телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30%

Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Останні роки його життя були дуже неспокійні. Державна будова не була такою міцною, як здавалося, і вже за життя Володимира почали виявлятись ознаки того розкладу, який привів її до загибелі: брак злютованости і тенденції до відокремлення складових частин держави. Цей процес розкладу не був властивістю Української держави. Двісті років перед тим могутня монархія Карла Великого (768-814), що охопила була всю центральну Европу, розпалась через ЗО років після його смерти та смерти його сина, Людовіка Побожного, і Верденський договір 843 р. встановив існування трьох незалежних держав: Італії, Франції та Німеччини, які далі жили своїм окремим життям. Інтереси великої держави вимагали централізованої влади і підкорення їй правителів окремих частин, а ці частини, навпаки, прагнули незалежности, можливости самим будувати своє життя. На цьому грунті розпочалися конфлікти між Володимиром та його синами. Дванадцять синів, ще в молодечому віці, він призначив до окремих частин держави, треба гадати, давши їм за помічників, а іноді керівників, надійних бояр.

Владимир Винниченко

Бібліотека поповнювалась також за рахунок закупок, надходжень від українських друкарень. Тут були книги видавництва Росії, України, Білорусії, Амстердама, Гамбурга, Галле, Берліна, Братіслави, Данціга, Варшави, Лондона, Парижа. Рима, Болоньї й інших міст. Крім друкованих книг, в бібліотеці зберігались численні рукописи - хроніки, літописи, спогади, щоденники, а також лекції професорів, конспекти студентів, документи минулих віків і поточна документація, значне місце займали передплатні видання. Києво-Могилянська академія була всестановим закладом. За статутом Академії в ній мали право навчатися всі бажаючі. Навчались діти української аристократії, козацької старшини, козаків, міщан, священиків і селян. Із започаткуванням Академії, уже не в закордонні університети, а до Києва направляють своїх дітей відомі українські сім'ї - Гамалії, Ґалаґани, Берли, Безбородьки, Полуботки, Горленки, Лизогуби, Ломіковські, Максимовичі, Мировичі, Марковичі, Скоропадські, Ханенки, Полетики, Танські та інші. Вихованцями Києво-Могилянської академії були майбутні гетьмани Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Михайло Ханенко, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Данило Апостол, Іван Скоропадський, наказний гетьман Павло Полуботок.

Гумусное состояние черноземов, луговочерноземных, черноземно-луговых почв и экологическая роль гумуса

В группе фульвокислот этих почв преобладают малоподвижные фракции, на долю которых приходится до 60-70% общего содержания этих кислот. Гумус лугово-черноземных и чернозем-но-луговых почв южной части Окско-Донской равнины отличается от северных аналогов почв меньшей подвижностью, большей насыщенностью гуминовых кислот кальцием, повышенным содержанием негидролизуемого остатка и гуминовых кислот; отношение Сгк: Сфк возрастает. Следует отметить, что для лугово-черноземных и черноземно-луговых почв характерна более значительная глубина гумификации, чем в черноземах: если в черноземах отношение Сгк : Сфк обычно не превышает 2-2,5, то в лугово-черноземных и черноземно луговых оно достигает 3,5-4,3. Следует отметить также, что особенности состава гумуса связаны с гранулометрическим составом почв, с количеством и качеством биомассы, поступающей в почвы, с подзональ-ными особенностями условий гумусообразо-вания на территории равнины. Велика и многогранна экологическая роль почвенного гумуса. Она заключается, прежде всего, в том, что гумус содержит многие питательные элементы, является источником углекислоты и, следовательно, определяет в значительной мере уровень почвенного плодородия.

Право Древней Индии /Укр./

Для звичайних людей Будда давав прості моральні накази: не вбивати ніякої живої істоти, не красти, не говорити неправди, не вживати п'янких напоїв, не провадити розгнузданого життя, бути прихильним до всіх. Але за найвищий ідеал він уважав мудреця, що уникає любові й радості та перебуває в повній душевній бездіяльності. Через те в будистів поширилося незвичано чернече життя, постала велика сила монастирів і пустинь, в яких прихильники нової релігії наслідували свого вчителя. У цей же час постала друга релігійна секта – дженістів. Її творцем був Вардгамана (540 – 468 рр. до н.е.), званий Магавіра, тобто “великий герой”. Він походив із лицарського стану, дванадцять років віддавався аксетичним вправам і врешті почув себе вільним від страждань, став “переможцем” “джина” ( демон – персонаж східної міфології, звідси і назва його приклонників). Він наказував суворі покути й навіть поручав добровільну голодову смерть. Нові релігії поширилися серед нижчих класів бо не визнавали суспільної нерівності й навіть паріїв приймали за своїх визнавців.

Історія друкарства в Україні

Чотири видання мали антикатолицьке спрямування. Починаючи з 1599 р. діяльність Острозької друкарні на деякий час завмерла. Після надрукування у 1602 р. Часослова («для ученія ради отрочят») друкарське обладнання з Острога перенесли в Дерманський монастир і виготовили там декілька видань. У 1605 р. друкарське обладнання знову повернули до Острога. В цілому Острозька друкарня з перервами діяла до 1612 р., виготовивши 28 друків. Острозькі друкарі продовжували художні традиції оформлення кириличних видань, розроблені Іваном Федоровим та Гринем Івановичем. Слід, однак, зазначити, що за своєю друкарською культурою острозькі друки значно поступалися друкам Івана Федорова. Василій Великий, Книга о постнічестві. Фронтиспіс. Остріг. 1594 р. Книгодрукування в Унівському та Почаївському монастирях При Святоуспенському Унівському монастирі (відомий з XIV ст.) в Галичині у другій половині XVII ст. — першій половині XVIII ет. (з перервами, іноді великими) функціонувала друкарня, створена на базі Львівської друкарні єпископа Арсенія Желіборського. Від 1648 до 1765 р. тут було надруковано не менше 55 видань різного змісту: церковна література, навчальні посібники, перевидання творів Транквіліона, дві книги, надруковані румунською мовою, але кириличним шрифтом.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Китайский язык. 6 класс. Прописи к учебному пособию Ван Луся, Н.В. Демчевой, О.В. Селиверстовой "Китайский. Ван Луся
Вы продолжаете изучение второго иностранного языка - китайского. В этом году вы научитесь говорить на китайском языке о человеке и его
156 руб
Раздел: Рабочие тетради, прописи, альбомы
Семейный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 20 октября 2013 года.
Настоящее издание содержит текст Семейного кодекса Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 20 октября 2013 года и
28 руб
Раздел: Семейное право. Наследственное право
Фоторамка деревянная "Красное дерево", 13х18 см.
Материал: дерево. Вставка: стекло. Цвет: красное дерево. Размер: 13х18 см.
46 руб
Раздел: Размер 13x18
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.