телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Канцтовары -30% Сувениры -30%

Аграрное право

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Шпоры по правоведению (Украина)

1. Аграрні правовідносини. 2 2. Адміністративна відповідальність. 2 3. Верховна Рада в системі органів державної влади. 2 4. Види правопорушень. 2 5. Виконавчий апарат держави. 2 6. Виникнення та історичний розвиток держави і права. 2 7. Випробування при прийнятті на роботу. 2 8. Відповідальність за невиконання зобов'язань. 2 9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2 10. Відповідальність за хабарництво. 2 11. Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань. 2 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. 2 13. Державний устрій. 2 14. Джерела права. 2 15. Договір купівлі - продажу. 2 16. Договір оренди - юридичне значення. 2 17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) 2 18. Засади діяльності та статус державного службовця. 2 19. Захист право власності. 2 20. Зобов'язання виникаючі з заподіяння шкоди. 2 21. Кодифікація адміністративного права. 2 22. Конституційне право - провідна галузь права. 2 23. Конституційні обов'язки громадян України. 2 40. Позовна давність. 2 47. Поняття законності та ії гарантії в Україні. 2 49. Поняття кримінальної відповідальності. 2 58. Поняття та джерела адміністративного права. 3 79. Правовий статус іноземців та осіб без громодянства. 3 93. Структура нормы права. 3 95. Україна є суверенна і незележна, демократична, соціально-правова держава. 3 97. Форми трудового договору. 3 1. Аграрні правовідносини.Аграрные правоотношения — это правовая форма, выражающая и закрепляющая аграрные общественные отношения как экономическую категорию, разновидность производственных отношений, складывающихся и развивающихся в процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства.

Аграрное право

План: 1. Аграрное право как отрасль юридической науки 2. Место аграрного права в развитии рыночной экономики 3.а) Место государства в регулировании аграрных отношений б) Определение и правовое положение органов, осуществляющих государственный контроль и государственное управление сельским хозяйством. 4.Общая характеристика договорных отношений сельскохозяйственных коммерческих организаций в условиях рыночной экономики. 5. Понятие и виды сельскохозяйственных коммерческих организаций (предприятий) в условиях рынка. 6. а) Законодательство, регулирующее договорные отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций б) Федеральный закон от 2 декабря 1994г. "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" Собрание законодательства РФ 1994г. №32 ст.3303 в) Нормативные акты, регулирующие договорные отношения по закупкам и поставкам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для государственных нужд. 7.Договоры по закупкам и поставкам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для государственных нужд, их характерные черты, особенности.

Курсовая по экологии

Важливо пам'ятати, що галузеві принципи, як і принципи взагалі, не є статичними. Вони динамічні, оскільки в суспільному житті, природі, праві відбуваються відповідні зміни, які дістають вияв у тому, що якісь явища або зникають повністю, або зазнають істотних змін, з'являються нові явища. Необхідно зупинитись у загальних рисах на розумінні екологічного права, тому що стосовно даного питання існують різні судження. У літературі здійснено аналіз пов'язаних з цим наукових концепцій. Визначились два напрями. > Перший зводиться до визнання того, що екологічне право належить до комплексної галузі, яка включає в себе самостійні галузі права, зокрема земельне, водне, лісове, гірниче, фауністичне, атмосфсрно- повітрянс, охоронні. Не випадково у переліку юридичних, психологічних наук, які вводяться до номенклатури спеціальностей наукових працівників, здобута спеціальність включає в себе знання в галузі земельного, екологічного, природноресурсового та аграрного права. ( > Згідно з другим напрямом екологічне право не розглядається як комплексна галузь права, а є самостійною галуззю, що регулює єдині екологічні відносини.

Правовой порядок реорганизации колхозов

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ. Курсовая работа по аграрному праву ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ И ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.Студента 4-й группы 3-го курса МЗФ МГЮА Шаповалова Павла Васильевича. ул. Москворечье д.19/1, к. 128. Москва 1998. Правовое регулирование реорганизации колхозов и совхозов и земель сельскохозяйственного назначения . Законодательные и иные правовые акты, регулирующие основные направления аграрной реформы и приватизации земель сельскохозяйственного назначения. Процессуальный порядок преобразования колхозов и совхозов в новые организационно-правовые формы. Право собственности работников сельскохозяйственных организаций на имущественный пай и земельную долю. Распорядительные полномочия собственников имущественных паев и земельных долей, правила совершения сделок с ними. Основные направления дальнейшего развития аграрной и земельной реформы. Задача. Список использованной литературы и нормативных материалов. Законодательные и иные правовые акты, регулирующие основные направления аграрной реформы и приватизации земель сельскохозяйственного назначения.

Правовой порядок реорганизации колхозов

Пункт 3 данной статьи гласит : «предприятие ликвидируется в случаях : признания судом, арбитражным судом учредительных документов и решения о создании предприятия недействительными.» Однако, как указано в пункте 5 той же статьи : «предприятие считается ликвидированным с момента исключения его из государственного реестра». Из условия задачи видно, что в спорный период (с 08.10.93 по 27.06.94) предприятие из государственного реестра не исключалось. Следовательно АООТ «Тамбовагромонтаж» официально ликвидировано не было и могло осуществлять свою деятельность. При этом деятельность общества является законной и интересов государства не нарушает. Позднее, в 1994 году, в учредительные документы АООТ «Тамбовагромонтаж» были внесены необходимые изменения и была произведена перерегистрация общества. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, мне кажется правильным удовлетворить протест об отмене постановления Федерального Арбитражного суда Центрального округа. Список использованной литературы и нормативного материала. Аграрное право. Под редакцией Г.Е. Быстрова, М.И. Козыря. Москва. Юрист 1998 г. Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Земельный кодекс РФ.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Жилищное право: учебно-практическое пособие. Тихомиров М.Ю.
На основе ЖК РФ и новых актов жилищного законодательства излагаются систематизированные знания в области жилищного права, необходимые в
175 руб
Раздел: Жилищное право
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: Новые правила.
На основе Жилищного кодекса РФ и принятых в соответствии с ним новых правовых актов проанализированы правила оплаты жилых помещений и
79 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Тайные учения Тибета. Объяснение тибетской буддийской традиции терма. Ринпоче Тулку Тондуб
Мистические откровения как источник духовных наставлений присутствуют практически во всех мировых религиях. В тибетской буддийской
544 руб
Раздел: Религии Востока
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.