телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Всё для дома -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Форфейтинг може розглядатись як експортний факторинг і є, по суті туванням експортера. Дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті здійснюється також іншими способами, що мають певні відмінності порівняно з форфейтингом, такі як право регресу векселів, спеціальний, узгоджений сторонами занижений валютний курс. Добір платіжних вимог, які дисконтуються, за строками виплат згідно з власними потребами банку допомагає менеджментові планувати майбутні дії щодо управління валютною позицією. Дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті має низку обмежень та недоліків, які й зумовлюють його незначне поширення у процесі управління валютною позицією. Навіть якщо банку вдалося знизити позиційний валютний ризик за допомогою таких операцій, то форфейтер (банк) наражається на інші ризики, зокрема ризик неплатежу, політичний ризик у країні емітента векселів, ризик переказу валютних коштів, який полягає в неможливості виконання зобов'язань в іноземній валюті країною покупця. Крім того, банку не вдається уникнути валютного ризику, пов'язаного зі зміною курсу валюти платежу протягом дії форфейтингової уґоди. Тому не кожний банк погоджується стати форфейтером. Деякі банки, навпаки, спеціалізуються на такому способі фінансування експортерів. Здебільшого форфейтингові операції проводяться банком для отримання прибутків від різниці між номінальною сумою векселя та реальною величиною коштів, виплачених банком їх власнику, а також одержання комісійного доходу. Законодавство та правила валютного регулювання в окремих країнах обмежують використання методу дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті, як це й відбувається у вітчизняній практиці. Загалом управління валютними позиціями за допомогою проведення балансових операцій часта не відповідає власним потребам та планам банку, а іноді не вигідне з погляду витрат. Друга група методів, пов'язана з хеджуванням валютного ризику, передбачає створення захисту від валютних ризиків укладанням додаткових строкових угод за іноземною валютою, які дозволяють компенсувати можливі фінансові втрати за балансовими статтями внаслідок зміни валютного курсу. Хеджування здійснюють за допомогою проведення операцій з форвардними валютними контрактами, валютними ф'ючерсами та опціонами, валютними своп-контрактами, свопціонами, а також різних їх комбінацій типу подвійний форвард, валютний своп. Широкий вибір похідних фінансових інструментів на міжнародних ринках дозволяє банкам знаходити найефективніші комбінації проведення валютних операцій та застосовувати досконалі методи управління валютною позицією для зниження валютного ризику. Висновки Підводячи підсумки дипломної роботи слід сказати. 1. З введенням Закону «Про валютне регулювання і валютний контроль в Україні» почався новий етап розвитку економіки. 2. Встановлюючи основоположні положення валютного законодавства Уряд України покладає велику частину відповідальності на саму високоорганізовану економічну систему – банківську. 3. Проте, для ефективнішої організації валютного контролю в країні необхідна тісна взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Банковское дело: конспект лекций

При таких формах расчетов импортер осуществляет платеж, а экспортер получает валюту при условии отгрузки товара в соответствии с условиями заключенного контракта. Аккредитив и инкассо могут быть формой расчетов при продаже товаров как за наличные, так и в кредит. Формы инкассо и аккредитивов различны (простое инкассо, документарное инкассо, отзывный аккредитив, безотзывный аккредитив которые в свою очередь бывают отзывные и безотзывные, а безотзывные – подтвержденными и неподвержденными и т. д.) и каждый из них находит свое отражение в применяемой практике международных расчетов. Платежи по аккредитивам регулируются Унифицированными правилами по аккредитивам изданными Международной торговой палатой в 1993 г. (редакция № 500), а по инкассо Унифицированными правилами по инкассо изданными 1995 году (№ 522). Во внешнеторговой практике РФ такие формы расчетов как банковский перевод, чек, открытый счет, используются реже и применяются чаше по операциям неторгового характера. Валютные операции банков РФ Валютные операции:

скачать реферат Валютні операції банку та валютні ризики

ЗмістРозділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків Розділ 2. Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій 2.1. Оцінка нормативно-правових актів, які регулюють валютні операції комерційних банків 2.2 Види валютних операцій, що здійснює ВАТ «Альфа-Банк» 2.3 Аналіз операцій ВАТ «Альфа-банк» на міжнародному й внутрішньому валютному ринку 2.4. Аналіз валютної позиції ВАТ «Альфа-банк» Розділ 3. Шляхи вдосконалення валютних операцій ВАТ «Альфа-Банк» 3.1 Заходи по вдосконаленню управління валютними операціями ВАТ «Альфа-Банк» 3.2. Особливості управління валютними ризиками й страхування валютних ризиків Висновки Список використаної літератури ДОДАТКИ Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків Валютний ринок у широкому розумінні — це сфера зовнішньоекономічних відносин, які проявляються при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів в іноземній валюті, експортно-імпортних операцій між резидентами та нерезидентами, а також операцій з інвестування валютного капіталу та залучення і розміщення вільних валютних коштів.

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
 Шпаргалка по банковскому праву

иностранных валют, а также для поддержания курса рубля в допустимых пределах, чтобы неблагоприятные изменения курса не привели к ухудшению экономической ситуации в стране, регулирует предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса ее продажи. 62. Виды валютных операций банков Валютными операциями считаются: – операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, когда в качестве средства платежа используется иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте; – ввоз и пересылка в Россию (и обратно) валютных ценностей; – осуществление международных денежных переводов; – расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации

скачать реферат Банки и их операции

Содержание. РЕСУРСЫ БАНКОВ.4 ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ.5 АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ.6 СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ И ЕЁ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ.7 Особенности современной системы кредитования.7 Классификация банковских кредитов.9 Операции банков по краткосрочному кредитованию.9 Операции банков по долгосрочному кредитованию.11 ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.13 ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.13 валютные операции банков.15 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕКОГО БАНКА.15 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.16 СУЩНОСТЬ, ТИПЫ БАНКОВ. По своей природе банки связаны с денежными и кредитными отношениями. Именно на их базе и зародилось такое уникальное образование, как банк, который можно определить как систему осо­бых предприятий, продуктом которых является кредитное и эмиссион­ное дело. Основой банка, при этом, можно считать организацию денеж­но-кредитного процесса и эмитирование денежных знаков. Необходимость банков обусловлена следующими причинами: 1) лишь при наличии развитого банковского механизма могут осуществляться в общественном масштабе централизация свободных денежных средств и использование их функционирующими производствами; 2) банки необходимы как расчетные центры внутри отдельной страны и в международном мас­штабе; 3) банки раздвигают рамки товарного обращения далеко за пре­делы наличной массы денег, придают эластичной денежной системе.

 История русского народа в XX веке (Том 1, главы 39-81)

В Стокгольме, например, таких магазинов было до шестидесяти, Христи *1 Красные конкистадоры. С.39-40. *2 Еженедельник Высшего Монархического Совета. 24.4.1922. 624 ании - двенадцать. Множество таких магазинов появилось в Гетеборге и других городах Швеции, Норвегии, Дании.*1 В феврале 1920 года особым решением советского правительства создается Гохран (Государственное хранилище ценностей) для "централизации хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделиях из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней, жемчуга". Согласно этому решению, все советские учреждения и должностные лица обязуются сдать в Гохран в течение трехмесячного срока все имеющиеся у них на хранении ценности. Таким образом, осуществлялась концентрация огромного количества ценностей, принадлежавших русским людям, и использовалась большевиками для особых валютных операций и закулисных коммерческих расчетов. В систему Гохрана привлекаются такие видные еврейские большевики, как, например, убийцы царской семьи Я.X. Юровский и П.Л

скачать реферат Функции денег, практическое значение

Логическим продолжением деятельности ЭВС стало превращение территории ЕС в единое экономическое пространство, в границах которого страны-участницы имеют одинаковые для всех условия деятельности. Не имея стабильной общей валюты страны Европейского союза вряд ли смогут проводить единую экономическую политику, что является необходимым условием перехода на новый уровень политической интеграции. Неустойчивость курсов западноевропейских валют приводит к тому, что центральные европейские банки вынуждены расходовать часть своих валютных запасов или средства из совместных фондов. Кроме того, при совершении валютных операций банки вынуждены страховаться от валютных потерь и, как следствие, увеличивать свои тарифы и процентные ставки. На протяжении 90-х годов из-за колебания курсов национальных валют страны ЕС ежегодно недосчитывали 0,5% объема прироста ВВП и теряли тысячи рабочих мест. Подобная ситуация не может способствовать решению проблемы безработицы, которая в целом по ЕС достигает 11%, в то время как в США и Японии - 5,5% и 3,5% соответственно.

скачать реферат Валютные операции

В странах с частично конвертируемой валютой и ограничениями по финансовым операциям размер валютной позиции банков относительно национальной валюты служит одним из объектов валютного контроля. В периоды значительной валютной нестабильности эти лимиты могут сокращаться: также могут устанавливаться лимиты и для срочных операций - по суммам и по срокам. Однако и при введении в западно - европейских странах полной конвертируемости валюты надзор за валютными операциями банков сохраняется. Более того, с 80-х годов отмечается усиление этого контроля для предотвращения концентрации у банков валютных рисков в балансах и внебалансовых статьях. Необходимость этого была продемонстрирована затруднениями и банкротством в 70-е годы ряда крупных банков из-за потерь в валютных операциях. Общей тенденцией регулирования является все большая увязка валютных рисков с размером собственных средств банков. 1. Валютный арбитраж. Арбитраж- это широкое понятие. Различаются арбитраж с товарами, ценными бумагами, валютами. В своем историческом значении валютный арбитраж – валютная операция, сочетающая покупку (продажу) валюты с последующим совершением контрсделки в целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных валютных рынках (пространственный арбитраж) или за счет курсовых колебаний в течение определенного периода (временной арбитраж).

скачать реферат Валютные риски

Валютний арбітраж може здійснюватися з двома (простий валютний арбітраж) і великим числом валют (складний валютний арбітраж). Валютний простий (двосторонній) арбітраж передбачає здійснення валютної операції з метою отримання прибутку за рахунок різниці, існуючою в даний момент в курсах однієї і тієї ж валюти на валютних ринках двох країн. Валютний складний (багатосторонній) арбітраж передбачає валютні операції з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах декількох валют на різних валютних ринках. За своїм змістом арбітраж поділяється на арбітраж “у часі” та арбітраж “у просторі”. Арбітраж «у часі» - це операції на одному і тому ж ринку, здійснювані в цілях отримання вигоди від різниці в котировках з різними термінами поставки (спред, стредл, стренгл). Ціни на біржові товари з постачанням в різні терміни знаходяться на різних рівнях як під впливом вартісних чинників, так і під впливом співвідношення попиту/пропозиції і зміни оцінок перспектив розвитку кон’юнктури. Арбітраж «в просторі» - одночасна операція на один товар, валюту або цінний папір на різних ринках, заснована на різниці курсів або котировання.

скачать реферат Основы банковского дела

Выдача выписок с расчетных счетов Налично-денежный оборот: сфера применения, принципы управления Порядок ведения кассовых операций Основные принципы организации безналичных расчетов, их классификация Виды расчетных документов, основные требования к их заполнению Общая характеристика различных форм безналичных расчетов Виды векселей. Вексельное обращение, основные понятия вексельного обращения Виды банковских операций с коммерческими векселями Финансовые векселя. Использование их для расчетов (услуги). Вексельный кредит Кредитные операции банков. Объекты, субъекты, принципы кредитования. Кредитная политика Классификация кредитных сделок Виды ссудных счетов Этапы кредитования Содержание кредитного договора. Обеспечение возвратности кредита Порядок погашения кредита Лизинг Факторинговые операции Операции банков с ценными бумагами Операции банков с государственными ценными бумагами Организация и правовое регулирование валютных операций банков. Основные виды валютных операций Операции по купле-продаже валюты Операции по вкладам населения Потребительские кредиты Тема 6. Основы банковского менеджмента 6.1 Специфика банковского менеджмента 6.2 Цели, задачи и подходы к управлению капиталом банка, пассивами и активами, ликвидностью, банковскими рисками 6.3 Особенности маркетинга в банковском деле Тема 7.

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
скачать реферат Банковские депозиты

Покупаем иностранную валюту Далее нужно купить доллары США за белорусские рубли. Порядок совершения валютно­обменных операций банками, субъектами валютных операций, банками­нерезидентами и индивидуальными предпринимателями установлен в Инструкции о порядке совершения валютно­обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.07.2005 № 112 (далее - Инструкция № 112). В соответствии с нормами Инструкции № 112 покупка иностранной валюты всегда должна носить целевой характер. Так, согласно п. 20.5 Инструкции № 112 субъект валютных операций - резидент вправе покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь для осуществления расчетов по валютной операции с банком. Основанием для покупки иностранной валюты по данной валютной операции, осуществляемой в рамках гражданскоправовой сделки, служит документ, подтверждающий ее заключение с банком. По валютным операциям, совершаемым вне рамок гражданскоправовой сделки, в качестве основания для покупки иностранной валюты представляются документы, служащие основанием для осуществления данной валютной операции.

скачать реферат Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")

Согласно новому порядку физические лица (резиденты и нерезиденты) вправе вывозить наличную иностранную валюту, сумма которой не превышает эквивалент 10 тысяч долларов, без документов, подтверждающих легальность ее происхождения. Вывоз наличной иностранной валюты свыше этой суммы осуществляется только при представлении физическими лицами в таможенный орган документов, подтверждающих легальность ее происхождения. В качестве таких документов выступают: - таможенная декларация, подтверждающая ввоз наличной иностранной валюты в РК - для вывоза ранее ввезенной наличной иностранной валюты; - налоговая декларация об индивидуальном подоходном налоге. Механизм валютного регулирования как одна из превентивных мер государства против экономических кризисов возник с момента приобретения республикой суверенитета и не теряет свою актуальность до сих пор. Это обусловлено тем, что она сохраняет риски, связанные с формированием и развитием валютного рынка, присущие государствам с переходной структурой экономики. Сравнительный анализ показывает, что валютная политика Казахстана более либеральна: национальные деньги - тенге являются конвертируемой на внутреннем рынке валютой по отношению к иностранным валютам, валютный рынок более емкий с точки зрения его объемов, видов и количества проводимых операций, отсутствуют многие ограничения, имеющие место в сопредельных странах. 2 Анализ валютных операций банка на примере АО «Казкоммерцбанк» 2.1 Анализ внутреннего валютного рынка страны В Казахстане тенденции, оказывающие влияние на состояние внутреннего валютного рынка в 2008 и в 2009 годах, носили разнонаправленный характер.

скачать реферат Валютные операции банков

Доклад (Слайд 1) Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему: «Валютные операции банка (на примере АО «Казкоммерцбанк»)». (Слайд 2) Актуальность темы исследования определяется тем, что знания техники проведения валютных операций на рынке позволяют банкам и участникам внешнеторговых сделок страховаться от валютных рисков, избегать необоснованные потери иностранной валюты, получать дополнительную прибыль на спекулятивной игре и разнице курсов. (Слайд 3)Целью данной дипломной работы является раскрытие сущности валютных операций коммерческого банка. Среди задач наиболее важными представляются: изучить теоретические аспекты проведения валютных операций коммерческими банками; проанализировать внутренний валютный рынок страны; проанализировать валютные операции Казкома; рассмотреть основные пути страхования валютного риска. (Слайд 4) Объектом исследования является АО «Казкоммерцбанк». Предметом – валютные операции Банка. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: (Слайд 5) Тенге будет укрепляться (курс снижаться): на фоне понижения прогнозов аналитиками, текущих заявлений, увеличения форвардного спрэда, увеличения объемов торгов на бирже можно предположить, что в ближайший квартал курс снизиться до уровня 142-140.

скачать реферат Аудит валютных операций

Курсовая работа Тема: Аудит валютных операций ОглавлениеВведение Глава 1 Особенности учета валютных операций 1.1 Понятие «валютные операции» 1.2 Особенности учета валютных операций Глава 2 Теоретические аспекты аудита валютных операций 2.1 Понятие и организация аудиторской выборки 2.2 Аудит валютных операций Заключение Список использованной литературы Введение Валютный рынок - это особый институциональный механизм, опосредующий систему устойчивых отношений, связанных с осуществлением операций купли-продажи иностранной валюты. На нем совершают операции различные хозяйственные субъекты - банки, торгово-промышленные и финансовые компании, центральные и местные органы власти, международные и региональные организации, частные лица. Выход на валютный рынок может преследовать многообразные цели: осуществление международных расчетов, изменение структуры валютных резервов, извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют, защита от валютных и кредитных рисков. Валютные рынки в настоящее время находятся под большим или меньшим контролем государства, которое через центральный банк определяет нормы продажи и купли валют, регулирует кредиты в иностранной валюте и осуществляет другие виды вмешательства в валютные операции банков.

скачать реферат Сущность и основные инструменты валютного менеджмента

Среди функций менеджмента валютных операций банка различают организацию валютного обращения, формирование валютного портфеля банка и определение источников его формирования с разделением по объемам использования, стоимости и срокам, обеспечение финансовых служб, выполняющих операции с иностранной валютой, валютными инструментами, а также планирование, анализ, регулирование, координирование, стимулирование и контроль. 2. Основные инструменты валютного менеджмента Доходность валютных операций, особенно с отложенным сроком исполнения, тесно связана с изменением курсов валют. Скачки курсов, а также наличие открытых валютных позиций являются основными источниками валютного риска . Управление валютным риском выражается в политике защиты от риска. Поэтому, каждый банк должен иметь эффективную концепцию контроля с целью наблюдения за ежедневной деятельностью по проведению валютных операций. Для этого используется менеджмент валютных операций. Финансовые операции, позволяющие полностью или частично уклониться от риска убытков, возникающих в связи с изменением валютного курса, либо получить спекулятивную прибыль от изменения курса называется хеджированием (от слова hedge - барьер, защита).

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Также целью данной работы является анализ нынешнего состояния валютного рынка в РФ Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.Глава 1. Валютные операции банков РФ.1.1. История правового регулирование валютных операций в РФ. Государственная валютная монополия была главным принципом валютной политики СССР. Это означает, что государство является единственным законным владельцем иностранной валюты, которая концентрируется в одних руках и распределяется из центра с помощью валютного плана, имеет исключительное право на совершение операций с валютными ценностями, на управление принадлежащими ему золотовалютными резервами. Абсолютно все должны были держать валюту на счетах в Банке внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанке СССР). Все важнейшие решения принимались Советом Министров СССР, а отдельные министерства и ведомства имели ограниченную свободу действий в данной области даже по техническим и самым незначительным вопросам. Валютная монополия государства (как и монополия внешней торговли) была одной из наиболее популярных догм, так как с ее помощью якобы укреплялась эффективность внешних связей страны, экономика защищалась от неблагоприятных воздействий извне, обеспечивалось рациональное распределение иностранной валюты, планирование и регулирование состояния платежного баланса.

скачать реферат Валютный курс и денежные показатели

Доходность валютных операций банков напрямую связана с темпами снижения курса рубля, которые, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств останутся теми, же, что и в первом полугодии. В силу этого доходы от валютных операций во втором полугодии 2001 г. по нашей оценке достигнут 8-10 млрд. руб. Учитывая все вышеизложенное, а также предполагая традиционный всплеск кредитования к концу года, что повлечет рост объемов создаваемых резервов на возможные потери по ссудам (а значит увеличение расходов) мы ожидаем, что по итогам года чистый доход российских банков составит 40-50 млрд. руб. или 0,45% - 0,55% ВВП. 14. Продолжая благородное дело либерализации валютных операций4 Банк России с 1 октября вводит уведомительный порядок привлечения кредитов и займов нерезидентов в иностранной валюте сроком свыше 180 дней. В соответствии с новым Указанием все резиденты (кроме банков) получают право в неограниченном объеме заимствовать за рубежом (кроме выпуска ценных бумаг, на который сохраняется разрешительный порядок). Данная мера, безусловно, увеличивает возможности российских предприятий привлекать иностранные кредиты, поскольку экономит время на получение необходимых разрешений.

скачать реферат 72 вопроса с ответами по экономики

Чек выданный на территории РФ с платежом за границей, должен отвечать требованиям законодательства государства по месту платежа.   С 1 июля 1992г. на территории РФ для расчетов через учреждения ЦБ РФ стали применяться чеки, имеющие на лицевой стороне обозначение “Россия” и две параллельные линии, обозначающие общее кроссирование. Эти чеки использовались физическими и юридическими лицами и являлись платежным средством. С ноября 1992 г. они применяются юридическими лицами только в пределах отдельных административных единиц. Физические лица используют для расчетов за товары и услуги расчетные чеки - именной денежный документ, который можно выписать в любом учреждении Сбербанка на любую сумму в пределах вклада или внесенных наличных денег. Вопрос 58 Валютные операции банков РФ Ответ   Валютные операции:   - операции связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в т.ч. операции, связанные в качестве средства платежа с инвалютой и платежных документах в инвалюте;   - ввоз и пересылка в РФ и вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей   - осуществление международных денежных расчетов Операции с валютой:   1.

скачать реферат Валютные банковские операции

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава IКредит и валютные операции банков 1.1 Понятие и виды валютных операций 1.2 Экспортно-импортные банки 1.3 Механизм валютных операций - Операции «СПОТ» - Срочные сделки - Сделки с опционом - Операции «СВОП» - Арбитражные сделки Глава IIРасчеты при проведении валютных операций (практическое изложение материала) 2.1 Расчеты при косвенной и прямой котировках 2.2 Расчеты при операциях кросс-курса 2.3 Расчеты при срочных операциях Глава III Международные валютные операции в РК Состояние валютного рынка в РК. Проблемы валютного рынка в РК. Перспективы развития валютных отношений в РК Заключение Литература Введение В последние годы в нашей республике сложилась новая экономическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных черт, к которым относится, в первую очередь, рост численности негосударственных экономических структур. Приватизация, принятие новых законодательных актов о статусе предприятия, о собственности, о валютном регулировании и другие позволяют постепенно перейти к качественному и новому этапу развития банковской системы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.