телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Разное -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Болота та необхідність їх збереження

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Але підтвердив необхідність збереження монархії, використання війська, суд проти збройних виступів робітничих. Капіталісти в лютому-березні 1905 року регулярно відсилали записки уряду, де клопотали про проведення політичної реформи і передусім за скликання вільно обраних представників народу. З самого початку революції царат поєднував тактику репресій з тактикою поступок. Незабаром після "Кровавої неділі" попрямували перестановки і реорганізації в вищих урядових сферах.РОЗВИТОК РЕВОЛЮЦІЇ НАВЕСНІ І ВЛІТКУ 1905 РОКУ. В умовах розгорнувшої революції перед російською соціал-демократією встало питання про стратегію і тактику партії, її єдності. До того часу в РСДРП складалося понад 8 тис. людей. Більшовики провели з'їзд в квітні 1905 року. Меньшевики в цей час зібрали конференцію, на якій були представники 7 партійних організацій. Більшовики поставили перед собою задачу об’єднання всіх лівих сил по принципу "Порізно іти, разом бити" з тим, щоб підготувати маси до збройного повстання. Вони вважали, що союзником пролетаріату в буржуазно- демократичній революції може бути тільки селянство, оскільки аграрне питання - головне питання буржуазно-демократичної революції.

Этнополитика

Це особлива система із соціальних і природних одиниць з притаманними їм елементами, цілісність різних за смаками і здібностями людей, продуктів їх діяльності, традицій, географічного середовища, етнічного оточення і ступеня пасіонарності. Різні етноси мають різні показники рівня активності. Ця теза має основоположне значення для розуміння своєрідності розвитку етносів у соціальному, економічному, культурному та політичному аспектах. І якщо один етнос намагається пристосуватися до іншого, в якого інший рівень активності, або, що ще гірше, нав'язати іншому народові свої стереотипи етнічного розвитку, то це спричиняється до негативних наслідків, адже порушує природний розвиток етносу. В цьому зв'язку особливої актуальності набуває думка Л. М. Гумільова про необхідність збереження етносом свого досвіду, своїх традицій суспільного життя: "Механічне перенесення в умови Росії західноєвропейських традицій поведінки дало мало доброго, і це не дивно. Адже російський суперетнос виник на 500 років пізніше. І ми, і західноєвропейці завжди цю різницю відчували, усвідомлювали і за "своїх" один одного не вважали.

Структура и функции семьи

Як розділити авторитет і влада — ще одне питання. І хто буде поділяти? Укази безглузді, веління і заборони пішли в минуле. Усвідомлення проблеми — передумова її рішення. А позитивне її рішення можливе лише тоді, коли в чоловіку і жінці буде вихована тверда моральна установка на необхідність збереження рівності і взаємної поваги в шлюбі, а також розуміння того, що почуття і потреби інших людей (у тому числі дітей) не менш важливі, чим наші власні. Прийшов час для свідомого улаштування сімейно-шлюбних відносин, настав час отрешиться від дурних правил спілкування між підлогами на основі панування і підпорядкування. І в цьому важкому процесі особливу роль покликані грати жінки-матері. Виховання розумного материнства — так коштує задача. Дорогі жінки! Можливо, ви будете обурюватися, але ми повторимо слова відомого радянського демографа Б. Урланиса: «Бережіть чоловіків!» Саме ви! Бережіть ваших хлопчиків-синів від надмірної, винятково жіночої опіки і влади; виховуйте його тільки разом з чи батьком іншим чоловіком або, на худий кінець, культивуйте автономність і самостійність зростаючого у вашому будинку майбутнього чоловіка, тому що турбота про те, як він узутий, одягнений, як нагодований і яка науки навчений, блідне перед тим, чи буде він щасливий у дорослому житті зі своєю дружиною і дітьми; чи він узагалі буде позбавленийі можливості їх мати (на жаль, таких випадків стає усе більше).

Макроэкономические аспекты банковской системы

Головні характеристики банківської системи в Україні - портфель українських банків - перехід від державних цінних паперів до депозитів в іноземних банках - кредитний структура капіталу - вплив знецінення гривні на банківські депозити - ліквідність 2. Макроекономічні аспекти системної перебудови банків - системна перебудова і економічна стабільність - проблеми банківської системи та її стабільність - необхідність збереження довіри кредиторів - підвищення прибутковості банків: проблема руху капіталів 4. Чому банківський сектор на Україні не зростає? - збір податків та Картотека 2 - прямі позики та позики під урядові гарантії - слабке виконання банківських регулятивних норм - криза довіри – забезпечення виконання зобов”язання – банкрутство – ринок землі – застава - валютні ризики, бартер 5. Послідовність заходів з реформування економічної політики та ілюстративний перелік показників ефективних фінансових систем 6. Література, джерела даних, додаток

Щодо визначення поняття стратегія життя

Нажаль, у всіх цих визначень є недолік – вони не враховують соціального аспекту життя. Найбільш повно до вивчення феномена життя підійшла Г.В. Воловик. Дане автором визначення поєднує біологічний і соціальний рівні життя. Згідно Г.В. Воловик, життя – це “соціально- філософська категорія для позначення об'єктивних специфічних способів існування відкритих білкових систем на Землі, здатних до самовідтворення, асиміляції і дисиміляції, росту і розвитку, саморегуляції, що мають спадковість і мінливість, дискретність і цілісність, подразливість і ритмічність при обов'язковому, в умовах нашої планети, єдності складу біогенних речовин живих організмів, що відрізняються наявністю необмежених можливостей до саморозвитку, аж до виникнення мислячих форм, здатних усвідомлювати самих себе і необхідність збереження визначених цією категорією феномена як вищої цінності” . Додаткову привабливість даного визначення додає свіжість дослідження (2001 рік). У роботі Г.В. Воловик життя представлене як єдність двох рівнів – біологічного і суспільного.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Переписка А.Х.Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И.И.Срезневского.. Востоков А.Х.
Книга представляет собой репринтное издание 1873 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1344 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Книга о древностях и истории Поморских славян в XII веке. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и. Котляревский А.А.
Книга представляет собой репринтное издание 1874 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1741 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Смутное время Московского государства 1604-1613 гг. Кн.1..
Книга представляет собой репринтное издание 1914 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1332 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.