телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Форвардні та факторингові операції

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Це пояснюється тим, що курс покупця завжди нижчий за курс продавця. Тому якщо показники форвардної маржі (спред) наведеш в порядку збільшення, наприклад 150–200 або , то йдеться про форвардну премію. У разі, якщо спред наведено в порядку зниження, наприклад 220–100 або (-50) – (-180)], то дилер має враховувати цей спред як форвардну знижку (дисконт). Крім того, слід мати на увазі, що курси «форвард» відрізняються від курсів «спот» значно більшим абсолютним значенням показника маржі – різниці між курсом продажу та курсом купівлі. Це пояснюється специфікою банківської операції «форвард», яка одночасно є також формою страхування валютних ризиків. Чим триваліший форвардний період, тим вищим буде рівень валютного ризику, а отже, більшим буде і розмір форвардної маржі. Головним чинником, який формує динаміку та рівень форвардного курсу, є, як було показано в наведеному вище прикладі, різниця відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами й депозитами у відповідних валютах. Загальне правило динаміки форвардного валютного курсу: форвардний курс перевищує спот-курс настільки, наскільки банківські депозитні ставки з валюти, котирування якої здійснюється, нижчі, ніж із контрагентної валюти. Валюта з вищою відсотковою ставкою на форвардному ринку продаватиметься з дисконтом відносно валюти з нижчою відсотковою ставкою, а з нижчою – з премією відносно валюти з вищою відсотковою ставкою. Отже, форвардний курс відрізняється від поточного на величину форвардної маржі (премія чи дисконт). У професійній термінології для визначення форвардного курсу використовують курс «аутрайт». Це означає, що покупець хоче у майбутньому купити певну суму валюти (або продавець – продати) без проведення додаткових операцій чи укладення додаткових угод. Цей термін застосовують з метою уникнення плутанини в розумінні умов форвардної операції, якщо йдеться про одну просту форвардну операцію на відміну від складнішої комбінації, пов'язаної з одночасним здійсненням строкової та поточної операцій (операції «своп»). Показник розміру форвардної премії (П) чи дисконту (Д) можна подати у вигляді формули. Для розрахунку премії чи дисконту за визначення курсу «аутрайт» на купівлю валюти вона буде такою: де П(Д) куп – премія (або дисконт) для форвардного курсу купівлі певної валюти; Кс.куп – спот-курс купівлі певної валюти; С Д.в. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для валюти котирування; С кр. б. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для базової валюти (база котирування); Т – термін у днях, на який розраховується форвардний курс. Премію (дисконт) валютного курсу «аутрайт» на продаж валюти можна розрахувати за формулою де П(Д) пр. – премія (дисконт) для форвардного курсу на продаж певної валюти; Кс.пр. – спот-курс продажу валюти; С кр. в. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для певної валюти; СД.б. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для базової валюти. Тоді курс «аутрайт» на купівлю чи продаж валюти можна визначити так: Кф.куп. = Кс.куп П(-Д), Кс.куп – спот-курс на купівлю валюти; П – премія; Д – дисконт; Кф.прод. = Кс.прод. П(-Д), Кс.прод. – спот-курс на продаж валюти. Інформація про форвардні курси регулярно публікується у фінансових виданнях.

По суті це кредит під товари відвантажені, за які клієнт сплачує оговорений відсоток. У останні роки широке поширення одержав конфіденційний факторинг, що обмежується виконанням тільки деяких операцій: поступка права на одержання грошей, сплата боргів і т.п. Він є формою надання постачальникові – клієнту факторингу – кредиту під товари відвантажені, а покупцеві – клієнту факторингу – платіжного кредиту. За проведення факторингових операцій клієнти вносять передбачену з договорі на обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є відсотком за кредит. За ступенем інформованості дебітора відрізняють відкритий і закритий факторинги. При відкритому факторингові дебітор сповіщений про те, що в угоді бере участь факторинговий відділ. У випадку ж закритого факторингу дебіторові не повідомляють про наявність факторингового договору (але в даний момент можливість його використання в Україні чинним законодавством не передбачена).Механізм факторингової операції та її учасникиЯк правило у факторингових операціях беруть участь три сторони (рис. 2): факторингова компанія (або факторинговий відділ банку), тобто спеціалізована установа, що купує рахунки-фактури у своїх клієнтів; клієнт (постачальник товару, кредитор) – промислова або тортова фірма, що уклала угоду з факторинговою компанією; підприємство (позичальник) – фірма-покупець товару. Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична робота. Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія вивчає протягом 1–2 тижнів економічний і фінансовий стан потенційного клієнта, характер його ділових зв'язків. Для цього необхідно одержати таку інформацію: чи виробляє фірма продукцію, що користується попитом, або чи надає вона послуги високої якості, чи виконує роботу на високому рівні; які темпи зростання виробництва і чи стійкі їх перспективи; наскільки кваліфікований управлінський персонал фірми; чи налагоджений внутрішній контроль; наскільки твердо визначені умови торгівлі з контрагентами. Рис. 2. Організація факторингової операції та її учасники – аналіз (аудит) платоспроможності (кредитоспроможності); – купівля платіжних вимог; – оплата продукції; – поставка товару (послуг); – оплата вимог. Проте, слід враховувати, що факторингові операції не проводяться: по боргових зобов'язаннях приватних осіб; по вимогах, запропонованих бюджетним організаціям; по зобов'язаннях госпорганів, знятих банком із кредитування або оголошених неплатоспроможними; по зобов'язаннях філій або відділень госпорганів; якщо оплата роботи проводиться поетапно або авансом у випадку компенсаційних або бартерних угод по договорах про продаж, відповідно до яких покупець має право повернути товар протягом визначеного часу, а також за умови післяпродажного обслуговування. Якщо підприємство стало клієнтом: факторингової компанії, то клієнт спрямовує факторинговій компанії всі рахунки-фактури, виставлені на покупців. По кожному документу клієнт повинен дістати згоду на оплату (за аналогією з акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців.

Зміни й доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються у письмовій формі та від моменту підписання е невід'ємною частиною цього форвардного контракту. Продаж або передача зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за згоди покупця форвардного валютного контракту будь-коли до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту. Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем контракту в разі погодження обох сторін контракту. У змінах до форвардного валютного контракту вказуються: – номер і дата укладення контракту, до якого вносяться зміни; – порядковий номер і дата внесення змін до контракту; – реквізити і назва попереднього покупця (продавця) форвардного валютного контракту та особи, якій переходять його повноваження; – ціна продажу форвардного валютного контракту; – умови реалізації форвардного валютного контракту; – дата поставки, строк здійснення платежу. Згідно з Правилами розірвання угоди за форвардним валютним контрактом може бути здійснене в разі відмови від означеної угоди однієї зі сторін і згоди іншої сторони або в разі, передбаченому чинним законодавством України. Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту. Особливістю обліку форвардних валютних контрактів є врахування трьох типів бухгалтерських подій: – бухгалтерський облік на дату, обумовлену контрактом (день угоди); – бухгалтерський облік на дату оцінки вартості (кінець періоду оцінки, як що кошти за операцією не сплачені); – бухгалтерський облік на дату розрахунків. Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансовими рахунками, а переоцінка форвардного валютного контракту здійснюється на кожну звітну дату з використанням форвардного курсу на період до дати виконання контракту. Результат переоцінки форвардного валютного контракту, придбаного з метою хеджування, визначається симетрично з результатом переоцінки фінансового інструменту, котрий хеджується. Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних банків у даний час є факторинг – викуп платіжних вимог у постачальника товарів (послуг). Мета факторингу – усунення ризику, що є невід'ємною частиною будь-якої кредитної операції. У країнах із розвиненою ринковою економікою серйозна увага приділяється дотриманню термінів платежів. Дальність факторингових компаній і факторингових відділів банків саме і покликана вирішувати проблеми ризиків і термінів платежів у відносинах між постачальниками і покупцями та надавати цим відносинам більшої стійкості. Слово «fac or» у перекладі з англійського означає агент, посередник. З економічної точки зору – це посередницька операція. Факторинг – це комісійно-посередницька діяльність, пов'язана з поступкою банкові клієнтом-постачальником неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права одержання платежу по них, тобто з інкасуванням дебіторської заборгованості клієнта одержанням коштів по платіжних документах).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кризис мирового капитализма

Экономика США была на грани перегрева, и Федеральная резервная система рассматривала вопрос о повышении учетной ставки. Азиатский кризис сделал увеличение ставки весьма нежелательным, и снова фондовый рынок воспрянул. Экономика оказалась в очень выгодной ситуации: дешевый импорт сдерживал внутренние инфляционные давления, а фондовый рынок взлетел на новую высоту. Активность в центре давала основания для надежд, что периферия тоже может оправиться; и действительно, с февраля по апрель 1998 г. большинство азиатских рынков восстановили примерно половину своих потерь. Это был классический пример рынка с понижающейся конъюнктурой. Затем наступил момент, когда бедственное положение на периферии не могло быть выгодным для центра. Я полагаю, что мы достигли этого момента во время краха в России. У меня есть три причины так думать. Одна из них заключается в том, что кризис в России вскрыл определенные недостатки в международной банковской системе, которыми ранее пренебрегали. Помимо риска потенциальных убытков, отраженного в собственных балансовых отчетах, банки занимаются покупкой иностранной валюты в обмен на национальную с последующим ее выкупом, форвардными операциями и операциями с производными ценными бумагами на межбанковском рынке, т.е. между собой и с клиентами

скачать реферат Валютный рынок и валютные операции

Срочная торговля в последние годы является важнейшим сегментом развития финансовых рынков. Быстрому развитию срочных рынков способствует существующее непостоянство и быстрая изменчивость цен товаров и финансовых инструментов. При характеристике срочных рынков можно выделить: Рынок форвардных контрактов Рынок фьючерсов Рынок опционов Форвардные сделки (forward ra sac io s) являются одной из первых форм срочного контракта, которые возникли как реакция на значительную изменчивость цен. Историческим прообразом форвардной торговли служили операции по покупке хлопка в 18-19 вв. на Ливерпульской хлопковой бирже, при которых оговаривались будущая цена, количество товара и дата поставки. Сегодня операции форвард заключаются в первую очередь в межбанковской торговле иностранной валютой. Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключено вне биржи. Форвардный контракт – это твердая сделка, т.е. сделка, обязательная для исполнения. Предметом соглашения могут выступать не только валюта, но и другие активы, например, товары, акции, облигации и т.п. Форвардный контракт заключается, как правило, в целях осуществления реальной продажи или покупки соответствующего актива, в том числе в целях страхования поставщика или покупателя от возможного неблагоприятного изменения цен.

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
 Кризис мирового капитализма

Это можно было бы истолковать как период заката. В конечном счете спад затронул и финансовые рынки центра системы. Сперва он был постепенным, а поток средств во взаимных фондах оставался положительным, однако кризис в России ускорил сброс ценных бумаг, что можно было бы по некоторым признакам, но не по всем, принять за рыночное «дно». Я считаю, что это было ложное «дно», точно так же, как нижняя точка на азиатских фондовых рынках в 1997 г. оказалась ложным «дном». Я ожидаю, что активность на рынке восстановится до 50%-ного уровня, но не исключаю возможность дальнейшего спада, прежде чем начнется подъем. В конечном счете ситуация намного ухудшится и приведет к мировому спаду. Дезинтеграция мировой капиталистической системы будет препятствовать подъему, так что спад реально превратится в депрессию. Имеются три причины, почему я считаю, что самая низкая точка кризиса еще не достигнута. Одна из них состоит в том, что российские неурядицы выявили ранее игнорировавшиеся изъяны в мировой банковской системе. Банки занимаются свопами, форвардными сделками и вторичными операциями между собой и со своими клиентами

скачать реферат Международный кредит

Погашение кредита должно осуществляться равными взносами не реже одного раза в полугодие и начинаться не позднее чем через 6 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию оборудования. Максимальный срок погашения кре­дита для стран I группы - 5 лет (в исключительных случаях - 8,5 года), II группы - 8,5 года, III группы -10 лет. Консенсус устанавливает минимальный размер рыночных ставок по эк­спортным кредитам в зависимости от срока погашения кредита и категории стран-заемщиц. Кроме того, в 70-е годы появились новые формы кредитно-финансового стимулирования экспорта: - возобновляемая, или ролловерная, кредит­ная линия (разновидность кредитной линии, которая обычно применяется в кредитных операциях евровалютного рынка); - факторинг; - операции по форфейтингу; - лизинговые операции. В последние годы отчетливо проявилась тенденция к интерна­ционализации национальных систем финансирования экспорта как в сфере фирменного кредитования (например, развитие операций на рынке форфейтинга), так и в области банковского кредитования.

 Расходы фирмы. Бухгалтерский и налоговый учет. Полное практическое руководство

Для подтверждения обоснованности отнесения операций с финансовыми инструментами срочных сделок к операциям хеджирования налогоплательщик представляет расчет, подтверждающий, что совершение данных операций приводит к снижению размера возможных убытков (недополучения прибыли) по сделкам с объектом хеджирования. Порядок учета операций хеджирования для целей налогообложения определяется настоящей главой. 6.PПри проведении налогоплательщиками участниками срочных сделок операций в рамках форвардных контрактов, предполагающих поставку базисного актива иностранной организации в таможенном режиме экспорта, налоговая база определяется с учетом положений статьи 40 настоящего Кодекса. Статья 302. Особенности формирования доходов и расходов налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 1.PВ целях настоящей главы доходами налогоплательщика по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, полученными в налоговом

скачать реферат Факторинг

смотреть на рефераты похожие на "Факторинг" Операции факторинга: их виды, регулирование, учет и анализ доходности В настоящее время наблюдается оживление факторинговых операций в связи с имеющимися в экономике проблемами неплатежей. В самом общем смысле этот вид финансовых операций представляет собой финансирование поставщика под уступку денежного требования к его покупателю на условиях немедленной оплаты до 80% суммы уступленного требования на комиссионных началах, с предоставлением оставшейся суммы финансирования поставщику в обусловленные сроки. В предпринимательской деятельности достаточно часто возникает ситуация, когда но условиям заключенного договора одна сторона получает платеж за поставленные товары или оказанные услуги не одновременно с исполнением своего обязательства, а через какое-то время после этого, например, при поставке товаров в рассрочку. В сегодняшней экономике Грузии такое расхождение во времени - момента поставки товара и его оплаты - связано также и с проблемами неплатежей и задержек платежей между предприятиями различных отраслей.

скачать реферат Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

В світовій практиці використовуються такі види фінансового лізінгу : Лізінг “ стандарт “ . Прицьому виді виробник продукції передає обладнання лізінговій компанії , а та , в свою чергу , здає його в аренду споживачу. Між споживвачем обладнання та виробником не існує ніяких правових відносин , однак за окремою угодою виробник може здійснювати обслуговування обладнання. Лізінгові компанії в питання про технічне обсуговування не втручаються. Лізінг “ ліз - бек “ . Суть цієї операції полягає в тому , що власник обладнання продає його лізінговій компанії і одночасно бере його в аренду . Цей вид лізінгу використовується в тому випадку коло власник зіштовхнувся з нестатком в коштах і тим самим розраховує виправити своє фінансове становище. Лізінг “ постачальнику “ . В данному випадку продавець обладнання , як і при лізингу “ ліз - бек “ стає орендарем , однак арендоване обладнання використовується не ним, а іншими орендарями , яких він повинен знайти і здати їм обладнання у субаренду . Факторингові операції полягають у закупівлі спеціальною компанією грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасації . Авансуючи кошти експортеру до настання строку вимоги , факторінгова компанія кредитує його.

скачать реферат Конспект лекций по предмету: финансы

Этот счет допускает дебетовое сальдо в размерах, не превышающих установленную в данном договоре величину . вексельные кредиты виды: 1. онкольный 2. учетный вексельный . в форме лизинга банк по договору с заемщиком приобретает за свой счет движимое имущество по указанию клиента и передает клиенту в длительную аренду, обычно с правом выкупа . факторинг операция по покупке чужих долгов и платежных документов направления факторинга: 1. вексельное обращение 2. чистый факторинг потенциальный получатель денежных средств заключает с факторинговой организацией договор, в соответствии с которым организация в течение нескольких дней после предоставления ей платежных документов, свидетельствующих об отправке груза плательщику, оплачивает эту сумму получателю денежных средств в размере 50-90% для получателя достоинства заключаются в следующем: 1. гарантирована оплата за поставленный товар 2. получатель может осуществлять нормальное финансовое планирование для организации интересы от факторинга чисто финансовые, так как организация получает за услугу денежную сумму, которая состоит из трех частей: 1. оплата за пользование кредита 2. оплата за риск 3. оплата на компенсацию расходов по взаимоотношению организации с плательщиком . операция «репо» заемщик продает кредитору пакет принадлежащих ему ценных бумаг за определенную стоимость с единовременным принятием на себя обязательства выкупить этот пакет обратно в определенный срок за определенную суммуКоммерческий кредитЮридические лица осуществляют друг другу поставку товара, услуги в кредит.

скачать реферат Анализ расчетов с поставщиками и покупателями

Проведенная работа позволила ускорить создание электронной системы межбанковских расчетов и расширить эксперимент по внедрению межрегиональных и внутрирегиональных электронных платежей. Система межрегиональных электронных расчетов позволяет сократить время прохождения платежей до одного-двух дней.Создание эффективно работающей системы расчетов, несомненно, будет в значительной степени способствовать преодолению экономического кризиса. Рассматривая указанную систему, нельзя не отметить, что наряду с денежными способами платежа в российской экономике функционируют и не денежные формы - зачеты взаимных требований (взаимозачеты), факторинговые операции, передача кредитных обязательств (долгов) и т.д. Перечисленные способы являются источниками экономии денег, а способ осуществления платежа путем осуществления факторинговых операций носит резервный характер и, как правило, применяется для завершения осложненных расчетов. Несмотря на дефицитную экономику, разбалансированный товарно-денежный обмен, обесцененный рубль, аграрный сектор старается выжить. Как это ни парадоксально, может быть, именно захлестнувший АПК кризис является катализатором таких явлений, как биржевая деятельность, фьючерсные и форвардные сделки , лизинговые операции, рост производства и многое другое.

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
скачать реферат Рынок ценных бумаг

Традиционно торговля финансовыми фьючерсами контрактами производятся с помощью устной информации участников торгов, путем публичного соглашения предложения на покупку или продажу. Изучая сделки с фьючерсными контрактами, необходимо сравнить их с форвардными контрактами и форвардными операциями. Форвардные операции в отличие от фьючерсных совершается на внебиржевом рынке, это срочные валютные операции, проводимые банками по телефону или телексу на договорной основе, платежи по ним проводятся в установленный срок по курсу, который зафиксирован в момент сделки. Основные отличия между ними сведены в табл. 1.1. Таблица 1.1. Отличия форвардных и фьючерсных операции Характеристика Фьючерс Форвард Стороны договора Расчетная палата - общий покупатель и продавец; конкретные партнеры обезличены Два конкретных хозяйственных контрагента Вид прав-обязательств Свободно заменяемые, переуступаемые Не переуступаемые Эмитенты и гарант Расчетная палата Отсутствуют Качество количество базового актива временя поставки стандартизированы Устанавливаются сторонами сделки в договоре База контракта Стандартная потребительская стоимость, единая для всех контр агентов Расчетная индивидуальная стоимость Ликвидность контрактов Ликвидация контракта в двух формах – физическая поставка или обратная сделка Наличный платеж против поставки Частота поставки базового актива 2–5% 100% Величина залога Определяется правилами торгов Определяется в зависимости от степени доверия сторон друг другу Способ торгов Открытие соглашение на двойном аукционе Договорная процедура Изучая обращения финансовых фьючерсных контрактов, следует заметить, что значительно большее их число (свыше 80%) являются краткосрочными финансовыми инструментами.

скачать реферат Аналіз доходів та витрат банку

До активних відносяться операції, здійснюючи які банки забезпечують клієнтові можливість одержання необхідних йому коштів, тим самим розміщуючи власний і залучений капітал. Це кредитні операції, пов'язані з наданням клієнтам різноманітних позичок та їх погашенням, інвестиційна діяльність банків, тобто вкладання коштів у цінні папери підприємств усіх форм власності на відносно тривалий час, формування касових залишків та резервів, лізингові та факторингові операції. Кредитування є основним видом активних операцій комер­ційних банків. Конкретні сфери застосування банківського кредиту визначаються залежно від його цільового призначен­ня та складу учасників кредитних правовідносин. Враховую­чи особливості позичкових операцій комерційних банків, прийнято виділяти: - кредитування поточної діяльності підприємств, по­в'язане із задоволенням їх потреб в оборотних коштах; - кредитування інвестиційної діяльності підприємств, призначене для збільшення основних фондів, рекон­струкції та розширення виробництва; - кредитування приватних осіб для задоволення різно­манітних потреб споживчого характеру; - кредитування держави для покриття бюджетного де­фіциту.

скачать реферат Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан

В подтверждение заключенной форвардной сделки клиент должен в течение следующего рабочего дня после устного (телефонного) заключения поручительской сделки по гарантированию суммы тенгового эквивалента предстоящего поступления и/или платежа в валюте представить письменное поручение банку. В поручении банку в обязательном порядке указывается следующее: полное наименование организации; наименование иностранной валюты по предстоящей операции; сумма иностранной валюты; номер контракта или сделки; номер валютного счета в банке; дата составления поручения. В случае если организация не представляет в установленный срок письменного подтверждения заключения гарантийной сделки, банк оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть сделку и взыскать с организации расходы банка по осуществлению форвардной операции на международном валютном рынке. В свою очередь уполномоченный банк в течение пяти дней со дня заключения гарантийной операции письменно подтверждает заключение форвардной сделки. Гарантийные операции осуществляются уполномоченными банками без взимания комиссии с организаций, заключивших с банком форвардные сделки. Однако если клиент нарушает условия гарантийной операции, то все расходы, связанные с покрытием этой операции на международном валютном рынке, относятся за счет нарушителя.

скачать реферат Факторинг: поняття і сфера застосування

При цьому йдеться, як правило, про короткострокові вимоги. Іншими словами, факторинг є різновидом посередницької діяльності, при якій фірма-посередник (факторингова компанія) за певну платню одержує від підприємства право стягувати і зараховувати на його рахунок тих, що належать йому від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість). Одночасно з цим посередник кредитує оборотний капітал клієнта і приймає на себе його кредитний і валютний ризики. 1.2 Переваги застосування факторингу Факторингові операції виникли на основі комерційного кредиту, який надається продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Факторинг є порівняно новою ефективною системою поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику при організації платежів. Комерційні банки, розвиваючи ці операції, доповнюють їх елементами бухгалтерського, інформаційного, рекламного, збутового, юридичного, страхового і іншого обслуговування клієнтів. Це дозволяє розширювати круг клієнтів банку, підсилювати зв'язок з ними, збільшувати прибуток банку за рахунок розширення операцій.

скачать реферат Управление финансами на предприятии

Существует и более упрощенное понимание сущности понятия «финансовый инструмент». В соответствии с ним выделяют три основные категории финансовых инструментов: денежные средства (средства в кассе и на расчетном счете, валюта), кредитные инструменты (облигации, форвардные контракты, фьючерсы, опционы, свопы и др.) и способы участия в уставном капитале (акции и паи). Методы финансового управления многообразны. Основными из них являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, самофинансирование, кредитование, система расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, система стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг. Составным элементом приведенных методов являются специальные приемы финансового управления: кредиты, займы, процентные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и др. Основу информационного обеспечения системы финансового управления составляет любая информация финансового характера: . бухгалтерская отчетность; . сообщения финансовых органов; . информация учреждений банковской системы; . информация товарных, фондовых и валютных бирж; . прочая информация. Техническое обеспечение системы финансового управления является самостоятельным и весьма важным ее элементом.

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
скачать реферат Гражданское право

Для нас важна 1 – контр. за состоян-ем фин. ресурсов, presumi g проверку   своевр-ти и полноты исполнения обяз-в перед бюджетом, операций по использ-ю централиз-х и децентрализ-х ден. фондов. т.е. ФК обеспечив-ет соблюдение действ-го зак-ва в обл. налогообл-я, валютн. операций, внешнеэконом-й деят-ти. Объективной стороной ФК явля-ся контрольная функц-я финансов, содействующая сбалансированности м. потребн-ю в финансах и наличием фин. ресурсов. Для функц-я ФК необх. его четкая правов-я регламент-я – определ-е границ, методов, форм осущ-я, установл-е правов-го статуса Ф-К-х органов (их права и обяз-ти). Недостатки механизма ФК – неразвитость юр. базы. По субъектам (Тела, предст/исп. власти, ведомств, аудит-й), по форме (обяз-й и иниц-й), по времени (предв./текущ/последующ.), методы (проверки, обследов-е, надзор, мониторинг, ревизия), сфера фин. деят-ти (налог-й, кредитн-й, валютн-й). Органы ФК – ведомст. главн. ревизора-аудитора (Счетн. палата с подч-ем непоср. парл-ту/пр-ву), налогов. ведомство-подч. Минфину/Пр-ву, контр-е структ. в составе ведомств, негос-е контр. службы. Факторинг – см. ст.382 – финанс-е под уступку ден. требов-й - кредитор вправе уступать свои требов-я  др. лицу. Сабжевые операции – на договорных началах, в целях ускор-я поставки платежа.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції: 1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Банк, крім перелічених операцій, має право здійснювати такі операції та угоди: 1) операції з валютними цінностями; 2) емісію власних цінних паперів; 3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); 5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); 7) лізинг; 8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документв; 9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; 10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; 11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

скачать реферат Перемена лиц в обязательствах в коммерческих отношениях (цессия и факторинг)

Отдельные факторинговые операции, известные отечественным коммерческим банкам, регулировались до введения в действие второй части ГК письмом Госбанка СССР от 12 декабря 1989 года 252 "О порядке осуществления операций по уступке поставщикам и банку права получения платежа по платежным требованиям за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги". Этот документ был рассчитан лишь на те случаи, когда плательщиком (покупателем, заказчиком) уже акцептовано платежное требование кредитора (поставщика, подрядчика), но средства у плательщика отсутствуют. В настоящее время данное письмо может применяться в части, не противоречащей гл. 43 ГК. Время расцвета международного факторинга в России еще не наступило по той простой причине, что пока основу российского экспорта составляют так называемые нефакторинговые товары (сырье). Поэтому в нашей стране активно будет развиваться прежде всего внутренний факторинг. Дело в том, что фирмы, пользующиеся факторинговыми услугами, получают хорошие конкурентные преимущества, так как уверенно смогут предлагать покупателям продукцию на условиях товарного кредита.

скачать реферат Страхование финансовых рисков

Но интересы сторон при выборе валюты цены не совпадают: для экспортера при любых обстоятельствах более выгодно устанавливать цену в "сильной" валюте, а для импортера — в "слабой". Поэтому в ответ на уступку в вопросе о валюте цены контрагенты, как правило, требуют встречных уступок (скидку или надбавку к цене, льготные условия платежа или кредита и т.д.). Размеры и виды возможных уступок различны. Так, при заключении сделок на биржевые товары, к которым относятся многие виды сырья и продовольствия, размеры скидок или надбавок к цене определяются, исходя из стоимости: страхования валютных рисков на международном валютном рынке. Например, при заключении сделки на поставку лесных товаров (с платежом через 3 месяца) импортер настаивает на установлении цены в долларах, а не в шведских кронах, как предложил экспортер. Тогда цена в долларах будет определена путем пересчета из шведских крон по форвардному 3-х месячному валютному курсу кроны к доллару (т. е. с учетом премии или скидки к текущему курсу). Разница между ценой в кронах и долларах, равная разнице между текущим и форвардным курсом, а в зависимости от ситуации, сложившейся на валютных рынках, и сроков платежей по контракту, может составлять от десятых долей процента до 3-5% и более и будет отражать стоимость хеджирования сделки посредством срочных валютных операций.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.