телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

Архив Троцкого (Том 3, часть 1)

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

ДЗВІНИЦЯ Висока дзвіниця домінує над територією Софійського заповідника. Спорудження її зі східного боку собору було продиктоване топографією міста, яка склалася історично,-наявністю Софійської площі(нині площі Богдана Хмельницького) Дзвіниця була першою кам’яною спорудою, збудованою на подвір’ї Софійського монастиря після пожежі 1697 р. Її споруджено в 1699-1706 рр. У 1709 р. біля стін дзвіниці відбулась урочиста зустріч переможців Полтавської битви на чолі з Петром І, тому її часто називають Тріумфальною. Спочатку споруда була триярусною. Архітектор дзвіниці невідомий. У документах збереглося лише ім’я «кам’яних справ підмайстра» Сави Яковлєва, який брав участь у будівництві. Невдовзі після закінчення будівництва верхні яруси її внаслідок землетрусу почали руйнуватися. В 1744-1748 р. дзвіницю відбудовано під керівництвом відомого петербурзького архітектора Й.Шеделя. Два верхніх яруси було розібрано і замість них споруджено нові. Над виконанням ліпного декору фасадів працювали талановиті українські майстри з Жовкви Іван і Степан Стобенські. Нова дзвіниця теж була триярусною. Її вінчав барочний купол з високим позолоченим шпилем. До початку 19 ст. дзвіниця дуже занепала, а в 1807 р. від удару блискавки згорів її купол, який було відновлено в 1812 р. у нових архітектурних формах. До середини 19 ст. у зв’язку із забудовою прилеглої території Києва багатоповерховими будинками, дзвіниця стала втрачати домінуюче положення в ансамблі площі. Тому в 1851-1852 рр. за проектом архітектора П.Спарро було надбудовано четвертий ярус дзвіниці з дерев’яним куполом грушовидної форми, вкритим позолоченою міддю.

Делопроизводство

Внутреннюю опись документов дела необходимо также составлять в делах постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, сформированных по разновидностям документов, заголовки которых не раскрывают конкретное содержание документов. На обложке дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения указываются: наименование организации- учредителя, наименование учереждения, наименование структурного подразделения, индекс дела, номер дела (тома, части), заголовок дела, аннотация к документам дела (для дел постоянного хранения, содержащих особо ценные документы), дата, количество листов, срок хранения дела. С целью систематизации и закрепления перечня заголовков дел внутри фонда и учета составляется опись дел. Опись является учетным документом и основным видом научно-справочного аппарата к документам, обеспечивающим их оперативный поиск. Описи составляются как на дела постоянного хранения, так и временного (свыше 10 лет). Опись составляется в трех экземплярах: один передается вместе с делами в ведомственный архив, второй - прилагается в качестве основания к протоколу заседания экспертной комиссии, третий - остается в качестве контрольного экземпляра в аппарате учереждения.

Подготовка дел к архивному хранению и хранение документов

После подшивки документов и нумерации листов произво­дится оформление обложки дела (приложение 9). Требования к оформлению закреплены ГОСТ 17914-72. При заведении дела на его обложку уже выносят ряд сведе­ний по номенклатуре дел: • полное наименование организации с указанием ее подве­домственности; • наименование структурного подразделения; • делопроизводственный индекс дела, состоящий из ин­декса структурного подразделения и номера дела по но­менклатуре; • заголовок дела; • срок хранения дела. При подготовке дела к хранению или передаче в ведомст­венный архив эти данные уточняются и дополняются. Так, к заголовку дела может быть составлена аннотация к документам (если дело содержит особо ценные документы). Дополнительно проставляются: • даты дела (тома, части); • номер тома (части), если дело имеет несколько томов (частей); • количество листов в деле; • архивный шифр дела (номер фонда, описи и дела по описи). На обложке дел, подлежащих постоянному хранению, пре­дусмотрено место для наименования государственного архива, в который они будут переданы, кодов государственного архи­ва и организации.

Порядок формирования и удостоверения номенклатуры дел

Третий экземпляр передают в архив организации в качестве учетного документа. Четвертый составляют в государственном архиве, источником комплектования которого является данная организация. В конце каждого года номенклатуру корректируют, перепечатывают, представляют на утверждение руководителю организации и вводят в действие с 1 января следующего календарного года. Номенклатуру пересогласовывают с ЭПК архивного учреждения не реже, чем раз в 5 лет. В случае коренного изменения функций и структуры организации номенклатуру пересоставляют и согласовывают независимо от срока ее предыдущего согласования. Номенклатура дел организации является документом постоянного хранения м как самостоятельное дело подлежит учету по номенклатуре дел службы делопроизводства. В организациях, не передающих документы на государственное хранение, разработанные номенклатуры ежегодно рассматривают на заседании ЭК организации. После одобрения ЭК номенклатуры утверждаются руководителем. Хранят их не менее 10 лет. Формируют номенклатуру по форме, установленной «Основными правилами работы ведомственных архивов» (рис. 1). Номенклатура содержит в себе пять граф: - первая – индекс дела; - вторая – заголовок дела (тома, части); - третья – количество дел (томов, частей); - четвертая – срок хранения дела (тома, части) и номера статей по «Перечню»; - пятая – примечание. 2.1.2. «Индекс дела» Каждому делу, включенному в номенклатуру, присваивается индекс, который составляется из установленного в организации цифрового обозначения структурного подразделения (направления деятельности ) организации и порядкового номера дела по номенклатуре в пределах данного подразделения или организации в целом.

Документирование управленческой деятельности

Сводная номенклатура дел организации. Наименование организации НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ № (Место составления) УТВЕРЖДАЮ Наименование должности Руководителя организации Личная подпись Расшифровка подписи Название раздела Индекс дела Заголовок дела Количество дел (томов, частей) Срок хранения дела Примечание 1 2 3 4 5 Наименование должности руководителя Службы делопроизводства организации Личная Расшифровка подпись подписи Дата Виза зав. ведомственным архивом (лица, ответственного за архив) ОДОБРЕНО Протокол ЦЭК (ЭК) От № СОГЛАСОВАНО Протокол ЭПК архивного утверждения От № 1 Номера реквизитов даны по ГОСТ 6.38-90

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Архив Мурзилки. Том 3. Книга 2. 1985-2014. Друг на все времена.
2014 году детскому журналу "Мурзилка" исполняется 90 лет. За все годы своего существования журнал выходил беспрерывно, даже в
2416 руб
Раздел: Русский язык. Литература. Языкознание
С олимпийской занозой в сердце. Козловский А.
Эта книга - своеобразный коллаж, составленный из диалогов признанного российского спортивного дипломата с известным спортивным
645 руб
Раздел: История спорта
Оборотная сторона олимпийской медали. От Олимпии до Сочи. Штейнбах В.
Речь идет о тайнах закулисной борьбы, скандалах, провокациях, недостойном поведении спортсменов и судей - словом, о том, что противоречит
406 руб
Раздел: История спорта
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.