телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Канцтовары -30% Бытовая техника -30%

Альтернативна Еволюція

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Генезис та етапи культурної еволюції

Поступово формуються комуналістичні відносини, тобто рівноправний доступ всіх членів колективу до існуючої власності: їжі, знарядь праці, одягу тощо, які зустрічаються у народів, що перебувають у першій фазі первісного суспільства. Велику роль у нейтралізації біологічного індивідуалізму і формуванні суспільних відносин (спочатку як відносин рівноправ'я) відіграли табу. Табу становили собою норми поведінки, що виражались у забороні якоїсь дії. Ця норма начебто із зовні нав'язувалась суспільству якоюсь сторонньою силою, з якою не можна було не рахуватись. Так виражала себе громадська воля. Об'єднання, в яких табу порушувалося, зникало з неминучістю. Суспільні відносини остаточно утвердились, коли вимоги колективу до індивіда стали внутрішньою потребою кожного члена, причому сильнішою за його біологічні інстинкти. Це трапилося десь 40—35 тис. років тому. З цього часу культурна еволюція почала визначати розвиток людства, який пішов швидшими темпами, збільшилося число альтернативних форм поведінки людини у взаємовідносинах з навколишнім середовищем.

Еволюція концепцій маркетингу

Курсова робота На тему Еволюція концепцій маркетингуФедис Оксани Павлівни ЗмістВступ Розділ І. Маркетинг інтелектуальної власності як концепція управління. Еволюція концепції маркетингу 5 Розділ ІІ. Основні концепції управління маркетингом: 2.1. Концепція вдосконалювання виробництва та концепція удосконалення товару 9 2.2. Концепція чистого маркетингу та інтенсифікації комерційних зусиль 2.3. Концепція соціально-етичного маркетингу та концепція міжнародного маркетингу 22 Розділ ІІІ.Ефективність управління маркетингом підприємства й шляхи її підвищення 31 Висновок 36 Список використаної літератури 39 Вступ У сучасному світі маркетинг тільки ще починає розвиватися. Проведення стратегічної інвестиційної політики й стратегічного маркетингу утруднене через загальний нестійкий стан економіки, невизначеності політичної ситуації, не здійснення послідовної державної інвестиційної політики. У зв'язку із цим необхідно розробляти більше альтернативних варіантів стратегічних планів розвитку фірми, частіше коректувати цілі й стратегії залежно від нової ситуації.

Світовий ринок нафти

Зміст Вступ Розділ І. Нафтові війни ХХ століття Розділ ІІ. Еволюція механізму ціноутворення на нафтовому ринку 1.Періоди еволюції ціноутворення на нафтовому ринку 2.Перший і другий період розвитку нафтового ринку 3.Третій період розвитку нафтового ринку 4.Четвертий період розвитку нафтового ринку Розділ ІІІ. Аналіз світового ринку нафти. Ціновий бум 1.Загальні причини зростання цін на нафту 2.Зростання світового попиту на вуглеводневу сировину 3.Рівень запасів сирої нафти і нафтопродуктів 4.Резервні потужності нафтовидобутку 5.Вільні потужності нафтопереробки 6.Прогноз ціни на сиру нафту Розділ ІV. Місце України у світовому ринку нафти 1.Пошук альтернативних імпортерів нафти 2.Співробітництво з Росією Перелік використаної літератури Вступ Енергетичні ринки мають глобальний характер. Нафта та газ надходять з усіх куточків земної кулі - Каспію, Росії, Близького Сходу, Африки, Південної та Північної Америки (Див. Додаток 1). Але останнім часом спостерігається нестабільність на світовому ринку нафти. За останні вісім років світова економіка розвивалася дуже швидкими темпами, що зумовило підвищення попиту на нафту, яка на сьогодні використовується як сировина для багатьох галузей промисловості.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Появились широкие возможности соединения теории и практики. . Основным методом генетики на протяжении многих лет является гибридологический метод. Гибридизацией называется процесс скрещивания с целью получения гибридов. Гибрид это организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении родительских форм. Гибридизация может быть внутривидовой , когда скрещиваются особи одного вида и отдаленной , если скрещиваются особи из различных видов или родов. При исследовании наследования признаков используются методы моногибридного , дигибридного , полигибридного скрещивания , которые были разработаны еще Г. Менделем в его опытах с сортами гороха. При моногибридном скрещивании наследование проводится по одной паре альтернативных признаков , при дигибридном скрещивании- по двум парам альтернативных признаков, при полигибридном скрещивании- по 3,4 и более парам альтернативных признаков. При изучении закономерностей наследования признаков и закономерностей изменчивости широко используется метод искусственного мутагенеза, когда с помощью мутагенов вызывают изменение в генотипе и изучают результаты этого процесса.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Пара задатков , сходящихся в гамете была названа аллелем , а сами задатки аллельными. Позднее появился термин аллельные гены, определяющий пару аллельных задатков. Работы Г. Менделя не получили в свое время никого признания и оставались неизвестными вплоть до вторичного переоткрытия законов наследственности К. Корренсом, К.Гермаком и Г. Де Фризом в 1900 году. В том же году Корренсом были сформулированны три закона наследования признаков, которые позднее были названы законами Менделя в честь выдающегося ученого, заложившего основы генетики.Моногибридное скрещивание. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления признаков.Цитологические основы единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Моногибридное скрещивание-это метод исследования , при котором изучается исследование одной пары альтернативных признаков. Для опытов по моногибридному скрещиванию Мендель выбрал 22 сорта гороха, которые имели четкие альтернативные различия по семи признакам: семене круглые или угловатые, семядоли желтые или зеленые, кожура семян серая или белая, семена гладкие или морщинистые, желтые или зеленые, цветки пазушные или верхушечные, растения высокие или карликовые.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Я.К.Грот. Несколько данных к его биографии и характеристике. С приложением некоторых документов, относящихся к юбилеям Якова. Грот Я.К. (о нём).
Книга представляет собой репринтное издание 1895 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1298 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Вестник Европы. Т.247..
Книга представляет собой репринтное издание 1866 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1800 руб
Раздел: Гуманитарные науки
План завоевания Крыма, составленный Юрием Крижаничем.. Бережков М.Н.
Книга представляет собой репринтное издание 1891 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1950 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.