телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Образование, учебная литература -30% Книги -30%

все разделыраздел:Физкультура и Спорт, Здоровьеподраздел:Здоровье

Охорона праці та техніка безпеки

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Витяжна вентиляція складається з витяжних отворів, вентилятора, повітропроводів, пристроїв для очищення від пилу. У системі приточування–витяжної вентиляції повітря подається в приміщення за допомогою вентиляції приточування, а віддаляється за допомогою витяжної, які діють синхронно. На всіх підприємствах, в установах (незалежно від форм власності і видів діяльності) повинні створюватися здорові і безпечні умови праці, відповідальність за забезпечення яких покладається на працедавця. Працедавець зобов'язаний упроваджувати сучасні засоби безпеки, застережливі виробничий травматизм, і забезпечити санітарно – гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. Працедавець зобов'язаний вживати заходів по полегшенню і оздоровленню умов праці працівників шляхом здійснення механізації і автоматизації виробничих процесів, зниження і усунення запорошеної і загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань. Для проведення заходів щодо охорони праці в установленому порядку виділяються кошти і необхідні матеріали. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких небезпек і шкідливості. Тому не виключається можливість дії на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників. До числа найпоширеніших небезпечних чинників, що мають місце на виробництві, відносяться: вантажопідйомні механізми і машини, судини тиску, казани, трубопроводи, механічне і транспортне устаткування, їх рухомі і обертаються частини, електричні установки, кабелі дроту, які можуть бути причиною поразки електричним струмом, отруйні, задушливі і вибухонебезпечні гази, пожежі, природні явища. До шкідливих відносяться чинники, дія яких на працівника може привести до захворювання. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники за природою дії підрозділяються на фізичні (рухомі машини і механізми, вібрація і виробничий шум, підвищена швидкість повітря, недостатнє освітлення, наявність в повітрі пилу і шкідливих газів), хімічні (загально токсичні, канцерогенні, дратівливі, впливаючи на репродуктивну функцію), біологічні (макроорганізми і мікроорганізми), психофізіологічні (фізичні перевантаження, нервово – психічні перевантаження). Наявність деяких небезпек, таких як, ураган, шторм, є слідством незалежних від людини причин і явищ. Їм не завжди можна запобігти і передбачити. Але в абсолютній більшості небезпеки і шкідливість виникають в процесі виробництва з причин організаційного і технічного характеру. Вони цілком залежать від працедавця, проектувальників, виробників устаткування, інженерно-технічного персоналу служб охорони праці і, нарешті, самих працівників. Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону праці», працедавець зобов'язаний проводити розслідування і вести облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві відповідно до положень, затверджених кабінетом міністрів. Дія цих положень розповсюджується на підприємства, установи і організації (незалежно від форм їх власності), фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю, на особи, які забезпечують себе роботою самостійно (за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві), на іноземних підданих, на особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору, проходять виробничу практику або притягуються до праці.

При роботі з радіоактивними речовинами необхідно використовувати засоби індивідуального захисту – халати (з органічного скла і деяких сортів гуми), комбінезони, тапочки з не фарбованої бавовняної тканини. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори, протигази і інші ізолюючі засоби. Захист персоналу від лазерних випромінювань досягається розташуванням лазерів тільки в спеціально обладнаних приміщеннях. При цьому стіни, стеля і інші предмети не повинні мати дзеркальних поверхонь. Всі лазери повинні бути маркіровані знаком лазерної безпеки. Приміщення з радіоактивними речовинами повинні бути ізольовані від інших і спеціально обладнані. Їх стіни і стелі покривають масляною фарбою, а підлоги виготовляють з матеріалів, які не поглинають рідину. Для захисту органів дихання застосовуються респіратори, протигази і інші ізолюючі засоби.

Техніка безпеки – це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії небезпечних виробничих чинників на працюючих. Пожежна і вибухова безпека – система організаційних заходів і технічних засобів, направлених на профілактику і ліквідацію пожеж і вибухів, обмеження їх наслідків. Небезпечний виробничий чинник – чинник, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий чинник – дія якого на працюючого в певних умовах приводить до захворювання або зниження працездатності. Професійне захворювання – патологічне полягання людини, обумовлене роботою і пов'язане з надмірною напругою організму або несприятливою дією шкідливих виробничих чинників. Нещасний випадок на виробництві – випадок дії на працюючого небезпечного виробничого чинника при виконанні трудових зобов'язань або завдань керівника робіт. Травма – пошкодження тканин і органів людини з порушенням їх цілісності і функцій, викликане дією чинників зовнішнього середовища. Трудове каліцтво – втрата здоров'я працівника в результаті травми або нещасного випадку при виконанні трудових обов'язків. Безпека праці – полягання умов праці, при якій виключено дію на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, що робить вплив на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Безпека виробничого процесу – властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, встановлених нормативно – технічною документацією. Виробничий ризик – вірогідність нанесення шкоди залежно від науково – технічного полягання виробництва. Категорія робіт – розмежування робіт на основі загальних енерговитрат організму в ккал/ч (Вт). Охорона здоров'я працівників – комплекс заходів щодо збереження здоров'я працівників з урахуванням категорії виконуваних робіт і виробничого середовища. Небезпечна зона – простір, в якому можлива дія на працюючого небезпечного або шкідливого виробничого чинника. Одним з самих небезпечних чинників, які впливають на людину у виробничих умовах, є шкідливі речовини. Вони знаходяться в повітрі робочої зони в твердому, рідкому, паро і газоподібному агрегатних поляганнях. Ці речовини поступають в організм людини через органи дихання (самий небезпечний шлях), шлунково-кишковий тракт. А також через шкіру і слизисті оболонки очей. По ступеню дії на організм шкідливі речовини розділяються на 4 класи небезпеки: 1 – надзвичайно небезпечні; 2 – високо небезпечні; 3 – помірно небезпечні; 4 – мало небезпечні. Зміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати встановлених гранично – допустимих концентрацій (ГДК). Попередження професійних отруєнь і захворювань на виробництві досягається розробкою технологічних процесів, в яких шкідливі речовини замінюються нешкідливими, модернізацією технологічного устаткування і його удосконаленням, медико-профілактичними заходами. На кожному підприємстві повинен здійснюватися систематичний контроль полягання повітря робочої зони. Створення здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території для розміщення підприємства і раціонального розташування на його території виробничих і допоміжних будов і споруд.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Протягом строку д дисциплнарного стягнення заходи заохочення до працвника не застосовуються. Стаття 152 Передача питання про порушення трудово дисциплни на розгляд трудового колективу або його органу Власник або уповноважений ним орган ма право замсть накладання дисциплнарного стягнення передати питання про порушення трудово дисциплни на розгляд трудового колективу або його органу. Глава XI ОХОРОНА ПРАЦ¶ Стаття 153 Створення безпечних нешкдливих умов прац На всх пдпримствах, в установах, органзацях створюються безпечн нешкдлив умови прац. Забезпечення безпечних нешкдливих умов прац покладаться на власника або уповноважений ним орган. Умови прац на робочому мсц, безпека технологчних процесв, машин, механзмв, устаткування та нших засобв виробництва, стан засобв колективного та ндивдуального захисту, що використовуються працвником, а також сантарно-побутов умови повинн вдповдати вимогам нормативних актв про охорону прац. Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасн засоби технки безпеки, як запобгають виробничому травматизмов, забезпечувати сантарно-ггнчн умови, що запобгають виникненню професйних захворювань працвникв

скачать реферат Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Також вона діє від імені акціонерів та представляє їх інтереси, відповідає за прийняті рішення. Трудовий колектив підприємства громадського харчування являє собою сукупність людей, які пов’язані між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву та реалізації продукції. Директор АТзт ПГХ “Хрещатик” Зрюкіна М. С. є відповідальною за організацію та результати всієї торгово-виробничої діяльності підприємства: виконання встановленого плану по товарообігу та прибутку, культуру обслуговування відвідувачів, якість продукції, стан обліку та контролю, зберігання матеріальних цінностей, дотримання трудового законодавства. Директор особисто відповідає за підбір та розміщення кадрів. Завідуюча виробництвом АТзт ПГХ “Хрещатик” Кравченко В. П. Відповідає за виконання планових завдань по виробництву. Вона повинна забезпечити раціональне використання сировини та організувати кулінарну обробку продуктів з додержанням правил технології приготування їжі, досягнути випуска продукції високої якості, кожен день складати меню з урахуванням тих продуктів, які є в розпорядженні, вивчати попит відвідувачів, забезпечити додержання на виробництві правил санітарії та гігієни, охорони праці та техніки безпеки, своєчасно подавати в бухгалтерію звіти про використання товарно-матеріальних цінностей. (8, стр. 22-34) В АТзт ПГХ “Хрещатик" зайнято 40 працівників, 4 з яких належать до адміністрації підприємства і 36 – до виробничого персоналу. (10, стр. 55 – 71) Нижче відображена організаційна та функціональна структура підприємства. Рисунок 1. Організаційна структура АТзт ПГХ “Хрещатик”. бухгалтер Товарний Кухня Конди-терс Ресторан Кафе-ба та Головний склад ький цех “Візаві” р бухгалтер “Візаві 1 категорії ” Рисунок 2.

Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
 Кодекс законів про працю України

Глава X ТРУДОВА ДИСЦИПЛ¶НА Стаття 139 Обов'язки працвникв Працвники зобов'язан працювати чесно сумлнно, свочасно точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудово технологчно дисциплни, вимог нормативних актв про охорону прац, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договр. Стаття 140 Забезпечення трудово дисциплни Трудова дисциплна на пдпримствах, в установах, органзацях забезпечуться створенням необхдних органзацйних та економчних умов для нормально високопродуктивно роботи, свдомим ставленням до прац, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлнну працю. У трудових колективах створються обстановка нетерпимост до порушень трудово дисциплни, суворо товарисько вимогливост до працвникв, як несумлнно виконують трудов обов'язки. Щодо окремих несумлнних працвникв застосовуються в необхдних випадках заходи дисциплнарного громадського впливу. Стаття 141 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу Власник або уповноважений ним орган повинен правильно органзувати працю працвникв, створювати умови для зростання продуктивност прац, забезпечувати трудову виробничу дисциплну, неухильно додержувати законодавства про працю правил охорони прац, уважно ставитися до потреб запитв працвникв, полпшувати умови х прац та побуту

скачать реферат Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

Для успішної підготовки керівних кадрів потрібні ретельний аналіз і планування. На підприємстві планування підготовки керівних кадрів виконувалося за допомогою оцінки результатів діяльності кожного з керівників. Відповідно до цього для начальників відділів сплановані три семінари: грудень 2000 р., червень 2001 р., листопад 2001 р. На цих семінарах начальники відділів підвищують свій кваліфікаційний рівень, уміння працювати з людьми, знайомляться з новими технологіями. Для більш ефектної роботи на підприємстві з метою підвищення умінь і навичок, що вимагаються для досягнення задач і цілей підприємства проведений семінар у лютому 2001 р. для інженерного складу підприємства. На серпень 2001 р. плануються курси підвищення кваліфікації для начальника відділу послуг і головного бухгалтера. З метою ознайомлення з новими технологіями по установці, діагностиці й роботі міні-АТС директор у березні 2000 р. пройшов місячні курси підвищення кваліфікації у м. Києві. На вересень 2001 р. сплановані місячні курси для інженера по охороні праці та техніки безпеки.

 Кодекс законів про працю України

Стаття 160 Контроль за додержанням вимог нормативних актв про охорону прац Постйний контроль за додержанням працвниками вимог нормативних актв про охорону прац покладаться на власника або уповноважений ним орган. Трудов колективи через обраних ними уповноважених, професйн сплки в особ свох виборних органв представникв контролюють додержання всма працвниками нормативних актв про охорону прац на пдпримствах, в установах, органзацях. Стаття 161 Заходи щодо охорони прац Власник або уповноважений ним орган розробля за участю професйних сплок реалзу комплексн заходи щодо охорони прац вдповдно до Закону Украни «Про охорону прац». План заходв щодо охорони прац включаться до колективного договору. Стаття 162 Кошти на заходи по охорон прац Для проведення заходв по охорон прац видляються у встановленому порядку кошти необхдн матерали. Витрачати ц кошти матерали на нш цл забороняться. Порядок використання зазначених коштв матералв визначаться в колективних договорах

скачать реферат Виготовлення штока бурового насосу УНБ-600

Ресурси України сягають 100 млрд. тонн. За інтенсивності видобутку до 240 млн. тонн на рік нам його вистачило б на 300–400 років. Маємо величезні запаси вугілля і великі запаси урану, що дає можливість розвивати екологічно чисту національну енергетику і в майбутньому повністю забезпечити себе електроенергією. З кожним роком нафтодобувна промисловість оснащується новим більш досконалим обладнанням. Ряд бурових управлінь приступило до розробки глибоких нафтових покладів, що потребує міцного бурового інструменту. Тому системою ППР передбачається проведення поточного і капітального ремонту обладнання в залежності від об А = 67500 17523 6075 = 91098 грн. 8. Витрати на поточний ремонт приміщення цеху, обладнання, інструментів, інвентаря, приймаємо в розмірі 7 % від їх першопочаткової вартості Витрати на зношення малоцінних інструментів і інвентаря складають 1150 в рік на один верстат. Взнош = 1150·15 = 17250 грн. 9. Вартість на допоміжні матеріали визначаємо орієнтовно по укрупненому нормативу в розмірі 240 грн. в рік на один верстат Вдоп. мат.= 240 ·15 = 3600 грн. 10. Витрати на охорону праці і забезпечення техніки безпеки складають приблизно 300 грн. на одного робітника В охор. = 300 · 15 = 4500 грн. 11. Витрати преміювання раціоналізаторів і винахідників приймаємо приблизно 50 грн. Врац.винах. = 50 · 15 = 750 грн. 12. Витрати на опалення і освітлення виробничих приміщень, воду для санітарно-технічних і господарських потреб, канцелярські витрати й інші витрати по обслуговуванню дільниці цеховим персоналом складає 5–15% від суми витрат по всіх статтях № п/п Назва статей витрат Сума в грн. 1. Витрати на отримання і експлуатацію обладнання: 2.

скачать реферат Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Мета відділу охорони праці та техніки безпеки – забезпечити безпеку та здорові умови для праці на кожному робочому місці. Функції цього відділу полягають у організації та координації роботи по охороні праці в організації; контролі за дотриманням законодавчих та інших нормативно- правових актів по охороні праці робітників; вдосконаленні профілактичної роботи по попередженню виробничого травматизму, профессійних захворювань та покращенні умов праці; консультації робітників з питань охорони праці; аналіз та узагальнення пропозицій по використанню засобів з фонду охорони праці; аналіз показників та створення звіту по охороні праці. Мета соціологічної лабораторії – формування корпоративної культури та здорового морально-психологічного клімату у колективі, в кожному структурному підрозділі. Функції соціологічної лабораторії: вивчення соціологічних та психологічних проблем організації праці, побуту та відпочинку працівників, розробка рішень та шляхів їх виконання; підвищення стабільності трудового колективу, його активності та ініціативі; підвищення ефективності системи соціального управління; пропаганда соціологічних та психологічних знань; розробка заходів по підвищенню задоволення працею. 2.2.4. Кадрова робота – засіб реалізації кадрової політики.

скачать реферат Основні відомості про шкідників

При роботі з пестицидами треба дотримуватись правил, викладених у спеціальній інструкції по техніці безпеки щодо зберігання, видачі, перевезення і використання отрут для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, затвердженої Міністерством сільського господарства СРСР від 2 лютого 1976 р. Всі роботи, пов'язані з хімічним захистом рослин, проводять під керівництвом спеціаліста по захисту рослин. За організацію робіт, охорону праці та техніку безпеки відповідають керівники господарств. Робітники, які працюють з пестицидами і на машинами для хімічного захисту рослин, повинні пройти медогляд та інструктаж по ознайомленню з правилами і заходами безпеки при роботі з отрутами. Підлітки, вагітні жінки і матері, що годують немовлят, до роботи з хімічними засобами Звичайний буряковий довгоносик поширений у Степу і в деяких районах Лісостепу. Шкодять жуки й личинки. Найбільш небезпечні жуки у весняний період після виходу з зимівлі. Потребуючи додаткового живлення, вони об'їдають листки, стебельця і проростки сходів.

скачать реферат Организация текущего и капитального ремонтов скважин

Складання річних заявок на обладнання, інструмент та матеріально- технічні засоби, необхідні для роботи, а також визначення їх резервного запасу для ремонтних потреб цеху; - Визначення потреби в транспортних і допоміжних засобах та забезпечення їх правильного та раціонального використання; - Організація роботи по впровадженню та випробуванню нової техніки, видача попередніх ухвал на випробування нових видів обладнання та інструменту для підземного і капітального ремонту свердловин; - Проведення відбраковки та підготовки актів на списання обладнання, яке виявлене непридатним, інструменту і пристосувань, які знаходяться на балансі цеху; - Організація робіт по збиранню, збереженню та здачі металобрухту в установленому порядку; - Планування діяльності цеху і нормування праці робітників, розробка заходів по зниженню трудомісткості виконуваних робіт; - Організація робіт по раціоналізації та винахідництву механізації та автоматизації трудомістких процесів; - ведення оперативно-технічної документації паспортизації обладнання та споруд, обліку їх наявності, руху та технічного стану; - складання та надання звітності з усіх видів діяльності цеху; - участь у розслідуванні причин аварій і виходу з ладу обладнання при підземних і капітальних ремонтах свердловин, вживання заходів по їх усуненню, облік аварій, складання актів, рекламацій на обладнання і інструмент з заводськими дефектами; - забезпечення безпечних умов праці, дотримання працівниками правил, норм і вимог охорони праці та техніки безпеки, промсанітарії, пожежної безпеки, охорони надр і навколишнього середовища.

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
скачать реферат Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА” Shura19@ya dex.ru Реферат з дисципліни “Управління персоналом” на тему: Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників Виконала: студентка курсу, гр. економічного факультету, Перевірив: ст. викладач РІВНЕ – 2004 План Вступ Охорона здоров’я працівників та їх гарантії Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи Міжнародне законодавство про охорону праці Література Вступ Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов'язками, що вони повинні виконувати. У статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також негативно впливати на стан їхнього здоров'я чи самопочуття. Власник або уповноважений ним орган зобов'язані приділяти увагу умовам праці працівника, полегшувати їх оздоровлювати навколишнє середовище і т.д. забезпечувати контроль за здоров'ям працівників зі шкідливими умовами праці, забезпечувати спецодягом і засобами захисту працюючих від шкідливого впливу речовин, використовуваних у процесі роботи.

скачать реферат Основні законодавчі акти з охорони праці

Нормативно-правові акти з охорони праці Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру введення досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, але не рідше одного разу в десять років. Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці й технологічні процеси повинні включати вимоги з охорони праці й узгоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці. Нормативно-технічну базу охорони праці складають міжгалузеві й галузеві державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП) і нормативні акти з охорони праці окремих підприємств Дія ДНАОП загальнодержавного користування поширюється на всі підприємства, організації незалежно від їхньої відомчої приналежності і форми власності. Галузеві ДНАОП відносяться до певної галузі промисловості. Власники підприємств або уповноважені ними органи розробляють на основі ДНАОП і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

скачать реферат Налогообложение предприятия

Фонд коштів на розвиток і вдосконалення виробництва витрачається на задоволення потреб, пов'язаних зі збільшенням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, удосконаленням технології виробництва, та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства. Конкретно ці витрати являють собою капітальні вкладення в будівництво нових виробничих площ, реконструкцію підприємств, придбання і монтаж нового устаткування, інші витрати капітального характеру, включаючи природоохоронні й такі, що спрямовані на поліпшення умов праці й техніки безпеки. Це також затрати на проведення науково-дослідницьких і експериментально-конструкторських робіт, підготовку та освоєння нових прогресивних технологій та видів продукції. За рахунок цієї частини чистого прибутку підприємства сплачують заборгованість за довгостроковими банківськими кредитами на інвестиційні цілі, пов'язані з капітальним будівництвом, а також за процентами на ці кредити (слід підкреслити, що проценти за всі інші банківські кредити, крім прострочених, є елементом затрат на виробництво й обіг, тому з прибутку їх сплата не фінансується).

скачать реферат Фінансові методи збільшення капіталу

Середня заробітна плата 1-го працюючого ППП в 1998 році - І60,42 грн. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Для виробництва засобів малої механізації і послуг стороннім організаціям, підприємство через службу матеріально-технічного забезпечення придбало металопрокат, інструменти, комплектуючі, спецодяг і др. матеріали безпосередньо по прямим зв'язкам з заводами-виготовлювачами і АО "Черкасголовпостач". Підприємство має своє складське господарство, яке складається із матеріального складу, в кількості 1 площадки зовнішнього складування. Стан складського господарства задовільний. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТУЖНОСТІ ТА СТАН УСТАТКУВАННЯ Потужність підприємства характеризується наступними даними із наявності виробничих верстатів із них: токарних верстатів 8 одиниць фрезерних верстатів 7 строгальних верстатів 4 сверлільних верстатів 8 заточних верстатів 7 прес-ножиць 5 ножиць-гильотін 3 підйомно-транспортне 4 обладнання електрозварювальне 10 Устаткування має задовільний стан, відповідає умовам праці та техніки безпеки. 30% обладнання потребує необхідних вкладень для виконання поточних ремонтів.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Такий стан речей не можна приймати за норму. Відповідальність повинна чітко відповідати обов'язкам працівника, саме з цією метою розробляються посадові інструкції. Так комерційний директор несе персональну відповідальність за: 1) виконання покладених на Центр завдань і здійснення функцій; 2) стан та діяльність Центру; 3) формування та виконання фінансових планів; 4) раціональне розміщення кадрів; 5) зберігання, облік та раціональне використання товарно-матеріальних цінностей; 6) зберігання і облік друкованої продукції, знаків поштової оплати, товарів народного споживання та іншого; 7) додержання вимог "Правил торгівлі на Центрі"; 8) за додержання порядку ведення і достовірності бухобліку та статистичної звітності, за правилами застосування чинного законодавства в господарській діяльності; 9) дотримання трудової, виконавчої дисципліни, трудового законодавства; 10) забезпечення безпечних умов праці, дотримання ЗУ "Про охорону праці", вимог правил протипожежної безпеки та нормативних актів по виробничій санітарії; 11) ступінь відповідальності інших працівників встановленим посадовим інструкціям, які затверджуються начальником Центру.

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
скачать реферат Опіки. Види, допомога

Профілактика хімічних опіків у промисловості та лабораторіях будується на суворому дотриманні працівника техніки безпеки. У побуті вона забезпечується передусім зберіганням хімічно активних речовин у недоступних для дітей місцях, чітким маркіруванням та закриттям пляшок з такими речовинами, обережним поводженням з останніми тощо. в) РАДІАЦІЙНІ ОПІКИ Широке застосування в народному господарстві, обороні (енергетичні установки), в медичній практиці та науково-дослідній роботі радіаційних джерел уможливило появу як променевої хвороби, так і радіаційних опіків (часто в комбінації з іншими травмами). Альфа-, бета-, гамма- та рентгенівські промені в терапевтичних дозах зумовлюють місцеві ушкодження — опіки. Їх ступінь залежить від дози опромінення (Б.С. Віхрєєв, В.М. Бурмістров, 1986): І — еритематозний дерматит, який розвивається після місцевого опромінення дозою в 800—1200 рад. Гостре запалення виникає через 2—3 тиж після опромінення, супроводжується болем, випадінням волосся і пігментацією. Загоюється з повним відновленням епітелію за 2—3 тиж; II — бульозний дерматит, який розпочинається через тиждень після опромінення дозою до 2000 рад.

скачать реферат Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

У IV кварталі 2001 року проведена повна річна інвентаризація основних засобів, капітального будівництва, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів у розрахунках. Згідно з прийнятим Законом про податок на прибуток підприємств, Законом про податок на додану вартість, а також зміндо цих Законів на підприємстві ведеться, крім бухгалтерського, податковий облік. За звітний період на підприємстві за окремими напрямками були проведені перевірки: . Контрольно-ревізійним Управлінням м. Києва . Песійним фондом України . Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності . Органами соціального та пенсійного забезпечення Крім того, спеціалістами економічних служб заводу проводились окремі перевірки із збереження матеріальних цінностей та грошових коштів. Охорона праці і техніка безпеки У 2001 році адміністрацією підприємства були реалізовані необхідні заходи для забезпечення виконання норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, придбання засобів особистого захисту, спецхарчування, проведенню профогляду, атестації робочих місць робітників, зайнятих у шкідливих умовах праці було використано 114,6 тис. грн. Протягом року всі працівники підприємства були забезпечені побутовими приміщеннями, які відповідають санітарним нормам.

скачать реферат Розробка бізнес-плану МПП СОФ

Держава постійно турбуеться про поліпшення умов роботи і охорони праці людини шляхом утворення сприятливих і безпечних умов праці для людини,що регулюеться і здійснюеться на основі Закону про Охорону праці, який був принятий у 1994 році. Заходи по охороні працізабезпечуються проектно- кошторисною та іншою технічною документаціею, фінансовими засобами, матеріальними ресурсами. Фінансуванняи заходів по охороні праці здійснюеться підприемством за рахунок 1% від коштів за реалізовану продукцію. На підприемстві впроваджена єдина система організації робіт по охороні праці яка містить в собі права і обов’язки усіх робітників і службовців з питань охорони праці, а також усі нормативні документи, які використовуються в галузі. Інженер по охороні праці проводить ввідний інструктаж по техніці безпеки з усіма, хто влаштовуеться на роботу. Керівник проводить первинний інструктаж на робочому місці, а також вторинний і позаплановий інструкраж.Усі інструктажі регеструються в журналі.По всім дільницям обладнуються куточки з плакатами і знаками безпеки,які поновлюються по мірі необхідності.

скачать реферат Охорона праці

Вступ Охорона праці – це система правових у соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно — гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників відповідно до результатів виробничої діяльності підприємства і, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці; комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень, в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища; соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності; використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці; здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та громадських об'єднань, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між власниками та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, використання світового досвіду організацій роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.