телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Канцтовары -30% Одежда и обувь -30%

Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Сучасні підходи до творчості Гоголя

Вайськопф демонструє бездоганне знання першоджерел, історичних реалій і володіння теософською термінологією. Послідовно розглядаючи композиційну будову гоголевського сюжету, автор привертає величезну кількість різнопланових асоціацій і методів (від культурно-історичного плану до інтертекстуальних і структуралістських). Кожний розділ може служити темою окремого дослідження. Таким чином, зміст книги виходить за рамки заявленої в заголовку теми і претендує на всеохоплююче дослідження всього російського романтизму в цілому. Висновок Узагальнюючи сучасні підходи і методи у вивченні життя і творчості великого російського письменника, можна з достатньою часткою умовності виділити принципово новий напрям в літературознавстві, яке базується не на традиційному розумінні Гоголя як соціального мислителя, а розглядає творчість Гоголя як православного письменника. Нагадаємо, що традиційний підхід був закладений ще В. Бєлінським, що ввів інтерпретацію Гоголя винятково як реаліста і соціального сатирика. Згідно такому уявленню гоголевська творчість є творчістю соціальною.

Взаємовідносини людей

Як моральна категорія, совість характеризує особис­тість з точки зору здатності жити в людському середо­вищі, будувати гармонійні стосунки з іншими людьми. Із цього випливає також, що совість — це особливий вищий рівень внутрішньої самовизначеності особистос­ті. Моральність, як слідування внутрішнім чинникам совісті, передбачає відношення до реально здійсню­ваного способу життя, до цінностей, мотивів суспільної людини. її можна визначити як цінність цінностей, мотив мотивів. Моральність виступає і як суспільна культура орга­нізації співжиття, і як внутрішній регулятор та особис­тий суддя індивідуальних вчинків, внутрішній закон дії особистості з точки зору добра і зла. Із точки зору суспільної свідомості моральність — це сукупність об'єктивних, загальнозначущих, безумов­них норм, що визначають відносини між людьми та існують у формі ідеальних орієнтирів, еталонів поведінки. Вона акумулює в собі й моральну свідомість, і моральні відносини в суспільстві. Якщо моральність притаманна людській природі, то в чому її передумова? Чи має вона свою історію, чи, може, безумовно закладена в структурі нашої свідомості? Чи вона — невід'ємна властивість людської природи, чи, може, наслідок історичного розвитку? Виникнення й розвиток моралі.

История Украины (шпаргалки)

Політика Литви на захоплених землях - укр. і білоруські землі складали 9/10 території литовської держави: а) эго вносило специфіку в життя усього Великого князівства Литовського, державний мова - староруський, закони складені на основі «Російської правди» і ін.; б) У. К. Л, незважаючи на тенденції до централізації, що проявилися при Витовте, було схоже на федерацію численних земель, у внутрішнє життя яких литовський князь майже не втручався, і влада там була в руках місцевої укр.ой і білоруської знаті, що одержала значну автономію в справах. «Старе - не змінюємо, нове - не впроваджуємо» - такий був принцип правління литовських князів). Тому М. С. Грушевський вважав, що В.К.Л в більшого ступеня, чим Московия, зберегло традиції Київської

Конституція Пилипа Орлика

України та разом із сином Григорієм планувати кроки, спрямовані на звільнення вітчизни від «московського ярма» ». Українські вчені А. Г Слюсаренко та М. В. Томенко навпаки без жодних вагань заявляють, що ««Пакти й Конституції» і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні, а Конституція Пилипа Орлика діяла на Правобережній Україні до 1714 р.». Н. Полонська-Василенко так характеризує цю подію: «Ця конституція, в якій гармонійно поєднано інтереси гетьманату, старишни як провідної верстви України, та Запоріжжя, як її військової сили, була в той же час маніфестом державної волі української нації перед цілим культурним світом До цього можна додати, що поява її негайно після Полатвської катастрофи може в значній мірі пояснити, чому саме пляни великого гетьмана зазнали поразки: вона свідчить, що він не мав під собою твердого грунту, не мав середовища, на яке міг спиратися, не мав і тієї сили, яка могла б примусити всі середовища схилятися перед нею

Історія держави та права України

України та разом із сином Григорієм планувати кроки, спрямовані на звільнення вітчизни від “московського ярма” ”1. Українські вчені А. Г Слюсаренко та М. В. Томенко навпаки без жодних вагань заявляють, що ““Пакти й Конституції” і є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні, а Конституція Пилипа Орлика діяла на Правобережній Україні до 1714 р.”2. Н. Полонська-Василенко так характеризує цю подію: “Ця конституція, в якій гармонійно поєднано інтереси гетьманату, старишни як провідної верстви України, та Запоріжжя, як її військової сили, була в той же час маніфестом державної волі української нації перед цілим культурним світом До цього можна додати, що поява її негайно після Полатвської катастрофи може в значній мірі пояснити, чому саме пляни великого гетьмана зазнали поразки: вона свідчить, що він не мав під собою твердого грунту, не мав середовища, на яке міг спиратися, не мав і тієї сили, яка могла б примусити всі середовища схилятися перед нею

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CD-ROM (MP3). Великие композиторы. Людвиг ван Бетховен.
Предлагаем вашему вниманию сонаты, романсы, симфонии, концерты и другие произведения великого композитора Людвига ван Бетховена в
148 руб
Раздел: Отдельные композиторы
CD-ROM (MP3). Великие композиторы. Вольфганг Амадей Моцарт.
Предлагаем вашему вниманию разнообразные музыкальные произведения великого Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении лучших мировых оркестров
148 руб
Раздел: Отдельные композиторы
Snowmen. Ель украшенная, 55 см (Е60185).
Елка украшена шарами, бантами, шишками и цветами. Длина: 55 см. В ассортименте 2 цвета без возможности выбора.
557 руб
Раздел: 51-100 см
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.