телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30% Рыбалка -30%

Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Политический портрет Павла Скоропадского /Укр./

Це взагалі слід вважати родинною рисою Скоропадських. Дід Павла, І.М.Скоропадський, який після передчасної смерті свого сика мав на Павла надзвичайний вплив, був передовою людиною свого часу, брав активну участь у громадській діяльності, в розробці селянської реформи. Родинний будинок в Тростянці мав велику колекцію української старовини, портретів гетьманів і видатних діячів України, серед яких був і портрет останнього виборного лівобережного гетьмана Івана Скоропадського. Рідна тітка Павла Єлисавета Іванівна, за шлюбом графиня Милорадович, своїм значним грошовим внеском заснувала Наукове товариство імені Т.Шевченка у Львові. З малих літ Павло Петрович знаходився в оточенні відомих українських діячів — В.В.Тарновського, П.Я.Дорошенка, В.П.Горленка, П.В.Новицького, з багатьма близько приятелював. 3. Скоропадський при владі на Україні 29 квітня 1918 року П.П.Скоропадський, гідний представник гетьманського роду, сміливий генерал, взяв владу на Україні, владу, що фактично упала з рук Центральної Ради та її Ради Міністрів, де провідну роль відігравали українські есери.

Конфуціанство

Не зв'язок типу «бог – особа», пряма або опосередкована фігурою жерця, богослова, як це було характерне для інших релігій, а зв'язок принципово іншого типа: «Небо як символ вищого порядку - земне суспільство, засноване на чесноті», опосередкована особою правителя, що осяяв небесною благодаттю, була імперативом стародавнього Китаю. Цей імператив, стократно посилений конфуціанством, визначив на тисячоліття важливі сторони життя Китаю, включаючи структурну міцність держави і суспільства і обмеження ролі особи з її емоціями і пристрастями. Конфуцій. Конфуцій (Кун-цзи, 551-479 до н. э.) народився і жив в епоху великих соціальних і політичних потрясінь, коли чжоуській Китай знаходився в стані важкої внутрішньої кризи. Влада чжоуського правітеля-вана давно слабшала, хоча номінально він продовжував вважатися сином Неба і зберігав свої функції первосвященика. Руйнувалися патріархально-родові норми, в жорстоких усобицях гинула родова аристократія, на зміну їй приходила централізована влада правителів окремих царств, що спиралися на адміністративно-бюрократичний апарат, що складався навколо них, з незнатних службовців чиновників.

Петро Сагайдачний

Поховання Петра Сагайдачного відбулося у церкві Київського братства. Під час похорону двадцять студентів один за одним декламували вірші Касіяна Саковича, в яких прославляли і звеличували покійного гетьмана, оспівували його заслуги в боротьбі проти султанської Туреччини, віддавали належне турботам про розвиток науки, утвердження козацьких вольностей, а також підтримці православної церкви. Оцінюючи життєвий шлях Сагайдачного, слід зауважити, що ніхто з його сучасників чи істориків нового часу не заперечував пол­ководчого хисту цієї людини. Що ж до його політичного кредо, то воно викликало (і продовжує викликати) суперечки та наукові дискусії. Безумовно, гетьман був обережним і прагматичним полі­тиком. Відкрита військова конфронтація з польським урядом здавалася йому менш прийнятною, ніж шлях переговорів і ком­промісів. Вони приносили певні успіхи, але були також і невдачі. У соціальних питаннях гетьман завжди наполягав на необхідності придушення «свавілля черні». Разом з тим ми не вправі ігнорувати великого внеску Петра Са­гайдачного у розвиток визвольного руху в Україні.

Тлумачення норм права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплінКурсова робота з теорії держави і права «Тлумачення норм права»м. Сімферополь, 03.04.2010 Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика норм права як різновид соціальних норм 1.1 Поняття й ознаки правової норми 1.2 Форма внутрішнього змісту правової норми Розділ 2. Тлумачення норм права, як юридична діяльність 2.1 Поняття тлумачення норми 2.2 Способи тлумачення правових норм 2.3 Види тлумачення правових норм 2.4. Основні функції тлумачення норм права Висновок Література Вступ Тлумачення правових норм являє собою малу частку загальної теорії права. Проте значення цієї теорії досить велике, адже без всебічного і глибокого розуміння змісту правових норм неможливе регулювання громадського життя, зміцнення законності. Тлумачення права має соціально – політичну направленість, так як воно зв в) нормативною регламентацією самої процедури інтерпретаціної діяльності. 2.4 Основні функції тлумачення норм права Тлумачення як специфічна юридична діяльність має важливе значення для правового регулювання, є необхідною умовою існування й розвитку права.

Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Вірогідніших даних про цю сторінку діяльності Мазепи історія не зберегла. Незважаючи на всі запобіжні заходи, чутки про закулісні переговори гетьмана просотувались назовні й про них ставало відомо Петру І. Кілька разів писав про це і генеральний суддя Василь Кочубей, з дочкою якого Марією (Мотроною) Мазепа завів свій останній любовний роман. Кочубея підтримував і колишній полковник Полтавського полку Іван Іскра. Щоб особисто передати царю компрометуючі Мазепу матеріали, вони, після тривалого переховування від гетьманських властей, наприкінці квітня 1708 р. прибули до царської резиденції у Смоленськ, а потім у Вітебськ. У 27 пунктах свого листа Кочубей звинувачував Мазепу в намірах зрадити Росію й повернути Україну під владу Польщі. Сановники не повірили донощикам, піддали їх тортурам і вирвали визнання Кочубея, що він написав на гетьмана неправдивий донос і не знає за ним ніякої «невірності». Знаючи віру Петра І в Мазепу, канцлер Головкін відпровадив заарештованих Кочубея та Іскру до гетьмана. Військовий суд засудив їх обох до страти, і в липні 1708 р. Кочубею Й Іскрі було відтято голови поблизу с.

страницы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

CD-ROM (MP3). Великие композиторы. Людвиг ван Бетховен.
Предлагаем вашему вниманию сонаты, романсы, симфонии, концерты и другие произведения великого композитора Людвига ван Бетховена в
148 руб
Раздел: Отдельные композиторы
CD-ROM (MP3). Великие композиторы. Вольфганг Амадей Моцарт.
Предлагаем вашему вниманию разнообразные музыкальные произведения великого Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении лучших мировых оркестров
148 руб
Раздел: Отдельные композиторы
Snowmen. Ель украшенная, 55 см (Е60185).
Елка украшена шарами, бантами, шишками и цветами. Длина: 55 см. В ассортименте 2 цвета без возможности выбора.
557 руб
Раздел: 51-100 см
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.