телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Одежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Вступ Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно. Існує певний базовий «набір», без якого банк не може нормально існувати та функціонувати . До таких констатуючих операцій банка відносяться: прийом депозитів; здійснення грошових платежів; видача грошових кредитів. Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку. Метою курсової роботи є ознайомлення з теоретичними основами та аналіз розрахунково-касових операцій банку. Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні задачі: познайомитись з видами банківських рахунків та особливостями їх обслуговування; засвоїти форми та види безготівкових розрахунків; з'ясувати механізм здійснення міжбанківських розрахунків; зрозуміти порядок функціонування системи готівково-грошового обігу в банках. Об єктивну оцінку результатів діяльності і перспектив розвитку, а також визначити надійність банків-партнерів, клієнтів та кореспондентів. Клієнти, проаналізувавши опубліковані баланси і звіти про прибутки та збитки, приймають рішення щодо доцільності співробітництва з банком. НБУ на основі аналізу діяльності банку прогнозує ситуацію на кредитних ринках країни, робить висновки щодо стійкості та надійності банківської системи в цілому, контролює виконання банками встановлених економічних нормативів. Список використаної літератури Цивільний кодекс України Закон України «Пре банки і банківську діяльність». Закон України «Про Національний банк України» Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» №22 від 21.01.2004 Балабанов І.Г. Банківська справа, СПб: 2008. – 256 с. Банкiвськi операцiї: Пiдручник / За ред. А.Д. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 384 с. Банкiвське право України: Навч. Посiбник / За ред. А.О. Селiванова. – К.: Iн Юре, 2008. -384 с. Банковское дело: Учеб.для вузов / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. -460 с. Вступ до банківської справи. Навч. Посібн. / Під кер. М.І. Савлука – К.: Лібра, 2008. Гладких Д. Типова структура та основні функції підрозділів банківської установи // Вісник НБУ. – 2008. – №4.-с. 20–22 Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов/ Под ред. Л.А. Доброзиной. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 477 с. Зайцев О. Электронные платежные системы в современном банковском бизнесе // Банковская практика за рубежом. – 2009. – №1. – с. 70–77. Карманов Є. Банкiвське право України: Пiдручник для вузiв. – Харьков: Консум, 2008. – 463 с. Качаєв Ю. Терiторiальнi фактори банкiвської дiяльностi в Українi // Вiсник Нацiонального банку України. – 2009. – №4. – с. 11–17. Кириченко О. Банківський менеджмент.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Сначала я был маленьким

Тамара навестила с малиной. Петя угостил ужином. 18 сентября, суббота Из "кремлевки" "скорая". Кардиограмма, эуфиллин внутривенно. Температура до вечера нормальная. У Ириши Танечка Воробьева с яблочками. Обедал с Петенькой. Он поехал на курский вокзал кого-то встречать. Звонила Ириша - кто-то ее огорчил. Завтра опять анализы. Звонил ей на ночь. 20 сентября, понедельник Утром 36,6. Звонила Анна Ник. Колосова. Телеграмма от Пети из Еревана. Звонила Сац - дал ей Иришин телефон. Она трогательно разговаривала с Иришей. Звонил Ефуни - он обещал врачам встречу со мной. Тамара привезла инсулин и фото. Надписал. Принесла ужин из буфета. По телевизору "Старинный водевиль" из Куйбышева. Она - неплохо, зрителю нравится. Завтра оперируют Иришечку. Звонила бодренькая. 21 сентября, вторник Звонили Просаловский, Анна. Иришеньке сделали операцию. Уже дежурит Танечка Воробьева - самая трогательная племянница. Жажда, больно ей, бедненькой. Попросил свету сделать ей лимонный сок. Звонил Петенька из Еревана. Я сказал ему: операцию сделали, ночью у нее дежурит Таня. Он обрадовался

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Отже, касове виконання бюджету— це організація та здійснення відповідних розрахунково-касових операцій. У світовій практиці використовуються різні системи касового виконання державного бюджету: банківська, казначейська, змішана. В Україні згідно із Законом «Про банки і банківську діяльність» касове виконання державного бюджету організовує Національний банк України. До середини 1993 р. в Україні функціонувала банківська система виконання державного бюджету, що перейшла у спадок від СРСР із його централізованою економікою та однорівневою банківською системою. Існувало дві схеми фінансування видатків. Виконання місцевих бюджетів здійснювалося у межах доходів, що реально надійшли до цих бюджетів. Виконання державного бюджету ґрунтувалося на принципі авансування видатків на кредитній основі. Схема виконання державного бюджету в Україні мала такий вигляд. Доходи, що надходили до державного бюджету, акумулювалися і протягом року накопичувалися на окремих рахунках в установах банків. Водночас організаціям та установам, що фінансувалися з державного бюджету, банки відкривали бюджетні видаткові рахунки і на підставі бюджетних доручень Міністерства фінансів оплачували їхні витрати.

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
 713 секретов производственных технологий (справочник)

Чистка мрамора Готовят густой раствор гуммиарабика и с помощью кисти покрывают им мрамор, а затем дают гуммиарабику полностью высохнуть. Когда последний высохнет, его отделяют от поверхности мрамора (высохший гуммиарабик легко отстает от мрамора), причем вместе с гуммиарабиком удаляются и все посторонние вещества, загрязнявшие мрамор, трудно удаляемые простой промывкой мрамора. Другой способ: готовят смесь из 1 весовой части мела, такого же количества тонкоизмельченной пемзы и 2 частей соды. Из этой смеси готовится на воде тестообразная масса, которой покрывают загрязненные части мрамора, затем моют водой с мылом. Для удаления жирных пятен последние покрываются мелом: мел в виде порошка насыпается на мрамор довольно толстым слоем, после чего слой мела хорошо смачивается бензином а для устранения быстрого улетучивания последнего смоченный бензином мел прикрывают опрокинутым кверху дном блюдцем. Спустя несколько часов мел удаляют и, если жирное пятно еще осталось, вновь повторяют ту же операцию со свежим мелом и новой порцией бензина

скачать реферат Організація і методика проведення аудиту касових операцій

У курсовій роботі висвітлюється сутність організації і методику проведення аудиту касовий операцій, порядок документального оформлення операцій з ними, процедури проведення аудиторської перевірки, а також розкривається потреба і значимість аудиту грошових коштів і розрахунків в сучасних умовах господарювання. РОЗДІЛ 1 ОСОБЛІВОСТІ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання висновку.

 Картофель (Рецепты блюд)

Затем залить запеченную массу яйцами, взбитыми вместе с молоком, и поставить в духовку еще на 15 минут. "КАРТОФЕЛЬ АННА" (французская кухня) Очищенный картофель нарезать тонкими кольцами, натереть их солью и перцем. Смазать маслом дно большой сковороды и уложить в нее дольки картофеля кольцами в несколько слоев. Каждый слой сбрызнуть сливочным маслом. Закрыть крышкой и поставить в заранее сильно нагретую духовку на 30 минут. После чего перевернуть спекшийся картофель - разом, как блин или пирог, и еще на 5 минут поставить в духовку. "КАРТОФЕЛЬ В ТЕСТЕ" ТЕСТО на кефиpе. Соль, сода. Должно немного липнуть к pукам. Подготовить из теста маленькие лепешки. КАРТОШКУ почистить и поpезать тонкими кpужочками или соломкой. ЗАЖАРКА готовится обязательно с луком (кто-нибудь ее видел без лука ?), можно с моpковкой и дpугими овощами. Hа дно чугунка положить 50 гpамм маpгаpина (или дpугого жиpа). Выложить каpтошку и тестяные лепепешки слоями, пpичем самый нижний слой каpтошка, а самый веpхний - тесто. Все это залить готовой зажаpкой и чуть подсоленной водой так, чтобы закpыть (чуть-чуть) веpхний слой теста

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Мета даної роботи полягає в спробі довести необхідність проведення фінансового аналізу банку, привести наявний на цей час інструментарій оцінки проведення основних банківських операцій (на прикладі конкретного банку), виявити недоліки існуючих в Україні підходів і показати приклади із зарубіжного досвіду. Завданням цієї дипломної роботи є розробка напрямків підвищення ефективності проведення основних операцій банку та поліпшення його фінансово-економічного стану, що визначило необхідність аналізу цих операцій за різними методиками. Метою даної роботи є також розгляд фінансових результатів банку як наслідків його успіхів або невдач в сфері кредитування, надання депозитних послуг та розрахунково-касового обслуговування. Для досягнення поставлених цілей в цій дипломній роботі вирішено наступні задачі: — розглянуто теоретичні основи проведення основних операцій банку та оцінка їх ефективності, де вивчено особливості надання кредитних, депозитних і розрахункових послуг; — вивчено фактори і резерви підвищення фінансових результатів банку, а також методологічні підходи до аналізу діяльності комерційного банку; — проведено аналіз ефективності основних банківських операцій з викладенням його методики на прикладі Запорізького регіонального управління КБ “Приватбанк”; — рекомендовано напрямки удосконалення методики фінансового аналізу і напрямки поліпшення фінансово-економічного стану банку за рахунок підвищення ефективності надання основних банківських послуг. 1 Методологічні принципи аналізу банківської діяльності 1.1 Економічна сутність і задачі фінансового аналізу Розвиток банківської системи, її надійність в умовах ринкової економіки великою мірою залежать від стану і якості аналітичної роботи у центральному банку країни та комерційних банках.

скачать реферат Аналіз доходів та витрат банку

Доходи від кредитування складаються з процентів за банків­ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержуються при обліку векселів. Близько 70% доходів банки отримують саме від надання позик. Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму­ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів становлять незначну частку в загальному обсязі доходів через нерозвинутість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лі­зингові та ін. До інших видів доходу від комісійних операцій належать: комісія за надання гарантій та порук; плата за акцептні операції банку; плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвести­ційні послуги; комісійні за здійснення валютних операцій; комісійна винагорода за консалтинговими послугами. Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від проведення активних операцій. Валові доходи банку підрозділяються на процентні і непроцентні. До процентних доходів банку відносяться: відсотки по міжбанківських кредитах; відсотки по кредитах підприємств; відсотки по кредитах населення; доходи по залишках на кореспондентських рахунках; доходи по цінних паперах (процентні).

скачать реферат Деятельность банка на примере Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль"

Специалист кредитной службы определяет реальность предложенных заемщиком мер и готовит свои заключения на рассмотрение кредитного комитета. е) Признание задолженности безнадёжной. Экономист отдела сопровождения кредитов учреждения банка готовит распоряжения о списании ее за счет средств сформированных резервом для возмещения возможных потерь по кредитным операциям. Работа по возвращению списанной задолженности не прекращается, а проводится отделом контроля займов или экономистом подразделения сопровождения кредитов, который отвечает за контроль проблемной задолженности. Этап 5: ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА. 1. Пути погашения задолженности. а) Непосредственно заёмщиком б) Путём принудительного или договорного списания средств со счёта заёмщика. в)За счёт обеспечения. г)«третьими» лицами. д)За счёт другого имущества заёмщика неоформленного как обеспечение. е)За счёт резерва для возмещение возможных потерь по кредитным операциям банка. 2. Операции связанные с погашением задолженности. Эта технологическая карта регламентирует порядок осуществления операций кредитования юридических лиц- резидентов Украины в национальной, иностранных валютах в АППБ «Аваль». Список используемой литературы Афанасьев М.

скачать реферат Етапи організації бухгалтерського обліку

Тому кроком у цьому напрямку має бути хоча б поверхове ознайомлення з балансами обраних при попередньому відборі банків. Взаємовідносини між банком та їх клієнтами здійснюються на платній основі з укладанням договору про розрахунково-касове обслуговування. Керівник підприємства повинен постійно слідкувати за рухом грошових коштів на рахунках в банках, звертати увагу на будь-які зміни і передбачати їх наслідки для фінансового стану підприємства. При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти (платіжне доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив) і зазначають їх під час укладання договорів. Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків передбачені законодавством рахунки в національній та іноземній валюті, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

У разі виявлення помилки в оплачених документах їх виправляють так: усі документи у файлі оперативної інформації переводяться до стану несплачених, поновлюється вхідне сальдо з урахуванням заново відкритих рахунків, виправляються помилки (сторнопроведення) і здійснюється процедура «Оплата». Закриття операційного дня полягає у виконанні певних інформаційно-нагромаджувальних робіт і створенні в пам'яті ЕОМ та на дисках копій файлів. Ці роботи виконуються згідно зі списком, заданим у спеціальному файлі. Запуск пункту «Закриття ОБД» супроводжується послідовним виконанням таких дій: перевірки наявності балансу; нагромадження денних оборотів за балансовими рахунками в БД; нагромадження інформації за касовими проведеннями дня, включення виписок за особовими рахунками в архів, нагромадження плати за розрахунково-касове обслуговування, формування звітного файла Z і т. ін. Після виконання цих програм на монітор видається повідомлення про ситуацію на кінець робочого дня в інформаційній системі банку. Робоче місце адміністратора БД забезпечує виконання важливих функцій у системі, а саме поточної роботи з документами, ведення фонду нормативно-довідкової інформації, установлення й конфігурування робочих місць користувачів, виконання «відкатів» у системі, переведення файлів операційного дня в «архівні».

скачать реферат "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

Одна з яких називається VIPклієнти. Це вузьке коло клієнтів до яких відносяться достатньо солідні компаніі, що довгий час обслуговуються в Укрексімбанку, мають великі обороти, великі залишки по рахункам і т ін. Іх обслуговує один менеджер. Дані клієнти мають знижки. Наприклад на комісію, по розрахунково- касовому обслуговуваню, меньший процент за покупку та продажу валюти на біржі і т. ін. Для ціх клієнтів у бану існує окремий операційний зал. Для другого типу клієнтів теж існують знижки з ціни. Наприклад банк прпонує гнучку систему знижок за корстування індивідуальним сейфом. ( Див. додаток № 1.) 30 діб - знижка 30% 90 діб - знижка 35% 180 діб - знижка 40% 270 діб - знижка 45% 360 діб - знижка 50% Із збільшенням розміру і терміну депозиту підвищується процент, що виплачується по ньому. Наприклад: Строк Грн. DM USD 3 місяці 35% 4% 6% 6 місяців 37% 5% 8% 12 місяцв 40% 7% 12% - пропозиція сувенірів і інших подарунків. Банки охоче пропонують безкоштовні сувеніри з фірмовим знаком, носячий рекламний характер,-значки, ручки, блокноти, календарі і т.п. Стимулювання працівників Укрексімбанку відноситься до сфери мотивації персоналу.

скачать реферат Функции Национального Банка и коммерческого банка

Національний банк нагромаджує золотовалютні резерви, здійснює операції по їх розміщенню (в тому числі і в іноземних банках)., Національний банк виконує такі функції: 12. видає комерційним банкам кредити; 13. рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних установ; 14. купує і продає цінні папери, що випускаються державою; 15. здійснює емісію приватизаційних паперів; 16. виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам господарської діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна; 17. купує та продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті; 18. проводить операції з резервними фондами грошових знаків. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитно- розрахункове, касове, та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян шляхом виконання операцій і надання послуг, а саме: залучення та розміщення грошових вкладів та кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладень; випуск платіжних документів і цінних паперів; купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); купівля у організацій і громадян та продаж 'їм іноземної валюти готівкою і валюти, що знаходиться на рахунках у вкладах; залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями; довірчі операції за дорученням клієнтів.

скачать реферат Рынок финансовых информационных услуг

Проблеми, пов’язані з кожним з трьох видів комунікацій, про які було згадано вище, вирішуються різними засобами. Прикладом фінансової структури може бути банк. Зв’язок між банком та його філіями забезпечується, як правило, силами самого банку. Проблеми обміну інформацією з кліринговими ценрами вирішуються загальними зусиллями банків – засновників центру. Вирішення задач обміну інформацією між комерційними банками та розрахунково- касовими центрами, а також організація міжнародних розрахунків забезпечується органами центральної банківської системи. 2.2 ЗВ’ЯЗОК БАНКА З ФІЛІЯМИ Починаючи вирішувати дану задачу, необхідно врахувати надійність каналів зв’язку, забезпечити захист передаваємої інформації, а також зробити спробу обєднати програмне забезпечення, що використовується у банку, в інтегровану комунікаційну систему. Існуючий стан цієї проблеми погано піддається аналізу, але те, що можна побачити, залишає бажати кращого, оскільки звичайно вищезазначені задачі вирішуються виключно силами служб автоматизації самого банку.

скачать реферат Налоговая система

Об’єктом оподаткування є такі операції, здійснювані платниками податку, суб’єктами господарювання: - продаж товарів на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу); - завезення товарів на митну територію України, виконання робіт (послуг), що здійснюється нерезидентами для використання або споживання цих робіт (послуг) на митній території України; завезення майна згідно з договорами оренди (лізингу), застави, іпотеки; - вивезення товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України. Отже, об’єктом оподаткування є операції, зв’язані з продажем товарів усередині держави, за їхнього імпорту чи експорту. Не вважаються об’єктами оподаткування такі операції, здійснювані суб’єктами господарювання: - випуск, розміщення і продаж цінних паперів, емітованих суб’єктами підприємницької діяльності, а також деривативів; - обмін цінних паперів на інші цінні папери, депозитарна, реєстраторська та клірингова діяльність щодо цінних паперів; - передача майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплата орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди; - надання послуг зі страхування і перестрахування, із соціального і пенсійного страхування; - обіг валютних цінностей; - надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, за кредитними і депозитними договорами; - виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів; - надання брокерських, ділерських послуг з укладанням контрактів на торгівлю цінними паперами і деривативами на фондових і товарних біржах; - передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права; - оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що здійснюються за рахунок державного бюджету.

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Доходы государственного бюджета Украины

До операцій, що не є об'єктом оподаткування, відносяться операції з: 1. Випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, які випущені в обіг суб'єктами підприємницької діяльності. Національним банком України, Міністерством фінансів України, Державним казначейством України та органами місцевого самоврядування. 2. Передачі майна орендодавця (лізингодавця) у користування орендарю (лізингоотримувачу) за умови його повернення орендодавцю. 3. Надання послуг з страхування, перестрахування, соціального і пенсійного страхування. 4. Обігу валютних цінностей, в тому числі національної та іноземної валюти, лотерейних білетів (з дозволу Міністерствоа фінансів); бланки з негашеними поштовими марками України (крім колекційних). 5. Надання послуг: з інкасації, розрахунково-касового обслуговування; залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позик, депозиту, вкладу, страхування та інше. 6. Оплати вартості державних платних послуг, обов'язковість отримання яких встановлюються законодавством. 7. Виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій за рахунок бюджетів та державних цільових фондів. 8. Передачі основних фондів у якості внеску до статутних фондів юридичних осіб в обмін на їх корпоративні права. 9. Оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних робіт, що здійснюються за рахунок Державного бюджету України.

скачать реферат Управління фінансами України

Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за погодженням з територіальними управліннями Нацбанку України було рекомендовано визначити перелік банків, в яких відкриваються рахунки відповідних місцевих бюджетів і підприємств, що фінансуються з цих бюджетів. У грудні 1996 року Постановою Кабінету Міністрів і Нацбанку України № 1453 від 03.12.96р. право касових операцій з бюджетними коштами надано Акціонерному поштово-пенсійному банку "Аваль", Комерційному банку "Приватбанк", Акціонерному банку "Брокбізнесбанк", а за постановою № 228 від 18.03.97р. також і Об'єднаному Комерційному банку (місто Сімферополь) та Українському кредитному банку. Ситуація з правовим регулюванням касового виконання місцевих бюджетів поки що є невизначеною і суперечливою. Тому доцільно покласти функцію касового виконання місцевих бюджетів на комунальні банки і забезпечити поетапне створення цих банків. Це дозволить використовувати бюджетні кошти як кредитні ресурси на потреби місцевого самоврядування. Важливим елементом системи управління місцевими фінансами є організація контролю та аудиту.

скачать реферат Оцінка фінансового стану підприємства

Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. Підприємство може надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх використання. Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків, відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених НБУ. З 1 січня 1995 року основним виглядом прямого податку на юридичних осіб в Україні став податок на прибуток, що був введений Законом України від 28 грудня 1994 року “Про оподаткування прибутку підприємств” (після чисельних змін і доповнень з 1.07.97 цей закон діє у редакції Закона України від 22.05.97 року). Стаття 3 Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств” присвячена характеристиці об’єкту оподаткування і порядку обчислення оподатковуваного прибутку. Це дуже важливий закон. Оскільки основним джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства є прибуток. Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та на суму амортизаційних відрахувань.

скачать реферат Грошова система України

ВСТУП Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. Фіксований масштаб цін відсутній. Видами грошей, що мають законну платіжну силу, є банкноти і металеві монети, що забезпечуються всіма активами Національного банку. Крім готівки функціонують і безготівкові гроші (у виді засобів на рахунках у кредитних установах). Виключним правом емісії готівки, організації і їхнього обертання і вилучення володіє НБУ. На Національний банк України покладені такі обов'язки: прогнозування й організація виробництва, перевезення і збереження банкнот і монет, а також створення їхніх резервних фондів; установлення правил збереження, перевезення й інкасації готівки для кредитних організацій; визначення ознак платоспроможності грошових знаків і порядку заміни і знищення ушкоджених; розробка порядку ведення касових операцій для кредитних організацій; визначення правил, форми, термінів і стандартів здійснення безготівкових розрахунків; ліцензування розрахункових систем кредитних установ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.