телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Сувениры -30% Бытовая техника -30%

Блондинка за рулем

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Образ белорусской хаты в белорусской культуре

Вусная народная творчасць шмат месца адводзіць хатняй тэматыцы. Вывучаючы яе, мы знаходзім той магічны сэнс, які народ надаваў свайму жыллю. Шмат народных абрадаў падкрэсліваюць гэта, а загадкі, прымаўкі, прыказкі падцвярждаюць. Вобраз дому, хаты безумоўная адзінка беларускага мастацтва: літаратуры, жывапісу, тэатра. Гэта як твар нашай Радзімы – Беларусі. Творцы ўключаюць у свае працы гэты вобраз, каб быць бліжэй да народу. Вобраз хаты выступае ў мастакоў як сімвал адзінства з прыродай, як яе частка, на якую нават крытыкі не заўсёды звяртаюць увагу. Гэта уласціва творчасці Вітольда Бялыніцкага-Бірулі, мастака, чые творы зрабіліся набыткам культуры Беларусі і Расіі. У яго пейзажных творах вобраз хаты, млына вельмі арганічны з прыродай роднага краю. У літаратуры хата – гэта сцэна, дзе разгортваюцца падзеі. У творчасці пісьменнікаў канца 19 – пачатку 20 стагоддзяў яна мае шматбаковую сімвалічную накіраванасць. Гэта быў цяжкі час у нашай гісторыі, які знайшоў свой адбітак у творчасці пісьменнікаў. Хата – гэта любоў селяніна, які глыбока прывязаны да свайго кута.

Образ белорусской хаты в белорусской культуре

Тут мастак глядзіць на прыроду, якую яму трэба ўславіць з вышыні птушынага палёту. Такі прыём дазваляе намаляваць на палатке ўсё зямное, а неба паказаць светлым адбіткам у вадзе, люстрам у зялёнай раме. Архітэктура млына і навакольныя рэчы пададзены ў непрывычным для гледача ракурсе. І будынак млына надзвычай тыповы для беларускага пейзажу – прыземісты, нізкі, над насупленай саламянай страхой. Усё ў ізумрудна-зялёных і чырванаватых танах. Тут мастак услаўляе прыроду, а млын дапамагае гледачу ўбачыць беларускую прыроду вачамі простага чалавека, працоўніка-селяніна. Вобраз беларускага будынка, дома дае мастакам магчымасць выразіць сваю думку, надаць карціне той сэнс, які жадаюць данесці да гледача. А мы праз гэты вобраз лягчэй і вельмі абвострана адчуваем пачуцці аўтараў. 3.3. ДОМ-ХАТА Ў ТВОРАХ В. БЯЛЫНІЦКАГА-БІРУЛІ Хата – бясспрэчная аддзінка чалавечага існавання, і як бы ні была прывабна прастора, але ж матэрыяльныя патрэбы прымушаюць чалавека мець свой кут. І гэты “кут” так прывязвае да сябе найперш таму, што ён “свой”, што гэта пачуцце нават можна назваць “любоўю” і страта гэтай “любові” прыводзіць нават да вар’ятства. І ніколі нельга забываць, што наш вялікі, адвечны кут – гэта нашы палі, лясы, азёры.

Образ белорусской хаты в белорусской культуре

Усё залежыць ад тэмы ўрока і мэты, якую ставіць выкладчык. На мой погляд, спалучэнне літаратуры і жывапісу дае больш глыбокі аналіз вобразу дома ў беларускай культуры, натхняе кожнага на свае асабістыя разважанні. Той жа альбом Бялыніцкага-Бірулі – даволі даступны сродак, у той час, калі не заўсёды ёсць магчымасць дэманстрацыі слайдаў ці фільмаў. На першы погляд, тэма “Вобраз хаты ў беларускай мастацкай культуры” здаецца аднабаковай. Што новага, цікавага можна дадаць? Але сувязь літаратуры і мастацтва могуць зрабіць разгляд такой тэмы даволі дынамічным, дапамагаюць спасцігнуць не толькі вобраз хаты як асобнай будыніны, а больш шырока зірнуць на гэты вобраз. Бо наш дом не трэба абмяжоўваць чатырма сценамі, а неабходна заўжды ўсведамляць, што сапраўдны вялікі дом – гэта і ўсё тое, што па-за межамі драўляных сцен. Наш дах – блакітнае неба, падлога – зямля, сцены – усе дрэвы вакол. І ўсяму жыццё дае паветра, якое ўдыхае наш Першатворца. Патрыятычная накіраванасць падкрэлівае выхаваўчы патэнцыял тэмы. Разнабаковасць трактоўкі вобразу дае магчымасць дакладна яго данесці. Кожная глава працы мела на мэце супрацьставіць ідэю “роднасці” імперскай казарменай ідэалогіі. Ёсць магчымасць прасачыць за тым, што творцы і мысліцелі Беларусі выкарыстоўваюць адзінуюпершакрыніцу – беларускую традыцыйную культуру.

Городская одежда

Располагая такой тканью, не нужно подбирать отделочные материалы и изобретать оригинальные детали – все уже есть в материале. Физико-механические свойства ткани: . ткань не эластичная, поэтому растяжимость слабая, . безусадочная, . обладает средней осыпаемостью, . малосминаемая, . раздвижка нитей на швах незначительна. 4. Анализ цветового типа Цвета отдельных элементов костюма должны тщательно подбираться в соответствии со всем костюмом и выявлять при этом достоинства индивидуальности. Прежде чем подобрать цвета, которые больше всего идут человеку, надо определить его индивидуальную окраску. Индивидуальная окраска человека может быть весеннего, летнего, осеннего и зимнего типов. Весенний тип. Женщины, которые принадлежат к этому типу, всегда имеют в себе нечто нежное и хрупкое. Чаще всего этот тип женщин имеет светлую, почти прозрачную кожу. Многие из них блондинки, но даже если их волосы с возрастом темнеют, они никогда не становятся пепельными, а всегда сохраняют золотистый отблеск. Глаза – от голубого, бирюзового и зеленого до золотисто-карего. Основные цвета: серо-голубой, абрикосовый и верблюжий. Летний тип. Женщины, которых можно отнести к летнему типу, имеют скорее пепельный, чем золотой, блеск волос.

Если б я был губернатором ...

Какие они? Методист городского отдела образования Анна Ашотовна Багдасарян предложила мне прочитать сочинения старшеклассников на тему «Если бы я был губернатором.» Когда прочитала, поняла: это интересно всем. Сочинения хочется не цитировать, а приводить полностью. Но существуют строгие, как закон, слова «газетная площадь». И все-таки первое из прочитанных приведу как можно полнее. Давайте вместе подумаем. Мария ПОЗДНЯКОВА, 10-й «А» класс СШ № 23: Мой родной край. Синие горы, изумрудная зелень полей, белоснежная папаха Эльбруса. Где еще природа так щедро соединила все воедино: красоту, величие, богатство?! А сколько разных народов проживает под гостеприимной крышей Ставрополья?! В классе, где я учусь, есть ребята разных национальностей. Живем мы все весело и дружно. Но больно подумать о том, что за пределами родного Ставрополья гремят взрывы, пылают пожары, гибнут люди. Самое дорогое, что есть у человека,— это жизнь. Как сделать так, чтобы восторжествовал разум, добро победило зло? Я думаю, что много зависит от тех людей, которые находятся у руля власти. Быть губернатором — сложное, ответственное и порой неблагодарное дело.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CD-ROM. Французский за рулем. Отдых за рубежом (обучающий курс) (количество CD дисков: 2).
Диск "Французский за рулем. Отдых за рубежом" предназначен для тех, кто собирается поехать за рубеж и нуждается в быстром
26 руб
Раздел: Словари и переводчики
CD-ROM. Французский за рулем. Путешествие на автомобиле (обучающий курс) (количество CD дисков: 2).
Диск "Французский за рулем. Путешествие на автомобиле" предназначен для тех, кто собирается поехать за рубеж на личном
26 руб
Раздел: Словари и переводчики
CD-ROM (MP3). Великие исполнители России ХХ века. Наталья Шпиллер.
Арии из опер, романсы зарубежных композиторов, романсы русских композиторов, песни советских композиторов, симфоническая и камерная
26 руб
Раздел: Сборники
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.