телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Рыбалка -30% Всё для хобби -30%

cтраница: 12345..

все разделыраздел:Иностранные языки

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

Years of UN peacekeeping efforts Years of UN peacekeeping efforts

Years of UN peacekeeping efforts


The Definite Article with Class Nouns in English and in French The Definite Article with Class Nouns in English and in French

The Definite Article with Class Nouns in English and in French


Deutsche Sprachgeschichte Deutsche Sprachgeschichte

Deutsche Sprachgeschichte


Economy of the United States Economy of the United States

Economy of the United States


Иудаизм и Еврейский народ Иудаизм и Еврейский народ


Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР


September 11 2003 September 11 2003

September 11 2003


Асиметричний доступ в Інтернет через супутник Асиметричний доступ в Інтернет через супутник

На практиці швидкість завантаження даних із супутника може досягати 400 Кбіт/с, а в окремих випадках (у режимах Shou cas S ream, Digi alDow load) – 2,5 Мбіт/с. Таким чином, при дуже незначних початкових витратах на устаткування (антена - $19.$45, конвертер - $20.$25, DVB-карта - $220-$260 і щомісячна абонентська платі $15-$20), користувач одержує необмежений по обсязі і часу доступ до мережі I er e з високою швидкістю. Жителі європейської частини Росії можуть скористатися послугами двох найбільш відомих провайдерів – Europe O Li e, EOL і V I er e , Vi. Зовсім недавно до двох цих компаній додалася нова – S arSpeeder . Розглянемо докладніше, яким образом функціонують усі три системи. 1. V I er e . Наприкінці травня 2001 р. ЗАТ НТВ-інтернет увело нові, сильно завищені тарифи на свої послуги. У результаті відбувся масовий відтік клієнтів (які в основній масі стали користатися послугами сервісу EuropeO li e). Багато хто вважають, що в такий спосіб керівництво компанії здійснює "м'яку" ліквідацію НТВ-інтернет, що, зважаючи на все, не виправдала покладених на неї надій.

How to negotiate effectively How to negotiate effectively

How to negotiate effectively


Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Проте довершене речення, побудоване з елементів турецько-перської мови, мало правильну й чітку структуру згідно правил суто турецької мови: E se ef’і ola ger go luyledaim bezm-i has Hem kadeh hem bade hem bir suh sakidur go ul у подібних рядках, поруч з чистою й правильною мовою того періоду особливу нашу увагу привертає особливість побудови висловлювання. Особистість поета користувалась значною популярністю; він був знаний завдяки своїм касидам, сатирам; зокрема, сатири, які часом мали занадто гострий характер, i стали причиною його загибелі. Життєвий шлях Нефі народився у містечку Хасанкале (Ерзрум). Немає можливості встановити точну дату його народження, відомо лише, що поет прийшов  у світ у середині другої половини XVII століття. Справжнє ім"я Нефі - Омер. Цей факт вказує на те, що Нефі народився у сім’ї суннітів. Справа у тому, що на той час більшість населення Східної Анатолії, включаючи Ерзрум, належали до шіїтського напрямку, представники якого негативно ставились до імені Омер. Як зазначає історик Алі у своєму творі "Меджмауль - Бахрейн", батьком Нефі був Мехмед бей,  дідом - Алі паша.7 З сатир, написаних поетом батькові, зрозуміло, що батько його, Мехмед бей, також був поетом, читав вірші кримському ханові, з яким близько товаришував, також писав на його честь касиди.

Розвиток мовленнєвої культури учнів Розвиток мовленнєвої культури учнів


Коммуникативное поведение немцев и русских в этикетных ситуациях общения Коммуникативное поведение немцев и русских в этикетных ситуациях общения

Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода общественно-политической тематики Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода общественно-политической тематики


Сущность занимательных уроков родного языка Сущность занимательных уроков родного языка

Знания семантики, грамматических категорий, их синтаксических функций, сочетаемости и особенности словообразования делает речь ребенка грамотной, выразительной, точной. И чтобы это осуществить необходимо создать такие учебные условия, чтобы ребенок, у которого уровень абстрактного мышления еще не очень высок, мы легко и эмоционально можем познать все премудрости русской грамматики. И в этом нам поможет дидактическая игра. Предметом нашего исследования является дидактические игры, используемые на уроках русского языка при изучении темы «Имя существительное». Объектом исследования является восприятие урока русского языка по теме «Имя существительное» с использование разнообразных дидактических игр. Цель исследования – разработка методики проведения дидактических игр при изучении темы «Имя существительное» и практической адаптации их в четвертом классе. Задачи исследования: изучить лингвометодическую литературу по выбранной теме; раскрыть сущность дидактической игры как психологического и педагогического приема познания; проанализировать учебники русского языка в плане отражения в них занимательного игрового материала; разработать систему дидактических игр при изучении темы «Имя существительное».

Английский язык Английский язык

Северная Ирландия – это часть Объединенного Королевства, автономный округ с собственным Парламентом. Великобритания окружена водой. Она имеет обособленный климат. Летняя погода более прохладна, а зимы мягче чем в центральной Европе. Теплое течение Гальф Стрим омывает побережья Британских островов и дает стране мягкий климат. Климат на континенте не такой мягкий как в Англии. Лучшее время года – это весна. В милый майский месяц стоит самая чудесная погода. Обособленный климат более влажный, чем континентальный. В Англии очень часто идет дождь. В Лондоне, к примеру, идет дождь чаще ста восьмидесяти дней в году, и зимой очень часто появляется коричневый туман характерный для Лондона. Туман в Лондоне как густой гороховый суп необычайная вещь.

The New-York City, Places of interest The New-York City, Places of interest

The New-York City, Places of interest


Чтение - самое полезное дело Чтение - самое полезное дело

К сожалению, большинство из них этого не достигнут. Если же они поставят себе целью просто читать по-французски, то им понадобится не более года с нормальным количеством учебных часов для того, чтобы достичь своей цели, как говорится, "с гарантией". На развитие умения читать в любом случае уйдет где-то на 50 процентов меньше времени, чем на овладение устной речью. Есть разница и в интенсивности занятий. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, нужно гораздо больше выучить наизусть. Мы привели пример французского языка. Однако для жителей Западной Европы, берущихся за русский язык, потребуется потратить на его освоение по меньшей мере вдвое больше усилий, чем на французский. В европейских гимназиях, которые я посещал, мне редко когда доводилось встречать учащихся, выбравших русский язык и достигших успеха - по крайней мере, уровня, хотя бы немного превосходящего тот, что минимально необходим туристу, приезжающему в Россию. Конечно, сказанное не касается тех детей, которые говорят на каком-либо славянском языке, особенно если они живут в одной из славянских стран и, помимо того, изучают русский язык.

Education in Russia Education in Russia

Education in Russia


Понятие фразеологической единицы Понятие фразеологической единицы

Термин «фразеологическая единица» по отношению к термину «фразеология» как к дисциплине, изучающей соответствующие средства языка, не вызывает возражений. Но он неточен как обозначение самих языковых средств, которые являются объектом фразеологии; достаточно сравнить соотношения установившихся терминов: фонема – фонология, морфема – морфология, лексема – лексикология (ср. фразема – фразеология). В учебной и научной литературе делались попытки определить понятие фразеологического объекта. Дается, например, такое определение: «готовое целое выражение с известным и данным заранее значением называется фразеологическим оборотом, или идиомом». Признаки фразеологических оборотов: прямое значение, переносное значение, многозначность, эмоциональная насыщенность. Фразеологический оборот – это воспроизводимая языковая единица из двух или более ударных слов, целостная по своему значению и устойчивая в своем составе и структуре. При этом выделяются следующие признаки: воспроизводимость, устойчивость состава и структуры, постоянство лексического состава. Наличие минимум двух слов в составе единицы, стабильность порядка слов, непроницаемость большинства фразеологических оборотов.

Типы иллюстрирования значения слова в толковых словарях разного типа Типы иллюстрирования значения слова в толковых словарях разного типа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Филологический Факультет. Кафедра общего языкознания.ТИПЫ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РАЗНОГО ТИПА Зачетная работа по лексикографии студентки первого курса отделения теории языкознания Николаевой Настасьи. Научный руководитель: доц. Фонякова О.И. Санкт-Петербург. 2003 г.Содержание.Введение. Стр. 2 Теоретические принципы иллюстрирования значений слова в словарях: литературного языка Стр. 3 диалектных Стр. 12 языка писателей Стр.15 исторического профиля. Стр. 21 Заключение. Стр. 23 Введение. Предметом лексикологии является лексика (словарный состав) того или другого конкретного языка или группы языков. Таким образом, и предметом русской лексикологии является лексика русского языка во всем ее своеобразии. Тот факт, что лексика какого-либо конкретного языка представляет собой совокупность многих тысяч отдельных единиц (слов и эквивалентных им словосочетаний), из которых каждая в той или иной степени индивидуальна, неповторима и заслуживает, как будто, некоторого особого внимания, составляет главную трудность не только построения курса лексикологии, но и самого формирования ее как отдельной отрасли научного языковедения.

Юридический перевод Юридический перевод

В соответствии с общим правом, перевозчик освобождается от ответственности в трех случаях. Во-первых, в условиях форс-мажора, (стихийного бедствия), под каковым понимаются непредвиденные обстоятельства естественного характера, которые не могли быть предотвращены с помощью разумной предусмотрительности. В данных примерах адаптивного перевода фрагментов юридического текста информация передается с помощью средств другого языка. Этот процесс как бы совмещает в себе элементы перевода и преобразования информации с иностранного языка на язык перевода. При выполнении перевода правовых документов особое внимание должно уделяться лексической безэквивалентности, так как во всех языках существуют слова и устойчивые словосочетания иностранного языка, не имеющие более или менее полных соответствий в виде лексических единиц. Переводчику очень полезно иметь представление о такого рода явлениях. Например, большинству русскоязычных не известны такие явления, как primaries – предварительные выборы, определяющие кандидатов в президенты от двух политических партий в США: Before vo i g every ci ize mus regis er i accorda ce wi h he laws of his s a e. his gives him he righ of par icipa i g i primaries.

Britney Spears - princess of pop Britney Spears - princess of pop

Britney Spears - princess of pop


Женщины и курение (Women’s Health and Smoking) Женщины и курение (Women’s Health and Smoking)


A Family of Scientists A Family of Scientists

A Family of Scientists


cтраница: 12345..

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.