телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Книги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Бої Хмельницького

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Хмельницкий

Тим часом військо Хмельницького збільшувалося спольщенимиукраїнськими шляхтичами, які переходили на його бік після по-разки під Жовтими Водами та Корсунем, серед них були — май-бутній військовий писар та вірний співробітник ХмельницькогоІван Виговський, С. Мрозовицький-Морозенко, брати Іван та Данило Нечай, Іван Богун, Кричевський. Деякі з цих людей мали освіту,яку здобули в закордонних університетах, мали державний досвід.Вони зайняли високі посади у війську, поруч з старими полковни-ками, здебільшого з Запоріжжя, як Джеджалій, Бурлій, Вишняк,Гиря, Нестеренко, Топига та інші. Селянські повстання і терор, що його вносив Вишневецький, при-мусили Хмельницького поновити рух, бо тільки таким способомміг він тримати в руках повстанців. Знову закликав він татар, 3-голипня 1648 року поновилися воєнні дії. Сили противників були майже однакові: бл. 100.000 чоловікаі 100 гармат мали поляки, бл. 118.000 мав Хмельницький, але втім числі було коло 40.000 слабо озброєних повстанців-селян, якічасто тільки заважали діям. Слабістю польського війська був йоговеличезний обоз: до 100.000 возів з винами, припасами, посудом,одягом панів. На кордоні Поділля та Волині, під Пилявцями, 23вересня 1648 року польське військо було розбите, 80 гармат і десят-ки тисяч возів забрали козаки.

Хмельницкий

В особах колишніх друзів Хмельницького і Киселя стали одинпроти одного патріоти, віддані Україні діячі, бо йшли вони різнимишляхами і розділяла їх різниця ідеології і тактики. Перед Хмельницьким стояло тяжке завдання. Боротися з Поль--щею своїми лише силами Україна не могла, бо Польща не тількимала великі власні військові сили, але й була багатою державою,що могла користатися найманим військом. Татари виявили себе якненадійні союзники, які грабували населення і виводили ясир. Отжетреба було шукати інших союзників. У перших же місяцях повстання 1648 року Хмельницький мусівзвернути увагу на Московщину. З 1647 року між Москвою і Поль-щею існував оборонний союз, спрямований проти Криму, але по-скільки татари стали союзником Хмельницького, московсько-польський союз міг обернутися проти України. Богдан Хмельницькийщоб не допустити спільного виступу Польщі та Московщини протиУкраїни, ще в 1648 році радив цареві Олексієві, скориставши з на-годи, зайняти Смоленськ і заявити претенсію на польський престіл."Ідею союзу з «одновірною» Москвою підтримував і патріярх Паїсій.Ще гостріше стало питання про цей союз у 1649 році, коли Хмель-ницький готувався до нової війни з Польщею.

Хмельницкий

Хмельниць-кий і Виговський поїхали мобілізувати нові сили, залишивши ко-мандувачем 1. Богуна, який відбиваючи наступ поляків, почав ви-водити козаків з бою. Але серед повстанців зчинилася паніка, воникинулися тікати і понад 30.000 їх втопилося в річці. Загинув і мит-рополит Коринтський Йоасаф, що привіз Хмельницькому меч, освя-чений на Гробі Господнім. 4-го серпня 1651 року Литовський гетьман Радзівілл узяв Чер-нігів та Київ. Міщани спалили Поділ, щоб не дати його литовцям.Митрополит Сильвестер Косів, піддавшись паніці, вітав переможців. Хмельницький зібрав нові полки, побудував укріплення біляБілої Церкви, спинив польський похід і погодився на переговори.Згідно з Білоцерківським миром, за козаками залишено лише Ки-ївське восвідство, реєстр козаків зменшено до 20.000, польська шлях-та мала право повернутися до своїх маєтків, заборонялося вестизакордонні переговори" В Україні почалися знову повстання, збіль-шилася втеча населення за московський кордон — на Слобожан-щину. Білоцерківський договір також не був реалізований: на сойміодин із шляхтичів наклав «вето», і договірне затверджено. БогданХмельницький поновив переговори з Молдавією, Кримом, Туреч-чиною, Москвою.

Хмельницкий

Гетьман був зайнятий війною з Польщею та похороном Тимзшаі прибув до Переяслава лише 6 січня 1954 року. Він уникав будь-яких урочистих прийнять і ні разу не запросив московських пос-лів до себе. Можливо, для того обрав для переговорів не Київ,чого добивалися посли, а тихий козацький Переяслав. Не було прий-няття і в полковника Переяславського Тетері. Всі переговори від-бувалися сухо й офіційно." 8-го січня відбулась Рада Старшин та поспіхом скликана Загальна Рада мешканців Переяслава. Після вислухання царської грамоти, гетьман, посли та старшини поїхали до Успенського со-бору. Там стався інцидент, не передбачений у Москві. Коли ду-ховенство хотіло було привести до присяги гетьмана та старшинуХмельницький зажадав від послів, щоб вони перші принесли при-сягу від імени царя. Цим Хмельницький вимагав урочистого, фор-мального ствердження україно-московського союзу і запевненняоборони України та її прав. В цьому виявилася рівноправність сто-рін і — недовір'я щодо дійсних намірів Москви. Боярин Бутурлін рішуче відмовився приносити присягу за царя.Гетьман і старшина пішли на нараду. Посли довгий час стоялив соборі, чекаючи. З'явились два полковники — Тетеря та Ліс-ницький (Миргородський) — і почали переконувати послів скластиприсягу, і знову вони відмовилися.

Хмельницкий

Навіть Петро 1 писав у наказі 1722 року,утворюючи Малоросійську Колегію: « . . . чинить . . . как определенов помянутьіх Хмельницкого договорах». Якщо так розуміли акт1654 року навіть у XVIII ст. — е логічним, коли стольник Хлоповписав у 1663 році: «в Малороссийском государстве»," а в далекомуПекіні року 1770 на нагробку українського ченця викарбувано: «ро-дом из Королевства Малороссийского, полка Ниженского»." В Україні твердо знали, що Переяславсько-Московський дого-вір не позбавляв ії суверенних прав. Договір цей зафіксував союзз Московією на добровільних засадах, звільняв Україну від під-леглости Польщі. Року 1655 Богдан Хмельницький казав польському послові, Ста-ніславові Любовицькому: «Я став у ж е паном всієї Руси і не від-дам її нікому». Тут характеристичний вираз «уже», себто після до-говору з Москвою. Доказом незалежности України були ті численнісоюзи, що їх укладала вона після 1654 року з різними державами." Поняттю про Українську державу відповідали нові титули, зякими зверталися до Богдана -.іеяьницького: його називали —«Гетьман з Божої милости», «Государ», «Зверхній владця», «Зверх-ній властитель», «нашої землі Начальник і Повелитель» (так нази-вав митрополит Сильвестер Косів). 1657 року в листах до госпо-даря Волощини Богдан Хмельницький називав себе «Сіетепііа сіі-уіпа Оепегаііа Оих Ехегсіітп 2арогоуіеп5і вит», а в листі до кур-фюрста Брандебурзького — «Оих СоЬогІшп 2арогоуіепзі вит». ІванВиговський у розмові з московськими послами казав: «Як цар усвоїй землі, так гетьман у своїм краю князь або король».

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Преломление. Наука видеть иначе. Бо Лотто
Бо Лотто, нейробиолог с мировым именем, рассказывает о том, что мы не видим реальность такой, какая она есть на самом деле. Он покажет
721 руб
Раздел: Общие вопросы
Развивалки. Увлекательные занятия для детей до трёх лет. Сурова Зина
Эта книга предназначена для самых счастливых на свете людей — тех, кто недавно стал родителями. Чем отвлечь и занять ребёнка? Как
461 руб
Раздел: Альбомы для творчества
Подгузники Huggies Ultra Comfort (3), для девочек, 5-9 кг, 21 штука.
Анатомическая форма. Изогнутые резиночки повторяют анатомическую форму подгузника, помогая защитить от натирания между ножками. Широкий
421 руб
Раздел: 6-10 кг
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.