телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Аудит: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Цінності філософії Відродження

Якщо релігійний християнський світогляд в цілому стверджував, що спочатку завжди стояв Бог, і лише потім – людина, то гуманісти почали з людини, а вже потім говорили про Бога. Бог в їх світоглядно-філософських побудовах продовжував відігравати почесну роль їздити учитися в німецькі й італійські університети, засвоюючи в них елементи гуманізму і Ренесансу. Українці здобували освіту в Празі, Кракові, Вільно, Лейпцизі, Амстердамі, Парижі, Оксфорді, Кембриджі, Римі, Падуї, Кенігсберзі й інших наукових і культурних центрах Західної Європи. Вони привозили із собою на Україну західно-європейські ідеї, у тому числі і філософські, бібліотеки, рукописи, конспекти лекцій філософських шкіл. Ренесансні явища в культурі України кінця XV – початку XVI сторіч мали яскраво виражений наднаціональний характер. Пояснюється це в першу чергу тим, що носії духовної культури спиралися насамперед на загальні ідеї, ставили своєю метою відродження античної культури, використовували стародавні мови (насамперед латинь), орієнтувалися на єдину міжнародну «державу вчених».

Інвестиційне проектування

Нові організаційно-правові відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності вимагають глибоких теоретичних та практичних знань для ефективного здійснення інвестицій в усьому різноманітті їхніх форм: фінансових, реальних, інтелектуальних інновацій. У першу чергу ринкові перетворення повинні відбутися в інвестиційній сфері, що грає ключову роль в економіці. Пропонований конспект лекцій містить теоретичні узагальнення і практичні рекомендації з розробки і реалізації інвестиційних проектів. Пропоновані моделі і методи оцінки ефективності інвестицій адаптовані до умов усіх стадій інвестиційних процесів: передпроектних досліджень; обґрунтування доцільності інвестицій; формування інвестиційного капіталу; забезпечення процесу проектно-кошторисною документацією, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами; освоєння й експлуатації виробничих потужностей. Ціль вивчення курсу - оволодіння науковими основами інвестиційного проектування. 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦИКЛ, ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 1.1 Інвестиційні цілі В умовах ринкової економіки вирішальними умовами розвитку та стійкої життєздатності фірм будь-якого профілю є ефективність вкладення капіталу в той чи інший інвестиційний проект.

Налогообложение промышленных предприятий в современной российской экономике

Анализ и оценка налогообложения промышленных предприятий (налоговый анализ) является важным элементом в системе управления налогообложением. Его содержание заключается в изучении влияния налогов на финансовое положение предприятия, исследовании процессов налогообложения предприятия во взаимосвязи и взаимозависимости с различными показателями финансово-хозяйственной деятельности. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008). Закирова Э.Х. Налоги и налогообложение: Учебный курс. – М.: МИЭМП, 2007. Налоги и налогообложение предприятий в России : Салькова О.С. О налогообложении предприятий // Финансы. – 2007. – №4. Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 10

Субъекты процесса финансирования недвижимости

Однако всегда следует помнить, что затраты на строительство являются лишь базисом рыночной стоимости и чаще всего бывают или больше, или меньше ее. Например, рыночная стоимость шикарной гостиницы, расположенной в неудачном месте, будет меньше, чем стоимость, определенная затратным методом. Или если предприятие производит никому не нужную продукцию, и его производственные площади не поддаются реконструкции под новое производство, то рыночная стоимость такой недвижимости стремится к нулю. Применение же затратного метода приведет в этом случае к неправильной ориентации потенциальных покупателей. Список используемой литературы Гриненко, С.В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С.В. Гриненко. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 107с. Елисеева, М.Л. Экономика недвижимости: конспект лекций / М.Л. Елисеева. – Красноярск: Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т, 2005. – 56 с. Татарова, А.В. Оценка недвижимости и управление собственностью: Учебное пособие / А.В. Татарова. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 70 с. Экономика недвижимости: Учебное пособие / Сост.: Д.В. Виноградов. – Владимир: Владим. гос. ун-т, 2007. – 136 с. Экономика недвижимости: Учебное пособие / Сост.: Я.В. Паттури. - Великий Новгород: НовГУ им.

Финансовый анализ

У цілому можна зробити висновок, що керування фінансами займає одну з перших позицій у сфері керування підприємством (організацією) і дає можливість у повному обсязі здійснювати підприємницьку діяльність, будь те у виробничій сфері або в сфері надання послуг. Список використаної літератури Финансовый менеджмент: учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка – М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1997. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие 3-е издание. – М.: Финансы и статистика, 2002. Уткин Э.А. Финансовое управление. Ассоциация авторов и издателей . А.М. Литовских. Финансовый менеджмент. Конспект лекций

страницы 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. Письменный Д.Т.
Пособие представляет собой курс лекций по теории вероятностей, случайным процессам и математической статистике. Первая часть книги
475 руб
Раздел: Учебники: основные
КП или мКП: Некоммутативная математика лагранжевых, гамильтоновых и интегрируемых систем (пер. с англ. Адлера В.Э.) - 624 с..
В книге известного американского математика развивается общая теория динамических систем с некоммутирующими переменными, и интегрируемых
940 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Курс теории вероятностей и математической статистики - 272 с. ISBN 5-93972-318-7 ~54.00.00 28782.

293 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.