телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Красота и здоровье -30% Товары для детей -30%

Актуальність охорони природи

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Актуальність охорони природи

Реферат на тему: Актуальність охорони природи ЗМІСТ 1. Актуальність охорони природи і деякі відомості про її історію 2. Суспільства по охороні навколишнього середовища, руху і дружини по охороні природи 3. Заповідники 4. Заповідники і пам'ятники природи 5. Заходи по запобіганню забрудненню атмосферного повітря 6. Раціональне використання водних ресурсів і їх охорона Список літератури 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ І ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ ПРО ЇЇ ІСТОРІЮ Проблема охорони навколишнього середовища в кінці XX сторіччя стала однією з щонайгостріших у всіх державах і досягла максимального піку в найбільш розвинених країнах, де пряма і непряма дія на природу придбала досить широкі масштаби. Наслідки втручання людини у всі сфери природи не можна ігнорувати. «Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.» - ці слова героя романа И. Тургенєва «Батьки і діти» знайомі нам з шкільної лави. Так, природа - це майстерня, де створюються всі блага, необхідні для існування людини. Вона вимагає дбайливого відношення до своїх багатств, які, як відомо, далеко не безмежні.

Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

Використання добрив та охорона навколишнього природного середовища 4.1 Заходи безпеки при роботі з добривами 4.2 Зв`язок між підвищенням концентрації важких металів у грунті з викорстаням мінеральних добрив 4.3 Забруднення оточуючого середовища компонентами мінерального живлення рослин 4.4 Причини забруднення сільськогосподарської продукції компонентами органічних добрив та заходи забезпечення її техногенно-екологчної безпеки Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Охорона навколишнього середовища є одним із важливих завдань працівників сільського господарства. Інтенсифікація виробництва, широке впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, використання в підвищених нормах органічних і мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних засобів порушують природні умови і забруднюють навколишнє середовище. Наявність у мінеральних добривах різних токсичних домішок, незадовільна їх якість, а також можливі порушення технології використання можуть призвести до серйозних негативних наслідків.

Значення природоємності в економіці природокористування

Міністерство культури і мистецтв України Київський національний університет культури і мистецтв Реферат з курсу екології на тему: “Значення природоємності в економіці природокористування” cтудентки І курсуфакультету ТБ групи ТБА-40 КИЇВ-2000 План. 1. Актуальність теми 2. Літературні дані 3. Аналіз даних 4. Обговорення даних 5. Висновки 6. Список використаної літератури Кожен майбутній спеціаліст народного господарства, і не тільки, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в даній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базується на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою.

Соціальна екологія

Саме соціоекологія є теоретичною базою для охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. При загостренні відносин у системі "суспільство—природа" питання їх вивчення набуває особливої актуальності. Об'єктом вивчення соціоекології є соціоекосистеми. Соціоекосистеми — це територіальна соціоприродна саморегульована система, динамічна рівновага якої повинна забезпечуватись людським суспільством. Соціоекосистеми — надзвичайно складні системи. Кожна з них складається з двох основних підсистем — природної та соціально-економічної, які складаються з підсистем нижчого рівня: природна — з абіотичної та біотичної, а соціально-економічна — підсистеми населення та господарства. У свою чергу, названі підсистеми містять компоненти: природна — гірські породи, рельєф земної поверхні, грунти, рослинність, тваринний світ, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, а соціально-економічна — людське населення, житлові, промислові, інженерні, комунікаційні, господарські та інші антропогенні об'єкти. Крім того, кожна соціоекосистема складається з різноманітних геоекосистем, в яких той чи інший вид господарського використання території накладається на певну геосистему.

Флора прісних вод

ЗМІСТВступ Розділ 1. Життєві форми водних рослин і їх класифікація 1.1 Проблеми класифікації вищої водної рослинності 1.2 Класифікація життєвих форм водних рослин 1.3 Характеристика основних типів водних макрофітів Розділ 2. Значення вищих водних рослин (макрофітів) 2.1 Макрофіти як індикатори екологічного стану водойми 2.2 Значення гідроекологічної флори в самоочищенні водойм Розділ 3. Характеристики окремих рідкісних та типових видів водної рослинності ВИСНОВКИ Список використаних джерел Вступ Актуальність. Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людським суспільством та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети, що спричинило її прогресуюче руйнування. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього природного середовища, що спричинює масові захворювання рослин, тварин та людей і загрожує подальшому розпитку людської цивілізації на Землі. У зв'язку з цим у даний час проблему охорони рослинного світу як найважливішого компонента біосфери, що має багатофункціональне значення і відіграє основну роль у її еволюції, неможливо вирішити зусиллями однієї країни, тим більше що багато ареалів видів рослин і рослинних співтовариств виходять за межі окремих держав.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Природа кризиса сознания в эпоху глобализации: социально-философский анализ актуальных общественных явлений.. Рассказов Л.Д.
В монографии систематизированы сведения о кризисном сознании, его природе и способах проявления в условиях глобализации. Представлен
733 руб
Раздел: Экономика
Проектирование электроснабжения цехов обогатительных фабрик. Учебное пособие. Гриф МО РФ. Герасимов А.И.
Изложены вопросы расчета электрического освещения, построения схем электроснабжения цехов, расчета электрических нагрузок, токов короткого
1023 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Совершенствование технических средств переработки отходов лесосечных работ на топливную щепу в условиях вырубки.. Фокин С.В.
В настоящее время отходы древесины в виде рассеченной кроны на земле и прикорневой доли биомассы дерева в земле остаются на вырубках,
675 руб
Раздел: Лесное, охотничье и рыбное хозяйство
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.