відомий. Таким чином, політика управління ризиками в окремій платіжній системі тісно пов'язана із загальною політикою банківського нагляду. 2. Загальна схема розрахунків у СЕП Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України «Про Національний банк України», у зв язковим, а у режимі реального часу – за його вибором. Разом з тим, банк, який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує приймання платежів у режимі реального часу. У файловому режимі обмін платіжними документами організовано у пакетному режимі технологічними циклами шляхом приймання-передавання відповідних документів. Тривалість циклу складає 15 – 20 хвилин. У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок отримувача негайно, у момент надходження платежу від відправника СЕП. Саме це є головною ознакою платіжних систем класу R GS згідно з міжнародною класифікацією. Список використаної літератури Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 №679-ХІУ Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 №2121-ІІІ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2346-ІІІ Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Постанова НБУ від 16.08.2006 №320 Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Постанова НБУ від 16.11.2007 №412 Єрьоміна Н.В., Банківські інформаційні системи.   К.: КНЕУ, 2000.-220 с. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.посібник-Київ: «Слово», 2003.-264 с. Міщенко В.І. та ін. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практ.посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 278 с. Рогач І. Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. 239 с. – Офіційний веб-сайт НБУ – Офіційний веб-сайт Верховної Ради

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сборник статей и интервью 1995-2000гг.

Ведь вопрос о модернизации поставлен не западниками. Он задан исторически, ситуативно. Так в тупик приходят все. Х. Ж.: А что же с надеждами нашего культурного сообщества на эспертную функцию в постидеологическом обществе? Б. К.: Да, с одной стороны, эксперты востребованы властью и элитами. Но, во-первых, востребованы не все, а во-вторых, не лучшие. Власть выбирает не по меритократическим критериям! Даже если выбран лучший, то он быстро деградирует. Он до такой степени погружается в бюрократическую игру, что не остается времени и интеллектуальных ресурсов для профессиональной рефлексии и саморефлексии. А не вести эту игру он не может, иначе он оказывается не эффективен в системе. Так надежды на возникновение экспертной функции интеллектуала обернулись массовой дисквалификацией экспертного сообщества. Люди утрачивают тот налет любительщины, который был всегда присущ русскому интеллигенту, но и не приобретают профессиональную компетентность. Нет корпоративной этики, нет системы стандартов. Разумеется, любительщина тоже не лучшее качество, но вот полулюбительщина - это уже нечто более интересное, так как от этого можно ждать нестандартных ходов мысли и идей. Х. Ж.: А не значит ли это, что проблема состоит в том, что ни групповые интересы, ни поиск индивидуального успеха в равной мере не предполагают ценностей профессиональной корпорации? Не является ли корпорация в принципе хранителем автономного суждения и профессиональной этики? Б. К.: Безусловно

скачать реферат Революція в природознавстві

Таким чином, еволюція систем прямо пов'язана з механізмами самоорганізації. Дослідження конкретних механізмів самоорганізації й заснованої на ній еволюції становить завдання конкретних наук. Сінергетика ж виявляє й формулює загальні принципи самоорганізації будь-яких систем і щодо цього вона аналогічна системному методу, що розглядає загальні принципи функціонування, розвитку й будови будь-яких систем. У цілому ж системний підхід має більше загальний і широкий характер, оскільки поряд з динамічними, що розвиваються системами розглядає також системи статичні. Ці нові світоглядні підходи до дослідження природничо-наукової картини миру вплинули як на конкретний характер пізнання в окремих галузях природознавства, так і на розуміння природи наукових революцій у природознавстві. Але ж саме з революційними перетвореннями в природознавстві зв'язана зміна подань про картину природи. У найбільшій мері зміни в характері конкретного пізнання торкнулися наук, що вивчають живу природу. Перехід від клітинного рівня дослідження до молекулярного ознаменувався найбільшими відкриттями в біології, пов'язаними з розшифровкою генетичного коду, переглядом колишніх поглядів на еволюцію живих організмів, уточненням старих і появою нових гіпотез походження життя й багато чого іншого.

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
 Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций

Кроме технических регламентов, основными составляющими технического регулирования считаются и стандарты, и процедуры подтверждения соответствия, и аккредитация, а также надзорные и контрольные функции. 1.07.2003Pг. считается важной отправной точкой для начала процессов разработки новых технических регламентов, поскольку именно тогда вступили в силу положения Федерального закона «О техническом регулировании». Датой завершения данного процесса определен 2010 год. Основой для будущей стройной системы технических регламентов, процедур оценки соответствия и национальных стандартов стали принципы взаимосвязанности, непротиворечивости и достаточности, а также принцип согласованности с основными нормами вышеозначенных соглашений. Например, Соглашение по техническим барьерам в торговле ВТО основной акцент делает на формировании неких механизмов, способствующих преодолению разнообразных препятствий в процессе торговли, которые, как правило, проистекают из положений технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия

скачать реферат Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

При розгляді схеми електричної принципової будемо намагатися використовувати вітчизняну елементну базу. Пристрій повинен відповідати вимогам до електромагнітної сумісності до індустріальних радіозавад. Пристрій не має елементів, для яких необхідно було б використовувати штучні системи охолодження. Принцип функціонування Передавач. На рис.1 приведена схема випромінювача коротких імпульсів. Що дозволяє зменшити споживаний передавачем струм від джерела живлення, а значить продовжити термін служби на одній батареї живлення. На елементах DD1.1, DD1.2 зібраний генератор імпульсів, слідуючих з частотою 30.35 Гц. Короткі, тривалістю 13.15 мкс, імпульси формує диференціюючий ланцюг C2R3. Елементи DD1.4-DD1.6 і нормально закритий транзистор V 1 утворюють імпульсний підсилювач з ІЧ діодом VD1 в навантаженні. рис.1 Приймач (з вбудованим передавачем). Приймач зібраний по класичній схемі прийнятій в російській промисловості (зокрема в телевізорах Рубін, Темп і т.п.). Його схема приведена кресленні РВ12.464311.001Е3. Імпульси ІЧ-випромінювача потрапляють на ІЧ фотодіод VD1, перетворяться в електричні сигнали і підсилюються транзисторами V 3, V 4, які ввімкнкні по схемі із загальним емітером.

 Теорії нації та націоналізму

Достатнй рвень письменност й технчно компетентност у спльному культурному простор не може бути забезпечений локальними спльнотами. Централзована система освти ста нормою, навть бльше соцальна адаптаця ндивдв на рвн локальних спльнот ста неможливою без тако освти. Зрештою, виника ще один сюжет: спецалсти, як забезпечують функцонування централзовано, стандартизовано системи освти, здобувають спецальну освту (зрозумло, що тако ж освти потребують  фахвц нших галузей). Отже, потрбна мережа вищо освти, яка, свою чергою, також потребу фахвцв вищого рвня. Виника цла «освтня прамда», яку спроможна утримувати лише певна централзована структура держава. Перефразовуючи вдомий вислв Вебера про те, що лише держава ма монополю на узаконене насильство, @елнер зауважу: не менш важливою монополю держави ста монополя на узаконену освту. Держава  культура стають «конAруентними». Ус ц економчн, соцальн й культурн зрушення створюють передумови виникнення нацоналзму, полтичного принципу, згдно з яким полтичний та нацональний складники мають вдповдати один одному

скачать реферат Маркетинг в туризмі

Оскільки це регулювання має відповідати принципам функціонування ринкового суспільства, державна політика в туризмі має об'єктивно розширювати застосування маркетингових методів управління. Дослідивши зарубіжний досвід маркетингових функцій державних органів управління туризмом, виявлено, що наприклад, в Швейцарії, Іспанії, Німеччині координаційним механізмом регулювання індустрії туризму є маркетингові системи цих країн, їх структурними елементами — носіями маркетингових функцій є центральні і регіональні органи державної влади, національні та регіональні туристичні асоціації, туристичні підприємства. Необхідність застосування маркетингових функцій органами управління туризмом викликана важливою роллю туризму у вирішенні соціальних і економічних проблем держави. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації тощо.

скачать реферат Системи електронних грошей

З огляду на масовість таких платежів і велику кількість ТТ у загальному випадку до системи крім банків і ТТ включають розрахункові (процесингові) центри. Ці структурні елементи системи ЕЛГ приймають (по каналах зв'язку або безпосередньо на картках торгівця) і групують дані від торговельних точок (ТТ), які працюють з ЕЛГ, а також формують і маршрутизують платіжні документи до відповідних банків, котрі функціонують у системі. Зрозуміло, що заради зручності та надійності роботи такі центри можуть бути розміщені в окремих банках-емітентах, організовуватися й працювати на корпоративній основі. Загальну структурну схему системи масових платежів із застосуванням ЕЛГ (система масових електронних платежів) унаочнює рис. 2.2. Рис. 2.2. Загальна схема масових електронних платежів Як показує практика, найповніше функцію готівкових грошей виконують смарт-картки, або інакше — інтелектуальні картки. Така картка не лише зберігає дані, як це робить звичайна МІЖ, а й оперує ними, обробляє їх згідно із заданими правилами. Це досягається вмонтуванням у картку мікросхеми, яка має процесор, пам'ять, ввід/вивід і власну операційну систему.

скачать реферат Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Політичне навчання йде багатьма каналами, кожний з яких виконує свою функцію. А що можна зробити у школі? На перевагу шкільного, освітнього каналу політичної соціалізації говорить наступний фактор – це найбільш швидкий і керований інститут політичної соціалізації. Для перехідного суспільства – це дуже важливо: швидкість перетворень і керованість впливу. Школа в плані навчання може забезпечити лише інформативну функцію політичної соціалізації. Тобто дати уявлення про принципи функціонування політичної системи. В молодших класах це можна зробити наступним чином: 1) повідомити про належність до України: “Я живу в Україні. Це – моя Батьківщина” (емоційне наповнення зараз не беремо до уваги – зробимо це пізніше); 2) повідомити про інститут виборів – як обрання найбільш достойних, гідних представників колективу, суспільства на відповідальну посаду – як вияв того, що їм довіряють “Козаки обирали собі отамана – найрозумнішого і найдосвідченішого з усіх”, “Капітаном команди з футболу обрали Іванка – він краще за всіх грає у футбол”; “Діти вирішили провести Новорічне свято.

скачать реферат Підручник

Восьмий принцип підтверджує необхідність створення фундаменту системи управління, у структурі якого є всі види її забезпечення. Від того, наскільки повно представлено та розроблено кожне з перерахованих забезпечень, залежить завершеність розробок за всією системою управління, надійність її функціонування. 114 Менеджмент: теорія та практика Наступні методичні розробки базуються на умовах урахування змісту кожного з перерахованих принципів та їх взаємодії.! 2.1.5. Реалізація принципів управління ., в процесі ухвалення рішень Забезпечення спрямованості елементів системи на кінцевий результат При дотриманні першого принципу управління вирішується завдання забезпечення збігу цілей розвитку окремих підсистем та всієї системи. Окремі підприємства, об'єднання та галузі є підсистемами складнішої системи — народного господарства. Тому цілі розвитку систем нижчого рівня мають відповідати цілям розвитку ' загальної системи, до якої вони належать. Розглянута раніше цільова орієнтація управління дає уявлення про те, наскільки різноманітними є цілі розвитку народного господарства та його складових, про великий набір техніко-економічних показників, що дозволяють оцінити ступінь досягнення цих цілей.

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
скачать реферат Структура теоретичних знань

Абстрактні об'єкти теорії і їхня системна організація Основним емпіричним матеріалом, на який опирається методологія при аналізі структури теоретичного знання, є тексти історично сформованих наукових теорій, причому методологія орієнтується в першу чергу на високорозвинені в теоретичному відношенні наукові дисципліни, оскільки в них легше простежити особливості будови теорії, чим у науках, що тільки вступають у смугу теоретичної обробки фактів. Це обумовлено тим, що в системі, що розвивається (у нашому випадку теорії) принципи функціонування краще простежуються на вищих щаблях її розвитку, чим на стадії ембріонального стану. Тому в методологічних дослідженнях будова розвинених наук приймається за свого роду еталон, з позицій якого розглядаються всі інші системи теоретичного знання. У логіко-методологічних дослідженнях як такий еталон найчастіше використовувалася математика. Вона й донині поставляє важливий матеріал для теоретико-пізнавального й методологічного аналізу. Однак в одному відношенні цей матеріал все-таки створює для методолога певні незручності. У чистій математиці не можна виявити яскраво виражену верству емпіричного знання, у зв'язку із чим важко встановити й специфіку будови й функціонування наукової теорії, пов'язану з її відношенням до емпіричного базису.

скачать реферат Функціонування банківських систем зарубіжних країн

Чим більше валютних обмежень використовується в країні, тим менше конвертованою є її валюта. Відсутність валютних обмежень означає вільну конвертованість валют. Національна валютна система є органічною частиною системи грошових відносин окремих держав, її функціонування регулюється національним законодавством кожної країни. На основі такого законодавства встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб їх конвертованості, регулювання валютного курсу, формування та використання міжнародної ліквідності, золото-валютних запасів, кредитних ресурсів тощо. Інфраструктуру національних валютних систем складають банківські та небанківські кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватні інституції. 2 Загальноекономічні та історичні чинники формування моделей банківської системи в зарубіжних країнах Банківська система — це сукупність банків і банківських інститутів, що існують у тій чи іншій країні у певний історичний період і є складовою кредитної системи, у їх взаємозв'язку.

скачать реферат Фінансове посередництво

У ході виконання роботи поставлено наступні завдання: Ознайомитись з діяльністю інвестиційного фонду, показниками прибутковості, структурою фонду та принципами функціонування. Провести технічний та фундаментальний аналіз активів фонду та зробити відповідні висновки. Оцінити ризики фонду, що виникають при формуванні портфелю акцій. Порівняти результати діяльності інвестиційного фонду із середньоринковими показниками. 1. Описання КІФ «Синергія Бонд» та його діяльності Інвестиційний фонд «Синергія Бонд» створено 8 листопаду 2004 року, місце знаходження – м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1. Фонд призначений для консервативних інвесторів, які надають перевагу мінімальним ринковим ризикам і заради цього згодні на відносно невеликий прибуток. Об коефіцієнт кореляції. Отже, станом на перший квартал 2009 року динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном (індекс KI BO D) мала наступний вигляд (мал. 9): Мал. 9. Динаміка ВЧА/акцію у порівнянні з еталоном (1 кв. 2009)Як бачимо, відмінності невеликі, що свідчить про стабільність та надійність активів портфелю фонду. У табл. 10 наведено показники ринку та фонду «Синергія Бонд» за 1 квартал 2009 року. Табл. 10. Показники ринку та фонду «Синергія Бонд» за 1 квартал 2009 року Динаміка Фонд Індекс KI BO D Доходність за 1 квартал 2009 року -3,9% 3,4% Дохідність за 2008 рік 10,1% 11,1% Середньорічна дохідність 11,7% 13,3% Показники ринку Стандартне відхилення 3,5% 4,0% Коефіцієнт Шарпа -3,35 -1,20 Коефіцієнт Сортіно -3,55 -0,87 Альфа 1,2% Бета -0,61 Коефіцієнт кореляції -0,29 Оскільки коефіцієнт Шарпа для фонду виявився нижчим за ринковий, ризик вкладень у фонд трохи більший за середньоринковий.

скачать реферат Державне регулювання економіки

ЗМІСТ Вступ 1. Об'єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки 1.1 Економічна діяльність держави 1.2 Об'єкти, суб'єкти та головні важелі державного регулювання економіки 1.3. Методи державного регулювання економіки 2. Сучасні комплексні методи державного регулювання 2.1 Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування 2.2 Суть державного програмування і види програм 2.3 Фінансово-кредитне регулювання економіки 2.3.1 Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки 2.3.2 Податки як інструмент державного регулювання економіки 2.3.3 Грошово-кредитне регулювання 2.4 Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання 2.5 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2.6 Державне регулювання інвестиційної діяльності 2.7 Потреба державного регулювання ринку цінних паперів 2.8 Державна підтримка малого підприємництва 2.9 Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці 3. Державне регулювання розвитку науки і техніки Висновок Література ВСТУП У XX ст. виявилася безперспективність економічного розвитку суспільства з крайнощами щодо втручання держави в економіку: з одного боку класичний капіталізм, коли держава зовсім не втручається в економічну діяльність, а з іншого - державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку. Свого часу У. Черчіль висловився про ринкову економіку як про таку, що має багато вад, однак тут же зазначив, що нічого кращого суспільство ще не придумало. Ідеального ринку в природі немає.

скачать реферат Загальна структура мовної системи

Мовна система – це сукупність окремих індивідуальних мовних систем , кожна з яких виводиться з конкретного мовного матеріалу. Мовна система постає як деяка соціальна цінність, як щось єдине та загальнообов”язкове для всіх учасників цієї суспільної групи, об”єктивно подане  в умовах життя цієї групи”, система ж мовних уявлень у загальному випадку має індивідуальний характер. Таким чином , загальна концепція може бути подана схематично наступним чином: деякий мовний матеріал, що постійно діє на сприймаючу систему, формує індивідуальну мовну систему., яка у подальшому зможе функціонувати у режимі мовної діяльності і , звичайно, поповнювати мовний матеріал. Сукупність окремих індивідуальних мовних систем у граничному випадку і складає загальну систему мови. Уявляється ймовірним, що відмінності індивідуальних мовних систем в основному зводяться до наповнення системи подання знань, тоді як правила функціонування цих систем більш-менш ідентичні. Отже, окрему індивідуальну мовну систему можемо вважати досить репрезентативною  моделлю мовної системи і у подальшому аналіз виконувати на її основі.  МОВА ЯК ВИЩА ФОРМА ВІДТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА .

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
скачать реферат Японский опыт государственного регулирования экономики

смотреть на рефераты похожие на "Японский опыт государственного регулирования экономики " ЗМІСТ Стрінка Вступ 3 1. Як організоване державне регулювання економіки в Японії 4 ? Чим японська економічна модель відрізняється від інших ? 8 2. Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки ? 11 Висновки 12 Література 13 Вступ Сучасний стан економіки Японії, принципи її функціонування та історія формування являють собою цінний об(єкт соціально-економічних досліджень завдяки специфічним особливостям цієї країни. Японія, переможена у 1945 р., пройшла через насильницькі перетворення окупаційної армії, відбудову економіки, створення конкурентного ринкового середовища і перетворилася з країни, зруйнованої війною, в одну з найпередовіших держав cвіту. І хоч розмови про “японське чудо” в загальному майже перестали, феномен японської економіки продовжує визивати підвищений інтерес. Справді, чому країна с великою зовнішньоекономічною залежністю, практично без природних ресурсів, не дивлячись на всі незаурядиці і катаклізми останніх двух десятиліть, продовжує невпинно закріпляти свої економічні (а разом з ними і політичні) позиції на світовій арені? Зберігаючи роль світового лідера по багатьом важнішим напрямкам науково-технічного прогресу, Японія при цьому демонструє високу степінь адаптації до постійно змінюючихся умов розвитку економіки.

скачать реферат Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

Використання "Директора" дозволяє настроїти стандартні процедури планування і контролю. Ope Pla випускається в двох варіантах: фаховий (Ope Pla Professio al) і настільний (Ope Pla Desk op). І фахова, і настільна версії Ope Pla містять у собі повний комплект функцій по керуванню проектами. Проте дві версії системи були створені для забезпечення оптимального функціонування системи в режимі архітектури клієнт/сервер і настроєні на різний рівень користувачів. Користувачі Ope Pla Desk op одержують у розпорядження всі засоби для створення проектів, керування ними в процесі реалізації, звітності, але не мають доступ до ряду процедур настроювання, таким чином, вони можуть використовувати у своїй роботі всі потужні засоби, надані системою, але без зайвих ускладнень. У Ope Pla Professio al є такі функції, не передбачені в настільній версії: • Створення користувацьких звітів • Специфікація полів користувача і нелінійних календарів звітності • Створення і настроювання процедур "Директора керування проектами" • Можливості роботи в многопроектном режимі.

скачать реферат Розвиток менеджменту реклами в Україні

Рекламні агенства грає позитивну роль, будучи кваліфікованими координаторами між торгівлею та виробництвом в інтересах споживачів і всього суспільства. В останні роки в рекламній практиці намітилася тенденція до спеціалізації агенств. Спеціалізація агенств сприяє зростанню якісного і творчого рівня виконання або окремих робіт. В сучасних умовах реклама представляє собою одну з галузей економікі, об’єднующа десятки тисяч рекламних агенств і бюро. Від того, на скільки ефективно буде працювати ця система в немалій ступені залежить функціонування економіки в цілому. Становлення реклами як самостійної галузі во многому залежить від рівня організації діяльності рекламних агенств, діючих на українському ринку рекламних послуг, від форм ведення реклами, що вибирають для себе рекламні агенства. Розвиток рекламних агенств зумовлений наступними причинами: По-перше: рекламні агенства систематично зштовхуються з різноманітними маркетинговими ситуаціями, що сприяє більш глибокому розумінню споживачів, придбанню навиків і підвищенню своєї компетенції.

скачать реферат Аудит у зарубіжних країнах

Самостійна робота з дисципліни єктів контролю. По – друге, необхідно проводити більш тісну співпрацю між РПУ та міністерствами. Включити РПУ до постійних радників уряду щодо процесу законодавчої діяльності. Організовувати постійні конференції, тренінги, спільні проекти щодо вирішення питань у рамках підприємства, яке перевіряється. По – третє, необхідно переглянути процедуру обрання голови РПУ та інших членів РПУ. Процедура повинна бути менш упередженою, складатися з декількох етапів та включати думку всіх органів влади, починаючи з судової та законодавчої. Доцільним буде проведення міжнародних конференцій з обміну досвідом у сфері аудиторської діяльності. Також РПУ повинно приймати участь у розпорядженні і формуванні доходів державних службовців, особливо вищих посад, що проводиться у Австрії. Це надасть змогу контролювати неупередженість на незалежні принципи функціонування голів державних органів. Список використаної літератури Дрозд І.К. Контроль і ревізія : Курс лекцій для студентів ВНЗ. – Буча: МІФ, 2000, - 54 с. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Манускрипт, 1996 Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит, - К.: ТОВ «НІОС», 1998.-224с. Степашин С.В., Столяров Н.С. Шохин С.О. Государственный финансовый контроль. Питер, 2004. – 557с. Міжнародні нормативи аудиту.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.