телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Функціонування банківських систем зарубіжних країн

найти похожие
найти еще

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Зміст 1 Забезпечення конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою 2 Загальноекономічні та історичні чинники формування моделей банківської системи в зарубіжних країнах 3 Фінансові ринки зарубіжних країн та основні види фінансових інструментів, що обертаються на них 4 Комерційні банки нових індустріальних країн Південно-Східної Азії: особливості розвитку та функціонування 5 Охарактеризувати діяльність провідних інвестиційних банків США та їх функції на ринку капіталу США ЛІТЕРАТУРА 1 Забезпечення конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою Складовою національної грошової системи країни є національна валютна система, хоч вона є відносно самостійною. Національна валютна система - це форма організації економічних зв'язків країни, з допомогою яких здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні ресурси країни. Національна валютна система охоплює такі елементи:- національна валюта - грошова одиниця держави. Вона існує як у готівковій формі (банкноти, монети), так і в безготівковій (залишки на банківських рахунках), її емітентами є комерційні та центральні банки. У післявоєнний період головними формами світових грошей стали резервні валюти та міжнародні грошові одиниці. Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях інших країн. Вона базується на їх об'єктивному співвідношенні, що складається в процесі виробництва та обміну. Країни з перехідною економікою — це угруповання держав, які перебувають у процесі реформування політичної та соціально-економічної структури, трансформації існуючих тут раніше адміністративно-командних економічних систем у ринкову економіку. Йдеться про країни так званого другого світу, тобто сукупність постсоціалістичних держав Центральної та Східної Європи і колишні радянські республіки. За ознакою проголошення та проведення ринкових перетворень до групи перехідних можна віднести й такі азіатські держави, як В'єтнам і Китай. Але метою процесу реформування тут було визначено не відмову від соціалістичної системи, а її вдосконалення за допомогою ринку та створення змішаної економіки при збереженні влади за компартією. Однак і тут відбувається реальний процес трансформації колишньої неринкової системи у ринкову, хоча й зі своєю специфікою. Це дає підстави економістам-аналітикам виділяти цей регіон як окрему частину світового господарства і робити узагальнення, властиві лише даним країнам. У країнах з перехідною економікою грошово-кредитна політика повинна мати єдину мету - забезпечення повної конвертованості національної валюти та підтримання її фіксованого обмінного курсу проти однієї з основних світових валют - долара США або євро. Зовнішня макростабілізація за умов трансформації перехідних економік передбачає впровадження низки заходів, найважливішими серед яких є регулювання валютного курсу, дотримання зовнішньоекономічної рівноваги, у тому числі в сфері зовнішньоторговельних операцій, вирішення проблеми заборгованості тощо. З існуючих систем валютного регулювання більшість постсоціалістичних країн надали перевагу встановленню плаваючого валютного курсу із систематичним корегуванням його центральним банком.

Компанію 1869 року заснував Маркус Голдман, дрібний крамар й один з перших торгівців цінними паперами в Нью-Йорку. Спочатку компанія займалася операціями з векселями, однак швидко перетворилася на великого торгівця цінними паперами. До початку XX століття Goldma Sachs стала основним гравцем на ринку IPO, що тоді зароджувався: компанія провела найбільше первинне розміщення акцій XIX століття. Інвестбанк одним із перших почав наймати на роботу випускників бізнес-шкіл і зараз вважається найбільшим серед інвесткомпаній працедавцем для випускників МВА. Goldma Sachs — визнаний інвестиційний інноватор. Саме завдяки Goldma Sachs сучасні аналітики використовують такі показники оцінки компаній, як P/E (price/ear i gs — ціна/чистий прибуток), P/S (price/sales — ціна/продаж). Менеджери Goldma першими почали практикувати арбітражні операції — одночасна купівля й продаж активів на різних ринках за різною ціною (прибуток торгівця — різниця між цінами купівлі й продажу). Корпорація — один з небагатьох гравців інвестиційного ринку з практично бездоганною репутацією. Goldma Sachs не була вплутана в численні корпоративні скандали початку 2000-х. Однак у 2005 році Goldma Sachs не раз критикували в пресі за одержання держсубсидій на суму $1,6 млрд (для будівництва нового головного офісу компанії у Світовому фінансовому центрі в нижньому Манхеттені) в обмін на збереження 9 тис. робочих місць і створення нових 4 тис. до 2019 року. ЛІТЕРАТУРА Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. — М.: Финансы и статистика, 1991. Ассонов Г.Ф., Хуторенко О.А., Шаблин А.Н. Особенности экономической культуры в США, Японии, странах Западной Европы. — М., 1996. Богданов О.С., Сергеев Б.И. Зарубежные интересы японских банков. — М.: Междунар. отношения, 1991. Бойко П.А., Романова И.Н. Финансовые кризисы 90-х гг. — М., 1999. Гроші та кредит / За ред. М.Н. Савлука. — К.: Либідь, 2000. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / Под ред. Л.И. Красавиной. — М.: Финансы, 1988. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М., 1999. Деятельность банков. Современный опыт США. — М., 1992. Долан Дж. Деньги, банки и кредитно-денежная политика. — СПб., 1994 Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіж- них країн. — К.: МАУП, 2001. Кураков Л.П. Современные банковские системы. — М., 2000. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. — М., 1996. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М., 2000. Миловидов В.Д. Современное банковское дело: опыт США. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. Мишкін Ф.С. Економіка грошей банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998. 21

Разом з тим є низка ознак, які властиві всім банківським системам, що функціонують у ринковій економіці. Це передусім дворівнева побудова. На першому рівні міститься один банк (або кілька банків, як у США), котрий виконує функції центрального емісійного. Він несе відповідальність за підтримання сталості національних грошей та забезпечення сталості функціонування всієї банківської системи. На другому рівні банківської системи розміщені всі інші банки: комерційні (універсальні) та спеціалізовані. Вони покликані обслуговувати економічних суб'єктів, виконуючи базові операції грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх у позички, здійснення розрахунків між економічними суб'єктами. Банківська система потребує постійного контролю з боку спеціальних органів, що пов'язано з життєво важливим значенням для національної економіки стану та перспектив її діяльності. У кожній країні існує система правових актів, які регламентують різні аспекти банківської діяльності. Особливості історичного розвитку та дія різних політико-економічних чинників обумовили специфіку форм та методів нагляду та контролю за діяльністю банків, що забезпечує стабільність усієї системи. Важливою формою забезпечення стабільності банківської системи є надання вкладникам гарантій повернення їх депозитів. Нині практично в усіх країнах існує та чи інша форма страхування банківських депозитів. Діяльність небанківських кредитно-фінансових інституцій дає змогу заповнити окремі ніші на ринку банківських послуг, котрі з якихось причин залишилися незайнятими. Такі установи не мають статусу банку, бо не виконують комплексу базових операцій грошового ринку, їх діяльність, на відміну від банків, не змінює маси грошей в обігу. Тому немає потреби контролювати їх діяльність так ретельно, як банківську. 3 Фінансові ринки зарубіжних країн та основні види фінансових інструментів, що обертаються на них Інфраструктура фінансового ринку покликана забезпечувати можливість реалізації економічних інтересів суб явився у Ci igroup на початку 70-х — на хвилі буму фондового ринку й угод M&A. За даними всесвітнього рейтингу інвестбанків Bloomberg 20, торік інвестиційно-банківська діяльність принесла Ci igroup $5,8 млрд — більш як чверть чистого прибутку всієї корпорації. Торік на Ci igroup припадало 8% світового ринку інвестиційних послуг (точніше, комісійних) — за цим показником Ci igroup посідає перше місце у світі. Левову частку доходу від угод у сфері інвестбанкінгу Ci iba k заробляє на торгівлі й розміщенні облігацій — як казначейських US reasuries (група — найбільший андеррайтер уряду США), так і корпоративних. Утім, ще кілька років тому Ci igroup мало не втратила свого інвестиційного підрозділу. Група виявилася втягнутою у скандал навколо корпорації E ro : інвестбанк приховано кредитував E ro , знаючи про збитки корпорації й фінансові махінації її менеджерів. Ci igroup відбулася штрафами й відпливом клієнтів з банку. Через рік одну з дочірніх структур Ci igroup, японський Priva e Ba k, що займався обслуговуванням VIP-клієнтів, звинуватили у відмиванні грошей. Банк ліквідували. А 2004 року Ci igroup знову опинилася в центрі уваги через махінації на європейському ринку облігацій.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Українофобія. П`ята колона та її ляльководи

що в сьогоднішніх умовах мова поширює кордони держави ефективніше, ніж військо, творці програми ставлять за мету „збільшення кількості осіб, проживаючих в державах - учасниках СНД і країнах Балтії та вивчаючих російську мову і культуру Росії, відповідно з 45 до 90 процентів і з 15 до 40 процентів; розширення об’єму телерадіовіщання російською мовою в державах - учасниках СНД і країнах Балтії з 45 до 90 процентів; збільшення кількості учасників міроприємств, пов’язаних з російською мовою, літературою і культурою Росії, які проводяться в державах - учасниках СНД і країнах Балтії, з 45 до 90 процентів; збільшення кількості учасників міроприємств, пов’язаних з російською мовою, літературою і культурою Росії, котрі проводяться в зарубіжних країнах, з 5 до 25 процентів; збільшення кількості і чисельності громадських організацій і об’єднань за рубежем, в діяльність котрих входить популяризація російської мови, і культури Росії, з 15 до 40 процентів”

скачать реферат Сучасні форми і системи заробітної плати

З огляду на те, що методи матеріальної мотивації в зарубіжних країнах здебільшого носять “ інтернаціонольний характер, можна виділити найсуттевіші складові цього досвіду: 1. Відсутність шаблонного мислення, повна самостійність і простір для експерименту, необмежене право вибору в рамках дозволенного законом. Єдине обмеження – це економічна доцільність, що оцінюється не тільки з позиції сьогодення, а й з погляду у день завтрашній. 2. Об’єктивна зацікавленість у сприятливій перспективі власника, менеджера, найманого працівника. Кожен остерігається втратити своє джерело доходу, тому ніхто не намагається проїдати все зароблене, навпаки прагнуть більше вкласти в нові технології, у підвищення кваліфікації, в науку. Це одна з причин ефективного функціонування механізму соціального партнерства 3. Використання тарифної системи як інструменту диференціації оплати праці залежно від складності, умов праці, відповідальності за роботу, що виконується, в різноманітних її модифікаціях. При цьому на тарифну систему одночасно покладається і функція диференціації зарплати залежно від загальноприйнятих загальноутворюючих чинників, і функція відтворення здатності до праці та підвищення її результативності.

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
 Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука

Наприклад, газета "Закон и бизнес" заснована Сплкою адвокатв Украни, президентом яко В.В.Медведчук, спльним пдпримством "Динамо-Атлантик", серед засновникв якого Г.Суркс цей же В.Медведчук. Тому не дивно, що ця газета пд час всх виборчих кампанй ста рупором об'днаних соцал-демократв. Крм цього, газета викону дуже важливу рекламну функцю для нших комерцйних структур В.Медведчука Г.Суркса. Цл шпальти газети "Закон й бизнес" вдводились для реклами концерну "Славутич" (засновники - все т ж Г.Суркс В.Медведчук) Мжнародно адвокатсько компан "Б-Ай-Ем" (засновники т ж сам). У реклам "Славутича" за 1994 рк переважа торгвля нафтопродуктами, а серед послуг компан "Б-Ай-Ем" досить пкантн: -P"консультац з питань банквсько дяльност в головних фнансових центрах свту" - ншими словами, сприяння у вдкритт за кордоном валютних рахункв; -P"рестраця компанй та вдкриття банквських рахункв у безмитних зонах у найкоротш строки" - тобто сприяння втчизняним бзнесменам у рестрац офшорних фрм, через як впродовж рокв цлком легальне викачувались з Украни сотн мльйонв доларв; -P"створення компанй та фрм у США, ¶зрал, Швейцар, Люксембурз та нших кранах свту"; -P"сприяння у набутт нерухомост у США та ¶зрал з повним правовим забезпеченням"

скачать реферат Організація банківської справи

На відміну від центрального, комерційні банки покликані обслуговувати економічних суб'єктів - учасників грошового обміну: фірми, сімейні господарства, державні структури. Банки другого рівня щодо один одного є економічно самостійними, рівноправними, такими, які конкурують між собою на грошовому ринку. Вони, по суті виступають юридично і економічно відособленими підприємствами, які будують свою діяльність на комерційних основах задля отримання прибутку. Визначальні ознаки банківських систем країн з ринковою економікою: Дворівнева система. Наявність законодавчо встановленої системи обмежень, страхування, нагляду і контролю банківської діяльності. Створення регульованого ЦБ єдиного для всіх банків механізму руху банківських резервів. Наявність специфічної інфраструктури міжбанківського призначення (мережа міжбанківських розрахункових центрів, зв'язку, фондів страхування депозитів, навчання і ін.) 1.2 Функції банківської системи Банківська система покликана виконувати такі функції: трансформаційну; створення платіжних засобів і регулювання грошової маси; забезпечення стабільності банківської діяльності і грошового ринку.

 Серія «Компас» видавництва «Молодь»

Сонячний втер Автор моделю суспльство завтрашнього дня, де люди розвязуватимуть непрост проблеми, повязан з поступом цивлзац, освонням космчних обрв. ___________________ ППФ 87 Традицйний щорчний збрник фантастичних пригодницьких творв радянських та зарубжних письменникв. ___________________ Руднв ґ. Золото про чорний день Книжку складають дв гостросюжетн повст, об'днан темою морально-етичного, правового виховання молод. 1988 Ансмов М. Пульс безконечност; Забрко В. Теплий снг; Флмонов ґ. ¶люзон До збрки ввйшли науново-фантастичн повст та оповдання молодих письменникв-фантаств, що проживають на Укран, М. Ансмова, В. Забрка, ґ. Флмонова, як висвтлюють у свох творах так проблеми, як: людина космос, взамодя рзних систем галактики, людина та НТР, поведнка людей в екстремальних умовах. ___________________ ¶ваниченко Ю. Струм мереж; Соболь О., Шпаков В. Довгий шлях у лабринт; Шаров В. Позичена смерть Молодих прозакв Юря ¶ваниченка Володимира Шарова, як пишуть у пригодницькому жанр, цкавить насамперед соцальний, морально-етичний зрз психолог людей

скачать реферат Регіональний розвиток харчової промисловості України

Чим біднішими вони стають, тим менше вони виробляють продукції, а це, у свою чергу, посилює бідність, призводить до того, що населення постачається переважно не за рахунок місцевого виробництва, а зовнішнього ринку. Особливо велике зубожіння селян спостерігається після «лібералізації» цін за умов функціонування в країні нерегульованого ринку. Основні причини погіршення життя народу України — це високі податки на предмети першої необхідності (податок на добавлену вартість), спад виробництва, збільшення непрацюючих людей, самоухилення держави від регулювання ринку, переливання державного капіталу України у приватний капітал зарубіжних країн, низький рівень заробітної плати, який нині не забезпечує навіть простого відтворення робочої сили, несвоєчасна виплата заробітної плати та відпустки без оплати. Існуючі затримки з виплатою заробітної плати, за нашими підрахунками, знижують купівельну здатність населення на 25—30%. Ще більшими темпами відбувається процес зубожіння міського населення. Останнє змушує його в боротьбі за виживання тимчасово займатися вирощува-ням картоплі та овочів на невеликих ділянках (громадські городи), розміщених на значній відстані від міста.

скачать реферат Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Баланси комерційних банків є інформаційною базою для аудиту діяльності банківських установ, визначення показників ліквідності, надійності і ступеня фінансової стабільності в ринковій економіці. Методика аудиту балансу банку і системи показників, що характеризують його роботу, має всебічно охоплювати діяльність комерційного банку. Інтеграція економічних відносин зарубіжних країн має відповідний вплив на діяльність комерційних банків України. При цьому виникають фінансові труднощі і навіть банкрутство одних банків і поява на міжнародних валютних та кредитних ринках інших банків переважно з країн, які розвиваються, і де грошово-кредитна і банківська системи характеризуються нестабільністю. Тому при аудиті доцільно вивчати системи показників оцінки ефективності діяльності тих зарубіжних банків, які мають фінансові стосунки з комерційним банком України, діяльність якого перевіряють. Аудит показників ефективності діяльності комерційних банків провадиться з метою одержати відповіді на такі запитання: який ступінь участі власних коштів банку в операціях, що він виконує; який рівень ліквідності банку, його спроможність реалізації своїх активів для покриття взятих зобов'язань (відтік залучених коштів); які вкладення коштів банку в операції з підвищеним ступенем ризику.

скачать реферат Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

Міністерство освіти і науки України Волинський державний університ імені Лесі Українки Кафедра аграрного, трудового та екологічного права ДЕРЖАВНО –ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВДата здачі: « » 2002 р. Куросва робота Студентки 3-го курсу Дата захисту:» » 2002 р. Заочного відділення Оцінка: Науковий керівник План Розділ 1. Типи правового регулювання ринку цінних паперів. Розділ 2 Поняття державно-правового регулювання Розділ 3. Основоположні принципи державно-правового регулювання ринку цінних паперів: § 1. Принцип законності; § 2. Принцип делегування повноважень; § 3. Принцип раціонального моделювання; § 4. Принцип структурної побудови нормативних актів; § 5. Принцип лексичної визначеності правових текстів. Розділ 4. Порівняльно – правова характеристика державно – правового регулювання ринку цінних паперів зарубіжних країн. Вступ Проголосивши незалежність Україна – Україна взяла курс на побудову демократичної, правової, держави із запровадженням принципів ринкової економіки. Одним із елементів якої являється функціональний ринок цінних паперів, становлення якого продовжується і на даний час. А тому ефективне державно-правове регулювання вказаного суб від 18. 06. 91 // Голос України. – 1991. - № 133. Банк очима економіста і бухгалтера / Жан-Клод Вігуу та ін, - К.: Основи, 1997. Основы законодательства капиталистических стран о банковской системе. – М., 1992. Ключников И. К., Торкановский В. С. Коммерческие банки США в системе государственно-монополистического акпитализма. – Л., 1982. Валютное законодательство зарубежных стран: Сб. норматив. Актов. – М., 1991. Жуков А. И. Услуги коммерческих банков: Зарубежный опыт и практика. – М.: АО «Консалтбанкир», 1995. Лордкипанидзе А. Г. Законодательство капмталистических государств о финансово-кредитных предприятиях: Обзор. Информ. – М.,1983.

скачать реферат Суд присяжних в Україні

Темою даного наукового реферату є «Суд присяжних в Україні». Метою даної роботи є розгляд особливостей історичного розвитку суду присяжних, формування колегії присяжних засідателів, проблем та перспектив його введення в Україні з вивченням джерел відповідного законодавства, ознайомлення з поняттям та моделями суду присяжних, успішністю його функціонування в зарубіжних країнах. Головною задачею даної роботи, перш за все, є систематизація знань про становлення і передумови передбачення суду присяжних у Основному законі України та розгляд основних правових джерел, порівняння їх із законодавством інших держав. Актуальність теми « Суд присяжних в Україні» та поставлених в ній питань про особливості введення суду присяжних засідателів у нашій країні полягає в тому, що проблеми виникнення, природи, сутності даного правового інституту, його розвитку та функціонування в інших країнах належать до найскладніших та ключових. Необхідною умовою наукової роботи є теоретичне осмислення цих проблем. І це особливо важливо, оскільки кримінально-процесуальне право безперервно розвивається і розробляється адекватними умовами реального життя.

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
скачать реферат Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

Зміст 1 Банк Франції: особливості його функцій та роль в економіці країни. Грошово-кредитна політика 2 Формування грошової системи колишнього СРСР Література 1 Банк Франції: особливості його функцій та роль в економіці країни. Грошово-кредитна політика Банк Франції був створений 18 січня 1800 р. Наполеоном Бонапартом, який був тоді Першим Консулом, з метою сприяння економічному зростанню після глибокого спаду Революційного періоду. Завданням нового Банку була емісія банкнот як засобу платежу замість знецінених комерційних векселів.У той час і Швеція, й Англія вже мали емісійні банки. Емісійна функція Банку, створеного у Франції, однак, була більш обмеженою. Згідно з Львівський банківський ін-т. — Л., 2001. — 192с. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч.посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 195с.

скачать реферат Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА Аналітичний огляд З дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн» На тему: «Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру» Виконала: Студентка 4-го курсу Факультету МЕіМ, спец. 6103 9-ї групи Демидова Анастасія Київ-2009 Зміст Загальна характеристика національної економічної моделі Бюджетна система Податкова система Банківська система Фінанси суб , - заявив агентству Рейтер Девід Коен з Ac io Eco omics. Тепер всі погляди звертаються до Китаю, чий звіт про другому кварталі очікується в четвер, 16 липня, відзначає агентство. Опитані економісти вважають, що він покаже прискорення зростання до 7,5% у порівнянні з 6,1% у першому кварталі.(19) Також показовим є той факт, що у Сінгапур повертаються туристи. У серпні кількість туристів, що відвідали країну, знизилося на 0,7% щодо того ж місяця 2008 року. Всього за серпень в Сінгапурі зафіксовано 844 тис. прибуттів. Відзначається, що в попередні місяці спад цього показника в річному обчисленні був більш значним.

скачать реферат Финансовый контроль и его роль

У декларації йдеться про компіляцію та систематизацію загальноприйнятих основних принципів контролю за державними фінансами. Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує різні системи фінансового контролю (а саме: монократичну та колегіальну), різне розуміння місця фінансового контролю в системі державних функцій і гілок влади, а також різні рівні розвитку, яких фінансовий контроль досяг в окремих регіонах. Хоча Лімська декларація, з точки зору міжнародного права, не має обов’язкового характеру, не можна недооцінювати її вплив на розвиток вищих органів фінансового контролю в окремих країнах. Нині в зарубіжних країнах існують дві основні форми господарського контролю - державний і аудиторський. Організаційна схема господарського контролю в зарубіжних країнах має такий вигляд: > Вищий орган державного фінансового контролю, який підпорядковується парламенту і на який покладено контроль за витрачанням коштів державного бюджету; > Державні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, які підпорядковуються як вищому органу державного фінансового контролю, так і відповідному міністерству або відомству.

скачать реферат Рынок кредитных и платежных карточек и направления его равития

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: РИНОК КРЕДИТНИХ І ПЛАТІЖНИХ КАРТОК І НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ Магістранта заочного відділення Самойленко Павла Олександровича Керівник Старший викладач Нам Вікторія Геннадіївна Завідувач випускаючої кафедри доктор економічних наук, професор Базилюк Антоніна Василівна Київ 2005 ЗМІСТ ВСТУП.4 Банківські пластикові картки в системі безготівкових розрахунків.7 1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток.7 1.2. Основні елементи карткової платіжної системи.11 1.3. Правові основи здійснення операцій з платіжними картками в Україні37 1.4. Механізм розрахунків на основі кредитних та дебетових карток.40 Висновки та узагальнення до розділу 157 2. Механізм функціонування банків в платіжній системі на основі пластикових карток.58 2.1.Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи.58 2.2. Становище сучасного ринку платіжних карток в Україні63 2.3. Діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов , 1991г. Ro fe Richard. Re ail revolu io . Europea Card Review #28, 2003.-P46-49. he Vir uous Circle: Elec ro ic Payme s a d Eco omic Grow h. Ju e 2003. A wri e paper by VISA IGI,I c.

скачать реферат Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики

Таким чином, суспільство стало швидко розшаровуватися на відносно невеликий процвітаючий прошарок і основну незаможну масу населення. Зростаюча відмінність у галузі матеріальних благ лише в малій степені залежить від особистих зусиль. Відбувається у небачених раніше масштабах збагачення за рахунок збідніння інших. Подолання негативних явищ і, насамперед, відчуження праці від власності є формою розв’язання протиріч між зростанням ролі творчого начала у складі праці, його інтелектуалізацією та найманою працею. Окрім того, не можна не враховувати також ту обставину, що у сучасній економіці у все більшій мірі продуктивні сили реалізуються у формі людського капіталу, вкладення у котрий виступає як капіталізоване накопичення. У даний час саме людський капітал, а не його речові форми, є визначальною формою економічного зростання та ефективності і тому його успішне функціонування стає можливим за умов, коли інститут власності на робочу силу стає домінуючим, коли праця возз’єднується з власністю. Крім того, як відомо, у зарубіжних країнах проголошено і якоюсь мірою реалізується примат права людини у порівнянні з правами колективу та суспільства.

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
скачать реферат Бюджет України: актуальні проблеми

Під час її обговорення нерідко розглядають досвід зарубіжних країн, економіка яких функціонує нормально і за п'яти-, і за десятивідсоткових рівнів бюджетного дефіциту щодо валового внутрішнього продукту. Однак тут слід мати на увазі, які джерела фінансування дефіциту бюджету Існують у цих країнах, оскільки саме вибір джерел фінансування дефіциту бюджету, а не його розмір сам собою має принципове значення для функціонування економіки. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок трьох джерел: внутрішніх і зовнішніх позик, грошово-кредитної емісії. У разі фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх позик і випуску урядових цінних паперів кількість товарів і послуг у народному господарстві залишається незмінною; наслідки такої заборгованості залежать від економічної кон'юнктури, а також стану ринку праці і ринку капіталу. За наявності у населення вільних коштів і низького попиту на капітал з боку приватного сектора та високого рівня прихованого безробіття збільшення державних витрат, яке фінансується за рахунок внутрішніх позик, є чинником, що сприяє економічному розвитку країни.

скачать реферат Госбюджет, дефицит бюджета

Бюджетна субсидія — це грошова допомога, що подається вищестоящим бюджетом місцевим з метою забезпечення ними реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладення коштів з боку отримувача. При нецільовому використанні кошти підлягають поверненню. Згідно з міжнародне визнаною термінологією це є зв'язаний, або спеціальний, або умовний трансферт (грант), що не вимагає участі у фінансуванні з боку отримувача. Дані вище визначення за змістом покладені нами в основу класифікації ПБТ у зарубіжних країнах. Обмовка "за змістом" має тут принципове значення, оскільки в різних країнах один і той же вид ПБТ може називатися по-різному. Так, у деяких країнах бюджетні дотації складаються з кількох різних трансфертів, що надаються за певних умов місцевим колективам: у Росії — це бюджетна дотація, федеральний трансферт; у Франції — глобальна дотація на функціонування, дотація на компенсацію податкових пільг та зниження ставок оподаткування, фонд компенсації ПДВ. У деяких країнах — це один трансферт, який, правда, може називатися по-різному: у ФРН — додаткові дотації для земель та ключові дотації для комун; у Польщі — генеральна субвенція; у Швеції — незв'язана субсидія; у Латвії — бюджетна субсидія; у Литві — дотація.

скачать реферат Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Зовнішньоекономічні відносини України із зарубіжними державами здійснюються на основі взаємної вигоди, еквівалентного обміну і дотримання принципів міжнародного права. У зовнішньоекономічній діяльності можна виділити такі основні напрями: зовнішня торгівля, фінансово-кредитні відносини, техніко-економічні зв'язки, транспортні і науково-технічні. Перелічені напрями діяльності здійснює ряд організаційних структур управління, які об'єдналися у зовнішньоекономічний комплекс. Функції вищих органів управління зосереджені у Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків України, Державному митному комітеті і Державному експертно-імпортному банку України. Разом з Міністерством економіки України, Національним банком вони здійснюють функції державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні. Підприємства і організації як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють розвиток прямих зв'язків з підприємствами і організаціями інших країн, укладення господарських договорів і контрактів з розвитку виробничої і науково-технічної кооперації та інші форми зв'язків з партнерами зарубіжних країн.

скачать реферат Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Водночас мова йде про прямування до повної інтеграції світової економіки під керівництвом ТНК. У дійсності діяльність ТНК веде до інтеграції, інтернаціоналізації тільки в тих рамках і межах, що визначені одержанням максимального прибутку. Країна, що приймає, у цілому виграє від притоку інвестицій. Трудящі і постачальники, що обслуговують нові підприємства, поряд із місцевою владою, що одержують податки, виграють більше, ніж утрачають конкуруючі місцеві інвестори. Переваги, що несуть за собою іноземні фірми, не вичерпуються кількісними показниками. Діяльність ТНК змушує адміністрацію місцевих компаній вносити корективи в технологічний процес, що склався, виділяти більше засобів на підготовку і перекваліфікацію робітників, більше уваги звертати на якість продукції, її дизайн, споживчі властивості. Проте необхідно відзначити, що поряд із позитивними сторонами функціонування ТНК у системі світового господарства і міжнародних економічних відношень, існує і їхній негативний вплив на економіку тих країн, де вони функціонують.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.