телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Одежда и обувь -30% Канцтовары -30%

Аудит: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Решение экономических и бухгалтерских задач с использованием инструментария Visual Basic For Application

Федеральное агентство железнодорожного транспорта Сибирский государственный университет путей сообщения Кафедра . - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2008 г. - 47 с. 5. Конспекты лекций по информатике

Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИКурский государственный технический университетИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ (конспект лекций для студентов очно-заочной формы обучения)Курск 2007 ОГЛАВЛЕНИЕ Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Информационные технологии в экономике и их задачи Основы автоматизации экономической деятельности предприятий Компьютерные технологии моделирования управления Применение сетевых технологий в экономической деятельности Защита информации в экономических информационных системах Программное обеспечение экономической деятельности Литература ТЕМА 1. Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Роль информационных технологий в развитии общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и использования обществом новых знаний. Сегодня под информационным обществом понимается общество, в котором информация является ключевым компонентом экономической и социальной жизни. Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. Информатизация общества.

Захист інформації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до дисципліни: ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇОдеса ОНПУ 2007 Конспект лекцій до дисципліни Захист інформації для студентов спеціальностей 7.090701, 8.090701 ) і генератор Джеффа (мал. 3.15) На відміну від простого перемножника, генератор Джеффа має ту позитивну властивість, що він не порушує баланс нулів і одиниць у вихідній послідовності, якщо такий баланс був на вході. Використовуючи рiз - номанітні нелінійні вузли і комбінуючи їх багаторазово, одержують можливість виконати складні нелінійні перетворення. Сукупність таких вузлів називають нелінійними вузлами ускладнення (НВУ). Входи НВУ підключають до виходів осередків пам'яті ЛРР, після чого нелінійний вузол ускладнення на своєму виході формує гаму. В результаті структурна схема шифратора на ЛРР може мати вид, поданий на мал.3.16. Як усяка цифрова система передачі потоковий шифратор потребує синхронізації між передаючою та прийомною гамою з точністю до біта.

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Але діяли вони розрізнено, неузгоджено й тим самим прирекли визвольний рух місцевої людності на невдачу. Наступ військ Дмитра Корибута на Литву в 1392 р. закінчився поразкою. Почався контрнаступ литовських загонів на Україну. Протягом 1392—1395 pp. Вітовт відібрав у повсталих князів найбільші удільні князівства й передав їх своїм прибічникам. Українська знать поставилася до них вороже. Коли на місце усунутого Володимира Ольгердовича до Києва в 1394 р. прибув Скиргайло, то боярство відмовилося йому коритися. Князь мусив відмовитися від обмеження прав місцевих можновладців і почав підтримувати їхнє прагнення до незалежності від центру. Однак така лінія поведінки київського правителя не влаштовувала Вітовта, й Скиргайло був отруєний. У 1399 р. до Києва приїхав намісник Вітовта, його племінник Іван Гольшанський. Таким чином удільний устрій України було ліквідовано. Література 1. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 2004. - 736с. 2. История Украинской ССР. Под ред. Ю.Ю. Кондуфора, т.4, в 10-ти т.к.: Н. д., 1983. - 694с. 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. - 384с. 4. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. -- К Либідь 1998.- 616 с.

Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Висновок Таким чином у другій половині XIX ст. формується інтелігенція – специфічна верства населення, яка не маючи приватної власності займається не фізичною а розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві. Розвиток промисловості та економіки потребували змін у науковому розвитку країни. Відбувався інтенсивний розвиток в усіх галузях наукового знання. У сфері науки позитивні зрушення ідуть по лініі концентрації інтелектуального потенціалу в наукових центрах та товариствах, що дає змогу вченим досягнути світового рівня. Література 1. Бойко О.Д. Історія України. К.: Академвидав, 2004. – 654с. 2. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. — К • Либідь 1998.- 616 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. – 384с.

страницы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Экологическое право. Конспект лекций. Потапова А.А.
Пособие содержит информацию о понятии экологического права, системе источников и принципов, общей характеристике экологических проблем,
91 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по состоянию на 20 сентября 2011 года.
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 20 сентября 2011 года. Представленное вашему вниманию издание
49 руб
Раздел: Административное право
Православный молитвослов.
Молитвы утренние, дневные и вечерние. Молитвы о здравии, исцелении болящих. Молитвы о семейной жизни. Молитвы о детях. Молитвы о воинах.
100 руб
Раздел: Молитвословы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.