телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30%

Аналогия

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Природные ресурсы

Все это остро ставит вопрос о необходимости развития рекреационных парков России с целью формирования целостной парковой системы, способной решить основные природоохранные, рекреационные и образовательные задачи по экологическому туризму, стоящие перед нашим обществом. Национальные и рекреационные парки могут иметь разнообразное содержание и соответственно различные технологические формы. Специфику парков определяют следующие факторы: - общегеографическое положение; - характер региона: урбанизированные курортные или дикие территории"; - положение относительно крупных городов: агломерационный (национальный парк "Лосиный остров"), межагломерационный (национальный парк "Мещерский"), внеагломерационный (национальный парк Коми "Ю"); - генезис территории: природные или природно-исто-рические парки; - функциональное рекреационное использование: про- гулочно-пейзажный, грибо-ягодный, охотничий, спортивно-туристский, познавательный. По аналогии с мировыми парками можно выделить североамериканский тип (сохранившийся природный комплекс) и европейский тип (живописный сельский ландшафт с историко-культурными комплексами). Максаковский Н. В. предложил следующие базовые принципы формирования системы природных рекреационных парков России.

Геммология – раздел минералогии

Сегодня по-прежнему за натуральный александрит выдают его синтетический аналог, природные гранаты, шпинели и корунды с эффектом смены цвета. От других похожих минералов александрит довольно легко отличить по оптическим свойствам при помощи несложных приборов. А вот александрит синтетического происхождения можно распознать только в лабораторных условиях. На стоимостную оценку александрита влияют следующие критерии: способность изменять свой цвет в зависимости от условий освещения, цвет камня, чистота, огранка и вес. Способность изменять цвет называется "реверс". Оценивается в процентном соотношении (на сколько сильно изменяется цвет). Чем больше реверс, тем дороже камень. Рис.1. Ограненный александрит при искусственном освещении, р. Токовая, Урал, Россия Рис.2. Те же ограненные камни при дневном свете Цвет оценивается в двух видах освещения: при дневном и электрическом свете. Александрит меняет цвет в диапазоне: при дневном освещении от слегка голубовато-зеленого до желтовато-зеленого, при электрическом - от оранжево-красного до сиренево-красного.

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

В даний час, час переходу до ринкових відносин, необхідно переглянути теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій основі шукати шляхи входу молодої держави у світове співтовариство не як сировинного додатку і ринку для третьосортних товарів, а як повноправного учасника, на якого потрібно зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя. Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат. Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам. Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок.

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Так, після авсгрійської революції 1848 року блакитно-жовті прапори відразу замайоріли у Львові, Дрогобичі, Стрию, Яворові та в інших містах Галичини. Під цими прапорами формувалися загони української народної гвардії, відроджувались елемента державності й національне житгя. Синьо-жовтою барвою прикрашалися й загони селянської самооборони, створені на початку 1849 р. у Сяноку, Самборі, Стрию, Коломиї та Станіславі (голубі мундири з жовтими відлогами), синьо-жовті лафети гармат тощо. Ці ж кольори панували в мундирах галицьких гірських стрільців, організованих того ж року у складі австрійської армії. Аналогічну картину спостерігаємо й у Східній Україні після революції 1905 р. Незважаючи на заборону російського уряду відзначати 100-літню річницю від народження Великого Кобзаря, київське студентсгво вийшло у березні 1914 р. на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. 25 березня 1917 р. жовто- блакитні і малинові запорозькі прапори вже уквітчували маніфестації в багатьох містах імперії, в тому числі й двадцятитисячну демонстрацію у Петрограді.

Сущность, функции и классификация налогов

Косвенные налоги, в отличии от прямых, уплачиваются конечным потребителем облагаемого налогом товара, а продавцы играют роль агентов по переводу полученных ими в счет уплаты налога средств государству. Некоторые из них даже указываются отдельной строкой в счете на товар или на его ценнике. К таким налогам относятся налог на добавленную стоимость (НДС), налог с продаж, акцизы (аналог налога с продаж), таможенные пошлины. Косвенные налоги являются наиболее весомой частью налоговых платежей в федеральный бюджет РФ. Так, в бюджете РФ на 1998 г. доля доходов государства, полученных за счет косвенных налогов, составляла приблизительно 80% от суммы всех налоговых поступлений. По характеру начисления на объект обложения налоги и, соответственно, налоговые системы подразделяются на прогрессивные, регрессивные и пропорциональные. При прогрессивном налогообложении ставки налога увеличиваются по мере роста объекта налога. Другими словами, владелец большого дохода платит не только большую сумму в абсолютном выражении, но и в относительном по сравнению с владельцем меньшего дохода.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Картридж струйный "Hi-Black" аналог T08014010, черный.
Высококачественные картриджи для использования в струйных принтерах, факсах и многофункциональных устройствах. Корректная цветовая
186 руб
Раздел: Картриджи для струйных принтеров
Календарь перекидной "Удивительная планета. Чудеса природы со всего мира" на 2014 год.
Формат: А4. Мелованная бумага 100 г/кв.м, обложка - мелованная бумага 200 г/кв.м, лакирование, полноцветная печать, скрепка, сквозное отверстие.
139 руб
Раздел: На скрепке
Календарь перекидной "Урал" на 2014 год.
Формат: А4. Мелованная бумага 100 г/кв.м, обложка - мелованная бумага 200 г/кв.м, лакирование, полноцветная печать, скрепка, сквозное отверстие.
139 руб -15% 118 руб
Раздел: На скрепке
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.